Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK)"

Transkript

1 Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) NÁVOD NA OBSLUHU INTERNÍHO WEBU IS NSK TVORBA STANDARDU PROFESNÍ KVALIFIKACE Verze

2 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Technické požadavky IS NSK... 3 Způsob přihlášení na stránky interního webu IS NSK... 4 Obdržení upozornění na nový úkol NSK... 4 Stránka pro přihlášení do interního webu IS NSK... 4 Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK... 5 Záhlaví stránky... 6 Přehled aktuálních úkolů Vytvářené standardy profesních kvalifikací Přehled členství v sektorových radách a pracovních skupinách Seznam dohod Standard profesní kvalifikace Postup vedoucí k vytvoření standardu profesní kvalifikace Profesní kvalifikace A. Kritéria a způsoby hodnocení B. Organizační a metodické pokyny Autoři Dokumenty Dokumenty pro AOr Standardy a verze Jednotky práce Uzavření standardu kvalifikace a odeslání Odeslání standardu kvalifikace ke kontrole NÚV Odkazy

3 Návod na obsluhu interního webu IS NSK Základní informace o IS NSK Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) je internetová aplikace, která umožňuje provádět správu sektorových rad, pracovních skupin, uživatelů, organizací, dohod, výkazů práce, profesních kvalifikací včetně procesů jejich zpracování, jednotlivých týmů NSK a dalších evidencí NSK. Aplikace je rozdělena na dvě části, a to na správu systému a na část pro externí uživatele. Správce NSK je určen pro pracovníky, kteří administrují procesy tvorby kvalifikací v NSK, správy sektorových rad, pracovních skupin, stvrzovatele profesních kvalifikací, oborové manažery a garanty, tajemníky sektorových rad a další. Externí uživatelé, kterými jsou členové sektorových rad a pracovních skupin, aplikaci Správce NSK nepoužívají, pro ně je určen interní web NSK, který nabízí zjednodušený proces evidence vystavených dohod o provedení práce, výkazů práce a tvorby profesních kvalifikací. Technické požadavky IS NSK Informační systém NSK je dostupný přes internetové připojení. Pro spuštění interního webu IS NSK je nutná instalace doplňku s názvem Silverlight, od firmy Microsoft. Informační systém NSK vznikal v roce Od této doby prošly internetové prohlížeče aktualizacemi jejich zakladateli (majiteli) tak, že došlo k omezování podpory ostatních produktů. Doplněk Silverlight není tedy podporovaný všemi internetovými prohlížeči, např. Google Chrome nebo Mozilla Firefox (jen částečně). Informační systém NSK je možné spustit bez omezení pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer. Interní web NSK nelze otevřít ani v hlavním prohlížeči operačního systému Windows 10 s názvem Edge, byť se jedná o produkt firmy Microsoft. Ve Windows 10 je internetový prohlížeč Internet Explorer nainstalován, ale nenabízí se jen jako hlavní prohlížeč. Pokud používáte operační systém Windows 10 můžete Internet Explorer dohledat přes ikonu hledání na spodní liště (vlevo dole ). Vepsáním textu expl se v nabídce výsledků hledání zobrazí Internet Explorer. Pokud doplněk Silverlight v počítači nainstalovaný není, bude instalace vyžadována při prvním otevření IS NSK (obrázek č. 1). Obrázek 1 Instalace doplňku Silverlight 3

4 Způsob přihlášení na stránky interního webu IS NSK Obdržení upozornění na nový úkol NSK Z adresy Správce IS NSK jsou automaticky generována upozornění na nové úkoly NSK. Uživatel IS NSK obdrží upozornění na jeho aktivní osobní ovou adresu, kterou uvedl pro komunikaci. Upozornění obsahuje popis úkolu (např. podepsání, vytištění a odeslání dohody, výkazu práce, vytvoření standard profesní kvalifikace, vypořádání připomínek atd.), termín pro splnění úkolu, URL odkaz na interní stránky IS NSK, odkaz na technickou podporu. Obrázek 2 Upozornění na nový úkol Na stránky interního webu IS NSK se uživatel dostane přes URL odkaz v těle obdržené zprávy. Přihlášení proběhne automaticky bez nutnosti zadávat přístupové údaje (obrázek č. 2). Každý úkol je třeba po splnění potvrdit! V případě, že úkol nebude ukončen potvrzením, budou uživateli neustále ze systému automaticky generovány upozornění na splnění úkolu. Stránka pro přihlášení do interního webu IS NSK Na stránky interního webu se uživatel dostane po zadání přihlašovacích údajů (obrázek č. 3) - uživatelského jména, hesla a stisknutím tlačítka. Dostupné funkce interního webu jsou vázány na nastavení přístupových práv. Novým uživatelům jsou přihlašovací údaje zaslány na poskytnutou ovou adresu. 4

