Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče"

Transkript

1 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod a měření elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a E.ON Czech. Účinnost od:

2 Obsah Strana Předmluva 3 1 Rozsah platnosti.4 2 Citované dokumenty a související právní předpisy Citované a související normy ČSN Citované a související normy PNE Související právní předpisy Připojovací podmímky provozovatelů distribučních soustav.7 3 Termíny a definice, značky a zkratky Termíny a definice Značky a zkratky Informace Značení pro identifikaci elektroměrového rozváděče Dokumentace elektroměrového rozváděče Charakteristiky rozhraní (parametry) elektroměrového rozváděče Jmenovité napětí rozváděče U n Jmenovité pracovní napětí rozváděče U e Jmenovité izolační napětí rozváděče U i Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče U imp Jmenovitý proud rozváděče I na Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření Jmenovitý prou rozváděče pro nepřímé měření Jmenovitý proud obvodu - jištěného jednotlivého vývodu elektroměrového rozváděče I nc Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče I cc jmenovitá zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem I cn Typy uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen Jmenovitý kmitočet f n Stupeň znečištění Zařízení jistící před zkratem (SCPD) Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility (ECM) 16 6 Provozní podmínky Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Požadavky na měřící jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Konstrukční požadavky Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřícího zařízení Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí Požadované vlastnosti izolačních materiálů Ochrana proti korozi kovových materiálů Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče Ochrana před mechanickými rázy Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody Dveře skříně elektroměrového rozváděče Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Ochrana při poruše ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí Ochranná svorka elektroměrového rozváděče Ochrana elektroměrového rozváděče celkovou izolací 21 2

3 8 Technické požadavky Vybavení elektroměrového rozváděče Hlavní jistič před elektroměrem Jistič obvodu spínacího prvku Měřicí transformátory proudu (MTP) Zkušební svorkovnice pro montáž nepřímého měření Pojistkový odpínač pro jištění napěťových okruhů elektroměru při nepřímém měření Jistič obvodu pro napájení převodníku nebo obvodu optooddělovače v majetku PDS Přepěťové ochrany Uspořádání vnitřního rozvodu elektroměrového rozváděče Spojovací vodiče Průřezy vodičů rozváděče pro přímé měření Průřezy vodičů rozváděče pro nepřímé měření Označení vodičů popisem Barevné značení vodičů Zajištění elektroměrového rozváděče proti neoprávněné manipulaci Neměřené odběry připojené z elektroměrového rozváděče Ověřování návrhu kabelové rozvodné skříně (typová zkouška) Kusové ověřování kabelové rozvodné skříně (kusová zkouška).31 Předmluva K datu nabytí účinnosti této normy platil v České republice pro řešení rozváděčů nízkého napětí prakticky již jen nový restrukturalizovaný soubor norem IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN 61439, který zcela nahradil předchozí soubor ČSN EN Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je po 1. listopadu 2014 (po předchozím zrušení do té doby platných základních norem souboru) norma ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení z května Pro každý typ rozváděče nízkého napětí je nezbytné při jeho řešení použít dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování normu základní (uváděná jako Část 1 souboru osahující všeobecná ustanovení viz předchozí odstavec) a normu specifickou (příslušnou pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem. Z hlediska standardních elektroměrových rozváděčů rozváděčů přístupných laické obsluze a určených k provozování laiky se jako specifická norma použije platná ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) z října Pro specielní elektroměrové rozváděče (rozváděče pro nepřímé měření o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A u nichž se nepředpokládá ovládání laiky, se použije specifická norma ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče z května Výše uvedené normy byly i výchozím podkladem pro zpracování této podnikové normy energetiky. Záměrem normalizačního úkolu nebylo a vydáním PNE Rozváděče nízkého napětí Elektroměrové rozváděče není nahradit zavedené a používané Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst platné v zásobovacím regionu konkrétního provozovatele distribuční soustavy (dále jen Připojovací podmínky). Záměrem bylo stanovit základní technické požadavky jednotná pravidla na provedení elektroměrových rozváděčů - pravidla akceptovatelná provozovateli distribučních soustav a respektovaná výrobci rozváděčů. Připojovací podmínky provozovatelů mají význam pro výrobce rozváděčů a montážní firmy (kromě dalších ustanovení), zejména z hlediska vnitřního zapojení (schémat) rozváděčů, které PNE neřeší a tudíž ani neobsahuje. 3

4 Vypracování normy Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, Praha 1 IČ Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Václav Schamberger; Václav Macháček, Pujmanové 1583/52, Praha 4, IČ Rozsah platnosti Podniková norma energetiky (PNE) stanovuje základní požadavky na řešení a provedení elektroměrových rozváděčů vnitřního a venkovního provedení, pro přímé a nepřímé měření elektřiny tj. rozváděčů, do kterých energetické společnosti instalují měřicí zařízení pro fakturační měření spotřeby elektřiny. Pro provedení elektrorozvodných elektroměrových jader (viz čl ) se ustanovení této normy týká pouze požadavků na umístění, zapojení a montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. Předmětem PNE není vnitřní zapojení rozváděčů (schémata zapojení) jednotlivých typů měření. Základní požadavky uvedené v normě platí pro všechny elektroměrové rozváděče, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově nebo jsou vyráběné hromadně. 2 Citované dokumenty a související právní předpisy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN v čl. 2.1 nejnovějšími vydáními platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). Obdobně nutno postupovat při používání platných podnikových norem energetiky PNE uvedených v čl Citované a související normy ČSN ČSN ISO 3864 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem) ČSN EN ISO 7010 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Registrované bezpečnostní značky ČSN IEC 50(441) ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 617: Trh s elektřinou ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace ČSN ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy ČSN EN ( ) Jmenovitá napětí CENELEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty proudů IEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty kmitočtů IEC ČSN EN ed. 4 ( ) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 4

