ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání. Nastane v tomto roce analogová tma? Asi není z oblasti družstevního bydlení, zašlete I v tomto čísle pokračuje seriál Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké dotazy ovšem význam má velký. Týká se převodů bytů do osobního vlastnictví. třeba mít prozatím obavy. nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. strana 2 strana 3 stana 4 PŘEDSTAVENSTVO -- Na 45. zasedání dne představenstvo -- projednalo výsledek hospodaření správy za I. pololetí roku Družstvo za toto období dosáhlo zisku zhruba 4 mil. Kč, -- schválilo novelu Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů, -- schválilo novelu Směrnice Opravy společných částí domu financované uživateli bytu, -- vzalo na vědomí výčet připravovaných změn ve Stanovách OSBD Česká Lípa, -- vzalo na vědomí doporučení kontrolní komise z kontroly čerpání DZOI nad 15 tis. Kč výbory samospráv, -- schválilo vnitrodružstevní půjčku pro samosprávu 763, Zahrádky č.p. 148, na generální opravu střechy, -- schválilo úpravu DZOI u šesti samospráv od , -- schválilo pronájem nebytového prostoru Lužická 1076, Česká Lípa firmě PEOT, s.r.o, Zákupy. Na 46. zasedání dne představenstvo -- projednalo a vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech OSBD za uplynulých 12 měsíců. Znovu narůstá četnost odcizování hasebního zařízení hasicích přístrojů a kovových koncovek hadic, -- schválilo teze rozpočtu pro rok 2009 a uložilo ekonomické komisi předložit návrh rozpočtu s komentářem a rozbor návratnosti investice do budovy pronajaté bance ČSOB na příštím zasedání, Podzimní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se koná dne v 15:30 v sále Hotelu Merkur v České Lípě -- schválilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2009: Půjčky pro vesnickou výstavbu splatnost (let) rámec (mil. Kč) poplatek (%) 6 1,5 5 Půjčky provozní 3 1,0 5 Velké půjčky Půjčky na nutné opravy 3 0, schválilo postup výměny poměrových měřičů tepla a vody v bytech na měřiče s rádiovým odečtem. Přechod bude postupný a bude podléhat lhůtám cejchování, případně životnosti baterií, -- schválilo návrh novely Stanov OSBD Česká Lípa a návrh novely Volebního řádu. Oba návrhy budou předloženy ke schválení delegátům na podzimním SD, -- schválilo 3 kandidáty na doplňovací volby náhradníků představenstva, -- schválilo plán seminářů s delegáty SD a předsedy samospráv. Semináře proběhnou v měsíci říjnu. OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor Nebytový prostor v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze šesti místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel. č , ÚVODNÍK Vážení čtenáři. Nezbývá než dále komentovat vývoj kolem cen tepla, které je dodáváno do našich bytů. Od se zdražuje plyn a toho využili mnozí dodavatelé ke zvýšení cen tepla. Proč by nezvyšovali, když kontrola je bezzubá. Stát nás prostě neumí ochránit před zvůlí monopolních dodavatelů stejně jako nás neumí ochránit před piráty silnic, kteří na veřejných komunikacích beztrestně pořádají závody. Nikdo nezkoumá ekonomicky oprávněné náklady tepláren. Nikdo neřeší, že u dvou různých tepláren se stejným palivem se cena tepla za jeden Gigajoule liší o několik stovek korun. Nekontroluje se, jestli teplárna nakoupila palivo levně nebo draze, jestli nenakupuje předražené služby. K teplárnám se nepřistupuje tak, že je to podnikání ve veřejném zájmu. Občané to zaplatí a úředníka to nezajímá. Co s tím můžeme dělat. Konzultujeme svoje problémy s cenami tepla s ostatními podobně nebo ještě hůře postiženými družstvy. Jedná se o družstva v Jablonci n. N., Liberci a Děčíně. Prověřujeme možnosti výstavby domovních kotelen, doplňkových zdrojů tepla a teplé vody (tepelná čerpadla, solární panely,...) a také budeme intervenovat prostřednictvím Svazu českých a moravských bytových družstev u státních orgánů na zavedení účinné kontroly a případně i regulace tvorby cen tepla. Z hlediska dalšího vývoje cen tepla v České Lípě je asi lhostejné, jestli ČLT vlastní převážně Město Česká Lípa nebo MVV Energie. V emocích, které se kolem prodeje ČLT bouří, se zapomíná na jeden podstatný fakt. Město se nechovalo jako většinový vlastník teplárny v tom smyslu, že by příznivě ovlivňovalo cenu tepla dodávaného odběratelům. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 Změny ve stanovách může schválit jen nejvyšší orgán družstva, v našem případě shromáždění delegátů. Na podzimní jednání shromáždění delegátů konané v listopadu 2008 chce představenstvo spolu se správou družstva předložit malou novelu stanov. Novela je malá svým rozsahem, ale velká svým významem. Ze všech 118 článků se Již Jan Neruda ve svém fejetonu řešil otázku, kam se starým slamníkem. Následující řádky nejsou fejetonem, ani v nich nebudeme apelovat na řádné třídění odpadu nebo sběr druhotných surovin. Ne snad že by to bylo něco špatného, ale osvětou v této oblasti se zabývá někdo jiný a zde ve Zpravodaji je místo pro věci aktuálně spojené s Vaším bydlením. Proto se zaměříme na odpad, který nepatří do kontejnerů či popelnic u našich domů určených pro běžný komunální odpad vyprodukovaný v našich domácnostech. Mimo tento běžný odpad, ukládaný do odpadkových košů nebo pytlů, občas potřebujeme vyhodit i něco jiného. Ať již ve spojení s úpravami nebo modernizací v bytě, při stěhování, při výměně vysloužilého zařízení apod. A protože nevíme (dost často také nechceme vědět) kam s ním, hromadí se tyto věci kolem kontejnerů a popelnic a vytvářejí tak nehezká zátiší. Tato zátiší nejen že hyzdí okolí našeho bydliště, ale mohou být místem úrazu dětí nebo útočištěm hlodavců a také nám mohou znemožnit přístup změna dotkne jen 11 článků. Z toho v sedmi případech jde jen o upřesnění významu textu a určení termínu platnosti schválených změn. Za důležité je možno označit návrhy zapracované do tří článků. První se týká rozšíření činnosti družstva o služby v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy. Za tímto složitým názvem se skrývá především možnost poskytování půjček nebankovním subjektem, technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, služby v oblasti elektronického podpisu a další. Druhý a třetí návrh se týká tématu splynutí členství při získání dalšího členství v témže družstvu a vazby na majetkovou účast člena družstva. Nejdůležitější navrženou úpravou je rozšíření práv člena o právo na převedení družstevního bytu do vlastnictví i v případech, že člen družstva ani jeho předchůdce v zákonném termínu nevyzvali družstvo k převodu bytové jednotky do vlastnictví. V zákoně o vlastnictví bytů je uvedena lhůta do Přijetí tohoto článku stanov LEGISLATIVA Novela stanov Jan Neruda Kam s ním? (vzpomínka na fejeton aneb Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru) pro odložení pytle s odpadem z domácnosti. Ten se pak pohodí vedle překážky ležící u kontejnerů a hromada odpadků se utěšeně rozrůstá a rozrůstá a firma provádějící svoz odpadů musí opětovně řešit naši otázku z nadpisu článku kam s ním? Vezměme si tedy onen nerudovský vysloužilý slamník a pokusme se jej zbavit a přitom jej jen nepohodit ke kontejnerům. Můžeme ho zavézt na chalupu, vždyť tam může ještě nějaký čas sloužit svému účelu. Nebo si jej vezme kamarádův syn do klubovny skautů. A nebo je opravdu tak hrozný, že už může být opravdu jen a jen odpadem. Potom je dobré obrátit se na svůj městský nebo obecní úřad a zjistit si, zda není ve městě nějaké místo, kam by bylo možné slamník odložit. Nebo také dočíst až do konce tento článek, protože my jsme se pokusili zjistit tyto informace v různých městech našeho okresu za Vás. Jak to tedy s naším slamníkem bude? Starý slamník, pohovka nebo lednička patří do sběrného dvora. Zde se dá odložit odpad většinou zadarmo. Hlavní podmínkou je trvalé bydliště znamená, že každý člen družstva, který má řádně uzavřenou nájemní smlouvu k bytu, může získat bezúplatně bytovou jednotku do vlastnictví. Pojmem bytová jednotka je označen byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Součástí převodu je i odpovídající část pozemku pod domem, případně část pozemku souvisejícího s domem. Je třeba připomenout, že naše družstvo již přijalo na jednání SD dne usnesení, které garantuje převod bytových jednotek do vlastnictví i po termínu Jak bylo v minulém Zpravodaji uvedeno, předpokládáme, že do konce letošního roku budeme mít převedeno asi 1600 bytových