5 Obrázek 3 - Stránka pro přihlášení do interního webu IS Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK Po zadání přihlašovacích údajů na stránky interního webu IS NSK se uživatel dostane na úvodní osobní stránku, která pro člena pracovní skupiny (člen PS) obsahuje pět částí (obrázek č. 4): Záhlaví stránky Přehled aktuálních úkolů Přehled vytvářených standardů Přehled členství v sektorových radách a pracovních skupinách Seznam dohod Osobní stránka vedoucího pracovní skupiny (vedoucí PS) navíc obsahuje přehled výkazů členů pracovní skupiny. V případě, že jsou dohody vystavovány přes informační systému NSK může vedoucí PS přes tento seznam nahlížet do výkazů práce svých členů PS a výkazy upravovat. Od roku 2017 se dohody a výkazy práce členů pracovních skupin neadministrují přes IS NSK. Administrace dohod a výkazů práce zůstala pouze pro stvrzovatele profesních kvalifikací. 5

6 Obrázek 4 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Člen PS Záhlaví stránky Záhlaví stránky je stejné na všech stranách interního webu IS NSK (obrázek č. 5). Obrázek 5 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví Pomocí symbolu, který je umístěný na levé straně zelené lišty záhlaví stránky, se lze z každé otevřené stránky interního webu vrátit na úvodní osobní stránku uživatele IS NSK. 6

7 Na zelené liště záhlaví stránky je odkaz na nápovědu a odkaz s kontakty. Nápověda Pod odkazem Nápověda jsou uživateli interního webu IS NSK zpřístupněny nápovědy pro práci v informačním systému - práce s dohodou o provedení práce, výkaz práce, tvorba standardu profesní kvalifikace (obrázek č. 6). Obrázek 6 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví - Nápověda Kontakty Pod odkazem Kontakty je uveden kontakt na technickou podporu k informačnímu systému IS NSK (obrázek č. 7). Obrázek 7 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví - Kontakty Uživatel V pravém horním rohu je umístěna informace o přihlášeném uživateli interního webu IS NSK (obrázek č. 8). Přes symbol lze změnit osobní údaje uživatele interních stránek IS NSK, změnit přihlašovací jméno, přihlašovací heslo a odhlásit se z interního webu IS NSK. 7

8 Obrázek 8 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví - Uživatel Změna osobních údajů (pro dohody stvrzovatelů PK) Uživatel interního webu IS NSK může měnit své osobní údaje (adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, telefonní a ový kontakt) přes odkaz (obrázek č. 9). U provedených změn lze zadat datum platnosti od. Toto datum musí být nastaveno před datumem podpisu dohody! Jinak se osobní údaje na dohodě nezaktualizují. Změny je třeba uložit pomocí tlačítka, které je v levém spodním rohu formuláře. Upravené údaje budou uloženy v databázi Správce IS NSK. Odkaz vrací uživatele na úvodní osobní stránku interního webu IS NSK. Obrázek 9 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví Změna osobních údajů 8

9 Změna přihlašovacího jména Pomocí tohoto formuláře lze změnit přihlašovací jméno uživatele interního webu IS NSK, které bylo uživateli pro první přístup automaticky vygenerováno a zasláno na jeho uvedenou ovou adresu. Pro změnu přihlašovacího jména je nutné zadat i heslo uživatele interního webu IS NSK a potvrdit pomocí tlačítka, které je umístěno ve spodním levém rohu (obrázek č. 10). Změna přihlašovacího jména je dokončena odhlášením ze stránek interního webu IS NSK. Obrázek 10 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví Změna přihlašovacího jména Změna hesla Pomocí formuláře lze změnit přihlašovací heslo uživatele interního webu IS NSK, které bylo uživateli pro první přístup automaticky vygenerováno ze Správce IS NSK a zasláno na jeho uvedenou ovou adresu. Změnu je třeba uložit pomocí tlačítka č.11)., umístěném v levém spodním rohu (obrázek 9

