Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d"

Transkript

1 Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu neřdíme: konkurenci domácnosti firmy stát 2. 1 Zkoumáním chování ekonomických sujektů n dílčích trzích se zývá: mkroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie světová ekonomik 3. 1 Mezi zákldní tři ekonomické otázky, kterými se ekonomie zývá, neptří otázk: 4. 1 Zákon. poptávky oznčuje souvislost, kdy s rostoucí cenou. množství poptávných sttků. Co? Jk? Pro koho? Proč? d rostoucí, roste rostoucí, klesá klesjící, klesá klesjící, roste c 5. 1 Tržní nídk předstvuje: nídku jedné firmy jednoho druhu sttku nídku jedné firmy různých druhů sttků nídku všech firem jednoho druhu sttku nídku všech firem různých druhů sttků c

2 6. 1 Podle ekonomické teorie je cílem spotřeitele: mximlizce užitku mximlizce vlstního důchodu mximlizce zisku mximlizce spotřey 7. 1 Mezní užitek je zprvidl: rostoucí klesjící konstntní nejdříve rostoucí, následně klesjící 8. 1 Podnikání je činnost podniktele spočívjící v tom, že podniktel: zřizuje podnik, nenese rizik, ptří mu dosžený zisk je povinen urdit závzky ze ztráty zřizuje podnik, nenese rizik, neptří mu dosžený zisk je povinen urdit závzky ze ztráty zřizuje podnik, nese rizik, ptří mu dosžený zisk není povinen urdit závzky ze ztráty zřizuje podnik, nese rizik, ptří mu dosžený zisk je povinen urdit závzky ze ztráty d 9. 1 Monopol je tková tržní struktur, která je chrkterizován: existencí několik málo firem, diferencovností neo homogenitou produkce, částečnou riérou vstupu n trh existencí jedné firmy, jedinečným produktem, uzvřeností vstupu n trh množstvím mlých firem, homogenností produktu, sndným vstupem do odvětví množstvím mlých firem, diferencovností produktu, sndným vstupem do odvětví Pro celkové nákldy pltí, že jsou dány součtem: fixních vriilních nákldů fixních průměrných nákldů vriilních průměrných nákldů průměrných mezních nákldů Odvětvím, ve kterém firm nemůže ovlivnit tržní cenu svého výroku, je: monopol monopolistická konkurence oligopol dokonlá konkurence d Který z následujících prolémů není předmětem zájmu cenová hldin cen vstupenek nezměstnnost tempo růstu produktu národního

3 mkroekonomie: hospodářství Hospodářský cyklus má čtyři fáze, jejichž správné pořdí je následující: 1.expnze, 2.vrchol, 3.recese, 4.sedlo 1.expnze, 2.sedlo, 3.recese, 4.vrchol 1.recese, 2.vrchol, 3.expnze, 4.sedlo 1.sedlo, 2.recese, 3.vrchol, 4.expnze Peníze v tržní ekonomice plní tři význmné funkce, přičemž jednou z nich je funkce: trnskční optrnostní finnční prostředku směny d Pod pojmem inflce rozumíme: trvlý růst všeoecné cenové hldiny trvlý pokles všeoecné cenové hldiny zpomlování růstu všeoecné cenové hldiny zrychlování růstu všeoecné cenové hldiny Míru inflce, která se pohyuje v desítkách či stovkách procent ročně, je spojen se znčnými ekonomickými nákldy snižuje výkon ekonomického systému, oznčujeme jko: Pokud příjmy převyšují výdje státního rozpočtu, pk o rozpočtu říkáme, že mírnou inflci pádivou inflci hyperinflci setrvčnou inflci deficitní schodkový přeytkový vyrovnný c

4 je: Jestliže dochází k poklesu kurzu určité měny, pk hovoříme o: Instituci, která má podporovt stilitu mezinárodního měnového systému, oznčujeme zkrtkou: V čele České národní nky stojí: znehodnocení měny zhodnocení měny revlvci devlvci GATT WTO IMF IBRD c ředitel guvernér předsed prezident Den vstupu České repuliky do Evropské unie je: V první polovině roku 2012 předsedá Evropské unii: Česká repulik předsedl Evropské unii v první polovině roku: Která země neptří mezi zkládjící země 1. leden květen červen červenec 2007 Belgie Mďrsko Polsko Dánsko d ještě nepředsedl Německo Itálie Velká Británie Frncie c

5 EHS? Evropská unie vznikl podpisem: Mstrichtské smlouvy Niceské smlouvy Římské smlouvy Amsterodmské smlouvy Z zkldtele moderní ekonomie je oecně povžován: Aristoteles Adm Smith Krel Mrx John Mynrd Keynes S tzv. mrginální revolucí v ekonomii je spjt vznik: mikroekonomie mkroekonomie oecné ekonomické teorie nepltí žádná z výše uvedených odpovědí Nedosttek n trhu vzniká, když tržní cen je. než rovnovážná poptávné množství je. než nízené. vyšší, menší vyšší, větší nižší, menší nižší, větší d Účetní zisk můžeme z pohledu ekonomické teorie definovt jko rozdíl mezi: příjmy explicitními nákldy příjmy implicitními nákldy příjmy nákldy oětovných příležitostí příjmy ekonomickými nákldy Následující situci: vlstník domu ve vilové čtvrti si pořídí hlídcího ps, který odrdí přípdné zloděje od domů sousedů, můžeme veřejný sttek negtivní externlitu pozitivní externlitu morální hzrd c

