Optické komunikace II Optické útlumové články

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optické komunikace II Optické útlumové články"

Transkript

1 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: Předmět: Optoelektronika II Cvičící: Ing. Jan Látal Segment: Spojování optických vláken Místnost: KrP 203 Laboratoř přenosových médií

2 1. Teoretický úvod Optické útlumové články Optické útlumové články, nebo také optické atenuátory, jsou optické pasivní prvky, slouží pro přizpůsobení optického výkonu k požadavkům optické trasy (sítě). Záměrně tedy s jejich pomocí vkládáme do optické trasy vložný útlum. Požadovaný útlum (pevný dle řady, případně proměnný) je dosažen dle zvolené konstrukce bez závislosti na vlnové délce (nové typy). V současné době mají optické útlumové články tvar konektoru samec/samice a lze je tak vložit kdekoliv do optické trasy. Dělají se pro všechny typy v dnešní době používaných optických konektorů ST, FC, SC, E2000, LC, ale také DIN a MU. Příklad v dnešní době používaných optických útlumových článků zobrazuje obr. 1. [1] Obrázek 1 útlumové články Méně často se již v dnešní době používají optické útlumové články v podobě optické spojky (optického adaptéru). Mají tvar konektoru samice/samice stejného typu konektoru, nebo odlišného (adaptéry). Tyto typy optických útlumových článků mohou mít pevně nastavený vložný útlum (požadovaná nezávislost na vlnové délce), nebo proměnný nastavitelný. Příklad používaných optických útlumových článků v podobě optické spojky zobrazuje obr. 2. [2]

3 Obrázek 2 útlumové články ve formě spojky Dalším segmentem z této oblasti, který se v praxi používá, jsou optické útlumové články s digitálně nastavitelným útlumem. Jedná se o Intuitivní, dálkově nastavitelné optické, optické útlumové články, které jsou vhodným doplňkem při testování výkonu aktivních prvků v optických sítích, funkčnosti optických komponent i vlastností celých přenosových systémů. Vysoká přesnost a špičkové hodnoty parametrů ORL, PMD, PDL umožňují jejich nasazení i v náročných scénářích při testování výkonných, vysokorychlostních systémů. Křivka odezvy na procházející signály s různými vlnovými délkami je velmi plochá, lze tedy přístroje využít i v případě CWDM/DWDM linek, příklad takového optického útlumového článku je zobrazen na obr. 3. Jejich výhodou je: [1] až 4 kalibrované vlnové délky, vzdálené ovládání pomocí PC, možnost vytváření testovacích sekvencí, vyměnitelné konektory, lehké, kompaktní a odolné provedení. Obrázek 3 útlumový článek s dynamickým rozsahem Souhrnem se optické útlumové články dělí z konstrukčního hlediska na využití principu podélného, příčného, úhlového vzdálení protilehlých vláken, nebo využití principu šedého filtru či speciálně dotovaného optického vlákna (dnes moderní). [1]

4 1. 2. Parametry útlumových optických článků Jako u každých optických pasivních prvků i u optických útlumových článků udává výrobce hned několik parametrů: [1] útlum odrazu RL: standardně 50 db pro PC, 60 db pro APC, o operační vlnovou délku: standardně 1250 až 1650 nm, o vložný útlum IL: dle řady, např. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 a 30 db, o stabilitu vložného útlumu: pro rozsahy, např. pro rozsah 1-2 db ± 0,5 db, o výkonová odolnost: standardně 250 mw, o operační teplota: standardně -40 až 80 C, o rozměry: tab. 1. Obrázek 4 přehled rozměrů útlumových článků Na obrázku č. 5 je vysvětleno, co znamenají jednotlivé zkratky, které jsou napsány na jednotlivých útlumových článcích. Obrázek 5 popis útlumového článku CBA-10-UPC-SM-15