10 Obrázek 11 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví Změna hesla Odhlášení ze stránek interního webu IS NSK Odkaz odhlásí uživatele ze stránek interního webu IS NSK (obrázek č. 12). Po odhlášení se zobrazí přihlašovací stránka IS NSK (obrázek č. 3). Obrázek 12 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK - Záhlaví Odhlášení ze stránek interního webu IS NSK Přehled aktuálních úkolů V části úvodní osobní stránky Přehled aktuálních úkolů se zobrazuje seznam aktuálních neukončených úkolů uživatele IS NSK včetně termínů jejich splnění (obrázek č. 13). Otevřením úkolu se uživatel dostane do části pro jeho zpracování, např. vytištění, podepsání a odeslání dohody o provedení práce, vyplnění výkazu práce, vytvoření standardu profesní kvalifikace, vypořádání připomínek atd. Upozornění na nový úkol obdrží uživatel IS NSK z adresy přímo na jeho uvedenou ovou adresu. Automaticky generované úkoly obdrží všichni členové pracovní skupiny! Pro splnění úkolu je důležitá spolupráce s ostatními členy pracovní skupiny. 10

11 Obrázek 13 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK Přehled aktuálních úkolů Vytvářené standardy profesních kvalifikací V části úvodní osobní stránky Standardy kvalifikací vytvářené v roce 2016 se zobrazuje seznam standardů profesních kvalifikací, na kterých uživatel IS NSK spolupracuje (obrázek č. 14). Kvalifikační a hodnoticí standard konkrétní profesní kvalifikace lze otevřít přes aktivní odkaz v názvu standardu. Rozkliknutím odkazu v názvu sektorové rady se zobrazí seznam členů sektorové rady včetně jejich kontaktních údajů. Obrázek 14 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK Vytvářené standardy profesních kvalifikací Přehled členství v sektorových radách a pracovních skupinách V části úvodní osobní stránky Přehled členství v sektorových radách a pracovních skupinách se zobrazuje seznam s přehledem zapojení uživatele IS NSK do činnosti sektorových rad a do činnosti pracovních skupin (obrázek č. 15). U členů pracovních skupin se zobrazuje pouze členství v pracovní skupině. Obrázek 15 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK Přehled členství v SR a PS 11

12 Po otevření odkazu na členství v pracovní skupině se zobrazí přehled členů pracovní skupiny včetně kontaktních údajů a přehled aktuálně vytvářených nebo revidovaných kvalifikací (obrázek č. 16). Obrázek 16 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK Přehled členství v SR a PS Pracovní skupina Seznam dohod V části úvodní osobní stránky Seznam dohod se zobrazuje seznam vystavených dohod pro uživatele IS NSK (obrázek č. 17), včetně názvu dohody, platnosti a stavu dohody. Přes aktivní odkaz v názvu dohody lze otevřít stránku s dohodou (práce s dohodou viz kapitola Dohoda o provedení práce). Přes odkaz se dohoda zobrazí ve formátu PDF a lze ji tak vytisknout. Obrázek 17 - Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK Seznam dohod Od roku 2017 se dohody a výkazy práce členů pracovních skupin neadministrují přes IS NSK. Administrace dohod a výkazů práce zůstala pouze pro stvrzovatele profesních kvalifikací. 12

13 Standard profesní kvalifikace Standard profesní kvalifikace lze otevřít pomocí URL odkazu, který je součástí upozornění na nový úkol k vytvoření standardu PK nebo z přehledu úkolů na úvodní osobní stránce uživatele interního webu IS NSK (obrázek č. 13). Standard kvalifikace lze otevřít i z přehledu standardů umístěném na úvodní osobní stránce uživatele (obrázek č. 14). Postup vedoucí k vytvoření standardu profesní kvalifikace Úvodní stránka standardu kvalifikace obsahuje následující záložky (obrázek č. 28): Profesní kvalifikace A. Kritéria a způsoby hodnocení B. Organizační a metodické pokyny Autoři Dokumenty Dokumenty pro AOr Standardy a verze Jednotky práce Obrázek 18 Formulář standardu profesní kvalifikace úvodní stránka 13

