AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU"

Transkript

1 AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU Vypracoval Roman Drnec Datum vypracování

2 Obsah Předmluva Příprava pracovní plochy Rozdělení obrazovky 1.2 Pohled na model 1.3 Hladiny 2. Modelování deska stolu Křivka 2.2 Zaobli 2.3 Vysunutí 3. Modelování I.skříňka Souřadný systém 3.2 Křivka 3.3 Vysunutí 3.4 Skořepina 3.5 Vytáhnout plochy 3.6 Barva ploch 4. Modelování II.skříňka USS - Souřadný systém 4.2 Kopie objektu 4.3 Posun 4.4 Kružnice 4.5 Zaobli 5. Modelování III.skříňka Otoč 5.2 Šuplíky 5.3 Pole 5.4 Posun 6. Modelování doplňky Souhrn

3 Model pracovního stolu Předmluva: Cílem tohoto návodu je vymodelování pracovního stolu v programu AutoCAD 3D. První dojem z již vymodelovaného objektu může působit složitě, ale v tomto případě nás první dojem klame. Dokážeme si, že taková tělesa lze snadno a rychle vymodelovat jen díky zvládnutí několika málo základních příkazů z velkého množství dalších, které AutoCAD nabízí. Přeji mnoho pevných nervů při počátečních nezdarech. Použité zkratky: LM označení pro levé tlačítko myši PM označení pro pravé tlačítko myši 3

4 1. Příprava pracovní plochy 1.1 Rozdělení obrazovky: - Obrazovka se rozděluje pomocí tzv. výřezů. - Rozdělení obrazovky nám umožňuje sledovat objekt z několika pohledů. V jednom výřezu můžeme mít např. půdorys objektu a v druhém můžeme sledovat objekt prostorově. - Výřez, ve kterém chceme pracovat, aktivujeme kliknutím LM do požadovaného výřezu. Postup: Zobrazit Výřezy 2 výřezy. Do příkazového řádku: v (vertikálně). Obr Výřezy Výřez 2. Výřez 1. Příkazový řádek 1.2 Pohled na model: - Pomocí pohledů si budeme model prohlížet, a tím kontrolovat výsledky jednotlivých kroků při modelování. - Budeme využívat základní 3D pohledy (Horní, Dolní, Doleva, Doprava, Přední, Zadní) a 3D orbit. Postup: Zobrazit 3D pohledy Horní, Dolní, Doleva, Doprava, Přední, Zadní. Zobrazit 3D orbit. Další možnost je použít tlačítka přímo z panelu nástrojů, které aktivujeme: PM do panelu nástrojů a v nabídce nástrojů - LM na 3D orbit a Pohled. 4

5 Obr Pohledy 3D orbit Pohled Pracovní plochu si připravíme tím, že klikneme LM do levého výřezu a následně LM na ikonu pohledů Shora. 1.3 Hladiny: - Jelikož budeme modelovat objekt, který je složen z několika různých dílů, je vhodné si nadefinovat hladiny. - Každému dílu modelu přiřadíme hladinu, ve které budeme objekt modelovat. - Pomocí zapínání a vypínání hladin si můžeme volit, které díly budou na obrazovce vidět a které nebudou, což nám umožní snadnější orientaci při modelování. Postup: Hladiny nastavíme v dialogovém okně Správce vlastností hladiny. Dialogové okno aktivujeme - LM na ikonu správce vlastností hladiny. Pokud ikona není na liště, je třeba ji aktivovat - PM do panelu nástrojů a v nabídce nástrojů - LM na Hladiny. Použijeme názvy hladin - deska, 1.polička, 2.polička,1.-3.skříňka, šuplík, madlo. Další hladiny lze přidávat kdykoliv během modelování. Barvy hladin si nastavte dle uvážení. Ukončení nastavení LM na OK v dialogovém okně hladin. 5

