L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600"

Transkript

1 Projektový příklad PP1 Pomocí postupů početní metody stanovení parametrů jízdy vlaku s rychlostním krokem stanovte průběhy rychlosti na dráze (tachogram jízdy), doby jízdy a spotřeby elektrické energie na úseku trati, jejíž parametry jsou v tabulce Tab. PP1.1. Vlak vede hnací vozidlo s trakční charakteristikou podle přílohy PP1.1 s ukázkou na obrázku Obr. PP1.1 a parametry v tabulce Tab. PP1.2. Hnací vozidlo je čtyřnápravové, se stupňovou odporovou regulací pro stejnosměrný napájecí systémem o napájecím napětí U N = 3000 V, poměrná spotřeba pomocných pohonů κ = 0,02. Tažená vozidla jsou nákladní, čtyřnápravové, prázdné vozy. Tab. PP1.1: Parametry trati. i s i [ ] l i [m] j L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600 Tab. PP1.2: Parametry vlaku. V vlmax 60,0 km.h -1 stanovená rychlost vlaku M L 72,0 t hmotnost hnacího vozidla o L 10-3 a = 2,8 c = 0,00085 koeficienty součinitele vozidlového odporu hnacího vozidla M D 400,0 t hmotnost tažených vozidel o D 10-3 a = 2,0 c = 0,0008 koeficienty součinitele vozidlového odporu tažených vozidel

2 200 Fo [kn] s sp 1TM =f (Fo ) V [km.h -1 ] TM [A] Obr. PP1.1: Ukázka trakční charakteristiky hnacího vozidla. Postup řešení: K řešení tohoto zadání využijeme možností tabulkového procesoru Excel. 1) Redukovaný profil traťového úseku Řešení redukce traťového profilu vychází z postupů popsaných v příkladu O1. Zahrnutím vlivu oblouků do výškového profilu vzniklo na daném traťovém úseku k = 10 sklonových úseků, charakterizovaných polohou změny sklonu L si a hodnotou součinitele odporu trati o T. Postup řešení a výsledné hodnoty redukovaného traťového profilu jsou v tabulce Tab PP1.3. Graficky je průběh součinitele odporu trati o T znázorněn na obrázku Obr. PP1.2. Tab. PP1.3: Tabulka redukovaného profilu traťového úseku. k i j L si s i [ ] R j [m] s Obl [ ] o T [1] x10-3 s r [ ] 1 1 0,000 0,0 0,0 0, ,200 3,5 3,5 4, ,300 3, ,9 4, ,450 5, ,9 6,0 5, ,500 5,1 5,1

3 6 2 0,850-1, ,4-0,6-0, ,200 0, ,6 1,6 1, ,350 0,0 0, ,400 6,0 6,0 6, ,850-8,0-8,0-8,0 ot x10-3 [1] ,000 0,500 1,000 1,500 2,000 L [km] 2,500 0,200 0,300 0,450 0,850 1,200 1,350 1,400 1,850 Obr. PP1.2: Grafické znázornění průběhu součinitele odporu trati. 2) Konstrukce s 0 -V diagramu Pro řešení tachogramu jízdy vlaku je výhodné zkonstuovat pomůcku ve formě grafického znázornění závislosti setrvačného sklonu s 0 na rychlosti V pro dané hnací vozidla a typ tažených vozidel. Pro vybrané průběhy tažné síly na obvodu kol daného hnacího vozidla a stanovené parametry tažených vozidel provedeme konstrukci diagramu na základě postupů v příkladu T3 a PT1. Vypočtené hodnoty setrvačného sklonu pro dané průběhy tažné síly jsou v tabulce Tab. PP1.4 a ukázka grafického provedení na obrázku Obr. PP1.3. Diagram pro další použití je v příloze PP1.2. Tab. PP1.4: Výpočet s 0 -V diagramu. Fa s sp sp sp sp O V V [km.h -1 ] s 0 [ ] V [km.h -1 ] s 0 [ ] V [km.h -1 ] s 0 [ ] V [km.h -1 ] s 0 [ ] V [km.h -1 ] s 0 [ ] V [km.h -1 ] s 0 [ ] V [km.h -1 ] s 0V [ ] 0 37, , ,5 31,7 27, , ,3 0-2,1 5 36, , ,3 35,0 20, , ,6 5-2, ,0 20 8, ,5 40,0 12, , ,1 10-2, ,8 25 3,9 40 8,5 45,0 8,3 50 7,2 50 8,9 15-2, ,6 30 1,6 45 5,0 50,0 5,3 55 4,7 55 5,9 20-2, ,6 35 0,1 50 2,7 55,0 3,1 60 2,7 60 3,7 25-2,6

