DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS. LIFT COMPONENTS s.r.o. Na Novém poli 383/3, Karviná - Staré Město. Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS. LIFT COMPONENTS s.r.o. Na Novém poli 383/3, Karviná - Staré Město. Tel.: 596311393 596363351 Fax: 596312366"

Transkript

1 DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS

2 Obsah 1, Představení , Hlavní komponenty , Provoz , Připevnění k rámu , Technická data , Rozměry pro připojení enkóderu , Vlastnosti enkóderu , Typ seřízení , Instrukce pro použití a údržbu , Plán instalace , Osvědčení a typové zkoušce... 25

3 1, Představení Omezovač rychlosti STAR PLUS od společnosti DYNATECH je vyroben tak, aby mohl být umístěn na kabinu nebo na rám, a aby se současně s nimi mohl pohybovat. Díky tomu prostor pro omezovač ve strojovně není nutný a můžete odstranit i převáděcí kladku a závaží v prohlubni šachty. Použitím tohoto nového konceptu se bude omezovač pohybovat, zatímco lana zůstanou fixována a ukotvena ke stropu šachty malým napínacím zařízením. Informace o nastavení zařízení, se kterými se omezovač propojí, budou poskytnuty později. Model omezovače rychlosti je navržen tak, aby byl schopen zjistit pozici kabiny v každém okamžiku prostřednictvím enkóderu. 2, Hlavní komponenty Každý omezovač rychlosti je sestaven s následujících komponentů: dvě kladky, odstředivý systém, zařízení pro uzamčení, obal a komponenty pro připevnění omezovače na kabinu nebo na rám. Obrázek níže zobrazuje popis omezovače rychlosti:

4 Vysvětlení: (1) Vodící kladka (2) Hlavní kladka (3) Odstředivý systém (4) Uzamykací systém (5) Destička pro připevnění ke kabině nebo k rámu (6) Enkóder 3, Provoz Omezovač rychlosti je odstředivého typu a je schopen pracovat i směrem nahoru i směrem dolů. Jak již bylo zmíněno výše, bude zachycovač připevněn na kabinu nebo na rám výtahu a může být umístěn i nad i pod ně. Lano, upevněné ke stropu a ke spodu šachty, prochází skrz omezovač rychlosti, podél čelistí kladek. Takto, pokud kabina dosáhne určité rychlosti, uzamkne omezovač pohyb lan. Toto uzamčení je řízeno zachycovačem a zastaví pohyb kabiny. Nákres provozu je následující:

5 Systém propojení zajistí, že když rychlost kabiny převýší nastavenou rychlost (rychlost omezovače), odstředivý systém se spolu s kladkami spojí s uzamykacím systémem omezovače, který je připojen na řídící tyč přídavným komponentem. V tomto okamžiku se hlavní zámky kladky a existující tření mezi lany a kladkou přenesou na zachycovač přídavným komponentem a řídící tyčí. A poté zastaví omezovač rychlosti kabinu. Je důležité si povšimnout, že spojení mezi omezovačem a zachycovačem není provedeno přes lano omezovače, ale přes přídavný mechanický systém. Detailní obrázek níže zobrazuje jedno z možných upevnění omezovače k výtahu a také i výše zmíněné informace. Na prvním obrázku je zobrazeno umístění omezovače pod kabinu. (1) Vodící kladka (2) Lano (3) Omezovač rychlosti (4) Odstředivý systém (5) Uzamykací zařízení (6) Přídavný systém (7) Řídící tyč (8) Zachycovač

6 Omezovač rychlosti umístěný v nižší pozici pak bude takto: Popisek tohoto obrázku se přesně shoduje s tím předchozím. Pokud budou řídící tyč a zachycovač umístěny nad kabinou, bude to vypadat následovně:

7 Na posledním obrázku to sice není zobrazeno, ale omezovač rychlosti má ochranný obal. Mějte na paměti, že umístění omezovače v kabině záleží také na zákaznících, ale přídavný systém, který připevňuje omezovač k řídící tyči, musí být vyroben výrobcem výtahů. Kresba níže zachycuje 5 kotvících děr přídavného systému k uzamykacímu zařízení. Vodící kladka je používána k znovu odklonění lana směrem k napínáku, které jsou umístěny v šachtě. Tato kladka rotuje, pokud se kabina pohybuje, i když je hlavní kladka uzamčena. Tímto můžeme zajistit, že kladka následuje přesně pohyby kabiny. Tento fakt je velmi důležitý, protože dovoluje zjistit pozici výtahu kdykoliv prostřednictvím enkóderu v kladce. Další důležitou částí omezovače je napínací systém lan. Vysvětlení naleznete níže. Napínací systém lana Lano je ukotveno ke spodu šachty a také ke stropu šachty pružinovým napínacím zařízením tak, aby ani závaží ani vodící kladka už nebyly potřebné. Kontakty uvolnění budou dány dohromady. Tyto kontakty musí být spojeny paralelně, v sérii, s bezpečnostním obvodem zařízení.

