Uživatelský manuál k aplikaci VMS Lite 1 Instalace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál k aplikaci VMS Lite 1 Instalace"

Transkript

1 Uživatelský manuál k aplikaci VMS Lite 1 Instalace 1.1. Instalace VMS Lite Postup instalace je následující: dvojklikem otevřete aplikaci Systém zobrazí dialogové okno pro výběr jazyka: Klikněte na rozevírací seznam, vyberte jazyk instalace a klepněte na ok. Zobrazí se Pop-up dialogové okno "Welcome to Wizard". 1/51

2 Klikněte na tlačítko "Další>". Zobrazí se dialogové okno "instalační cesta", jak je znázorněno níže: Klikněte na tlačítko "Další>". systém zobrazí dialogové okno "připojit". 2/51

3 Klikněte na tlačítko "Další" a nainstalujte. Instalace softwaru a úspěšnost instalace se zobrazí v dialogovém okně, viz obr. níže. 2 Použití a provozní instrukce k aplikaci VMS Lite Kliknutím na ikonu na ploše spusťte aplikaci VMS Lite. Při prvním použití programu VMS Lite je potřeba vytvořit superadministrátora. 3/51

4 Když je uživatel superadministrator úspěšně přidán, program automaticky přejde do hlavního rozhraní. V tomto okamžiku bude zařízení přidáno a zařízení může být přidáno k popisu uživatelských pokynů k použití a provozu. Tipy: První uživatel přidaný do systému je super uživatel a má nejvyšší autoritu. Z důvodu bezpečnosti byste měli zabezpečit nastavení hesla pro superuživatele 2.1. Uživatelské funkce a pokyny k provozu Správce může tuto funkci nastavit a ovládat další uživatele. Proto se tato kapitola zaměřuje především na tuto část Přihlášení V závislosti na oprávnění mohou být uživatelé rozděleni do manažerů a operátorů. Oprávnění odpovídají různým identitám. 4/51

5 Přihlaste se pro vstup do hlavního rozhraní následujícím způsobem: Přidání hardwaru Přidání nového zařízení do spravovaného modulu.v hlavním menu klikněte na tlačítko V tuto chvíli se automaticky zobrazí hardwarové zařízení v síti LAN, jak je uvedeno níže. 5/51

6 Přidání zařízení Vyberte zařízení, které chcete přidat a klikněte na tlačítko Přidat 6/51

7 Zadejte následující stránku. Pokud jste nakonfigurovali automatické ověření, můžete klepnout přímo na tl. Další krok. V opačném případě se podívejte na konfiguraci oddílu automatické validace konfigurace, nebo ručně zadejte uživatele a heslo pro konfiguraci. Klepněte na tlačítko Dokončit ověření a klepněte na systém. Zobrazí se následující diagram, viz níže 7/51

8 Konfigurace automatického ověření Pro usnadnění přidávání zařízení je možné zvolit automatické ověření. Hlavní menu Správa Zařízení Přidat a klikněte na Nastavit výchozí heslo uživatelské jméno a přidejte příslušné informace. Zobrazí se dialogové okno s uživatelskými jmény a heslem (zkuste zadat všechna kombinace uživatelů a hesla, která se mají přidat do zařízení) Ruční ověřovací hardware 8/51

9 Přidání IP adresy Hlavní menu Zařízení Přidat Zadejte název IP nebo domény, číslo portu, uživatelské jméno, heslo a počet kanálů pro výběr typu nového ovladače Přidání hardwarových sériových čísel Vstupní zařízení SN kód pro přidání P2P zařízení. Dokončení ručně přidaného zařízení, software může přidat až 64 kanálů. 9/51

10 Upravení vlastností zařízení Hlavní menu zařízení Vlastnosti zařízení lze ovládat přímo na rozhraní správy zařízení, vyberte položku zařízení, které je třeba ovládat, a klepněte na tlačítko Upravit Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti zařízení. Zde můžete změnit název zařízení, číslo portu zařízení, počet zařízení, uživatelské jméno přihlašovacího zařízení a přihlašovací heslo Odstranění zařízení Hlavní menu Správa Zařízení Najděte zařízení, které je třeba odstranit a klikněte na tlačítko Smazat. Ostatní informace spojené se změněným zařízením budou také automaticky odstraněny. 10/51

