Plochý pedál. Příručka prodejce DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Nepatřící do sad PD-GR500. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plochý pedál. Příručka prodejce DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Nepatřící do sad PD-GR500. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl"

Transkript

1 (Czech) DM-PD Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Plochý pedál DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Nepatřící do sad PD-GR500

2 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ... 4 SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ... 6 MONTÁŽ... 8 Montáž pedálů na kliky...8 NASTAVENÍ Nastavení upínací síly...10 ÚDRŽBA Čep...13 Sestava osy...14 Demontáž a montáž odrazek

3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům. Osoby bez odborné průpravy ve stavbě bicyklů by se neměly pouštět do montáže komponent podle postupů v příručkách prodejce. Při jakýchkoli nejasnostech v popisovaném postupu v montáži nepokračujte. Obraťte se na místo zakoupení nebo cykloprodejce. Důkladně se vždy seznamte se všemi návody přiloženými k produktu. Produkty nerozebírejte ani neupravujte jiným způsobem než je popsáno v této příručce. Veškeré příručky prodejce a návody jsou k dispozici na našich stránkách ( Dodržujte rovněž příslušné národní a místní předpisy a zákony platné v místě, kde podnikáte. Z bezpečnostních důvodů se před použitím důkladně seznamte s touto příručkou prodejce a při používání postupujte podle ní. Pro prevenci zranění a fyzického poškození komponent a prostředí je nutné vždy dodržovat následující pokyny. Pokyny jsou řazeny podle stupně nebezpečí hrozícího při nesprávném používání produktu. NEBEZPEČÍ Nedodržení uvedených pokynů způsobí zranění s vážnými i fatálními následky. VAROVÁNÍ Nedodržení uvedených pokynů může způsobit zranění s vážnými i fatálními následky. VÝSTRAHA Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění nebo fyzické poškození komponent nebo prostředí. 3

4 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VAROVÁNÍ Při montáži komponent postupujte podle pokynů v přiložených návodech. Důrazně doporučujeme použití pouze originálních dílů Shimano. Poškozené nebo uvolněné součásti, např. šrouby či matice, mohou způsobit pád bicyklu a vážné zranění jezdce. Rovněž nesprávně provedené nastavení může být příčinou pádu bicyklu a vážného zranění jezdce. Při údržbě a výměně komponent nezapomeňte používat ochranné brýle. Po důkladném seznámení s touto příručkou prodejce ji uložte na vhodné místo pro pozdější potřebu. Nezapomeňte uživatelům sdělit následující pokyny: Pokud je upínací síla (schopnost bránit sklouznutí obuvi z pedálu) mezi obuví a pedálem nedostatečná, vyjmutím podložek se vazba zlepší. V tomto případě nejprve přizvedněte nohu z pedálu a pohybem do strany se od pedálu vzdalte. Jiný postup by mohl být příčinou pádu a vážného zranění. S jednou nohou na zemi opakovaně nacvičujte druhou nohou záběr do pedálu a uvolnění až do získání jistoty. Pokud uvolnění obuvi není snadné, použijte podložky. Při přímém kontaktu s pokožkou mohou delší čepy způsobit poranění. Pamatujte na používání vhodného oblečení a ochranných pomůcek odpovídajících způsobu používání bicyklu. Pokud jsou odrazová skla poškozená nebo znečistěná, na bicyklu nejezděte. Viditelnost bicyklu pro ostatní vozidla je v tomto případě zhoršená. Při jízdě na veřejných cestách nezapomeňte upevnit odrazová skla. POZNÁMKA Nezapomeňte uživatelům sdělit následující pokyny: Před jízdou na bicyklu kontrolujte, zda žádný díl ani spoj není uvolněn. Pokud vlastnosti šlapání vykazují odlišnosti, zkontrolujte vše znovu. V pravidelných intervalech nechávejte dotáhnout kliky a pedály v místě zakoupení nebo u prodejce bicyklů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vznikající normálním používáním a stárnutím. Montáž na bicykl a údržba: Nezapomeňte v pravidelných intervalech dotahovat kliky a pedály. Vyobrazení v této příručce se mohou, pro vyšší názornost popisovaných postupů, lišit od skutečných komponent. 4

5 SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ

6 SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ Pro montáž tohoto produktu jsou potřebné následující nástroje. Nástroj Nástroj Nástroj Šestihranný klíč 2 mm Maticový klíč 10 mm Hvězdicový (č. 15) Šestihranný klíč 8 mm Maticový klíč 15 mm TL-PD33 Maticový klíč 7 mm Maticový klíč 17 mm TL-PD40 Maticový klíč 8 mm Maticový klíč 20 mm TL-PD63 6

