Zkrácená uživatelská příručka Spisovna

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkrácená uživatelská příručka Spisovna"

Transkript

1 Uživatelská příručka systému ICZ a.s. Aplikační řešení Na hřebenech II 1718/ Praha 4 Tel.: Fax: Internet: Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Role: ARCHIVÁŘ Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno dne Verze 2.2.3

2 Obsah: 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPISOVNY PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍ POSTUPY PŘÍJEM BALÍČKU DO SPISOVNY PŘÍSTUP K OBSAHU SPISOVNY OBSAH SPISOVNY PŘÍPRAVA VÝDEJE BALÍČKŮ ZÁPŮJČKY A NAHLÍŽENÍ UKLÁDACÍ JEDNOTKY VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE SPISOVNY PRÁCE S KONFLIKTY VE SKRATAČNÍM ŘÍZENÍ Poznámka: Tato příručka popisuje zkrácené základní kroky pro práci v aplikaci Správa spisovny (dále jen spisovna ) v roli archivář. Navazuje na zkrácenou příručku systému Spisové služby (SpS) e- spis LITE. Podrobně popsané informace naleznete v rozšířené příručce s názvem SS_Prirucka_Uzivatel. -2-

3 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPISOVNY Spisovna je funkční složka elektronického systému spisové služby určená k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění skartačního řízení. Po dobu uložení elektronického dokumentu zajišťuje Spisovna věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Kromě toho Spisovna zajišťuje i ochranu uložených informací proti neoprávněnému přístupu. Uložené informace jsou po dobu uložení přístupné pouze oprávněným uživatelům. Životnost dokumentů a spisů uložených v elektronické spisovně je řízena spisovým plánem organizace. Uložené dokumenty a spisy zde čekají na skartační řízení. Po uplynutí skartační (archivační) lhůty dojde buď ke skartaci dokumentů, nebo dojde k výběru archiválií, které se předávají do nadřízeného digitálního archivu (např. Národní digitální archiv) PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK tab. 1. Zkratka NDA SIP AIP DIP HW SW UID UJ Seznam použitých zkratek Popis Národní digitální archiv (připravovaný informační systém) Informační balíček přijímaný do spisovny Informační balíček ukládaný ve spisovně Informační balíček poskytovaný spisovnou Hardware Software Jednoznačný identifikátor spisové služby (např. E-spis) Ukládací jednotka -3-

4 2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Spisovna je součástí aplikace espis LITE. Složky spisovny jsou shodné pro všechny uživatele s rolí archivář. tab. 1. Objekt Přehled objektů Spisovny Popis Dokumentový informační balíček. Obsahuje metadata dokumentu a vlastní digitální obsah. Spisový informační balíček (balíček seskupení). Obsahuje metadata seskupení. Balíček transakčních protokolů (audit). Obsahuje transakční záznamy činností nad objekty a aplikací Spisovny. Orazítkované balíčky. Obsahuje identifikaci a kontrolní součty balíčků opatřené časovým razítkem. Balíček dílu obsahuje odkazy na dokumenty zařazené do dílu v rámci spisu. Balíček součásti obsahuje odkazy na dokumenty zařazené do součásti v rámci spisu. Zjištěný konflikt na balíčku. obr. 1. Základní uživatelské prostředí -4-

5 3. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PRACOVNÍ POSTUPY 3.1. PŘÍJEM BALÍČKU DO SPISOVNY Dokument nebo spis se před uložením kontrolují, jsou-li úplné. Dokument v digitální podobě, popřípadě spis v digitální podobě, se považuje za úplný, je-li opatřen metadaty stanovenými v národním standardu pro elektronické systémy spisové služby. Digitální dokumenty ukládané v elektronické spisovně se ukládají ve výstupním formátu. Pokud je při příjmu do elektronické spisovny zjištěno, že předávaný spis nebo dokument je neúplný nebo datový formát nevyhovuje povolenému datovému formátu, je spisovnou odmítnut. Dokumenty jsou předkládány ke vstupnímu zpracování. Ke sledování vstupního zpracování balíčků přijatých do spisovny slouží složka spisovny Přijaté do spisovny. obr. 2. Filtr - přijatých balíčků Výchozí přehled zobrazuje ještě neuložené balíčky přijaté během posledních 7 dnů. Přehled přijatých balíčků je možné omezit zadáním omezujících kritérií do formuláře. tab. 2. Indikátor balíčku na příjmu Indikátor stavu Název stavu balíček přijatý ke zpracování a prochází procesem na příjmu balíček prošel úspěšně procesem příjmu a byl uložen ve spisovně chybný balíček, který byl odmítnut spisovnou na příjmu Položky filtru: a) Druh balíčku zda se jedná o balíček obsahující informace o spisu, dokumentu nebo transakčních záznamech b) Věc text, který má hledaný objekt uveden v poli věc, možno pro vyhledání použít zástupné znaky * %. c) Přijato od datum přijetí balíčku ke vstupnímu zpracování, od kterého se mají záznamy hledat d) Přijato do datum přijetí balíčku ke vstupnímu zpracování, do kterého se záznamy mají hledat e) Uživatel jméno uživatele, který balíček do systému uložil f) Identifikátor verze balíčku unikátní identifikátor, který balíček automaticky získává při přijetí g) Stav stavu vstupního zpracování balíčku -5-