5 ČSN ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení ČSN EN ( ) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) ČSN EN ( ) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) ČSN ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky ČSN EN ed. 2 ( ) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy ČSN ed. 2 Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN ed. 3: Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování ČSN : Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich ČSN ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky ČSN EN ed. 2 ( ) Ochrany před přepětím nízkého napětí Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí Požadavky a zkušební metody ČSN ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací ČSN EN ed. 3 ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 1: Obecné požadavky ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWETP) ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 11-10: Zkoušky plamenem Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku ČSN EN ( ) Přístrojoví transformátory Část 1: Všeobecné požadavky 5

6 ČSN EN ( ) Přístrojoví transformátory Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace ČSN EN ( ) Elektrická příslušenství Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) ČSN EN ed. 3 ( ) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCCB) Část 1: Obecná pravidla ČSN EN ed. 3 ( ) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCBO) Část 1: Obecná pravidla ČSN EN ed. 3 ( ) Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN ed. 2 ( ) Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí Obecné požadavky ČSN IEC/TR ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ČSN EN ( ) Rozváděče nn Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí ČSN Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umisťovaných v prostředí venkovním ČSN Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra ČSN Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě Základní ustanovení ČSN EN A1 ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň 2.2 Citované a související normy PNE PNE ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě PNE ed. 5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy PNE ed. 3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy PNE ed. 3 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 v elektrických instalacích odběrných zařízení 6

7 PNE ed. 2 Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie PNE Bezpečnostní značení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě 2.3 Související právní předpisy Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v platném znění Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v platném znění Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility v platném znění Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha 5: Fakturační měření platné znění schválené ERÚ Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha 6: Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě platné znění schválené ERÚ 2.4 Připojovací podmínky provozovatelů distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s. - Připojovací podmínky nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí (vydány k ). Aktuální verze platnost od E.ON Distribuce, a.s. - Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kw připojených k elektrické síti nízkého napětí (účinnost od ). Aktuální verze platnost od PRE Distribuce, a.s. - Technické podmínky připojení Část A: Obchodní měření Díl I.: Distribuční síť nn - Verze 9: účinnost od Termíny a definice, značky a zkratky 3.1 Termíny a definice Pro účely této normy jsou použity dále uvedené modifikované termíny a definice (ZDROJ: ČSN EN ed. 2, ČSN EN ed. 2, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN ed. 2, ČSN EN 50274, ČSN ed. 3, a pojmy z platného znění zákona č. 458/2000 Sb. a platného znění vyhlášky č. 82/2011 Sb., apod.). 7

8 3.1.1 Rozváděč nn kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi Elektroměrový rozváděč výkonový rozváděč nízkého napětí používaný pro měření a regulaci energie pro vyšší typy zátěží, určený pro průmyslové, komerční a podobné aplikace, kde se nepředpokládá ovládání laiky. POZNÁMKA 1: Za elektroměrový rozváděč výkonový (ERV) ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A. U těchto rozváděčů se nepředpokládá ovládání laiky. POZNÁMKA 2: Nevylučuje se umístění rozváděče na místě přístupném laikům Elektroměrový rozváděč (standardní provedení) rozváděč nízkého napětí obsahující konstrukci a přípravky pro montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. POZNÁMKA: Za elektroměrový rozváděč standardního provedení ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny (ERP) do jmenovitého proudu 80 A (ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy na jmenovitý proud 100 A), nebo elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny (ERN) do jmenovitého proudu 250 A. Jedná se o rozváděče přístupné laické obsluze a určené k provozování laiky viz čl Elektrorozvodné elektroměrové jádro elektrické rozvodné zařízení nízkého napětí obsahující konstrukci k uložení, odbočování a zakrytí svislých elektrických rozvodů, včetně přípravků pro montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. Může obsahovat i konstrukci k uložení vedení elektronických komunikací a opatření na oddělení těchto vedení od silových rozvodů. POZNÁMKA: Za elektrorozvodné elektroměrové jádro (EEJ) ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny, jehož jmenovitý proud není vyšší jak 250 A, a jmenovitý proud výstupního obvodu není větší než 63 A. Jedná se o rozváděč přístupný laické obsluze a určený k provozování laiky viz čl Rozvodnice krytý rozváděč, který má být namontován ve svislé rovině Rozvodnice určená k provozování laiky rozváděč používaný pro rozvod elektrické energie v aplikacích v domácnosti a na jiných místech, kde mají provoz provádět laici. POZNÁMKA 1: Za rozvodnici určenou k provozování laiky ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé nebo pro nepřímé měření elektřiny dle čl , případně rozváděč elektrorozvodné elektroměrové jádro dle čl POZNÁMKA 2: Příklady operací, které mají provádět laici, jsou spínání a výměna tavných vložek Krytý rozváděč rozváděč krytý na všech stranách s možnou výjimkou montážního povrchu tak, aby byl zajištěn stanovený stupeň ochrany krytem Stabilní rozváděč rozváděč navržený pro použití (upevnění) na místě instalace (např. na stěně, do výklenku ve stěně) a pro používání na tomto místě Stavebnicový rozváděč (stavebnicová sestava) kombinace mechanicky spojených rozváděčů se společnou nosnou rámovou konstrukcí nebo bez ní, přičemž elektrické spoje procházejí dvěma sousedními rozváděči otvory v přiléhajících stěnách Rozváděč pro vnitřní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro vnitřní použití viz čl