7 MONTÁŽ

8 MONTÁŽ Montáž pedálů na kliky MONTÁŽ Montáž pedálů na kliky 1 Malé množství mazacího tuku zabrání zatuhnutí spoje. PD-MX80/PD-GR500 K namontování pedálů na kliky použijte 15mm maticový klíč nebo 8mm šestihranný klíč. Pravý pedál má pravý závit; levý pedál má levý závit. (A) Maticový klíč 15 mm (B) Šestihranný klíč 8 mm Utahovací moment Nm (A) POZNÁMKA 2 PD-M8040/PD-M828 PD-MX80/PD-GR500 Věnujte pozornost značkám R (pravá strana) a L (levá strana). R: pravý pedál L: levý pedál PD-M8040/PD-M828 Věnujte pozornost rozdílu mezi levým a pravým pedálem. Pravý pedál Levý pedál (B) Na konci části se závitem není žádný zářez Na konci části se závitem je zářez 3 Pokud jsou ve spoji jakékoli nečistoty, odstraňte je. 8

9 NASTAVENÍ

10 NASTAVENÍ Nastavení upínací síly NASTAVENÍ Nastavení upínací síly PD-MX80/PD-GR500 Upravte upínací sílu mezi pedálem a obuví vyjmutím podložek nebo přidáním čepů. Na těchto pedálech je na obou stranách celkově 18 pozic pro upevnění čepů. Pedály jsou dodávány v konfiguraci vyobrazené níže. Použití podložek zmenšuje přesah čepů. (A) Čep (B) Podložka (C) Podložka (1,75 mm) (D) Podložka (0,65 mm) PD-MX80 (A) (B) PD-GR500 (A) (C) (D) : S podložkami (krátké čepy, nižší upínací síla) : Bez podložek (dlouhé čepy, vysoká upínací síla) : Bez čepů 10

11 NASTAVENÍ Nastavení upínací síly PD-M8040/PD-M828 Upínací sílu mezi pedálem a obuví upravte nahrazením dlouhých nebo krátkých čepů. Počet čepů závisí na konkrétním modelu. Krátké čepy jsou standardně namontovány v montážní poloze. (A) Krátký čep (B) Dlouhý čep (A) (B) : Montážní polohy čepů (standardně všechny čepy krátké) 11

12 ÚDRŽBA

13 ÚDRŽBA Čep ÚDRŽBA Čep Pokud jsou čepy opotřebované nebo poškozené, nahraďte je novými. (A) Hvězdicový (č. 15) (B) Čep PD-MX80/PD-GR500 (C) Šestihranný klíč 2 mm (A) Utahovací moment (B) 2 2,5 Nm 1 1,5 Nm PD-M8040/PD-M828 (C) (B) 13

14 ÚDRŽBA Sestava osy Sestava osy Nastavení je nezbytné, pokud rotační část nefunguje správně. Postupujte následujícím způsobem. PD-MX80/PD-GR500 1 Maticovým klíčem 20 mm uvolněte pojistné pouzdro a vyjměte sestavu osy. Pravý pedál má levý závit; levý pedál má pravý závit. 2 Originálním nářadím SHIMANO TL-PD63 nebo TL-PD33, či maticovým klíčem 7 nebo 10 mm otáčejte kónusem (10 mm) a nastavte rotační vlastnosti. Přidržte kónus a dotáhněte samojisticí matici (7 mm). (z) Orientace ke klice (B) (A) (D) (A) Pojistné pouzdro (B) Pryžové těsnění (C) Miska těla (D) Kónus (E) TL-PD63/33 (F) Samojisticí matice (z) (E) Utahovací moment (F) 3 (C) 5 7 Nm (z) (F) POZNÁMKA Kónus a samojisticí matice mají na pravém pedálu levé závity a na levém pedálu pravé závity. Nastavte kónus tak aby po vsazení sestavy osy do pedálu bylo otáčení hladké a bez vůle. Vsazení sestavy osy do pedálu je těsné a ovlivní chod rotační části. Před vsazením nastavte malou vůli. Při montáži pryžového těsnění a misky těla dbejte na správnou orientaci. Pokračování na následující straně 14