8 Cílem těchto dvou kontaktů je zjistit poškození nebo napětí lan, kdy budou obě pružiny řídit kontakty. V případě zaklínění se jedna pružina uvolní a druhý bude utažená. Výsledkem poté bude, že pouze jeden ze dvou kontaktů bude otevřen bez modifikace sériové linie. Níže je zobrazen obrázek napínacího zařízení šachty: (1) Lano (2) Řídící destička (3) Místo kontaktu (4) Kontakt uvolnění (5) Nosná destička (6) Seřizovací matice (7) Napínací pružina Napínání je provedeno seřizovací maticí, která stlačí pružinu na maximální pozici, kterou povoluje řídící destička. Během procesu nastavení je rozumné napínat lana manuálně, co nejvíce to jde, předtím než použijete napínací pružinu. Takto bude zajištěno, že délka ukotvení lana bude dostatečná pro napnutí. Napnutí musí být provedeno na obou napínácích. Výše vysvětlená maximální pozice je zobrazena na následujícím obrázku:

9 (1) vzdálenost uvolnění Pokud se lana uvolní nebo poškodí, pružina (pokud je zachována její délka), dovolí, aby byly kontakty řízeny destičkou, aby bylo zajištěno zastavení kabiny. Napínací zařízení, které musí být umístěno na stropě šachty, má přesně ten samý tvar a funkci jako to, které bylo popsáno předtím. Napínací systém pružiny je citlivý na délku lan a proto, pokud máte dlouhá lana, bude nutné je napnout vícekrát. Dálkový vybavovací systém V zachycovači je zabudován dálkový vybavovací systém, pro test správného vybavení omezovače a následného vybavení zachycovače. Skládá se z dálkového vybavovacího elektromagnetu, který může být řízen ze strojovny. Pro pomoc při instalaci, jsou přípustné 3 verze systému: Cívka o 24 V DC (přímý proud). Proud musí být 1,1 A Cívka o 48 V DC (přímý proud). Proud musí být 1,1 A Cívka o 190 V DC (přímý proud). Proud musí být 1,1 A Poznámka: Jen pár sekund je potřebných k zapnutí omezovače. Po jeho aktivaci musí být proud, dodávaný do cívky, vypnut, aby se předešlo přehřátí.

10 Obrázek cívky (1) a také její umístění, je zobrazen níže: Kontakt překročení rychlosti Omezovač je umístěn v kontaktu překročení rychlosti. Mějte na paměti, že omezovač rychlosti bude umístěn v kabině a kontakt bude mít automatický návrat. V každém případě by poté měla autorizovaná osoba provést počáteční start, ale bez přímého přístupu omezovače. Následující obrázek ukazuje umístění kontaktu překročení rychlosti, kde (1) je kontakt automatického navrácení.

11 4, Připevnění k rámu Následující obrázek ukazuje ukotvení omezovače k rámu výtahu. Mírou jsou milimetry. Omezovač musí být ukotven 4 šrouby M10 kvality 8.8. Vhodná vzdálenost je mezi 30 a 40 metry. Utahovací kroutivý moment síly je 80 Nw-m. Je doporučeno použít Autoblock matice, abyste se vyhnuli možnému uvolnění šroubů. 5, Technická data Zařízení: Omezovač rychlosti Model: STAR PLUS Výrobce: DYNATECH, DYNAMICS TECHNOLOGY, S.L. Rozsah použití: Maximální jmenovitá rychlost 2,3 m/s Maximální vybavovací rychlost: 2,66 m/s Minimální jmenovitá rychlost*: 0,4 m/s Minimální vybavovací rychlost: 0,6 m/s *Norma dovoluje použití omezovače rychlosti s nominální rychlostí pod 0,4 m/s, pouze při zachování vybavovací rychlosti dle Standardu UNE-EN 81. Lana: Průměr 6mm Složení 6 x