4 30 30,4 40-1,1 55 0,8 60,0 1,3 65 0,9 65 1,7 30-2, ,3 45-2,1 60-0,6 65,0-0,2 70-0,6 70 0,1 35-3,1 50-3,1 65-1,8 70,0-1,6 75-2,0 75-1,4 40-3,4 70-2,9 74,8-2,8 80-3,3 80-2,7 45-3,8 75-4,1 80,0-4,1 50-4,1 80-5,0 55-4,6 60-5,0 65-5,5 70-6,1 75-6,7 80-7,3 40,0 s 0 [ ] 35,0 s sp HV: 110 M D =400,0 t a =2, c =0, ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 V [km.h -1 ] 0, ,0-10,0 Obr. PP1.3: Ukázka s 0 -V diagramu. 3) Tachogram jízdy rozjezd vlaku Pro řešení tachogramu využijeme tabulku na listu sešitu Excelu, jejíž struktura je zřejmá z tabulky Tab. PP1.4. Předpokládaná ujetá dráha L = 1,400 km.

5 Pro rychlosti blízké nule volíme přírůstek rychlosti poměrně veliký (ΔV = 10 km.h -1 ) výpočtový krok 1. až 3. V průběhu výpočtového kroku č. 4 dochází v místě L S = 0,200 km ke změně sklonu trati. Poloha vlaku na konci kroku L 4 = 0,262, tedy za polohou změny sklonu. Proto je nutné provést interpolační vypočet pro stanovení parametrů jízdy vlaku, které dosáhne v tomto místě. nterpolace se provádí podle následujícího postupu, zobrazeného na obrázku Obr. PP1.4. ΔL = L L [km] X si i 1 ΔV ΔT X X ΔLX = ΔV ΔL ΔLX = ΔT ΔL [km h -1 ] [min] Pak ve výpočtovém kroku č. 4 : L s2 = 0,200 km, L 3 = 0,115 km a tedy: ΔL x = 0,200 0,115 = 0,085 km (PP1.1) ΔV ΔT X X 0,085-1 = 10 = 5,8 [km h ] 0,147 0,085 = 0,25 = 0,15 [min] 0,147 Obr. PP1.4: Princip lineární interpolace rychlosti při změně sklonu. Tyto hodnoty se zapíšou do řádku s označením 4. Odpovídající hodnota V i =35,8 km se vypočítá běžným způsobem. Původní řádek s krokem č. 4 se označí jako neplatný (např. přeškrtnutím hodnot). Od této polohy pokračujeme výpočtem parametrů dalšího výpočtového kroku standardním způsobem.

6 Analogicky postupujeme ve výpočtových krocích č. 5, 6, 7, 9 a 11. Dobu jízdy pro dané podmínky (L = 1,400 km) vypočteme jako součet přírůstků dob v platných výpočtových krocích: T = Δ = 2,00 min j T i i Tab. PP1.5: Tabulka výpočtu tachogramu jízdy. Rs i ΔV i V i-1 V i V S s 0i s ri p si ΔTι ΔL i L i i [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [ ] [ ] [ ] [min] [km] [km] 1 A 10,0 0,0 10,0 5,0 36,2 1,5 34,7 0,14 0,012 0,012 2 A 10,0 10,0 20,0 15,0 33,9 0,0 33,9 0,15 0,037 0,049 3 A 10,0 20,0 30,0 25,0 31,5 0,0 31,5 0,16 0,066 0,115 4 sp 10,0 30,0 40,0 35,0 19,8 0,0 19,8 0,25 0,147 0,262 4' sp 5,8 30,0 35,8 0,15 0,085 0,200 5 sp 10,0 35,8 45,8 40,8 15,7 3,5 12,2 0,41 0,278 0,478 5' sp 3,6 35,8 39,4 0,15 0,100 0,300 6 sp 10,0 39,4 49,4 44,4 14,4 4,4 10,0 0,50 0,370 0,670 6' sp 4,1 39,4 43,4 0,20 0,150 0,450 7 sp 10,0 43,4 53,4 48,4 10,2 6,0 4,2 1,19 0,961 1,411 7' sp 0,5 43,4 43,9 0,06 0,050 0,500 8 sp 5,0 43,9 48,9 46,4 11,9 5,1 6,8 0,37 0,285 0,785 9 sp 5,0 48,9 53,9 51,4 8,2 5,1 3,1 0,81 0,691 1,476 9' sp 0,5 48,9 49,4 0,08 0,065 0, sp 5,0 49,4 54,4 51,9 8,2-0,6 8,8 0,28 0,246 1, sp 5,0 54,4 59,4 56,9 8,2-0,6 8,8 0,28 0,269 1, sp 4,7 54,4 59,1 0,27 0,254 1,350 ΣT i 2,00 Grafické zobrazení tachogramu, včetně ukázky interpolací určených kroků, je na obrázku Obr. PP1.5. 4) Jízda vlaku rychlostí blízkou rychlosti stanovené Předpokládaná ujetá dráha L Z = 1,000 km, L K = 2,400 km, počáteční rychlost V 0 = 55,0 km.h -1. Pro rychlosti blízké stanovené rychlosti volíme přírůstek rychlosti malý (ΔV = 2 km.h -1 ) výpočtový krok 1. a 2.

