Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007"

Transkript

1 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek. Životnostní zkoušky, metodiky rozboru poškození a vývoj nových metodik pro popis pittingu simulací růstu trhliny metodou konečných prvků. Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů. Výzkum metod posuzování deformací části automobilových převodů. Řešené dílčí etapy 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.4 Výzkum metod posuzování deformací části automobilových převodů 1M Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

2 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) a s modifikacemi při použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Postupný vývoj a úpravy programů pro geometrický a pevnostní výpočet soukolí HCR (GEOMETRIE, PROFIL, PROFILDATA) GEOMETRIE PROFIL Přepracovány výpočetní programy (prac. verze), nyní možnost zadávání vůlí třemi způsoby (zeslabením zubů, odsunutím kol, přídavnými korekcemi); Vypracována příručka pro upravené programy (GEOMETRIE, PROFIL, PROFILDATA) PŘÍRUČKA 1M Str. 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

3 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) a s modifikacemi při použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Výpočet součinitele koncentrace napětí Ysa pro ozubení HCR zařazen do programu, probíhají kontrolní výpočty a úpravy porovnání ČSN, DIN, ISO Definitivně dokončen překlad a úpravy normy DIN pro automobilové převody a příprava pro aplikaci ve výpočtových programech. VCJB Výpočet únosnosti čelních ozubených kol Uživatelská norma pro navrhování automobilních převodů DIN 3990 Část 41 1M Str. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

4 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) a s modifikacemi při použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Upravené programy pro geometrický výpočet soukolí HCR (GEOMETRIE, PROFIL, PROFILDATA) Vypracována příručka (manuál) pro upravené programy Výpočet součinitele koncentrace napětí Ysa pro ozubení HCR zařazen do programu Překlad a úprava normy DIN 3990 díl 41 pro automobilové převody v souladu s českými standardy Publikován článek v časopise Mecca a článek ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada strojní Další postup řešení v roce 2007 Příprava aplikací DIN díl 41 pro výpočtové programy Výzkum vlastností vnitřního ozubení, diagramy mezních korekcí pro extrémní počty zubů Doplnění programu GEOMETRIE o modul Měření a možnost variabilního zadávání profilu při znalosti tvaru nástroje Konec etapy v roce M Str. 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

5 3.1.2 Rešerže a analýza provedení mechanických převodů předních evropských výrobců z hlediska geometrie, modifikací, přesností a deklarovaných dimenzí Provedeny úpravy metodiky hodnocení převodovek na základě podnětů a podkladů z r Postupné ukládání vypočtených a změřených údajů převodovek Škoda, Renault, Peugeot do databáze, porovnávání údajů Zpracování dílčího rozboru převodovky Peugeot také v rámci DP (Ing. Vajďák) 1M Str. 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

6 3.1.2 Rešerže a analýza provedení mechanických převodů předních evropských výrobců z hlediska geometrie, modifikací, přesností a deklarovaných dimenzí Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Analýza geometrických, záběrových a pevnostních vlastností ozubení všech převodů převodovky PEUGEOT Naměřené a vypočtené údaje zařazeny do databáze převodovek Výsledky z převodovky PEUGEOT zpracovány ve zprávě č. D13-VCJB / 2006, VŠB-TU Ostrava Další postup řešení v roce 2007 Bude provedena odpovídající analýza vlastností zakoupené převodovky FORD Konec etapy v roce M Str. 6 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

7 3.1.3 Vývoj metody posuzování únosnosti ozubených kol automobilních převodů úpravou dosud užívaných standardů a s využitím metody konečných prvků (nově zahájený úkol) Zrealizovány úpravy programu pro pevnostní kontrolu ozubení dle ČSN tak, aby bylo možno v jeho rámci provádět kontrolu HCR ozubení. Pevnostní přepočet převodovky Peugeot (DP Ing. Vajďák, viz bod 3.1.2). 1M Str. 7 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

8 3.1.3 Vývoj metody posuzování únosnosti ozubených kol automobilních převodů úpravou dosud užívaných standardů a s využitím metody konečných prvků (nově zahájený úkol) Návrh zkušebního stavu (doktorand Ing. T. Vágner) Levá větev okruhu Spoj. hřídel levé větve okruhu (Snímač krout. momentu) Pravá větev okruhu Spojovací hřídel pravé větve okruhu Technologická skříň Zkušební skříň Snímače úhlové rychlosti Mechanismus pro vyvození předpětí Spodní spojovací hřídel zk. okruhu Poháněcí elektromotor Rám zkušebního okruhu Uspořádání zkušebního okruhu 1M Str. 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