11 2.1.3 Konfigurace ukládání Hlavní menu Správa Úložiště Zobrazuje informace o nastavení ukládání pro všechna zařízení. Kliknutím vlevo zobrazíte všechny kanály, kanály zařízení nebo informace o kanálech. Tato informace je zobrazena na obrázku níže. 11/51

12 Můžete také vyhledat zadané zařízení ručně, klepněte na tlačítko Konfigurace úložiště, typ streamu, retenční čas Hlavní menu Správa - Úložiště Klepnutím na požadované zařízení nastavíte čas, video stream a cestu k videu. 12/51

13 Když se informace o kanálu změní, zobrazí se tlačítko pro uložení. Můžete zvolit, zda chcete kanál změnit nebo zrušit Konfigurace typu záznamu, časové změny Hlavní menu Správa Úložiště Podle požadavku lze vybrat různé typy spouštěčů videa a po výběru typu videa je možné zvolit příslušný typ plánu. Můžete vybrat výchozí typ plánu nebo si můžete přizpůsobit informace o časovém plánu podle skutečných požadavků. Kliknutím na požadovanou položku (Nahrávání, doba ukládání, kvalita záznamu) se zobrazí rozbalovací nabídka. 13/51

14 Konfigurace plánovaných atributů Kliknutím na tlačítko Upravit vstoupíte do obrazovky konfigurace plánu a klepnutím na rozbalovací nabídku vyberte novou možnost. Stránka pro plánování může ručně přetáhnout informace o čase nastavení nebo informace o plánovaném čase lze nastavit zadáním časového bodu. Při přetažení časové osy klikněte pravým tlačítkem myši na vymazání času a nastavení data. Kliknutím na tl. OK dokončete nastavení programu videa. 14/51

15 Šablona pro konfiguraci Pokud potřebujete změnit velký počet informací o konfiguraci kanálu, nejprve nakonfigurujte šablonu a poté ji aplikujte na daný kanál. Hlavní menu Správa Úložiště Jak je ukázáno níže: 1> Upravte šablonu, dle potřeby 2> Vyberte zařízení, na které chcete aplikovat šablonu 3> klikněte na tl. Použít vzor Správa uživatelů Můžete přidat, smazat a upravovat uživatele v Hlavní menu Správa Uživatel 15/51

16 Upravit informace o uživateli Hlavní menu Správa Uživatel Klikněte na tlačítko Přidat uživatele zobrazí se dialogové okno "přidat uživatele". 16/51

17 Položka Funkce Typ uživatele Jméno uživatele Heslo Heslo (opakování) Uživatelský přístup Uživatelský typ uživatele je rozdělen na správce a operátory. Různé typy uživatelů mají různá oprávnění. Nastavte přihlašovací jméno pro tohoto uživatele Nastavte heslo uživatele Vložte heslo uživatele znovu Současná oprávnění uživatele. Současné informace o oprávnění kamery týkající se uživatelů. Nakonfigurujte "typ uživatele", "uživatelské jméno", "heslo", "potvrďte heslo" a příslušné informace o oprávnění. Kliknutím na uložit" přidáte uživatele. Úvodní informace: Superadministrátoři mají nejvyšší oprávnění a pouze jedno, ale pouze při prvním spuštění systému. Super uživatel může přidat uživatele typu správce a uživatele typu operátora. Správce může přidat pouze typy operátorů. Povolení přístupu uživatele není větší než oprávnění rodičovského uživatele Upravit informace o uživateli Hlavní menu Správa Uživatel Změna informací o uživateli. Tento uživatelský účet a účet s nižším oprávněním, než tento účet můžete spravovat. Zvolte řádek uživatele, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit uživatele. 17/51

18 Můžete změnit uživatele v dialogovém okně, které se objeví. Informace v červených a žlutých polích lze změnit, pokud má uživatel nižší přístupový účet, ale operační účet není ve žlutém poli pro přihlašovací účet. 18/51