7 V [km.h -1 ] 70,0 60,0 V=f(L) konstrukce jednotlivých kroků 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 0,000 0,500 1,000 L [km] 1,500 Lsi 0,200 0,300 0,450 0,500 0,850 1,200 1,350 1,400 Obr. PP1.5: Fragment dráhového tachogramu jízdy část 3) příkladu. Tab. PP1.6: Tabulka výpočtu tachogramu jízdy. Rs i ΔV i V i-1 V i V S s 0i s ri p si ΔTι ΔL i L i i [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [ ] [ ] [ ] [min] [km] [km] 1 sp 2,0 55,0 57,0 56,0 5,4-0,6 6,0 0,17 0,156 1,156 2 sp 2,0 57,0 59,0 58,0 4,3-0,6 4,9 0,20 0,197 1,353 2' sp 0,5 57,0 57,5 0,05 0,044 1,200 3 sp 2,0 57,5 59,5 58,5 4,0 1,6 2,4 0,42 0,406 1,606 3' sp 0,7 57,5 58,2 0,15 0,150 1,350 4 sp 1,9 58,2 60,1 59,1 4,0 1,6 2,4 0,40 0,390 1,740 4' sp 0,2 58,2 58,4 0,05 0,050 1,400 5 sp -1,0 58,4 57,4 57,9 4,4 6,0-1,6 0,31 0,302 1,702 6 sp -1,0 57,4 56,4 56,9 5,2 6,0-0,8 0,63 0,593 2,295 6' sp -0,3 57,4 57,2 0,16 0,148 1,850 7 sp 2,8 57,2 60,0 58,6 4,0-8,0 12,0 0,12 0,114 1,964 8 V 0,0 60,0 60,0 60,0-5,0-7,0 2,0 0,00 0,000 1,964 8' V 0,0 60,0 60,0 60,0-5,0-7,0 0,44 0,436 2,400 ΣT i 1,44 V kroku č. 4 se rychlost na konci kroku blíží rychlosti stanovené. V následujícím kroku proto je nutno rychlost snížit, rychlostní krok bude záporný. V tomto případě musíme volit takový

8 regulační stupeň, aby střední přebytek měrné tažné síly byl taktéž záporný (ΔT musí být vždy větší než nula). Na konci kroku č. 7 rychlost dosáhla rychlost stanovené hodnoty. Hodnota redukovaného sklonu s je mnohem nižší, než nejnižší možná hodnota s 0 i s 0V pro danou rychlost (s = -8,0, s 0sp = -0,5, s 0V = -5 ). V tomto případě předpokládáme, že vlak udržuje konstantní rychlost pomocí brzdného režimu. Výpočet doby jízdy v tomto režimu pak realizujeme obdobně jako v příkladě P2b) viz krok č. 8 tohoto výpočtu. Dobu jízdy pro dané podmínky vypočteme jako součet přírůstků dob v platných výpočtových krocích: T = Δ = 1,44 min j T i i Při řešení tachogramu pro stanovený úsek trati využijeme tabulku na listu sešitu Excelu, jejíž výstup je v tabulce Tab. PP1.6. Grafické zobrazení tachogramu, včetně ukázky interpolací určených kroků, je na obrázku Obr. PP ,0 V [km.h -1 ] 60,0 50,0 40,0 30,0 V = f(l) konstrukce jednotlivých kroků 20,0 10,0 0,0-10,0 1,000 1,500 2,000 L [km] 1,200 1,350 1,400 1,850 Lsi Obr. PP1.6: Fragment dráhového tachogramu jízdy část 4) příkladu.