15 ÚDRŽBA Sestava osy 4 Odstraňte starý mazací tuk a aplikujte nové mazivo na spodní část těla pedálu. Naneste mazací tuk tak, aby po vsazení osy do pedálu nevytekl ven (přibližně 1,5 g). 5 Zasuňte do pedálu sestavu osy a utáhněte pojistné pouzdro. Utahovací moment Nm PD-M8040/PD-M828 1 Maticovým klíčem 17 mm nebo originálním nářadím SHIMANO TL-PD40 povolte pojistné pouzdro a vytáhněte sestavu osy. Pravý pedál má levý závit; levý pedál má pravý závit. POZNÁMKA Použijte 17mm maticový klíč pro PD-M8040 a klíč TL-PD40 pro PD-M PD-M8040 Originálním nářadím SHIMANO TL-PD63 nebo TL-PD33, či maticovým klíčem 7 nebo 10 mm otáčejte kónusem (10 mm) a nastavte rotační vlastnosti. PD-M828 7mm a 8mm maticovým klíčem otáčejte kónusem (8 mm) a nastavte rotační vlastnosti. Pokračování na následující straně 15

16 ÚDRŽBA Sestava osy Přidržte kónus a dotáhněte samojisticí matici (7 mm). PD-M8040 (y) Maticový klíč 7 mm (z) Orientace ke klice (A) (A) Pojistné pouzdro (B) Miska těla (C) Kónus (D) Samojisticí matice (E) TL-PD63/33 (C) (E) Utahovací moment samojisticí matice (PD-M8040) (B) 5 7 Nm (z) 3 PD-M828 (D) Utahovací moment samojisticí matice (PD-M828) 5 7 Nm (A) (B) (z) (C) (y) (D) POZNÁMKA Použijte klíč TL-PD63 nebo TL-PD33 pro PD-M8040 a 7mm a 8mm maticové klíče pro PD-M828. Kónus a samojisticí matice mají na pravém pedálu levé závity a na levém pedálu pravé závity. Nastavte kónus tak aby po vsazení sestavy osy do pedálu bylo otáčení hladké a bez vůle. Vsazení sestavy osy do pedálu je těsné a ovlivní chod rotační části. Před vsazením nastavte malou vůli. Při sestavení misky těla dbejte na směr otáčení součástí. 4 Odstraňte starý mazací tuk a aplikujte nové mazivo na spodní část těla pedálu. Naneste mazací tuk tak, aby po vsazení osy do pedálu nevytekl ven (přibližně 1,5 g). Pokračování na následující straně 16

17 ÚDRŽBA Sestava osy Zasuňte do pedálu sestavu osy a utáhněte pojistné pouzdro. Utahovací moment (PD-M8040) Nm Utahovací moment (PD-M828) 9,3 11 Nm 17

18 ÚDRŽBA Demontáž a montáž odrazek Demontáž a montáž odrazek PD-MX80/PD-GR500 (B) (A) K dispozici je speciální sada odrazek SM-PD64. Upevněte odrazky pomocí čepů. (A) Čep (B) Odrazka Utahovací moment 2 2,5 Nm POZNÁMKA Při použití pedálů bez odrazek upravte přesah čepů podložkami. Další informace jsou uvedeny v oddílu Nastavení upínací síly. Při montáži odrazek na PD-GR500 použijte podložku (0,65 mm). Při montáži odrazek na PD-MX80 není třeba použít podložku. PD-M828 K dispozici je speciální sada odrazek SM-PD64A. Namontujte odrazky pomocí upevňovacích šroubů. (A) Upevňovací šroub odrazky (B) Odrazka Utahovací moment (B) 1 1,5 Nm (A) 18

19 ÚDRŽBA Demontáž a montáž odrazek PD-M8040 K dispozici je speciální sada odrazek SM-PD67. Namontujte odrazky pomocí upevňovacích matic a upevňovací desky. (A) Upevňovací matice odrazky (B) Pružná podložka (C) Podložka (D) Upevňovací deska odrazky (E) Odrazka Utahovací moment 1 1,5 Nm (A) (B) (C) (D) (E) 19

20 Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)

Přední náboj / zadní náboj (kotoučová brzda)

Přední náboj / zadní náboj (kotoučová brzda) (Czech) DM-HB0005-03 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ Komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE HB-M4050 FH-M4050 HB-M3050 FH-M3050 HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Přední náboj / zadní

Více

Pedály SPD-SL. Příručka prodejce DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63

Pedály SPD-SL. Příručka prodejce DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63 (Czech) DM-RAPD001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Pedály SPD-SL DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ

Více

Silniční náboj pro kotoučovou brzdu

Silniční náboj pro kotoučovou brzdu (Czech) DM-HB0004-01 Příručka prodejce Silniční náboj pro kotoučovou brzdu HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům.