jednotek. Žadatelů, kteří učinili výzvu k převodu bytu do vlastnictví v termínu podle zákona, tj. do , je asi Převody nových žadatelů budeme vyřizovat postupně podle našich kapacitních možností a v návaznosti na splnění podmínek pro převod bytu do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD v daném městě nebo obci. Ve většině případů se zde dá zlikvidovat i stavební odpad nebo pneumatiky, ovšem na rozdíl od našeho ošoupaného slamníku bývá skládkování stavebního nebo nebezpečného odpadu za poplatek. Provoz sběrného dvora, druhy odpadů a ceny za služby jsou různé město od města. Kde jsou sběrné dvory a jaká je jejich provozní doba, ukazuje přehled měst v našem okrese, kde má OSBD Česká Lípa své domy, uvedený v tabulce na konci tohoto článku. Tento článek jsme začali otázkou Kam s ním?. Doufáme, že alespoň několika z Vás jsme dali na tuto otázku odpověď. A poznámka na závěr pro ty, co se dočetli až sem. V žádném případě nepatří starý slamník do sklepa, kde se o něj pouze někdo přizabije. Může totiž být zárodkem požáru, líhní obtížných broučků a příčinou zápachu nebo také připraveným hotelovým pokojem pro bezdomovce. Pavel Císař stavební technik OSBD město adresa sběrného dvora provozní doba poznámka Cvikov areál Služeb města Cvikova St 15:00-17:00, So 9:00-11:00 Česká Lípa Česká Lípa, 5.května 3031 Po-So 7:00-17:00 od dubna do října se doba prodlužuje od 7:00-19:00 Doksy Doksy, Ke Klůčku Út 16:00-20:00, Čt 8:00-18:00, So 8:00-12:00 od října do března pouze Čt 12:00-17:00 a So 8:00-12:00 Dubá Dubá 258 Po-Pá 8:30-16:00, So 8:00-11:00 od dubna do října se doba prodlužuje v Po, St do 17:00 Jablonné v Podještědí Jablonné v Podještědí, Lužická 13 Út 12:00-17:00, Čt 12:00-17:00, So 7:00-12:00 Kamenický Šenov sběrný dvůr ve městě není 2 x do roka, v dubnu a říjnu, je možno složit odpad v areálu MÚ - náhrada pevného sběrného dvora Mimoň Mimoň, Pod Křížovým vrchem Po, St 8:30-17:00, Út, Čt 8:30-16:00, Pá 8:30-15:00, So 8:00-11:00 Nový Bor Nový Bor, Wolkerova 346 St 12:00-17:00, So 9:00-12:00 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem, Mimoňská 75 Út 10:00-18:00, Čt 10:00-18:00, So, 10:00-18:00 zdarma pro občany, zapojené do systému sběru odpadu v Mimoni, tzn. pro toho, kdo vlastní známku na odpad Zákupy Zákupy, Gagarinova 356 St 13:00-17:00 dále první sobota v měsíci 8:00-11:00 Žandov sběrný dvůr ve městě není

3 TECHNICKÉ INFORMACE Digitální podzim aneb začíná v našem regionu analogová tma? Když jsem na počátku loňského roku informoval o zahájení digitálního vysílání z Bukové hory, varoval jsem, že v českých podmínkách není nic jednoznačné a trvale platné. Ani jsem netušil, jak velkou pravdu nakonec budu mít, a skutečnost předčila i mé nejtemnější obavy. Celý proces přechodu na digitální vysílání se zdržel minimálně o rok, osobně si myslím, že spíš až o dva, to ještě ukáže budoucnost. Z původně magického data se vypnutí analogu posunulo na další magické datum , a to kdoví jestli. Ale nebojte, máme v rukávu ještě , takže zatím se nic neděje. Technický plán přechodu na digitální vysílání, přijatý , byl novelizován (= posunut) a obsahuje nové termíny spuštění digitálního vysílání a zároveň vypínání stávajícího analogového vysílání. Protože se nemusí jednat o poslední termíny a protože vláda i samotné televize slíbily informační kampaň, nebudu zde omílat dohady a spekulace, které si lze zjistit lehce z internetu. Upřímně řečeno, dokud se bude vysílat v dnešní analogové formě, nic nás nedonutí měnit své zvyky a obstarat si např. set-top box. Proto se dnes budu zabývat z celé problematiky hlavně vypínáním stávajícího analogového vysílání. Televize Nova i Prima konečně přistoupily na vrácení celoplošných licencí, a uvolnily tak definitivně cestu pozemní digitalizaci. Dnešní přechodný multiplex A opustí všechny čtyři programy České televize a sedm programů Českého rozhlasu (údajně do konce října) a uvolní prostor pro komerční televize. Z přechodného multiplexu A tak vznikne definitivní komerční multiplex 2, vysílající z Bukové hory na 58. kanále. Bude obsahovat program Nova, zřejmě i Nova Cinema a časem další komerční televize vč. Nova Sport (dnešní Galaxie sport). Veřejnoprávní televize