6 Obr Hladiny Správce vlastností hladiny Nová hladina Uložení nastavení Modelovat začneme deskou pracovního stolu, a proto nastavíme hladinu z názvem deska (obr ) Obr Volba hladiny Zapíná nebo vypíná hladinu Volba hladiny 6

7 Na vytvoření desky stolu použijeme příkazy: - Křivka - Zaobli - Vysunutí 2.1 Křivka: 2. Modelování deska stolu LM na ikonu Křivka. Pro kolmé kreslení zapneme režim ORTO. Pomocí souřadnicového systému (x,y) určíme počáteční bod tím, že do příkazového řádku zapíšeme: 0,0. Myší ukážeme směr, ve kterém chceme nakreslit křivku, a do příkazového řádku zapíšeme rozměr v milimetrech: o směr osy y, rozměr: 1200, Enter o směr osy x, rozměr: 1900, Enter o směr osy y, rozměr: 700, Enter o směr osy x, rozměr: 1350, Enter o směr osy y, rozměr: 500, Enter o směr osy x, rozměr: 550, Enter o uzavři u, Enter 2.2 Zaobli: LM na ikonu Zaobli. Do příkazového řádku: r (rádius). Určíme rádius zaoblení: 100. LM na křivku ve směru x. PM na křivku ve směru y. Provede se zaoblení. Příkaz Zaobli vyvoláme opětovným stiskem klávesy Enter. Postupně zaoblíme požadované hrany desky. 2.3 Vysunutí: Pomocí příkazu Vysunutí vytvoříme 3D těleso. Kresli Tělesa Vysunutí. LM na hranu 2D plochy vybereme objekt. Zadáme výšku: 20. Zadáme úhel zešikmení: 0. Ploch se vysune ve směru osy z. 7

8 Vytvořili jsme naše první 3D těleso, které si prohlédneme pomocí pohledu 3D orbit. Pro lepší vizuální dojem drátový model vystínujeme pomocí Zobrazit Vystínovat Ploché stínování. Obr Deska stolu Křivka Zaobli Obr ORTO ORTO 8

9 - Vybereme hladinu s názvem 1.skříňka. Na Vymodelování skříňky použijeme příkazy: - Nový USS - Křivka - Vysunutí - Skořepina - Vytáhnout plochy 3. Modelování I.skříňka 3.1 Nový USS - Souřadný systém: Než začneme s modelováním skříňky je nutné zvládnout základní manipulaci se souřadným systémem, jehož zvládnutí je základem při modelování 3D objektů. Pomocí tohoto nástroje můžeme vytvářet objekty, které jsou různě orientované v prostoru. Tento návod neobsahuje podrobné popsání práce se souřadným systémem, ale bližší informace o definování souřadného systému najdete na stránkách: Definování souřadného systému: Skříňka je umístěna v levém zadním rohu základní desky, a proto bude vhodné si do tohoto rohu umístnit souřadný systém, od kterého budeme definovat rozměry skříňky: o Nástroje Nový USS Počátek. o Změníme místo počátku souřadného systému tím, že klikneme LM do rohu desky stolu. o Pro přesné umístění zapneme ÚCHOP. o Počátek lze též změnit zadáním souřadnic přímo do příkazového řádku. Pokud nám nevyhovuje směr osy x, y, nebo z, je možné ho změnit: o Nástroje Nový USS x, z, nebo z. o Do příkazového řádku zadáme úhel pootočení. o Potvrdíme Enter. Obr Souřadný systém 9