6 h) Nezobrazovat úspěšně uložené pokud je políčko zaškrtnuté, budou se v níže zobrazeném seznamu balíčku zobrazovat pouze chybné balíčky. i) Skrýt balíčky nahrazené novější verzí pokud je políčko zaškrtnuté, nebudou se v níže zobrazeném seznamu balíčků zobrazovat balíčky, které již byly nahrazeny novější verzí Dostupné funkčnosti ve složce Přijaté do spisovny a) Historie příjmu - stisknutím tohoto tlačítka nad označeným dokumentem se zobrazí okno s výpisem stavů vstupního zpracování a kontroly, kterými balíček prošel. Pokud se jedná o úspěšně přijatý balíček do spisovny zobrazí se níže uvedený výpis s výsledky OK a posledním záznamem, který informuje o úspěšném uložení do spisovny. b) Transakční záznamy stiskem tohoto tlačítka nad označeným dokumentem se zobrazí okno s výpisem všech dosavadních akcí a jejich výsledků. Obsah složky lze pouze číst, není možno měnit. c) Stáhnout balíček - stiskem tohoto tlačítka nad označeným dokumentem se zobrazí okno s odkazy na soubory ke stažení. Naleznete zde XML soubor s metadaty přijatého balíčku a dále elektronické dokumenty (přílohy), které jsou součástí balíčku. obr. 3. Stažení balíčku d) Export do CSV - Pro vybrané záznamy v příjmu do spisovny je rovněž možno použít tiskový výstup do formátu CSV (formát EXCEL). Poznámka: Pokud je balíček v procesu příjmu do spisovny vyhodnocen jako chybný, zobrazí se rovněž ve složce spisovny Vrácené ze spisovny PŘÍSTUP K OBSAHU SPISOVNY Hledání ve spisovně Pokud uživatel spisovny potřebuje zobrazit dokument, MUSÍ příslušný záznam nejprve vyhledat. 1. Zobrazit složku navigačního stromu Obsah spisovny 2. Zadejte Vám známá vyhledávající kritéria pro vyhledání příslušného balíčku, která vyplňte do filtru a potvrďte tlačítkem <Vyhledej>. Položky filtru: a) Věc text, který má hledaný objekt uveden v poli věc, možno použít zástupné znaky *, % j) Klíčová slova klíčová slova, která jsou vyplněna v metadatech balíčku při jeho příjmu do systému b) Příjemce příjemce vlastního dokumentu c) Odesílatel - odesílatel doručeného dokumentu d) Od datum, od kterého se mají záznamy začít vyhledat (datum vytvoření) e) Do datum, do kterého se záznamy mají hledat (datum vytvoření) f) Datum uzavření spisu od výběr z kalendáře -6-

7 g) Datum uzavření spisu do výběr z kalendáře h) ová adresa odesílatele odesílatele doručeného dokumentu i) ová adresa příjemce příjemce vlastního dokumentu j) Spisová značka označení objektu k) Číslo jednací číslo jednací objektu l) Klasifikace možnost zadat kód spisového plánu organizace m) Ukládací jednotka označení ukládací jednotky, ve které je objekt zařazen Poznámka: Před vyhledávaný text. za vyhledávaný text jsou *,% doplněny systémem automaticky. obr. 4. Vyhledání balíčku tab. 3. Stavy uložených balíčků zobrazující se ve sloupci Stav obsahu Idikátor stavu Název stavu Archivováno Poškozeno Skartační řízení Skartováno Uloženo Zobrazení detailních údajů o balíčku Po úspěšném vyhledání objektu ve složce Obsah spisovny se nad vyhledaným záznamem zobrazí panel nástrojů obsahující záložky (Historie příjmů, Transakční záznamy, Stáhnout balíček, Historie časových razítek, Vyžádat nahlížení, Vyžádat zápůjčku, Zařazení do ukládací jednotky, Stav obsahu), které slouží k získání detailních údajů a provedení dalších akci týkajících se vybraného balíčku. Zobrazení detailu balíčku 1. Klikněte na aktivní odkaz ve sloupci Věc u vybraného balíčku. 2. Zobrazí se informace o obecných údajích a další podrobné informace o balíčku rozdělené do jednotlivých záložek. Zároveň v dolní části je zobrazena struktura balíčku. -7-