14 Profesní kvalifikace Záložka profesní kvalifikace je rozdělena na čtyři části (obrázek č. 28). Rozměr jednotlivých polí lze měnit tahem při současném držení pravého tlačítka myši na symbolu. Identifikace kvalifikace Tato část obsahuje ID kvalifikace, kód kvalifikace, název, kvalifikační úroveň, kategorii oborů, skupinu oborů, autorizující orgán kvalifikace. Pomocí tlačítka se zpřístupní pole Identifikace kvalifikace. Provedené změny se uloží pomocí tlačítka. Aktuální proces tvorby standardu Tato část obsahuje číslo verze tvorby standardu, typ tvorby standardu, název kvalifikace, platnost standardu od do, datum publikace standardu, název sektorové rady, která standard zpracovala, název pracovní skupiny. Pokyny Zde se zobrazuje, v jaké fázi se standard nachází. U standardu, který má pracovní skupina zpracovat je uveden pokyn Vytvořte návrh standardu kvalifikace v pracovní skupině. Pomocí tlačítka si uživatel, který je aktuálně přihlášený v informačním systému NSK (ve Správci i v interním webu), rezervuje vytvářený standard pro úpravy. Pro ostatní uživatele se standard uzamkne! Na stránce profesní kvalifikace se zobrazí informace, že standard je rezervován jiným uživatelem a není možné do něj editovat. Bez rezervace úprav není možné provádět editaci v jakékoliv části standardu. Po ukončení editace standardu je nutné rezervaci ukončit tlačítkem (obrázek č. 29). Následně je standard zpřístupněn pro editaci dalším uživatelům informačního systému NSK. V případě, že rezervace není ukončena přes tlačítko Ukončit rezervaci pro úpravy, je rezervace automaticky ukončena po 2 hodinách od poslední úpravy standardu přihlášeným uživatelem. 14

15 Obrázek 19 Formulář standardu profesní kvalifikace úvodní stránka Pokyny ukončení editace Stiskem tlačítka ke kontrole (obrázek č. 30). se odešle verze kvalifikačního standardu garantovi Odeslání standardu může provést pouze vedoucí pracovní skupiny. Po odeslání standardu se verze uzavře a již není možné do ní vstoupit! Pokyn k vytvoření návrhu standardu se změní na informaci Probíhá kontrola standardu garantem NÚV před posouzením stvrzovateli. 15

16 Obrázek 20 Formulář standardu profesní kvalifikace úvodní stránka Pokyny odeslání standardu PK Pomocí tlačítka vytisknout jej. lze otevřít standardu kvalifikace ve formátu PDF a Otevřít jednotlivé části standardu v PDF a následně je vytisknout lze i přes záložku Tisk. Další připomínky ke kvalifikaci Veškerá komunikace se členy pracovní skupiny probíhá pomocí odkazu. Připomínku lze zadat k celému vytvářenému standardu kvalifikace, k jednotlivým odborným dovednostem a k dalším částem standardu (obrázek č. 31). 16

17 Obrázek 21 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Vytvoření připomínky Vložené připomínky se zobrazují v poli "Další připomínky ke kvalifikaci". Každá připomínka obsahuje název, datum vložení, autora připomínky, počet komentářů a stav připomínky, zda je aktivní nebo vyřešená (obrázek č. 32). Obrázek 22 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Přehled připomínek Tlačítkem "Upravit" lze zobrazenou připomínku otevřít k další práci, např. přidat komentář, 17

18 změnit stav připomínky. Tlačítkem lze připomínku odstranit (obrázek č. 33). Obrázek 23 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Úprava připomínky Stiskem tlačítka "Upravit" se otevře okno pro úpravu připomínky. Komentář k připomínce lze vložit přes tlačítko (obrázek č. 34), kdy se otevře pole pro vložení komentáře. Na začátku řádku je tlačítko pro uložení komentáře nebo tlačítko pro zrušení zapsaného komentáře (obrázek č. 35). Pokud není komentář uložen přes tlačítko, v připomínce se neobjeví! U jednotlivých komentářů je zobrazen datum zapsání a autor. Jednotlivé komentáře lze odstranit pomocí tlačítka. Obrázek 24 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Vložení komentáře I Obrázek 25 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Vložení komentáře II 18