9 Rozváděč pro venkovní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro venkovní použití viz čl Nástěnný rozváděč pro montáž na povrch rozváděč pro instalování na povrch stěny Nástěnný zapuštěný rozváděč rozváděč pro instalování do zahloubení stěny (výklenku ve stěně), kde skříň netvoří podpěru části stěny nahoře Skříň plášť poskytující typ a stupeň ochrany vhodný pro stanovenou aplikaci Prázdná skříň skříň určená pro podepření a instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s nimi a před kontaktem s pohyblivými částmi Montážní rám rámová konstrukce určená k upevnění různých součástí a vhodná pro instalování do rozváděče Montážní deska deska určená k upevnění různých součástí a vhodná pro instalování do rozváděče Živá část vodič nebo vodivá část, které mají být v normálním provozu pod napětím, včetně nulového vodiče, avšak podle dohody s výjimkou vodiče PEN Nebezpečná živá část živá část, která za určitých podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem Neživá část vodivá část rozváděče, které je možno se dotknout a která není obvykle pod napětím, která se však může stát nebezpečnou živou částí v případě poruchy Původní výrobce organizace, která provedla původní návrh a přidružené ověřování rozváděče v souladu s příslušnou normou pro rozváděče Výrobce rozváděče organizace přebírající odpovědnost za hotový rozváděč. POZNÁMKA 1: Výrobce rozváděče může být jiná organizace než původní výrobce. POZNÁMKA 2: Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění je výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, případně ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky Uživatel smluvní strana, která bude specifikovat, nakupovat, používat anebo provozovat rozváděč, nebo někdo, kdo ji zastupuje Ověřování návrhu ověřování prováděné na vzorku rozváděče nebo na částech rozváděče, aby se prokázalo, že návrh splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Typové zkoušky Kusové ověřování ověřování každého rozváděče prováděné během výroby a/nebo po vyrobení pro potvrzení, že splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Kusové zkoušky 9

10 Distribuční soustava - vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení 0,4/0,23 kv, 1,5 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv, 25 kv nebo 35 kv sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu Provozovatel distribuční soustavy - fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozuje distribuční soustavu. POZNÁMKA: Provozovatel distribuční soustavy je účastníkem trhu s elektřinou Zákazník osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití v odběrném místě. POZNÁMKA: Zákazník je účastníkem trhu s elektřinou Odběrné elektrické zařízení elektricky propojené odběrné elektrické zařízení zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace Odběrné místo místo, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny Měřicí místo místo měření elektřiny (práce, případně výkonu) v zařízeních elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech; představuje soubor technických prostředků a měřidel připojených k jednomu nebo více měřicím bodům vztahujících se k jednomu odběrnému nebo předávacímu místu Předávací místo místo předávání elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou smluvními partnery. POZNÁMKA: Jde o místo připojení zařízení výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy a zákazníka k elektrizační soustavě za účelem přenosu, distribuce nebo obchodu s elektřinou Měřicí zařízení - veškeré zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot. POZNÁMKA: Měřicím zařízením sloužícím k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou jsou měřicí transformátory, elektroměry a registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot Přímé měření elektřiny měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, a nejsou použity měřicí transformátory Nepřímé měření elektřiny měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina a u napětí nad 1 kv i s měřicími transformátory napětí Hlavní jistič před elektroměrem jistič odpovídající platné technické normě ČSN EN nebo ČSN EN s vypínací charakteristikou B, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy použít jistič s vypínací charakteristikou C. V opodstatněných případech může provozovatel distribuční soustavy povolit jistič s charakteristikou D specifikovanou podle výše uvedených norem. 10

11 Hlavní obvod rozváděče všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu, který je určen k přenosu elektrické energie Pomocný obvod rozváděče všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu (jiného než je hlavní obvod), určené pro ovládání, měření, signalizaci, zpracování dat atd. POZNÁMKA: Pomocné obvody rozváděče zahrnují řídící a pomocné obvody spínacích prvků Přívodní jednotka funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je do rozváděče obvykle přiváděna elektrická energie. POZNÁMKA: U elektroměrových rozváděčů dle čl a se přívodní jednotkou rozumí vstupní přístroj rozváděče hlavní jistič před elektroměrem viz čl U elektrorozvodných elektroměrových jader rozváděčů dle čl , lze považovat za přívodní jednotku svorkovnici pro vodiče HDV ze které jsou přímo připojovány hlavní jističe před elektroměry, případně ze které je napojen hlavní obvod rozváděče (přípojnice) pro připojení hlavních jističů před elektroměry Vývodní jednotka - funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je obvykle napájen jeden nebo několik výstupních obvodů elektrickou energií Měřicí jednotka - funkční jednotka vybavená přístroji pro měření elektrické energie. 3.2 Značky a zkratky Značka/zkratka PNE PPDS PDS DS EMC ER Význam značky/zkratky Podniková norma energetiky Pravidla provozování distribuční soustavy Provozovatel distribuční soustavy Distribuční soustava Elektromagnetická kompatibilita Elektroměrový rozváděč ERV Elektroměrový rozváděč výkonový - viz čl ERP Elektroměrový rozváděč pro přímé měření (standardní proveden) - viz čl ERN Elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření (standardní proveden) - viz čl EEJ Elektrorozvodné elektroměrové jádro viz čl HDO HDS HDV MTP N PE Hromadné dálkové ovládání Hlavní domovní skříň Hlavní domovní vedení Měřicí transformátor proudu Nulový vodič Ochranný vodič 11