19 Odstranění uživatele Hlavní menu Správa Uživatel Když klepnete na uživatele, který se nepřihlásil, stává se funkčním. Na tlačítku odstranění uživatele se objeví dialogové okno "potvrzení odstranění uživatele". Potvrďte, že uživatel bude smazán. Vysvětlení: Uživatelský seznam zobrazí uživatele a uživatele s nižším oprávněním na základě oprávnění uživatele. Uživatelé mohou smazat pouze uživatele s nižšími uživatelskými právy než uživatelé, kteří se přihlásí Nastavení parametrů systému Hlavní menu Správa Nastavení Parametry systému zahrnují některé základní konfigurace přihlašovacích informací, výběr jazyka systému, výběr umístění úložiště a pokročilou správu služeb a konfiguraci importu a exportu Nastavení základních parametrů Hlavní menu Správa Nastavení Základní parametry jsou uvedeny v červené části níže. 19/51

20 Možnosti přihlášení: Moduly pro přihlášení a přihlašovací rozhraní jsou konzistentní. Uživatelé si mohou nastavit vlastní požadavky na zapamatování si hesla a automatické přihlášení, nebo zajistit bezpečnost systému. Možnost jazyků: Možnosti jazyků podporují vícejazyčný přepínač, přepnutí do jazyka bude nutné restartovat software VMS Lite. 20/51

21 Možnost správy: Automatické přepnutí streamu kódu automaticky přepne na hlavní kódový tok, když je okno maximalizováno Nastavení Možnosti administrace Mezi možnosti správy patří nastavení služby VMS Lite_ Server a import exportního klienta Nastavení servisního stavu Kontrola programu VMS Lite_Server. Stav VMS Lite Server lze ovládat. Až po uložení stavu videa může stav zařízení fungovat normálně. 21/51

22 Import konfigurace klienta Hlavní menu Správa Nastavení Nastavení Lze nastavit konfigurace klienta, lze exportovat pro konfiguraci klienta. Výkon generování konfigurace. Uložení souboru SQL. Import bude nakonfigurován pomocí import.sql souboru. Krok 1: klikněte na tl. Krok 2: vyberte ANO Krok 3: V dialogovém okně konfigurace importu vyberte požadovaný konfigurační soubor. Krok 4: Po úspěšné konfiguraci restartujte klienta Nastavení zobrazení Hlavní menu Nastavení rozvržení Role zobrazení je, že můžete předem upravit rozložení obsahu a zobrazit pohledy, rychle přepnout oblasti videa. Budou uloženy do platformy VMS pro pozdější použití. 22/51

23 Nový náhled Hlavní menu Správa Nastavení rozvržení Klepnutím na tlačítko Přidat vyberte požadovaný typ rozvržení zobrazení 23/51

24 Náhled editoru obsahu K dispozici jsou čtyři typy zobrazení obsahu, 1 video 2 Obrázek, 3.HTML strana 4 video Vyberte náhled pro úpravu. Tlačítkem VIDEO vyberete zařízení, kliknutím levého tlačítka myši přetáhněte video do cílového okna pro dokončení videa, které chcete přidat. Tlačítko DALŠÍ V LEVÉM HORNÍM ROHU OBRAZOVKY Nastavíte kliknutím levého tlačítka myší a tažením do požadovaného okna vyberte stránku HTML Přesuňte na určené okno Zadejte webovou adresu 24/51

25 Okno nastavení obrázku a Přidat obrázek Vyberte "Obrázek" Přetáhněte na určené okno, zobrazí se dialogové okno pro výběr obrázku Vyberte snímek Vyberte "Přepínání obrazu" v levém menu Nastavení zobrazení Klikněte levým tlačítkem myši a přetáhněte na určené okno 25/51

26 Vyberte požadované zařízení pro zobrazení okna Nastavte čas pro zobrazení okna videa Nastavte typ streamu videa Změna názvu náhledu Hlavní menu Správa nastavení rozvržení. V levém menu tlačítko Rozvržení Dvojklikem přejdete do režimu úprav a můžete upravit název pohledu. 26/51

27 Smazání zobrazení Hlavní menu Správa Nastavení rozvržení Rozvržení Kliknutím pravým tlačítkem na požadovaný náhled lze smazat zobrazení Nastavení náhledu Hlavní menu Správa Nastavení rozvržení Další Přepínání obrazu vyberte možnost povolení přepínání nastavte interval dotazování Nastavte prohledávání videa 27/51