19 Počet komentářů k připomínce je zobrazen v pravém dolním rohu (obrázek č. 36). Obrázek 26 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Počet komentářů 19

20 Stav připomínky lze měnit přes rozevírací tlačítko v pravém rohu připomínky nebo otevřením připomínky přes tlačítko (obrázek č. 37). Obrázek 27 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Stav připomínky Změnou stavu přes rozevírací seznam v pravém horním rohu připomínky, se v levé části zobrazí tlačítko pro uložení změn (obrázek č. 38). 20

21 Obrázek 28 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Editace připomínky Po vypořádání připomínek, to znamená, že připomínky jsou ve stavu Vyřešená, vedoucí pracovní skupiny odešle přes tlačítko verzi kvalifikace ke kontrole garantovi (obrázek č. 39). Po odeslání standardu se verze uzavře a již není možné do ní vstoupit. Obrázek 29 Formulář standardu profesní kvalifikace záložka Profesní kvalifikace Vypořádání připomínky 21

22 A. Kritéria a způsoby hodnocení Na záložce se vyplňují k jednotlivým odborným kompetencím kritéria hodnocení a způsoby jejich ověření (obrázek č. 40). U revidovaných profesních kvalifikací se ve standardu kvalifikace již zobrazují odborné kompetence včetně kritérií hodnocení a způsobů ověření. Pomocí tlačítka se otevře záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení pro vkládání nových nebo editaci již vložených odborných kompetencí. Obrázek 30 Formulář standardu profesní kvalifikace A. Kritéria a způsoby hodnocení Vložení odborné kompetence Vložení nové kompetence do standardu kvalifikace se provede pomocí tlačítka (obrázek č. 41). Obrázek 31 Formulář standardu profesní kvalifikace A. Kritéria a způsoby hodnocení Přidání kompetence Poté se otevře okno Centrální databáze odborných kompetencí, tzv. CDK (obrázek č. 42). Odbornou kompetenci lze zadat jako novou a po kontrole duplicity nebo podobnosti ji uložit do CDK nebo existující kompetenci v CDK vyhledat podle názvu, konkrétních slov, profesních kvalifikací či jednotek práce (obrázek č. 43). 22

23 Obrázek 32 Formulář standardu profesní kvalifikace A. Kritéria a způsoby hodnocení Nová kompetence Obrázek 33 Formulář odborné kompetence Centrální databáze kompetencí CDK 23

24 Hledání Do připraveného políčka se zadá jedno, nebo více hledaných slov kompetence a pomocí (obrázek č. 44). se kompetence vyhledá v tzv. Centrální databázi kompetencí (CDK) Podle četnosti výskytu hledaných slov v existujících textových formulací odborných dovedností se textové formulace seřadí a zobrazí. Pomocí tlačítka Další výsledky se objeví další textové formulace. Kliknutím na příslušnou textovou formulaci odborné dovednosti se zaktivní tlačítko OK, kterým se vybraná kompetence uloží do části A. Kritéria a způsoby hodnocení. Obrázek 34 Formulář odborné kompetence Centrální databáze kompetencí Hledání Nová odborná kompetence Záložka Nová kompetence, umožňuje stejnou funkcionalitu jako Hledání, tedy po zadání příslušných slov se zobrazí existující textové formulace odborných dovedností, které jsou umístěny v CDK. 24

25 Pomocí tlačítka Ověřit existenci kompetence v CDK se zobrazí textové formulace odborných dovedností, které jsou nejvíce podobné zadaným kritériím (slovům). V případě, že vyhledaná textová formulace odborné dovednosti vyhovuje, postupujete dále kliknutím na příslušnou textovou formulaci odborné dovednosti a pak OK, kterým se vybraná kompetence uloží do části A. Kritéria a způsoby hodnocení. V případě, že se nepodaří nalézt použitelnou textovou formulaci odborné dovednosti, zaškrtne se volba Vytvořit novou kompetenci a stisknete tlačítko OK (obrázek č. 45). Obrázek 35 Formulář odborné kompetence Centrální databáze kompetencí Nová kompetence Strom kompetencí Pomocí volby s názvem Strom lze vyhledávat textové formulace odborných dovedností, pomocí nadřazených kategorií, které jsou uvedeny i na webových stránkách: Po výběru příslušné textové formulace odborné dovednosti se stiskne tlačítko OK (obrázek č. 46). 25

