Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák"

Transkript

1 Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák

2 ČR: IT infrastruktura pro hodnocení screeningu Národní onkologický registr Populační a léčebná zátěž Dostupnost péče Výsledky péče Specializované registry Hodnocení diagnostických center Kvalita péče REPORTY Distribuce péče Primární péče - Praktičtí lékaři - Gynekologové Monitoring vykázané péče Objem péče Validace dat

3 I. Novinky v populačních datech - Data NOR

4 Epidemiologie gynekologických nádorů v ČR: 2013 Diagnóza Incidence (rok 2013) Počet Počet na žen Počet Mortalita (rok 2013) Počet na žen Prevalence (k ) Počet Počet na žen D06 n. in situ hrdla děložního , , ,49 C54 ZN těla děložního , , ,70 C56 ZN vaječníku , , ,58 C53 ZN hrdla děložního , , ,69 C51 ZN vulvy 266 4, , ,44 D07 n. in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů C57 ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů 132 2,47 4 0, , , , ,56 C52 ZN pochvy vaginy 53 0, , ,70 C55 ZN dělohy, část NS 50 0, , ,58 Celkem , , ,47 Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

5 Epidemiologie C53 v časovém trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání TNM 7. vydání 20 80% Počet na žen ,9 % 60% 40% incidence mortalita %: trend růstu mezi roky ,9 % Rok 20% 0% Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam 2013 Rok Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

6 Epidemiologie C53 v časovém trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 30 ASR(E) na žen 100% TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání TNM 7. vydání 25 80% Počet na žen ,3 % 60% 40% incidence mortalita %: trend růstu mezi roky ,7 % Rok 20% 0% Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam 2013 Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR ASR(E): Revision of the European standard population report of Eurostat's task force ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, Available from:

7 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Epidemiologie C53 v časovém trendu Vývoj incidence dle stadií Podíl stadií 12 TNM 2. vyd. TNM 3. vyd. TNM 4. vyd. TNM 5. vyd. TNM 6. vyd. TNM 7. vyd. 100% TNM 2. vyd. TNM 3. vyd. TNM 4. vyd. TNM 5. vyd. TNM 6. vyd. TNM 7. vyd % Počet na žen Rok % 40% 20% 0% Stadium: neznámo z objektivních důvodů neuvedeno neúplný záznam Rok

8 ZN hrdla děložního (C53) v ČR - pozdní diagnóza dle regionů (období ) Kraj: Podíl pacientek 0% 20% 40% 60% 80% 100% Podíl pacientek se stadiem in situ v krajích Plzeňský 89,5 6,7 3,8 N = 2547 Jihočeský 83,3 10,7 6,0 N = 1442 Jihomoravský 82,0 11,7 6,3 N = 2608 Ústecký 79,8 12,3 8,0 N = 2283 Vysočina 79,4 12,3 8,4 N = 751 Královéhradecký Karlovarský Olomoucký Středočeský 74,6 73,6 71,4 65,4 15,2 15,9 21,0 23,0 10,2 10,5 7,6 11,6 N = 901 N = 781 N = 852 N = 1433 Podíl pacientek se stadiem III+IV v krajích > 75,0 % 65,1 75,0 % 65,0 % Pardubický 62,0 27,3 10,7 N = 553 Zlínský 61,0 27,2 11,7 N = 503 Hl. m. Praha 58,6 24,5 16,9 N = 1557 Liberecký 58,6 26,4 15,0 N = 420 Moravskoslezský 44,2 35,6 20,3 N = 1096 Česká republika 74,0 in situ Stadium I+II 16,6 9,4 N = > 14,0 % 10,1 14,0 % 10,0 % Stadium III+IV

9 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Epidemiologie C53 v časovém trendu Vývoj incidence dle stadií Podíl stadií 70 TNM 2. vyd. TNM 3. vyd. TNM 4. vyd. TNM 5. vyd. TNM 6. vyd. TNM 7. vyd. 100% TNM 2. vyd. TNM 3. vyd. TNM 4. vyd. TNM 5. vyd. TNM 6. vyd. TNM 7. vyd. Počet na žen Rok % 60% 40% 20% 0% Rok Stadium: in situ neznámo z objektivních důvodů neuvedeno neúplný záznam In-situ nádory hrdla děložního jsou v datech NOR identifikovány jako diagnóza D06 podle MKN10. Diagnóza D06 odpovídá CIN 3 a adenokarcinomu in situ.