12 PEN SCPD SPD HUP fn Icc Icp Icw In InA Inc Ipk I cu I cn Ue Ui Uimp Un Vodič kombinující funkce vodiče ochranného i nulového vodiče Zařízení jistící před zkratem Svodič přepětí Plynoměrový rozváděč (skříň) Jmenovitý kmitočet Jmenovitý podmíněný zkratový proud Předpokládaný zkratový proud Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitý proud Jmenovitý proud rozváděče Jmenovitý proud obvodu Jmenovitý dynamický proud Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost jističe Jmenovitá zkratová schopnost jističe Jmenovité pracovní napětí Jmenovité izolační napětí Jmenovité impulzní výdržné napětí Jmenovité napětí 4 Informace Pokud je v dále uvedeném textu normy použit výraz Elektroměrový rozváděč nebo zkratka ER bez dalšího bližšího upřesnění, jedná se o rozváděč (týká se rozváděče) v provedení dle čl , 3.1.3, Značení pro identifikaci elektroměrového rozváděče Výrobce elektroměrového rozváděče (viz čl ) musí opatřit každý rozváděč odpovídající této normě jedním nebo více štítky, označenými trvanlivě a umístěnými na takovém místě, aby byly viditelné a čitelné, když je rozváděč instalován a je v provozu. Na identifikačním štítku elektroměrového rozváděče (identifikačních štítcích) musí být vždy uvedeny následující informace: a) označení nebo ochranná známka výrobce rozváděče; b) typové označení, výrobní číslo, nebo jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče; c) prostředky určení data výroby; d) IEC / PNE (v případech rozváděčů dle čl ); nebo IEC / PNE (v případech rozváděčů dle čl neb 3.1.4); e) jmenovitý proud elektroměrového rozváděče s použitím značky InA ; f) stupeň ochrany krytem. 12

13 Pro rozváděče určené k venkovní instalaci je normou ČSN EN ed.2 v čl stanovena zkouška, ověřující stálost (čitelnost) identifikačního značení uvedeného na štítku. Další informace (např. jmenovité napětí rozváděče Un, jmenovitý proud jištěného vývodu Inc, stupeň ochrany proti mechanickým rázům IK, značku CE osvědčující, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě) mohou být uvedeny na identifikačním štítku po dohodě mezi uživatelem a výrobcem. 4.2 Dokumentace elektroměrového rozváděče Všechny charakteristiky rozhraní elektroměrového rozváděče (viz ČSN EN ed. 2, kapitola 5 a část 5 této PNE), pokud tyto přichází v úvahu pro daný výrobek, jakož i doplňující informace týkající se rozváděče (např. vnitřní a/nebo venkovní instalace, hmotnost, vnější rozměry a další), musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s rozváděčem (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). Výrobce rozváděče musí v dokumentaci nebo v katalozích uvést podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, instalaci, provoz (příklady možných operací prováděných laiky) a pro údržbu rozváděče (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). 5 Charakteristiky rozhraní (parametry) elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče jsou určené především pro fakturační měření spotřeby elektrické energie. Konstrukční provedení vychází ze základní normy ČSN EN ed. 2, kterou podle požadovaného provedení rozváděče upřesňují požadavky specifických norem ČSN ed. 2 a/nebo ČSN EN Jedná se o rozváděče kryté (viz čl ) a stabilní (čl ), konstruované a zkoušené pro vnitřní instalaci (čl ) nebo venkovní instalaci (čl ), v provedení pro třífázová a/nebo jednofázová zařízení (rozvodnice typu B dle ČSN EN čl ). Základní funkcí charakteristik rozhraní je zajistit komptabilitu elektroměrového rozváděče se jmenovitými hodnotami sítí (obvodů), ke kterým bude připojen. Jedná se zejména o následující základní údaje a o charakteristiky dále upřesněné v čl , 7.4.2, 7.5 této PNE. 5.1 Jmenovité napětí rozváděče U n Jmenovité napětí elektroměrového rozváděče musí být alespoň rovné jmenovitému napětí elektrizační soustavy. V provedení rozváděčů dle čl a nebývá Un proti zemi větší jak 300 V AC. 5.2 Jmenovité pracovní napětí rozváděče U e Jmenovité pracovní napětí ER a jeho kteréhokoliv obvodu nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrizační soustavy, k níž má být rozváděč připojen viz ČSN EN tab. 1 Z hlediska sítí nízkého napětí distribuční soustavy České republiky - Ue = 230/400 V. 5.3 Jmenovité izolační napětí rozváděče U i Jmenovité izolační napětí rozváděče nebo jeho obvodu je hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. Musí být rovné hodnotám stanoveným pro Un a pro Ue rozváděče nebo jeho obvodu, nebo musí být vyšší hodnoty. 13

