3. Mechanická převodná ústrojí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Mechanická převodná ústrojí"

Transkript

1 1M Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

2 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Rešerše a analýza provedení mechanických převodů předních evropských výrobců z hlediska geometrie, modifikací, přesnosti a z deklarovaných dimenzí Studie opravy a úpravy stávajícího otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možností využití stavu pro zkoušky řazení. (Spolupráce s ČVUT) Vývoj metodik měření spekter zatížení při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik měření pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě (spolupráce s ČVUT). 1M Str. 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

3 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Obecné cíle a) specifikace zásad pro navrhování ozubení HCR z hlediska geometrických omezení: tloušťka zubů na hlavě; podřezání; mezní počty zubů; vliv úhlu šroubovice; úhel záběru... b) úpravy programů pro výpočty ozubení HCR, specifikace výstupních hodnot a možností přenosu a úpravy vstupů. 1M Str. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

4 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi a) formulovány hlavní zásady pro návrh soukolí HCR (zpráva D7 VCJB 3.1.1/2005 a 2 články v časopise MECCA) Hlavní omezení pro návrh HCR ozubení 1M Str. 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

5 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi Moravec, V., Němček, M., Hurníková, Š., Havlík, J. Geometry of Involute Gearing with High Contact Ratio (HCR). Moravec, V., Havlík, T. Notes to design of the cylindrical gears with High Contact Ratio (HCR). 1M Str. 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

6 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi : b) vypracovány programy pro optimalizaci ozubení HCR (včetně návodů k použití): Modul návrhový výpočet ozubení; Geometrie úplná geometrická kontrola ozubení; ČSNw pevnostní kontrola ozubených kol; DMK volba parametrů soukolí pomocí diagramu mezních korekcí; Profil kresba zubů v záběru; Profildata preprocesor pro MKP výpočty ozubení. 1M Str. 6 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

7 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Ukázka z programu MODUL 1M Str. 7 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

8 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Ukázka z programu GEOMETRIE 1M Str. 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

9 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Ukázka z programu ČSNw 1M Str. 9 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

10 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Ukázka z programu DMK (Diagramy mezních korekcí) 1M Str. 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

11 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Ukázka z programu PROFIL 1M Str. 11 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

12 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku m = 1,25 Příklad použití programu PROFIL Společné geometrické údaje: * h a a z w 1,2 = 65 mm; = 19 / 68; β = 33 ; ε = 2; ϑ α A1 = 1,54 ± 0,02 = ϑ A2 = & 2,7; 1M Str. 12 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava x x s n α = 15 α 1 n tw 2 a1 m x x s = 18,2 = 0,74 = 0,61 = 0,03 n α = 20 α 1 n tw 2 a1 = 1,3 [ mm] = 17,9 = 0,382 = 2,05 = 0,29 [ mm] m α x x s 1 n n tw 2 a1 = 1,273 α = 17,5 = 18,0 = 0,55 = 1,31 = 0,14 [ mm]

13 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Ukázka z programu PROFILDATA 1M Str. 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

14 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Poznámky k dimenzování soukolí HCR Průběh tuhosti ozubení 21 20,5 Tuhost ozubení [N mm -1 µm -1 ] 20 19, ,5 HCR1 HCR2 HCR3 E ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Poměrná délka záběrové úsečky [-] A 1M Str. 14 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

15 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Poznámky k dimenzování soukolí HCR Průběh podílu z celkové přenášené síly 65 Podíl z celkové přenášené síly [%] HCR1 HCR2 HCR3 E ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Poměrná délka záběrové úsečky [-] A 1M Str. 15 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

16 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Poznámky k dimenzování soukolí HCR Průběh napětí v dotyku Napětí v dotyku [MPa] HCR1 exaktně HCR1 MKP HCR2 exaktně HCR2 MKP HCR3 exaktně HCR3 MKP 1200 E ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Poměrná délka záběrové úsečky [-] A 1M Str. 16 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

17 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Poznámky k dimenzování soukolí HCR Průběh napětí v ohybu Napětí v ohybu σf [MPa] HCR1 exaktně HCR1 MKP HCR2 exaktně HCR2 MKP HCR3 exaktně HCR3 MKP 200 E ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Poměrná délka záběrové úsečky [-] A 1M Str. 17 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

