Modelování, simulace a analýza za použití Excelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování, simulace a analýza za použití Excelu"

Transkript

1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu : > Modelování Tabulkový model Netabulkový model Simulace Analýza Vybrané nástroje pro analýzu a simulaci Různé klouzavé průměry Klouzavý průměr Klouzavý průměr centrální Vážený klouzavý průměr Exponenciální vyrovnání Histogram Generování pseudonáhodných čísel některých rozdělení Pseudonáhodná čísla generovaná funkcemi modelů Příklad 1 - Variantní výpočet zisku OSVČ Příklad 2 - Simulace hospodářských výsledků Příklad 3 - Provize obchodní sítě Příklad 4 - Základní analýza kurzu akcií Příklad 5 - Model prodeje výrobků Vybrané partie Práce s verzemi Excelu Soubory s programem Důvěryhodné složky Odstranění doplněných příkazů a panelů nástrojů Uložení sešitu jako šablony Jednotný design - motivy Adresace buněk a oblastí Názvy buněk a oblastí Vazba mezi buňkami Vazby mezi sešity Příklad 1 - Absolutní adresace

2 Příklad 2 - Pojmenování buněk Příklad 3 - Pojmenování oblastí Komentáře Kopírování Kopírování se schránkou Windows Kopírování se Schránkou sady Office Přemístění dat Formátování čísel Kopírování vzorců a funkcí pro jejich zobrazení Převod vzorců (funkcí) na hodnoty Opakování operace Vzorce a funkce Vzorce Funkce Vnořené funkce Maticový vzorec (funkce) Maticový vzorec (funkce) s jedním výsledkem Maticový vzorec (funkce) s více výsledky Matice konstant (maticová konstanta) ke vzorcům a funkcím Výběr užitečných funkcí KDYŽ SUMA Příklad 1 - Operativní evidence Příklad 2 - Náklady středisek MAX MIN SMALL PRŮMĚR GEOMEAN HARMEAN Společné poznámky k průměrům Vážený aritmetický průměr Aritmetické průměry s podmínkou AVERAGEIF AVERAGEIFS Příklad - Databáze nábytku - průměry Další výpočty k průměrným hodnotám PRŮMODCHYLKA TRIMEAN MEDIÁN MODE SUMIF

3 SUMIFS Příklad - Náklady na provoz vozidel SUBTOTAL Příklad 1 - Variantní výpočty Příklad 2 - Výsledky měření Příklad 3 - Výpočty v seznamu Příklad 4 - Výpočty v předdefinované tabulce Excelu Funkce na výpočet počtu hodnot POČET P0ČET2 COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS Příklad - Databáze nábytku - počty hodnot ČETNOSTI POWER HODNOTA HODNOTA.NA.TEXT SOUČIN.SKALÁRNÍ Příklad 1 - Výběr nejlepšího výrobku Příklad 2 - Výpočet spotřeby materiálu Příklad 3 - Investiční model GE Vyhledání položky SVYHLEDAT Příklad 1 - Plán rozvozu Příklad 2 - Výběr platu podle tarifní stupnice Příklad 3 - Doplňování seznamu z databáze položek Příklad 4 - Racionalizace naceňování rozpočtu stavby VVYHLEDAT Příklad 5 - Vyhledání normalizovaného rozměru INDEX Příklad 6 - Stupnice mzdových tarifů VYHLEDAT Příklad 7 - Varianta plánu rozvozu POZVYHLEDAT Příklad 8 - Vyhledání pozice ZVOLIT Příklad 9 - Rozvoz pečiva Databázové funkce DSUMA DPRŮMĚR DMAX DMIN DPOČET DPOČET2 DZÍSKAT Příklad - Analýza provozu vozidel Zaokrouhlování ZAOKROUHLIT