9 5) Zastavení vlaku ve stanoveném místě V této části výpočtu je stanoveno, že vlak, jehož tachogram jízdy byl zkonstruován v části 4 tohoto příkladu, zastaví čelem v místě L K = 2,400 km s brzdným zpomalením a b = -0,4 m.s -2. V prvém kroku výpočtu budeme řešit zastavení vlaku na stanoveném místě trati. Při konstrukci brzdné křivky pro zadané podmínky použijeme postup obdobný příkladu P2c). Pro konstrukci brzdné křivky využijeme vztah podle (P2.8): 1 3 () t L + l () t = L + a t 2 10 L b = k ub k b b [km], (PP1.2) 2 kde: t b [s] doba brzdění a pro: 1 V () t = a b tb [km.h -1 ] (PP1.3) 3,6 Hodnoty parametrů brzdění jsou vypočteny v tabulce Tab PP1.7, kde brzdnou křivku V = f(l b ) pro tachogram jízdy tvoří její silně orámované sloupce. Z této tabulky vyplývá, že režim brzdění z rychlosti V 0 = 60 km.h -1 nastane v poloze L b = 2,053 km a doba brzdění t b = 41,7 s. Tab. PP1.7: Parametry brzdné křivky. t b L b (t) V(t) [s] [km] [km.h -1 ] 0,0 2,400 0,0 5,0 2,395 7,2 10,0 2,380 14,4 15,0 2,355 21,6 20,0 2,320 28,8 25,0 2,275 36,0 30,0 2,220 43,2 35,0 2,155 50,4 40,0 2,080 57,6 41,7 2,053 60,0 45,0 1,995 64,8 50,0 1,900 72,0 Pro konstrukci jízdy vlaku až do místa počátku brzdění použijeme výsledků předchozí části příkladu. Je nutné upravit parametry výpočtového kroku č. 8, tedy hodnotu L i = 2,053 km a tomu odpovídající ΔT i. Výsledek výpočtu je v tabulce Tab. PP1.8.

10 Tabulka PP1.8: Tabulka výpočtu tachogramu jízdy. Rs i ΔV i V i-1 V i V S s 0i s ri p si ΔTι ΔL i L i i [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [ ] [ ] [ ] [min] [km] [km] 1 sp 2,0 55,0 57,0 56,0 5,4-0,6 6,0 0,17 0,156 1,156 2 sp 2,0 57,0 59,0 58,0 4,3-0,6 4,9 0,20 0,197 1,353 2' sp 0,5 57,0 57,5 0,05 0,044 1,200 3 sp 2,0 57,5 59,5 58,5 4,0 1,6 2,4 0,42 0,406 1,606 3' sp 0,7 57,5 58,2 0,15 0,150 1,350 4 sp 1,9 58,2 60,1 59,1 4,0 1,6 2,4 0,40 0,390 1,740 4' sp 0,2 58,2 58,4 0,05 0,050 1,400 5 sp -1,0 58,4 57,4 57,9 4,4 6,0-1,6 0,31 0,302 1,702 6 sp -1,0 57,4 56,4 56,9 5,2 6,0-0,8 0,63 0,593 2,295 6' sp -0,3 57,4 57,2 0,16 0,148 1,850 7 sp 2,8 57,2 60,0 58,6 4,0-8,0 12,0 0,12 0,114 1,964 8 V 0,0 60,0 60,0 60,0-5,0-7,0 2,0 0,00 0,000 1,964 8' V 0,0 60,0 60,0 60,0-5,0-7,0 0,09 0,089 2,053 ΣT i 1,09 Dobu jízdy pro dané podmínky vypočteme jako součet přírůstků dob v platných výpočtových krocích a doby brzdění: tb 41,7 T j = ΔTi + = 1,09 + = 1,79 min i Grafické zobrazení tachogramu, včetně ukázky interpolací určených kroků, je na obrázku Obr. PP1.7. 6) Výpočet spotřeby elektrické energie při jízdě vlaku Výpočet spotřeby elektrické energie při jízdě vlaku vychází z postupů uvedených a použitých v příkladu E2. Pro stanovení spotřeby energie pro rozjezd vlaku podle části 3 tohoto příkladu použije část výsledků konstrukce tachogramu jízdy z tabulky Tab. PP1.5. Tyto výsledky jsou doplněny o parametry potřebné pro výpočet spotřeby podle tabulky Tab. PP1.9. Při výpočtu je pro jednotlivé platné kroky výpočtu nutno podle vlastností hnacího vozidla a jeho trakční charakteristiky (viz příloha PP1.1) určit následující parametry: U 1TM i, 1TM i-1, 1TM i, S 1TM i. Hodnoty proudů jednoho trakčního motoru odečítáme ze spotřební charakteristiky následujícím způsobem: - proud pro adhezní průběh tažné síly a hospodárné stupně s a sp odečítáme z křivky 1TM = f(f o );