a rozhlas se přesunou na vlastní veřejnoprávní multiplex 1, který by měl z Bukové hory začít vysílat na 33. kanále. Aby k tomuto mohlo dojít, bude nutné nejprve prohodit kanálově programy ČT 1 a ČT 2 a následně vypnout vysílání programu ČT 2. Takže shrnuto a zdůrazněno do konce října by mělo skončit analogové vysílání na 33. kanále, což znamená konec analogového programu ČT 2 a možná začátek analogové tmy. Není totiž vůbec jasné, kdy dojde k ukončení analogového vysílání dalšího programu. S výjimkou Primy totiž všichni splnili povinný souběh obou vysílání, a to s velkou rezervou. Na druhou stranu však začíná rozjezd digitálního vysílání, v říjnu je plánováno i zahájení vysílání multiplexu 3 na 55. kanále, kde by měla vysílat Prima, Z 1, Public TV, Óčko TV a TV Noe. Pokud tedy bydlíte v domě, který přijímá signál z Bukové hory, budete od bez programu ČT 2. Druhou možností je smířit se s nevyhnutelným a začít přijímat digitálně. Vypadá to, že od listopadu už bude opravdu výběr programů velký. Družstevní Zpravodaj jako dvouměsíčník je velmi nevhodným formátem pro poskytování informací tohoto typu, doporučuji proto sledovat internet nebo televizní zprávy, kde budou informace včas a přesnější. Družstvo splní svou část povinnosti, tj. zajistí všem domům se společnou televizní anténou příjem digitálního vysílání všech multiplexů do každého bytu, zbytek je na Vás. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 3

4 OTÁZKY A ODPOVĚDI Je možnost nabídky prodeje nebo pronájmu bytu na družstvu? Za tímto účelem je zřízena služba, kterou lze využít v rámci internetových stránek OSBD Česká Lípa na adrese v nabídce inzerce. Na konci nabídky inzerátů je možnost přidat nový inzerát. Tato volba umožňuje jednoduchou formou vložit do nabídky vlastní inzerát, dle požadavků zadavatele. Přijetí inzerátu je zadavateli potvrzeno elektronicky, součástí potvrzení je návod, jak případně odstranit inzerát dříve než za 15 dní, kdy je odstraněn automatizovaným systémem. Pokud nemáte přístup k internetu, stačí navštívit bytové oddělení OSBD Česká Lípa a požádat o vložení inzerátu pracovnice tohoto přepážkového pracoviště. Současně získáte seznam uveřejněných nabídek bytů a veškeré další informace související s touto problematikou. Kdy se zahajuje dodávka tepla? Připravuje Jindřiška Půlpánová Dodávka tepla začíná v otopném období, tj. od 1. září do 31. května, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den. Je možné zajistit, aby byla teplá voda dodávána nepřetržitě 24 hodin? Bez problému lze zajistit nepřetržitou dodávku teplé vody v domech, které mají vlastní domovní předávací stanici. Je však nutné vzít v úvahu navýšení nákladů na ohřev teplé vody po celou noc, což při dnešních cenách není zanedbatelná částka. Změna je podmíněna souhlasem 2/3 z počtu nájemníků. Jaké parametry musí mít teplá užitková voda? Teplá užitková voda by měla mít na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 C s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček. Dodávka teplé užitkové vody je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do hodin. Co je příčinou plísní v bytech? Vždy vliv okolního prostředí. Ať již se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost, tepelné mosty, kondenzaci vodních par nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Jedná se tedy o vlivy ve většině případů přímo ovlivnitelné uživatelem bytu. Plastová okna, v poslední době tak často instalovaná, nejsou sama o sobě příčinou vzniku plísní. Musí být provedena revize plynového zařízení při výměně spotřebiče nebo zásahu do rozvodu plynu v bytě? V případě výměny spotřebiče nemusí být prováděna revize, pokud se jedná pouze o výměnu spotřebiče starého za nový. Dále nemusí být revize provedena v případě zásahu do rozvodu plynu v bytě, pokud není plynovod prodloužen o více než 3 m. V obou případech musí zásah provádět oprávněná organizace, která má oprávnění vystavené ITI Praha. Periodické revize plynového zařízení v družstvem spravovaných domech se provádějí jednou za tři roky, jak ukládá příslušná legislativa. Kdo je oprávněn zaplombovat plynoměr, popřípadě vyměnit porušenou plombu? Plynoměr je majetkem Severočeské plynárenské-rwe, a proto manipulace s plombou přísluší pouze této společnosti a nebo jí pověřené organizaci. 4