4 Příklad 1 - Přehled tržeb ZAOKR.DOLŮ Příklad 2 - Rozvaha k výpočtu ceny ZAOKR.NAHORU Příklad 3 - Objednávka zboží ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ ROUNDDOWN ROUNDUP MROUND Příklad 4 - Výpočet ceny ZAOKROUHLIT.NA.TEXT KČ Související funkce USEKNOUT CELÁ.ČÁST MOD QUOTIENT Předpověď budoucího stavu FORECAST Příklad 1 - Výdaje na reklamu LINTREND Příklad 2 - Výdaje na reklamu 2 Příklad 3 - Odhad vývoje ceny Příklad 4 - Předpoklad tržeb Příklad 5 - Odhad ceny nemovitosti Příklad 6 - Předpoklad prodeje zmrzliny LOGLINTREND Příklad 7 - Zavádění nového výrobku Příklad 8 - Předpoklad nákladů na reklamu pro dosažení prodeje Funkce pro práci s časovými údaji X-funkce, datum před Aktuální datum DNES NYNÍ DATUM DEN TÝDNE Příklad 1 - Podbarvení sobot a nedělí WEEKNUM, WeekNumJSO DenRoku Výpočty s datovými údaji WORKDAY NETWORKDAYS EDATE EOMONTH YEARFRAC Příklad 2 - Časový plán projektu

5 Funkce finanční a finanční analýzy Funkce související s konstantní anuitou BUDHODNOTA SOUČHODNOTA POČET.OBDOBÍ PLATBA PLATBA.ZÁKLAD PLATBA.ÚROK ÚROKOVÁ. MÍRA ISPMT Funkce vracející kumulovanou jistinu a úrok CUMPRINC CUMIPMT Výpočet budoucí hodnoty jistiny FVSCHEDULE Odpisové funkce ODPIS.LIN ODPIS.NELIN Naprogramované odpisové funkce Příklad 1 - Rovnoměrné a zrychlené odpisování Funkce pravidelných plateb peněžního toku (nekonstantní anuity) ČISTÁ.SOUČHODNOTA MÍRA.VÝNOSNOSTI Příklad 2 - Výhodnost varianty investiční akce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI Příklad 3 - Periodický peněžní tok (nekonstantní anuita) Funkce neperiodického peněžního toku XNPV XIRR Příklad 4 - Výnosnost investice Příklad 5 - Neperiodický peněžní tok Funkce přepočítávající úrok EFFECT NOMINAL Převodní funkce DOLLARDE DOLLARFR Operace s dluhovými cennými papíry Úroky z dluhových cenných papírů ACCRINT ACCRINTM Diskontní sazba dluhopisu DISC INTRATE Výpočty časových údajů u dluhopisů COUPDAYBS COUPDAYS COUPDAYSNC COUPNCD COUPNUM

6 4 s?38ssí p COUPPCD Další výpočty související s dluhopisy PRICE PRICEDISC PRICEMAT Výnosy z dluhopisů YIELD YIELDDISC YIELDMAT Výpočet budoucí hodnoty dluhopisu RECEIVED Výpočet durace DURATION MDURATION Výpočty ceny a výnosů T-bill TBILLEQ TBILLPRICE TBILLYIELD Funkce pro zachycení chyb Podmíněné formátování KS Příklad 1 - Hlídání nákladů Příklad 2 - Rozbor produktivity práce Ověřování vstupních dat Příklad 1 - Zápis dat do seznamu Příklad 2 - Výroba a prodej hraček Příklad 3 - Rozdělení fondu pracovní doby 6 Grafy Různé Prvky (objekty) v grafu Výběr prvků grafu Kontextová karta Nástroje grafu