18 3.1.1 Optimalizace geometrických parametrů ozubení s prodlouženým trváním záběru (HCR) s modifikacemi a použití v automobilních převodovkách z hlediska únosnosti a hluku Další postup řešení: specifikace podkladů pro úpravu programů pro výpočet geometrie HCR (systém možných nápovědí); dokončení úprav programů pro geometrický výpočet soukolí HCR; překlad normy DIN 3990 T41 pro pevnostní výpočet automob. převodů. 1M Str. 18 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

19 3.1.2 Rešerše a analýza provedení mechanických převodů předních evropských výrobců z hlediska geometrie, modifikací, přesnosti a z deklarovaných dimenzí Obecné cíle požadavky na dokumentaci (servis, výrobce?); demontáž, měření, výpočty parametrů převodovek Peugeot; vývoj metody hodnocení mechanických převodovek z hlediska tvaru zubů a únosnosti. 1M Str. 19 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

20 3.1.2 Rešerše a analýza provedení mechanických převodů předních evropských výrobců z hlediska geometrie, modifikací, přesnosti a z deklarovaných dimenzí Postup řešení a příklady dílčích výsledků Příklad geometrických parametrů sledovaných převodovek Geometrické údaje Trvání záběru Měrné skluzy Osová vzdálenost a Soukolí převod. sl převodový poměr i 0,7 0,8 0,85 1,1 1,2 1,4 1,85 2,1 3,3 3,5 součet zubů z normálný m n modul 1,25 1,6 1,35 1,65 1,5 1,75 1,6 1,85 2,1 2,5 úhel šroubovice β šířka zubů b 13,5 15, ,5 15, , úhel záběru α 14, , pom. výška hl. celk. posun paty profilu krokem n * h a 1,2 1,4 1,1 1,35 1,1 1,35 1 1,3 1 1,1 x -1,1 0-0,8-0,1-1 0,2-0,7 0,8 0 0,9 ε 1,8 2,1 1,7 2 1,7 2 1,5 1,75 1 1,25 α ε 1,5 2 1,4 1,8 1,1 1,6 1,2 1,5 0,8 1,1 β celkový ε γ 3,2 4,0 3,2 3,5 3,2 3,5 2,9 3,1 1,9 2,1 max. v patě ϑ A -(1,8 2,6) -(1,5 2,4) -(2,5 3) -(2 2,4) -(1,5 2,5) poměr ϑ / A 1 ϑ A2 1,05 1,19 1,02 1,06 1,1 1,25 1 1,7 1,1 1,7 Poměrná tloušťka zubů na hlavě s a 0,64 0,8 0,65 0,85 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 1M Str. 20 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

21 Zpracována zpráva D8 VCJB Metodika hodnocení Příklad návrhu databáze: Značka Označení převodovky dle výrobce Označení kola - K [hřídel-převodový stupeň] počet zubů z součet zubů z Σ převodový poměr (hnané/hnací) i šířka zubů b (mm) osová vzdálenost pracovní a w (mm) modul normálný m n (mm) úhel záběru α n ( ) Záběrové poměry Materiálové vlastnosti (dle výkresů) Porovnávací výpočtové zatížení Geometrie Materiál kol Tepelné zpracování Tvrdost HRC krouticí moment na H 1 obvodová síla Modifikace dle DIN Přesnost dle DIN 3962 valivý úhel záběru α tw ( ) poměrná výška hlavy h a * poměrná výška paty h f * poměrná patní vůle c f * poměrná tloušťka hlavy zubu s a * (mm) průměr valivé kružnice d w (mm) průměr hlavové kružnice d a (mm) průměr patní kružnice d f (mm) jednotkové posunutí profilu x úhel šroubovice β ( ) smysl šroubovice L - P souč. trvání záběru profilu ε α souč. trvání záběru krokem ε β souč. trvání záběru celkový ε γ poměr. délka dotykových čar λ měrný skluz υ poměr měrných skluzů napětí v ohybu napětí v dotyku bezpečnost v ohybu bezpečnost v dotyku výšková podélná úchylka obvodového házení úchylka čelní základní rozteče úchylka tvaru profilu úchylka úhlu profilu úchylka tvaru boční křivky úchylka sklonu boční křivky stupeň přesnosti t υ M k (Nm) F t (N) σ F (MPa) σ H (MPa) s F s H c a (µm) c b (µm) F r (µm) f p (µm) f fα (µm) f Hα (µm) f fβ (µm) f Hβ (µm) Q Škoda VW Renault Peugeot SK 14H MQ 200 JB1 K 1-1 K 2-1 K 1-1 K 2-1 K 1-1 K 2-1 K 1-1 K 2-1 1M Str. 21 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