Více

DM-SL (Czech) Příručka prodejce SL-BSR1

DM-SL (Czech) Příručka prodejce SL-BSR1 (Czech) DM-SL0003-00 SL-BSR1 Příručka prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům. Osoby bez odborné průpravy ve stavbě bicyklů by se neměly pouštět

Více

DM-RBCS (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Kazetové pastorky CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Kazetové pastorky CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Czech) DM-RBCS001-02 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Kazetové pastorky CS-HG400-9 CS-HG50-8 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4

Více

Sestava náboje (kotoučová brzda)

Sestava náboje (kotoučová brzda) (Czech) DM-RAHB002-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Sestava náboje (kotoučová brzda) HB-RS770 FH-RS770 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ...

Více

DM-CD (Czech) Příručka prodejce. Napínák řetězu SM-CD50

DM-CD (Czech) Příručka prodejce. Napínák řetězu SM-CD50 (Czech) DM-CD0001-00 Příručka prodejce Napínák řetězu SM-CD50 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je určená především pro profesionální cyklomechaniky. Uživatelé, kteří nemají odbornou průpravu

Více

Kazetové pastorky. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE

Kazetové pastorky. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE (Czech) DM-CS0003-08 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Kazetové pastorky CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Více

DM-TRSL (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Řadicí páky DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000

DM-TRSL (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Řadicí páky DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 (Czech) DM-TRSL001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Řadicí páky DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ...

Více

Náboje (kotoučová brzda)

Náboje (kotoučová brzda) (Czech) DM-MBHB001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking MĚSTSKÝ/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Náboje (kotoučová brzda) SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010 FH-M7010-B 12 mm osa

Více

DM-TRRD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000

DM-TRRD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 (Czech) DM-TRRD001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zadní měnič převodů DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ...

Více

Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ URBAN SPORT E-BIKE komfortní bicykl Přesmykač SLX DEORE

Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ URBAN SPORT E-BIKE komfortní bicykl Přesmykač SLX DEORE (Czech) DM-MBFD001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000 OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-03 Příručka prodejce Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům.

Více

Přesmykač. Příručka prodejce ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Nesériové FD-MT400. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE

Přesmykač. Příručka prodejce ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Nesériové FD-MT400. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE (Czech) DM-MDFD001-02 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Nesériové FD-MT400 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ

Více

SILNIČNÍ MTB Trekking. Přesmykač

SILNIČNÍ MTB Trekking. Přesmykač (Czech) DM-RAFD001-03 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Postupy nastavení napnutí lanka a nastavení

Více

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-05 Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ...

Více

Převodníky. Příručka prodejce DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Osa středového složení BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA

Převodníky. Příručka prodejce DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Osa středového složení BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA (Czech) DM-TRFC001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Převodníky DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Osa středového složení BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Více

SILNIČNÍ MTB Trekking. Přesmykač

SILNIČNÍ MTB Trekking. Přesmykač (Czech) DM-RAFD001-05 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 FD-R7000 Postupy nastavení napnutí lanka

Více

DM-RBRD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů

DM-RBRD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů (Czech) DM-RBRD001-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zadní měnič převodů CLARIS RD-R2000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 SEZNAM

Více

DM-MBSL (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Řadicí páčka SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Řadicí páčka SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Czech) DM-MBSL001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Řadicí páčka SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ...

Více

DM-FD (Czech) Příručka prodejce. Přesmykač FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD (Czech) Příručka prodejce. Přesmykač FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Czech) DM-FD0002-05 Přesmykač Příručka prodejce FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ... 5 NASTAVENÍ... 9 ÚDRŽBA... 17 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato

Více

Převodníky. Příručka prodejce MTB. Osa středového složení. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl XTR FC-M9000 FC-M9020 SM-BB93 SM-BB94-41A

Převodníky. Příručka prodejce MTB. Osa středového složení. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl XTR FC-M9000 FC-M9020 SM-BB93 SM-BB94-41A (Czech) DM-MAFC001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Převodníky MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 Osa středového složení SM-BB93 SM-BB94-41A OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

Brzda cantilever. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl

Brzda cantilever. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl (Czech) DM-RCBR001-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Brzda cantilever BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700 ST-4600

Více

Řadící jednotka. RAPIDFIRE Plus 11 stupňů

Řadící jednotka. RAPIDFIRE Plus 11 stupňů (Czech) DM-SL0005-04 Řadící jednotka Příručka prodejce RAPIDFIRE Plus 11 stupňů MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ... 4 SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ... 7 MONTÁŽ...

