Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních podmínek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních podmínek"

Transkript

1 Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava-Poruba, 17.listopadu 15 Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních podmínek Zpracováno v rámci Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II identifikační číslo 1M568, číslo podaného projektu 1M Vypracovali : doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Ostrava, prosinec 28 číslo zprávy: D14 VCJB 3.3.3/28

2 Obsah 1. Úvod Metodika získání zátěžových spekter Měřicí automobil Měřené veličiny Použité přístroje Měření točivého momentu Snímání z rotujících částí Rozvaha umístění snímačů točivého momentu na poloosách Úprava poloos Stanovení měřítka poloos Montáž měřicích poloos na automobil Další varianta provedení a umístění stacionární antény Konečné umístění stacionárních a rotačních antén Snímání aktuálně zařazeného rychlostního stupně Snímání okamžité rychlosti vozidla Stanovení měřítek snímačů okamžité rychlosti vozidla Snímání polohy pedálu akcelerace Měřítka použitých snímačů Trasy zkušebních jízd Charakteristika tras Městské trasy Příměstské a mimoměstské trasy Dálniční trasy Zkušební okruh a.s. Tatra Kopřivnice Metodika vyhodnocení zátěžných spekter Zpracování záznamů Točivý moment na vstupu převodovky Schematizace Výsledky schematizace seznam příloh

3 1. Úvod Na základě změřených průběhů točivých momentů na obou poloosách, okamžité rychlosti vozidla, záznamu zařazeného rychlostního stupně a polohy plynového pedálu vytvořit komplexní zátěžná spektra převodovky osobního automobilu při různých režimech jízdy. Výsledky tohoto měření budou sloužit pro verifikaci simulačního modelu JÍZDA, který je vytvářen v rámci Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II identifikační číslo 1M568, číslo podaného projektu 1M684772, č. úkolu Verifikace počítačových modelů pomocí jízdních testů na definovaných tratích. 2. Metodika získání zátěžových spekter 2.1. Měřicí automobil Měření probíhalo na osobním voze ŠKODA Fabia 1,4 TDi (viz obr. 2.1). Parametry měřicího vozu jsou uvedeny v tabulce 2.1. Obr. 2.1 Měřicí vůz ŠKODA Fabia 1.4 TDi a výkonový diagram motoru Obr. 2.2 Pohled na uspořádání motoru 3

4 Tabulka 2.1 Parametry měřicího vozu: druh vozidla osobní automobil pneumatiky 165/7 R14 81 T karoserie hatchback nejvyšší rychlost km.h typ 6Y řazení převodovky MAN varianta/verze palivo SCAMFX1/FM5 NM měsíc a rok výroby 9/24 spotřeba paliva metodika ES 1999/1 l/1 km zdvih. objem cm , max. výkon kw/ot. [min -1 ] město - 5,7 mimo město - 4,1 kombinovaná - 4,6 55,/4 Hodnoty poměrů jednotlivých převodových stupňů jsou uvedeny v tabulce 2.2 (zdroj: podklady WV). Tabulka 2.2 Převodové stupně převodový stupeň převodový poměr [-] I 11,548 II 6,58 III 4,372 IV 3,145 V 2,494 R 1, Měřené veličiny Pro ověření simulačního modelu JÍZDA byly za jízdy synchronně snímány: točivé momenty z pravé i levé poloosy, aktuálně zařazený rychlostní stupeň, okamžitá rychlost vozidla, poloha pedálu akcelerace. Dále byla z údajů palubního počítače odečítána: průměrná spotřeba paliva v měřeném úseku, ujetá vzdálenost. Hodnota ujeté vzdálenosti byla srovnávána s údajem z GPS, kde se zároveň ukládal také výškový profil a mapa každé ujeté trasy. 4

5 Použité přístroje Pro měření točivého momentu byl na obou poloosách použit telemetrický systém bezkontaktního snímání signálu z rotujících částí firmy M&M GmBH (D). Zařazený rychlostní stupeň byl snímán systémem dotykových mikrospínačů umístěných u řadicí páky. Okamžitá rychlost vozidla byla zaznamenávána a kontinuálně vyhodnocována z impulsního signálu magnetického snímače otáček instalovaného na obou poloosách. Poloha plynového pedálu byla snímána zkonstruovaným tenzometrickým snímačem. Schéma uspořádání měřicího řetězce je uvedeno na obr Obr. 2.3 Schéma uspořádání měřicího řetězce 2.3. Měření točivého momentu Poloosy jsou namáhány točivým momentem od pohonu při akceleraci a točivým momentem opačného znaménka při brzdění motorem. Dále jsou namáhány při brzdění kol. Točivý moment, kterým je zatížena převodovka při různých režimech jízdy, se projeví v poloosách. Znalost průběhu točivého momentu v poloosách umožní získat přehled o zatížení jednotlivých rychlostních stupňů převodovky a stanovit zátěžná spektra při různých režimech jízdy automobilu. Jednoduchý geometrický tvar a relativní přístupnost předurčují obě poloosy k relativně jednoduchému a přesnému získání zátěžových parametrů mezi převodovkou a kolem a přepočtem přes jednotlivé převodové stupně převodovky také mezi motorem a převodovkou. 5

6 Snímání z rotujících částí Měření točivého momentu na rotující součásti je možno provádět bezkontaktní metodou rotující a stacionární antény, tzv. telemetrií (viz obr. 2.4). Na povrchu rotující součásti (poloosy) jsou instalovány tenzometrické snímače (Sensor), od kterých jsou vodiče přivedeny přes zesilovač signálu (Sensor Signal Amplifier) na rotující anténu (Rotor loop). Z vnější strany rotující součásti je umístěna stacionární anténa (Stator loop), která prostřednictvím vysokofrekvenčního magnetického pole přijímá signál z tenzometrických snímačů a zároveň napájí rotující anténu i zesilovač signálu. Pro získání maximální síly měřeného signálu je nutné toto zařízení dodatečně naladit Limitujícím faktorem pro správnou funkci tohoto snímače je hodnota vzdálenosti stacionární antény od povrchu rotující antény, při které dochází k bezproblémovému přenosu měřených dat Stator loop Obr. 2.4 Bezkontaktní metoda měření na rotující součásti Technické řešení rotující antény může být provedeno různými způsoby. Může být tvořena vodičem kruhového průřezu uloženým v izolační vrstvě nalepené na povrchu hřídele (viz obr. 2.5) nebo je vodič tvořen měděnou fólií nalepenou přes izolační podklad (viz obr. 2.6). Protože je tento způsob přenosu signálu velmi závislý na místě zabudování a množství a druhu okolního materiálu (např. velké množství kovových částí v bezprostřední blízkosti antén výrazně snižuje dosah signálu), je nutné experimentálně ověřit funkčnost konkrétního provedení rotující antény na místě měření. Maximální vzdálenost antén pro přenos signálu deklarovaná výrobcem použité aparatury je až 4 mm. Pokud by se podařilo docílit přenosu signálu na tuto vzdálenost, neměl by nastat problém snímat točivý moment z poloos i v místě u kol, kde dochází k maximálnímu vertikálnímu posunu poloos v důsledku přejezdu 6