6 povžovt z: Mezní fyzický produkt můžeme definovt jko: ojem produkce, který připdá n jednotku výstupu ojem produkce, který připdá n jednotku vstupu přírůstek produkce vyvolný přidáním dodtečné jednotky vstupu celkový ojem produkce vyroený jednotkou vstupu c Národní produkt vytvořený při plném využití prcovních sil osttních ekonomických zdrojů, který je dlouhodoě udržitelný oznčujeme jko: reálný produkt nominální produkt potenciální produkt skutečný produkt c Kdo z uvedených může ýt povžován z nezměstnného: Alen - prcuje jen 4 hodiny v týdnu, le hledá změstnání n plný úvzek Bořek - skončil s hledáním práce, když neyl schopen z dv měsíce njít vyhovující práci Cilk - studuje vysokou školu nemá čs n dlší změstnání Dlior - yl dočsně propuštěn z práce poírá podporu v nezměstnnosti d Která z uvedených skupin oyvtel má oecně vyšší nezměstnnost než je celostátní průměr: osoy se zdrvotním postižením ženy po mteřské dovolené mldiství se zákldním vzděláním všechny uvedené skupiny d Součástí pltení ilnce země není: ěžný účet účet neochodovného zoží finnční účet sldo chy opomenutí

7 36. 2 Průměrná meziroční mír inflce v ČR se v roce 2011 pohyovl v intervlu: Oecná mír nezměstnnosti doshovl v ČR v roce 2010 hodnoty: Integrční seskupení Severomerická dohod o volném ochodu je oznčováno zkrtkou: Ve druhé polovině roku 2012 předsedá Evropské unii: 0 0,5 % 0,6 1,5 % 1,6 2,5 % 2,6 3,5 % c pod 5 % mezi 5 10 % mezi % nd 15 % NAFTA CEFTA ASEAN MERCOSUR Kypr Irsko Litv Řecko Které země vstoupily do Evropské unie ve stejnou dou jko Česká repulik: Řecko, Mlt, Kypr Bulhrsko, Rumunsko Slovinsko, Chorvtsko Mďrsko, Slovensko, Polsko d Kolik zástupců má ČR v Evropské komisi: d Eurosystém se skládá z: Evropské centrální nky národních nk všech členských Evropské centrální nky národních nk států Evropské centrální nky národních centrálních nk všech členů EU

8 států EU používjících euro Příprvu ČR n využívání fondů EU n odoí koordinuje: Ministerstvo zhrničních věcí Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitr c Rdu Evropské unie tvoří: volení zástupci z kždé členské země ministři zodpovědní z projednávnou gendu nejvyšší předstvitelé členských zemí žádná odpověď není správná Nejvyšším politickým orgánem v hierrchii institucí EU je: Evropská komise Evropský prlment Evropská rd Rd Evropské unie c Mezi zdroje hospodářského růstu neptří: přírůstek nídky prcovních sil úytek fyzického kpitálu technický pokrok úspory z rozshu výroy ze specilizce Nákupy prodeje státních cenných ppírů prováděné centrální nkou ve vzthu ke komerčním nkám, firmám jiným sujektům oznčujeme jko: regulci povinných minimálních rezerv intervence devizového kurzu operce n volném trhu prvidl likvidity c Frikční nezměstnnost chrkterizujeme jko: nezměstnnost, které vzniká v důsledku sezónních změn v nídce nezměstnnost, která vzniká u ekonomicky ktivních oso, které přecházejí nezměstnnost, která vyplývá z nesouldu mezi kvlifikcí neo nezměstnnost, která vzniká v přípdě poklesu výkonnosti ekonomiky

9 změstnání neo nídce práce z jednoho prcovního míst n druhé neo vstupují n trh práce rozmístěním oso hledjících práci poždvky neo rozmístěním prcovních míst Nezměstnný horník, který přišel o práci, protože uhlí zčlo ýt vytlčováno jinými druhy pliv, je: strukturálně nezměstnný cyklicky nezměstnný frikčně nezměstnný sezónně nezměstnný Keynesovská hospodářská politik zdůrzňuje zejmén úlohu: rozpočtové politiky monetární politiky zhrničně ochodní politiky politiky ochrny hospodářské soutěže Držitelem Noelovy ceny z ekonomii není: Výše povinných minimálních rezerv komerčních nk v ČR (stnovených ČNB) činí: Hruý domácí produkt ČR z rok 2011 v ěžných cenách dosáhl hodnoty: Pul A. Smuelson Milton Friedmn Ronld H. Cose John M. Keynes d 2,00 % 1,75 % 0,75 % 0,25 % 3 809,3 mld. Kč 3,8 mld. Kč 1 557,5 mld. Kč 1,6 mld. Kč

10 54. 3 Sldo státního rozpočtu ČR z rok 2011 činilo: Průměrný měnový kurz CZK/EUR se v roce 2011 pohyovl v rozmezí: Česká repulik je členem NATO od roku: Která nečlenská země EU projevil v roce 2011 zájem investovt do krizového fondu eurozóny: 142,8 mil. Kč 142,8 mld. Kč -142,8 mil. Kč -142,8 mld. Kč d c c USA Jponsko Čín Švýcrsko c Které nečlenské státy EU jsou součástí Schengenského prostoru: Ukrjin, Chorvtsko, Černá Hor Islnd, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcrsko Alánie, Černá Hor, Kosovo Norsko, Švýcrsko Kdo yl premiérem ČR v doě podání přihlášky o členství v EU: Václv Klus Miloš Zemn Pvel Teličk Josef Tošovský Rok 2012 yl Evropskou komisí vyhlášen jko rok: Kulturní rozmnitosti sociální inkluze Aktivního stárnutí mezigenerční solidrity Rovných příležitostí nediskrimince Boje proti chudoě sociálnímu vyloučení

11

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

TEST PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM EKONOMIE

TEST PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM EKONOMIE 1. VERBÁLNÍ ODDÍL TEST PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM EKONOMIE Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si uvedený text a pak vyberte u každé úlohy nejvhodnější

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více