5 TELEVIZE PO INTERNETU TELEVIZE Připravili jsme pro Vás novou službu digitální televize IPTV. Díky této službě můžete přijímat digitálně televizní vysílání na vašem televizoru v mnohem vyšší kvalitě. Ke službě připravujeme také službu Video on Demand (online digitální videopůjčovnu). clnet.cz Tématické programové balíčky FILM HBO FILM Ceny balíčků Hlavní programové balíčky BASIC STANDARD 199Kč 399Kč Tématické programové balíčky FILM 149Kč HBO FILM 299Kč DOKUMENT 99Kč SPORT 99Kč MUSIC 99Kč DĚTSKÉ 99Kč EROTIC 149Kč EROTIC2 149Kč EROTIC MAX 249Kč Pro výběr tématických balíčků je nutné mít objednaný jeden z hlavních balíčků. Hlavní programové balíčky DOKUMENT SPORT MUSIC DĚTSKÉ EROTIC BASIC EROTIC2 STANDARD EROTIC MAX Změna programů vyhrazena. SPECIÁLNÍ NABÍDKA pokud si objednáte internet, televizi i telefon, platíte pouze 690,- Kč s DPH měsíčně. INTERNET Připojení k internetu nabízí naše společnost již několik let a v současné době je připojeno k naší síti již více jak 7500 domácností a firem na českolipsku. Pokud se chcete připojit i Vy, není nic jednoduššího. Stačí zavolat na tel. čísla , , , anebo napsat na mailovou adresu a domluvíme si vše potřebné. PAUŠÁLY NA OPTICE PAUŠÁLY MIMO OPTIKU 3072 kbit/s 490,- Kč 6144 kbit/s 770,- Kč kbit/s 1290,- Kč 1024 kbit/s 490,- Kč 2048 kbit/s 770,- Kč 4096 kbit/s 1290,- Kč TELEFON VOIP clnet.cz Telefonovani pres internet (VOIP) Nabízíme Vám možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti vlastnit pevnou tel. linku a za velmi nízký měsíční paušální poplatek. Obdržíte vlastní telefoní číslo! Navštivte nás na adrese: Mariánská 212, Česká Lípa nebo nám napište na: nebo nám zavolejte na tel.: , ,

6 6 Pro letošní rok bylo v oblasti velkých oprav, tj. zateplení domů, výměny oken a zateplených střech, naplánováno celkem 64 akcí za Kč. Nejvíce je samozřejmě opět výměn oken. V nákladech jsou započteny vlastní prostředky domů, půjčky i úvěry. Zateplení domů - z roku 2007 jsme si přinesli 5 nedokončených domů, dalších 11 máme letos nově. Většina z nich zároveň provádí výměnu oken. Na všech domech již byly zahájeny stavební práce, je hotová výměna TECHNICKÉ INFORMACE Průběh velkých opravy v letošním roce Přestože základní pravidla a kritéria výběru firem a zadávání oprav platí v podstatě již více než deset let, přesněji od , a poslední novela je stará skoro šest let, stále narážíme na neznalost ze strany lidí, bohužel i funkcionářů samospráv. Neškodí možná proto si čas od času připomenout základní principy v oblasti sjednávání oprav. Na mysli mám samozřejmě opravy společných částí domu, opravy v bytech si každý realizuje či objednává sám a za své peníze. Základní pravidlo je, že opravy objednávají zaměstnanci družstva, nikoliv členové samosprávy či dokonce jednotliví nájemníci. Právo vystavit objednávku či dokonce podepsat smlouvu mají pouze konkrétně jmenovaní a zodpovědní pracovníci správy družstva. Důvody jsou jasné hmotná či trestní zodpovědnost za svou činnost, profesní znalost a jednotný systém řízení. Funkcionáři samosprávy jako volení zástupci domu nemohou v žádném případě zastupovat družstvo coby právnickou osobu, mohou tedy opravy požadovat či zadávat na správě družstva, nikoliv u konkrétních firem. Toto pravidlo neplatí v případě havárie, kdy hrozí nebezpečí škod či ohrožení zdraví, zde je samozřejmě rychlost a pružnost jednání nadřazena. Takový případ je však nutné neprodleně oznámit v nejbližší pracovní den na správu družstva. U drobných oprav a údržby do ceny Kč není výběr firmy nijak upraven, jedná se většinou o malé zakázky, kde je spíše občas problém někoho zajistit. Pokud samospráva nemá vlastního údržbáře či pokud není takový údržbář domluven v dané lokalitě (obvykle mimo Českou Lípu), objednává firmu bytový technik. Na opravu stačí vystavit objednávku a práci přebírá zástupce domu. Při zakázkách nad 30 tisíc Kč už musí být vždy podepsána smlouva a práce přebírá písemně příslušný technik. Do 50 tisíc Kč nemusí proběhnout výběrové řízení, pokud samospráva schválí vybranou firmu. Od 50 do 100 tisíc Kč se musí vybírat alespoň ze dvou