7 nerovnosti. Problematika přenosu signálu v reálných podmínkách na automobilu je rozvedena v následujících kapitolách. Obr. 2.5 Způsob provedení rotující antény kruhovým vodičem rotor loop stator loop Obr. 2.6 Rotující anténa tvořená měděnou fólií Rozvaha umístění snímačů točivého momentu na poloosách Označení poloos pravá a levá bylo zvoleno podle orientace vzhledem ke směru jízdy vozu. Na obr. 2.7 je čelní pohled na podvozek měřicího vozu s označením obou poloos, na kterých budou umístěny snímače telemetrie. pravá poloosa levá poloosa Obr. 2.7 Čelní pohled na podvozek měřicího vozu 7

8 Obr. 2.8 Detailní pohled na levou poloosu (pohled zezadu) Obr. 2.9 Předpokládaná poloha stacionární antény na pravé poloose 8

9 Obr. 2.1 Detailní pohled na pravou poloosu (pohled zezadu) Obr Předpokládaná poloha stacionární antény na pravé poloose Úprava poloos Po demontáži obou poloos ( obr. 2.2 a 2.16) bylo nutné vybrat a upravit místa vhodná pro instalaci tenzometrů. Pro měření točivého momentu byly zvoleny křížové tenzometry (tzv. rybí kost) firmy Hottinger GmBH (viz obr. 2.14) s konstantou tenzometru k = 2,4 a byly umístěny vždy do středu délky každé poloosy. 9

10 Obr Levá poloosa před úpravou Obr Identifikační označení levé poloosy od výrobce Po instalaci tenzometrů bylo doplněno upevnění zesilovače signálu a jeho napojení na výstup z tenzometrů (obr. 2.15). Následně byla nainstalována stacionární anténa telemetrie (stator loop) a propojena se zesilovačem (obr. 2.19). Úprava pravé poloosy byla obdobná (obr a 2.19). Pro instalaci byly použity stejné komponenty jako pro levou poloosu. Obr Tenzometry použité pro měření točivého momentu z poloos Obr Levá poloosa po instalaci tenzometrických snímačů, zesilovače signálu a rotační antény Obr Pravá poloosa před úpravou 1

11 Obr Identifikační označení pravé poloosy od výrobce Obr Pravá poloosa po instalaci tenzometrických snímačů, zesilovače signálu a rotační antény Po kompletní instalaci obou poloos byla v laboratorních podmínkách vyzkoušena funkčnost přenosu signálu z rotačních na stacionární antény (obr. 2.19). Funkční rozsah vzdálenosti obou antén se pohyboval do 15 mm, tedy výrazně níže, než uváděl výrobce telemetrie (údajně běžně až 4 mm). Obr Ověření funkce snímačů po kompletní přípravě (včetně stacionárních antén) 11

12 Stanovení měřítka poloos Stanovení měřítka obou poloos probíhalo při upnutí ve sklíčidle soustruhu (viz obr. 2.2) a zatěžování poloosy točivým momentem vyvolaným závažím na páce. Na páku bylo zavěšováno závaží o hmotnosti 9,68 kg postupně na rameni délky,6;,8; 1, a 1,2 m a byly odečítány hodnoty měřicího napětí U mi [V] z tenzometrů. Zatěžování proběhlo 3krát a naměřené hodnoty byly zpracovány do tabulek 2.3 a 2.4, grafy jsou na obr a ,68 kg Obr. 2.2 Zatěžování poloosy pákou délky 1, a 1,2 m a závažím o hmotnosti 9,68 kg Tabulka 2.3 Zatěžování levé poloosy Rameno Závaží Mk Um1 Um2 Um3 m kg Nm V V V, 9,68,,,,,6 9,68 56,98,5234,527,5272,8 9,68 75,97,6986,6988,76 1, 9,68 94,96,8746,8732,8726 1,2 9,68 113,95 1,486 1,53 1,493 Směrnice Nm/V 18, , ,768 Korelace 1,,99999,99999 Směrnice Nm/V 18,655 Sm. odch.,34% Měřicí napětí Um, V 1,2 1,,8,6,4,2 Um1 Um2 Um3 y =,92x R² = 1, Krouticí moment M k, Nm Obr Zatěžování levé poloosy 12

13 Tabulka 2.4 Zatěžování pravé poloosy Rameno Závaží Mk Um1 Um2 Um3 m kg Nm V V V, 9,68,,,,,6 9,68 56,98,542,543,541,8 9,68 75,97,729,7241,7252 1, 9,68 94,96,972,979,922 1,2 9,68 113,95 1,886 1,896 1,827 Směrnice Nm/V 14,578 14, ,261 Korelace, ,,99999 Směrnice Nm/V Sm. odch. 14,786,28% Měřicí napětí Um, V 1,2 1,,8,6,4,2 Um1 Um2 Um3 y =,95x R² = 1, Krouticí moment M k, Nm Obr Zatěžování pravé poloosy Tabulka 2.5 Měřítka pro výpočet krouticího momentu poloosa měřítko Nm/V levá 18,655 pravá 14, Montáž měřicích poloos na automobil Po montáži upravených poloos na automobil se ukázalo, že se nepodaří umístit stacionární antény do míst podle původního záměru blíže ke kolům (např. u levé poloosy na obr.2.23), protože vertikální pohyb poloos u kol je tak velký, že by antény ztrácely signál. Obr Zamýšlené umístění stacionární antény na levé poloose 13