8 Jednotlivé záložky obsahují následující informace: a) Základní údaje údaje o identifikaci (ČJ, SZ), název, podobu obsahu aj. b) Klasifikace zařazení podle spisového plánu c) Fyzické umístění fyzické umístění analogového nebo hybridního dokumentu/spisu (UJ, ve které je balíček zařazen) d) Archivní kopie fyzické umístění elektronického balíčku e) Seznam subjektů informace o souvisejících subjektech (Odesílatel, Autor) f) Historie verzí možnost dohledání všech verzí balíčku, které do spisovny byly zaslány g) Související objekty informace o a) nadřízených objektech (ukládací jednotky dle vazby, nadřízeny díl, součást nebo spis b) křížové odkazy na jiné archivní objekty spojené s příslušným balíčkem. obr. 5. Detail uloženého balíčku Zobrazení Historie příjmu 1. Označte vyhledaný balíček (dokument) a stiskněte v menu tlačítko <Historie příjmu>. 2. Zobrazí výpis, ve kterém jsou zaznamenány všechny kroky, kterými dokument při svém příjmu prošel Zobrazení Transakční záznamy (historie provedených akcí) 1. Označte vyhledaný balíček (dokument) a stiskněte v menu tlačítko <Transakční záznamy>. 2. Zobrazí transakční záznamy týkající se právě tohoto objektu, kde je možno dohledat historii provedených akci a případně chyby Stažení obsahu balíčku uloženého ve spisovně 1. Pro stažení obsahu balíčku (příloha elektronického dokumentu) označte vyhledaný balíček (dokument) a stiskněte v menu tlačítko <Stáhnout balíček>. 2. Zobrazí se okno s možnostmi balíčků ke stažení a) celý balíček ve formátu zip, který obsahuje metadata a rovněž elektronické dokumenty b) XML soubor mets.xml a samotný elektronický dokument. -8-

9 3. Klikněte na aktivní odkaz a bude zobrazeno okno pro uložení a stažení elektronického dokumentu Historie časových razítek 1. Označte vyhledaný balíček (dokument) a stiskněte v menu tlačítko <Historie časových razítek>. 2. Zobrazí se výpis, ve kterém jsou zaznamenána všechna časová razítka, kterými byl dokument opatřen Zařazení do ukládací jednotky 3. Označte vyhledaný balíček (možno označit i více objektů) a stiskněte v menu tlačítko <Zařazení do ukládací jednoty>. 4. Zobrazí se seznam ukládacích jednotek, do kterých může být balíček zařazen. 5. Stiskněte tlačítko <Zařadit>, poté se provede zařazení všech označených balíčků do jedné vybrané ukládací jednotky. 6. Stiskem tlačítka <Storno> provedete návrat do seznamu. Při zařazování do UJ probíhají v aplikaci následující kontroly a při nesplnění některého z vybraných balíčků se akce neprovede: a) Balíček v digitální podobě nelze uložit do ukládací jednotky. b) Skartační znak neodpovídá skartačnímu znaku ukládací jednotky. c) Skartační lhůta je delší než u ukládací jednotky. Poznámka: Pokud u ukládací jednotky skartační znak a lhůta nejsou stanoveny, je možno vkládat všechny dokumenty s rozdílným skartačním režimem. obr. 6. Zařazení do ukládací jednotky Označení poškozeného-ztraceného balíčku 1. Označte příslušný balíček a stiskněte v menu tlačítko <Stav obsahu>. 2. V zobrazeném okně vyberete v číselníku stavu možnost Ztraceno nebo poškozeno a poté potvrďte stisknutím tlačítka <Potvrdit>. 3. Informaci je možno rovněž poté dohledat v detailu balíčku v záložce Fyzické umístění. -9-

10 3.3. OBSAH SPISOVNY PŘÍPRAVA VÝDEJE BALÍČKŮ V rámci zpřístupnění archivních balíčků a jejich obsahu jsou ve spisovně zahrnuty možnosti zapůjčení a nahlížení. a) Zapůjčení určeno pro evidenci výdeje fyzických dokumentů uložených ve spisovně (analogové, hybridní) b) Nahlížení určeno pro evidenci výdeje (zpřístupnění) digitálních dokumentů a jejich obsahu Vyžádání nahlížení do DIP balíčku 1. Pro vyžádání DIP balíčku k nahlížení označte vyhledaný balíček (možno označit i více balíčků) a klikněte na tlačítko <Vyžádat nahlížení >. 2. V zobrazeném okně poté potvrďte výběr objektů <Další>, popřípadě výběr zrušte <Zrušit>. 3. V dalším kroku budete vyzváni zadat základní údaje o subjektu, kterému je tento DIP balíček k nahlížení tvořen. Typ uživatele je možno z číselníku zvolit na Externí/Interní. 4. Doplňte informace o subjektu a poté celou operaci ukončit stisknutím tlačítka <Dokončit>. obr. 7. Vyžádání nahlížení do DIP balíčku obr. 8. Vytvoření DIP balíčku -10-