Více

Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Přesmykač METREA FD-U5000

Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Přesmykač METREA FD-U5000 (Czech) DM-UAFD001-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač METREA FD-U5000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ... 4 SEZNAM POTŘEBNÉHO

Více

Kliky s osou středového složení

Kliky s osou středového složení (Czech) DM-MBFC001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ Komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Kliky s osou středového složení DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3

Více

Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Kliky s převodníky METREA FC-U5000. Osa středového složení SM-BBR60 SM-BB72-41B

Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Kliky s převodníky METREA FC-U5000. Osa středového složení SM-BBR60 SM-BB72-41B (Czech) DM-UAFC001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Kliky s převodníky METREA FC-U5000 Osa středového složení SM-BBR60 SM-BB72-41B OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

Kliky s osou středového složení

Kliky s osou středového složení (Czech) DM-RAFC001-02 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ Komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Kliky s osou středového složení DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 Středové složení BB-R9100 SM-BBR60

Více

Přesmykač. Příručka prodejce XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677

Přesmykač. Příručka prodejce XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677 (Czech) DM-FD0003-06 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617

Více

Pedály. Příručka prodejce PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedály. Příručka prodejce PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Czech) DM-PD0002-07 Příručka prodejce Pedály PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...

Více

DM-MBST (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Řadicí páka. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510

DM-MBST (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Řadicí páka. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 (Czech) DM-MBST001-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Řadicí páka EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ...

Více

SILNIČNÍ. Kliky s převodníky

SILNIČNÍ. Kliky s převodníky (Czech) DM-FC0003-03 SILNIČNÍ Příručka prodejce Kliky s převodníky FC-9000 FC-6800 FC-5800 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním

Více

Přesmykač. Příručka prodejce FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677

Přesmykač. Příručka prodejce FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 (Czech) DM-FD0003-05 Přesmykač Příručka prodejce FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 4 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ... 5 SEZNAM

Více

Převodníky. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl

Převodníky. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl (Czech) DM-MDFC001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Převodníky ALIVIO FC-M4000 FC-M4050 FC-M4050-B2 FC-M4060 ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8

Více

Dvou-ose čelisťové brzdy

Dvou-ose čelisťové brzdy (Czech) DM-RBBR001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Treking Městský/ Komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Dvou-ose čelisťové brzdy SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Brzdové lanko BC-1051

Více

SILNIČNÍ MTB Trekking. Převodníky. SILNIČNÍ MTB Trekking Osa středového složení ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611

SILNIČNÍ MTB Trekking. Převodníky. SILNIČNÍ MTB Trekking Osa středového složení ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611 (Czech) DM-FC0002-12 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Převodníky SILNIČNÍ MTB Trekking Osa středového složení SORA FC-3503 FC-3550 Claris FC-2403 FC-2450

Více

Přední náboj / zadní náboj (kotoučová brzda)

Přední náboj / zadní náboj (kotoučová brzda) (Czech) DM-HB0002-13 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přední náboj / zadní náboj (kotoučová brzda) Sjezd/freeride Treking HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825

Více

Mechanické kotoučové brzdy

Mechanické kotoučové brzdy (Czech) DM-BR0007-03 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Mechanické kotoučové brzdy BR-TX805 BR-M375 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ...

Více

DM-SL (Czech) Příručka prodejce. Řazení REVOSHIFT SL-RS47 SL-RS45 SL-RS36 SL-RS35 SL-RS34 SL-RS25

DM-SL (Czech) Příručka prodejce. Řazení REVOSHIFT SL-RS47 SL-RS45 SL-RS36 SL-RS35 SL-RS34 SL-RS25 (Czech) DM-SL0002-03 Příručka prodejce Řazení REVOSHIFT SL-RS47 SL-RS45 SL-RS36 SL-RS35 SL-RS34 SL-RS25 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je určená především pro profesionální cyklomechaniky.uživatelé,

Více

DM-RCWH (Czech) Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB TREKKING MĚSTSKÝ/ KOMFORTNÍ BICYKL. Zapletená kola. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Czech) Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB TREKKING MĚSTSKÝ/ KOMFORTNÍ BICYKL. Zapletená kola. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Czech) DM-RCWH001-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB TREKKING MĚSTSKÝ/ KOMFORTNÍ BICYKL URBAN SPORT E-BIKE Zapletená kola WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ

Více

Mechanické kotoučové brzdy

Mechanické kotoučové brzdy (Czech) DM-RBMBR01-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ Komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Mechanické kotoučové brzdy Non-Series BR-RS305 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ...