14 Také se potvrdila skutečnost, že při této instalaci není možné docílit přenos signálu při výrobcem deklarované vzdálenosti antén. Díky výskytu množství kovových částí v blízkosti poloos, což má vliv na sílu přenášeného signálu, se vzdálenost antén pro přenos signálu musela snížit až na cca 8 mm Další varianta provedení a umístění stacionární antény Rotační anténa byla tentokrát tvořena vodičem uloženým na disku vyrobeném ze silonu. Disk byl umístěn na přírubě poloosy v blízkosti převodovky (viz obr a 2.25). Obr Variantní umístění rotační antény na pravé poloose Obr Variantní umístění rotační antény na levé poloose 14

15 Konečné umístění stacionárních a rotačních antén Zabudování antén blíže k převodové skříni s sebou přineslo problémy s velmi omezeným prostorem pro zabudování stacionární antény. Konečného umístění antén obou poloos bylo dosaženo po řadě pokusů a několika verzích držáků stacionárních antén tak, aby se při jízdě automobilu po nerovném terénu i při ostrém zatáčení neztrácel signál. Konečná verze umístění antén na pravé poloose je na obr U levé poloosy byla situace s prostorem pro zabudování antény o něco příznivější a také maximální Obr Konečné umístění antén na pravé poloose vertikální vychýlení poloosy v místě (pohled od pravého kola k převodové skříni) antény nebylo vzhledem k její délce tak velké, jako u pravé poloosy. Zabudování antén na levé poloose je uvedeno na obr Obr Konečné umístění antén na levé poloose (pohled ve směru jízdy od podélné osy automobilu k levému přednímu kolu) 15

16 2.4. Snímání aktuálně zařazeného rychlostního stupně Pro přesnou a jednoznačnou identifikaci aktuálně zařazeného převodového stupně bylo nutné navrhnout a zkonstruovat způsob snímání, který by umožňoval synchronní záznam společně s ostatními snímanými veličinami. Toho bylo dosaženo zabudováním mikrospínačů do prostoru tyče řadicí páky. Pro každý z převodových stupňů I až V byl mikrospínač umístěn tak, aby se při zařazení stupně sepnul a zůstal sepnutý až do vyřazení stupně. Pro snadnější orientaci byla použitím předřazených odporů upravena hodnota výstupního napětí jednotlivých mikrospínačů tak, aby odpovídala zařazenému stupni, tj. pro stupeň I 1 V, II 2 V atd. Obr Pohled na snímač zařazeného stupně Na obr a 2.29 jsou pohledy na snímání aktuálního zařazeného stupně. Obr Boční pohled na snímač zařazeného stupně 16

17 2.5. Snímání okamžité rychlosti vozidla Součástí telemetrického snímání točivých momentů z každé poloosy je snímač otáček poloosy. Tento snímač pracuje na principu kontinuálního snímání elektrických impulsů vznikajících při průchodu permanentního magnetu blízkým okolím stacionární antény. Pro převod rychlosti otáčení (frekvence) poloosy na hodnotu elektrického napětí slouží převodník, jehož elektrické schéma je uvedeno na obrázku 2.3. Převodník je konstruován na možnost napájení z autobaterie nebo externě 9 V baterií a je umístěn v interiéru zkušebního vozidla (obr. 2.31). Obr. 2.3 Schéma zapojení převodníku f/u převodník f/u Obr Umístění převodníku f/u v interiéru zkušebního vozidla 17

18 Stanovení měřítek snímačů okamžité rychlosti vozidla V následujících tabulkách 2.6 až 2.8 je uvedeno stanovení měřítek pro výpočet okamžité rychlosti vozidla pro obě poloosy. Levá poloosa: Tab. 2.6 Snímač rychlosti na levé poloose Měřicí napětí U m Okamžitá rychlost v o V km.h -1,, 2,581 51,189 4,858 96,623 6, ,625 Okamžitá rychlost ao, km.h y = 19,928x R 2 = Měřicí napětí U m, V Pravá poloosa: Tab. 2.7 Snímač rychlosti na pravé poloose Měřicí napětí U m Okamžitá rychlost v o V km.h -1,, 2,432 51,177 4,568 96,419 6, ,942 Okamžitá rychlost, km.h y = 21,111x R² = Měřicí napětí, V Tabulka 2.8 Měřítka pro výpočet okamžité rychlosti poloosa měřítko km.h -1 /V levá 19,928 pravá 21,111 Výsledná okamžitá rychlost vozidla vstupující do výpočtů schematizace je brána jako střední hodnota z obou poloos. 18

19 2.6. Snímání polohy pedálu akcelerace Kontinuální snímání aktuální polohy pedálu akcelerace během zkušebních jízd bylo zprostředkováno snímačem vlastního návrhu a konstrukce fungujícího na základě tenzometrického snímače deformace ocelového pásku. Citlivost a linearita tohoto snímače byla ověřena srovnávací metodou. Tenzometrický snímač polohy pedálu akcelerace Obr Pohled na instalovaný snímač polohy pedálu akcelerace Tabulka 2.9 Stanovení měřítka pro přepočet na procentuální stlačení pedálu rozsah měřicího napětí, V stlačení pedálu, % 1,5 1 měřítko 66,67 % / V 2.7. Měřítka použitých snímačů V následující tabulce 2.1 je uveden souhrn měřítek jednotlivých snímačů použitých při získávání vstupních údajů pro následnou schematizaci. snímač poloosa měřítko jednotky krouticí moment levá 18,655 Nm / V pravá 14,79 Nm / V okamžitá rychlost levá 19,928 km.h -1 / V pravá 21,111 km.h -1 / V poloha pedálu akcel. - 66,67 % / V 19