9 3.1.3 Vývoj metody posuzování únosnosti ozubených kol automobilních převodů úpravou dosud užívaných standardů a s využitím metody konečných prvků (nově zahájený úkol) Návrh zkušebního stavu Mechanismus pro vyvození předpětí Odvzdušňovací zátka Válečkové ložisko Zkušební soukolí Snímače úhlové rychlosti Párované kuželíkové ložisko Aretační hřídel Torzní hřídel Distanční kroužky Těsnění Svěrný kroužek MAV 1004 Aretace Vodící ložiska Svařovaná skříň Řez zkušební převodovkou Víka skříně 1M Str. 9 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

10 3.1.3 Vývoj metody posuzování únosnosti ozubených kol automobilních převodů úpravou dosud užívaných standardů a s využitím metody konečných prvků (nově zahájený úkol) Tok výkonu 1. Byla nakreslena sestava Zkušebního zařízení ozubených kol automobilových převodovek 2. Specifikovány kupované díly 3. Provedena pevnostní kontrola rozhodujících část zkušebního okruhu 4. Dle toku výkonů byl navržen elektromotor 1M Str. 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

11 3.1.3 Vývoj metody posuzování únosnosti ozubených kol automobilních převodů úpravou dosud užívaných standardů a s využitím metody konečných prvků (nově zahájený úkol) Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Zpracování programu pro výpočet únosnosti soukolí HCR na bázi původního programu ČSN (varianta podle DIN 3990, díl 41 a Linkeho) Publikován článek na mezinárodní konferenci Strojné inženierstvo 2006 (STU Bratislava) o metodice výpočtu součinitele podílu zatížení jednotlivých párů zubů v průběhu záběru Pro realizaci zkoušek ozubených soukolí automobilních převodovek zpracován návrh zkušebního stavu s osovou vzdáleností 65 mm, která odpovídá převodovkám vyráběným v ČR Návrh zkušebního stavu popsán ve zprávě č. D9 VCJB 3.1.3/2006, VŠB-TU Ostrava Publikován článek v časopise Mecca Další postup řešení v roce 2007 Další vývoj software pro pevnostní výpočet ozubení automobilových převodů Zpracována výrobní dokumentace zkušebního stavu Výroba zkušebního stavu Konec etapy v roce M Str. 11 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

12 3.1.4 Studie opravy a úpravy stávajícího (t.č. nefunkčního) otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možnosti využití stavu pro zkouškyřazení Studie úpravy stávajícího otevřeného stavu pro zkoušky převodovek úprava není reálná Zkoušky řazení automobilových převodovek pro příčnou zástavbu EM Původní setrvačníkový stav pro zkoušky kotoučových brzd v laboratořích Ústavu vozidel ČVUT v Praze DB Inertia Belt Drive shaft G Současný setrvačníkový stav prodloužený o možnost zkoušek vnitřního mechanismu řazení 1M Str. 12 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

13 3.1.4 Studie opravy a úpravy stávajícího (t.č. nefunkčního) otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možnosti využití stavu pro zkouškyřazení Zkoušky řazení automobilových převodovek pro příčnou zástavbu Zařízení pro přenos tenzometrického měření točivého momentu výstupního hřídele převodovky do A/D karty Návrh robota řazení 1M Str. 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

14 3.1.4 Studie opravy a úpravy stávajícího (t.č. nefunkčního) otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možnosti využití stavu pro zkouškyřazení Algoritmy řazení převodovek, měření spekter zatížení a četnosti řazení Simulační model pro porovnání různých strategií řazení Časové využití převodových stupňů Dráhové využití převodových stupňů 1M Str. 14 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

15 3.1.4 Studie opravy a úpravy stávajícího (t.č. nefunkčního) otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možnosti využití stavu pro zkouškyřazení Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Studie možnosti využití stavu pro zkoušky řazení ukázala, že je toto využití reálné Byl zpracován návrh pro využití tohoto stavu pro zkoušky řazení u převodovky MQ 200, který obsahuje: - konstrukční návrh řešící prodloužení stavu, uchycení převodovky a její pohon - konstrukční návrh rámu automatizovaného řadicího zařízení - konstrukční návrh pohonů automatizovaného řadicího zařízení - návrh měřených dat a specifikaci odpovídajících snímačů Předpokládá se výroba tohoto zařízení v roce 2007 návrh na využití stavu a realizace jeho úprav je součástí habilitační práce paní Dr. Ing. Gabriely Achtenové s názvem Automated gearbox Dílčí etapa skončila v roce M Str. 15 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