11 obr. 9. Tvorba DIP balíčku - informace subjekt Vyžádání zápůjčky DIP balíčku 1. Pro vyžádání DIP balíčku k zápůjčce označte vyhledaný balíček (možno označit i více balíčků) a klikněte na tlačítko <Vyžádat zápůjčku> 2. V zobrazeném okně poté potvrďte výběr objektů <Další>, popřípadě výběr zrušte <Zrušit>. 3. V dalším kroku doplňte informace o subjektu, jemuž bude zápůjčka balíčku vytvořena, poté stiskněte tlačítko <Další>. 4. V této fázi je možno vytisknout zápůjční lístek pro žadatele, a to kliknutím na tlačítko <Tisk zápůjčního lístku>. Pokud není tisk zápůjčního lístku nutný, stiskněte pouze tlačítko <Dokončit> ZÁPŮJČKY A NAHLÍŽENÍ Balíčky DIP, které byly vytvořeny za účelem zápůjčky je možno dohledat ve složce Zapůjčeno. Možnost použití filtračních podmínek k vyhledání příslušných záznamů. Při zaškrtnutí příznaku pouze nevrácené se zobrazí seznam DIP balíčků, které mají být ještě do spisovny navráceny Tisk zápůjčního lístku 1. Ve složce Zapůjčeno označte záznam, pro který má být lístek vytvořen a klikněte na tlačítko <Tisk zápůjčního lístku>. 2. V následujícím okně zvolte možnost otevřít a dojde k vygenerování zápůjčního lístku. -11-

12 obr. 10. Tiskový výstup: Zápůjční lístek Tisk přehledu zápůjček 1. Ve složce Zapůjčeno klikněte na tlačítko <Tisk přehledu zápůjček>. 2. V následujícím okně zvolte možnost otevřít a dojde k vygenerování sestavy ve formátu PDF. obr. 11. Tisk přehledu zápůjček Vrácení zápůjčky 1. Ve složce Zapůjčeno označte balíček, který má být navrácen a stiskněte tlačítko <Vrácení>. 2. V dialogovém okně budete vyzváni k potvrzení vrácení. (U vráceného balíčku pak bude zobrazen stav balíček vrácen a rovněž informace o datu a čase vrácení). -12-

13 Nahlížení Balíčky DIP, které byly vytvořeny pouze za účelem nahlížení do nich je možno dohledat ve složce K nahlížení. Možnost použití filtračních podmínek k vyhledání příslušných záznamů. Ve sloupci vygenerovaný kód se zobrazí automaticky vygenerované desetimístné označení, které je poskytnuto žadateli o nahlížení. Tento kód je omezen platností, kterou správce spisovny zadává při tvorbě žádosti DIP balíčku k nahlížení. Po uplynutí této platnosti, není možno pomocí nahlížení aplikace již dále balíček zobrazit. obr. 12. Nahlížení Zobrazení seznamu vydaných balíčků DIP Ve složce Výdej je automaticky zobrazován seznam vydaných balíčků DIP. Pomocí uživatelského filtru je zde možno vyhledávání dle různých kritérií jako Zadavatel, Název, Datum zápůjčky, datum vrácení aj Zobrazení obsahu vydaného balíčku 1. Ve složce Vydáno klikněte na aktivní odkaz vybraného balíčku ve sloupci Zadavatel. 2. Zobrazí se všechny balíčky (objekty), které jsou v tomto vydaném DIP balíčku zařazeny Zpřístupnění nahlížení pro digitální obsah Pro zpřístupnění nahlížení je vytvořena specifická obrazovka (oddělená aplikace), kde může žadatel zobrazit seznam obsahu balíčku DIP. 1. Vždy po přihlášení na odkaz serveru, kde je aplikace uložena je nutno zadat do URL adresy /nahlizeni např Poté zadejte desetimístný kód a potvrďte stisknutím tlačítka <Vyhledat>. 3. Zobrazí se obsah balíčku, přístup je platný do doby vypršení povoleného termínu k nahlížení. obr. 13. Zpřístupnění nahlížení do digitálního obsahu 3.5. UKLÁDACÍ JEDNOTKY Pro zobrazení aktuálního seznamu ukládacích jednotek klikněte v navigačním stromu na složku Ukládací jednotky. Jedná se o seznam všech ukládacích jednotek daného původce. -13-

14 V zobrazeném seznamu je možno použit uživatelský filtr pro vyhledávání dle různých kritérií např. Věc, Skartační znak, Datum uzavření aj Založení ukládací jednotky 1. Klikněte na tlačítko <Založit ukládací jednotku> v horním levém rohu obrazovky. 2. V následujícím zobrazeném formuláři zadejte údaje o ukládací jednotce a potvrďte stisknutím tlačítka <Vytvořit>. Položky formuláře: a) Typ ukládací jednotky výběr z číselníku b) Evidenční číslo - pole pro zadání identifikátoru ukládací jednotky např. číslo jednací (kontrola unikátnosti evidenčního čísla je zde zahrnuta) c) Věc text vystihující obsah zakládané ukládací jednotky d) Popis doplňkový text vystihující přesný obsah ukládací jednotky e) Spisový znak výběr z číselníku aktuálního spisového plánu organizace f) Skartační režim výběr z číselníku (určení skartační lhůty a skartačního znaku) g) Primární uložení výběr z číselníku možných umístění h) Aktuální uložení výběr z číselníku možných umístění (primární a aktuální uložení se mohou lišit) i) Počet jednotek počet objektů zařazených aktuálně do této ukládací jednotky j) Datum založení výběr z kalendáře k) Datum uzavření výběr z kalendáře obr. 14. Založení ukládací jednotky Detail ukládací jednotky 1. Pro zobrazení detailu příslušné ukládací jednotky klikněte na aktivní odkaz ve sloupci Věc. -14-