20 3. Trasy zkušebních jízd Trasy zkušebních jízd byly zvoleny v Ostravě a okolí s ohledem na poměrné zastoupení různých jízdních režimů při běžném provozu osobního vozu, tj. městský režim, příměstský a meziměstský režim a dálniční režim. Pro získání zátěžných spekter při některých speciálních režimech s vyloučením okolní silniční dopravy (z důvodu bezpečnosti a pravidel silničního provozu) byly zvoleny vybrané úseky na zkušebním polygonu a.s. Tatra Kopřivnice. Charakteristika jednotlivých typů tras je uvedena níže Charakteristika tras Městské trasy Zkušební jízdy po tzv. městských trasách byly vedeny po komunikacích I. a II. třídy s typickým městským provozem včetně tramvajového obsahujícím jízdu rychlostí nejčastěji do 5 km/h, zastavování a rozjezdy na světelných křižovatkách, odbočování apod. Celková ujetá délka městských tras byla 58,9 km s průměrnou rychlostí jízdy okolo 3 km/h Příměstské a mimoměstské trasy Trasy byly vedeny mimo centra větších měst s hustou dopravou po komunikacích I. třídy za běžného silničního provozu. Výjimku tvoří trasa FABD6 (v tabulce 3.1 označena hvězdičkou), která byla vedena po komunikaci II. třídy s výrazným stoupáním a klesáním Dálniční trasy Dálniční trasy zahrnovaly 3 rozjezdy se stoupající razancí z do 13 km/h s následným zastavením brzděním motorem a jízdu po dálnici rychlostí 13 km/h Zkušební okruh a.s. Tatra Kopřivnice Pro získání spekter zatížení při speciálních režimech vyžadujících vyloučení běžného silničního provozu nebo speciální povrch vozovky byl využit zkušební okruh a.s. Tatra Kopřivnice. Z nabídky zkušebního okruhu jsme využili rychlostní a svahový okruh a speciální vozovky s povrchem z různých materiálů (živičný, betonový, žulové kostky apod.) a s různým provedením povrchu (např. sinusová rezonanční vozovka). Uspořádání jednotlivých zkušebních tras na okruhu je uvedeno na obr. 3.1 (označeny šipkou v legendě). 2

21 Obr. 3.1 Situační plán zkušebního areálu a.s. Tatra Kopřivnice 21

22 typ trasy příměstská a mimoměstská trasa dálnice městská trasa zkušební okruh TATRA Kopřivnice Pro testovací jízdy zkušebního vozidla byly vybrány tyto trasy: Tabulka 3.1 Trasa záznam délka [km] průměrná rychlost [km.h -1 ] průměrná spotřeba [l/1km] areál VŠB-TUO - Klimkovice FABD1 7, 49,76 8,4 Klimkovice - areál VŠB-TUO FABD2 8,2 5,4 5,3 areál VŠB-TUO Opava FABD5 21,3 53,36 5,5 Opava - Bílovec FABD6 27,7 48,22 5,5 Bílovec - Klimkovice FABD7 9,6 64,45 4,8 areál VŠB-TUO - Petřvald FABD14 19,4 5,38 5,5 Petřvald - Kopřivnice FABD15 15, 53,74 5,1 Příbor - Studénka FABD31 12,3 56,5 5, Studénka areál VŠB-TUO FABD33 17,4 46,43 5,2 Ostrava - Bohumín FABD8 2,7 76,3 - nájezd Klimkovice směr Bohumín FABD1 2,6 82,7 5,8 směr Bohumín FABD11 2,46 86,87 7, směr hran. přechod Chalupki FABD12 9,6 74,55 5,5 Ostrava-Přívoz areál VŠB-TUO FABD13 14,6 31,8 5,6 areál VŠB-TUO Ostrava centrum FABD34 11,7 26,55 5,5 Ostrava centrum O.-Michálkovice FABD35 9, 28,52 5,8 O.-Michálkovice O.-Radvanice FABD36 13, 29,23 6, O.-Radvanice areál VŠB-TUO FABD37 1,6 3,79 5,6 1 - rychlostní okruh, doleva FABD16 1,6 66,6-1 - rychlostní okruh, doleva FABD17 1,6 65, 8,2 1 - rychlostní okruh, doleva FABD18 1,6 72,32 8, 1 - rychlostní okruh, doleva FABD19 1,6 73,5 7,9 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 1% nahoru FABD2,45 36,73 15,7 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 1% nahoru FABD21,45 45,44 14,5 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 6% nahoru FABD22,45 45,7 21,7 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 6% nahoru FABD23,45 48,34 22,5 17b strmý svah 17%, nahoru FABD24,15 35,76-17b strmý svah 17%, nahoru FABD26,15 55,4-18 strmý svah 22% FABD25,15 36, dlážděná vozovka FABD27,4 52,27 11, dlážděná vozovka FABD28,4 54,71 11, sinusová rezonanční vozovka, vlny ve fázi FABD29,4 64, sinusová rezonanční vozovka, vlny v protifázi FABD3,4 72,65 - Jízdy po městských, mimoměstských a dálničních trasách byly absolvovány za běžného silničního provozu. Jízdy na zkušebním okruhu a.s. Tatra Kopřivnice byly absolvovány během sólových jízd vybranými zkušebními okruhy. 22

23 4. Metodika vyhodnocení zátěžných spekter Pro vyhodnocení naměřených dat byl využit program FlexPro, pro finální přepočet zátěžných spekter ze závislosti točivého momentu na čase T = f(t) na závislosti na počtu otáček T = f(n) a pro zobrazení zátěžných spekter byl využit Microsoft Excel. Postup vyhodnocení je dokumentován na záznamu FABD_17, což je jedna jízda po okruhu TATRA Zpracování záznamů Originální záznam obsahuje pevně stanovený počet vzorků, z nichž jen část je použita pro reálný záznam měřených dat, jimiž jsou: točivý moment na levé a pravé poloose; otáčky na levé a pravé poloose; úroveň stlačení pedálu akcelerace; zařazený převodový stupeň. Ze záznamu jsou extrahována měřená data a jsou přepočtena pomocí měřítek uvedených v kapitole 2.7. Příkladem získaných průběhů ve fyzikálních jednotkách je graf na obr. 4.1 obsahující: točivý moment na levé (na grafu T_levé_kolo ) a pravé poloose ( T_pravé_kolo ); rychlost jízdy na levém (na grafech Rychlost_levé_kolo ) a pravém kole ( Rychlost_pravé_kolo ); úroveň stlačení plynového pedálu ( Pedál akcelerace ); zařazený převodový stupeň ( Prevodovy_stupen ). T_levé_kolo [Nm] 8 T_pravé_kolo [Nm] Rychlost_levé_kolo [km/h] 18 Rychlost_pravé_kolo [km/h] Pedál_akcelerace [%] Převodový_stupeň [-] Čas [s] Obr Diagram naměřených a přepočtených parametrů 23