22 3.1.2 Rešerše a analýza provedení mechanických převodů předních evropských výrobců z hlediska geometrie, modifikací, přesnosti a z deklarovaných dimenzí Další postup řešení: posouzení návrhu metodiky hodnocení převodovek (zpráva č. D8-VCJB 3.1.2/2005) a provedení úprav; závěrečná zpráva převodovky Peugeot; podle citované zprávy zpracování databáze a zahájení její plnění; výběr a nákup další převodovky. 1M Str. 22 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

23 3.1.3 Vývoj metody posuzování únosnosti ozubených kol automobilních převodů úpravou dosud užívaných standardů a s využitím metody konečných prvků (nově zahájený úkol v roce 2006) Obecné cíle: zpracování nového programu pro výpočet únosnosti soukolí HCR na základě dosud získaných poznatků; přepočet pevnosti převodovek z databáze podle bodu 3.1.2; dokumentace ke zkušebnímu stavu pro zkoušky únosnosti soukolí HCR automobilových převodů (zadání do výroby). 1M Str. 23 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

24 3.1.4 Studie opravy a úpravy stávajícího otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možností využití stavu pro zkoušky řazení. (Spolupráce s ČVUT). Obecné cíle: Řešení takto formulovaného cíle nebylo ze strany ČVUT požadováno. Byl navržen nový, jednoduchý zkušební stand s uzavřeným tokem pro zkoušky soukolí automobilových převodovek s osovou vzdáleností a w = 65 mm (podle převodovky MQ200 vyráběné ve ŠKODA AUTO, kde byl návrh předběžně konzultován. 1M Str. 24 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

25 3.1.4 Studie opravy a úpravy stávajícího otevřeného stavu pro zkoušení malých automobilových převodovek pro příčnou zástavbu. Studie možností využití stavu pro zkoušky řazení. (Spolupráce s ČVUT). Další postup řešení: po posouzení návrhu a jeho schválení doporučujeme pokračovat s tímto tématem v rámci bodu 3.1.3; úkol končí. 1M Str. 25 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

26 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trenovací množiny neutrální sítě (spolupráce s ČVUT r. 2006) Obecné cíle: vývoj metodiky měření spekter pomocí měření sil působících na lůžko motoru; převodovky i momentové vzpěře převodovky; vývoj měřicího lůžka motoru a převodovky; návrh metody měření krouticího momentu a otáček. 1M Str. 26 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

27 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků : metodika měření spekter zatížení pohonného agregátu pomocí sil a momentů působících v uložení tohoto agregátu, t.j. na lůžka motoru a převodovky a momentovou vzpěru; Lůžko motoru Zkušební stav pro deformační testy Lůžko převodovky 1M Str. 27 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

28 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků návrh a realizace lůžka motoru ve dvojím provedení: a) měřicím elementem je třísložkový piezoelektrický snímač firmy Kistler; b) základem je rekonstruované měřicí rameno motoru, jehož tenzometrickáčást umožňuje měřit vedle sil ve třech směrech také klopný moment motoru. Schéma pohonného agregátu 1M Str. 28 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

29 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků Originální lůžko motoru (vlevo) a lůžko se snímačem síly Kistler (vpravo) (bylo úspěšně odzkoušeno při srovnávacích měřeních na vozidlech Škoda Roomster, Škoda Fabia RS a WV Polo při měřeních na okruhu WV Ehra) 1M Str. 29 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

30 Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků Tenzometrické měřicí rameno (ramena pro Škoda Fabia motorizace 1,2 l 1,4 l a 1,9 l byla úspěšně odzkoušeno při srovnávacích měřeních na okruhu Tatra) Měřicí část s tenzometry Měřicí rameno ve zkušebním stavu Měřicí rameno 1M Str. 30 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

31 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků 200 Nm + Jízda mezi kužely Motor 1,4 l - záznam JIZDA_1_012 Maximum Max. rozkmit My - klopný moment Fz - svislá síla - Záznam průběhu klopného momentu z Minimum měření na okruhu Tatra -200 Nm Čas, s Měřicí rameno ve vozidle 1M Str. 31 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