11 - proud pro stupně se zeslabeným buzením sp, sp a sp odečítáme vždy z křivky s příslušným označením stupně zeslabení. Výpočet pro 1. krok tachogramu jízdy: 3000 U 1 TM = = 750 V 4 Odečtené hodnoty proudů na začátku a konci výpočtového kroku jsou znázorněny na obrázku Obr. PP1.8 a označeny symboly (1r) a (1k): k1tm r1tm = 256 A = 242 A pak střední hodnota proudu podle vztahu (E1.8): S S1 TM = = 249,0 A 2 70,0 V [km.h -1 ] 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 V = f(l) konstrukce jednotlivých kroků konstrukce brzdné křivky brzdná křivka 10,0 0,0 1,000 1,500 2,000 L [km] -10,0 1,200 1,350 1,400 1,850 Lsi Obr. PP1.7: Fragment dráhového tachogramu jízdy část 5) příkladu.

12 Spotřebovaná energie jednoho trakčního motoru je podle vztahu (E1.5) pro i = 1: E 6 1TM 1 = ,0 0,14 60 = 1, Ws Pro krok pro i = 5 je výpočet spotřeby pro použitý regulační stupeň sp : 3000 U 1 TM = = 1500 V 2 Odečtené hodnoty proudů na začátku a konci výpočtového kroku jsou znázorněny na obrázku Obr. PP1.8 a označeny symboly (5 r) a (5 k): k1tm r1tm = 241A = 190 A pak střední hodnota proudu podle vztahu (E1.8): S S1 TM = = 215,5 A 2 Spotřebovaná energie jednoho trakčního motoru je podle vztahu (E1.5) pro i = 5 : E 6 1TM 1 = ,5 0,15 60 = 2, Ws Hodnoty stanovených a vypočtených parametrů pro ostatní kroky této části výpočtu jsou v tabulce Tab. PP1.9. Tab. PP1.9: Výsledky výpočtu spotřeby pro rozjezd vlaku. ΔV i V i-1 V i ΔTι U 1TM i 1TM i-1 1TM i S 1TM i E 1TM i i Rs i [km.h -1 ] [km.h -1 ] [km.h -1 ] [min] [V] [A] [A] [A] [Ws] 1 A 10,0 0,0 10,0 0, ,0 1,569E+06 2 A 10,0 10,0 20,0 0, ,0 3,186E+06 3 A 10,0 20,0 30,0 0, ,5 3,276E+06 4' sp 5,8 30,0 35,8 0, ,5 2,140E+06 5' sp 3,6 35,8 39,4 0, ,5 2,909E+06 6' sp 4,1 39,4 43,4 0, ,5 3,915E+06 7' sp 0,5 43,4 43,9 0, ,0 1,069E+06 8 sp 5,0 43,9 48,9 0, ,0 5,927E+06 9' sp 0,5 48,9 49,4 0, ,5 1,120E sp 5,0 49,4 54,4 0, ,0 3,629E sp 4,7 54,4 59,1 0, ,5 3,123E+06 ΣE 1TMi 3,186E+07 Celková spotřeba jednoho trakčního motoru je: 7 E 1 TM = E1 TMi = 3, Ws = 8,8 kwh i Spotřeba všech trakčních motorů E TR podle vztahu (E1.4) pro počet trakčních motorů m = 4: E = 8,8 4 = 35,2 kwh TR

13 Spotřebu pomocných zařízení provedeme pro stanovené parametry podle vztahu (E2.2): E = 0,02 35,3 = 0,7 kwh PZ Celková spotřeba energie při jízdě vlaku na určeném úseku je podle vztahu (E2.1) - za předpokladu vyplývajícího ze zadání, že E NAP = 0: E = 35,2 + 0, = 35,9 kwh C 200 Fo [kn] s (1r) (1k) sp 1TM =f (Fo ) (5 r) (5 k) TM [A] V [km.h -1 ] Obr. PP1.8: Postup odečtu proudů při výpočtu. Pro stanovení spotřeby energie pro jízdu vlaku podle části 4 příkladu budeme postupovat obdobně jako v předchozím případě. Výsledky jsou v tabulce Tab. PP1.10.

