1. Pojmenování a slovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pojmenování a slovo"

Transkript

1 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti frazémů, změny v užívání, kulturní frazémy, - procvičování, mluvní cvičení. - opakování Opakování z 1. ročníku 1. Zopakujte si pojmy: slovo pojmenování lexikologie aktivní slovní zásoba pasivní slovní zásoba jádro slovní zásoby národní slovní zásoba individuální slovní zásoba 2. Pamatujete si, jak se dělí pojmenování podle toho, z kolika slov se skládají? Co o nich víte? 3. A jak dělíme pojmenování podle původu? A co o nich víte? 4. Jaké máme možnosti pojmenování v souvislém textu? A co o nich víte? 5. Co je to slovo a co o něm víte? 6. Zopakujte si pojmy: homonymum antonymum synonymum polysémantická pojmenování - 1 -

2 7. Zkuste říci, jaké vrstvy slovní zásoby znáte? 8. Jaké znáte způsoby obohacování slovní zásoby? Vlastní jména v komunikaci: OSOBNÍ JMÉNA obecně: Skupina jmen, která označují jednu jedinou osobu, řadíme k tzv. propriím = vlastní jména. Narozdíl od jmen obecných se vztahují vždy na zcela konkrétní osobu. K propriím patří také jména zeměpisná, jména zemí a států i jména lidských sídel (měst, obcí, částí měst a obcí apod.). Řadíme sem však také názvy lidských výtvorů (např. uměleckých děl). Vlastní jména se nezahrnují do celkové slovní zásoby, protože nemají obecný význam. OSOBNÍ JMÉNA - Patří sem: o jména lidí + jejich přezdívky o jména skupin lidí (národů, obyvatel města) o jména nadpřirozených bytostí (= nepravá jména osobní) bohů, pohádkových postav,... - Počáteční písmeno těchto jmen se píše velkým! - Pravopis osobních jmen má tato základní pravidla: o Jména pocházející z jazyků, které užívají latinskou abecedu se většinou píší původním pravopisem (Ludwig van Beethoven, Daniel Defoe aj.). o U jmen některých známých historických osobností se může používat zažitý český pravopis (např. Kryštof Kolumbus, Mikuláš Koperník). o Jména osob, které pocházejí z jazyků, kde se nepíše latinkou, se používá přepis dle zavedených pravidel (tzv. transkripční pravidla), většinou se tedy tato jména přizpůsobují české výslovnosti a pravopisu (Mahátmá Gándhí, Lev Nikolajevič Tolstoj apod.). - Skloňování jmen: o Cizí osobní jména se obvykle skloňují jako jiná podstatná jména podle svého rodu a zakončení (např. Kipling pán, May muž). o Slovanská jména, která jsou původem přídavná jména, se skloňují jako česká přídavná jména (tj. Čajkovskij Čajkovského atd.). o Jména zakončená na o se skloňují podle vzoru pán (kupř. Ovčenko Ovčenka). o Je-li jméno zakončeno dlouhou samohláskou, samohláska se neodsouvá a připojují se k ní koncovky podle vzoru pán (tj. Richelieu Richelieua, Nehrú Nehrúa). o Je-li slovo zakončeno krátkou samohláskou, samohláska se odsouvá a slovo - 2 -

3 podléhá skloňování podle vzoru pán (např. Romeo Romea). o Pokud se v 1. pádě vyslovuje e na konci slova, skloňuje se slovo podle vzoru pán (Dante Danta atp.). OZajímavost: Výběr jmen podléhá osobnímu vkusu i módním trendům dané doby, mohou ho však ovlivnit také historické události (např. v době okupace se u nás dávala výrazně česká jména, jako jsou Přemysl, Libuše apod.). Budoucí rodiče také dají na libozvučnost křestního jména, které by nemělo znít posměšně nebo hanlivě ve spojení s příjmením např. Lev Zajíček, Harald Tvaroh, Angelika Vohryzková či Tomáš Buřt. Jméno by nemělo být ani neprakticky dlouhé či obtížně vyslovitelné. Zdroj: ZEMĚPISNÁ JMÉNA - Patří sem: o názvy kontinentů o názvy států o měst, vesnic o názvy přírodní útvarů (moře, pohoří, řeky, sopky, jezera,...) - Počáteční písmeno těchto jmen se píše velkým! - Kde najít informace o používání zeměpisných jmen? V Pravidlech českého pravopisu a ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost ve své závěrečné části obsahuje samostatný slovník zeměpisných jmen domácích i cizího původu. Ve slovníku nalezneme také pojmenování pro obyvatele měst apod. (např. Andorra Andořan, Andořanka; Jáva Javánec, Javánka). - U pojmenování měst se obyvatelské názvy tvoří pravidelně příponou an (tj. Brňan, Plzeňan, Ostravan). Podoby s příponou ák jsou sice také spisovné, ovšem mají hovorový příznak (Plzeňák, Pražák, Hradečák aj.). - Od některých typů místních jmen se obyvatelské názvy netvoří, musíme proto užít opis (např. obyvatel Mariánských Lázní).!1. úkol: Určete, kde má být velké a kde malé písmeno. Velká písmena nadepište nad závorky. (j)an (s)ladký (k)ozina položil život z práva (c)hodů. (b)ěloch a (i)ndián byli hlavními postavami jednoho vtipu. Vědci se přesvědčili, že na (m)arsu se život nenalézá. Své město si nedovedou (p)ařížané představit bez (e)iffelovy (v)ěže. Starší loutkové hry se neobešly bez (k)ašpárka. Na vrbě u mlýna seděl (h)astrman. Večerníček, kde vystupoval (k)rakonoš, patří k nejoblíbenějším. (t)rpaslíci se snažili vyhovět každému (s)něhurčinu přání. Dopoledne pršelo, ale k (v)ečeru svítilo (s)luníčko. (c)horvatsko a (s)lovinsko se nalézají na (j)ihu (e)vropy