10 ZN hrdla děložního (C53) v ČR věková struktura Věková struktura Incidence v roce 2013: - celkem diagnostikovaných žen: z toho 33,6 % v klinickém stadiu III IV - incidence na žen: 16,7 Mortalita v roce 2013: - celkem zemřelých: mortalita na žen: 7,3 Podíl dle věkových kategorií (%) nově diagnostikované novotvary v roce ,2% < 35 let let > 50 let Věk Prevalence v roce 2013: - celkem v prevalenci: žen - z toho 12,4 % v klinickém stadiu III IV při dg. 55,6% 33,2% 11,2 % žen je ve věku pod 35 let Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

11 Věk a stadium u pacientek se ZN hrdla děložního (C53) v období Podíl pacientek dle věkových kategorií [%] < Věková struktura dle stadií Věk 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Zastoupení stadií dle věku < Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 N = N = 654 N = 979 N = 685 N = 142 N = 122 Průměr 47 let 59 let 57 let 62 let 64 let 56 let Medián 43 let 60 let 57 let 62 let 67 let 57 let % žen pod 50 let 62,3 % 26,8 % 35,2 % 18,0 % 21,8 % 41,0 % % žen pod 35 let 20,7 % 4,4 % 7,8 % 2,6 % 9,2 % 12,3 % Věk

12 Věk a stadium u pacientek se ZN hrdla děložního (C53) a in situ nádory hrdla děložního (D06) v období Podíl pacientek dle věkových kategorií [%] < Věková struktura dle stadií Věk 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Zastoupení stadií dle věku < Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam In situ Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 N = N = N = 654 N = 979 N = 685 N = 142 N = 122 Průměr 36 let 47 let 59 let 57 let 62 let 64 let 56 let Medián 34 let 43 let 60 let 57 let 62 let 67 let 57 let % žen pod 50 let 90,0 % 62,3 % 26,8 % 35,2 % 18,0 % 21,8 % 41,0 % % žen pod 35 let 54,0 % 20,7 % 4,4 % 7,8 % 2,6 % 9,2 % 12,3 % Věk

13 ZN hrdla děložního (C53) v ČR věková struktura dle regionů (období ) Podíl pacientek mladších 35 let v krajích Podíl pacientek Kraj: 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pardubický 17,0 36,2 46,9 N = 224 Jihomoravský 16,0 36,6 47,3 N = 543 Liberecký 15,7 Jihočeský 13,7 31,0 55,3 N = 255 Středočeský 13,6 31,6 54,8 N = 529 Moravskoslezský 13,4 Olomoucký 13,0 33,2 53,8 N = 262 Plzeňský 12,5 33,2 54,2 N = 271 Zlínský 12,2 Vysočina 11,9 30,8 Ústecký 11,2 33,8 Hl. m. Praha 10,9 Královéhradecký 10,3 Karlovarský Česká republika 6,8 12,8 31,4 53,0 34,8 51,7 38,0 49,8 57,2 55,0 26,8 62,3 31,3 34,8 32,9 N = 185 N = 221 Podíl pacientek starších 50 let v krajích N = 159 N = 473 N = ,4 N = ,5 N = ,3 > 15,0 % 12,1 15,0 % 12,0 % N = 640 N = 4871 < 35 let let > 50 let Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR > 55,0 % 50,1 55,0 % 50,0 %

14 Predikce zátěže INCIDENCE ZN děložního hrdla (C53) Predikované hodnoty pro rok 2016 Incidence 1 (90 % interval spolehlivosti) Stadium I 466 (423; 509) Stadium II 138 (109; 166) Stadium III 203 (174; 233) Stadium IV 141 (120; 162) Klinické stadium neznámo 2 55 (41; 69) CELKEM 1003 (867; 1139) 1 Údaj obsahuje úplnou incidenci nádorového onemocnění včetně nových nádorů diagnostikovaných u onkologických pacientů. 2 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou. PREVALENCE ZN děložního hrdla (C53) Predikované hodnoty pro rok 2016 Prevalence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I (12 709; ) Stadium II 2529 (2446; 2612) Stadium III 2156 (2080; 2232) Stadium IV 623 (582; 664) Klinické stadium neznámo (1239; 1357) CELKEM (19 272; ) 1 Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