Více

DM-WH (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Krosová kola WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-RIMTAPE

DM-WH (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Krosová kola WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-RIMTAPE (Czech) DM-WH0003-04 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Krosová kola WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-RIMTAPE OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ

Více

DM-RARD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Czech) DM-RARD001-03 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zadní měnič převodů DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ

Více

Přesmykač. Příručka prodejce SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE

Přesmykač. Příručka prodejce SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE (Czech) DM-RBFD001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Přesmykač SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ

Více

Kliky s převodníky DEORE FC-T611 ALIVIO FC-T4010 FC-T4060

Kliky s převodníky DEORE FC-T611 ALIVIO FC-T4010 FC-T4060 (Czech) DM-FC0002-08 Příručka prodejce Kliky s převodníky MTB Trekking ROAD XTR FC-M9000 FC-M9020 DEORE XT FC-M780 FC-M782 FC-M785 FC-M8000 SLX FC-M670 FC-M672 FC-M675 FC-M677 ZEE FC-M640 FC-M645 DEORE

Více

SILNIČNÍ zadní měnič převodů

SILNIČNÍ zadní měnič převodů (Czech) DM-RD0003-04 Příručka prodejce SILNIČNÍ zadní měnič převodů RD-9000 RD-6800 RD-5800 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům. Osoby bez odborné

Více

Přední a zadní náboj (standardní)

Přední a zadní náboj (standardní) (Czech) DM-HB0002-06 Příručka prodejce Přední a zadní náboj (standardní) Sjezd/Freeride HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825 FH-M828 FH-M640 FH-M645 FH-M648 HB-T675 HB-M8000 HB-M8010 Trekking FH-T675 MTB FH-M8000

Více

Přesmykač. Příručka prodejce MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Přesmykač. Příručka prodejce MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Czech) DM-FD0001-03 Přesmykač Příručka prodejce MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 SILNIČNÍ FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070 OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

Řadicí páčky. RAPIDFIRE Plus

Řadicí páčky. RAPIDFIRE Plus (Czech) DM-SL0001-07 Řadicí páčky Příručka prodejce RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Více

Mechanické kotoučové brzdy

Mechanické kotoučové brzdy (Czech) DM-BR0009-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ Komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Mechanické kotoučové brzdy BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...

Více

SILNIČNÍ zadní měnič převodů

SILNIČNÍ zadní měnič převodů (Czech) DM-RD0003-03 Příručka prodejce SILNIČNÍ zadní měnič převodů RD-9000 RD-6800 RD-5800 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům. Osoby bez odborné

Více

DM-EX (Czech) Příručka prodejce. B adaptér Di2 EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Czech) Příručka prodejce. B adaptér Di2 EW-EX010 EW-JC200 (Czech) DM-EX0001-02 B adaptér Di2 Příručka prodejce EW-EX010 EW-JC200 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 PRO ZARUČENÍ BEZPEČNOSTI... 4 MOŽNOSTI KOMBINOVÁNÍ... 6 Tabulka kombinací...6 MONTÁŽ... 8 Schéma zapojení...8

Více

SILNIČNÍ Zadní měnič převodů

SILNIČNÍ Zadní měnič převodů (Czech) DM-RD0003-09 Příručka prodejce SILNIČNÍ Zadní měnič převodů RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ...4 SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ...6 MONTÁŽ...8 Délka řetězu...

Více

DM-ST (Czech) Příručka prodejce. Páky Dual Control ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800

DM-ST (Czech) Příručka prodejce. Páky Dual Control ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 (Czech) DM-ST0002-03 Příručka prodejce Páky Dual Control ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ... 6 Seznam potřebného nářadí...6 Montáž na řídítka...6

Více

(Czech) DM-RD Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000

(Czech) DM-RD Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 (Czech) DM-RD0004-08 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zadní měnič převodů XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ...