4 !2. úkol: Určete, kde má být velké a kde malé písmeno. Velká písmena nadepište nad závorky. a) Na výletě do (o)lomouce jsme navštívili (o)lomouckou radnici. Věděl jsi, že v (s)ušicích se vyrábějí zápalky? Jaké znáš významné průmysly na (k)ladensku? Známý (r)uský spisovatel (d)ostojevský žil nějakou dobu ve vyhnanství. Jedu na dovolenou do (t)unisu a moji rodiče navštíví (b)udapešť. Ve výstavní síni (o)becního (d)omu v (p)raze byla vystavena díla (a)lfonse (m)uchy. b) Koho považujete za významnějšího panovníka (v)áclava (t)řetího nebo (j)ana (l)ucemburského? Znáte nějaká díla (t)řebonského (m)istra? V našich zemích vládli (p)řemyslovci, (l)ucemburkové, (j)agellonci a (h)absburkové. Viděl jsem, jak se dva lidé nemohli domluvit, pak jsem zjistil, že jeden byl (p)olák a druhý (m)aďar. Řeckou bohyní krásy byla (a)frodita. Mám ráda pohádky o (č)ertech, (d)racích, (v)ílách a pohádku o (s)molíčkovi. V (j)ižní (e)vropě je tepleji než v (e)vropě (s)everní. FRAZEOLOGIE - Frazeologie = soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce + nauka o těchto spojeních. - Frazém = ustálené spojení aspoň dvou slov, patří sem např. udělat díru do světa, kout pikle,... - Frazémy se dělí: o nevětné do vět se teprve zapojí, např. lev salónů ---) Stal se lvem salónů. o větné mají podobu hotové věty: Ranní ptáče dál doskáče. Mezi tyto frazémy řadíme: pořekadla: I mistr tesař se utne. pranostiky: Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. přísloví: S poctivostí nejdál dojdeš. výroky: Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem

5 !3. úkol: Pokuste se vysvětlit, co znamenají následující frazémy: Žít na vysoké noze. Hodit něco za hlavu. Bude to trvat až do soudného dne. Pracoval bez ladu a skladu. Běží, jako by mu za patami hořelo. Kdyby blbost kvetla, budeš samé poupě. Jak si kdo ustele, tak si lehne. I z jalové krávy by tele vymámil. Jako by ho polil studenou vodou. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jako by ho do země přibil. Jako by mu z oka vypadl. Jako by se do země propadl. Je to naše alfa i omega. Ani pes po něm neštěkne. Ani se mu o tom nezdálo. Ani párem volů ho tam nedostane. Ani vlásek na hlavě se mu nezkřiví. Až mu oči z toho přecházejí. Běží, jako by mu země pod nohami hořela. Bral to na lehkou váhu. Vzít rozum do hrsti. Bouřka v poháru vody. Mazat med kolem pusy. Být do větru. Být kost a kůže. Být odříznutý od světa. Být páté kolo u vozu. Být promočený na kost. Vjet si do vlasů. Být trnem v oku. Stát v rouše Adamově. Být v rejži. Být v něčem až po uši

6 !4. úkol: Pokuste se převést následující věty na frazémy: Být v nepříjemné situaci. Být u někoho pořád (často). Za nějakých okolností se cítit velmi dobře. Být nad míru spokojený. Oddělovat dobré od zlé. Znát někoho velmi dobře. Nestarej se o cizí problémy. Být velmi potichu. Jsem o tom pevně přesvědčený. Stále mu hrozí nebezpečí. Udělat s někým pořádek. Porazit někoho. Dívat se velmi udiveně. Do konce. Do omrzení. Bez vlastního přičinění. Dostat se do problémů. Nevědět, jak dále. Nijak si nepolepšit. Utahovat si z někoho. Mluvit nesmyslně. Snažit se překonat nepřekonatelné. Vznikl problém. Jeden tak, druhý onak. Jednat s někým něžně (jemně). Člověk, který mění své chování podle okolí. Objevil se nečekaně. To si zasluhuje úctu. Uvidíme, kdo vyhraje. Dělat něco zbytečného. Být silný a zdravý. Být tvrdohlavý. Chtít něco říct. Být básnicky nadaný. Být nešikovný. Všechno zapomenout. Krást. Být necitlivý. Neposuzovat stejně (spravedlivě). Mluvit neslušně. Mít něco písemně (ověřené). Mít pozitivní stránky. Být odborník. Zamýšlet něco. Nechtít něco (mít něčeho dost). Být štíhlá