15 II. Mezinárodní srovnání

16 Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11, Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: C53 v mezinárodním srovnání INCIDENCE MORTALITA ASR (W) ASR (W) Rumunsko Litva Bulharsko Srbsko Černá Hora Estonsko Moldavská republika Maďarsko Lotyšsko Ukrajina Slovensko Ruská federace Česká republika Bosna a Herzegovina Irsko Bělorusko Makedonie Polsko Dánsko Slovinsko Chorvatsko Norsko Portugalsko Belgie Německo Island Španělsko Švédsko Velká Británie Nizozemsko Francie (metropolitní) Itálie Rakousko Řecko Albánie Lucembursko Finsko Kypr Malta Švýcarsko 17,4+ 12,7-17,4 8,5-12,7 6,5-8,5 < 6,5 evropské země okolní země Česká republika 13. místo v Evropě Rumunsko Moldavská republika Srbsko Litva Bulharsko Ukrajina Lotyšsko Ruská federace Estonsko Černá Hora Polsko Maďarsko Slovensko Makedonie Bělorusko Portugalsko Irsko Česká republika Chorvatsko Slovinsko Bosna a Herzegovina Lucembursko Norsko Španělsko Rakousko Belgie Dánsko Francie (metropolitní) Švédsko Řecko Albánie Velká Británie Německo Nizozemsko Itálie Kypr Švýcarsko Finsko Malta Island 6,0+ 3,4-6,0 2,0-3,4 1,8-2,0 < 1,8 evropské země okolní země Česká republika 18. místo v Evropě

17 Mortalita ZN děložního hrdla (C53) v průzkumu EU/OECD Populační programy s vysokým pokrytím cílové populace

18 Finsko Nizozemsko - Eindhoven Švédsko POPULAČNÍ SCREENING, VYSOKÁ ÚČAST POPULAČNÍ SCREENING, VYSOKÁ ÚČAST POPULAČNÍ SCREENING, VYSOKÁ ÚČAST Norsko Slovinsko Německo POPULAČNÍ SCREENING, VYSOKÁ ÚČAST (od 1990) POPULAČNÍ SCREENING, VYSOKÁ ÚČAST (od 2003) NE-POPULAČNÍ SCREENING Rakousko Česká republika Slovensko NE-POPULAČNÍ SCREENING NE-POPULAČNÍ SCREENING NE-POPULAČNÍ SCREENING

19 Incidence ZN děložního hrdla (C53) v mezinárodním srovnání: Souvislost s organizací screeningu SVĚT ASR (W) ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 107. místo ve světě 30,2+ 20,6-30,2 13,6-20,6 7,9-13,6 < 7,9 No data Romania Lithuania Bulgaria Serbia Montenegro Estonia Republic of Moldova Hungary Latvia Ukraine Slovakia Russian Federation Czech Republic Bosnia Herzegovina Ireland Belarus FYR Macedonia Poland Denmark Slovenia Croatia Norway Portugal Belgium Germany Iceland Spain Sweden United Kingdom The Netherlands France (metropolitan) Italy Austria Greece Albania Luxembourg Finland Cyprus Malta Switzerland EVROPA ASR (W) evropské země země s populačním screeningem a vysokým pokrytím okolní země Česká republika 13. místo v Evropě Evropa (2012): pacientů 17,4+ 12,7-17,4 8,5-12,7 6,5-8,5 < 6,5 No data ASR (W): věkově standardizovaná incidence na světový standard Source: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from:

20 III. Novinky v organizaci screeningu - Population-based design -

21 Kritéria pro zařazení do adresného zvaní Pojištěnec bude zařazen do procesu adresného zvaní do screeningu pokud: þ þ je pojištěncem dané ZP alespoň 4 roky je ve věkové skupině dle cílové populace programu è è è karcinom prsu: ženy ve věku let kolorektální karcinom: muži i ženy ve věku let karcinom děložního hrdla: ženy ve věku let Pojištěnec bude vyřazen z procesu adresného zvaní do screeningu pokud: þ þ þ þ þ þ je cizinec je občan ČR dlouhodobě pobývají v cizině nemá úplnou adresu v databázi pojišťovny např. PSČ nebo má adresu na p. o. box, případně e u něj evidována nedoručitelnost zásilek byl již pozván na konkrétní screeningový program před 11 a méně měsíci (zvažovat kalendářní měsíce, ne skutečný odstup) má vykázané výkony/diagnózy (prevence nebo léčba nádorových onemocnění) è Tedy výkony prevence nebo terapie cervikální neoplazií v posledních 3 letech má vykázané náklady na léčbu během posledních 365 dní nad 1 mil Kč (náklady se rozumí suma všech vykázaných nákladů na ambulantních, hospitalizačních dokladech, na žádankách a receptech; 1 bod je jedna koruna).

22 KDO a KOHO zve Systém zvaní I plátci zdravotní péče - zvou klienty neúčastnící se screeningu - zvou opakovaně a kontrolují efekt zvaní - vedou agendu umožňující monitoring a hodnocení výsledku Zvaní ze strany PZP je v souladu se zákony PZP mohou exaktně selektovat pojištěnce vhodné pro zvaní Systém zvaní II diagnostická centra - zvou klienty zapojené do screeningu k opakovaným návštěvám - týká se: mamografie, gynekologie, praktičtí lékaři - vedou základní agendu umožňující monitoring Pokud klient nereaguje -> přejde do systému I

23 JAK zve 1. Zvaní adresné, formou dopisu 2. Zvaní postupně v čase (po měsících), aby se rovnoměrně obsadila kapacita diagnostických center 3. Systém birthday invitation. 4. Kontrola výsledků prováděna vždy po roce od odeslání zvacího dopisu tedy opět průběžně po měsících. 5. Zavedení systému zvaní a jeho hodnocení si vyžádala zajištění adekvátního IT zázemí na straně PZP

24 JAK se zve

25 IT zajištění adresného zvaní Vyšetření POZVÁNÍ Dg C Pozvání Preventivní vyšetření Diagnostika v epizodě Zhoubný nádor Vyšetření Vyšetření Vyšetření

26 IT zajištění adresného zvaní Vyšetření Vyšetření Vyšetření Dg C Preventivní vyšetření Epizody Diagnostika v epizodě Zhoubný nádor Vyšetření Vyšetření Vyšetření

27 Počet pozvánek dle jednotlivých variant dopisu a jednotlivých programů v období leden 2014 červen 2015 celkem pozvánek Varianta dopisu Pozvánka na screening zhoubného nádoru děložního hrdla prsu kolorekta 1 Skupina muži - schází K Skupina ženy - schází C Skupina ženy - schází M Skupina ženy - schází C+M Skupina ženy - schází K Skupina ženy - schází C+K Skupina ženy - schází M+K Skupina ženy - schází C+M+K Celkem poslaných pozvánek K screening kolorekta, C screening děložního hrdla, M screening prsu Celkový počet pozvaných není součtem pozvaných k jednotlivým programům, neboť pojištěnci jsou zváni k více programům současně

28 Závěry I.

29 ZÁVĚRY I: stav programu screeningu 1) Cervikální screening je v ČR pod kontrolou: probíhá pravidelný audit populačních i diagnostických dat 2) Je ustavena a auditována síť laboratoří hlásících data na základě smluv s MU 3) Na populační úrovni je patrný pokles incidence i mortality 4) Bylo zahájeno adresné zvaní občanů do screeningových programů zhoubných nádorů 5) Na populačních výsledcích je patrné, že screening minimálně částečně míjí věkové kohorty žen > 50 let 6) Všechna dostupná data ukazují na značné regionální rozdíly ve výsledcích