5 1. 3. Metoda OTDR Metoda zpětného rozptylu, někdy také označována jako metoda optické reflektometrie v časové oblasti, vyhodnocuje závislost zpětně rozptýleného optického výkonu při šíření úzkého optického impulsu měřeným vláknem, pro měření útlumu využívá Raygleighova rozptylu. Pro lokalizování poruch využívá Fresnelovy odrazy na bodové poruše nebo na koncích vlákna. Tyto odrazy jsou z hlediska měření útlumu nežádoucím jevem, ale jsou vhodné pro měření délky trasy a pro lokalizaci poruch. Fresnelův odraz nastává při dopadu optického záření na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu. Taková situace nastane v každém optickém konektoru nebo mechanické spojce, případném lomu na vlákně atd. [2] Princip OTDR spočívá ve vyslání velmi výkonného světelného impulsu do vedení a měření zpětných odrazů. Každý prvek v síti způsobuje odraz nebo útlum, případně obojí. Konce vláken a poruchy na vláknech, stejně jako konektory, sváry a ostatní prvky v síti odrazí část vyslaného impulsu zpět k měřícímu přístroji. OTDR používá čas každého samostatného odrazu k určení vzdálenosti každé události. [2] Nejlepší vlnová délka použitelná pro detekci makroohybů pomocí OTDR je 1625 nm, případně 1650 nm. Výhodou měření na těchto vlnových délkách je, že můžeme makroohyby detekovat za plného provozu na měřené trase. [2] Dalším důležitým jevem, na který je třeba brát ohled při použití metody OTDR, je tzv. mrtvá zóna. Vzhledem k tomu, že detektor OTDR je extrémně citlivý, může dojít k jeho saturaci při silném odrazu, jako například od výstupního konektoru OTDR a od prvního konektoru sítě. Často nejdelší mrtvá zóna vzniká na prvním spoji. Útlum bez mrtvých zón, útlum spojů a konektorů blízko OTDR měřícího přístroje tedy není možné měřit běžným způsobem. Tento problém lze vyřešit použitím tzv. předřadného vlákna. Předřadné vlákno o známém útlumu nám umožní zahrnout do měření i první konektor a případné chyby, které by jinak nebyly kvůli efektu mrtvé zóny měřitelné. Útlum posledního konektoru může být měřen stejným způsobem, tedy připojením předřadného vlákna k poslednímu konektoru. Mrtvá zóna dále vzniká u všech odrazných prvků na trase, nehomogenity umístěné bezprostředně za odraznou nehomogenitou díky tomu nejsou detekovány. Tyto mrtvé zóny se dále dělí na mrtvé zóny identifikační a mrtvé zóny útlumové. Identifikační mrtvá zóna udává minimální vzdálenost konektorů, aby bylo možné je rozpoznat (identifikovat). Útlumová mrtvá zóna udává minimální vzdálenost konektorů, aby bylo možné je rozpoznat a samostatně vyhodnotit. Ve specifikacích měřících přístrojů se tyto mrtvé zóny udávají zpravidla při nejkratším měřícím pulsu. [2] Pro testování dlouhých tras a zařízení s velkým útlumem je potřeba velký dynamický rozsah, naproti tomu pokud potřebujeme přesně zjistit vlastnosti jedné konkrétní poruchy, je potřeba vyslat krátký impuls. Tyto dva požadavky jdou proti sobě, dlouhý impuls poskytuje velký dynamický rozsah, kratší impuls omezuje dynamický rozsah. Dynamický rozsah je rozdíl mezi navázanou úrovní signálu a úrovní šumu. V souvislosti s měřením metodou OTDR se ještě zavádí tzv. efektivní dynamický rozsah nebo někdy také využitelný rozsah, který dynamický rozsah omezuje na hodnoty, při kterých jsme ještě schopni rozeznat nehomogenity na reflektogramu. [2]

6 1. 4. nastavení parametrů OTDR Dosah (distance range): Udává maximální vzdálenost na kterou je OTDR schopna detekovat poruchu. [2] Šířka impulsu (pulse width): Udává šířku měřícího impulsu, který je vyslán měřícím přístrojem. Delší impuls zvyšuje dosah měření a zlepšuje odstup signálu od šumu, ale snižuje přesnost výsledků, je těžší rozeznat nehomogenity, které jsou blízko sebe. Delší impuls také způsobuje delší mrtvé zóny. Naproti tomu kratší impuls poskytuje vyšší přesnost výsledků a kratší mrtvé zóny, ale snižuje rozsah a odstup signál šum. Obecně je upřednostňováno použití nejkratšího možného impulsu umožňujícího odhalit všechny nehomogenity a poté upravovat šířku pulsu podle potřeby. Pokud měříme douwnstream v sítích PON, optický výkon impulsu musí být dostatečně velký, aby prošel skrz rozbočovače a dynamický rozsah musí být veliký. [2] Doba vyhodnocení (acquisition time): Nastaví dobu vyhodnocování výsledků. Obecně při delším vyhodnocování budou výsledky přesnější, zvláště na dlouhých trasách, vzhledem k faktu, že při dlouhodobějším vyhodnocování se velká část šumu zprůměrňuje. Toto zvyšuje odstup SNR a schopnost OTDR přístroje rozeznat malé a blízké nehomogenity. Při provádění rychlého testu za účelem lokalizace významných poruch, jako například lomu vlákna, bude použit krátký vyhodnocovací čas, řádově v desítkách sekund. Pro podrobné změření charakteristiky trasy a přesné změření celkového útlumu se nastaví delší čas vyhodnocování, řádově v jednotkách minut. [2] Obrázek 6 poruchy na křivce zpětného odrazu 1. Odraz od vstupního čela vlákna. Důsledek rozhraní vzduch-sklo 2. Konstantní hodnota útlumu vlákna 3. Bodová porucha (svar, bodový tlak, defekt struktury vlákna atd.) 4. Fresnelův odraz na konektoru nebo defektu vlákna 5. Zdánlivě zesíleni. Usek s větším průměrem módového pole 6. Mnohonásobný odraz vlivem nesprávně volby délkového rozsahu. Světlo proběhne vláknem odrazí se na druhé straně od rozhraní a putuje několikrát ve vlákně, než utlum daný puls úplně neutlumí. 7. Zvlněni křivky fluktuacemi vlnovodné struktury, polarizační efekty nebo přístrojem 8. Změna podélného útlumu, průměru vidového pole, podélné vlivy na vlákno 9. Odraz od konce vlákna