14 Tab. PP1.10: Výsledky výpočtu spotřeby pro jízdu vlaku podle části 4 příkladu. ΔV i Vi-1 Vi ΔΤι U 1TM i 1TM i-1 1TM i S 1TM i E 1TM i i Rs i [km.h -1 ] [km.h-1] [km.h-1] [min] [V] [A] [A] [A] [Ws] 1 sp 2,0 55,0 57,0 0, ,5 1,973E+06 2' sp 0,5 57,0 57,5 0, ,0 5,255E+05 3' sp 0,7 57,5 58,2 0, ,5 1,739E+06 4' sp 0,2 58,2 58,4 0, ,0 5,707E+05 5 sp -1,0 58,4 57,4 0, ,5 3,530E+06 6' sp -0,2 57,4 57,3 0, ,0 1,174E+06 7 sp 2,7 57,3 60,0 0, ,0 1,256E+06 8' V 0,0 60,0 60,0 0, ,0 0,000E+00 ΣE 1TMi 1,077E+07 Celková spotřeba jednoho trakčního motoru je: E = = 1, Ws 7 1 TM E1 TMi = i 3,0 kwh Spotřeba všech trakčních motorů E TR podle vztahu (E1.4) pro počet trakčních motorů m = 4: E = 3,0 4 = 12,0 kwh TR Spotřebu pomocných zařízení provedeme pro stanovené parametry podle vztahu (E2.2): E = 0,02 12,0 = 0,2 kwh PZ Celková spotřeba energie při jízdě vlaku na určeném úseku je podle vztahu (E2.1) - za předpokladu vyplývajícího ze zadání, že E NAP = 0: E = 12,0 + 0, = 12,2 kwh C Stanovení spotřeby energie pro jízdu vlaku podle části 5 příkladu je stejná jako výpočet spotřeby pro část 4 příkladu, neboť brzdný režim je realizován v kroku č. 8, kde vlak již jede výběhem a tudíš tento režim nemá vliv na spotřebu elektrické energie (v tomto režimu sice pracují pomocná zařízení hnacího vozidla, ale jejich spotřeba při tomto postupu výpočtu hahrnuta do spotřeby E PZ ).

Dopravní technika technologie

Dopravní technika technologie Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika pohybu vozidel pro obor Dopravní technika technologie AR 2012/2013 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Dopravní prostředky ak. rok. 26/7 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu.

Více

4 Parametry jízdy kolejových vozidel

4 Parametry jízdy kolejových vozidel 4 Parametry jízdy kolejových vozdel Př zkoumání jízdy železnčních vozdel zjšťujeme většnou tř základní charakterstcké parametry jejch pohybu. Těmto charakterstkam jsou: a) průběh rychlost vozdel - tachogram,

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Pozemní doprava AR 2006/2007 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu. Jednotlivé

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici U3V DFJP Pardubice 14. 11. 2017 Ing. Tomáš Lelek, Ph.D. Obsah 1) Úvod 2) Popis dvouzdrojového vozidla s akumulátorem a jeho význam 3) Historický vývoj provozu

Více

3 Výpočet teoretické jízdní doby

3 Výpočet teoretické jízdní doby 3 Výpočet teoretické jízdní doby 3.1 Průběh rychlosti vozidel tachogram Tachogram představuje znázornění závislosti rychlosti vozidel na nezávislém parametru. Tímto nezávislým parametrem můţe být například

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

11 Tachogram jízdy kolejových vozidel

11 Tachogram jízdy kolejových vozidel Tachogram jízdy kolejových vozdel Tachogram představuje znázornění závslost rychlost vozdel na nezávslém parametru. Tímto nezávslým parametrem může být ujetá dráha, pak V = f() dráhový tachogram, nebo

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Železniční svršek ZAŘAZENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK DO ŘÁDŮ

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Železniční svršek ZAŘAZENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK DO ŘÁDŮ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SŽDC S3 díl II Železniční svršek ZAŘAZENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK DO ŘÁDŮ Účinnost od 1. října 2008 ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. října 2011) ve znění

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Energetická účinnost elektrické trakce

Energetická účinnost elektrické trakce Energetická účinnost elektrické trakce Energetická účinnost v dopravě je podle [Jansa, 976] poměr vykonané trakční práce k vynaložené energii získané od nositele energie a přivedené do hnacího vozidla.