15 Poznámka: Při zobrazení detailu není možná editace polí a jednotlivé sekce jsou zobrazeny jako záložky. V poslední části formuláře Obsah ukládací jednotky jsou pak zobrazeny objekty zařazené v této ukládací jednotce Úprava ukládací jednotky Pro úpravu údajů o ukládací jednotce označte příslušnou ukládací jednotku v seznamu a klikněte na tlačítko <Upravit ukládací jednotku>. Při změně v ukládací jednotce je možno měnit údaje v několika sekcích: a) Je zde zahrnuta kontrola unikátnosti hodnoty v poli Evidenční číslo. b) Při změně umístění se změna promítne do všech zařazených objektů, a dále do dokumentů v zařazeném spise nebo díle spisu. c) Při změně skartačního režimu se nabídne změna skartačního režimu u všech zařazených objektů (ANO/NE) při ukládání. Pokud je skartační lhůta některého zařazeného objektu delší než zadaná lhůta, změna údajů je zamítnuta. d) Při změně spisového znaku se Vám nabídne změna skartačního režimu ve shodě s předdefinovanou hodnotou ve spisovém plánu u všech zařazených objektů (ANO/NE) při ukládání. e) Pokud je skartační lhůta některého zařazeného objektu delší než zadaná lhůta, změna údajů je zamítnuta. f) Pokud u ukládací jednotky není určen skartační režim, je možno do ní vkládat jakékoli dokumenty s odlišným skartačním režimem. g) Změna ukládací jednotky je rovněž zaznamenána do transakčních záznamů objektů včetně nových hodnot Tisk evidenčního štítku UJ 1. Zobrazte detail vybrané UJ a klikněte na tlačítko <Tisknout čárový kód>. Poznámka: Při prvním tisku štítku je třeba nastavit nejprve uživatelem tiskárnu čárového kódu Tisk obsahu UJ 1. Vyberete příslušnou ukládací jednotku, která má být zařazena do této tiskové sestavy a klikněte na tlačítko <Tisk obsahu UJ>. 2. Dojde k vygenerování sestavy ve formátu PDF Zrušení UJ 1. Pro odstranění ukládací jednotky ze seznamu označte příslušnou jednotku a stiskněte tlačítko <Zrušit>. 2. V dialogovém okně poté potvrďte tuto akci. 3. Dojde k odstranění ukládací jednotky ze seznamu a objekty v ní obsažené budou vyjmuty a zobrazeny jako nezařazené Přesun UJ do jiné spisovny 1. Pro přesun ukládací jednotky do jiné spisovny označte příslušnou UJ a stiskněte tlačítko <Přesunout do jiné spisovny>. 2. Vyberte ze seznamu spisovnu, do které má být UJ přesunuta. 3. Při úspěšném přeložení do jiné spisovny bude v horní části aplikace zobrazena hláška Vybrané jednotky byly v pořádku přesunuty na vybranou spisovnu. -15-

16 obr. 15. Přesun UJ do jiné spisovny 3.6. VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE SPISOVNY Po vypršení skartační lhůty může být dokument ze systému vyřazen. Proces skartačního řízení je několikafázový proces, který zahrnuje výběr dokumentů k vyřazení, sestavení skartačního návrhu, schválení skartačního návrhu a vlastní vyřazení Sestavení skartačního návrhu 1. Ve složce Vyřazování - Skartační řízení stiskněte tlačítko <Vytvořit nový skartační návrh>. 2. V zobrazeném formuláři zadejte "Název skartačního návrhu" a případně změňte "Datum" zahájení skartačního řízení. 3. Potvrďte založení nového skartačního návrhu tlačítkem <Uložit>. 4. Dojde k založení skartačního návrhu a automatickému zařazení všech balíčků, kterým uplynula skartační lhůta. obr. 16. Založení skartačního návrhu Zobrazení skartačního návrhu 1. Pro zobrazení obsahu skartačního návrhu označte skartační návrh a klikněte na aktivní odkaz ve sloupci Název. 2. Obsah skartačního návrhu lze filtrovat podle původního skartačního znaku a lhůty. Detail skartačního řízení zobrazuje v tabulce seznam archivních objektů, které byly na základě skartačního režimu automaticky zařazeny do skartačního řízení. Tabulka umožňuje zobrazit tyto objekty v následujících pohledech: -16-