14 5.4 Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče U imp Jmenovité impulsní výdržné napětí ER musí být rovné hodnotám stanoveným pro přechodné přepětí vyskytující se v elektrizační soustavě, k níž bude rozváděč připojen, nebo musí být větší než tyto hodnoty. Elektroměrový rozváděč musí odpovídat impulsní výdržné kategorii přepětí IV - Uimp = 6 kv (1,2/50 µs) (viz ČSN ed. 2, čl a tabulka 1 nebo ČSN EN ed. 2, příloha G - tabulka G1, PNE ed. 2). 5.5 Jmenovitý proud rozváděče I na Jmenovitý proud rozváděče je maximální přípustný zatěžovací proud, který může rozváděč rozvádět, a který nemůže být překročen změnou jiných přívodních jednotek nebo přidáním dalších vývodních jednotek pro napájení výstupních obvodů elektrickou energií. Jmenovitý proud rozváděče musí být přenášen, aniž by meze oteplení jednotlivých částí rozváděče překročily mezní hodnoty stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2 a v tabulce 6. Jmenovitý proud elektroměrového rozváděče je proud stanovený výrobcem. Určí se podle maximálně možného jmenovitého proudu přívodní jednotky rozváděče (vstupního přístroje hlavního jističe před elektroměrem), stanovený na základě přípustné zatížitelnosti hlavního obvodu rozváděče, která musí být vyšší než maximální jmenovitý proud přívodní jednotky. U rozváděčů konstrukčně provedených pro více než jedno měřící místo, musí výrobce rozváděče v technické dokumentaci dodávané s rozváděčem stanovit (kromě hodnoty jmenovitého proudu rozváděče InA) i maximální možnou hodnotu obvodu hlavního jističe před elektroměrem tj. jmenovitý proud jednotlivého výstupního obvodu jištěného jističem před elektroměrem Inc viz čl Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření v provedení rozváděče ERP (čl ) je maximálně InA = 80 A; ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy 100 A (doporučená řada InA rozváděče dle ČSN EN je pro přímé měření 25, 40, 50, 63, 80 a 100 A). Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření v provedení rozváděče EEJ (čl ) je maximálně InA = 250 A, a jmenovitý proud výstupního obvodu (obvodu jištěného jističem před elektroměrem) Inc není větší než 63 A Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření v provedení rozváděče ERN (čl ) je maximálně InA = 250 A (doporučená řada InA rozváděče dle ČSN EN je pro nepřímé měření 100, 125, 160, 200 a 250 A). Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření v provedení rozváděče ERV (čl ) je vyšší než 250 A a je dán normalizovanou řadou hodnot proudů dle ČSN EN (315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 A) Jmenovitý proud obvodu jištěného jednotlivého vývodu elektroměrového rozváděče I nc Jmenovitý proud jištěného vývodu (jednotlivých jištěných vývodů) elektroměrového rozváděče je hodnota proudu, který může tento vývod (jednotlivé vývody) vést když je zatěžován (jsou zatěžovány) za normálních provozních podmínek. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí elektroměrového rozváděče překročilo meze stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2 a v tabulce 6. 14

15 5.6 Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče I cc, jmenovitá zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem I cn Hodnota předpokládaného zkratového proudu je stanovena výrobcem rozváděče. Je to hodnota, kterou je možno vydržet po celkovou dobu provozu zařízení jistícího před zkratem za specifikovaných podmínek. Zkratová odolnost rozváděče je určena především jmenovitou zkratovou schopností (Icn) hlavního jističe před elektroměrem (před měřicím zařízením ER). Jmenovitá zkratová schopnost tohoto jističe musí být větší než velikost počátečního souměrného rázového zkratového proudu, který vznikne při zkratu v místě jeho umístění. Při použití hlavních jističů dle ČSN EN ed. 3 je zkratová odolnost dána jmenovitou mezní zkratovou vypínací schopností jističe (Icu), která musí být větší nebo alespoň rovna požadované zkratové odolnosti rozváděče. Všechny jističe v elektroměrovém rozváděči připojené z neměřených částí rozváděče se osazují se jmenovitou zkratovou schopností Icn = 10 ka nebo vyšší (normalizované hodnoty jmenovité zkratové schopnosti jističů jsou uvedeny v ČSN EN , čl ), v souladu s přílohou 6 PPDS. 5.7 Typy uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodný pro požadovanou instalaci. Z hlediska této normy se podle způsobu uzemnění uvažují pro místní podmínky dále uvedené druhy sítí dle ČSN ed.2, ČSN ed. 2, PNE ed. 5: TN-C, TN-C-S, TT. Měřicí místa (přívod / vývod) budou provedena dle dohody mezi výrobcem rozváděče a jeho uživatelem, a zároveň v souladu s Připojovacími podmínkami příslušného provozovatele DS v soustavě TN-C / TN-C nebo TN-C / TN-C-S nebo TT / TT. 5.8 Jmenovitý kmitočet f n Jmenovitý kmitočet je hodnota kmitočtu, k níž se vztahují provozní podmínky. Jmenovitý kmitočet pro navrhování a provoz elektrických sítí a na sítě navazujících elektrických zařízení je stanoven v ČSN EN Pro elektroměrový rozváděč je fn = 50 Hz. 5.9 Stupeň znečištění Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3 (viz ČSN EN ed. 2 čl ). Pro přístroje a součásti uvnitř skříně rozváděče platí stupeň znečištění pro podmínky okolního prostředí ve skříni Zařízení jisticí před zkratem (SCPD) Zařízením určeným k ochraně elektroměrového rozváděče před zkratovými proudy (tak, že je přeruší) je hlavní jistič před elektroměrem jistič odpovídající platné technické normě ČSN EN s vypínací charakteristikou B (viz čl a 5.6) nebo normě ČSN EN Je-li elektroměrový rozváděč součást kombinované sestavy s distribučním rozváděčem, jsou zařízením jistícím před zkratem standardní jistící prvky pro osazení tavných pojistkových vložek pojistkové vložky nožové velikosti 00 nebo 000 nebo 1 nebo 2 nebo válcové pojistky do pojistkových odpínačů Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility (EMC) 15