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

5 Posun železničních kolejových vozidel

5 Posun železničních kolejových vozidel 95 5 Posun železničních kolejových vozidel Posun je každá úmyslně a organizovaně prováděná jízda ŽKV, nejde- li z hlediska dopravního o jízdu vlaku. Provádí se po posunové cestě, která zahrnuje určené

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina

Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina Jaroslav Novák UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra elektrotechniky, elektroniky

Více

Územně technická studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem státní hranice SRN Připomínky ŽESNAD.CZ

Územně technická studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem státní hranice SRN Připomínky ŽESNAD.CZ Územně technická studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem státní hranice SRN Připomínky ŽESNAD.CZ Milan Měšťák (jednatel RM Lines, a.s.) vedoucí Pracovní skupiny Provozně technologické ŽESNAD.CZ Petr

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

6 Brzdy kolejových vozidel

6 Brzdy kolejových vozidel 6 rzdy kolejových vozidel rzdou nazýváme zařízení, které záměrným zvyšováním odporu proti pohybu slouží u železničních vozidel k regulaci (snížení) rychlosti pohybu, k úplnému zastavení, popřípadě slouží

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv vozidlového odporu na trakční výpočty Bakalářská práce 211 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu

Více

Pohyb kolejových vozidel

Pohyb kolejových vozidel Pohyb kolejových vozidel Rovnováha sil Při základním popisu pohybu kolejového vozidla vycházíme z předpokladů uvedených pro ideální pohyb vlaku v tématu 1. Do tohoto popisu zahrnujeme kolineární síly působící

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinematika Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Základní pojmy Kinematika - popisuje pohyb tělesa, nestuduje jeho příčiny Klid (pohyb)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

1.1.1 Rozdělení vozidel

1.1.1 Rozdělení vozidel 1.1.1 Rozdělení vozidel Dopravní prostředek je technický prostředek, jehož pohybem se uskutečňuje přemisťování osob a věcí. Drážní vozidlo je podle [ČSN 280001] definováno jako dopravní prostředek, závislý

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Způsoby napájení trakční sítě

Způsoby napájení trakční sítě Způsoby napájení trakční sítě Trakční síť je napájená proudem z trakční napájecích stanic. Z důvodů omezení napájecích proudů a snadnější lokalizace poruch se síť dělí na jednotlivé napájecí úseky, které

Více

OZNAČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ

OZNAČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ OZNAČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ Původní číslování: Původní číslování bylo u tehdejších Československých drah zavedeno v roce 1925 podle návrhu ing. Kryšpína a zachovalo se až do 90.

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vliv elektrifikace trati Klatovy Železná Ruda na jízdní doby a spotřebu energie

Vliv elektrifikace trati Klatovy Železná Ruda na jízdní doby a spotřebu energie Tomáš Michálek 1, Jiří Šlapák 2 Vliv elektrifikace trati Klatovy Železná Ruda na jízdní doby a spotřebu energie Klíčová slova: elektrifikace trati, železniční trať Klatovy Železná Ruda-Alžbětín, trakční

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty

Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty Ing. Jiří Princ technické výpočty, projekty, expertízy Choceradská 22, Praha 4 Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty Objednatel: SUDOP BRNO, spol.

Více

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2 PŘÍLOHA A Technická data nákladního vozidla Scania Rozměry vozidla v mm: Přední převis (I) 1511 Rozvor 1-2 (A) 3300 Rozvor 2-3 (B) 1350 Zadní převis (J) 830 Celková délka (G) 7520 Šířka (W) 2550 Výška

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Kalorimetrická měření I

Kalorimetrická měření I KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Kalorimetrická měření I Úvod Teplo Teplo Q je určeno energií,

Více

Simulace železničních sítí

Simulace železničních sítí začal vznikat v polovině 9. let 2. století jako výzkumný projekt v Institutu pro dopravní systémy a plánování (IVT) na Švýcarském spolkovém technickém institutu (ETH) v Curychu. Cílem projektu objektově

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY ISSN 1451-107X Horst Gondek 1, Jan Šamárek 2, Wladyslaw Bochenek

Více

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Výpočet napětí malé elektrické sítě AB5EN - Výpočet úbytků napětí MUN a metodou postupného zjednodušování Výpočet napětí malé elektrické sítě Elektrická stejnosměrná soustava je zobrazená na obr.. Vypočítejte napětí v uzlech, a a uzlový

Více

1. Matematický model jízdy vlaku.

1. Matematický model jízdy vlaku. 1. Matematický model jízdy vlaku. 1.1 Úvod Simulaci jízdy vlaku rozumíme algoritmus, který má za úkol sestavení dráhových a časových průběhů pomocí diferenciálních rovnic jízdy vlaku, jejímž výsledkem

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY Jindřich SADIL Konviktská 20, 110 00 Praha1, Czech Republic, sadil@fd.cvut.cz Abstrakt: České dráhy, a.s. (ČD) uzavírají s regionálními rozvodnými společnostmi

Více

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Historie elektrických výzbrojí ŠKODA Odporová regulace stejnosměrných trakčních motorů Pulzní regulace stejnosměrných trakčních motorů Řízené tyristorové usměrňovače