Více

Zadní měnič převodů MTB

Zadní měnič převodů MTB (Czech) DM-RD0001-04 Příručka prodejce Zadní měnič převodů MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Nové RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Nové RD-M610 RD-M4000 OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

Zadní měnič převodů MTB

Zadní měnič převodů MTB (Czech) DM-RD0001-06 Příručka prodejce Zadní měnič převodů MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000 OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

DM-EX (Czech) Příručka prodejce. B adaptér DI2 EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Czech) Příručka prodejce. B adaptér DI2 EW-EX010 EW-JC200 (Czech) DM-EX0001-03 B adaptér DI2 Příručka prodejce EW-EX010 EW-JC200 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 KOMPATIBLITA... 6 Tabulka kombinací...6 MONTÁŽ... 8 Schéma zapojení...8 Seznam

Více

DM-MBRD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000

DM-MBRD (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/ komfortní bicykl. Zadní měnič převodů SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 (Czech) DM-MBRD001-04 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zadní měnič převodů SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ...

Více

Zapletená kola. Příručka prodejce DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. SILNIČNÍ MTB Trekking

Zapletená kola. Příručka prodejce DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. SILNIČNÍ MTB Trekking (Czech) DM-RAWH001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zapletená kola DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU OBSAH

Více

DM-RD (Czech) Příručka prodejce. Zadní měnič MTB RD-M9000 RD-M8000

DM-RD (Czech) Příručka prodejce. Zadní měnič MTB RD-M9000 RD-M8000 (Czech) DM-RD0004-05 Příručka prodejce Zadní měnič MTB RD-M9000 RD-M8000 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ... 6 Seznam potřebného nářadí...6 Montáž zadního měniče převodů...6

Více

DM-HRB (Czech) Příručka prodejce. Válečková brzda BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Czech) Příručka prodejce. Válečková brzda BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Czech) DM-HRB001-02 Příručka prodejce Válečková brzda BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 4 PRO ZARUČENÍ BEZPEČNOSTI...

Více

Řadící páky. Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503

Řadící páky. Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503 (Czech) DM-ST0001-05 Řadící páky Příručka prodejce MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 SILNIČNÍ Tiagra ST-4600

Více

Dvouosé brzdové čelisti

Dvouosé brzdové čelisti (Czech) DM-BR0003-08 Příručka prodejce Dvouosé brzdové čelisti BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 CONTENTS DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ...

Více

DM-RBWU (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE. Bezdrátová jednotka EW-WU101

DM-RBWU (Czech) Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE. Bezdrátová jednotka EW-WU101 (Czech) DM-RBWU001-04 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Bezdrátová jednotka EW-WU101 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 SEZNAM POTŘEBNÉHO

Více

Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ URBAN SPORT E-BIKE komfortní bicykl Řadicí páčka SORA CLARIS Nepatřící do sad

Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ URBAN SPORT E-BIKE komfortní bicykl Řadicí páčka SORA CLARIS Nepatřící do sad (Czech) DM-RBSL001-03 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Řadicí páčka SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Více

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI)

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) 13 1 2 9 10 12 11 4 5 6 7 8 3 1. Obsah 1. Suvné kladivo 10. Šestihranný adaptér velký 2. Montovací přípravek vstřikovačů 11. Adaptér

Více

NEXUS. Příručka prodejce. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. SILNIČNÍ MTB Trekking

NEXUS. Příručka prodejce. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. SILNIČNÍ MTB Trekking (Czech) DM-CASG001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C6000-8 SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C3000-7 SL-C3000 OBSAH

Více

Kola (kotoučová brzda)

Kola (kotoučová brzda) (Czech) DM-RAWH002-06 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Kola (kotoučová brzda) DURA-ACE WH-R9170-C60-TU-F12 WH-R9170-C60-TU-R12 WH-R9170-C40-TU-F12 WH-R9170-C40-TU-R12

Více

SILNIČNÍ MTB Trekking. Zapletená kola MTB

SILNIČNÍ MTB Trekking. Zapletená kola MTB (Czech) DM-WH0007-04 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Zapletená kola MTB MTB XTR WH-M9000-TU-R-29 WH-M9000-TU-F15-29 WH-M9000-TU-R12-29 WH-M9000-TL-R-29

Více

Nexus. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE

Nexus. Příručka prodejce. SILNIČNÍ MTB Trekking. Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE (Czech) DM-SG0005-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Návod Contact SL Switch Návod Contact SL Switch

Návod Contact SL Switch Návod Contact SL Switch Návod Contact SL Switch Návod Contact SL Switch OBSAH Úvod strana 2 Přehled součástí strana 3 Technický popis a potřebné nářadí strana 5 Demontáž a zpětná montáž hydraulické patrony strana 6 Montáž sedlovky

Více

DM-SG (Czech) Příručka prodejce. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5

DM-SG (Czech) Příručka prodejce. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Czech) DM-SG0003-06 Příručka prodejce Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 OBSAH TYPY, KTERÝCH SE TÝKÁ TATO PŘÍRUČKA PRODEJCE... 4 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 5 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 6 SEZNAM POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ...