10 Obr ÚCHOP ÚCHOP 3.2 Křivka: Skříňka má rozměry: 730, 450, 480 (výška, šířka, hloubka) a je dělena jednou poličkou. Tloušťka lamina je 17 mm a tloušťka zadní části skříňky je 5 mm. LM - na ikonu Křivka. Pomocí souřadnicového systému (x,y) určíme počáteční bod tím, že do příkazového řádku zapíšeme: 0,0. Do příkazového řádku postupně zapíšeme souřadnice tvaru obdélníku skříňky: o 0,0 o 730,0 o 730,450 o 0,450 o 0,0 o u Uvedené hodnoty souřadnic jsou platné v případě, že souřadný systém máme v poloze, jak je znázorněno v levém výřezu (Obr. 3.1). 3.3 Vysunutí: Pomocí příkazu Vysunutí vytvoříme hloubku skříňky. Kresli Tělesa Vysunutí. LM na hranu 2D plochy vybereme objekt. Zadáme výšku: (záporná hodnota). Zadáme úhel zešikmení: 0. Plocha se vysune ve směru osy z. 3.4 Skořepina: Pomocí nástroje Skořepina vytvoříme vnitřní prostor ve skříňce s tloušťkou stěny 17mm. LM - na ikonu Skořepina. LM - na hranu skříňky vybereme 3D těleso. LM - do pření plochy skříňky tato plocha bude vyjmuta. Do příkazového řádku zadáme tloušťku stěny: 17. Vytvořila se nám dutina. 10

11 3.5 Vytáhnout plochy: Pomocí nástroje Vytáhnout plochy docílíme, aby se zadní stěna ze současných 17 mm zmenšila na 5 mm, tj. o 12 mm. LM - na ikonu Vytáhnout plochy. LM - do plochy vnitřní zadní stěny skříňky (pozor neklikat na hranu). Do příkazového řádku zadáme výšku vysunutí stěny: -12 (záporná hodnota). Úhel zešikmení: 0. Zadní stěna se zmenšila z původních 17mm na požadovaných Barva ploch: Abychom zvýraznili různé druhy použitého materiálu, změníme barvu zadní stěny skříňky na bílou. Změnu provedeme: LM na ikonu Barva ploch. LM do plochy, u které budeme měnit barvu. V dialogovém okně Výběr barvy vybereme požadovanou barvu. Potvrdíme LM na OK. Barva plochy se změnila na vybranou barvu. Skříňka je dělena poličkou o rozměrech: 416, 460, 17 (délka, šířka, tloušťka). Poličku zvládneme nakreslit pomocí nástrojů, jejichž použití jsme si vysvětlili v předchozí části (Křivka, vysunutí). Poličku umístíme 350 mm od horní vnitřní plochy skříňky, a proto souřadný systém umístíme do tohoto místa zadáním souřadnic počátku: Nástroje Nový USS Počátek (Obr. 3.3). Obr I.Skříňka Vytáhnout Plochy Barva ploch 11

12 - Vybereme hladinu s názvem 2.skříňka. Na vymodelování skříňky použijeme příkazy: - Nový USS - Křivka - Vysunutí - Skořepina - Vytáhnout plochy 4.1 Nový USS - Souřadný systém: 4. Modelování II.skříňka Počátek souřadného systému volíme tak, aby II.skříňka byla umístěna 240 mm od I.skříňky směrem ke kratší části desky stolu. Vzniklá mezera bude využita jako prostor pro umístění počítače. Manipulace se souřadným systémem byla popsána v 2. kapitole. Následující kroky jsou stejné jako při vytváření I.skříňky. Další možnost, jak úspěšně vytvořit II.skříňku, je použít nástroj Kopie objektu. 4.2 Kopie objektu: LM na ikonu Kopie objektu. LM do kreslící plochy a tažením myši zprava doleva vyberu objekt, který budu kopírovat. Opakovaným LM do kreslící plochy ukončím výběr. Určíme referenční bod: Při zapnutém režimu ÚCHOP LM do počátku souřadnic (x,y,z). Pomocí souřadnic do příkazového řádku zadáme vzdálenost kopie od referenčního bodu: 0,690,0. Provede se kopie objektu. Uvedené hodnoty souřadnic jsou platné v případě, že souřadnicový systém máme v poloze, jak je znázorněno v levém výřezu (Obr. 4.1.). 12