7 !5. úkol: Zopakujte si, co znamenají pojmy: pořekadlo pranostika přísloví výrok!6. úkol: Napište aspoň 10 dalších frazémů, které znáte a vysvětlete, co znamenají:!7. úkol: Napište aspoň 10 pranostik:!8. úkol: Znáte nějaké slavné výroky? Napište aspoň 3 a nezapomeňte, kdo je autorem oněch slov: - 7 -

8 ! 9. úkol: a) Rozdělte se do skupinek, vyberte si nějaká přísloví (3 10), která znáte a máte rádi, nakreslete je. Až budete mít hotovo, nechejte spolužáky, ať hádají, o které přísloví jde. b) Rozdělte se do skupinek, vyberte si nějakou pranostiku (3 10), kterou znáte a máte ji rádi, nakreslete ji. Až budete mít hotovo, ukažte své kresby spolužákům, ať hádají, o kterou pranostiku jde.!10. úkol: Rozdělte se do skupinek a pokuste se sepsat slavné výroky spolužáků. Kolik jich sepíšete?!11. úkol: Pokuste se na každého ze svých spolužáků vymyslet trefný frazém, který by hodnotil jeho vzhled nebo povahu. Podaří se vám to? Vymyslete takový frazém i sami na sebe

9 !12. úkol: Pokuste se vybrat slova začínající na písmena níže a k danému slovu najděte synonymum. Je jedno, jaký slovní druh užijete, nezapomeňte však, že synonyma musí být stejného slovního druhu. a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u v z ž!13. úkol: Pokuste se najít co nejvíce synonym ke slovu krásná (nemusíte dodržet slovní druh). Která z těchto synonym jsou spisovná, která nespisovná? - 9 -

10 !14. úkol: Pokuste se vybrat slova začínající na písmena níže a k danému slovu najděte antonymum. Je jedno, jaký slovní druh užijete, nezapomeňte však, že synonyma musí být stejného slovního druhu. a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p r ř s š t u v z ž

11 Opakování po 1. lekci: Zkuste si sami odpovědět na následující otázky a splnit zadané úkoly: 1. Co jsou to propria? 2. Které skupiny řadíme do osobních jmen? 3. Které skupiny řadíme mezi zeměpisná jména? 4. Co je to frazeologie? 5. Co je to frazém? 6. Jak se dělí frazémy? 7. Znáte nějaké pořekadlo, pranostiku, přísloví a výrok? 8. Vysvětlete následující frazémy: Být jako na trní. Tvářit se jako kakabus. Tvářil se, jako by mu uletěly včely. Mít něčeho po krk. Chytat lelky. Vytrhnout někomu trn z paty. Držet se něčeho zuby nehty. Mít jasno. 9. Napište co nejvíce synonym ke slovům: štíhlý hodný moudrý čistý chutný 10. Napište co nejvíce antonym ke slovům: jíst strádat vhodný luxusní pyšný

12 2. Výpověď a věta Témata: - věty dvojčlenné složitější případy vyjádření podmětu a přísudku, rozvíjející větné členy - věty jednočlenné - zvláštnosti větného členění, nedostatky větné stavby, souvětí, čárka ve větě jednoduché i v souvětí - procvičování Pojmy Skladba = nauka o mluvnické a významové stavbě věty a souvětí. Věta = slovní vyjádření myšlenky. Výpověď = celek několik vět řečených v určitém čase a při určité příležitosti. Věta jednoduchá = celek, který vyjadřuje jednu myšlenku a má jeden přísudek. Souvětí = dvě a více vět jednoduchých. Větný člen = nejmenší část věty.!1. úkol: Vzpomenete si ze ZŠ, jaké známe druhy vět? A co o nich víme (co dělá mluvčí, jak vizuálně danou větu poznáme)?!2. úkol: Jistě si ze ZŠ vzpomenete, že se věty tázací ještě dále dělí. Jak? Co o těchto podtypech věty tázací víte? Rozdíl mezi větou a výpovědí: 1. Věta = slovní vyjádření myšlenky. Je to abstraktní model (schéma, vzorec), nejčastěji forma slovního vyjádření obsahu. Česká věta musí mít přísudek! Má stránky: významovou = vyjadřuje jednu myšlenku mluvnickou = je to soustava vztahů mezi větnými členy zvukovou = je to uzavřený zvukový celek grafickou = začíná velkým písmenem, končí interpunkčním znaménkem