30 IV. Nová data o výsledcích screeningu - Výstupy registru IBA MU návrh monitoringu indikátorů -

31 Screening karcinomu děložního hrdla Míra účasti dle věku při prvním pozvání Poprvé pozvaní v roce 2014, celkem pozvaných Ženy ve věku let Míra účasti 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Věk pojištěnky Celková míra účasti: 11,2 % (je uvažována účast na screeningové cytologii, preventivní prohlídce, diagnostických nebo terapeutických výkonech na děložním hrdle) Kohorta pozvaných žen obsahuje malou a rezistentní část populace, což vede k poměrně nízké míře účasti ve srovnání s ostatními programy

32 Screening karcinomu děložního hrdla Míra účasti dle věku při druhém pozvání Podruhé pozvaní v období červenec-prosinec 2014, celkem pozvaných Ženy ve věku let Míra účasti 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Věk pojištěnky Celková míra účasti: 7,6 % (je uvažována účast na screeningové cytologii, preventivní prohlídce, diagnostických nebo terapeutických výkonech na děložním hrdle) Druhé pozvání vede k menší míře účasti, stále však reaguje určitá část pozvané populace

33 Parametrická struktura: žádanka/průvodka Standardizovaný sběr dat Jednotná průvodka vyšetření Cytologická laboratoř hlásí do centrální databáze - automatickým exportem

34 Kumulativní počet záznamů v centrální databázi programu (IBA MU) Kumulativní počet záznamů dle data vyhodnocení cytologie opakovaný kontrolní stěr (n = ) pravidelný screeningový stěr (n = ) + znovu provedený (n = ) + neuvedeno (n = ) záznamů v roce záznamů v roce záznamů v roce záznamů v roce záznamů všechny dodané záznamy ( ) záznamů v roce záznamů v roce záznamů v roce 2015 průběžný výsledek leden březen únor duben květen červenec srpen září listopad říjen prosinec leden březen únor duben květen červenec srpen září listopad říjen prosinec leden březen únor duben květen červenec srpen září listopad říjen prosinec leden březen únor duben květen červenec srpen září listopad říjen prosinec leden březen únor duben květen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden březen únor duben květen červenec srpen září listopad říjen prosinec leden březen únor duben květen červenec srpen září listopad říjen rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 Průběžně narůstá počet záznamů uvedených v centrální databázi screeningu karcinomu děložního hrdla v prosinci 2015 čítá již téměř 16 milionů záznamů 94 % záznamů tvoří screeningové cytologie

35 Výsledky screeningových cytologických vyšetření Vyšetření v roce 2014 n = žen vč Jiné/Neuvedeno/Nelze diagnostikovat 1. Bez neoplastických intraepiteliálních změn a malignity ,33% 8. Atypie žlázových buněk ,24% 5. HSIL ,15% 4. LSIL ,21% 3. ASC-H ,24% 12. Ostatni maligní nádory 16 0,001% 11. Adenokarcinom invazivní 45 0,002% 10. Adenokarcinom in situ 18 0,001% 9. Atypie žlázových buněk (spíše neoplastické) 218 0,01% Čtyři procenta žen mají abnormální výsledek, většinou ASC-US nebo LSIL 2. ASC-US ,59% 7. Dlaždicobuněčný karcinom 116 0,01% 6. HSIL nelze vyloučit invazi 209 0,01%

36 Navrhované indikátory kvality v ČR (i) Pokrytí cervikálním screeningem (primárním zdrojem jsou data pojišťoven) Čitatel: počet žen se screeningovou cytologií Jmenovatel: počet žen v populaci Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou Čitatel: počet žen, u kterých je kvalita screeningové cytologie neuspokojivá Jmenovatel: počet žen se screeningovou cytologií varianta: pouze vzorky odmítnuté ke zpracování Podíl vzorků s abnormálním výsledkem Čitatel: počet žen se závěrem screeningového cytologického vyšetření: atypie (dlaždicových nebo žlázových buněk), intraepiteliální léze nebo karcinom Jmenovatel: počet žen se screeningovou cytologií Podíl vzorků s vykázanou atypií (ASC-US, ASC-H, AGC-NOS, AGC-NEO) Čitatel: počet žen se závěrem screeningového cytologického vyšetření ASC-US, ASC-H, AGC-NOS, nebo AGC-NEO Jmenovatel: počet žen se screeningovou cytologií