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Trakční vlastnosti lokomotivy s velkým instalovaným výkonem Martin Vintr 2016/2017

Více

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6 ÚLOHY - ŘEŠENÍ F1: Objem jedné dávky písku u nakládače je 0,50 m 3 a dávky se od této hodnoty mohou lišit až o 50 litrů podle toho, jak se nabírání písku zdaří. Suchý písek má hustotu 1500 kg/m 3. Na valník

Více

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204 KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204 OPAKOVÁNÍ Otázka 1: Jak se vypočítá změna veličiny (např. dráhy, času) mezi dvěma měřeními? Otázka 2: Jak se vypočítá velikost

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA Schéma Obr. 1 Schéma úlohy Popis úlohy Dynamická soustava na obrázku obr. 1 je tvořena stejnosměrným motorem M, který je prostřednictvím spojky EC spojen se stejnosměrným generátorem

Více

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK Deformace elastomerových ložisek při zatížení Z hodnot naměřených deformací elastomerových ložisek v jednotlivých měřících místech (jednotlivé snímače deformace) byly

Více

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně Konzultace č. 9 dynamika dostředivá a odstředivá síla Dynamika zkoumá zákonitosti pohybu těles se zřetelem na příčiny (síly, silové účinky), které pohyb vyvolaly. Znalosti dynamiky umožňují řešit kinematické

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 543 nákladní pro tratě Cheb Hranice v Čechách (Cheb) Tršnice Bad Brambach Tršnice Luby u Chebu Platí od 14. prosince 2008 Schváleno

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 547/548 nákladní pro tratě Liberec Zawidów Bílý Potok pod Smrkem Raspenava Frýdlant v Čechách Jindřichovice pod Smrkem Liberec Hrádek

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 702a

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 702a Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 702a pro trať Tábor Bechyně Platí od 9. prosince 2007 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE, 2.ročník I.pololetí NS)

KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE, 2.ročník I.pololetí NS) KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE,.ročník I.pololetí NS) Kombinatorika je část matematiky, zabývající se uspořádáváním daných prvků podle jistých pravidel do určitých skupin a výpočtem množství těchto

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno pro třídy 3SA, 3SB. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

Předmluva. Mechanika v dopravě I - kolejová vozidla

Předmluva. Mechanika v dopravě I - kolejová vozidla 3 Předmluva Učební texty soustředěné v tomto skriptu jsou určeny pro studenty bakalářského studijního programu, oboru Dopravní technika a oboru Technologie dopravy, zaměření Pozemní doprava. Skriptum zahrnuje

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3.

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3. Rada Evropské unie Brusel 24. září 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 23. září 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D05_Z_MECH_Rovnomerne_zrychleny_pohyb_z pomaleny_pohyb_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Název DUM: Elektrická energie v příkladech II

Název DUM: Elektrická energie v příkladech II Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrická energie

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 547/548 nákladní pro tratě Liberec Zawidów Bílý Potok pod Smrkem Raspenava Frýdlant v Čechách Jindřichovice pod Smrkem Liberec Hrádek

Více

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika)

Více

2.4. Výpočty vedení obecně

2.4. Výpočty vedení obecně 2.4. Výpočty vedení obecně Při výpočtech silových vedení elektřiny neuvažujeme vždy všechny parametry vedení. Výpočty se dají zjednodušit tím, že se některé parametry v daném případě se zanedbatelným vlivem

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 325/701a/703 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 325/701a/703 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 325/701a/703 nákladní pro tratě Tišnov Žďár nad Sázavou Studenec Křižanov Havlíčkův Brod Humpolec Slavonice Kostelec u Jihlavy Horní

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty GVD 2009/10 Platí od 13.12. 2009 Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy dne 20.10. 2009 (č.j. 2000/ 2009- ŘTOD - 13/1)

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1 - 1 - Experimenty se sériovou rezonancí LC (c) Ing. Ladislav Kopecký Pokud jste přečetli nebo alespoň prohlédli články zabývající se simulacemi LC obvodů, které mají představovat rezonanční řízení střídavých

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U Program Vývar je jednoduchá aplikace řešící problematiku vodního skoku. Zahrnuje interaktivní zadávání dat pro určení dimenze vývaru, tzn. jeho hloubku a délku. V aplikaci

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů

Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů 1. Výpočet měrných nákladů na energii Pro výpočet spotřeby energií jsem stanovil měrné trakční odpory a účinnost vozby a z nich jsem vypočetl měrnou spotřebu

Více