13 2. Výpověď = jednotka sdělení, komunikace, složená z pojmenování. Je to konkrétní realizace určitého vzorce. Je to věta pronesená nebo napsaná v konkrétní komunikační situaci. Má stránky: obsahovou (významovou) = vypovídá o něčem ze skutečnosti (popř. pojmenovává skutečnost) modální = záleží na záměru mluvčího (tj. oznámení, přání, rozkaz, otázka) gramatickou = může být vyjádřena větou jednoduchou, souvětím nebo větným ekvivalentem (větný ekvivalent nemá přísudek, nejde o větu) - Výpověď se dělí: větná jde o jednoduché věty dvojčlenné (podmět + přísudek) nebo jednočlenné (přísudek), souvětí podřadné (věty hlavní i vedlejší) nebo souřadné (jen věty hlavní). nevětná nemá formálně vyjádřený přísudek, jde o tzv. větný ekvivalent (např.: Nádhera! Konečně!) nebo jen holý větný člen (např. na nádraží u pokladny: Olomouc hlavně, zpáteční).!3. úkol: Doplňte správně interpunkci za věta a své tvrzení odůvodněte. Víš, že mám štěně Tak už dost Necháš mě být Nechej mě na pokoji Čí je to auto Pojďme na houby Ozvi se zase brzy Blíží se konečná, všichni vystupte Kdyby byl raději zticha Věty podle složení (podle členitosti) 1. Věty dvojčlenné (mají podmět a přísudek) S přísudkem slovesným: Slunce září. S přísudkem jmenným se sponou: Čas je neúprosný. S přísudkem jmenným beze spony: Mladost radost. S nevyjádřeným podmětem: Čtu detektivku (já). Se všeobecným podmětem: Mluvili o tom v televizi. (Někdo všeobecný) S podmětem vyjádřeným jiným slovním druhem než podstatným jménem: Vaše ano mi udělalo radost. 2. Věty jednočlenné (mají přísudek, nemají podmět), je to věta tvořená přísudkem, k němuž nelze doplnit podmět. Tyto věty vyjadřují: Přírodní jevy: Stmívá se. Hřmělo. Tělesné stavy: Bolí mě v kříži. Bolí mě v zádech. Duševní stavy: Je mi smutno. Je mi k pláči. Smyslové vjemy: Hoří. Zvoní. Neosobní tvar slovesa: Je dovoleno mít zapnutý mobilní telefon. Neosobní reflektivum: Jede se hned zítra. Neosobní tvar pasiva opisného: Bylo o tom jednáno

14 !4. úkol: Jak by zněly otázky k daným odpovědím? Je mi špatně. Ano, dám. Sedím v poslední lavici. Dneska zůstanu doma. Mám ji za dva týdny. Větné ekvivalenty - Je to nevětná výpověď vyjadřovaná gramaticky nevětnou formou (tj. neobsahuje sloveso v určitém tvaru), ale funkčně je rovnocenná větě. - Dělí se: substantivní základem je substantivum (podstatné jméno) v 1. pádě. Jde o otázky, oznámení, nadpisy: nadpisy: Kavárna Hvězda, Černá kronika situační otázka: Metro? expresívnost: Nádhera! DiCaprio! adjektivní základem je adjektivum (přídavné jméno) v 1. pádě: Výborné! Málo sladké? adverbiální základem je klasifikující adverbiale (kvalifikující příslovce): Dobře! Výborně! Patří sem také přitakávající částice: Ano. Ne. Samozřejmě. infinitivní věty sice obsahují slovesný tvar, ale je to tvar neurčitý, svou povahou jmenný. Sloveso tedy není v určitém tvaru, a tak chybí přísudek. Jsou to např. výzvy, přání: Vyhrát tak milion! Mlčet! Což takhle dát si špenát? vokativní (= v 5. pádě, jinak také tzv. zvolací) tvoří přechod mezi substantivními a citoslovečnými neslovesnými větami. Je tu snaha o označení adresáta + navázání kontaktu, např. Pane! Může jít i o hodnocení: Hlupáku! Bídáku! citoslovečné citoslovce jsou buď objektivní (zvukomalebná) nebo subjektivní (citová, upozorňovací). Patří sem větné ekvivalenty typu: Fuj! Brrr. Haló! Hej! Objektivní citoslovce mají tu zvláštnost, že mohou tvořit nejen jádro bezpodmětných neslovesných vět (např. Bác! Vrr.), ale mohou také vystupovat jako náhrada přísudku ve dvojčlenné větné struktuře: Dítě hup do vody.!5. úkol: a) Určete, které věty jsou jednočlenné. U vět jednočlenných určete, o jaký typ jde (nadepište nad větu). b) U dvojčlenných vět určete podmět (nadepište jej). Je mi smutno. Eva přeskočila potok. Bolí mě hlava. Bolí mě v krku. Co si zajít na zmrzlinu? Padá sníh. Prší. Z komína stoupá kouř. Z komína se kouří. Souhlasím. Nevyklánějte se z oken! Je zakázáno krmit zvěř v klecích. Nekuřte! Vypnout telefony! Psali o tom v novinách. Lovci mamutů. Nikdo se nehlásí. Pozdě! Boty jsou mi dobré. Co bude dělat? O tom už vědí i ve škole. Stýská se mi. Žába hop na břeh. Někdo zvoní. Líbí se vám ten obraz? Být tak o deset let mladší. Stále hustě sněží