7 Formátování prvků grafu Návrat na výchozí formát Počátek měřítka na ose hodnot Přidání a odstranění prvků grafu Změna typu grafu Kombinované grafy Graf s vedlejší osou Y Popisky osy a zakreslení mřížky Bodový graf Spojnicové grafy s kalendářní osou Grafy s časovou osou Provázání grafu a tabulky Zmrazení grafu Atraktivní grafy Použití šrafování (vzorků) Tisk grafů Doplnéní objektů Doplnění spojnice trendů Doplnění klouzavého průměru Chybové úsečky Spojnice extrémů Sloupce vzrůstu a poklesu Vynášecí čáry Příklad 1 - Atraktivní graf - zpráva o prodeji Příklad 2 - Překrývající se sloupce - náklady a výnosy Příklad 3 - Překrývající se pruhy - sklizeň plodin Příklad 4 - Zakreslení tří proměnných - hodnocení středisek Příklad 5 - Ganttův diagram - plán projektu Příklad 6 - Stromečkový diagram - výnosy a náklady Příklad 7 - Graf pro rozbory - zpráva o prodeji Příklad 8 - Úprava grafu pro tisk - zpráva o prodeji Příklad 9 - Předpověď vývoje prodeje - spojnice trendů Příklad 10 - Plán tržeb - chybové úsečky Příklad 11 - Sledování stavu pacienta Příklad 12 - Sledování procesů Příklad 13 - Pracovní rychlost postřikovače Příklad 14 - Magický čtyřúhelník Hledání řešení Příklad 1 - Zjištění nákladů pro dosažení produktivity Příklad 2 - Vklad pro uspoření požadované částky Příklad 3 - Doba pro zdvojnásobení vkladu

8 Citlivostní analýza Citlivostní analýza pro jednu proměnnou Příklad 1 - Ukazatelé rentability Příklad 2 - Zjištění ceny Příklad 3 - Určení optimální velikosti dodávky Citlivostní analýza pro dvě proměnné Příklad 4 - Analýza mzdových nákladů Příklad 5 - Analýza návrhu ceny Příklad 6 - Analýza dosažení zisku Scénáře Příklad 1 - Simulace mzdových nákladů Příklad 2 - Simulace plánovaného zisku při různé ceně Příklad 3 - Rozbor produktivity Práce se seznamy Seřazení seznamu Příklad 1 - Seřazení seznamu Filtrování dat Příklad 2 - Vybrané provozy a odpisy, automatická filtrace Příklad 3 - Pět největších položek Příklad 4 - Položky z intervalu hodnot Příklad 5 - Odpisová skupina, filtrace výběrem Příklad 6 - Výběr podle více podmínek, rozšířená filtrace Vytváření souhrnů Příklad 7 - Struktura vybavenosti provozů Příklad 8 - Výpočty pro typ HIM Tabulka aplikace Excel

9 Kontingenční tabulky a grafy Příklad 1 - Vybavenost provozů - I Příklad 2 - Vybavenost provozů - II Příklad 3 - Odepsanost HIM Příklad 4 - Věková struktura vybavenosti HIM Vytváření přehledů Příklad 1 - Rozpočet provozovny Příklad 2 - Náběh hodin na zakázky Vytváření skupin Příklad 1 - Atraktivní nabídka zájezdů Příklad 2 - Objednávka stavebnin 1 /1 Komplexní příklady I. Vliv struktury výroby na zisk firmy II. Modely finanční analýzy Finanční analýza 1 Finanční analýza 2 Pyramidální model Du Pontova analýza Informace z finančního trhu III. Pracovní pomůcky Diář Prezenční listina Měsíční výkaz práce IV. Odbourávání alkoholu v krvi

10 V. Chod firmy Faktura - neplátce DPH Faktura - plátce DPH Kniha jízd - jeden list Kniha jízd - měsíční (pro plátce DPH) Operativní evidence neplátce DPH Operativní evidence plátce DPH Logistika - skladní karta

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu.

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu. MS EXCEL Vzorce (funkce) Obsah MS EXCEL Vzorce a funkce... 1 1) Varianty vložení vzorce... 1 a) vložení adres do vzorce pomocí myši... 1 b) vložení adres do vzorce přímým zápisem z klávesnice... 2 c) vložení

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

V této kapitole jsou následující témata:

V této kapitole jsou následující témata: KAPITOLA 11 Vzorce pro půjčky a investice V této kapitole jsou následující témata: Představení základního principu časové hodnoty peněz Vysvětlení finančních pojmů Použití základních finančních funkcí

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Excel 2007-2010 v příkladech

Excel 2007-2010 v příkladech Excel 2007-2010 v příkladech Zdeněk Matúš Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora... 6 2. Formátování buněk, vzorce, funkce... 7

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více