16 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neurální sítě Pro měření spekter zatížení převodovky byl na základě studie z r vybrán systém snímání krouticího momentu a otáček z předních poloos vozidla aplikovaný na vozidlo Škoda Fabia 1,4 HDi Byl realizován měřicí řetězec založený na dvoukanálovém telemetrickém bezkontaktním systému ESA München a měřicí aparatuře YOKOGAWA Měřicí systém byl ověřen v laboratorních podmínkách na zkušebním stavu pro deformační testy převodovek včetně metodiky zpracování naměřených dat do zátěžného spektra 1M Str. 16 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

17 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neurální sítě Byl vyvinut a realizován systém měření reakcí v uložení pohonného agregátu sestávající: - z měřicího lůžka motoru - z měřicího lůžka převodovky - z měřicí momentové vzpěry Systém byl vyzkoušen při jízdních testech vozu Škoda Roomster Byl realizován systém cejchování všech tří měřicích prvků 1M Str. 17 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

18 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neurální sítě Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Návrh a realizace metodiky měření spektra zatížení automobilové převodovky na základě měření krouticího momentu a otáček obou hnacích poloos Návrh a realizace měřicího lůžka motoru, měřicího lůžka převodovky a měřicí momentové vzpěry Návrh a realizace tří měřicích ramen motoru se snímáním tří sil a klopného momentu pro tři různé motorizace vozu Škoda Fabia Jsou k dispozici dvě samostatné zprávy: - č. D10 VCJB 3.1.5/2005, VŠB-TU Ostrava (měření reakcí v uložení pohonného agregátu) - č. D11 VCJB 3.1.5/2006, VŠB-TU Ostrava (měření zátěžných spekter převodovky) Dílčí etapa skončila v roce M Str. 18 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

19 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Verifikace počítačových modelů jízdních testů na definovaných tratích Model JÍZDA byl nejprve převzat katedrou ČaMS VŠB-TU Ostrava a částečně zde osvojen, po dohodě s autorem modelu probíhají nyní na Ústavu vozidel a letadlové techniky FS ČVUT v Praze úpravy a doladění Pro realizaci jízdních testů bylo zakoupeno zkušební vozidlo Škoda Fabia 1,4 HDi, 55 kw, od a.s. ŠkodaAuto Mladá Boleslav včetně navigačního přístroje GARMIN GPS 60CS Byla uzavřena předběžná dohoda s a.s. TATRA Kopřivnice o realizaci našich jízdních testů na zkušebním polygonu a.s. TATRA Kopřivnice Jsou připraveny čtyři tratě (A-okruh svahů, B-zatáčkový okruh ve svahu, C-obvodový okruh, D-rovný úsek) včetně přípravy jejich dat 1M Str. 19 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

20 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Verifikace počítačových modelů jízdních testů na definovaných tratích Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Je připraveno měřicí vozidlo a kompletní ověřený měřicí řetězec pro měření zátěžných spekter převodovky z výstupních poloos Jsou připraveny čtyři tratě pro jízdní testy na zkušebním polygonu a.s. TATRA Kopřivnice Další postup řešení v roce 2007 Instalace měřicího systému pro měření zátěžných spekter převodovky na zkušební vozidlo, doplnění o snímání zařazeného rychlostního stupně, spotřeby paliva v případně polohy volantu, ověření měřicího systému Jízdní testy na vybraných úsecích polygonu Zpracování naměřených dat pro účely verifikace modelu JÍZDA Konec etapy v roce M Str. 20 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

21 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Metody vyhodnocování provozních spekter zatížení pohonu automobilů a jejich využití pro predikaci životnosti vybraných dílů Byl navrhnut nový program ŽIVOT pro výpočet životnosti ozubených kol, hřídelů a ložisek. Umožňuje přímé zadání spektra zatížení (až 20 hladin zatížení) a rovněž umí provést analytický výpočet spektra podle způsobu zatěžování 1M Str. 21 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