15 !6. úkol: Vyjádřete pomocí větného ekvivalentu: - že chcete platit - že si přejete vyhrát - aby plačící děvče přestalo - jak voláte na psa - souhlasíte s názorem - zahlédli jsme někoho slavného (vyberte si, kdo to byl) - nelíbí se vám, že jste v obchodě našli plesnivé jídlo!7. úkol: Změňte jednočlenné věty nebo ekvivalenty na věty dvojčlenné. Nevstupovat. Nevystupovat, dokud se vlak nezastaví. Dobrou noc. Obědvalo se v restauraci. Stmívá se. Evě je smutno. Hybaj domů! Ta ostuda. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Pozor, auto! Honem k oknu. Je slyšet hluk. Právě se končí. Bylo o tom rozhodnuto. Bolí mě v zádech. Vztahy mezi větnými členy Základní je dělení na tzv. parataxi a hypotaxi. Parataxe = vztah souřadicí, je to vztah mezi rovnocennými větnými členy nebo větami. Hypotaxe = vztah podřadicí, spojení členů (větné členy nebo věty) je nerovné (jeden je druhému podřízen). Slučovací všechny členy mají stejnou funkci (jsou si rovny); spojky: a, i, ani, jak tak, jednak jednak, dílem dílem, hned hned, zčásti zčásti, tu tu, Stupňovací členy mají nestejnou míru vážnosti, obvykle člen závažnější (významnější) stojí na druhém místě; spojky: ba, dokonce, ba i, nejen ale i, nejen nýbrž i, ještě, navíc, až, Odporovací členy plní stejnou funkci, ale významově jsou v rozporu; spojky: ale, avšak, však, sice ale, nýbrž, nikoli, jenže, jenomže, Vylučovací členy nemohou platit souběžně (najednou); spojky: nebo, anebo, buď (a)nebo, ať ať, ať či, ať nebo, Důvodový (příčinný) druhý výraz přináší informaci důležitou pro pochopení prvního výrazu; spojky: neboť, vždyť, totiž, Důsledkový druhý výraz v pořadí uvádí něco, co plyne z prvního; spojky: a proto, proto, tedy, tudíž, a tak,

16 !8. úkol: Určete poměry vyznačených částí vět. Jeho výroky jsou vtipné, tudíž i cynické. Má rád nejen pomeranče, ale i citrony. Dám si ne čokoládovou, ale oříškovou zmrzlinu. Ať už je to tak, či onak, já o tom nic nevím. Jeho chování je jednak směšné, jednak nechutné. Střílel, a proto je podezřelý. Nekoupím hnědou ani bílou sukni. Větné členy Větné členy jsou výrazy, které ve větě (větném ekvivalentu) vstupují do skladebních vztahů s jinými výrazy a tvoří mluvnickou stavbu věty. Větnými členy mohou být jen slova plnovýznamová (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce) a výjimečně i citoslovce. Za základní větné členy považujeme podmět a přísudek, ostatní větné členy jsou tzv. rozvíjející. 1. Podmět Patří do základní skladební dvojice. Shoduje se s přísudkem. Vyjadřuje: původce, činitele děje, nositele činnosti, vlastnosti, stavu. Ptáme se na něj: KDO? CO? Nejčastěji je vyjádřen: podstatným jménem v 1. pádě, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou a infinitivem (např. Pomáhat je lidské.). Může být: nevyjádřený (je zřejmý z tvaru slovesa Zavři okno (ty).), všeobecný (ve větách s obecnou platností Do těst přidáme lžíci oleje.), neurčitý (blíže neurčený, ale osobní Všichni to říkali. Lidé povídali. Někdo ho viděl.), zástupný (místo podstatného jména je podmětem zástupný výraz neshodný přívlastek). 2. Přísudek Patří do základní skladební dvojice. S podmětem se shoduje v čísle a rodě. Přísudek o podmětu něco říká. Je to nejdůležitější větný člen. Ptáme se na něj: CO DĚLÁ PODMĚT? Nejčastěji je vyjádřen: určitým tvarem slovesa, jménem se sponovým slovesem, jménem beze spony. Může být: slovesný jednoduchý (vyjádřený určitým tvarem slovesa čtu, směju se) slovesný složený (ze dvou částí buď s modálním slovesem nebo s fázovým slovesem; modální: být, chtít, moci, muset; fázové: začít, nepřestat, přestat,...), slovesný jmenný (nebo také jmenný se sponou, je vyjádřen tvarem sponového slovesa nejčastěji být a jmennou částí, tj. podstatné jméno, přídavné jméno apod.; spona: být, bývat, stát se, stávat se, někdy je sponovým slovesem také zůstat, zdát se, mít), neslovesný (věta neobsahuje určité sloveso, např. Sliby chyby. Vstup zdarma. Myš šup do díry. Já ti jednu to!). 3. Přívlastek Závisí na podstatném jméně v rodě, čísle a pádě a rozvíjí ho. Určuje: podstatné jméno + vymezuje jeho význam. Ptáme se na něj: JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? Nejčastěji je vyjádřen: přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, podstatným jménem ve 2. pádě, infinitivem, příslovcem