7 2. Zadání protokolu Cílem měření je experimentální ověření přenosových parametrů optických útlumových článků v závislosti na pracovní vlnové délce. Pracovní vlnové délky budou v oblasti pro jednovidové ITU-T G.652 D a mnohovidové optické vlákna ITU-T G Experimentální měření bude prováděno přímou metodou dle standardu 1a a 1b (dle optického útlumového článku) a nepřímou metodou OTDR (pouze pro jednovidové pracovní vlnové délky). Měření přenosových parametrů optických útlumových článků přímou metodou 1 Měřící sadu NOYES určenou pro mnohovidové pracovní vlnové délky (850 a 1300 nm) kalibrujete metodou 1a / 1b dle standardu ISO/IEC Do referenční trasy vložte zvolený optický útlumový článek. 3 Změřte vložný útlum IL pro pracovní vlnové délky. 4 Měření 1) až 3) opakujte pro jednovidové pracovní vlnové délky (1310 a 1550 nm). 5 Měření 1 až 4) opakujte pro ostatní optické útlumové články (čti poznámku níže). Měření přenosových parametrů optických útlumových článků nepřímou metodou 1 K reflektometru OTDR umístněného v platformě EXFO FTB-400 připojte předřadné optické vlákno (pozor na konektor) ITU-T G.652 D. 2 K předřadnému optickému vláknu připojte optický patchcord a s ním se připojte do libovolné průchodky v racku (horní patchpanelu) viz obr Změřte útlumový profil trasy a výsledek si v patřičném rozlišení uložte. 4 Vložte do vybudované trasy (do libovolného místa s ohledem na mrtvou zónu OTDR metru) optický útlumový článek v podobě adaptéru na optický konektor a změřte útlumový profil trasy, výsledek si v patřičném rozlišení uložte. 5 Analyzujte parametry celé měřené trasy (vzdálenosti, útlumy, zpětné odrazy), přičemž se zaměřte hlavně na útlumový článek. Obrázek 7 patchpanel v učebně

8 3. Schéma zapojení Obrázek 8 ukázka napojení útlumového článku jako spojky u SM Použité měřicí přístroje OV vlákna : SM amm Reflektometr EXFO 400 Zdroje záření: SM OLS1 DUAL MM OLS2 DUAL Inspekční mikroskop Vedlejší použité pomůcky: Optické spojky Inspekční mikroskop Obrázek 9 reflektometr EXFO 400

9 4. Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot Tabulka 1 Útlumový článek ve formě adaptéru u MM Útlumový článek ve formě adaptéru typ útl. čl. CBA-20-SL-M6-85 CBA-05-SL-M nm 1300 nm 850 nm 1300 nm č měření napojení u zdroje napojení u zdroje napojení u zdroje napojení u zdroje 1 18,17 19,59 5,46 5,5 2 18,19 19,61 5,46 5,5 3 18,2 19,62 5,46 5,5 4 18,21 19,63 5,47 5,5 5 18,22 19,65 5,47 5,5 zpětný směr napo. u detektoru napo. u detektoru napo. u detektoru napo. u detektoru 1 9,57 9,19 2,66 2,7 2 9,54 9,16 2,66 2,71 3 9,5 9,13 2,66 2,7 4 9,47 9,12 2,66 2,71 5 9,48 9,12 2,66 2,71 průměr napojení u zdroje 18,198 19,62 5,464 5,5 průměr napojení u detektoru 9,512 9,144 2,66 2,706 Tabulka 2 Útlumový článek ve formě optické spojky u MM Útlumový článek ve formě optické spojky typ ú. č. CBA-20-SL-M6-85 CBA-05-SL-M6-85 č měření 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm první směr 1 23,57 23,05 7,9 7, ,58 23,06 7,91 7, ,58 23,06 7,91 7, ,58 23,06 7,92 7, ,58 23,06 7,72 7,74 zpětný směr 1 23,06 22,63 7,99 7, ,09 22,64 8 7, ,09 22,64 8 7, ,1 22,64 8 7, ,1 22,64 8 7,94 průměr napojení u zdroje 23,578 23,058 7,872 7,754