firem, nad 100 tisíc Kč vždy alespoň ze tří. Výběrového řízení se musí účastnit minimálně dva zástupci správy a jeden zástupce domu. V případě nesouhlasu má každý účastník právo pozastavit řízení, o oprávněnosti jeho nesouhlasu rozhoduje ředitel správy družstva. Všechny zakázky nad 500 tisíc Kč vybírá stálá výběrová komise družstva, jejímiž oken a probíhá samotné zateplování. Snad se nám podaří všechny domy letos dokončit. Tradičně nejpočetnější a nejnákladnější typ velké opravy jsou výměny oken. Je však velmi pravděpodobné, že loňský rekordní rok nebude překonán. V roce 2008 se mění okna na 42 domech, což je bytů. Jedná se o oken a dveří v nákladu Kč. V nákladech je však započteno i např. vyzdívání vstupních stěn, lodžiový systém Leone, vchodové dveře, sklepní okna, chodbové stěny apod. Ze 42 akcí je 22 akcí již hotovo, 8 právě realizováno a 12 zatím nebylo zahájeno, což představuje podzimní část výměn. Generální opravy střech by měly proběhnout na sedmi domech, z toho šest je se zateplením dle odborného posudku, jedna je sedlová střecha bez zateplení. Náklad bude činit zhruba Kč. Ke konci prázdnin máme tři střechy hotové, tři se právě dělají a jedna se připravuje. V letošním roce neprovádíme žádné zateplení štítů. Závěrem lze říci, že letošní rok není nijak výrazně odlišný či výjimečný oproti jiným rokům. Klesl zájem o výměnu oken, realizujeme i méně plochých zateplených střech. V procentech je meziroční pokles výměny oken 8 % finančního objemu a dokonce 21 % v počtu oken. Důvody poklesu jsou jasné, aktivní samosprávy a domy ve špatném stavu už mají hotovo, zbývají pasivní samosprávy či relativně nové domy. V oblasti zateplování máme naopak překvapivě rekordní rok, přestože se snížila státní dotace Panel na maximálně 2% úroků. Jak se vlastně vybírají firmy pro opravy a údržbu domů? členy jsou zástupci představenstva, kontrolní komise, správy a samosprávy. Výzvy k zakázkám nad Kč jsou také zveřejňovány na našich internetových stránkách. Z průběhu každého výběrového řízení se pořizuje písemný zápis, který členové komise či určení ověřovatelé podepisují. Samospráva má právo požádat o oslovení konkrétní firmy, kterou si přeje či jí byla doporučena. Kvůli jednotnosti zadání to však musí být opět prostřednictvím správy, která zadání vypracuje. Možná, že celý článek vyznívá příliš mentorsky, ale jednodušším způsobem pravidla zadávání a objednávání oprav asi objasnit nelze. Celý postup určuje směrnice schvalovaná představenstvem družstva. Její dodržování kontroluje každý rok kontrolní komise družstva, neboť se jedná o důležitou a sledovanou součást práce správy družstva. Směrnici je možné nalézt v plném aktuálním znění na našich internetových stránkách je však nutné použít přihlašovací jméno a heslo (získáte je na bytovém oddělení družstva). Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD

7 Vnitrodružstevní půjčky a úvěry od bank jsou dnes, vedle vlastních prostředků z DZOI, hlavními zdroji financování velkých oprav našich domů. Půjčky naše družstvo poskytuje od roku 1997 a celkově již bylo poskytnuto více než 220 mil. Kč. V původní koncepci, u které jsem stál na jejím počátku, se počítalo s celkovým objemem půjček do 200 mil. Kč. Tento limit se nám v té době zdál obrovský a dnes, ačkoli jsme jej překonali, můžeme i nadále poskytovat půjčky ve výši cca 40 mil. Kč ročně. To je možné především díky dobré finanční situaci našeho družstva, ve které se dlouhodobě nachází. Pro příští rok je navržen finanční rámec na vnitrodružstevní půjčky ve výši do 40 mil.kč. Kromě toho byl v roce 2008 zahájen model financování druhé etapy modernizace výtahů. Jedná se o investiční akci přesahující částku 80 mil. Kč, realizovanou do konce roku Splacena bude až na konci roku 2012 a v roce 2010 bude její zatížení Půjčky a úvěry pro Cash flow našeho družstva ve výši cca 40 mil. Kč, což jistě ovlivní finanční možnosti v oblasti poskytování půjček v letech 2010 a Úvěry naše družstvo začalo využívat od roku První byl poskytnut KB, a.s., dalších 30 úvěrů pak bylo získáno od ČSOB, a.s., a jeden úvěr byl sjednán se Stavební spořitelnou Wüstenrot, a.s. Celkově naše družstvo získalo pro naše samosprávy 32 úvěrů v celkové