28 2.2 Provozní funkce a popis Po dokončení konfigurace VMS Lite můžete použít náhled VMS Lite, přehrávání, elektronickou mapu a další funkce Živý náhled 28/51

29 Funkce živého náhledu Hlavní menu - Živě Velikost obrázku 1 Rozvržení obrázku se zobrazí v reálném měřítku. 2 Velikost obrázku 3 rozvržení oken 4 snímek videa 5 vše zakázat 6 nastavení PTZ 7 rozvržení videa na celou obrazovku Zobrazení: Vyberte typ okna pro zobrazení rozložení Snapshot: snímek aktuálního okna. Zavření aktuální kamery Ovládání PTZ (pouze povolená zařízení, která podporují řízení PTZ, jsou účinné). Celá obrazovka: Zobrazení na celou obrazovku Zobrazení videa Hlavní menu Hlavní Živě Rozvržení Uživatel může nastavit rozvržení, aby rychle přepínalo náhled videa. 29/51

30 Výběr videonáhledu kamery Hlavní menu Hlavní Živě Video 30/51

31 Ovládání PTZ Vyberte požadované okno videa pro nastavení PTZ. 1> Ovládání směru, otočení podpory v 8 směrech 2> Funkce zoomu 3> funkce zúžení 4> Velké zaostření 5> přiblížení 6> Clona zavřená 7> otevřít clonu 8> rychlost Funkce panelu nástrojů okna a. nastavení aktuálního okna a otevření videa b. Snímání obrazu C. Místní nahrávání d. zpětná vazba E. zvuk. F. Přepínání G. Rybí oko 31/51

32 h. digitální zoom Režim celé obrazovky Dvojklikem levým tlačítkem myši na požadované video zobrazíte celou obrazovku, opětovným kvojklikem pravým tlačítkem myši na obrazovku ukončíte režim celé obrazovky. 32/51

33 2.2.2 Přehrávání Přehrávání je rozděleno na platformu přehrávání videa a zařízení pro přehrávání videa. V rámci přehrávání platformy VMS lze v případě konfigurace serveru přehrávat zařízení pouze v případě, že je video zařízení přehráváno Rozhraní přehrávání Hlavní menu Hlavní Místní přehrávání Rozvržení 33/51

34 Šedá lišta s ikonami 1. Nastavení velikosti oken 2. Rozvržení počtu oken 3. Snímek videa 4. Export videa 5. Režim celé obrazovky Přehrávání videa na platformě Přepnutí přehrávání videa Přehrávání upraveného videa pomocí rychlého přepínání videa Výběr videokamery Hlavní menu-živě Vyberte požadovanou kameru a myší ji přetáhněte do požadovaného okna. 34/51

35 Vyhledávání videa Vstupte do přehrávacího rozhraní nebo do rozhraní přehrávání, zobrazí se automaticky, prohledá v okně videa a zobrazí se na časové ose. Časová osa: 1> v časové ose se zobrazuje aktuální video 2> V následující časové ose zobrazuje aktuální zobrazení všech videokamer a časové osy Přehrávání videa Synchronní přehrávání Hlavní menu-místní přehrávání Klepnutím na tlačítko přehrávání spustíte přehrávání videa, režim přehrávání pro zobrazení současného přehrávání, pohled v okně přehraje video současně. 35/51

36 Synchronní funkce přehrávání Popis panelu nástrojů: Oblast přehrávání: Můžete vybrat rozsah přehrávání v tomto smyčkovém přehrávání. 1 vícenásobné přehrávání: rychlé přepnutí 3> Přehrávání více úprav. 4> Rychlé vyhledávání videa. 5> Zahájení / pozastavení přehrávání. 6> přehrávání jednotlivých snímků. 7> Aktuální okno prvního segmentu videa. 8> Aktuální okno deseti předcházejícího segmentů videa. 9> Aktuální okno dalšího segmentu videa 10> Aktuální okno konečného segmentu videa 11> Rozsah zobrazení časové osy Nezávislé přehrávání Hlavní menu Místní přehrávání Pokud potřebujete pouze okno přehrávání videa, můžete použít samostatné přehrávání. Okno Nezávislé video přehrávání nebude synchronizováno s ovládacím panelem nástrojů pro přehrávání. Nezávislé okno přehrávání v panelu nástrojů okna, klikněte na tlačítko pro nezávislé přehrávání a přehrávejte jednotlivě. 36/51