17 Druhy přívlastku podle vztahu k řídícímu podstatnému jménu: Shodný Shoduje se s podstatným jménem v čísle, rodě a pádě (skloňuje se s ním). Stojí většinou před podstatným jménem. Je většinou vyjádřen: přídavným jménem, zájmenem, číslovkou. Z shodné přívlastky jsou považována i nesklonná přídavná jména: fér, super, prima. Neshodný Neshoduje se s podstatným jménem. Stojí většinou za podstatným jménem. Nejčastěji je vyjádřen: podstatným jménem ve 2. pádě. Jiné dělení přívlastku podle počtu přívlastků rozvíjejících řídící substantivum: Několikanásobný Pořadí všech členů lze libovolně měnit. Členy se oddělují čárkou. Např.: donesl květy červené, růžové, bílé a modré. Postupně rozvíjející Členy se neoddělují čárkou. Jejich pořadí je dáno pevně. Např.: nejznámější současný český básník. 4. Předmět Závisí na: slovese nebo přídavném jménu. Vyjadřuje: osobu, zvíře nebo věc, které se týká slovesný děj. Ptáme se na něj: PÁDOVÝMI OTÁZKAMI kromě 1. a 5. pádu. Nejčastěji je vyjádřen: podstatným jménem (v jiném než 1. a 5. pádě), zájmenem (v jiném než 1. a 5. pádě), infinitivem (v jiném než 1. a 5. pádě). 5. Příslovečné určení Závisí na: slovese, dějovém přídavném jménu nebo příslovci. Ptáme se na něj: otázkami na MÍSTO, ČAS, ZPŮSOB A PŘÍČINU. Nejčastěji je vyjádřeno: příslovcem, podstatným jménem, infinitivem. Druhy příslovečného určení: místa otázky: Kde? Odkud? Kudy? Kam? času otázky: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? způsobu otázky: Jak? Jakým způsobem? míry otázky: Kolik? Jakou měrou? Do jaké míry? příčiny otázky: Proč? Z jaké příčiny? důvodu otázky: Proč? Z jakého důvodu? účelu otázky: Proč? Za jakým účelem? podmínky otázky: Za jaké podmínky? přípustky vyjadřuje nesoulad. 6. Doplněk Závisí na: podstatném jménu a zároveň na slovese. Vyjadřuje: vlastnosti podstatného jména za jistého děje nebo je mu dějem přisouzena. Ptáme se na něj: JAK? JAKÝ? Je vyjádřen: přídavným jménem, číslovkou, podstatným jménem. Doplněk je ve větě vyjádřený: s jako : Jako chlapec jsem hrával fotbal. předložkovým pádem: Vybrali si ho za vedoucího. číslovkou: Petr doběhl do cíle první. zájmenem: Zůstal stát sám. infinitivem: Viděl jsem ho utíkat. přechodníkem: Hledal zápalky, chtěje si posvítit

18 !9. úkol: Určete větné členy a vyznačte základní skladební dvojici. U jednočlenných vět uveďte, ze jsou jednočlenné. Šoural se po prašné cestě, která byla vyprahlá a rozpukaná. Už dlouho nepršelo. Prach měl i v ústech. Jazyk se mu lepil na patro. Byl vyprahlý, unavený a měl žaludek jako na vodě. Rozhlédl se, ale nějak si nemohl uvědomit, jaký prostor ho obklopuje. Pak zahlédl známý kostel a vydal se jeho směrem. Ano, tady už to poznává. Vešel do zahrady. Stíny, které vrhaly stromy, byly dlouhé, plazivé a přátelské. Své tělo půjčil náruči jednoho ze stínů. Zahleděl se do slunce. Začínalo mu být krásně