10 průměr napojení u detektoru 23,088 22,638 7,998 7,938 Tabulka 3 Útlumový článek ve formě adaptéru u SM Útlumový článek ve formě adaptéru typ ú. č. (CBA-10-UPC-SM-15) CBA-15-UPC-SM nm 1550 nm 1310 nm 1550 nm č měření napojení u zdroje napojení u zdroje napojení u zdroje napojení u zdroje 1 4,08 2,29 0,51 0,94 2 4,11 2,41 0,45 1,01 3 4,09 2,41 0,47 0,98 4 4,12 2,37 0,51 0,94 5 4,09 2,41 0,47 0,94 zpětný směr napo. u detektoru napo. u detektoru napo. u detektoru napo. u detektoru 1 10, ,31 14, ,17 10,11 14,56 14, ,15 10,17 14,57 14, ,23 10,32 14,35 14, ,15 10,25 14,55 14,59 průměr napojení u zdroje 4,098 2,378 0,482 0,962 průměr napojení u detektoru 10,166 10,17 14,468 14,556 Tabulka 4 Útlumový článek ve formě optické spojky u SM Útlumový článek ve formě optické spojky typ ú. č. (CBA-10-UPC-SM-15) CBA-15-UPC-SM-15 č měření 1310 nm 1550 nm 1310 nm 1550 nm první směr 1 10, ,5 15, ,84 11,06 15,56 15, ,85 11,03 15,46 15, ,87 11,25 15,5 15, ,89 11,09 15,54 15,76 zpětný směr 1 10,7 10,92 15,62 15,8 2 10,72 10,92 15,87 15,6 3 10,72 10,92 15,6 15, ,73 10,89 15,62 15,8 5 10,72 10,87 15,54 15,81

11 Útlum [d B] Katedra telekomunikační techniky průměr napojení u zdroje 10,852 11,086 15,512 15,822 průměr napojení u detektoru 10,718 10,904 15,65 15,77 5. Grafické zpracování naměřených a vypočtených hodnot Grafy pro měření přímou metodou Útlumové články u SM Útlumový článek CBA-15-UPC-SM článek ve formě spojky 1550 nm článek ve formě spojky 1310 nm Počet rozpojení článek ve formě adaptéru (u detektoru) 1310 nm článek ve formě adaptéru (u detektoru) 1550 nm článek ve formě adaptéru (u zdroje) 1310 nm článek ve formě adaptéru (u zdroje) 1550 nm graf 1 CBA-15-UPC-SM-15

12 Útlum [d B] Útlum [d B] Katedra telekomunikační techniky Útlumový článek CBA-10-UPC-SM článek ve formě spojky 1550 nm 8 článek ve formě spojky 1310 nm Počet rozpojení článek ve formě adaptéru (u detektoru) 1310 nm článek ve formě adaptéru (u detektoru) 1550 nm článek ve formě adaptéru (u zdroje) 1310 nm článek ve formě adaptéru (u zdroje) 1550 nm graf 2 CBA-10-UPC-SM-15 Útlumové články u MM 25 Útlumový článek CBA-20-SL-M Počet rozpojení útlum. článek ve formě spojky 850 nm útlum. článek ve formě spojky 1300 nm útlum. článek ve formě adaptéru (u zdroje) 1300 nm útlum. článek ve formě adaptéru (u zdroje) 850 nm útlum. článek ve formě adaptéru (u detektoru) 850 nm útlum. Čl. ve formě adaptéru (u detektoru) 1300nm graf 3 CBA-20-SL-M6-85

13 Útlum [d B] Katedra telekomunikační techniky Útlumový článek CBA-05-SL-M Počet rozpojení útlum. článek ve formě spojky 850 nm útlum. článek ve formě spojky 1300 nm útlum. článek ve formě adaptéru (u zdroje) 1300 nm útlum. článek ve formě adaptéru (u zdroje) 850 nm útlum. článek ve formě adaptéru (u detektoru) 850 nm útlum. Čl. ve formě adaptéru (u detektoru) 1300nm graf 4 CBA-05-SL-M6-85

