VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor

2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ IČ organizace: Č.ú.: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČ zřizovatele: Statutární zástupce ředitel Ing. Jana Matušinová Úsek ekonomicko - provozní Odborná pracoviště Provozní technik (zástupce ředitele) Hlavní účetní Personalista, mzdová účetní Aleš Kordulík Alžběta Vyskočilová Martina Houšková Úsek sociální a aktivační Sociální pracovnice Pracovník pro výchovnou nepedag. činnost Blanka Jurásková Jana Hanušová (do ) Bc. Kateřina Klimešová, DiS. Jana Maršálková, DiS. (od ) Jarmila Weiglová Martina Blahová (od MD) Martina Lungová (od ) Stravovací provoz vedoucí Miroslava Dohnálková, RS Úsek sociální a zdravotní Vrchní sestra Iveta Nebilová, RS Staniční sestra ( NP) Magdaléna Jánošová, RS (do ) Nikol Kosková, RS (od ) Staniční sestra (1.PP NP) Nikol Kosková, RS (do ) Jana Hanušová, RS (od ) 2

3 Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance: pevná linka mobilní telefon ředitel provozní technik (zástupce ředitele) ekonom personalista, mzdová účetní referent majetku vrchní sestra staniční sestra pro suterén, NP staniční sestra pro NP sociální pracovnice B. Jurásková J. Maršálková, DiS Bc. K. Klimešová, Dis vedoucí stravování M rehabilitace pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost ústředna FAX: www: ddhodonin.cz 3

4 1. Historie S centra Hodonín, příspěvkové organizace Původní objekt, který měl sloužit důchodcům - seniorům byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako kolonie sociální péče, později v duchu doby byl nazván Masarykova kolonie sociální péče. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem Domov důchodců zde působil až do devadesátých let minulého století. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti Ústavu sociální péče pro dospělé umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách v březnu 1991 a na jaře ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy nevrátili a v nevyhovujících podmínkách bez vlastního stravovacího provozu, prádelny, výtahu. zůstali až do prosince prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově postavené pětipodlažní, zcela bezbariérové budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách ledna roku 2003 došlo ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj. V návaznosti na změnu legislativy došlo od 1. ledna roku 2007 ke změně názvu zařízení na S centrum Hodonín, příspěvková organizace, kde písmenem S byl zdůrazněn pojem senior. 4

5 2. Současnost S centra Hodonín, příspěvkové organizace Rok 2008 byl druhým rokem, kdy byly v účinnosti, při poskytování sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., které již za dva roky doznaly řady změn. V zařízení byly poskytovány dva typy sociálních služeb - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Každá služba byla sledována odděleně fyzicky i účetně. Ve sledovaném roce došlo k rozšíření služby domova se zvláštním režimem z 34 lůžek na 72 lůžek (5. NP a 4. NP) a naopak ke snížení kapacity služby domova pro seniory ze 107 lůžek na 69 lůžek (3. NP, 2.NP a suterén). Počet uživatelů jednotlivých služeb sloužil i jako klíč k dělení společných sledovaných nákladů (49 % domov pro seniory, 51 % domov se zvláštním režimem). Se všemi uživateli má zařízení podepsánu Smlouvu o poskytování soc. služby. Obě služby jsou registrovány ve smyslu 78 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Domov pro seniory identifikátor registrované služby Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Domov se zvláštním režimem identifikátor registrované služby Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Při poskytování služeb se zařízení řídí zpracovanými standardy kvality sociálních služeb. 5

6 Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout svým uživatelům seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost a již nedostačující pomoc terénními sociálními službami a příbuznými ) komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času ) v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu spokojeného uživatele způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody. Předmět činnosti domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti a individuality každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám 6

7 Služby jsou poskytovány na principu: - úcty k člověku - podpory samostatnosti a nezávislosti - respektování vlastní volby uživatele služby - respektování soukromí uživatele služby - flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu - vzájemné tolerance a důvěry Cílem poskytovaných služeb je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby uživatel, umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek a v neposlední řadě je to i snaha o spokojenost uživatele. 3. Charakteristika poskytovaných služeb Stravování Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a lehčí druhá večeře. Uživatelé domova pro seniory a ti, kteří dochází do jídelny mají možnost si vybrat na oběd ze tří druhů jídel. Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje uživatele i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se uživatelé odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Léky, inkontinentní a rehabilitační pomůcky jsou zabezpečovány prostřednictvím zařízení. Zdravotní péče poskytovaní všeobecnými sestrami v zařízení je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována s ohledem na přiznaný příspěvek na péči. 7

8 Rehabilitace V rámci rehabilitační činnost je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje, diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže.nově je nabízena možnost pobytu v relaxační místnosti. Poskytované služby uživatelům Ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla. (součást úhrady za pobyt v zařízení) Kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, Pro uživatele za kterými nedochází příbuzní zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času Dílna volného času, kroužek ručních prací, knihovna, internet, sportovní hry, hry a soutěže na trénování paměti, muzikoterapie, ornitoterapie, výlety, taneční skupina (mažoretky) RYTMUS. 8