22 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Metody vyhodnocování provozních spekter zatížení pohonu automobilů a jejich využití pro predikaci životnosti vybraných dílů Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Program ŽIVOT pro výpočet životnosti ozubených kol, hřídelů a ložisek v převodových skříňích automobilů Zpráva č. D2 VCJB 3.3.3/2006, VŠB-TU Ostrava zabývající se analytickým vyjádřením tvaru zátěžných spekter součástí pohonů automobilů Další postup řešení v roce 2007 Doplnění programu ŽIVOT o zcela nové prvky Přehled metod vyhodnocování zátěžných spekter pro vybrané díly pohonu automobilu Konec etapy v roce M Str. 22 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

23 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Realizace spekter zatížení na zkušební stanici, verifikace výpočtových metod Zpracován obecný návrh spekter zatížení podle normy DIN 3990, díl 41 v souladu s parametry spekter podle zprávy D2 VCJB 3.3.3/2006 Realizace spekter zatížení na zkušebním stavu ČVUT zatím neprovedena s ohledem na to, že zkušební vozidlo pro měření spekter bude připraveno v únoru 2007 Bylo provedeno měření axiálních posuvů předlohového a výstupního hřídele převodovky pro vícestupňové spektrum zatížení s cílem stanovit vliv velikosti otáček na měřený údaj 1M Str. 23 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

24 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Realizace spekter zatížení na zkušební stanici, verifikace výpočtových metod Byla provedena verifikace metod výpočtu životnosti šroubu lůžka motoru na základě naměřených spekter zatížení 1M Str. 24 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

25 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Realizace spekter zatížení na zkušební stanici, verifikace výpočtových metod Výpočtový list Vstupní parametry pro výpočet Mez únavy SIGMA c 75.7 Limitní počet cyklů Nlim Exponent wöhlerovy křivky q 30 Exponent wöhlerovy křivky pro Haibacha q' 59 Výsledná intenzita poškození Výsledná životnost, km Režim jízdy motoru 1,9 l - EWP SB řazení SB brzda K0-K1 K1-K6 K13 K11 K13 K11 K10 K7 K9 K7 Záznam Maximální amplituda [MPa] Intenzita poškození z jednotlivých úseků 5.8 E E E E E E E E E E E E-07 Počet opakování úseku Intenzita poškození z opakovaných úseků 3.0 E E E E E E E E E E E E-03 Intenzita poškození z jízd E-03 Režim jízdy motoru 1,9 l - EWP K1-K6 K13 K11 K13 K11 K10 K7 K9 K8 couv. K8-cou-K0 Záznam Maximální amplituda [MPa] Intenzita poškození z jednotlivých úseků 3.0 E E E E E E E E E E-08 Počet opakování úseku Intenzita poškození z opakovaných úseků 1.5 E E E E E E E E E E-06 Intenzita poškození z jízd E+00 Stupeň poškození z opakovaných úseků Stupeň poškození z opakovaných úseků E+00 1 E-05 1 E-10 1 E-15 1 E-20 1 E-25 1 E E+00 1 E-05 1 E-10 1 E-15 1 E-20 1 E-25 1 E M Str. 25 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

26 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů Realizace spekter zatížení na zkušební stanici, verifikace výpočtových metod Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Výsledky měření axiálních posuvů hřídelů automobilové převodovky jsou ve Sborníku mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, ČZU Praha, 2006 Výsledky verifikace výpočtu životnosti šroubu lůžka motoru jsou v doktorské práci Ing. Šárky Hurníkové, Ph.D. na téma Stanovení technické životnosti předepjatého šroubu při stochastickém zatížení. VŠB TU Ostrava, 2006 Další postup řešení v roce 2007 První realizace životnostního testu převodovky MQ 200 na zkušební stanici ČVUT v Praze Konec etapy v roce M Str. 26 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

27 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů Teoretický rozbor vlivu deformací na záběr ozubených soukolí, modifikace byl zpracován podrobný přehled výškových a podélných modifikací evolventního ozubení byly vypracovány návrhy na volbu modifikací, např. velikost modifikace c a na hlavě zubu a c b na boku zubu Doporučené hodnoty c a pro výškovou modifikaci Název Veličina Označení Rozměr Hodnota Normálný modul m n mm < 2 2 3,5 3, > 16 Doporučená výšková modifikace c a µm M Str. 27 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