24 4.2. Točivý moment na vstupu převodovky Na základě znalosti zařazeného převodového stupně; známého průběhu výstupních otáček (získaných průměrováním otáček na obou měřených poloosách); známých převodů jednotlivých převodových stupňů (viz tab. 2.2); bylo možno provést kalkulaci točivého momentu na vstupu do převodovky. Tento přepočet byl realizován bez započtení účinností. V okamžiku jízdy bez zařazeného rychlostního stupně byly použity volnoběžné otáčky 9 min -1. Použitá syntaxe výpočtu otáček na vstupu převodovky je následující: Dim Data = Otacky_kol Dim Stupen = Prevodový_stupeň For Each Row i In Data Do If Stupen.Y[i] <.5 Then Data.Y[i] = 9. // Volnoběžné otáčky ElseIf Stupen.Y[i] < 1.1 Then Data.Y[i] = Data.Y[i] * // Rychlostní stupeň 1 ElseIf Stupen.Y[i] < 2.1 Then Data.Y[i] = Data.Y[i] * 6.58 // Rychlostní stupeň 2 ElseIf Stupen.Y[i] < 3.1 Then Data.Y[i] = Data.Y[i] * // Rychlostní stupeň 3 ElseIf Stupen.Y[i] < 4.1 Then Data.Y[i] = Data.Y[i] * // Rychlostní stupeň 4 ElseIf Stupen.Y[i] < 5.1 Then Data.Y[i] = Data.Y[i] * // Rychlostní stupeň 5 Else Data.Y[i] =. // Ošetření náhodných poruch End End Data Pro dimenzování zatížení ozubení jednotlivých převodových stupňů je nutno získat točivý moment na vstupu převodovky s ohledem na zařazený převodový stupeň. Toto bylo rovněž zpracováno programem FlexPro. Následující syntaxe popisuje získání průběhu točivého momentu pro zařazený 1. převodový stupeň: Dim Data = T_motoru Dim Stupen = Převodový_stupeň For Each Row i In Data Do If Stupen.Y[i] <> 1. Then Data.Y[i] =. End End Data 24

25 Příklad točivých momentů pro jednotlivé převodové stupně je na obr Pátý převodový stupeň nebyl při této jízdě použit T_motoru_R1 [Nm] T_motoru_R2 [Nm] T_motoru_R3 [Nm] T_motoru_R4 [Nm] ,2,9 T_motoru_R5 [Nm],6, Obr. 4.2 Průběhu točivého momentu na vstupu převodovky pro jednotlivé převodové stupně. 12 Celkový přehled průběhů, které byly následně použity pro schematizaci, je na příkladu na následujícím obrázku Otáčky_kol [ot/min] Otáčky_motoru [ot/min] Převodový_stupeň [-] 3 2 T_motoru_R1 [Nm] T_motoru_R2 [Nm] T_motoru_R3 [Nm] T_motoru_R4 [Nm] T_motoru_R5 [Nm] Rychlost [km/h] Obr. 4.3 Vstupní průběhy pro schematizaci

26 4.3. Schematizace Schematizace byla pro každý sledovaný parametr prováděna do 4 stejnoměrně rozdělených hladin. Podle vyhodnocených průběhů z naměřených tras byl stanoven rozsah hladin pro schematizaci z maximálních rozsahů točivých momentů, rychlostí i otáček, a to následovně: Hladiny_Ot_motor: ot/min (41 hladin po 2 ot/min) Hladiny_Ot_vystup: ot/min (cca 16 km/h) (41 hladin po 3 ot/min) Hladiny_T_motor: Nm (41 hladin po 12 Nm) Hladiny_T_vystup: Nm (41 hladin po 75 Nm) Hladiny_Rychlost_jizdy: km/h (41 hladin po 5 km/h) Pro vlastní schematizaci byla použita dvouhladinová metoda Compound count. Vstupními parametry byly: otáčky motoru a točivý moment motoru pro jednotlivé převodové stupně pro schematizaci vstupního točivého momentu; otáčky na výstupu převodovky a točivý moment na výstupu pro schematizaci výstupního točivého momentu. Výsledkem každé schematizace je matice, kde v řádcích jsou hladiny točivého momentu a ve sloupcích hladiny otáček. Hodnota v matici odpovídá relativnímu časovému výskytu dané hladiny točivého momentu v dané hladině otáček (celkový čas jízdy je 1 %). Příklad pro rychlostí stupeň R1je v tab. 4.1 a její grafická reprezentace je na obr Tab. 4.1 Část tabulky výsledků schematizace vstupního točivého momentu pro zařazený rychlostní stupeň 1 26

27 [Nm] 1 [ot/min] 1 1 1,1, , , , , , , , Obr Graf relativního časového výskytu točivého momentu v hladině,1,1 Schematizace_R1 Výsledky schematizace byly pro další zpracování převedeny do tabulkového procesoru Microsoft Excel (obr. 4.5). Obr. 4.5 Převedené výsledky schematizace viz tab