13 Obr Kopie objektu Kopie objektu 4.3 Posun: Pomocí nástroje Posun posuneme ve II.skříňce poličku o 100 mm níže. Práce s tímto nástrojem je stejná jako v případě Kopie objektu. Dalším krokem bude vytvořit ještě jednu poličku, kterou umístíme 200 mm nad první. Tento posun provedeme pomocí nástroje - Kopie objektu. Pro úspěšné zvládnutí uvedených kroků je nutné si vhodně upravit souřadný systém (Obr. 4.2.). Obr Posun Posun 13

14 4.4 Kružnice: Použití kružnice si ukážeme při vytváření madla na dvířkách. Ke II.skříňce si vytvoříme dvířka o rozměrech: 720, 440, 17 (výška, šířka, tloušťka). Rozměry jsou úmyslně o 5 mm z každé strany menší než obvod skříňky, a to z důvodu, aby šla dvířka volně zavírat a otevírat. Dvířka vytvořím za pomoci již známých nástrojů: - Nový USS - Křivka (720,440) - Vysunutí (17) Madlo ve tvaru válečku o rozměrech: 20, 30 (průměr,výška), umístíme do pravého horního rohu dvířek ve vzdálenostech 70 mm od okrajů: Vybereme hladinu s názvem madlo. Nový USS souřadný systém umístíme do pravého horního rohu dvířek jako v levém výřezu (Obr. 4.3.). LM na ikonu Kružnice. Zapsáním souřadnic do příkazového řádku zadáme střed kružnice: 70,70. Zadáme poloměr kružnice: 10. Na dvířkách se nakreslí kružnice. Vytažení a změnu barvy madla provedeme stejně, jako jsme popisovali v předchozích kapitolách. Obr Kružnice Kružnice 14

15 4.5 Zaobli: Pomocí nástroje Zaobli můžeme ostré hrany 3D objektů zaoblit stejně, jako jsme si to předvedli u 2D desky stolu v 1.kapitole: LM na ikonu Zaobli. Do příkazového řádku: r (rádius). Určíme rádius zaoblení: 5. LM na hranu, kterou chci zaoblit. Provede se zaoblení. Obr Zaobli Zaobli - Vybereme hladinu s názvem 3.skříňka. 5. Modelování III.skříňka Při vytváření III.skříňky použijeme tyto nástroje: - Nový USS jako v levém výřezu (Obr. 5.1.). - Kopie objektu provedeme tak, aby po otočení vznikla mezi I.skříňkou a III.skříňkou mezera 730 mm. 15

16 - Vytáhnout plochy vytažením čela III.skříňky o 160 mm dosáhneme zvětšení hloubky skříňky z původních 480 mm na požadovaných 640 mm - Otoč Obr Kopie objektu, Vytáhnout plochy Vytáhnout plochy Kopie objektu Kopie objektu 5.1 Otoč: Pomocí nástroje Otoč III.skříňku otočím kolem vybraného bodu o potřebný úhel. LM na ikonu Otoč. LM do kreslící plochy a tažením myši zprava doleva vyberu objekt, který budu otáčet. Opakovaným LM do kreslící plochy ukončím výběr. Potvrdíme Enter Při zapnutém ÚCHOP - LM na pravý zadní roh skříňky určíme referenční bod, okolo kterého se bude těleso otáčet. Při zapnutém ORTO tažením myši ve směru osy x, nebo y otáčím předmětem o 90. LM ve směru osy - x potvrdím příkaz. Těleso se otočilo

17 Obr Otoč Otoč Referenční bod ORTO ÚCHOP 5.2 Šuplíky: Skříňka je vybavena čtyřmi šuplíky, které jsou uspořádané nad sebou. K vytvoření šuplíků budeme používat pouze nástroje, které již máme probrané a zvládnuté. a) Tělo šuplíku: 600, 385, 130, 17, 5 (délka,šířka, výška, tloušťka stěny, tloušťka dna) - Nový USS - Křivka (600,385) - Vysunutí (130) - Skořepina (17) - Vytáhnout plochy (5) - Barva ploch 17