14 5. 2. Grafy pro měření nepřímou metodou útlumový článek CCA -02-USC Velikost útlumu je přibližně 2,5 db. graf 5 velikost pulsu 5 ns Velikost útlumu je přibližně 2,5 db. graf 6 velikost pulsu 1 mikro s

15 Následující grafy zobrazují zpětné útlumy na trase při použití útlumového článku jako adaptéru na straně patchpanelu. Velikost útlumu je přibližně 2,5 db. graf 7 velikost pulsu 1 ns graf 8 velikost pulsu 5 mikro s

16 útlumový článek CCA -05-USC Velikost útlumu je přibližně 8,5 db. graf 9 velikost pulsu 5 ns Velikost útlumu je přibližně 8,5 db. graf 10 velikost pulsu 1 mikro s Následující grafy zobrazují zpětné útlumy na trase při použití útlumového článku jako adaptéru na straně patchpanelu.

17 Velikost útlumu je přibližně 8,5 db. graf 11 velikost pulsu 5 ns Velikost útlumu je přibližně 8,5 db. graf 12 velikost pulsu 1 mikro s

18 6. Závěr měření V první části měření bylo za úkol změřit přenosové parametry optických útlumových článků přímou metodou. U SM pokud připojíme útlumový článek hned ke zdroji, (jeho vyzařovací optický výkon není zatížen žádnými ztráty), tak útlumový článek nebude moc efektivní viz graf č. 1 a 2. Útlumový článek v tomto případě dokáže utlumit jen část energie postupujícím od zdroje a zbytek propustí do vlákna. Pokud připojíme útlumový článek u detektoru, tak v tomto případě bylo ze zdroje do vlákna navázáno jen část energie, které se pak bude tlumit našim útlumovým článek. V případě MM vláken, pokud dáme útlumový článek přímo ke zdroji, tak nám propustí jen požadované množství optického výkonu viz graf č. 3 a 4. V druhé části měření bylo za úkol změřit přenosové parametry optických útlumových článků nepřímou metodou. Byly použity dva útlumové články (CCA -02-USC a CCA -05-USC), které se postupně vyměňovaly. Na grafu číslo 5 je vykreslen záznam z OTDR, kdy byl použitý útlumový článek CCA -02- USC. Naměřený útlum na článku byl přibližně 2,5 db, hodnota je o 0,5 db větší než je velikost útlum. článku. Je to způsobené tím, že celková velikost útlumu je tvořena útlumovým spojkou, dále se tam nachází asi 2m vlákna a spojka s útlumovým článkem. K záznamu trasy byl použitý malý puls o velikosti 1ns. Díky tomu je vidět na grafu, že je cesta více zašuměna než v případě použití pulsu 5 mikro s (graf č. 6). Čím je puls menší, tím je vidět na trase více detailů. Negativní faktor tohoto pulsu je to, že má malý dynamicky rozsah (trasa začne rychle padat do šumu) a nemusí nám signál dojít až do konce optické trasy jak je zobrazeno na grafu číslo 11. Na grafu číslo 11 je vidění tzv. duch. Nachází se v oblasti 1 km od zdroje, kde není žádný útlumový článek nebo spojka. Z grafu 5-12 lze odvodit, že trasa je delší 10 km. Při volbě dlouhého pulsu není na grafech zobrazen, že by útlumové křivka přiblížila k hodnotě 0 db (viz. jak to jde vidět na obrázku č. 6).

19 ODKAZY [1] KOUDELKA, Petr. Spojování optických vláken rozdílných parametrů [online]. Ostrava, 2011 [cit ]. Dostupné z: Návod k měření. VSB [2] GAJDOŠ, Jaroslav. METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH. Brno, Dostupné z: df?sequence=1. Diplomová. VUT.

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Předřadná optická vlákna

Předřadná optická vlákna Nezbytná pomůcka pro výstavbu, údržbu i servis optických tras pomocí optického reflektometru. Pokryje mrtvou zónu a umožní měřit útlum na celé délce vlákna včetně vstupního a výstupního u. Malé a lehké

Více

Měření pasivních optických sítí

Měření pasivních optických sítí Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Měření pasivních optických sítí Measurement of Optical Access Networks Vladimír Tejkal, Miloslav Filka, Pavel Reichert, Jan Šporík xtejka00@stud.feec.vutbr.cz

Více

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry OTDR v roce 2012 požadavky a parametry Pavel Kosour, Radek Kocian info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Proč OTDR? 2 Jak vybrat OTDR pro PON sítě 3 Inteligentní měření PON - iolm 4 Správa měřicího