28 Pomocí tabulkového procesoru bylo upraveno pořadí hladin momentů. Schematizace programem FlexPro používá vzestupný systém hladin, pro vykreslování výsledků schematizace do podoby shodné s tvarem Wöhlerovy křivky bylo nutno provést seřazení hladin sestupně od nejvyšší k nejnižší. Pro každou hladinu pak byla vypočtena její relativní četnost výskytu ti t i, rel = (4.1) t i a relativní kumulativní četnost pro první hladinu: t, rel, cum t1, rel 1 = (4.2) pro ostatní hladiny: t i, rel, cum ti, rel + ti 1, rel = (4.3) Uvedené časové četnosti jsou uvedeny v tabulce a vykresleny do grafu (viz příklad na obr. 4.6). Četnosti v hladině točivého momentu Nm nebyly zahrnuty do výpočtu. Střed hladiny momentu Relativní četnost Kumulativní četnost Nm ,E+,E+ 324,E+,E+ 312,E+,E+ 3,E+,E+ 288,E+,E+ 276,E+,E+ 264,E+,E+ 252,E+,E+ 24,E+,E+ 228,E+,E+ 216,E+,E+ 24,E+,E+ 192,E+,E+ 18,E+,E+ 168,E+,E+ 156,E+,E ,715E-2 1,715E ,246E-2 5,961E ,44E-2 1,11E ,777E-2 1,778E ,453E-2 2,424E ,34E-2 3,54E ,633E-2 3,317E-1 6 3,291E-2 3,646E ,532E-2 4,E ,6E-2 4,36E ,279E-2 4,434E ,131E-2 4,547E-1,E+ 4,547E ,271E-3 4,639E ,92E-1 7,559E ,353E-2 8,394E ,242E-2 8,518E-1-6 5,943E-2 9,113E ,826E-2 9,995E ,636E-4 1,E+ Střed hladiny točivého momentu, Nm Záznam FABD17 - převodový stupeň 1 Relativní četnost výskytu vztažená na čas 7 4,6E-4 1,7E-2 4,2E-2 5,E-2 6,8E-2 6,5E-2 6,3E-2 2,6E-2 3,3E-2 3,5E-2 3,1E-2 1,3E-2 1,1E-2-96,E+ 1,E+ Čas jízdy na měřeném úseku celkem 88,6 s = 1,48 min = 1,% -18,E+ 1,E+ z toho daným převodovým stupněm 1,79 s =,18 min = 12,17% -12,E+ 1,E+ Pro tažnou stranu 4,9 s =,8 min = 5,54% -132,E+ 1,E+ a pro zpětnou stranu 5,88 s =,1 min = 6,64% -144,E+ 1,E+ 9,3E-3 1,2E-2 Relativní četnost Kumulativní četnost 8,4E-2 5,9E-2 8,8E-2 2,9E ,E-4 1,E-3 1,E-2 1,E-1 1,E+ Časová relativní četnost výskytu hladiny Obr. 4.6 Časové četnosti výskytu hladin momentu Uvedená schematizace dává informace o časovém působení jednotlivých hladin točivého momentu. Pro výpočet ozubení a ložisek je důležité znát nikoliv čas, ale počet otočení v dané 28

29 hladině. Protože schematizace byla provedena v závislosti na okamžitých otáčkách n i, bylo možno provést přepočet časového působení t i na počet otočení hřídele N i podle vztahu N i = t n (4.4) i i Příklad upravené matice s otáčkovou četností je na obr Obr. 4.7 Matice otáčkové četnosti výskytu hladin točivého momentu I zde byla pro každou hladinu vypočtena její relativní četnost výskytu Ni N i, rel = (4.5) N i a relativní kumulativní četnost pro první hladinu: N, rel, cum N1, rel 1 = (4.6) pro ostatní hladiny: N i, rel, cum Ni, rel + Ni 1, rel = (4.7) Uvedené otáčkové četnosti jsou uvedeny v tabulce a vykresleny do grafu (viz příklad na obr. 4.8). I zde četnosti v hladině točivého momentu Nm nebyly zahrnuty do výpočtu. 29

30 Střed hladiny momentu Relativní četnost Kumulativní četnost Nm ,E+,E+ 324,E+,E+ 312,E+,E+ 3,E+,E+ 288,E+,E+ 276,E+,E+ 264,E+,E+ 252,E+,E+ 24,E+,E+ 228,E+,E+ 216,E+,E+ 24,E+,E+ 192,E+,E+ 18,E+,E+ 168,E+,E+ 156,E+,E ,73E-3 2,73E ,496E-2 2,77E ,671E-2 6,441E ,755E-2 1,12E ,581E-2 1,478E ,728E-2 1,75E ,45E-2 1,891E-1 6 2,953E-2 2,186E ,336E-2 2,32E ,921E-3 2,339E-1 24,E+ 2,339E-1 12,E+ 2,339E-1,E+ 2,339E ,323E-2 2,471E ,511E-1 5,983E ,188E-1 7,171E ,98E-2 7,369E-1-6 1,87E-1 8,455E ,537E-1 9,992E ,817E-4 1,E+ Střed hladiny točivého momentu, Nm Záznam FABD17 - převodový stupeň 1 Relativní četnost výskytu vztažená na počet otáček vstupního hřídele -96,E+ 1,E+ Celkový počet otočení motoru za jízdu 4 793,6 = 1,% -18,E+ 1,E+ z toho pro daný převodový stupeň 597, = 12,45% -12,E+ 1,E+ Pro tažnou stranu 139,6 = 2,91% -132,E+ 1,E+ a pro zpětno stranu 457,3 = 9,54% -144,E+ 1,E+ Průměrné otáčky během zařazeného stupně 55,3 1/s = 332,8 1/min 7,8E-4 1,9E-3 2,7E-3 2,5E-2 3,7E-2 4,8E-2 3,6E-2 2,7E-2 1,4E-2 3,E-2 1,3E-2 1,3E-2 2,E-2 Relativní četnost 1,2E-1 1,1E-1 1,5E-1 3,5E ,E-4 1,E-3 1,E-2 1,E-1 1,E+ Otáčková relativní četnost výskytu hladiny Obr. 4.8 Otáčkové četnosti výskytu hladin momentu Kumulativní četnost Uvedené schematizace byly provedeny pro každou jízdu pro: o točivý moment při zařazeném 1. převodovém stupni o točivý moment při zařazeném 2. převodovém stupni o točivý moment při zařazeném 3. převodovém stupni o točivý moment při zařazeném 4. převodovém stupni o točivý moment při zařazeném 5. převodovém stupni o točivý moment na vstupu do převodovky o točivý moment na výstupu z převodovky Součástí každé schematizace jsou statistické informace: a) pro časovou schematizaci: čas jízdy na měřeném úseku celkem; z toho daným převodovým stupněm; z toho pro tažnou stranu; a pro zpětnou stranu; b) pro otáčkovou schematizaci: celkový počet otočení motoru za jízdu měřeným úsekem; z toho pro daný převodový stupeň; 3