19 Zvláštnosti větné stavby Některé výrazy do věty mluvnicky nezačleňujeme = nevstupují do větných vztahů. Jsou to: oslovení je to slovo (skupina slov) v 5. pádě (hovorově i v 1. pádě), které je vložené do jiné věty. Nerozvíjí žádný větný člen věty, má jen funkci kontaktového prostředku. Vždy se z obou stran odděluje čárkami. Např.: To byste, lidičky, netušili, jak to bylo hrozné. Kdy se stavíš, Radku? citoslovce (podobně i částice typu ano, ne aj.) má funkci kontaktového prostředku, mluvnicky s větou nesouvisí, je do ní zapojeno jen významově, tj. vyjadřuje expresivitu nebo má funkci kontaktového prostředku. Vždy se odděluje čárkou. Např.: Fuj, to je hnusné! Haló, je tam někdo? Citoslovce se neodděluje čárkou, následuje-li zvolání: Ach synku, tys to zase zvoral! samostatný větný člen je to výraz vytčený před větu, popř. dodatečně připojený. V původní větě je nahrazen ukazovacím zájmenem nebo příslovcem. Oddělujeme jej čárkou. Je typický pro mluvenou řeč. Slouží jako prostředek ke zdůraznění. Např.: Filmy, ty mám ráda. Bylo tam hezky, u moře. vsuvka (parenteze) je to slovní výraz (popř. věta), který s obsahem věty souvisí jen významově, tj. něco zpřesňuje, doplňuje, vysvětluje,... Nezávisí na žádném větném členu, přerušuje souvislé pásmo řeči poznámkou (odbočkou, komentářem aj.), a tak s větou nesouvisí mluvnicky. Odděluje se čárkami, pomlčkami, závorkami (z obou stran). Výjimkou jsou ustálené jednoslovné vsuvky, ty se čárkami neoddělují prosím, doufám, bohužel, snad, asi, zřejmě, myslím aj.!!! POZOR: Do věty se mluvnicky začleňuje tzv. osamostatněný větný člen stojí za větou. Je dodatečně připojený a oddělený nejčastěji tečkou. Využívá se k ozvláštnění textu (nejčastěji umělecké a publicistické útvary). Např.: Brodil se bahnem. Dlouho. Daleko. Sám. Vyčerpaný.!10. úkol: Pokuste se doplnit interpunkci. Nástupcům svým kteří seděti budou po mně na dvojím mém trůně kladu na srdce aby poznali dvojí život tohoto světa a zvolili si lepší. Abychom měli lepší představu o obojím tom životě užijeme srovnání s obličejem. Neboť jako obličej který vidíme v zrcadle jest lichý a není vlastním obličejem tak i život hříšníkův není životem není ničím. Proto dí Jan v evangeliu: A bez něho nic není učiněno. Kterak však v niveč se obrátí dílo hříšníkovo když přece je učinil? Hřích však učinil ale ne skutek. Toto slovo (lat. opus) souvisí v jazyku latinském se slovem žádost (lat. optacio) a hříšník stále žádá rozkoší a poskvrňuje se jimi. Klame se však v tužbě své protože touží po věcech porušitelných jež se obracejí v niveč. (Karel IV.: Vita Caroli)!11. úkol: Odlište, ve kterých větách je citoslovce součástí věty (nadepište J), ve kterých není (nadepište N). Doplňte interpunkci: Fuj to jsem se lekla! Slyším jen samé chichichi. Nebuď tak hrrr. No no to snad chvilku počká. Ach ta láska nebeská. Tvoje ach mě už nezajímá. Kůň hop přes překážku. Hele nezačínej si

20 Odchylky od pravidelné větné stavby Existují dvojí odchylky. Jedny považujeme za chyby, druhé nikoli. 1. odchylky, které nepovažujeme za chyby: elipsa (výpustka) nevyjádření (vynechání) slova (slov nebo věty), které patří do větného schématu, ale z kontextu jsou známá. Vypuštění těchto slov nebrání srozumitelnosti, slouží k zestručnění výpovědi. Např.: Kam spěchá? Do kina. tzv. kontextová elipsa. Např.: U lékaře: Další! tzv. situační elipsa. Např. Sliby chyby. Vypuštěno jsou, tzv. věta eliptická. apoziopeze (nekončená výpověď) označuje se třemi tečkami, pomlčkami. Může být motivovaná (mluvčím chtěná), záměrná, např.: Ať už jsi pryč, nebo... Já jsem ale... Může být také nemotivovaná (nechtěná, většinou partner v dialogu skočí do řeči), např.: Rád bych ti vysvětlil, že odchylky, které považujeme za chyby: anakolut (vyšinutí z větné vazby) souvětí pokračuje nebo končí jinak, než vyžaduje jeho začátek. Vyskytuje se nejčastěji v nepřipraveném mluveném projevu. Např.: Kdo se přihlásí na zájezd, je třeba, aby zaplatil zálohu. Správně: Kdo se přihlásí na zájezd, musí zaplatit zálohu. zeugma (zanedbání dvojí vazby) tzv. spřažení vazeb. Dva větné členy se spojují společnou vazbou (jsou rozvity jedním členem), přestože každý z nich vyžaduje vazbu jinou (nebo jiný druh spojení), např. předložku, pád. Např.: Udržujte čistotu uvnitř i před budovou. Správně: Udržujte čistotu uvnitř budovy i před ní. kontaminace (směšování, křížení, kombinace rozdílných vazeb) správná vazba je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného významu. Např.: cenit si něco + vážit si něčeho ---) špatně: cenit si něčeho; zamezit něco + zabránit něčemu ---) špatně: zamezit něčemu aj. atrakce (skladební spodoba tvarů) tvary sousedních slov se nenáležitě přizpůsobují (nejčastěji pádem) vlivem stejného nebo zvukově podobného tvaru sousedního slova. Např.: Vstávej před sluncem východem. ---) správně: Vstávej před východem slunce. Spoustě lidem to nejde. ---) správně: Spoustě lidí to nejde.!12. úkol: V každé z následujících vět je nějaká odchylka, kterou považujeme za chybu. Pojmenujte ji a napište větu správně: Chladným a deštivým počasím, které zavládlo, jak jsme vás v naší relaci už informovali, v celé Evropě, nás nepříjemně zaskočilo. Osočil se na mě, že jsem chtivá peněz. Odborové organizace musely upomínat a naléhat na vládu. Nehoda se stala vzhledem k malé šířce vozovce