16 Pro elektroměrové rozváděče v rozsahu platnosti této normy je uvažována kategorie okolního prostředí B. Technické požadavky týkající se EMC viz ČSN EN ed. 2, Příloha J. 6 Provozní podmínky Elektroměrové rozváděče dle této normy jsou určeny pro používání v normálních provozních podmínkách, které jsou dále definovány pro rozváděče konstruované a zkoušené pro vnitřní instalace a pro rozváděče určené pro venkovní instalace (viz též PNE ed. 5). 6.1 Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci - Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je 5 ºC. - Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě + 40 ºC. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, např. 90 % při + 20 ºC. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty. - Stupeň znečištění viz čl Nadmořská výška instalace nepřesahuje m. 6.2 Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci - Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je 25 ºC. - Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC. - Stupeň znečištění viz čl Nadmořská výška instalace nepřesahuje m. POZNÁMKA: V oblastech, kde se opakovaně vyskytují teploty nižší než 25 ºC se postupuje podle požadavků provozovatele distribuční soustavy. 6.3 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Základní podmínky a požadavky na umístění rozváděčů pro fakturační měření spotřeby elektřiny v budovách i mimo budovy stanovuje ČSN ed. 3: v čl V budovách se mají elektroměrové rozváděče přednostně umisťovat v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo do chráněných únikových cest (pouze rozváděče s vlastní požární odolností). Konkrétní umístění je odvislé od projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení. POZNÁMKA: Umístění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribuční soustavy a požadavkům upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. 6.4 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Elektroměrové rozváděče standardního provedení (ERP, ERN) mohou být součástí kombinovaných pilířů. Kombinované pilíře (stavebnicová sestava distribučního a elektroměrového rozváděče nebo sestava distribučního, elektroměrového a plynoměrového rozváděče) se umisťují mimo budovy, na trvale veřejně přístupném a neuzamykatelném místě. Sestavy rozváděčů se osazují do zděných pilířů nebo kompaktních plastových pilířů zejména v horizontálním uspořádání. Elektroměrový rozváděč a plynoměrový rozváděč (HUP) musí být od sebe vždy plynotěsně odděleny, ať se jedná o sestavu ve zděném nebo plastovém pilíři. Uspořádání elektroměrového rozváděče a plynoměrového rozváděče nad sebou (vertikální sestava) se nedoporučuje viz též ČSN ed. 3, čl Provedení kombinovaného pilíře je podmíněno schválením příslušného provozovatele distribuční soustavy. 16

17 6.5 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Při osazování celoplastového rozváděče na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1 je nutné pod rozváděč instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit rozváděč od hořlavého podkladu vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též ČSN ed. 2). Při osazování celoplastového rozváděče do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který rozváděč obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo rozváděče instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1. POZNÁMKA: Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat rozváděče betonové (viz čl. 7.3) s plastovými nebo plechovými dveřmi nebo rozváděče s vlastní požární odolností. 6.6 Požadavky na měřicí jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Je-li součástí staveništního rozváděče (viz ČSN EN ) měřicí jednotka pro instalaci měřicího zařízení určeného pro fakturační měření spotřeby elektřiny, musí být tato jednotka (měřicí místo) provedena v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy (viz čl ČSN EN ) a příslušnými požadavky této normy. 6.7 Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Při změnách počasí a značných teplotních výkyvech, které mohou v průběhu dne dosahovat rozdílných hodnot, dochází často ke vzniku vlhkosti v uzavřených prostorech, a to až ke kondenzaci vodní páry. Na vznik rosení má vliv teplota, vlhkost a tlak vzduchu uvnitř a mimo kompaktní pilíř, vlhkost a teplota podloží pod instalovaným kompaktním pilířem. Celoplastové kompaktní pilíře (plastový elektroměrový rozváděč + pilířový podstavec), instalované ve venkovním prostoru zejména v místech s vysokou vlhkostí a teplotami měnícími se v širokém rozmezí, musí být zabezpečeny provedenými opatřeními (zejména konstrukčním oddělením elektroměrového rozváděče od kabelového prostoru viz čl. 7.4), případně dále opatřeny doplňujícím úpravami dle podkladů výrobce kompaktních pilířů (využitím absorbérů, zasypáním, izolací apod.), aby se zabránilo škodlivé kondenzaci vodní páry uvnitř elektroměrového rozváděče a omezilo rosení na vnitřních plochách a elektrické výzbroji. Současně však musí být zachován požadovaný stupeň ochrany krytem viz čl Při realizaci opatření nutno postupovat podle montážního návodu zpracovaného výrobcem kompaktních pilířů, ve kterém musí být uvedeno, jakých opatření bude k eliminaci kondenzace vodní páry použito (např. způsob, druh a množství zásypu na oddělení základu pilíře od elektroměrového rozváděče). 7 Konstrukční požadavky Elektroměrové rozváděče musí být vyrobeny z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou v provozních podmínkách konkrétní instalace. 17