18 Obr Tělo šuplíku b) Čelo šuplíku: 445, 176, 17 (délka, výška, tloušťka stěny) - Nový USS - Křivka (445, 176) - Vysunutí (17) - Kopie objektu madlo ze dveří II.skříňky nakopírujeme na střed čela šuplíku. 18

19 Obr Šuplík 5.3 Pole: Pomocí nástroje - Pole jeden šuplík nakopírujeme čtyřikrát aniž bychom příkaz čtyřikrát opakovali. Nový USS nastavíme (Obr. 5.6.). LM na ikonu Pole. V dialogovém okně Pole nastavíme: o Vybrat objekty: LM do kreslící plochy a tažením myši zprava doleva vyberu objekt, který budu kopírovat. Opakovaným LM do kreslící plochy ukončím výběr. o Řádky: 4 (počet šuplíků). o Sloupce: 1. o Mezera mezi řádky: o Klik na Náhled. o Přijmout (Upravit). o Šuplíky se nakopírovaly v jednom sloupci a ve čtyřech řadách pod sebou směrem dolů. 19

20 Obr Pole Pole Obr USS 20

21 5.4 Posun: - Šuplíky umístíme do III.skříňky pomocí nástroje Posun. - Postup při používání tohoto nástroje je stejný jako v případě Kopie objektu. Obr Posun Posun 6. Modelování doplňky Tato kapitola je zaměřena na procvičení používání již probraných nástrojů pomocí vytváření doplňků stolu (různé poličky, deska na klávesnici a pod.). Pro lepší představu přikládám pár možností, jak si lze se stolem vyhrát, vždyť fantazii se přece meze nekladou. Obr Doplňky Polička na monitor Odkládací polička Odkládací polička Deska na klávesnici 21

22 Souhrn: Hlavním cílem tohoto návodu není vytvořit dokonalý model stolu, ale vyzkoušet si orientaci v prostoru pomocí (x,y,z) souřadného systému v prostředí programu AutoCAD, jehož používání činí největší problém. Jednotlivé kroky, které jsou v návodu popsané, jsou pouze jednou možností z velkého množství dalších, které AutoCAD nabízí. Pokud jste se s modelováním dostali až do této fáze a na pracovní ploše AutoCADU máte model pracovního stolu podobný mému, tak se vám povedlo úspěšně zvládnout použití několika nástrojů potřebných ke tvorbě 3D objektů, ke kterým budete postupně přidávat další, jež vám umožní modelování stále složitějších tvarů. Doporučené prameny:

Obr.1: Modelované těleso

Obr.1: Modelované těleso Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek Obr.1: Modelované těleso Než začneme modelovat, tak si vytvoříme hladiny a to (teleso= žlutá, pomoc=růžová). Zároveň si připravíme pracovní plochu,

Více

Postup modelování. Autor: Petr Spousta Nárys

Postup modelování. Autor: Petr Spousta Nárys Postup modelování Autor: Petr Spousta 2007 Půdorys Nárys Nastavení prostředí Nastavíme jednotky na milimetry jinak budeme kreslit 1:1 a pak měřítko a vše zadáme a ve vykreslování, což považuji za správnější.

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Po spuštění programu TurboCad si zvolíme nový výkres. Seznámení se základními funkcemi a ikonami.. 1. Standardní menu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme věnovat výhradně příkazu Přidat úkos. Tento příkaz se používá pro úkosování

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy technického modelování Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul Kontaktní skener Microscribe-3D MicroScribe je 3D kontaktní flexibilní a cenově dostupný digitizér pro oblast reverzního inženýrství, pro vytváření modelů

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.18.19 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 16.11.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 26.9.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Vytváření

Více

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5 Rešerše: Kreslení hřídele v programu CATIA V5 CATIA V5 Tento software je určen pro konstruování objemů a ploch. Je hojně využíván v automobilovém a leteckém průmyslu. Je to ideální nástroj nejen pro konstruktéry.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně

Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně Časová dotace: 1 vyučovací hodina Tato lekce bude jedna z náročnějších, ale na jejím konci bychom měli mít vymodelovaná jednoduchá krbová kamna v krátké animaci s ohněm.