12 Předepnutí lana: 750 N Toto napnutí se vyvolá předepnutím pružin na koncích lana až do ustavené pozice. Napětí lan při propojování: Vyšší než 300 N Průměr kladky: 200 mm Kontakt nadměrné rychlosti: Viz. Kapitola 3 Sériové dálkové vybavení: Viz. Kapitola 3 Možnost namontování enkoderu Další charakteristiky: Omezovač má 3 připojovací body. Vzdálenost mezi dvěma následujícími body je limitována na maximálně 200 mm. Omezovač rychlosti Star Plus je vždy montován s velmi kvalitními ložisky Zachycovače, se kterými jej můžete použít Všechny zachycovače, jejichž vybavovací rychlost může být dosažena také omezovačem rychlost Poznámka: Pro vybavovací rychlost pod 1 m/s (hlavně okamžitý zachycovač) bude dodávána speciálně navržená pro nízkou rychlost (Star BV). (Tento omezovač rychlosti má stejné rozměry a technické parametry jako ten standartní) 6, Rozměry pro připojení enkóderu Zde naleznete rozměry pro umístění enkóderu v případě, že si jako zákazník instalujete vlastní enkóder

13 7, Vlastnosti enkóderu ROTAČNÍ ENKÓDER E6B2-C Nový pravidelný rotační enkóder Široký rozsah napětí od 5 do 24 VDC (otevřený sběrný režim) Rozlišení 2000 pulsů/otáček v 40 mm krytu Fáze Z může být seřízena jednoduše s použitím původní indikační funkce Je povoleno zatížení 30 N v radiálním směru a 20 N v silovém směru Krátký oběh a zpětné spojení ochranného oběhu zajišťuje velmi spolehlivé fungování Je možný model výstupu liniový řidič (Kabely prodlouženy na 100 m) Zdroj napájení Výstupní konfigurace 5 až 24 VDC NPN výstup otevřeného sběrače Rozlišení Model 10/20/30/40/50/60/100/200/300/ E6B2-CWZ6C 360/400/500/600/720/800/1000/ 1024/1200/1500/1800/ /200/360/500/600/1000/2000 E6B2-CWZ5B 12 až 24 VDC PNP výstup otevřeného sběru 5 až 12 VDC Výstup napětí 10/20/30/40/50/60/100/200/300/ 360/400/500/600/1000/1200/1500/ 1800/ VDC Výstup liniového řidiče 10/20/30/40/50/60/100/200/300/ 360/400/500/600//1000/1024/1200/ 1500/1800/2000 Poznámka: Při objednávce specifikujte rozlišení spolu s číslem modelu Příslušenství (objednávejte jednotlivě) Název Model Spojení E69-C06B E69-C68B E69-C610B Příruba Montovací držák E69-2 E69-C06M E69-FBA E69-FBA02 (včetně držáku E69-2) E6B2-CWZ3E E6B2-CWZ1X

14 Příklad aplikace Specifikace Elektrické vlastnosti Položka E6B2-CWZ6C E6B2-CWZ5B E6B2-CWZ3E E6B2-CWZ1X Zdroj napájení napětí Spotřeba proudu (viz. Od 5 VDC 5% do 24 VDC+15% OD 12 VDC 10% do24 VDC+15% Od 5 VDC 5% do 12 VDC+10% 5 VDC ± 5% 70 ma max. 80 ma max 130 ma max. poznámka3) Rozlišení 10/20/30/40/50/60/100/ 200/300/ 360/400/500/ 600/720/800/1000/1024/ 1200/1500/1800/2000P/R 100/200/360/ 500/600/1000/ 2000P/R 10/20/30/40/50/60/10 0/200/300/360/400/50 0/600/1000/1200/150 0/ 1800/2000 P/R 10/20/30/40/50/60/100/ 200/300/360/400/500/ 600/1000/1024/1200/ 1500/ 1800/2000 P/R Výstupní fáze A, B a Z (Oboustranný) A, A, B, Ā,, Výstupní konfigurace Výstupní kapacita Max. frekvence odezvy Rozdíl fáze na výstupu Amplituda výstupu Odpor izolace Otevřený sběrač 30 VDC max. 35 ma max. Zbytkové napětí 0,4 V max Otevřený sběrač 35 ma max Zbytkové napětí 0,4 V max Napětí 20 ma max. Zbytkové napětí 0,4 V max. 100 khz 50 khz 100kHz 100kHz 90 ±45 mezi A a B (1/4T±1/8T) 1 µs max Kontrolní výstupní napětí 5V Odpor nákladu 1 kω Délka kabelu 0,5 m 1 µs max Délka kabelu 2m, l sink :10mA max 20 MΩ min. (v 500 VDC) mezi nosnými částmi a skříní 1 µs max Délka kabelu 0,5m l sink :10mA max Liniový řidič (viz pozn. 2) AM26LS31 ekvivalentní Výstupní proud: Vysoký level I o =-20mA Nízký level I s =20mA Výstupní napětí: Vysoký level V o =2,5V min Nízký level V s =0,5V max 0,1 µs max Délka kabelu 0,5m I o = -20mA I s = 20 ma Síla elektrické ochrany 500 VAC, 50/60 Hz pro 1 min mezi nosnými částmi a skříní