18 Vnější tvar skříně elektroměrového rozváděče se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití pro možné způsoby osazení. 7.1 Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení Roztřídění dle způsobu osazení: - zapuštěný rozváděč pro osazení do výklenku ve zděné stěně nebo ve zděném pilíři; - nástěnný rozváděč pro upevnění na povrch stěny; - rozváděč určený pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení; - rozváděč určený pro osazení do volného prostoru v terénu (kompaktní pilíře se základovým dílem). 7.2 Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřicího zařízení Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků (přijímačů HDO, převodníků) musí být v rozváděči zabezpečeno minimální místo dle rozměrů uvedených v tabulce 1. Tabulka 1 - Požadovaná místa pro měřicí zařízení Přístroj šířka výška hloubka (mm) (mm) (mm) Elektroměr jednofázový (i více tarifní) Elektroměr třífázový (i více tarifní) do 100 A, X/5 A Spínací prvek nebo komunikační jednotka Převodník nebo optooddělovač pro galvanické oddělení výstupních obvodů Uvedené rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozváděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné šířku a výšku z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm. Vnější rozměry elektroměrových rozváděčů musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s výrobkem, případně v katalogu výrobce. Při stanovení vnějších rozměrů rozváděčů (zejména zapuštěného provedení) nutno vzít v úvahu požadavky ČSN POZNÁMKA: V případě osazení převodníku nebo optooddělovače na DIN lištu vedle hlavního jističe, není nutné dodržet požadované rozměry pro místo převodníku nebo optooddělovače. 18

19 7.3 Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí Skříně pro rozváděče a vnitřní nosné konstrukce mohou být vyrobeny z různých materiálů. Na skříně mohou být použity: - izolační materiály (celoplastové provedení rozváděče a pilířového podstavce); - kovové materiály (celokovové provedení rozváděče); - tenkostěnný beton armovaný skelným vláknem a ocelovou armaturou (pilíře a rozváděče s plastovými nebo kovovými dveřmi) Požadované vlastnosti izolačních materiálů Izolační materiály použité pro skříně a nosné části skříní musí vykazovat: - tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene vlastnosti ověřené dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti ultrafialovému záření izolační materiály na skříně a na vnější části skříní použité pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - mechanickou pevnost skříně nebo mezistěny včetně závěsů na dveře musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby vydržely namáhání, jemuž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu. Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání kontroluje se zkouškou podle ČSN EN ed. 2 čl Ochrana proti korozi kovových materiálů Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo povrchovou úpravou provedenou ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na požadované provozní podmínky rozváděče dohodnuté mezi výrobcem a uživatelem. Materiály a dohodnuté povlaky musí být dostatečné, aby vyhověly zkoušce podle ČSN EN ed. 2 čl Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče Skříň elektroměrového rozváděče je určená pro instalaci požadovaného elektrického zařízení rozváděče, vnitřní prostor skříně poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň základní ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s živými částmi. Skříň elektroměrového rozváděče a její kabelové vstupy musí konstrukčně plně zabezpečit oddělení vnitřního elektrického zařízení rozváděče od kabelového prostoru pro přívodní vodiče Ochrana před mechanickými rázy Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK kód) stanovuje úroveň ochrany zařízení poskytovaný krytem (skříní) proti škodlivým mechanickým nárazům a ověřený normalizovanými zkušebními metodami. Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IK dle ČSN EN 62262: - IK 05 pro rozváděč určený pro vnitřní instalaci (vnitřní použití); - IK 07 pro rozváděč určený pro venkovní instalaci (venkovní použití). 19

20 Splnění požadavku musí být ověřeno podle ČSN EN ed. 2 čl Pokud je stupeň ochrany před mechanickými rázy poskytovaný skříní rozváděče stanoven původním výrobcem skříně, musí to být ověřeno podle ČSN EN ed. 2 čl Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody Základní ochrana elektroměrového rozváděče (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) je zajišťována základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty. Otevření vnějšího krytu skříně rozváděče, musí být možné pouze s použitím klíče. Živé části přístrojů, svorkovnice apod. musí být chráněny krytem, který je možno odejmout jen pomocí nástroje, aby se zabránilo jeho neúmyslnému odstranění. Stupeň ochrany poskytovaný elektroměrovým rozváděčem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a vody je vyjádřen kódem IP dle ČSN EN a ověřený podle ČSN EN ed. 2 čl Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IP: - stupeň ochrany rozváděče pro vnitřní instalaci (vnitřní použití) musí být minimálně IP 2XC po instalaci podle pokynů výrobce rozváděče; - stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) musí být minimálně IP 43 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20; - stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) na okrajích komunikace musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP Dveře skříně elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče se vyrábějí s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo tříbodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře musí být opatřeny závěrem dle ČSN kovového provedení, kterým je lze zajistit v uzavřené poloze proti samovolnému otevření. Doporučuje se závěr na trnový klíč 6 x 6 mm s minimální hloubkou zapuštění klíče 10 mm. Dveře, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou rozváděče (viz čl ). Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochranou svorkou se považují za dostatečně vodivé spojení. Dveře rozváděče musí být zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzamčeném stavu. Dveře skříně (křídla dveří) se u venkovní instalace doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání otevřených dveří větrem. Vnitřní strana dveří by měla být opatřena schránkou (kapsou) pro uložení dokumentů Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Dveře elektroměrového rozváděče se ve smyslu ČSN ed. 2, čl opatřují z vnější strany výstrahou (bezpečnostním sdělením) upozorňující na možnost úrazu elektřinou. Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení rozváděče) vychází z platného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: Výstraha; Elektřina (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012. U elektroměrového rozváděče určeného pro venkovní instalaci (instalaci na místech přístupných veřejnosti), musí být uvedená značka výstrahy na dveřích nesmazatelného (např. plastického) provedení. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují. 20