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY

UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY 1. Rozdělení a provedení optických vláken (OV) Prvořadým hlediskem, podle něhož jsou světlovodná vlákna rozdělena do třech skupin a které ovlivňuje jejich konstrukční

Více

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Datum: 25.02. 2014 Autor: Tomáš Škařupa, SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět:

Více

Intelligent Optical link Mapper

Intelligent Optical link Mapper Intelligent Optical link Mapper - co vidí a umí OTDR Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Požadavky při výstavbě a servisu optických sítí (PON, P2P) 2 Nové možnosti iolm (Intelligent

Více

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček Měření přímou metodou v sítích FTTx Miroslav Švrček Měření při instalaci/výstavbě Bidirectional Loss Test set OFI-2042 Měření v obou směrech na 1310, 1490 a 1550 nm Měření vložného útlumu (IL) Měření

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

Sítě FTTx v roce motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ. 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování

Sítě FTTx v roce motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ. 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování Sítě FTTx v roce 2015 motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ odborný partner 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování Opět jsme to stihli ještě se nekope do země. Rezervujte si termín v kalendáři

Více

Jak přesnéje vaše OTDR?

Jak přesnéje vaše OTDR? Přesné měření kabelů, tras a součástek Jak přesnéje vaše OTDR? Jan Brouček, Ján Ďurovka 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Zvolit vhodnou měřicí techniku 3. Dodržovat postupy 4. Připravit a udržovat dokumentaci

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

Optické komunikace II Optické konektory

Optické komunikace II Optické konektory Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické konektory Datum: 21.3.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika II Cvičící:

Více

FTB-1 Opravdu jednička

FTB-1 Opravdu jednička FTB-1 Opravdu jednička Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Platforma FTB-1 2 ConnectorMax a FTB-1 3 Optický reflektometr v FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu

Více

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 1. ÚVOD Ing. Vladimír Schindler Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací, Purkyňova

Více

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů Martin Hájek, Karel Dvořák MIKROKOM s.r.o. Faktory ovlivňující naměřené výsledky

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

OTDR nebo přímá metoda

OTDR nebo přímá metoda OTDR nebo přímá metoda co je lepší pro měření útlumu optických vláken nebo tras? Marcel Mondočko, Ing. Pavel Kosour OSNOVA 1 Základní principy 2 Ukázka měření 3 Porovnání výsledků Přímá metoda je když

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

výdrž baterie až 12 hodin data lze stáhnout do software pro správu dat www.elcometerndt.com

výdrž baterie až 12 hodin data lze stáhnout do software pro správu dat www.elcometerndt.com Elcometer NDT FD700+ & FD700DL+ Defektoskopické přístroje Tyto dva malé ruční defektoskopické přístroje řady FD700+ přináší nejpokročilejší dostupné funkce pro rychlou a přesnou detekci defektů v materiálu.

Více

6. Spojovací materiál

6. Spojovací materiál 6. Spojovací materiál 6. 1 Optické konektory Nejčastěji způsob ukončování vláken optických kabelů je pomocí optických konektorů. Používají se pro připojení optických vláken a kabelů ke koncovým zařízením,

Více

OTDRPD-40MS. Uživatelský návod

OTDRPD-40MS. Uživatelský návod OTDRPD-40MS reflektometr OTDR Uživatelský návod Obsah Popis a parametry... 2 Základní obsluha OTDR... 6 Stabilizovaný laserový zdroj a měřák... 11 VFL vizuální detekce a optická inspekce OCI... 12 Práce

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 7.5.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: - Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je studováno šíření vln volným

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava. Měření v PON

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava. Měření v PON Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Měření v PON Datum: 10.4.11 Autor: Ing. Jan Látal, Ing. Petr Koudelka Kontakt: jan.latal@vsb.cz;petr.koudelka@vsb.cz Předmět: 1 Útlum jako základní

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky. Optoelektronika. Protokol č.: 1Datum: 27.10.

VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky. Optoelektronika. Protokol č.: 1Datum: 27.10. Optoelektronika Protokol č.: 1Datum: 27.10.2013 Název: Měření útlumu optických vláken a kabelů u SM a MM Vypracoval: Tomáš Škařupa Spolupracoval: - login: SKA0092 login: - 1 Zadání měření A. Měření útlumu

Více

10. března 2011 Brno, Česká republika

10. března 2011 Brno, Česká republika 10. března 2011 Brno, Česká republika (6. ročník) info@profiber.eu www.profiber.eu Již tradiční, jedinečná akce v Brně. ukázka novinek v technologii mikrotrubiček, předvedení dovednosti montážních skupin,