26 Obrázek 36 Formulář odborné kompetence Centrální databáze kompetencí Strom Jednotka práce Výběr textových formulací odborných dovedností lze provádět také na základě kompetencí přiřazených u jednotky práce, které jsou vypublikovány v katalogu Národní soustavy povolání na webových stránkách: Po výběru příslušného názvu jednotky práce se zobrazí textové formulace odborných dovedností, které jsou k této jednotce práce přiřazeny (obrázek č. 47). Poznámka: Hledání jednotky práce, pomocí počátečních písmen, lze provést pomocí prvního prázdného řádku v seznamu jednotek práce ve sloupci Název. Pro vyhledávání podle libovolného textu názvu jednotky práce, je třeba zadat znak %, před hledané slovo. 26

27 Obrázek 37 Formulář odborné kompetence Centrální databáze kompetencí Jednotka práce Profesní kvalifikace Pomocí záložky profesní kvalifikace lze vybírat textové formulace odborných dovedností, které jsou přiřazeny u existujících profesních kvalifikací a které jsou rovněž publikovány na webových stránkách: Pro výběr názvu profesní kvalifikace platí stejná pravidla, jako u jednotky práce (obrázek č. 48). 27

28 Obrázek 38 Formulář odborné kompetence Centrální databáze kompetencí Profesní kvalifikace Editace odborných kompetencí U jednotlivých kompetencí se v levé části řádku zobrazí nástroje pro jejich editaci (obrázek č. 49). Pomocí tlačítka "Upravit" lze vyhledat v číselníku jinou odbornou kompetenci a změnit tak původní. Tlačítkem "Smazat" lze kompetenci odstranit. Tlačítky lze jednotlivé kompetence přesouvat nahoru či dolů. Tyto symboly platí i pro práci s kritérii hodnocení. Provedené úpravy se uloží tlačítkem. Obrázek 39 Formulář odborné kompetence A.Kritéria a způsoby hodnocení Editace kompetencí Každá odborná kompetence musí mít uvedenou kvalifikační úroveň, která se ke kompetenci přiřadí v pravém horním rodu pole odborné kompetence (obrázek č. 50). Pole kompetence musí být zpřístupněno pro editaci. Změny se ukládají pomocí na začátku řádku. 28

29 Obrázek 40 Formulář odborné kompetence A.Kritéria a způsoby hodnocení Kvalifikační úroveň kompetence Editace kritérií hodnocení Editovat a vkládat nová kritéria hodnocení k odborným kompetencím lze pomocí tlačítka (obrázek č. 51). Obrázek 41 Formulář odborné kompetence A. Kritéria a způsoby hodnocení Editace kritérií Po přidání nového kritéria hodnocení pomocí tlačítka se otevře pod odbornou kompetencí nový řádek. Zadáním textu do textového pole se v levé části řádku zobrací editační nástroje. Tlačítkem lze zadané hodnoticí kritérium uložit (ve sloupci "pořadí" se automaticky přiřadí písmeno řádku, a., b., c.,...). Tlačítkem lze zadané kritériu smazat. V pravé části řádku se k hodnoticímu kritériu zadá způsob ověření, který se vybere z rozevíracího seznamu (obrázek č. 52). Uložením kritéria pomocí tlačítka se v levé části řádku zobrazí editační tlačítka. Tlačítkem lze řádek s hodnoticím kritériem smazat. Tlačítky lze řádky s kritérii přesouvat nahoru a dolů. Označení řádku pořadovým písmenkem se automaticky přeskupí. Uložený řádek hodnoticího kritéria lze editovat klikem na textovou část nebo na rozevírací seznam způsobu ověření. 29

30 Obrázek 42 Formulář odborné kompetence A. Kritéria a způsoby hodnocení Editace kritérií a způsobu ověření Za pomoci tlačítka lze k jednotlivým odborným kompetencím vložit připomínku (obrázek č. 53). Stiskem tlačítka se připomínka uloží. Stiskem tlačítka se vložení připomínky zruší. Obrázek 43 Formulář odborné kompetence A. Kritéria a způsoby hodnocení Zadání nové připomínky k odborné kompetenci 30