17 a) vše - zobrazuje všechny zařazené objekty bez ohledu na formu. b) fyzické - zobrazuje objekty, které nemají digitální podobu a jsou fyzicky uloženy ve spisovně v UJ. Objekty jsou podle těchto jednotek seskupeny - po kliknutí na ukládací jednotku se zobrazí seznam obsažených objektů, které jsou předmětem skartačního návrhu c) věcné skupiny - zobrazuje tytéž objekty jako záložka vše, ale seskupené podle věcných skupin - po kliknutí na věcnou skupinu se zobrazí seznam obsažených objektů, které jsou předmětem skartačního návrhu. Poznámka: Při tvorbě skartačního návrhu ve stavu přípravy je možno vytisknout skartační návrh pomocí tlačítka <Tisk sk. návrhu> Zobrazení detailu balíčku ve skartačním návrhu 1. Klikněte na tlačítko <Detail balíčku>. 2. Dojde k zobrazení všech dostupných informací týkajících se vybraného balíčku. Tyto informace jsou rozděleny do jednotlivých záložek např. základní údaje, související objekty aj Vyřazení balíčku ze skartačního návrhu 1. Pro definitivní vyřazení balíčku z určitého skartačního návrhu provedete označením záznamu a stiskněte tlačítko <Vyřazení ze SŘ>. 2. Tento balíček bude odstraněn ze seznamu balíčku ve skartačním návrhu. Poznámka: Pokud dojde k vyřazení celého spisu, budou automaticky ze skartačního řízení vyřazeny i veškeré dokumenty (balíčky), které tento spis obsahuje. obr. 17. Vyřazení balíčku ze skartačního návrhu Dočasné pozastavení balíčku ze skartačního řízení/změna skartační lhůty 1. Pro dočasné pozastavení balíčku ze sestavovaného skartačního návrhu proveďte označení záznamu a stiskněte tlačítko <Pozastavit>. 2. V dalším kroku je možné případně nastavit změnu skartační lhůty výběrem z číselníku a potvrzením pomocí tlačítka <Pozastavit>. 3. Stav tohoto balíčku pak bude pozměněn na Skartace nebo archivace odložena. Balíček v náhledu skartačního návrhů zůstává pro případnou možnost zrušení pozastavení. Poznámka: Pokud dojde ke změně skartační lhůty nad spisem, automaticky se mění i nad zařazenými objekty. Pokud dojde ke změně skartační lhůty pouze nad dokumentem, tak je změna zanechána pouze u dokumentu, na spisu zůstává původní nezměněná lhůta. -17-

18 obr. 18. Dočasné vyřazení balíčku ze skartačního návrhu/změna skartační lhůty Vrácení balíčku ke skartaci Vyřazený balíček, který byl v předchozím kroku pozastaven je možno tzv. vrátit do skartačního návrhu. 1. Označte balíček, který má být navrácen do skartačního návrhu a stiskněte tlačítko <Zrušit pozastavení>. 2. Balíček bude zařazen zpět a jeho stav se změní na Balíček je navržen ke skartaci Změna skartační operace 1. Pro změnu skartační operace označte záznam a zvolte tlačítko <Navrhnout změny>. 2. V zobrazeném formuláři zvolte novou skartační operaci a volbu potvrďte tlačítkem <Potvrdit>, nebo tento krok stornujte pomocí tlačítka <Zrušit>. 3. Záznam, který byl tímto způsobem změněn, zůstane barevně označen. Rovněž je zobrazena informace o původní skartační operaci a nově změněné. obr. 19. Odlišení záznamu se změnou skartační operace Stornování skartačního návrhu 1. Klikněte na aktivní odkaz skartačního návrhu a zobrazte tak jeho detail. -18-

19 2. V obsahu skartačního návrhu zvolte tlačítko <Stornovat řízení>. 3. Skartační návrh bude stornován a zařazené balíčky budou vyřazeny z tohoto stornovaného návrhu. Stav tohoto skartačního řízeni je rovněž změněn na skartační řízení stornováno Předání skartačního návrhu k posouzení Připravený skartační návrh je nutné nejprve předat k posouzení. 1. V detailu skartačního návrhu zvolte tlačítko <Předat k posouzení>. 2. Stav se změní na Skartační řízení ve fázi schvalování. Pokud balíčky obsažené ve skartačním návrhu je možné vyřadit, tzn. došlo k posouzení skartačního návrhu zodpovědnou osobou a odsouhlasen příslušným archivem, lze provést schválení skartačního návrhu. Poznámka: Uživatel spisovny má možnost při zaškrtnutí možnosti tisk vygenerovat tiskovou sestavu obsahující skartační návrh před posouzením. obr. 20. Předání skartačního návrhu k posouzení Skartační návrh nelze předat k posouzení pokud: a) Dokumenty se skartační operací V nejsou rozděleny na A nebo S b) Existují konflikty (skartační režimy, křížové odkazy) c) Jsou evidovány zápůjčky (u fyzických dokumentů) Poznámka: V případě neúspěšné validace, tedy jsou generovány konflikty (kapitola 3.7. Práce s konflikty ve skartačním řízení), se další kroky neprovedou a zobrazí se chybová hláška Skartační řízení obsahuje konflikty Schválení skartačního návrhu 1. V seznamu skartačních návrhů ve složce Skartační řízení pomocí aktivního odkazu zobrazte detail skartačního návrhu jenž má být schválen. 2. Zkontrolujte podle detailních údajů, zda se jedná o správný návrh. Pokud ano, potvrďte stiskem tlačítka <Schválit >. 3. Provedete odsouhlasení skartačního návrhu. Poté v zobrazeném dialogovém okně zadejte číslo protokolu a datum schválení a vše potvrďte pomocí tlačítka <Potvrdit>. -19-