15 Poznámky: 1. Maximální elektrická odezva otáčky je dána rozlišením a maximální frekvencí odezvy jako následovně: Maximální elektrická frekvence odezvy Maximální frekvence odezvy/rozlišení x 60 Toto znamená, že E6B2 rotační enkóder nebude pracovat elektricky, pokud jeho otáčky převýší maximální elektrickou odezvu otočení 2. Výstupem Line driver je oběh přenosu dat kompatibilní s RS-422A a dlouhý přenos je možný s krouceným kabelem 3. Nápor proudu je přibližně 8A a bude téct přibližně 0,3 ms, pokud je zapnuto napájení Mechanické vlastností Položka E6B2-CWZ6C E6B2-CWZ5B E6B2-CWZ3E E6B2-CWZ1X Zatížení hřídele Okamžik setrvačnosti Startovací kroutivý moment síly Max. povolené otáčky Radial: 30N Thrust: 20N 1 x 10-6 kg x m 2, 3x 10-7 x m 2 max. v 600 P/R max. 980 µn x m max rpm Odpor vibrací Destrukce: 10 až 5000 Hz, 150 m/s 2 nebo 2-mm dvojitá amplituda pro 11 min. 3 krát v X, Y a Z Odpor trhnutí Destrukce: 1000 m/s 2 3 krát v X, Y a Z Váha Přibližně 100 g max. (délka kabelu 0,5 m) Prostředí Položka E6B2-CWZ6C E6B2-CWZ5B E6B2-CWZ3E E6B2-CWZ1X Okolní teplota Okolní vlhkost Stupeň ochrany Pro práci: od -10 C do 70 C (bez namrzání) Skladovací: -25 C do 85 C (bez namrzání) Pro práci: od 35% do 85% (bez kondenzace) IEC60529 IP50

16 Výstupní oběh E6B-CWZ6C E6B-CWZ5B E6B-CWZ3E E6B-CWZ1X Časové diagramy Výstup otevřeného sběrače E6B-CWZ6C E6B-CWZ5B Směr nebo oběh: CW (Jak lze vidět na konci šachty) Směr nebo oběh: CCW (Jak lze vidět na konci šachty) Poznámka: Fáze A je 1/4±1/8T rychlejší než fáze B. ON na výše uvedeném diagramu znamená, že výstupní tranzistor je zapnut a OFF znamená, že je výstupní tranzistor vypnut Poznámka: Fáze A je 1/4 ± 1/8 pomalejší než fáze B

17 Výstup napětí Směr nebo oběh: CW (Jak lze vidět na konci šachty) E6B-CWZ3E Směr nebo oběh: CCW (Jak lze vidět na konci šachty) Poznámka: Fáze A je 1/4 ± 1/8 rychlejší než fáze B Poznámka: Fáze A je 1/4 ± 1/8 pomalejší než fáze B Výstup liniového řidiče Směr nebo oběh: CW (Jak lze vidět na konci šachty) E6B-CWZ1X Směr nebo oběh: CW (Jak lze vidět na konci šachty) Poznámka: Výstupní oběh liniového řidiče je oběh pro přenos dat RS-42A sestávající se ze dvou výstupních linií. Vztah mezi těmito dvěma výstupními liniemi je rovnovážný. To znamená, že pokud úroveň signálu na jedné linii je H, úroveň signálu na druhé linii je L. Hluku vzdorný výstupní oběh liniového řidiče zajišťuje vysokorychlostní přenos dat. Vstup více než jednoho počítadla z enkóderu (s výstupem napětí) Použijte následující vzorec, abyste zjistili počet počítadel, která budou spojena single k rotačnímu enkóderu E6B2-C.