31 B. Organizační a metodické pokyny Na záložce B. Organizační a metodické pokyny vyplňují organizační a metodické pokyny hodnoticího standardu profesní kvalifikace (obrázek č. 54). Obrázek 44 Formulář odborné kompetence B. Organizační a metodické pokyny Aktivace každého editačního pole se provede pomocí první ikonky v levé části (obrázek č. 55). Vpisovat do pole organizačních a metodických pokynů lze pouze v části textu, který je podbarvený růžovou barvou. Na konci editace je nutné zapsaný text uložit pomocí tlačítka. Obrázek 45 Formulář odborné kompetence B. Organizační a metodické pokyny Editace pole 31

32 Autoři Na záložce Autoři se zadávají autoři hodnoticího a kvalifikačního standardu vytvořené kvalifikace (obrázek č. 56), zejména název sektorové rady a názvy subjektů zastoupené v pracovní skupině. U nově vytvářených kvalifikací je pole prázdné. Aktivace editačního pole se provede pomocí první ikonky v levé části pomocí tlačítka. Obrázek 46 Formulář odborné kompetence Autoři. Na konci editace je nutné zapsaný text uložit Dokumenty Na záložku Dokumenty lze přes tlačítko vložit jakýkoli soubor, např. rodný list profesní kvalifikace, posudky utvrzovatelů PK, vypořádání připomínek v sektorové radě, aj. Tlačítko umožňuje vytvoření vlastní složky pro vkládání souborů (obrázek č. 57). Obrázek 47 Formulář odborné kompetence Dokumenty 32

33 Dokumenty pro AOr Záložka Dokumenty pro AOr slouží pro komunikaci NÚV s Autorizujícím orgánem profesní kvalifikace. Standardy a verze Záložka Standardy a verze obsahuje dvě záložky (obrázek č. 58): Standardy Verze Standardy Zde je uložena informace o zpracovávaném standardu kvalifikace (typ, zařazení do plánu prací, platnost standardu). Verze Zde jsou uloženy jednotlivé verze standardů, které vznikly při jeho zpracování. Klikem na tlačítko lze rozevřít danou verzi, která je uzamčená a není možné provádět opravy. Obrázek 48 Formulář odborné kompetence Standardy a verze Jednotky práce Záložka Jednotky práce je určena pro propojení standardu profesní kvalifikace s příslušnou jednotkou práce zveřejněnou na stránkách Národní soustavy povolání, kterou spravuje Fond dalšího vzdělávání (obrázek č. 59). 33

34 Obrázek 49 Formulář odborné kompetence Jednotky práce Uzavření standardu kvalifikace a odeslání Po dokončení prací ve formuláři standardu kvalifikace se uživatel IS NSK vrátí na záložku Profesní kvalifikace a ukončí rezervaci standardu stiskem tlačítka (obrázek č. 60). Obrázek 50 Formulář odborné kompetence Profesní kvalifikace ukončení rezervace 34

35 Odeslání standardu kvalifikace ke kontrole NÚV Odeslání standardu kvalifikace ke kontrole garantu NÚV zajišťuje pouze vedoucí pracovní skupiny, a to stiskem tlačítka Profesní kvalifikace (obrázek č. 61)., které se nachází na záložce Obrázek 51 Formulář odborné kompetence Profesní kvalifikace odeslání standardu kvalifikace Odkazy Pro usnadnění práce s IS NSK byly vytvořeny videonávody, které názorně zobrazují postup ovládání jednotlivých částí. Doplněk Silverlight: Organizační a metodické pokyny PK: Vypořádání posudků stvrzovatelů: Administrace připomínek v PK: Řešení drobných a zásadních připomínek PK: 35

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 6.0 (130818) 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SKV - SYSTÉM PRO VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ... 3 1.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SKV... 3 2.1

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Verze: 2.0 Červen 2016 1 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Žádost o integrovanou strategii... 4 1.1. 1.1. 1.2.