20 obr. 21. Schválení skartačního návrhu Balíčky obsažené ve skartačním návrhu jsou po jeho schválení: a) pozastavené balíčky jsou vyřazeny ze skartačního návrhu a připraveny pro zařazení do následujícího skartačního řízení. b) balíčky se skartační operací S jsou skartovány tzn. jsou ponechána pouze hlavičková metadata (ostatní metadata, historie a digitální obsah ve formě příloh je zničen) c) balíčky se skartační operací A jsou připraveny pro přesun do archivu. Tisk seznamu dokumentů Pro tisk skartačního návrhu již ve stavu přípravy je k dispozici tlačítko <Tisk sk. návrhu> přímo v detailu skartačního návrhu ve stavu přípravy. Při procesu předání k posouzení, nebo schválení skartačního návrhu je možno vygenerovat tiskovou sestavu obsahující seznam dokumentů ve skartačním řízení. Pro vygenerování této sestavy před potvrzením zaškrtněte příznak Tisk zobrazí se aktivní odkaz stáhnout, kliknutím na něj dojde k zobrazení PDF/A sestavy PRÁCE S KONFLIKTY VE SKRATAČNÍM ŘÍZENÍ V procesu předání skartačního návrhu k posouzení se může uživatel setkat s tzv. konflikty. Jedná se o události, které blokují nad konkrétním archivním balíčkem zařazeným do tohoto návrhu. Uživatel má možnost zobrazení konfliktů: a) Nad jednotlivými balíčky přímo v detailu samotného skartačního návrhu v přípravě. b) Ve složce Seznam konfliktů Zobrazení a aktualizace konfliktů ve skartačním návrhu v přípravě V průběhu přípravy skartačního návrhu je možno zjistit konflikty k jednotlivým balíčkům. 1. Pokud je u balíčku nalezen konflikt, zobrazí se u něj indikátor konfliktu. 2. Po kliknutí na tento indikátor dojde k zobrazení konfliktu/konfliktů bránících k zařazení balíčků do tohoto návrhu. Uživatel má poté možnost pomocí funkčností pro změnu lhůty a skartační operace a dalších uvedené konflikty odstranit. -20-

21 3. Po odstranění konfliktů je možno přímo ve skartačním návrhu v přípravě přegenerovat aktuální stav konfliktů pomocí tlačítka <Aktualizovat seznam>. Uživatel má tak aktuální přehled o již odstraněných konfliktech, popřípadě o těch, které je třeba stále odstranit. obr. 22. Generování stavu konfliktů ve skartačním řízení v přípravě Zobrazení seznamu konfliktů ze složky Zobrazení seznamu konfliktů při skartačním řízení zobrazíme ve složce Vyřazování Seznam konfliktů. Je možno zvolit druh zobrazení dle období, nebo pro skartační řízení. 1. Z číselníku zvolte příslušný rok a nejprve klikněte na tlačítko <Aktualizovat seznam>. 2. Poté proveďte zobrazení zjištěných konfliktů pomocí tlačítka <Zobrazit konflikty>. obr. 23. Zobrazení konfliktů pro období Zobrazení konfliktů pro konkrétní skartační řízení 1. Z číselníku zvolte skartační řízení, pro něž má být kontrola konfliktů provedena, dále nejprve klikněte na tlačítko <Aktualizovat seznam>. 2. Poté proveďte zobrazení zjištěných konfliktů pomocí tlačítka <Zobrazit konflikty>. -21-

Zkrácená uživatelská příručka Spisovna

Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. Aplikační řešení Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420 222 271 111 Fax: +420 222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Role:

Více

Zkrácená uživatelská příručka e-spis modul Správa spisovny verze 2.32

Zkrácená uživatelská příručka e-spis modul Správa spisovny verze 2.32 Uživatelská příručka systému ICZ a.s. Aplikační řešení Na hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 271 111 Fax: +420 222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka e-spis modul

Více

Uživatelská příručka systému Správa spisovny

Uživatelská příručka systému Správa spisovny ICZ a.s. Aplikační řešení Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420 222 271 111 Fax: +420 222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému Správa spisovny Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ)

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy je možné vkládat do ukládacích jednotek (UJ) a tyto ukládací jednotky předat do elektronické spisovny v případě,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 (výzva č. 34 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy zvýšení bezpečnosti plavby) verze 1 24. 8. 2017 Níže uvedené informace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 (výzva č. 28 železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu) verze 1-17.7.2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Průzkumník IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Průzkumník IS DP Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Co je to spisová služba

Co je to spisová služba ERMS - essl Co je to spisová služba životní cyklus dokumentů zahrnující příjem, označování, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování formy:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 5 3.1. Výpisy ve

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis 1. Postup uložení dokumentů do příruční spisovny... 2 1.1 Přesun z adresáře Vyřizuje se do Vyřízeno... 2 1.2 Přesun z adresáře Vyřízeno do Příruční spisovna...