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

František Hudek. listopad 2012

František Hudek. listopad 2012 VY_32_INOVACE_FH10_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek listopad 2012

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

1 Zrcadlení, středění

1 Zrcadlení, středění 1 Příkaz zrcadlení slouží k vytváření prvků, které jsou položené souměrně vzhledem k ose součásti. Jako příklad nám poslouží model klíče. Nakreslíme skicu a osu, kolem které provedeme zrcadlení prvků skici.

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly II

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 2 Panel nástrojů Prohlížeč součástí Modelovací prostor Nástroj ViewCube pro ovládání pohledu na model 3 Panel nástrojů Obsahuje základní ovládací

Více

JEDNODUCHÉ ČÍSLOVÁNÍ Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

JEDNODUCHÉ ČÍSLOVÁNÍ Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika JEDNODUCHÉ ČÍSLOVÁNÍ Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno BARVY Příkaz barva Se objeví dialogové okno Lze vybrat barvu přímo Nebo vložíme do programu a za tento prvek číslo Baltíkovy barvy nebo konstantyu Za prvek lze vložit náhodnou barvu přímo nebo pomocí proměnné

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Tlačit/táhnout; Přesunout/zkopírovat

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Tlačit/táhnout; Přesunout/zkopírovat VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování Kreslící a modelovací nástroje Tlačit/táhnout; Přesunout/zkopírovat Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy technického modelování Číslo

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku Lekce 3 Židlička Časová dotace: 1 vyučovací hodina V této lekci si vymodelujeme velmi jednoduchou židličku. Tvorba židle se skládá z několika kroků, první částí bude utvoření podsedáku, který poté doplníme

Více

Tvorba mapy mapové značky (1)

Tvorba mapy mapové značky (1) Tvorba mapy mapové značky (1) OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

K prostudování lekce budete potřebovat asi 2 hodiny.

K prostudování lekce budete potřebovat asi 2 hodiny. Základy kreslení Lekce 6: Torba objektů Cíle kapitoly Lekce je věnována možnostem programu při tvorbě 2D objektů. Lekce kursu vás provede problematikou kreslení základních objektů 2D. Po prostudování lekce

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Příklad 1: Nakreslete libovolnou uzavřenou rovinnou křivku a sestrojte rovinnou plochu, Návod:

Příklad 1: Nakreslete libovolnou uzavřenou rovinnou křivku a sestrojte rovinnou plochu, Návod: Křivky a plochy Plocha z rovinné křivky, vytažená z křivky, vytvořená rotací a rotací po křivce. Plocha přechodová, potažená, tažená po 1 a 2 trasách, odsazená. Příklad 1: Nakreslete libovolnou uzavřenou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Cíl:

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.2 Pomůcky pro přesné kreslení Mají usnadnit přesné zadávání souřadnic. Definice souřadnic z PŘ nejde vždy použít. Doporučené nastavení pro práci Nastavení příslušné

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI PASTELKA Naším dalším úkolem bude namalovat pastelku. Při tom si vyzkoušíme malování podle vodících linek, různé výplně, transformace i logické operace.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme úhlem. Průhledové zobrazení - využijeme pro zobrazení

Více

Válcové a kulové souřadnice

Válcové a kulové souřadnice Válcové a kulové souřadnice Podobně jako jsou polární souřadnice ve 2D prostoru často užitečnější než kartézské souřadnice, jsou válcové a kulové souřadnice užitečné ve 3D prostoru. Válcové souřadnice

Více

DUM 02 téma: Corel - křivky

DUM 02 téma: Corel - křivky DUM 02 téma: Corel - křivky ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť TVORBA PLOCH Plochy mají oproti 3D drátovým modelům velkou výhodu, pro snadnější vizualizaci modelů můžeme skrýt zadní plochy a vytvořit stínované obrázky. Plochy dále umožňují vytvoření neobvyklých tvarů.

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více