37 Přehrávání smyčky Hlavní menu Místní přehrávání Můžete určit časový rozsah pro přehrávání videa s plynulou smyčkou Exportní video platforma Hlavní menu vzdálené přehrávání Video server můžete exportovat na požádání. Náhled můžete exportovat v okně záznamu videa, video lze také exportovat z náhledu všech oken videa. Video exportováno pro použití: Vyberte časový rozsah, který chcete exportovat. 37/51

38 Vyberte okno videa (viz červená šipka na obrázku níže) Na časové ose tažením vyberte úsek videa, který chcete exportovat 38/51

39 Klepněte na tlačítko Exportovat (v šedé liště, viz červené označení na obr.) Vyberte název a umístění exportovaného produktu Po dokončení exportu v režimech správy v exportním seznamu zobrazíte podrobnosti 39/51

40 Klepnutím na tlačítko Dokončit přejdete na místo exportu videa. 1) Klikněte na tlačítko "dokončit" a tlačítko se změní na tlačítko "podrobnosti". 2) Klepnutím na tlačítko "Podrobnosti" zobrazíte podrobnosti o videu Kliknutím na zelený obsah pod detailem vyhledáte umístění videa Přehrávání zařízení Hlavní menu Vzdálené přehrávání Klepnutím na tlačítko (viz červená šipka na obrázku níže) v políčku s lupou najděte zařízení, pro vstup do rozhraní přehrávání videa zařízení. 40/51

41 1) Vyberte kanál, který chcete přehrát v seznamu zařízení a přetáhněte okno přehrávání (5) 2) vyberte datum, které chcete přehrát 3) Vyberte typ záznamu 4) Vyhledávání videa 5) Okno přehrávání 6) Plán nahrávání 7) Vyberte synchronní řízení přehrávání videa 8) Ovládání rychlosti přehrávání videa 9) Ovládání přehrávání záznamu 10) Zobrazit kontrolu Výběr přehrávání videokamery Hlavní menu Vzdálené přehrávání Vyberte videokameru pro přehrávání a přetažením myši ji vložte do požadovaného okna. 41/51

42 Hledání videa Po přetažení zobrazení kamery se automaticky vyhledají všechna okna v zobrazení, čímž se nastaví datum záznamu a zobrazí se na časové ose. 42/51

43 Přehrávání videa Hlavní menu-vzdálené přehrávání Klepnutím na tlačítko přehrávání (v časové ose, viz červené označení na obr.) spustíte přehrávání videa aktuálně vybraného okna. Popis funkce přehrávání 1> Ovládání synchronizace: Pokud je vybráno, ovládání přehrávání platí pro všechna okna 2> Rychlost přehrávání: Upravíte rychlost přehrávání videa 3> Ovládání přehrávání: přehrávání spuštění videa, pozastavení, zastavení, přehrávání jednotlivých snímků, přehrávání videa prvního segmentu, přehrávání videa, přehrávání videa z posledního odstavce 4> Možnosti zobrazení: volba zobrazení jednoho okna, 4 a 16 zobrazení okna 5> Upravit zobrazení časové osy: zobrazení 16ti oken 43/51

44 Záznamové zařízení Hlavní menu Místní přehrávání Přehrát (horní lišta) 1> Klikněte na "Seznam souborů" (viz červený rámeček) 2> Vyberte možnost Exportovat video (tlačítko v šedé liště) 3> Vyberte video soubor, který chcete exportovat 4> Klepněte na tlačítko Exportovat Elektronická mapa V hlavním rozhraní vyberte "Emapa" a přejděte na rozhraní pro elektronickou mapu. 44/51

45 Editace elektronické mapy Klikněte na tl. Zobrazí se rozhraní pro elektronickou mapu 45/51

46 Funkce rozhraní pro editaci map 1> Odstranění elektronické mapy 2> Odstranění prvků na elektronické mapě 3> Přidání prvků, včetně kamer a dalších položek (požadavek) 5> atributy mapy nebo prvků Úprava elektronické mapy Kliknutím vyberte vlastní mapu. Při výběru přizpůsobené mapy se v nové vlastní mapě zobrazí dialogové okno "přidat vlastní mapu", vyplňte název a vyberte zdroj obrázku a klikněte na "ok" pro dokončení přidání vlastní mapy. 46/51