32 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků Návrh a realizace měřicího lůžka převodovky vycházejí ze stávajícího lůžka, které je upraveno tak, že je do něj zabudována měřicíčást ve tvaru hranolu s instalovanými tenzometry, které měří ohybové momenty ve dvou navzájem kolmých rovinách. Originální lůžko převodovky Měřicí lůžko převodovky 1M Str. 32 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

33 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků Úprava stávající momentové vzpěry spojující převodovku s karosérií spočívající v instalaci tenzometrických snímačů tak, aby snímaly pouze osovou sílu ve vzpěře. Měřicí momentová vzpěra 1M Str. 33 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

34 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků analýza možností přímého měření zátěžného spektra krouticího momentu převodovky při jízdě vozidla se zabývala těmito variantami: a) snímání Mk přímo z obou poloos pomocí tenzometrických snímačů instalovaných na poloosách s využitím bezkontaktního přenosu signálu z poloosy (způsob měření byl ověřen na zkušebním stavu pro měření chyby převodu). Zkušební stav pro měření chyby převodu se snímáním Mk z poloosy 1M Str. 34 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

35 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků b) snímání Mk přímo z obou poloos pomocí tenzometrických snímačů a s využitím bezkontaktního přenosu signálu z poloosy pomocí antény instalované na přírubě kloubu poloosy Tato varianta využívá stávající zařízení doplněné o některé komponenty. 1M Str. 35 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

36 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků c) snímání Mk z poloos pomocí tenzometrických snímačů a bezkontaktní přenos signálu pomocí univerzálního děleného hřídelového převodníku firmy Manner Sensortelemetrie Tato varianta je cenově velmi nákladná. Princip měření Mk z poloosy 1M Str. 36 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

37 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků d) snímání Mk prostřednictvím měřicího kola RoaDyn firmy Kistler, které umožňuje měřit nejen krouticí moment a otáčky, ale také velikost tří sil a tří momentů. O této variantě je možno uvažovat v případě možnosti zapůjčení uvedených měřicích kol, výhodou je možnost záznamu nejen momentů od motoru, ale i od brzd a bočních sil od jízdy vozidla. Měřicí kolo 1M Str. 37 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

38 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Postup řešení a příklady dílčích výsledků e) snímání Mk prostřednictvím tenzometrů umístěných na hnací hřídeli uvnitř převodovky (MQ200) a vyvedení signálu bezkontaktně přes jeho volný konec za 5. rychlostí. Nevýhodou této varianty je - nutnost použít vždy upravenou měřicí převodovku; - neměří rozdělení momentů na jednotlivá hnací kola. Příklad umístění snímače Mk na konci hřídele 1M Str. 38 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

39 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě Dosažené výsledky a výstupy nabízené pro praxi a) realizované a ověřené měřicí lůžko motoru s tříosým snímačem sil Kistler; b) realizovaná a ověřená tenzometrická měřicí ramena motoru se snímáním tří sil a klopného momentu motoru; c) relizované a ověřené měřicí lůžko převodovky; d) měřicí momentová vzpěra. Tato zařízení byla navržena pro pohonný agregát ŠKODA FABIA, stejné zařízení lze na našem pracovišti navrhnout a realizovat i pro jiné pohonné agregáty. Na základě provedené analýzy možností měření zátěžného spektra krouticího momentu převodovky byl vybrán k realizaci tenzometrický způsob měření momentu z poloos s bezkontaktním přenosem údajů pomocí kruhové antény umístěné na přírubě poloosy a anténního snímače upevněného k tělesu převodovky. 1M Str. 39 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

40 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě (spolupráce s ČVUT r. 2006) Další postup řešení: ověření metodiky měření spekter zatížení pohonného agregátu a převodovky pomocí měření sil a momentů v uložení pohonného agregátu na zkušebním stavu pro deformační testy převodovek v laboratoři katedry částí a mechanismů strojů VŠB-TU Ostrava; Zkušební stav pro deformační testy 1M Str. 40 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

41 3.1.5 Vývoj metodik měření spekter zatížení převodovek při provozu vozidla, vývoj doplňujících snímačů a metodik pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neutrální sítě (spolupráce s ČVUT r. 2006) Další postup řešení: po nákupu zkušebního vozidla ve 2. pololetí 2006 (předpokládáme Škoda Fabia 1,4 TDI / 51 kw Ambiente) bude realizováno snímání krouticího momentu a otáček z poloos v laboratorních podmínkách a provedení prvních funkčních zkoušek. O výsledcích bude vydána samostatná zpráva. Poznámka: Za vývoj metodiky měření pro využití naměřených hodnot jako trénovací množiny neurální sítě odpovídá pracoviště (ČVUT Praha). Předpokládáme ukončení tohoto úkolu v roce M Str. 41 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2. 12. 3. 12. 2009 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2. 12. 3. 12. 2009 - Obecné cíle 3.1 Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. 3.2 Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek. 3.2 Životnostní zkoušky, metodiky rozboru