37 Navrhované indikátory kvality v ČR (ii) Podíl vzorků s výsledkem HSIL+ Čitatel: počet žen se závěrem screeningového cytologického vyšetření HSIL, HSIL nelze vyloučit invazi, dlaždicobuněčný karcinom, adenokarcinom (in situ nebo invazivní), ostatní maligní nádory Jmenovatel: počet žen se screeningovou cytologií Pozitivní prediktivní hodnota pro CIN2+ Čitatel: počet žen ze jmenovatele s výsledkem CIN2, CIN3, CGIN(AIS), Invazivní zhoubný nádor děložního hrdla, Jiný zhoubný nádor Jmenovatel: počet žen se závěrem screeningového cytologického vyšetření HSIL, HSIL nelze vyloučit invazi, dlaždicobuněčný karcinom, adenokarcinom (in situ nebo invazivní), ostatní maligní nádory a dostupným histopatologickým výsledkem

38 Příklad monitoringu indikátorů: Podíl vzorků s abnormálním výsledkem v centrech Hodnota indikátoru v centrech 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 95. percentil (2013): 8,2 % rok 2014 rok 2013 Časový vývoj 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% perc Medián + kvartily 5perc 3,0% 2,0% Počet hodnot (center) ,0% 0,0% 5. percentil (2013): 0,1 % Laboratoře pro cervikální screening Medián 3,5% 3,6% 3,2% 2,9% 2,8% 5. percentil 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 95. percentil 9,5% 7,7% 8,9% 8,2% 7,5%

39 V. Nová data o výsledcích screeningu Populační výsledky: data zdravotních pojišťoven

40 Pokrytí cílové populace screeningu v letech Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let) Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2014, N = vyšetření (NRC)) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 35.0% 35.8% 37.5% 38.2% 39.2% 38.9% 40.7% 48.1% 57.7% 55.3% 54.8% 55.4% 55.8% 55.2% 0% Rok Údaj stanoví podíl žen v užší cílové populaci (25-59 let, žen v populaci v roce 2014), které podstoupily screeningovou cervikovaginální cytologii v daném roce Prozatím v důsledku adresného zvaní nevzrostlo jednoleté pokrytí cervikálním screeningem Screening karcinomu děložního hrdla

41 Pokrytí cílové populace screeningu recentní vývoj dle věkových skupin Ženy od 25 let Cervikovaginální screeningová cytologie: ( ) (2013, N = vyšetření; 2014, N = vyšetření (NRC)) Pokrytí ve skupině 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -1,3% -1,0% -0,9% -0,8% rok 2013 rok ,1% +0,1% +0,4% +1,1% +1,8% +1,0% +1,1% +0,9% +0,3% Věk pojištěnky Čísla udávají rozdíl v pokrytí příslušné věkové skupiny v procentních bodech. Jednoleté pokrytí mírně vzrostlo jen u věkových skupin nad 50 let. Dostupná data neumožňují stanovit vývoj víceletého (např. 3letého) pokrytí cervikálním screeningem. Screening karcinomu děložního hrdla

42 Pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2014, N = vyšetření (NRC)) DC: 51,4 UL: 53,8 LI: 55,2 TP: 49,5 MO: 53,3 CL: 52,8 JN: 55,9 CV: 55,7 LT: 59,2 SM: 59,4 TU: 53,7 SO: 54,9 KV: 49,7 LN: 53,5 MB: 63,0 ME: 54,6 JC: 61,1 NA: 62,3 CH: 50,3 KD: 53,0 RA: 60,8 PH: 53,1 NB: 54,9 HK: 57,0 AX: 50,8 RK: 59,9 JE: 44,7 PS: 61,0 PZ: 52,8 TC: 57,9 BE: 53,1 KO: 56,1 PA: 58,4 RO: 55,2 PM: 55,3 UO: 60,7 KH: 56,3 SU: 56,8 BR: 56,7 CR: 63,5 PJ: 64,5 PB: 59,0 BN: 57,0 DO: 58,3 OP: 58,6 HB: 57,2 SY: 58,3 OT: 49,5KA: 51,8 KT: 54,8 OL: 57,5 PI: 56,5 NJ: 60,5 TA: 59,4 PE: 58,5 ZR: 55,3 ST: 54,2 BK: 54,2 PV: 57,5 JI: 59,2 PR: 55,3 FM: 56,2 PT: 56,1 BO: 55,5 VS: 58,9 JH: 62,9 TR: 60,4 BM: 54,5 VY: 55,0 KM: 56,1 CB: 60,1 ZL: 54,7 Pokrytí v procentech < 50,0 50,0-55,0 55,0-60,0 60,0-65,0 > 65,0 CK: 57,7 ZN: 52,6 BV: 56,1 UH: 54,1 HO: 50,3 Celkové pokrytí (2014): 55,2 % (rozsah mezi okresy ČR: 44,7-64,5 %) Screening karcinomu děložního hrdla