31 z toho pro tažnou stranu; a pro zpětnou stranu; průměrné otáčky během zařazeného stupně. Závěrem je pro každou jízdu zpracována souhrnná tabulka uvedených statistických informací, její příklad je v tab. 4.2 Tab. 4.2 Záznam FABD_17 souhrnné statistické údaje. Čas jízdy na měřeném úseku celkem z toho 1.převodový stupeň 2.převodový stupeň 3.převodový stupeň 4.převodový stupeň 5.převodový stupeň bez zařazenho stupně Tažná strana v záběru z toho 1.převodový stupeň 2.převodový stupeň 3.převodový stupeň 4.převodový stupeň 5.převodový stupeň Zpětná strana v záběru z toho 1.převodový stupeň 2.převodový stupeň 3.převodový stupeň 4.převodový stupeň 5.převodový stupeň 88,6 s = 1,48 min = 1,% Celkový počet otočení motoru za jízdu 4793,6 = 1,% 1,79 s =,18 min = 12,2% z toho 1.převodový stupeň 597, = 12,5% 16,49 s =,27 min = 18,6% 2.převodový stupeň 119,6 = 24,8% 29,17 s =,49 min = 32,9% 3.převodový stupeň 1992,5 = 41,6% 9,38 s =,16 min = 1,6% 4.převodový stupeň 477,5 = 1,%, s =, min =,% 5.převodový stupeň, =,% 22,78 s =,38 min = 25,7% bez zařazenho stupně 536, = 11,2% 35,67 s =,59 min = 4,3% Tažná strana v záběru 2185,2 = 45,6% 4,9 s =,8 min = 5,5% z toho 1.převodový stupeň 139,6 = 2,9% 5,63 s =,9 min = 6,4% 2.převodový stupeň 352,9 = 7,4% 22,54 s =,38 min = 25,4% 3.převodový stupeň 1554,4 = 32,4% 2,59 s =,4 min = 2,9% 4.převodový stupeň 138,3 = 2,9%, s =, min =,% 5.převodový stupeň, =,% 3,14 s =,5 min = 34,% Zpětná strana v záběru 272,4 = 43,2% 5,88 s =,1 min = 6,6% z toho 1.převodový stupeň 457,3 = 9,5% 1,86 s =,18 min = 12,3% 2.převodový stupeň 837,7 = 17,5% 6,62 s =,11 min = 7,5% 3.převodový stupeň 438,1 = 9,1% 6,79 s =,11 min = 7,7% 4.převodový stupeň 339,3 = 7,1%, s =, min =,% 5.převodový stupeň, =,% Výše uvedeným způsobem byly vyhodnoceny všechny naměřené úseky, jejichž přehled je v tab Poznámka: jestliže při některé z jízd nebyl zařazen některý převodový stupeň, nejčastěji stupeň 5, je v příloze uvedena prázdná tabulka a graf podle následujícího obrázku 4.9 aby nedošlo k nedorozumění, že chybí některá spektra. Střed hladiny momentu Relativní četnost Kumulativní četnost Záznam FABD17 - převodový stupeň 5 Nm - - Relativní četnost výskytu vztažená na počet otáček vstupního hřídele 336 #DIV/! #DIV/! 324 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 3 3 #DIV/! #DIV/! Relativní četnost 288 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Kumulativní četnost #DIV/! #DIV/! 252 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 216 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 18 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 144 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 6 12 #DIV/! #DIV/! 18 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 72 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! 36 #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! -36 #DIV/! #DIV/! 1,E-4 1,E-3 1,E-2 1,E-1 1,E+ -48 #DIV/! #DIV/! -6 #DIV/! #DIV/! Otáčková relativní četnost výskytu hladiny -72 #DIV/! #DIV/! -84 #DIV/! #DIV/! -96 #DIV/! #DIV/! Celkový počet otočení motoru za jízdu 4 793,6 = 1,% -18 #DIV/! #DIV/! z toho pro daný převodový stupeň, =,% -12 #DIV/! #DIV/! Pro tažnou stranu, =,% -132 #DIV/! #DIV/! a pro zpětno stranu, =,% -144 #DIV/! #DIV/! Průměrné otáčky během zařazeného stupně #DIV/! 1/s #DIV/! = 1/min Střed hladiny točivého momentu, Nm Obr. 4.9 Prázdná tabulka a graf pro nepoužité převodové stupně 31

32 5. Výsledky schematizace seznam příloh Výsledky schematizací absolvovaných jízd dle seznamu v tabulce 3.1 jsou uvedeny v přílohách dle následujícího seznamu. Označení přílohy = = název souboru Trasa FABD1 areál VŠB-TUO Klimkovice FABD2 Klimkovice areál VŠB-TUO FABD5 areál VŠB-TUO Opava FABD6 Opava Bílovec FABD7 Bílovec Klimkovice FABD8 Ostrava Bohumín FABD1 nájezd Klimkovice směr Bohumín FABD11 směr Bohumín FABD12 směr hran. přechod Chalupki FABD13 Ostrava-Přívoz areál VŠB-TUO FABD14 areál VŠB-TUO Petřvald FABD15 Petřvald Kopřivnice FABD16 1 rychlostní okruh, doleva FABD17 1 rychlostní okruh, doleva FABD18 1 rychlostní okruh, doleva FABD19 1 rychlostní okruh, doleva FABD2 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 1% nahoru FABD21 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 1% nahoru FABD22 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 6% nahoru FABD23 3 okruh svahů, přímý úsek, svah 6% nahoru FABD24 17b strmý svah 17%, nahoru FABD25 18 strmý svah 22% FABD26 17b strmý svah 17%, nahoru FABD27 12 dlážděná vozovka FABD28 12 dlážděná vozovka FABD29 13 sinusová rezonanční vozovka, vlny ve fázi FABD3 13 sinusová rezonanční vozovka, vlny v protifázi FABD31 Příbor Studénka FABD33 Studénka areál VŠB-TUO FABD34 areál VŠB-TUO Ostrava centrum FABD35 Ostrava centrum O.-Michálkovice FABD36 O.-Michálkovice O.-Radvanice FABD37 O.-Radvanice areál VŠB-TUO 32

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek.