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců

Zhodnocení vlastností převodovky MQ 100 v porovnání s převodovkami zahraničních výrobců Katedra částí a mechanismů strojů strojní fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 17.listopadu 15 596993402, 596991236; fax.: 597323090 e-mail : hana.drmolova@vsb.cz Zhodnocení

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 2010 1 OBSAH Zadání 3 1 Návrh ozubeného

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP16VaV: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Popis obsahu balíčku WP16VaV: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, zodpovědná osoba doc. Ing.

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby

14.11 Čelní válcová soukolí se šikmými zuby Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převoy Přenáška 7 Kuželová soukolí http://www.gearesteam.com/ The universe is full of magical things patiently waiting for

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí Strana Ozubené tyče.2 Ozubená kola s nábojem.4 Ozubená kola bez náboje. Kuželová soukolí. s přímým ozubením Kuželová soukolí. se spirálním ozubením Zakázkově vyráběná.34 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

14.14 Kuželová soukolí

14.14 Kuželová soukolí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky - WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně - prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Členové

Více

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku . WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, zodpovědná

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů 3.4.2 Experimentální stanovení tuhosti hřídelů a skříní a jejich

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

Kuželová ozubená kola

Kuželová ozubená kola Kuželová ozubená kola Standardní provení str. 143 Speciální provení CH str. 147 Kuželová kola DIN 3971 str. 154 Kuželová kola spirálová str. 160 Kuželová kola podle výkresů zákazníka str. 163 Kuželová

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

VY_32_INOVACE_C 08 08

VY_32_INOVACE_C 08 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

Optimalizace tvaru geometrie šikmých ozubených kol za pomoci MKP použitím podélných a příčných modifikací

Optimalizace tvaru geometrie šikmých ozubených kol za pomoci MKP použitím podélných a příčných modifikací Optimalizace tvaru geometrie šikmých ozubených kol za pomoci použitím podélných a příčných modifikací Ing., Karel, PETR Abstrakt Článek popisuje metodiku výpočtu podélných a příčných modifikací šikmých

Více

Netiskne se!!! strana 1

Netiskne se!!! strana 1 Netiskne se!!! strana 1 strana 2 Netiskne se!!! Netiskne se!!! strana 3 strana 4 Netiskne se!!! Čestné prohlášení strana 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tato diplomová práce byla vypracována jako původní

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Dynamická pevnost a životnost Přednášky

Dynamická pevnost a životnost Přednášky DPŽ 1 Dynamická pevnost a životnost Přednášky Milan Růžička, Josef Jurenka, Martin Nesládek, Jan Papuga mechanika.fs.cvut.cz martin.nesladek@fs.cvut.cz DPŽ 2 Přednášky část 13 Ozubená soukolí únosnost

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 9 Převody s nestandardními ozubenými koly Obsah Převody s nestandardními ozubenými koly Základní rozdělení

Více

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky ECO s pohonem ozubeným m Charakteristika ECO Lineární jednotky (moduly) ECO nabízí cenově výhodnou, ekonomickou variantu lineárních posuvů při zachování vysokých požadavků na technické

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Produkty a služby Uzavřená a otevřená převodová ústrojí

Produkty a služby Uzavřená a otevřená převodová ústrojí Produkty a služby Uzavřená a otevřená převodová ústrojí Vynikající technologie ozubení Uzavřené převodovky Renold - respektovaná a důvěryhodná světová značka. Renold Gears je odborníkem v oboru konstrukce

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 02 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Čelní soukolí s vnějšími přímými

Více

Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních podmínek

Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních podmínek Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 78 33 Ostrava-Poruba, 17.listopadu 15 Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) SVOČ FST 2009 Jáchymovská 337 373 44 Zliv mmachace@seznam.cz ABSTRAKT Navrhnout zkušební stand tramvajových vozidel simulující běžné provozní