21 Věty s polovětnými konstrukcemi Významově tvoří samostatný celek, oddělují se čárkou. Mluvnicky jsou však nesamostatné, nejsou větami (tj. nemají přísudkové sloveso). Patří sem: 1. Volný přívlastek adjektivní je to rozvitý přívlastek, stojí za řídícím podstatným jménem, jeho základem je přídavné jméno, vyjadřuje samostatnou myšlenku, můžeme ho vynechat, odděluje se čárkami. Např.: Naši hokejisté, hrající ve výborné kondici, zvítězili nad Kanaďany přesvědčivě. 2. Přístavek stojí za řídícím podstatným jménem. Jeho základem je podstatné jméno, které blíže určuje, doplňuje, shrnuje, hodnotí apod. řídící podstatné jméno. Odděluje se čárkami. Např.: Mistr Jan Hus, kazatel v pražské kapli, byl upálen Přechodníková konstrukce přechodník je zde rozvitý a plní funkci doplňku. Přisuzuje předmětu nějakou činnost nebo vlastnost. Odděluje se čárkami. Např.: Dívka plakala, myslíc na svého mrtvého snoubence, který jí ležel v náručí. 4. Infinitivní konstrukce podmínková lze ji obměnit na vedlejší větu příslovečnou podmínkovou, odděluje se čárkami. Např.: Nebýt vás, mohla jsem na tom být mnohem lépe.!13. úkol: Odlište přívlastek volný a těsný, své tvrzení zdůvodněte. Doplňte interpunkci. - Nerudova básnická sbírka Písně kosmické vydaná v roce 1878 obsahuje především reflexivní lyriku. - Fotografie Prahy vydané v nové publikaci patří k nejlepším. - Oficiální návštěva prezidenta USA ohlášená už loni se uskutečnila v lednu letošního roku. - Na kuchyňském stole stojícím u okna voněl oběd. - Chvíle strávené s milým člověkem jsou nezapomenutelné. - Lidé trpící chřipkou by toto onemocnění rozhodně neměli přecházet. - Více než třetina dotací poskytnutých v rámci Programu Panel je využívána klienty čerpajícími úvěr od naší banky. - Hokejisté hrající v NHL si přijdou na pěkné peníze. - Křesťané vázaní Desaterem mají chodit na nedělní bohoslužby. - Pro děti vychovávané milujícími rodiči bude jednou snazší dobře se starat o své vlastní děti. - Jan Neruda napsavší např. Balady a romance nebo Zpěvy páteční patří k našim největším básníkům. - Navštívil svou tetu Štěpánu bydlící pod Prachovskými skalami. - Muži chodící alespoň dvakrát týdně na pivo budou dlouho živi. - Mostečané pracující v Praze to nemají daleko domů. - Slévači vykonávající fyzicky velmi náročnou práci musejí hodně jíst a pít. - Učí se pravidla pravopisu předepisující grafické zachycování zvukové roviny jazyka. - Asi před dvěma lety zemřel Ferenc Puskás považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. - Lidé žijící na venkově mívají blíže do přírody. - Čokoláda dodávající člověku energii je dobrá věc. (Některé věty převzaty z:

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ procvičení učiva. pracovní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_109 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Souvětí podřadné IV. shrnutí Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují souhrnné vědomosti

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy 1 Rozvíjející větné členy Přívlastek - Pk - je větný člen rozvíjející podstatné jméno v jakékoliv větné platnosti - rozlišujeme přívlastek shodný (), který bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ

Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ 1. kolo 1. termín 22. dubna 2009 1. Pravopisné cvičení (Najdi chyby v textu, doplň

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a

3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a Obsah NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 17 1 HLAVNÍ ZÁSADY V HLÁSKOSLOVÍ 19 1.1 Psaná podoba slov složených 19 1.2 Pravopis při zachovávání výslovnosti zdvojených souhlásek 19 1.3 Slova s počátečním j- 19 1.4 Spodoba

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: HIMTQVQ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Větná skladba / Pravopis a mluvnice / Porozumění

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.071.50034.0116 Modernizace výuky na učilišti ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ Interpunkce

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více