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR iolm Přímá metoda

Více

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. METODICKÝ NÁVOD Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. AUTOR Ivan Pravda NÁZEV DÍLA Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 7.5.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: - Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je studováno šíření vln volným

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Brno, 11.3.2016 Jan Brouček, Ján Ďurovka Přesné měření útlumu kabelů a tras 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Vybrat vhodnou měřicí techniku

Více

MEŘENÍ PROFILU PÁSŮ ÚVOD. UVB TECHNIK s.r.o. Autor: Ing. Robert Karásek, Ing. Pavel Vitoslavský POUŽÍVANÉ METODY MĚŘENÍ PŘÍČNÉHO PROFILU PÁSU

MEŘENÍ PROFILU PÁSŮ ÚVOD. UVB TECHNIK s.r.o. Autor: Ing. Robert Karásek, Ing. Pavel Vitoslavský POUŽÍVANÉ METODY MĚŘENÍ PŘÍČNÉHO PROFILU PÁSU MEŘENÍ PROFILU PÁSŮ UVB TECHNIK s.r.o. Autor: Ing. Robert Karásek, Ing. Pavel Vitoslavský ÚVOD Žádný, ani ten nejlépe vyrobený kovový pás nedosáhne ideálních geometrických tvarů, tj. v příčném i podélném

Více

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Jednostupňové Splitrování Vícestupňové Splitrování Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Brno, 28. 3. 2019 Josef Beran, Peter Potrok Parametry GPON Útlumové třídy PON Maximální rozbočovací poměr

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební MANUÁL K PROGRAMU POPÍLEK

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta stavební MANUÁL K PROGRAMU POPÍLEK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební MANUÁL K PROGRAMU POPÍLEK Manuál k programu Popílek A.1 O programu Program Popílek vznikl v rámci diplomové práce na katedře Betonových a zděných konstrukcí.

Více

OTDR. (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál

OTDR. (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál OTDR (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál Bezpečnostní doporučení Zařízení spadá do bezpečnostní třídy Class3. Předpokládá se použití v rozmezí vlhkosti prostředí 20-90% a do nadmořské

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Měření v optické síti různé požadavky operátorů Kam kráčí telekomunikační sítě Senec 2018 Měření v optické síti různé požadavky operátorů Bc. Anna Biernátová RŮZNÍ OPERÁTOŘI SPOLEČNÁ ČÁST t Trasy v souběhu Společná ochranná trubka Společný optický kabel

Více

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu

Více

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují

Více

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz Obsah Oživení systému... 3 Před prvním spuštěním ústředny... 3 Vyvážení výstupů ústředny...

Více

Měření Planckovy konstanty

Měření Planckovy konstanty Měření Planckovy konstanty Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=2 Pro stanovení přibližné hodnoty Planckovy konstanty jsme vyšli myšlenkově z experimentu s LED diodami, viz např. [8], [81], nicméně

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy Dovolujeme si pozvat vyučující Vaší školy na sérii vzdělávacích kurzů, kterou jsme připravili za podpory Evropského sociálního

Více

Náš nejmenší. F 10 vejde se do každého robotického chapadla. výhradní zastoupení:

Náš nejmenší. F 10 vejde se do každého robotického chapadla. výhradní zastoupení: výhradní zastoupení: Náš nejmenší F 1 vejde se do každého robotického chapadla Optické snímače Ultrazvukové snímače Indukční snímače Kapacitní snímače Kamerové systémy Malý a univerzální Pro snímač řady

Více

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Michal Glöckner, Filip Antoš, Milan Talich, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup, Jan Havrlant, Miroslava Závrská, Jakub Šolc Obsah 1. Návrh měřícího postupu...

Více

Zobrazování ultrazvukem

Zobrazování ultrazvukem 2015/16 Zobrazování ultrazvukem Úvod Ultrazvuk je mechanické vlnění a používá se k léčebným nebo diagnostickým účelům. Frekvence UZ je nad 20 000 Hz, při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický

Více

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Režimy reflektometru Mini-OTDR Režimy reflektometru Mini-OTDR Režim OTDR: vytvoření, zobrazení a analýza zápisů. Vyhledávač poškození vlákna: zjednodušené nastavení zápisu umožňující rychle vyhledat poškození vlákna. Režim zdroje: pro

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Teoretické základy bezdotykového měření

Teoretické základy bezdotykového měření Teoretické základy bezdotykového měření Z podkladů: Ing. Jana Dvořáka Vedoucí cvičení: Ing. Daniela Veselá Speciální technika a měření v oděvní výrobě Zákony vyzařování popisují vlastnosti tepelného záření

Více

Kalibrace testerů pro datakomunikace

Kalibrace testerů pro datakomunikace Kalibrace testerů pro datakomunikace Datakomunikační testery, testery Ethernetu, IP testery - Kdo říká, že se nemusí kalibrovat? Opravdu se nemusí kalibrovat? NE nemusí ANO musí Když nemají vliv na kvalitu

Více

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních 1 Teoretický základ Mikrofluidní čipy jsou zařízení obsahující jeden nebo více kanálků sloužících k manipulaci a zpracování tutin nebo k detci chemických slož v

Více

Změřit. Vytisknout. Hotovo.