Více

SILNIČNÍ kola. Příručka prodejce DURA-ACE WH-R9100-C24-CL WH-9000 ULTEGRA WH-6800

SILNIČNÍ kola. Příručka prodejce DURA-ACE WH-R9100-C24-CL WH-9000 ULTEGRA WH-6800 (Czech) DM-WH0002-11 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE SILNIČNÍ kola DURA-ACE WH-R9100-C24-CL WH-9000 ULTEGRA WH-6800 Nepatřící do sad WH-RS81 WH-RS61

Více

DM-WH (Czech) Příručka prodejce. Zapletená kola MTB. nepatřící do sady WH-MT68 WH-MT66 WH-MT35 WH-MT15 WH-MT500 WH-MT600

DM-WH (Czech) Příručka prodejce. Zapletená kola MTB. nepatřící do sady WH-MT68 WH-MT66 WH-MT35 WH-MT15 WH-MT500 WH-MT600 (Czech) DM-WH0005-04 Příručka prodejce Zapletená kola MTB nepatřící do sady WH-MT68 WH-MT66 WH-MT35 WH-MT15 WH-MT500 WH-MT600 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ... 4 MONTÁŽ... 7 Velikost

Více

Zapletená kola. Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501

Zapletená kola. Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501 (Czech) DM-WH0004-01 Příručka prodejce Zapletená kola SILNIČNÍ WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R501-30 WH-R501 MTB WH-M785-F WH-M785-R WH-M788-R WH-M785-F15 WH-M788-F15 SM-RIMTAPE

Více

Návod Contact Switch Návod Contact Switch

Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch OBSAH Úvod strana 3 Přehled součástí strana 3 Technický popis strana 5 Demontáž a zpětná montáž patrony strana 6 Montáž sedlovky na kolo strana 7 Ovládání sedlovky

Více

BERGER XS-03 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA.

BERGER XS-03 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. BERGER XS-03 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.ds-exim.cz madlo držák rukojeti Zatahovací spoj Vřeteno držadla Skládací přezka Pedál s protiskluzovou plochou Odrazka brzda blatník Tlumič Přední kolo stojánek Kontrolka

Více

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011 Servis Montážní návod Originální příslušenství Audi Základní nosič 4G5.071. Vydání 01.2011 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Díly... 3.1

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

Dvouosé čelisťové brzdy

Dvouosé čelisťové brzdy (Czech) DM-RACBR01-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Dvouosé čelisťové brzdy DURA-ACE ST-R9100 BR-R9100 BR-R9110 ULTEGRA ST-R8000 BR-R8000 BR-R8010

Více

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Montáž Příslušenství mohou sestavovat pouze dospělé osoby. Upozornění: JD důrazně doporučuje, aby toto příslušenství sestavoval

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK CZ Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

Bezpečnost. Obecné. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster. Během provozu stroje.

Bezpečnost. Obecné. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster. Během provozu stroje. Form No. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster Číslo modelu 30349 Číslo modelu 30552 3408-265 Rev D Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika typ Návod popisuje sestavení antény a anténního závěsu AFM a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42 mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

Montážní sady pro kolektory RSK II 25w

Montážní sady pro kolektory RSK II 25w Montážní sady pro kolektory RSK II w POZOR! Před montáží pečlivě prostudujte návod!! Při montáži dodržujte všechny předpisy a normy týkající se prováděných prací! Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Hydraulická kotoučová brzda

Hydraulická kotoučová brzda (Czech) DM-TRBR001-01 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE Hydraulická kotoučová brzda BR-M8000 BR-M6000 BL-T8000 BL-T6000 SM-MA-F180P/P2 OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 12.4.2014 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej pochopili

Více

Kliky s osou středového složení a měřičem výkonu

Kliky s osou středového složení a měřičem výkonu (Czech) DM-RAFC002-00 Příručka prodejce SILNIČNÍ MTB Trekking Městský/ komfortní bicykl URBAN SPORT E-BIKE DURA-ACE FC-R9100-P Středové složení BB-R9100 SM-BB92-41B Kliky s osou středového složení a měřičem

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více