9 4. Základní statistické informace Ubytování domov pro seniory suterén 2. NP 3.NP CELKEM kapacita pokojů 5 uživatelů 32 uživatelů 32 uživatelů 69 uživatelů jednolůžkové 5 pokojů 8 pokojů 8 pokojů 21 pokojů dvoulůžkové 0 pokojů 11 pokojů 9 pokojů 20 pokojů apartmány pro dva uživatele apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí apartmány domov se zvláštním režimem 4. NP 5. NP CELKEM kapacita pokojů 36 uživatelů 36 uživatelů 72 uživatelů jednolůžkové 6 pokojů 6 pokojů 12 pokojů dvoulůžkové 11 pokojů 11 pokojů 22 pokojů apartmány pro tři uživatele 2 apartmány 2 apartmány 4 apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí 1 apartmán 1 apartmán 2 apartmány Kapacita v počtu uživatel k domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení počet uživatelů - celkem z toho - ženy muži průměrný počet uživatelů za rok 68,58 71,77 70,2 obložnost v % 99,8 99,4 99,6 Věk člení dle věku domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM k režimem let let nad 85 let průměrný věk 82,37 let 81,61 let 81,98 nejstarší uživatel má 94 let 96 let - nejmladší uživatel má 59 let 57 let - počet manželských párů

10 Přiznané příspěvky na péči stupně závislosti domov pro seniory domov se zvláštním režimem k CELKEM I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň celkem bez příspěvku Měsíční náklady na lůžko v Kč domov pro seniory domov se zvláštním režimem kapacita 69 uživatelů 72 uživatelů měsíční náklady na 1 lůžko , ,00 měsíční výnosy na 1 lůžko , ,00 + zisk/ -ztráta + 510, ,00 měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) , ,00 + zisk/ - ztráta , ,00 Celkové roční náklady zařízení Kč % spotřeba materiálu ,15 15,914 spotřeba energií ,77 5,085 vodné a stočné ,10 1,071 opravy a udržování ,27 3,007 ostatní služby ,39 2,755 mzdové náklady ,00 47,734 soc. a zdrav. pojištění + FKSP ,00 17,680 pojištění ,6 0,470 odpisy ,00 5,832 ostatní náklady ,40 0,451 CELKEM ,

11 Celkové roční výnosy zařízení Kč % dotace MPSV ,00 32,7548 příspěvek zřizovatelele - JmK ,00 5,5976 příspěvky na péči ,00 21,7529 platby zdravotních pojišťoven ,00 6,9861 úhrady za ubytování a stravu ,00 30,8465 fakultativní služby ,50 0,3420 ostatní výnosy ,50 1,7201 CELKEM , Investice technické zhodnocení budovy - řídící systém vzduchotechniky - sítě do oken - kabeláž k serveru - rozšíření dorozumívacího systému Kč , , , , ,00 myčka nádobí ,00 digitalizace příjmu TV ,00 CELKEM ,00 Personální obsazení THP (ředitel, hl. účetní, provozní technik, personalista, referent majetku, vedoucí stravování) zdravotnický personál (vrchní sestra, staniční sestry, fyzioterapeut, všeobecné sestry) pracovníci v soc. službách (přímá obslužná péče, zákl. výchovná nepedagog. činnost) plánovaný počet Ø platová třída Ø plat v Kč (pro plán. počet zaměstnanců) Ø plat v Kč (pro přepočtený počet zaměstnanců) 6 9, , , sociální pracovník 3 8, provozní zaměstnanci (kuchaři, uklízečky,pradleny, krejčí, údržbáři, vrátný) 26 3, CELKEM 90 5, Pracovní neschopnost v roce 2008 činila 7,24 %. 11

12 Rozvaha v tis. Kč stav k stav k STÁLÁ AKTIVA , ,60 dlouhodobý nehmotný majetek 435,73 394,48 oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -433,89-394,48 dlouhodobý hmotný majetek , ,03 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,42 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 5 412, ,77 zásoby 743,19 687,55 pohledávky 253,45 576,70 finanční majetek 4388, ,55 přechodné účty aktivní 27,47 124,97 AKTIVA CELKEM , ,37 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ , ,32 majetkové fondy , ,42 finanční a peněžní fondy 1 293, ,61 hospodářský výsledek 878, ,29 CIZÍ ZDROJE 2 902, ,04 dlouhodobé závazky 0,00 0,00 krátkodobé závazky 2 824, ,37 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 přechodné účty pasivní 77,60 83,67 PASIVA CELKEM , ,36 12

13 Výsledovka 2008 % z celku NÁKLADY , % 501 Spotřeba materiálu 6 110,37 15, Spotřeba energie 1 952,60 5,9 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 197,09 0, Opravy a udržování 1 154,47 3, Cestovné 18,67 0, Náklady na reprezentaci 7,12 0, Ostatní služby 1 272,00 3, Mzdové náklady ,08 47, Zákonné sociální pojištění 6 421,84 16, Zákonné sociální náklady 366,56 0, Ostatní sociální náklady 0, Ostatní pokuty a penále 0, Odpis nedobytné pohledávky 0, Jiné ostatní náklady 208,24 0, Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 2 239,32 5, Daň z příjmů 107,10 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 12,48 0,03 VÝNOSY , % 601 Tržby za vlastní výrobky 12,53 0, Tržby z prodeje služeb ,83 60, Úroky 1, Zúčtování fondů 296,59 0, Jiné ostatní výnosy 160,89 0, příspěvky na provoz a dotace ,80 38,35 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění 1 121,29 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová V Hodoníně dne 26. února

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací obce Víceměřice, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více