43 Podíl abnormálních výsledků při screeningové cytologii dle věku Ženy, let Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2014, N = vyšetření (NRC)) Podíl abnormálních výsledků 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Věk při vyšetření Celkový podíl abnormálních výsledků (2014): 4,3 % U mladších žen jsou abnormální výsledky screeningové cytologie častější Screening karcinomu děložního hrdla

44 Podíl abnormálních výsledků při screeningové cytologii dle regionů Ženy, let Podíl abnormálních výsledků 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2014, N = vyšetření (NRC)) pozorovaný podíl v daném kraji rozsah hodnot podílu v okresech daného kraje Kraj Celkový podíl (2014): 4,3 % (rozsah mezi kraji ČR: 2,8-6,8 %) Vzhledem k různorodé geografické obslužnosti screeningových laboratoří výsledky nemusí odpovídat zdravotnickým zařízením v daném kraji Screening karcinomu děložního hrdla

45 Vyšetření hrhpv dle věkových skupin Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny hrhpv (95201) (2014, N = vyšetření (NRC)) Vyšetření na 1000 žen Užší cílová populace, let N = vyšetření 0.0 Věk při vyšetření Celková míra (25-59 let, 2014): 4,9 vyšetření na 1000 žen V roce 2013 byla celková míra 3,8 vyšetření na 1000 žen Screening karcinomu děložního hrdla

46 Vyšetření hrhpv v okresech Ženy, let Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny hrhpv (95201) (2014, N = vyšetření (NRC)) DC: 2,3 UL: 1,6 LI: 2,4 TP: 6,6 MO: 2,4 CL: 3,4 JN: 2,4 CV: 4,5 LT: 1,0 SM: 4,3 TU: 11,0 SO: 4,2 KV: 1,7 LN: 0,6 ME: 6,2 MB: 1,5 JC: 7,6 NA: 10,2 CH: 7,1 KD: 2,6 RA: 1,8 PH: 6,1 NB: 4,6 HK: 4,4 AX: 5,6 RK: 7,6 PS: 6,7 JE: 1,6 TC: 8,1 BE: 3,6 PZ: 5,0 KO: 8,0 PA: 11,0 RO: 3,4 PM: 6,9 UO: 1,5 KH: 2,0 SU: 3,6 BR: 4,7 CR: 8,4 PJ: 6,0 PB: 1,9 BN: 3,0 DO: 2,7 OP: 8,7 HB: 0,4 SY: 1,1 OT: 7,9KA: 13,8 PI: 4,1 OL: 4,3 KT: 2,7 TA: 4,2 PE: 0,8 ZR: 0,5 NJ: 4,7 ST: 7,3 BK: 2,8 PV: 5,8 PR: 1,6 JI: 7,2 FM: 8,6 PT: 6,8 BO: 2,3 JH: 0,9 VS: 8,9 TR: 3,0 BM: 3,0 VY: 2,7 KM: 3,2 CB: 6,9 ZL: 6,2 Vyšetření na 1000 žen <0,5 0,5-2,0 2,0-3,5 3,5-5,0 >5,0 CK: 3,6 ZN: 1,9 BV: 1,2 HO: 1,3 UH: 1,8 Celková míra (2014): 4,9 na 1000 žen (rozsah mezi okresy ČR: 0,4-13,8) V roce 2013 byla celková míra 3,8 vyšetření na 1000 žen Screening karcinomu děložního hrdla