18 Číslo počítadel (N) = E: Napětí dodávané do rotačního enkóderu V: Minimální vstupní napětí počítadla R2: Výstupní odpor rotačního enkóderu R1: Vstupní odpor počítadla Původní označení Je jednoduché seřídit pozici fáze Z s původní indikační funkcí. Následující obrázek (vlevo) zobrazuje vztah mezi fází Z a původním označením. Nastavte fázi D k původní tak, jak je ukázáno na obrázku (vpravo). Výstupní ochranný oběh E6B2-C (model otevřeného sběrače s výstupem napětí) zahrnuje ochranný obvod, který chrání E6B2-C proti poškození v důsledku zkratu a opačného připojení.

19 Rozměry Poznámka: Všechny jednotky jsou v milimetrech, pokud není napsáno jinak E6B2-C Spojení E69-C06B (součást dodávky) E69-C08B (prodáváno zvlášť, rozdílný rozměr) Poznámka: Spojení je vyrobeno ze zpevněného skla PBI. E69-C610B (prodáváno zvlášť) E69-C06M (prodáváno zvlášť) Příruba (prodáváno zvlášť)

20 Montovací držák (3 kusy jako sada) E69-2 (jedna sada je vybavena také E69-FBA02) Instalace Spojení Zajistěte, abyste provedlo spojení externího terminálu správně, jinak může dojít k poškození rotačního enkóderu. E6B2-CWZ6C/-CWZ5B/-CWZ3E Barva Terminál Hnědá Zdroj napájení (+V cc ) Černá Výstupní fáze A Bílá Výstupní fáze B Oranžová Výstupní fáze Z modrá 0 V (common) E9B2-CWZ1X Bílá/červené proužky Výstupní fáze Oranžová/červené Výstupní fáze proužky Modrá 0 V (common) Poznámka: 1. Externí vodič (ochrana) ochranného kabelu není spojen k internímu vodiči ani ke kleci 2. Všechny fáze A, B a Z jsou na stejném oběhu 3. Spojte GND k linii 0-V nebo k uzemněnému terminálu (ground terminal) Připojení k periferním zařízením Spojení Specifikace Standartní typ Nestandardní průměr otvoru Rotační enkóder Interní průměr hřídele(mm) Model E69- C04B 4(H8),13 6(H8),15 8(H8),19 10(H8),22 6/8 (H8) 19 E69- C06B E69- C08B Hnědá E69- C10B Barva Černá Bílá Oranžová Černá/červené proužky E69- C68B 6/10(H8) 22 E69- C610B Terminál Zdroj napájení (+V cc ) Výstupní fáze A Výstupní fáze B Výstupní fáze Z Výstupní fáze Ā Kov 6(H8) 19.1 E69- C06M E6B2, 6mm průměr C A C C B B B C 10(H8) 25,4 E69- C10M

21 Poznámka: A. Možno spojit přímo ve většině případů B. Možno spojit, ale budete potřebovat nezávislý zdroj napájení nebo pull-up odpor C. Spojení není možné Příklady spojení Spojení k počítadlu H7CR-CW Vlastnosti počítadla H7CR-CW DIN velikosti (DIN 48) počítadlo, které zahrnuje funkci změny měřítka, která převádí naměřené hodnoty na aktuální hodnoty. Dostupný je synchronizovaný výstup a indikace ±. Dostupné jsou modely s 6 místným displejem a také s 4 místným displejem Spojení k K3NR-NB /K3NP-NB Rotační inteligentní signální procesor Vlastnosti K3NR/K3NP Každý model nahrnuje funkci změny měřítka se vstupním rozsahem 50 khz a s přesností měření 0,006%. Jsou dostupné různé vstupy, včetně relé, tranzistoru, BCD, lineárních a komunikačních výstupů.