hodnotě 149 mil.kč. Takto velké objemy finančních prostředků od bank nejsou zadarmo. Zatížení splácení těchto úvěrů je ulehčeno získanou dotací na úroky pro 14 úvěrů v celkové přiznané výši téměř 25 mil. Kč. Do budoucna je však velmi nejisté, zda se podaří ještě nějakou dotaci získat, neboť dle našich informací nejsou prostředky na další poskytování této dotace. Dalším aspektem, o kterém nevíme, jak bude působit na finanční zdroje od bank, je současná hypoteční EKONOMIKA a bankovní krize. Ta se šíří Amerikou a západní Evropou. Z některých tiskových pramenů vyplývá, že se u našich hranic nezastaví. Vnitrodružstevní půjčky jsou tedy naší jistotou v možnostech financování velkých oprav. Jsou i velmi dobrým nástrojem na zhodnocení volných finančních prostředků samospráv. Aby tento systém mohl fungovat, je důležité jej každý rok korigovat a aktualizovat dle finančních možností našeho družstva. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Za vánoční atmosférou do Görlitz Nechci předbíhat jako nákupní střediska, ale Vánoce se prostě blíží. Moc rád vyjíždím čerpat sváteční atmosféru do německých měst. V posledních letech je to taková tradice. Když jsem do Družstevního zpravodaje začínal přispívat, zval jsem nás do Herrnhutu, kde se v chráněných dílnách vyrábějí nádherné hvězdy. Pro tentokrát vyražme ještě o kousek dál na sever, kde na hranici s Polskem leží město Görlitz (Zhořelec). Samozřejmě bych nás tam nehnal kvůli pár stánkům se svařeným vínem, klobáskami a cetkami, na které stejně (třeba) nemáme dost euro. Görlitz je především město založené někdy v jedenáctém století, kterému se vyhnula dělostřelecká příprava Rudé armády, a tak si ze své bohaté minulosti zachovalo mnoho architektonických památek. Především kostelů, které k té vánoční atmosféře patří více než nasvícená Hypernova. Když pojedeme autem a budeme od jihu sjíždět do centra, zřejmě dojedeme k výrazné budově s kruhovým půdorysem. Jmenuje se Kaisertrutz a je součastí městského muzea. Parkování u ní bylo ještě loni zdarma. Za křižovatkou je první z několika historických věží - Reichenbacher Turm. Půjdeme-li dále rovnou za nosem, máme jistotu, že míříme do centra, k radnici a trhovým stánkům. Po pravé straně mineme kostel (Dreifaltigkeitskirche), v němž jsem v minulých dvou letech objevil výstavu Betlémů vyrobených z různých tradičních i netradičních materiálů. Nalevo je informační centrum, proti českým zvyklostem otevřené i v sobotu. V něm si můžeme ukořistit plánek, který nás městem provede přece jen přesněji než nějaký Bárta (ale mapu je možné si dopředu stáhnout i z netu). A už jsme u radnice s vysokou věží, kterou zdobí orloj. Fotogenické je především vedlejší schodiště. Uvnitř radnice se prodávaly různé ty cetky, pletené ponožky... a hlavně tam bylo veřejné WC. Před Rathausem jsou stánky s jídlem. Voní svařené víno, koláčky a klobásky. Roztomilé krámky jsou i v domech po obvodu náměstí. Kupodivu v nich neprodávají Asiaté. Nesmíme zapomenou na šeptající oblouk (futra jedněch domovních vrat - na jedné straně stačí zašeptat a na druhé je to slyšet) či sluneční hodiny na nádherně vymalovaném domě. Odbočíme doleva (na dalším náměstí bylo loni pódium a na něm i během sobotního dopoledne hrála dechovka). Míříme k nejkrásnější budově města - kostelu sv. Petra a Pavla. Možná nás překvapí, že věže jsou jen novogotické a pocházejí teprve z 19. století. Ale základ je opravdu gotický. Pověstné jsou zejména zdejší varhany, takže Vám přeji hodně štěstí, aby na ně zrovna někdo hrál. Pod kostelem je Staroměstský most, po němž můžeme přejít do Polska. Nechci Poláky nějak urazit, na jejich straně je hezký jen výhled na stranu německou. Ale zmínil bych čilý stavební ruch, třeba se za několik let chytím za nos. Další zdejší perly si už zkuste objevit sami. Mě tak v rychlosti napadá ještě kostel Frauenkirche či kašny a kašničky - z velké části zazimované. Hauptmannovo divadlo, hrob Goethovy přítelkyně M. Herzliebové... V některých průvodcích se píše, že Zhořelec všemi těmi věžemi, uličkami a zákoutími připomíná Prahu. Zkuste si udělat během adventu vlastní názor. Pokud vám Görlitz nebude stačit, není to zase tak daleko do Bautzenu (Budyšína), kde rovněž probíhají vánoční trhy a navíc se zde více než kde jinde mluví slovanským jazykem - lužickou srbštinou. Při cestě zpět bych doporučil zastavit se ve St. Marienthalu. V barokním klášteře bývají rovněž vánoční oslavy spojené s přehlídkou domácích Betlémů. Já si ale nechám další informace zase na příští rok. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ZÁŘÍ - ŘÍJEN * Na začátku srpna se na některých domech v České Lípě objevilo oznámení nazvané Nařízení Verordnung o zvýšení ceny tepla v našem městě. Starostka města zvažovala podání trestního oznámení. * Chráněná dílna sídlící v České Lípě na sídlišti Špičák je podezřelá, že vydělává na handicapovaných lidech a zneužívá státní dotace. * Jezírko s vodními rostlinami a moderní technologií na čistění vody vzniká v Městském parku v České Lípě. Na jaře odborníci vybudovali stěny, dno, odkaliště nebo přepad. V polovině srpna začaly další práce za více než dva miliony korun a jezírko bude hotové na konci listopadu. * Starostka Hana Moudrá 25. srpna na radnici přivítala dalšího stoletého občana města. Po dlouhé době, více než deseti letech, se tohoto významného kulatého výročí dožil muž, pan Fridolín Souček z Častolovic. * Ivana Honsnejmanová, zakladatelka mateřské a základní školy Klíč, prodala svou firmu majitelům Podnikatelské školy. * Představitelé města Česká Lípa 1. září přivítali na všech českolipských základních školách více než 400 prvňáčků. Počet prvňáčků v porovnáním s předchozími lety je srovnatelný. * Českolipské atletky se v Plzni zúčastnily prolínací soutěže o Extraligu. Skončily druhé a to znamená, že příští rok nastoupí poprvé v historii v naší nejvyšší soutěži. * Úřadující evropský rallyecrossový šampion v divizi II Tomáš Kotek ovládl devátý díl kontinentálního mistrovství, jenž se konal v Sosnové. * Téměř 2000 lidí už podepsalo petici proti privatizaci Českolipské teplárenské, kterou v květnu schválilo těsnou většinou hlasů českolipské zastupitelstvo. * Hokejisté České Lípy vstoupili do svého historicky prvního zápasu druhé ligy famózním způsobem, když rozdrtili Jindřichův Hradec na jeho ledě 10:2. * Juraj Raninec, českolipský poslanec, opustil poslanecký klub Občanské demokratické strany. * 16. září začal koncertem další ročník festivalu Lípa Musica. Účastníci hovořili o kulturním zážitku roku v České Lípě. * Představitelé města Česká Lípa Hana Moudrá, místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček se 17. září zúčastnili slavnostního otevření studia dětské televize na Základní škole 28. října na sídlišti Špičák. * Rada města Česká Lípa schválila pro rok 2009 úpravu nájemného v městských bytech, a to ve výši maximálních přírůstků dle zákona č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného z bytu. * V českolipské krajské nemocnici klesl letos počet ošetřených pacientů. Pokud se situace do konce roku nezmění k lepšímu, hrozí to, že pojišťovny sníží nemocnici platby na příští rok. * Kino v místním Kulturním domě Crystal se dočká nejen nových sedadel, ale také zde bude položena nová podlahová krytina. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 714/4 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

U S N E S E N Í. z 9.schůze rady města konané dne 8.srpna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. z 9.schůze rady města konané dne 8.srpna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 9.schůze rady města konané dne 8.srpna 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 09/11/220 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 8. schůze rady města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015 výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 18.3.2015 Tajemník finančního

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 16. 9. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/8/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 25. května 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 7 / 1 1 1. Informativní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 4. 2016 15 Věc: Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. Důvod předložení: Zvýšení majetkové účasti

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více