28 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů Teoretický rozbor vlivu deformací na záběr ozubených soukolí, modifikace Doporučené hodnoty c b pro modifikaci boční křívky Stupeň přesnosti ČSN/ISO < 20 Velikost podélné modifikace c b [µm] pro šířku kola b w [mm] > Je zpracován postup pro stanovení hodnot úhlové modifikace β na základě průhybových čar hřídelů s uvažováním dosažené přesnosti ozubení Je rozpracován rozbor vlivu deformace na záběr ozubených kol 1M Str. 28 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

29 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů Teoretický rozbor vlivu deformací na záběr ozubených soukolí, modifikace Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Závěrečná zpráva č. D14 VCJB 3.4.1/2006, VŠB-TU Ostrava podává přehled modifikací, soubor podkladů pro návrhy modifikací, metodiku návrhu úhlové modifikace na základě průhybových čar hřídelů s ozubenými koly a popisuje vliv deformací zubů a deformací hřídelů a jejich uložení na tvar a polohu záběrového pole Konec etapy v roce M Str. 29 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

30 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů Experimentální stanovení tuhosti hřídelů a skříní a jejich vliv na kvalitu záběru ozubených kol Na převodovce MQ 200 byla vybrána reálná měřicí místa a provedeny její úpravy pro účely měření Byl navržen nový měřicí rám a provedeno první osazení novými tenzometrickými průhyboměry 1M Str. 30 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

31 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů Experimentální stanovení tuhosti hřídelů a skříní a jejich vliv na kvalitu záběru ozubených kol Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Zpráva č. D15 VCJB 3.4.2/2006, VŠB-TU Ostrava obsahuje popis výběru měřicích míst na převodovce MQ 200 a umístění průhyboměrů při deformačních testech Další postup řešení v roce 2007 Ověření vlivu tuhosti uchycení průhyboměrů na měřený údaj První měření průhybových čar hřídelů v závislosti na velikosti zatížení, zařazené rychlosti a zatížené straně zubů Konec etapy v roce M Str. 31 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

32 Děkuji za pozornost 1M Str. 32 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů 3.4.2 Experimentální stanovení tuhosti hřídelů a skříní a jejich

Více

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek.

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. 21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. Popis aktivity: Realizace měření zátěžných spekter mechanické automobilní převodovky pomocí měřicího vozidla Škoda Fabia na vybraných

Více

Dimenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů

Dimenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů imenzování ozubených kol klasických automobilních diferenciálů Zpracováno v rámci projektu IM 0568 Výzkumné centrum automobilů a spalovacích motorů Josefa Božka II. Vypracovali: prof. Ing. Vladimír Moravec,

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2. 12. 3. 12. 2009 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2. 12. 3. 12. 2009 - Obecné cíle 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. 3.2 Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek. 3.2 Životnostní zkoušky, metodiky rozboru

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY ISSN 1451-107X Horst Gondek 1, Jan Šamárek 2, Wladyslaw Bochenek

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Úloha technologii montáže podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku Úloha na montáž hnacího agregátu

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku . WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, zodpovědná

Více

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Ing. Martin Šindelář Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Téma disertační práce SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Funkce

Více

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb.

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb. Čelní ozubení Čelní ozubení s přímými s přímými a šikmými a šikmými zuby [mm/iso] zuby [mm/iso] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii? 1. Informace o projektu Kapitola vstupních parametrů Volba základních

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP16VaV: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Ing. Ondřej Kubera Vedoucí práce: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Abstrakt Příspěvek popisuje novou koncepci otočného stolu s prstencovým motorem,

Více

Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS

Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS - Všechny komponenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální přesností. V souladu s předpokládaným namáháním komponentu jsou tepelně zušlechtěny

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více

Šnek Kolo ii Informace o projektu?