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/10 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Přístup Uživatelů k údajům o Kartách... 3 3. Zobrazení

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 7.11.2014 1. Obsah 2. Soupis spisu... 3 3. Tisková sestava Návrhu předávacího protokolu do spisovny... 3 4. Převody do spisovny platnost dokumentu

Více

Osoba jednající za správce číselníku

Osoba jednající za správce číselníku Osoba jednající za správce číselníku Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Osoba jednající

Více

KEO4 Spisovna a Archiv ALIS spol. s r.o.

KEO4 Spisovna a Archiv ALIS spol. s r.o. KEO4 Spisovna a Archiv 25.10.2018 Contents 3 Obsah 1 Úvod 4 2 K převzetí 6 3 Určení umístění a uložení UJ 7 4 Uloženo ve spisovně 8 4.1 Pozastavení... skartační operace 9 4.2 Zapůjčení... dokumentu či

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část VI: Platební karty Obsah: I. Úvod... 2 II. Přístup Uživatelů k údajům o PK... 2 III. Zobrazení debetních platebních karet... 2 A. Zobrazení

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 (výzva č. 40 ITS ve městech projekty v rámci ITI a IPRÚ verze 1 9. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku Uživatelská

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24 1.4.2014 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Převody do spisovny výběrová kritéria... 3 3. Číselník zařazení archivní krabice... 3 4. Archivní krabice... 3 4.1.

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V4.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje elektronické podání výkazu INTRASTAT pro potřeby Českého statistického údaje (ČSÚ) formou exportu dat do souboru struktury CSV a jeho následnému zpracování a odeslání pomocí on-line

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zápůjčky/Předměty NÁVOD

Zápůjčky/Předměty NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Modul umožňuje elektronické vydávání a přehlednou evidenci zapůjčených předmětů, jako jsou klíče, různé pracovní nástroje, pracovní pomůcky a jiné položky. Agenda najde uplatnění

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Spisová služba ICZ Lite (egon)

Spisová služba ICZ Lite (egon) Spisová služba ICZ Lite (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite, především však na praktickou práci s aplikací. V závěru kurzu jsou

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

4. Patch Zdokonalení:

4. Patch Zdokonalení: Přehled úprav e-spis LITE 2.5.0 4. Patch 2.5.4 Zdokonalení: o ISZR Informační systém základních registrů integrace s ISZR vyhledávání subjektů v základních registrech (ROS, ROB) specifikace přesné adresy

Více

Přehled úprav aplikace e-spis LITE verze

Přehled úprav aplikace e-spis LITE verze Přehled úprav aplikace e-spis LITE verze 3.0.0 3.1.0.7 Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis LITE, je níže uveden přehled změn od verze 2.6.18 do verze 3.1.0.7. Hlavní novinky Technologické

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. divize Správa a řízení dokumentů Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému Spisové

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Metodický návod. odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami PRO OBSLUHU MODULU SDSL OBCE (OHLAŠOVANÉ HRY)

Metodický návod. odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami PRO OBSLUHU MODULU SDSL OBCE (OHLAŠOVANÉ HRY) MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad hazardními hrami Mgr. Karel Blaha ředitel odboru 34 Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10 Pracoviště: Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 11810 Sekretariát telefon: +420

Více

SSD Systém správy dokumentů (Spisovna) příručka ke školení

SSD Systém správy dokumentů (Spisovna) příručka ke školení Tvorba balíků SSD Systém správy dokumentů (Spisovna) příručka ke školení Pokud je dokument/spis vyřízen nebo uzavřen, můžete ho vložit do balíku, abyste jej mohli posléze předat do Spisovny. Dokumenty/spisy

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti Přihlášení na portál zakázky zakazky.technickamapa.cz/portal/ ŽIVOTNÍ CYKLUS aktualizační zakázka (zakázka

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Objednávky přepravy Uživatelská příručka

Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávka zadání objednávky Přihlášení a spuštění modulu Objednávky Otevřete www prohlížeč na adrese www.eschenker.dbschenker.com Přihlaste se vašim SIMS ID a

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.2.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011 Spisovna Obsah SPISOVNA... 3 Úvod, základní pojmy... 4 Parametry pro modul Spisovna... 6 Modul Referent - předání písemností a spisů do Spisovny... 7 Příprava písemností a spisů k předání do Spisovny...

Více

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1 Faktury Verze 2. Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více