47 Přidání prvků kamery Klepnutím na tlačítko přidat prvek [kameru] přetáhněte požadovanou kameru na místo mapy. Klepnutím na tlačítko uložit přidáte mapu. Velikost mapy lze upravit posunutím myši. 47/51

48 Přidání dalších prvků Klepnutím na položku Další. Přejděte na mapu a potom klikněte na tlačítko Uložit. Pokud je třeba upravit jiné prvky, můžete je upravit přímo na mapě Náhled elektronické mapy Klepněte na tlačítko Dojde k přepnutí na rozhraní elektronického náhledu mapy. 48/51

49 Dvojklikem se zobrazí obraz sledovaného monitorovacího místa v reálném čase Exportní seznam Viz video z informací o exportním seznamu. Kliknutím na tlačítko "dokončit" se dostanete k "Podrobné informace". Klikněte na odpovídající umístění souboru videa v seznamu a klikněte na cestu videa. 49/51

50 3 Odhlášení 1> Ukončit systém (viz červená šipka na obr.) 2> Odhlásit se ze systému (viz červená šipka na obr.) 50/51

51 51/51

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Stránka 1. Webové rozhraní Dahua XVR

Stránka 1. Webové rozhraní Dahua XVR Stránka 1 Webové rozhraní Dahua XVR Obsah Spuštění webového rozhraní XVR...3 Hlavní pracovní plocha...3 Menu Správa...4 Kamera... 4 Síť... 5 Úložiště... 5 Systém... 5 Účet... 6 Menu Ikony...6 Živě... 7

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém.

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém. NÁVOD K POUŽITÍ IP kamerový systém www.slkamery.cz 1 1. Práce se systémem CMS 1. Instalace aplikace Aplikaci CMS nainstalujeme z přiloženého CD. Pokud není CD součástí balení, stáhneme instalační soubory

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager 1. Přidání hostitele Pro připojení GV-DVR / GV-NVR / GV-VMS, ověřte, že jsou zapnuty služby Control Center a Remote ViewLog. Služby zapnete v síťovém nastavení GV-DVR/NVR/VMS. 1. Spusťte GV-Edge Recording

Více

Uživatelský manuál. GV-Remote Viewlog. klient pro vzdálené přehrávání záznamů

Uživatelský manuál. GV-Remote Viewlog. klient pro vzdálené přehrávání záznamů Uživatelský manuál GV-Remote Viewlog klient pro vzdálené přehrávání záznamů 1. Instalace Program nainstalujte z CD nebo stáhněte na našich stránkách (www.geo-vision.cz) nebo na stránkách výrobce (www.geovision.com.tw)

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Mobilní aplikace NÁVOD

Mobilní aplikace NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz NASTAVENÍ V APLIKACI AKTION.NEXT je zjednodušená varianta webové aplikace a slouží pro evidenci docházky uživatel může ručně zadávat průchody, prohlížet svůj osobní výkaz, vzdáleně

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Profesionální dohledový systém

Profesionální dohledový systém Profesionální dohledový systém Smart PSS uživatelský manuál Obsah Instalace... 4 Minimální systémové požadavky... 4 Instalace programu... 4 Odninstalace... 8 Nastavení... 9 Přihlášení... 9 Rozhraní programu...

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Seznam Obrázků 3. Seznámení s produktem Popis Produktu 4. Přední panel 5. Základní ovládání Přihlášení do systému Náhled Menu

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, Praha 4 BÚ: /5500 IBAN: CZ SWIFT: RZBCCZPP

Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, Praha 4 BÚ: /5500 IBAN: CZ SWIFT: RZBCCZPP AxxonSoft Czech and Slovak s.r.o. Příkop 843/4, 602 00 Brno, Česká Republika Tel.: +420 545 176 254 Email: czech@axxonsoft.com Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 BÚ: 9667614001/5500 IBAN:

Více

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14 Uživatelský manuál XMEye aplikace pro zválený dohled 1/14 www.patronum.cz Vítejte! Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM! Součástí vlastností tohoto DVR je možnost zváleného dohledu přes

Více

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál XL-ICA-x7x IP kamera Uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do webové správy... 2 2. Náhled... 3 2.1 Otevřít/Zavřít Náhled... 3 2.2 Náhled přes celou obrazovku... 3 3. Správce souborů... 3 3.1 Hledání...