22 8, Typ seřízení Seřízení vybavovací rychlosti je prováděno regulačním šroubem, který napíná nebo povoluje pružinu odstředivého systému. Když dochází k napínání pružiny, bude rychlost, potřebná k řízení odstředivého systému, vyšší. Takto můžete seřídit vybavovací rychlost v rámci rozsahu rychlostí. Seřízení se provádí v továrně počítačovým měřícím systémem podle specifikace zákazníka. Pokud dojde k ukončení seřízení a k jeho kontrole, dojde k zapečetění a nemůže jít dojít k modifikaci. 9, Instrukce pro použití a údržbu Umístění omezovače na rám může být různé: nahoru, dolů, v uhlopříčce nebo v horizontální pozici Konečné umístění závisí na kritériích výrobce rámů. Avšak musíte brát v úvahu technické informace, dodané pro tento účel, aby omezovač pracoval správně. Výrobce rámů musí poskytnout umístění řídicího systému mezi omezovačem a řídící tyčí. To záleží na vzdálenosti mezi nimi, systém musí snést tlakové napětí vyvolané ukotvením bez

23 způsobení deformace. Proto, je doporučeno umístit omezovač co nejblíže k zachycovači, aby byl řídící systém lehký, jednoduchý a nevyvolává nevhodný krouticí moment do omezovače. Kontrola vybavovací rychlosti může být provedena zvýšením frekvence měniče a tím i zvýšením rychlosti motoru, dokud nedojde k dosažení vybavovací rychlosti. Abyste se vyhnuli nebezpečí, která můžou být způsobena nesprávnou funkcí omezovače, musíte brát v úvahu dvě hlavní kritéria: čistění a sledování koroze. V každém omezovači jsou pohybující se části, které provádí vybavení. Nahromaděná špína v těchto částech může způsobit jejich selhání. Je velmi důležité, aby oba, instalatér i údržbář, udržovali tyto části perfektně čisté. Omezovače rychlosti Dynatech mají sice ochranu proti korozi ve všech komponentech, ale je důležité, aby personál údržby sledoval možný vznik koroze, která může zasáhnout jakékoliv mobilní části a zastavit jejich přirozený pohyb. Tato kontrola se provádí vizuální inspekcí stavu povrchu a také kontrolou ukotvení, použitím dálkového vybavovacího systému. Frekvence těchto kontrol záleží na uvážení personálu údržby, ale měly by být prováděny častěji, pokud se zařízení nachází v korozním prostředí. Společnost Dynatech neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržováním předpisů a doporučení, které jsou popsány v tomto manuálu a také v ECC osvědčení o typové zkoušce. 10, Plán instalace Následující kresby vám pomohou, když instalujete omezovač rychlosti STAR k rámu. Pohled zepředu:

24 Pohled zespoda: Pohled ze strany:

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů Modul bezpečnostního relé K dispozici jsou čtyři různé moduly s montážní šířkou mm: Modely s bezpečnostními kontakty bezpečnostními kontakty a modely s bezpečnostními kontakty a bezpečnostními kontakty

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B Infračervený snímač Výkonné a úsporné měření teplot pomocí infračerveného snímače. Snímač má elektromotorický výstup odpovídající termočlánku, což umožňuje přímé připojení na vstupní svorky termočlánku

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

E3F2. Válcové fotoelektrické čidlo s vnějším závitem a vestavěným zesilovačem k použití jako optický bezdotykový spínač. Fotoelektrické čidlo.

E3F2. Válcové fotoelektrické čidlo s vnějším závitem a vestavěným zesilovačem k použití jako optický bezdotykový spínač. Fotoelektrické čidlo. Fotoelektrické čidlo EF2 Válcové fotoelektrické čidlo s vnějším závitem a vestavěným zesilovačem k použití jako optický bezdotykový spínač Funkce Válcové pouzdro se závitem M8 podle DIN Materiál pouzdra:

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky Obsah Použití světelných závor ke kontrole nebezpečného prostoru... 2 Aplikace doprava palety do nebezpečného

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

Èítaè s pøedvolbou BC 2

Èítaè s pøedvolbou BC 2 Montážní návod Èítaè s pøedvolbou BC 2 Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah Obsah 1. Informace 1 2. Popis 1 3. Bezpečnostní informace 2 5. POPIS FUNKCÍ ČELNÍHO PANELU 5 6. NAKONFIGUROVÁNÍ VSTUPNÍHO

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Měřič kmitočtu/rychlosti

Měřič kmitočtu/rychlosti Měřič kmitočtu/rychlosti Velmi dobře viditelný LCD displej s dvoubarevnými LED (červená a zelená) Vstup kontaktní, NPN, PNP, nebo napět ové pulzy. Ovládání tlačítky na čelním panelu pro snadné nastavení.