Změřit. Vytisknout. Hotovo. Změřit. Vytisknout. Hotovo. testo 310. Jednoduchý způsob analýzy spalin. testo 310 Tak snadná je analýza spalin. Úspěchem je volba správného nástroje. Seznamte se s novým analyzátorem spalin testo 310.

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Hodnocení termodegradace PVC folií

Hodnocení termodegradace PVC folií Hodnocení termodegradace PVC folií Zadání: Proveďte hodnocení tepelné odolnosti PVC kolorimetrickou metodou Předmět normy: Norma ČSN EN ISO 305 "Plasty Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů

Více

Laserové dálkoměry Nikon

Laserové dálkoměry Nikon LASER 550 Laserové dálkoměry Nikon Návod k použití Neodhadujte! měřte! Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě laserový dálkoměr NIKON. Je to přesný optický a elektronický přístroj, který Vám

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22. popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1.

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22. popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1. Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod verze 1.0 RFD-22 popis a návod k použití RFD-22 je širokopásmový, vysoce citlivý

Více

HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální měření vlhkosti, teploty a rychlosti vzduchu MODEL OMEGA HHF753 (číslicový anemometr tepla a vlhkosti), je všestranný přístroj pro měření rychlosti vzduchu, teploty

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

G4 CCD kamera. Uživatelská příručka

G4 CCD kamera. Uživatelská příručka G4 CCD kamera Uživatelská příručka Verze 3.1 Modifikováno 11. března 2016 Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. odbor informačních a komunikačních technologií

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. odbor informačních a komunikačních technologií POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE odbor informačních a komunikačních technologií PŘÍLOHA Č. 1 AKCE : Propojení objektů PČR KŘ MsK kraje Ostrava, ul. 30. dubna

Více

DUM 15 téma: Optické sítě

DUM 15 téma: Optické sítě DUM 15 téma: Optické sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

ESET Pokyny pro firmy. Datum: červenec 2015. Stav: Final 1.2

ESET Pokyny pro firmy. Datum: červenec 2015. Stav: Final 1.2 ESET Pokyny pro firmy Vedoucí autor: CITEVE Datum: červenec 2015 Stav: Final 1.2 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. O projektu SET... 4 3. ESET Tool (nástroj)... 5 3.1. Postup, vstupy a výstupy... 5 3.2.

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015 ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015 1 Česká hydroizolační

Více

6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření

6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření 6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření Zadání: 1. Změřte spektrální charakteristiky předložených elektroluminiscenčních diod (červená, zelená, žlutá, modrá, bílá, IR, atd.), 2.

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově Fakulta materiálového inženýrství a keramiky Ústav stavebních materiálů Kraków 30-053, Al. Mickiewicza 30/B6 tel.0048 12 617-29-24, 617-23-33 Vliv

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Your Optical Fiber Solutions Partner OFS 1 Optical fibers for access networks ITU-T G.657 (2006) Characteristics of a Bending

Více

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze 1. O VÝROBKU Děkujeme vám, že jste si vybrali Lucky WiFi Fish Finder vyhledávač ryb. Tento WiFi vyhledávač ryb je určen pro amatérské i profesionální rybáře

Více

LUXOMAT SPÍNACÍ HODINY

LUXOMAT SPÍNACÍ HODINY B.E.G. LUXOMAT SPÍNACÍ HODINY Šetřete energii s novými SPÍNACÍMI HODINAMI od společnosti B.E.G. Datový klíč Týdenní hodiny Roční hodiny Astrohodiny www.beg-luxomat.com Řízení časem Analogové hodiny Rychlé

Více

Bluetooth Smart ph elektroda

Bluetooth Smart ph elektroda Bluetooth Smart ph elektroda edge blu se dodává s profesionální ph sondou, která komunikuje přes Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Bluetooth Smart technologie je energeticky účinná, zajišťující nízkou spotřebu

Více

Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo 2670/2011.

Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo 2670/2011. Úloha: Měření, zpracování a hodnocení vibrací budovy s ohledem na nepříznivé účinky na stavební konstrukce a jejich uživatele Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více