Šnek Kolo ii Informace o projektu? Šnekové Šnekové ozubení ozubení i Výpočet bez chyb. Šnek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1.0 1.1 Volba základních vstupních parametrů Jednotky výpočtu SI Units (N, mm, kw ) 1.2

Více

Mechanické převody ČÁSTI STROJŮ R

Mechanické převody ČÁSTI STROJŮ R Mechanické převody ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení. Úvod do problematiky mechanických spojů. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Dokončení spojů

Více

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). SPOJE Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). Řeší se : pouze úpravou spojovaných součástí (přímé spoje) úpravou a použitím spojovacích součástí (nepřímé

Více

RASACUT Modulární řezací centra orientovaná na budoucnost

RASACUT Modulární řezací centra orientovaná na budoucnost RASACUT Modulární řezací centra orientovaná na budoucnost MODULÁRNÍ SYSTÉM BEZPEČNOST PROCESU SILNY VYKON VYSOKÁ ŽIVOTNOST HOSPODÁRNOST Vysoce výkonné pily, které se přizpůsobí budoucnosti. Vysoká životnost

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky - Popis obsahu balíčku WP25 Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly Kontrolní test 1. Samonosná karoserie má: a) žebřinový rám b) nemá rám c) plošinový rám 2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

Ozubené řemeny HTD. Ozubené řemeny s metrickou roztečí. Provedení HTD. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

Ozubené řemeny HTD. Ozubené řemeny s metrickou roztečí. Provedení HTD. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky Provedení Ozubené řemeny s metrickou roztečí Konstrukční charakteristiky Rozvodové řemeny jsou z konstrukčního hlediska složeny z následujících částí a prvků viz obrázek: A) Tažné vlákno B) Polychloroprenový

Více

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2. VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 9 Převody s nestandardními ozubenými koly Obsah Převody s nestandardními ozubenými koly Základní rozdělení

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením

Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením Ozubená kola s přímým ozubením a ozubené hřebeny s přímým ozubením s jednostranným nábojem str. 13 bez náboje str. 133 Ozubené hřebeny str. 135 a ozubené hřebeny římým ozubením a ozubené hřebeny s přímým

Více

PŘEVODOVKY PRO PASOVOU DOPRAVU...

PŘEVODOVKY PRO PASOVOU DOPRAVU... OBSAH 1 PŘEVODOVKY PRO PASOVOU DOPRAVU... 3 1.1 OBECNÝ POPIS... 3 1.2 OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK... 4 1.3 VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY... 5 1.3.1 Základní metodika... 5 1.3.2 Hodnoty součinitele provozu SF...

Více

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla Sachs planetové - Z M S menší hluk - vyšší komfort Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla ÚLOHA: Hnací soustava motorového vozidla je nerovnomìrným rotaèním pohybem motoru

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Konstrukční cvičení č.3 Převodovka

Konstrukční cvičení č.3 Převodovka P 5,5 kw i 5 n 45 ot/min Převodovka Pro tyto zadané hodnoty je vhodné zvolit převodovku dvoustupňovou. Hřídele a ozubená kola budou vyrobeny z oceli třídy 600. Převodovka je namáhana míjivým zatížením,

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP16VaV: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, zodpovědná osoba doc. Ing.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Technická 4, 166 07 Praha 6 Akademický rok: 20011/2012

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Technická 4, 166 07 Praha 6 Akademický rok: 20011/2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Technická 4, 166 07 Praha 6 Akademický rok: 20011/2012 Téma BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MĚŘENÍ DEFORMACÍ A STAVU PORUŠENÍ

Více

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 113 Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů JURÁK, Michal Ing.,

Více

Výzkumná skupina Jarní vánek

Výzkumná skupina Jarní vánek Výzkumná skupina Jarní vánek Laboratoř technické diagnostiky budova B1, přízemí Ivan Mazůrek Aleš Dočkal Interní doktorandi: František Pražák Jakub Novák Cyril Kuruc Milan Klapka Petr Dvořáček Externí

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Základní diagnostická měření

Základní diagnostická měření TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Základní diagnostická měření P.Bach

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15)

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Nejprostornější a nejschopnější Outback charakterizuje smělejší a výraznější design Převodovka Lineartronic CVT v kombinaci s motorem Boxer

Více

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL uskutečnění výměny obsahu válce (spaliny nahradit čerstvou palivovou směsí nebo vzduchem). DRUHY dnes výhradně u 4-dobých motorů ventily ovládané rozvodem OHC, OHV. ČASOVÁNÍ VENTILŮ

Více

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0096 Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 31.12.2012 Celková dotace: Cíl

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Technický přehled Čelní převodovky ROBUS Snadná kontrola a údržba. Minimální nároky na údržbu. Převodovky všech rozměrů jsou dodávány se syntetickým olejem s dlouhou životností. IEC příruba a dutá hřídel.