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS N0/N0, N00-POS/N00-POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO -POLOHONOU A -POLOHOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují -polohovou a -polohovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE HONEYWELL ML6421A,B Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI Snadná a rychlá instalace Není nutné žádné oddělené spojení Žádné nastavování Koncové spínače omezující sílu Možnost ručního nastavení

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

MODULY VSTUPŮ MVPalfa, MValfa, MPalfa

MODULY VSTUPŮ MVPalfa, MValfa, MPalfa Y VSTUPŮ MVPalfa, MValfa, MPalfa Vydání: 7. Počet stran: 15 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet http://www.ttc-telsys.cz e-mail: telsys@ttc.cz 1

Více

Návod k instalaci Obsah

Návod k instalaci Obsah CLAXHAWKIO34 IO-34 modul pro HAWK Návod k instalaci Obsah OBECNÝ POPIS... 2 PŘÍPRAVA... 2 Obsah balení... 2 Materiál a potřebné nástroje... 2 OPATŘENÍ... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Připojení I/O modulu...

Více

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM Stránka Bubnový motor TM 114 1 Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 Bubnový motor Typ 850 89 5-6 Typová řada TM 114 Bubnové motory typové řady

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1

N I V O S W I T C H UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 1. edice CZ-20080703-1 N I V O S W I T C H vidlicové vibrační úrovňové spínače série: R-300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. edice CZ-20080703-1 Výrobce: NIVELCO Process Control Co. Zastoupení: NIVELCO BOHEMIA s. r. o. Drážní 7, 627 00,

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

Inkrementální snímače

Inkrementální snímače 14 Dodavatel Řada E50S str. 150 Řada ENC str. 152 Řada 2REB str. 154 Inkrementální snímače 14 Řada E50S Rozlišení (p/ot) 15, 20, 2, 25, 0, 5, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 256,

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ 5 W 10 W 18 W 30 W Výstupní proud 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 1 A 420 ma 210 ma 2 A 840 ma 420 ma 3 A 1,5 A 750 ma

Více

www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY

www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY Bezpečnostní zábrany slouží pro ochranu osob a strojů. V nabídce je varianta s rozlišením 14mm pro ochranu prstu, a varianta s rozlišením

Více

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD EH310-1 4W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Pohony ozubenou tyčí, Úhel otáčení: 0 60 Ø2 100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Snímače, uchycení, příslušenství Snímač, Série

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341

Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341 Soumrakový spínač TW1 /D 2CSM204155R1341 Montáž Soumrakový spínač upevníte na lištu DIN Nasaďte světelnou sondu na stěnu Připojení Ovládací prvky a funkce symbol; šipka; indikátor displej trimr pro nastavení

Více

EL6. Popis funkce. Technické parametry HC 9150 04/2014. Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů

EL6. Popis funkce. Technické parametry HC 9150 04/2014. Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů Elektronika pro řízení proporcionálních ventilů EL6 HC 915 4/214 Nahrazuje HC 915 8/213 Miniaturní provedení Nezávislé nastavení (včetně náběhu a sestupu rampové funkce) Třímístný, sedmi segmentový LED

Více

Procesní měřič. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-J-@ 1 2 3

Procesní měřič. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-J-@ 1 2 3 Procesní měřič Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) Vícerozsahový vstup pro stejnosměrné napětí/ proud Snadná obsluha prostřednictvím tlačítek na předním panelu Funkce

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Měřič teploty. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-L-@ 1 2 3

Měřič teploty. Informace pro objednání. Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) K3MA-L-@ 1 2 3 Měřič teploty Dobře čitelný LCD-displej s diodami ve dvou barvách (červená a zelená) Široký rozsah vstupního signálu možnost volby 2 různých platinových odporových teploměrů a 10 různých termočlánků. Snadná

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Řada Fluke 1660 Multifunkční testery instalací a rozvodů

Řada Fluke 1660 Multifunkční testery instalací a rozvodů TECHNICKÉ ÚDAJE Řada Fluke 1660 Multifunkční testery instalací a rozvodů Zkraťte dobu testů až o 40 % díky automatickému testování Funkce automatického testu provede v jedné sekvenci pět potřebných testů

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka GO80 TargGR-EM Čtečka tf hit pro panely Targha Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné pro FW

Více