Více

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části: Grantové projekty V současné době jsou zpracovány tyto části: - konzultace záměru grantového projektu - registrace grantového projektu - zahájeni realizace grantového projektu 1. Schéma konzultace záměru

Více

WebLIMS. Kuk do laboratoře

WebLIMS. Kuk do laboratoře WebLIMS Kuk do laboratoře 1. Přihlášení do WebLIMS Přístup do aplikace WEBLIMS naleznete na stránkách KNL v části Pro odborníky https://www.nemlib.cz. Kliknete na odkaz tlačítko a najdete odkaz na WebLIMS

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Alternativní způsob předání Uživatelská příručka verze CUV-A_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese:

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: http://online.atletika.cz/registrace. Přístupové údaje do systému byly zástupcům všech oddílů zaslány emailem. Pokud

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více

Helpdesk Liberecké IS

Helpdesk Liberecké IS tel: +420 485 243 031 e-mail: lis@lis.liberec.cz IČO: 254 0131 Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 DIČ: CZ25450131 Helpdesk Liberecké IS Dokumentace zákazník d.help Josef Fröhlich Liberecká

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

ON-LINE PORADA PRO TEST

ON-LINE PORADA PRO TEST ON-LINE PORADA PRO TEST PŘIHLÁŠENÍ... 1 HOME... 2 NAJDI... 2 ODHLÁŠENÍ... 2 Nové téma... 2 Zpět... 3 Detail tématu... 4 Odpověď... 4 Vybrat soubor... 4 Další přílohu... 5 Uložit... 6 Vaše odpověď/ reakce...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE. Administrace dokumentů

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE. Administrace dokumentů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE Administrace dokumentů Úvod Představujeme Vám příručku pro uživatele modulu Administrace dokumentů. Modul Administrace dokumentů slouží k usnadnění a urychlení procesů spojených

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 3.4.1

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

POKYNY k vyplnění ELEKTRONICKÉ EVIDENCE FORMULÁŘŮ Registrací sportovních oddílů ČOS (EEFo RSO)

POKYNY k vyplnění ELEKTRONICKÉ EVIDENCE FORMULÁŘŮ Registrací sportovních oddílů ČOS (EEFo RSO) POKYNY k vyplnění ELEKTRONICKÉ EVIDENCE FORMULÁŘŮ Registrací sportovních oddílů ČOS (EEFo RSO) Aplikaci najdete na adrese https://sokol.ols.cz, která slouží k online registraci sportovního oddílu v rámci

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Alternativní způsob předání Uživatelská příručka verze CUV-A_20180102 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Správa obsahu webové platformy

Správa obsahu webové platformy Správa obsahu webové platformy www.dobrovolnik.net Bc. Irina Kushnareva PRAHA 2019 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

REGISTRACE. Ke kontaktu s tutorem a administrátory projektu zadejte Váš . země; město/obec; škola/školské zařízení

REGISTRACE. Ke kontaktu s tutorem a administrátory projektu zadejte Váš  . země; město/obec; škola/školské zařízení REGISTRACE 1. Spustíte z WWW strátek projektu (http://sociocultur.ujep.cz) odkaz E-learning. Objeví se Vám hlavní stránka e-learningového systému (LMS) Claroline. 2. Pokud již máte zřízen účet (jste již

Více

Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK

Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK Stránky slouží uživatelům programu TDS-TECHNIK a také i ostatním zájemcům pro zadávání dotazů souvisejících s používáním programu TDS-TECHNIK. Pro uživatele

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Postup obnovy a nastavení nového připojovacího certifikátu pro úložiště SÚKL

Postup obnovy a nastavení nového připojovacího certifikátu pro úložiště SÚKL Postup obnovy a nastavení nového připojovacího certifikátu pro úložiště SÚKL I. Postup pro rychlou automatickou obnovu certifikátu pomocí formuláře v Medioxu SÚKL implementoval rozhraní pro automatickou

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

JLR EPC. Rychlý průvodce. Obsah. Czech Version 2.0. Průvodce krok za krokem Průvodce obrazovkami

JLR EPC. Rychlý průvodce. Obsah. Czech Version 2.0. Průvodce krok za krokem Průvodce obrazovkami JLR EPC Rychlý průvodce Obsah Průvodce krok za krokem.....2-7 Průvodce obrazovkami.....8-11 Czech Version 2.0 JLR EPC Rychlý průvodce 1. Zadání žádosti Potíže s přihlášením? Otevřete svůj prohlížeč a přejděte

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06300 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka Zpracoval: Zavadilová Marcela U Mlýna 2305/22, 141 00Praha 4 Záběhlice Dne: 5.9.2017 tel.: +420 228 809 000 e-mail: info@eso9.cz Revize: Jitka Geršlová www.eso9.cz

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více