47 Sledované diagnostické výkony Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech Zdroj dat: NRC 60,000 Kyretáž hrdla děložního, ablace polypu (kód 63547,10198) 50, ,000 30,000 Kolposkopická expertiza (kód 63063) od , ,000 Excize z čípku děložního (kód 63531) Rok Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Screening karcinomu děložního hrdla

48 Sledované výkony Terapie prekanceróz cervixu I Počet žen s provedeným výkonem v jednotlivých letech 16,000 14,000 12,000 Konizace kromě laseru (kód 10194, 63533) Zdroj dat: NRC ,000 8,000 Elektrodiatermokoagulace (kód 63540) 6,000 4,000 2,000 0 Kryoterapie (kód 63539) Rok Elektrodiatermokoagulace a kryoterapie spolu v trendu výrazně korelují. U konizací i destrukčních metod se výrazně více využívají nelaserové techniky. Postupně se užívá stále méně destrukčních metod. Pilotní export dat PZP nesleduje individuálního jedince. V čase jsou tak zahrnuty i opakovaně vyšetřované ženy a úhrnný počet výkonů zde nepředstavuje úhrnný počet unikátních rodných čísel. Screening karcinomu děložního hrdla

49 Závěry II.

50 ZÁVĚRY II. Stav programu screeningu 1) Probíhá pravidelný audit zapojených laboratoří a jsou průběžně hodnoceny výsledky 2) Stále je patrný velký mezi-regionální rozptyl ve výsledcích, zejména v podílu abnormálních výsledků 3) Zavádíme mezinárodně doporučený audit kvality = hodnocení indikátorů kvality screeningu 4) Bylo zahájeno adresné zvaní občanů do screeningových programů zhoubných nádorů, na první pozvání reagovalo 11,2% klientek. 5) Adresné zvaní se dosud na jednoletém pokrytí screeningem výrazněji neprojevilo. Nárůst nových klientek screeningu byl zřejmě kompenzován ztrátou pokrytí u již zapojených klientek. Pro analýzu těchto jevů potřebujeme nutně individuální data.

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Výsledky nad daty do 31.12. 2017 L. Dušek jménem kolektivu

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Informační podpora a aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Informační podpora a aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Informační podpora a aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Ladislav Dušek, Ondřej Májek Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R.,

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Pohled patologa na screening a diagnostiku cervikálních neoplázií. Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C.

Pohled patologa na screening a diagnostiku cervikálních neoplázií. Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C. Pohled patologa na screening a diagnostiku cervikálních neoplázií Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C. České programy screeningu a účast patologů v nich: Karcinom prsu: mammografie jehlová biopsie

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013 Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013 Jan Dane!, Helena Barto"ková, Miroslava Skovajsová Anal!za dat: Ond#ej Májek, Ond#ej Ngo, Daniel Klime!, Ladislav Du!ek Úvod!!

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Vaše nejcennější foto Ústí nad Labem, SCREENINGOVÉ MAMOCENTRUM Prim. MUDr. Petr Váša, Kateřina Mikšovská, DiS 6.4. 2017 Seznam screeningových mamocenter

Více

Systém organizovaného zvaní do screeningu zhoubných nádorů v ČR

Systém organizovaného zvaní do screeningu zhoubných nádorů v ČR Systém organizovaného zvaní do screeningu zhoubných nádorů v ČR METODIKA - IMPLEMENTACE Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz KDO bude zvát a KOHO bude

Více

TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy

TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy Tisková konference shrnující dosavadní výsledky úspěšného programu prevence v ČR a vyzývající občany k

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list GEOGRAFIE A ŠKOLA Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list K zodpovězení následujících otázek budeš potřebovat data ve formě tabulek, grafů a kartogramů na dalších stránkách tohoto pracovního listu.

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR X. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY 10.9.2015 Viktor Maňásek Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Fakta Ročně je v ČR nově diagnostikováno

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie -

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Žádné hodnocení léčebné péče není možné

Více