Více

Výzkumná skupina Jarní vánek

Výzkumná skupina Jarní vánek Výzkumná skupina Jarní vánek Laboratoř technické diagnostiky budova B1, přízemí Ivan Mazůrek Aleš Dočkal Interní doktorandi: František Pražák Jakub Novák Cyril Kuruc Milan Klapka Petr Dvořáček Externí

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 01 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Převod ozubenými koly princip,

Více

Čelní soukolí s přímými zuby

Čelní soukolí s přímými zuby Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Mrázek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů, Technická 4, 166 07 Praha 6, Jiri.Mrazek@fs.cvut.cz Neustálé zvyšování

Více

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PEX DYNMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PSTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PRECIZNÍ HŘEBENY PSTORKY PEX DYNMICS Hřebeny a pastorky HLVNÍ RYSY: Vysoká přesnost Vysoké zatížení Vysoké rychlosti Nízká hlučnost Dlouhá

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky. Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Prezentace: Pojednání ke státní doktorské zkoušce Ing. Milan Klapka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2008 Obsah Úvod do

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015 PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015 Bc. Jakub Kalčík Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace VY_32_inovace_FREI25 : Zásady kreslení výkresů ozubených kol Datum vypracování: 17. 9. 2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben Motto: proslulý výrobce automobilů Citroën se nejprve

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Název: Konstrukce robota s mechanickým převodem I. Tematický celek: Pohyb těles. Úkol:

Název: Konstrukce robota s mechanickým převodem I. Tematický celek: Pohyb těles. Úkol: Název: Konstrukce robota s mechanickým převodem I. Tematický celek: Pohyb těles Úkol: 1. Zjistěte základní informace o mechanických převodech. 2. Navrhněte konstrukci robota tak, aby při daném výkonu motoru

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky - Popis obsahu balíčku Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a WP15: Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a Vedoucí konsorcia podílející se

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 12 120 - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE Úprava vnitřního mechanismu řazení pro následnou automatizaci Autor

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Poděkování. Na závěr děkuji svým rodičům i přátelům za podporu po celou dobu mého dosavadního studia. - II -

Poděkování. Na závěr děkuji svým rodičům i přátelům za podporu po celou dobu mého dosavadního studia. - II - Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem: Návrh pohonu a konstrukce vytahovacích schodů pro průmyslovou halu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jaroslava Křičky, Ph.D., s použitím

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. CTJ Lineární moduly CTJ Charakteristika Lineární jednotky (moduly) řady CTJ jsou moduly s pohonem ozubeným řemenem a se dvěma paralelními kolejnicovými vedeními. Kompaktní konstrukce lineárních jednotek

Více

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav K616 Projekt: AKTIVNÍ BEZPEČNOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Obor DS Bc. Petr VALEŠ mail: valespe1@fd.cvut.cz tel.: 724753860 Ústav dopravní techniky

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

Podřezání zubů a korekce ozubení

Podřezání zubů a korekce ozubení Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka.

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka. MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY POWER GEAR HS Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka www.graessner.de Nic než superlativy Vyvinuta pro zcela speciální nároky - žádná adaptace, žádné kompromisy:

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Zkušební stav pro termomechanické zkoušky kol. Autor: Ing. Jiří Soukup / Datum: 2.4.2013 Místo: ZC Velim

Zkušební stav pro termomechanické zkoušky kol. Autor: Ing. Jiří Soukup / Datum: 2.4.2013 Místo: ZC Velim Zkušební stav pro termomechanické zkoušky kol Autor: Ing. Jiří Soukup / Datum: 2.4.2013 Místo: ZC Velim Hala DZS - Dynamický zkušební stav se nachází v areálu Zkušebního centra Velim v Cerhenicích. Autor:

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory Momentové motory (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení

P R O T O K O L č. 6 178-00. Vyhodnocení ukazatelů únosnosti hypoidního ozubení stálých převodů DA pro jmenovité režimy zatížení Divize výpočtů a převodů CZ 180 68 Praha 9, Lihovarská 12 Telefon: (02) 84811036 E - mail: tajzich@uvmv.cz Fax: (02)66310343 Hypoidní soukolí stálého převodu Str. 1 P R O T O K O L č. Vyhodnocení ukazatelů

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Tým

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb.

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb. Čelní ozubení Čelní ozubení s přímými s přímými a šikmými a šikmými zuby [mm/iso] zuby [mm/iso] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii? 1. Informace o projektu Kapitola vstupních parametrů Volba základních

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více