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň ID Téma Popis Typ práce Navrhl/konzultant 1 Koncepční návrh data managementu (IS) pro kusové zkoušky trakčních motorů Ing. Radek Kobsa

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007 69 PODVOZEK A KAROSÉRIE 70 Podvozek a karoserie automobilu. Nápravy Náprava spojuje kola s nosnou částí automobilu a slouží k přenosu: vlastní hmotnosti hnací síly na kola brzdných sil při brždění odstředivých

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov, 24.-25. 9. 2012 -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov, 24.-25. 9. 2012 - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová. Členové konsorcia podílející se na pracovním

Více

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování spojů (rozebíratelných i nerozebíratelných),

Více

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné a silové obrábění - Tuhá konstrukce, kluzné vodící plochy - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém upínání BT50 nebo HSK- A100

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

DFG/TFG 425s/430s/435s

DFG/TFG 425s/430s/435s Vysoký jízdní komfort a vysoký výkon překládky díky systému Hydrostatic Drive Nízká spotřeba Velká jízdní stabilita díky extrémně nízkému těžišti a kyvné nápravě s vysokým uložením Asistenční systémy pro

Více

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Miroslav Varner Abstrakt: Uvádí se postup a výsledky šetření porušení oka a návrh nového oka optimalizovaného vzhledem k

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 1 Stroje

Více

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY Michal Gryga Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3 Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Autor: doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. Ing. Eva Krónerová, Ph.D. Číslo projektu: Číslo

Více

Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6. Otáčkové pohony

Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6. Otáčkové pohony 52 Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6 NV 5 - NV 6 Charakteristiky výrobku Široký rozsah krouticích momentů Možné hřídele na míru Široký rozsah polohovacích časů Pevný kovový plášť Konstantní

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 0, 7 01 Hranice tel.: 02/21 111, fax: 02/202 87 Email: sigmahra@sigmahra.cz 2 2.98. Použití Pístová čerpadla

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

Pohonná technika Flender. Mechanické pohony MD

Pohonná technika Flender. Mechanické pohony MD Pohonná technika Flender Mechanické pohony MD Umístění výrobních závodů v Německu a ve světě strana 3 FLENDER Chennai A&D MD pokrývá široký rozsah kroutícího momentu a má nejširší produktové spektrum strana

Více

Problematika měření ozubených řemenů

Problematika měření ozubených řemenů Problematika měření ozubených řemenů Inovace ve vývoji ozubených řemenů směřují ke zlepšení vlastností profilu a materiálu: cílem je zlepšit chování v záběru, zvýšit přenášený krouticí moment, zlepšit

Více

otázka body 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10

otázka body 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 Test z odborného základu studijního programu BSV AR 05/06 Identifikační číslo: Počet bodů Hodnocení Počet otázek: 0 Čas : 60 minut Bodové hodnocení otázek: OTÁZKY: otázka body 0 0 3 0 0 5 0 6 0 7 0 8 0

Více

Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100

Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100 Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100 Bc. Marek Rudolecký Vedoucí práce: Ing. Jan Koubek Abstrakt Práce se zabývá návrhem pohonu svislé osy Y, určené pro posuv vřeteníku horizontálního

Více

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Bakalářská práce Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

odstředivá typizovaná čerpadla model N

odstředivá typizovaná čerpadla model N Všeobecně Typizovaná čerpadla typové řady N jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání a jsou vyrobená z umělých

Více

ZÁKLADY ROBOTIKY Pohony a věci s tím související

ZÁKLADY ROBOTIKY Pohony a věci s tím související ZÁKLADY ROBOTIKY Pohony a věci s tím související Ing. Josef Černohorský, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu

Více

Mechanické pohony. Doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

Mechanické pohony. Doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. Mechanické pohony Doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. Porovnání vlastností signálů pro řízení (přenos informace) Porovnání vlastností signálů pro přenos výkonu KRITÉRIUM/ SIGNÁL Síla při přímočarém pohybu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna vozidel Zkoušky: 1.1 Stanovení rozměrů vozidel. J-4-720/11 Silniční vozidla dle 2 zákona 1.2 Stanovení hmotnosti vozidel. J-4-720/12 č.56/2001 Sb.

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

Planetové převodovky Rotační aktuátory

Planetové převodovky Rotační aktuátory Planetové převodovky Rotační aktuátory Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony pro stroje a zařízení v průmyslové

Více

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Obhajoba disertační práce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2009 Obsah Úvod do problematiky Vymezení

Více