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

Partizan Device Manager Uživatelský manuál

Partizan Device Manager Uživatelský manuál Partizan Device Manager Uživatelský manuál Anotace Tento doklad to je uživatelský manuál pro software Partizan Device Manager, který byl vypracován podle standardů vypracování softwarů uvedených v ISO/IES

Více

NVR (IP). Popis Setup Wizardu.

NVR (IP). Popis Setup Wizardu. NVR (IP). 1. Po instalaci kamery připojte napájecí kabel s typem konektoru RG-45 LAN k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana napájecího

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém.

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém. NÁVOD K POUŽITÍ IP kamerový systém www.slkamery.cz 1. Práce se systémem CMS 1. Instalace aplikace Aplikaci CMS nainstalujeme z přiloženého CD. Pokud není CD součástí balení, stáhneme instalační soubory

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Autorizace webového prohlížeče... 4 3.2. Instalace a autorizace mobilní aplikace...5 4. Popis funkcí Set-Top

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

VPCO - video pult centrální ochrany

VPCO - video pult centrální ochrany VPCO - video pult centrální ochrany VPCO Video Pult Centrální Ochrany 1. Úvod 2. 4-monitorový systém 3. Vlastnosti VPCO 4. Práce operátora s VPCO 5. Televizní stěna VPCO 1. Úvod VPCO je operační pracoviště

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Aplikace gdmss, idmss V

Aplikace gdmss, idmss V Aplikace gdmss, idmss V3.46.000 DAHUA VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato

Více

JAK NASTAVIT SLUŽBU HIK-CONNECT PRO ZAŘÍZENÍ HIKVISION

JAK NASTAVIT SLUŽBU HIK-CONNECT PRO ZAŘÍZENÍ HIKVISION JAK NASTAVIT SLUŽBU HIK-CONNECT PRO ZAŘÍZENÍ HIKVISION Srpen 2017 1. ÚVOD Tento dokument popisuje způsob aktivace služby Hik-Connect. Dokument je určený uživatelům, u kterých se předpokládá znalost práce

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Návod pro instalaci potřebných komponent a jejich nastavení pro vzdálené připojení pomocí VPN Cisco Any Connect v prostředí OS Android ( chytré mobilní

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 25. listopadu 2017 Obsah 3 Obsah Přehled aplikace Fiery Command WorkStation...5

Více

Uživatelská příručka T UC-One pro windows

Uživatelská příručka T UC-One pro windows Co je to T UC-One? T UC-One poskytuje koncovým uživatelům jednotnou komunikaci (UC) skrz všední mobily (tablety a mobilní telefony) a počítačové platformy (počítače a notebooky) včetně Windows, Mac, ios

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Stručný úvod k aplikaci Novell Filr 1.0.2 Mobile

Stručný úvod k aplikaci Novell Filr 1.0.2 Mobile Stručný úvod k aplikaci Novell Filr 1.0.2 Mobile září 2013 Novell Stručný úvod Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Přidání zařízení do aplikace FREE IP pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních

Přidání zařízení do aplikace FREE IP pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních Přidání zařízení do aplikace FREE IP pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních Instalace a nastavení aplikace 1. Stažení aplikace Aplikace FREE IP je distribuována prostřednictvím oficiálního obchodu

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

SKYLA Pro II. Popis instalace programu

SKYLA Pro II. Popis instalace programu SKYLA Pro II Popis instalace programu Rev. 30.07.2014 O manuálu Dokument popisuje celý proces instalace programu Skyla Pro II, který se v některých ohledech liší od instalace předchozích verzí a upozorňuje

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Návod pro Windows XP. Příprava

Návod pro Windows XP. Příprava Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Přístup na software je přes webovou stránku http://hodnoty.mapovyportal.cz, přes tlačítko Vstup do aplikace nebo přímým odkazem, například ze stránek

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software Quick Installation Guide English 繁中簡中日本語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska ST7501 Video Management Software Obsah balení Instalace ST7501...122 Instalace softwaru

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více