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. 21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. Popis aktivity: Realizace měření zátěžných spekter mechanické automobilní převodovky pomocí měřicího vozidla Škoda Fabia na vybraných

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Název diagnostiky: Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Měření a vyhodnocení tlouštěk asfaltových

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP16VaV: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, zodpovědná osoba doc. Ing.

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Pozemní doprava AR 2006/2007 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu. Jednotlivé

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Dopravní prostředky ak. rok. 26/7 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu.

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Dopravní technika technologie

Dopravní technika technologie Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika pohybu vozidel pro obor Dopravní technika technologie AR 2012/2013 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto

Více

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku . WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, zodpovědná

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v

Více

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600 Projektový příklad PP1 Pomocí postupů početní metody stanovení parametrů jízdy vlaku s rychlostním krokem stanovte průběhy rychlosti na dráze (tachogram jízdy), doby jízdy a spotřeby elektrické energie

Více

Diagnostika zařízení měřicím vozem

Diagnostika zařízení měřicím vozem 7. konference ČB N Diagnostika zařízení měřicím vozem Ing. Vladimír Říha, TÚDC MV ERTMS České Budějovice, 12. 11. 2015 MV ERTMS Základní popis 2 MV ERTMS Základní popis Pohon vozidla: motor Caterpillar

Více

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Při řešení projektu bylo prioritní navrhnout karoserii automobilu tak, aby ji bylo možné vytisknout

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

Obecný rozbor sil působících na kola osobního automobilu

Obecný rozbor sil působících na kola osobního automobilu Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 78 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu 59732342, 59732236; fax.: 5973239 Obecný rozbor sil působících na kola osobního

Více

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw ACT 1,5 TSI/110 kw ACT (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Musil J., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče).

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Zaměřuje se na vývoj a výrobu vlastních elektronických systémů pro stavebnictví, dopravu a zemědělství. Řeší

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 1498

Více

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2018 Crafter Nový Motory Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) s SCR/AdBlue 1) Motor 2,0 l TDI 90 kw (122 k) s SCR/AdBlue 1) Typ motoru/počet ventilů na válec 4válcový naftový

Více

ŠKODA FABIA Zážehové motory

ŠKODA FABIA Zážehové motory ŠKODA FABIA Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

PŘÍLOHY. návrhu. nařízení Evropského parlamentu a Rady. o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

PŘÍLOHY. návrhu. nařízení Evropského parlamentu a Rady. o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2017 COM(2017) 279 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 2,0 TSI/140 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410 REGULACE AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o Dělnická 264 473 01 Nový Bor tel. : +420 487 727 443 fax : +420 487 726 320 e-mail : regulace@regulace.cz http://www.regulace.cz Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY

Více

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru 13/018/1310b/563/000309 Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy Termín: 6.3.2015 Místo konání: AGRO Brno - Tuřany,

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518 VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 7 Antonín Vaněček Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518 Klíčová slova: Vyhláška

Více

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Ing. Michal Švantner, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. 1/10 Anotace Popisuje se software,

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Duben 2014 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel ZÁKLADNÍ přímé přímé přímé přímé TECHNICKÉ vysokotlaké vysokotlaké vysokotlaké

Více

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení Divize výpočtů a převodů CZ 180 68 Praha 9, Lihovarská 12 Telefon: (02) 84811036 E - mail: tajzich@uvmv.cz Fax: (02)66310343 Hypoidní soukolí stálého převodu Str. 1 P R O T O K O L č. Vyhodnocení ukazatelů

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad Příloha č. 1a Popis předmětu zakázky Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad Zadání Výzkum kontrolního zařízení pro detekci povrchových vad sochoru, návrh variant systému

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem Název diagnostiky: Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem Datum provedení: srpen 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Stručný popis: Měření polohy kluzných trnů v CB krytech mobilním

Více

2. přednáška. Petr Konvalinka

2. přednáška. Petr Konvalinka EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 2. přednáška Petr Konvalinka Experimentální vyšetřování pevnostních vlastností betonu Nedestruktivní metody zkoušky pevnosti Schmidtovo kladívko odpor v otlačení pull-out

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ SLEDOVÁNÍ TRIBOLOGICKÝCH TENKÝCH VRSTEV JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ VLASTNOSTÍ MOTIVACE EXPERIMENTU V SOUČASNÉ DOBĚ: PIN-on-DISC velmi důležitá analýza z hlediska správného využití příslušného typu systému

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, 5. října 2015 1 TYPY SIGNÁLŮ Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků, http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo4000/ 5. října 2015 2 II. ÚPRAVA SIGNÁLŮ

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč836,200 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU

6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU 6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU 6.1. Úkol měření 6.1.1. Měření krouticího momentu a úhlu natočení a) Změřte krouticí moment M k a úhel natočení ocelové tyče kruhového průřezu (ČSN 10340). Měření proveďte

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč704,900 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Válec s vedením. ø 20, 25, 32,40,50 mm. Katalogový list CZ. Údaje o tlaku přetlak. Označení Jednotka Poznámka. Všeobecně.

Válec s vedením. ø 20, 25, 32,40,50 mm. Katalogový list CZ. Údaje o tlaku přetlak. Označení Jednotka Poznámka. Všeobecně. Technické změny vyhrazeny. AP7DEAEX Veličiny Veličiny Všeobecně Označení Řada Konstrukční ZG6..., ZK6... Způsob upevnění Způsob připojení Označení Jednotka Poznámka Spínač pro válce viz.9.4cz Přehled skupin

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda6 Kč786,300 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel

Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel Mgr. Alice Junková GX CORPFIN a.s. GX CORPFIN a.s. Představení firmy GX CORPFIN a.s. * AXITECH 2005 > 13 let zkušeností > 700 instalací na

Více

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Mrázek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů, Technická 4, 166 07 Praha 6, Jiri.Mrazek@fs.cvut.cz Neustálé zvyšování

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Ing. Pavla Nekulová Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D , Praha

Ing. Pavla Nekulová Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D , Praha Výzkumný projekt TA02030479 Zavedení zrychlené laboratorní metody podle pren 12697-49 k měření protismykových vlastností povrchů vozovek a jejich vývoje v závislosti na dopravním zatížení pro snížení nehodovosti

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caddy Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více