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN-

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN- ECR-TNS-AO-64 7400.00 Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské e NN- Technická norma společnosti E.ON Česká republika, a.s. Zpracovatel: Schválil: František Kojan / 981-3255, tým Standardizace

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně

Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Distribuční rozváděče nízkého napětí Kabelové rozvodné skříně PNE 35 7000 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 -rozvaděč Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 BLACK BOX se čtyřmi rozhraními -rozváděč Pro chráněnou venkovní instalaci Krytí IP 65 Variabilní systém rozváděčových skříní, možnost rozšíření ve všech

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.50 Prosinec 2014 ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Vnitřní elektrické rozvody Low-voltage electrical installations Internal electric distribution lines

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

Modulární přístroje a modulární rozvodnice

Modulární přístroje a modulární rozvodnice Modulární přístroje a modulární rozvodnice > jištění a ochrana obvodů > spínací přístroje > plastové domovní rozvodnice www.schneider-electric.cz Obsah Modulární rozvodnice Modulární přístroje Domae Modulární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

Nové a připravované elektrotechnické normy

Nové a připravované elektrotechnické normy Nové a připravované elektrotechnické normy Význam a využívání TNI Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Úvod S ohledem na důležitost uplatňování elektrotechnických předpisových norem byla v dubnu 1995 založena technická

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CD-KS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KTLOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNČENÍ KBELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON CZ E.ON Distribuce PREdistribuce Rozváděče nízkého napětí Elektroměrové rozváděče pro nepřímé měření elektřiny (ERNM) a související

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts. ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes/ Elektrické stanice Ing. Václav Schamberger 1 Technické normy

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Katalog Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Řešení pro domovní elektroinstalace Modulární kryty přístrojů Mini Opale str. 2, 11 plastové rozvodnice Mini Pragma str.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20;29.280 Leden 2012 ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod Connections of electrical equipments

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZAČEÍ KABELOVÝCH ROZVODÝCH SKŘÍÍ Použita příloha PE 35 7040: Pomůcka pro orientaci v systému typového označení kabelových

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod na měření Říjen 2011 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: Praktické ověření základních zapojení

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PNE Základní parametry skfiíní ZP Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R 4 02 / K V W 4 Druh Urãení kabelové Poãet PouÏit Materiálové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

Návod k použití typového rozvaděče Hager

Návod k použití typového rozvaděče Hager Návod k použití typového rozvaděče Hager Rozvaděče může montovat pouze kvalifikovaná osoba se všemi platnými dokumenty a školeními. Při výrobě rozvaděče je nutno dodržet veškeré pokyny tohoto návodu. Společnost

Více

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Kanalizace Dřevnovice A.č.: C06/E/001 A.č.: CO6/E/001 Z.č. : 160044 Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. Stavebník : Obec Dřevnovice

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

ESIII-2.8.3 Proudové chrániče

ESIII-2.8.3 Proudové chrániče Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.8.3 Proudové chrániče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice ZP - zásuvkové panelové rozvodnice osazené zpředu zásuvkami krytí IP 44/IP 20 Ekonomická verze ZP V rámci této varianty jsou dvě zásuvky jištěny jedním jistícím prvkem. V ceníku je můžete nalézt pod označením

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY ČEZ distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ČEPS PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení Aplikační příručka pro používání normy IEC 62271-100, normy IEC 62271-1

Více

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

Příloha 3. Příloha 3a Technické parametry uváděné uchazečem

Příloha 3. Příloha 3a Technické parametry uváděné uchazečem Příloha 3 Příloha 3a Technické y uváděné uchazečem Prodávající uvede do tabulky k ům požadovaným m skutečné y nabízeného zařízení. Název výrobku Skříň kabelová SP 100 Typové označení Výrobce Země původu

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřicí lišta MEgML 1/ Účel a použití Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo

Více

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ OBSAH JISTIČE 6/10 ka 2 JISTIČE 10 ka 8 JISTIČE 6 ka 13 1 JISTIČE PRO VŠECHNY DRUHY

Více

Rozvodnice vector II krytí IP65

Rozvodnice vector II krytí IP65 Rozvodnice vector II krytí IP65 Rozvodnice jsou určeny pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Vzhledem k vysokému stupni krytí a jejich odolnosti vůči stříkající vodě nacházejí uplatnění především

Více

Popis. Obsah. 230,00 Kč. Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH

Popis. Obsah. 230,00 Kč. Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH 22. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté - aktualizované vydání) (rok vydání 12/2015) 230,00 Kč 1 Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH Popis Ing. Karel Dvořáček Svazek 22, edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Obsah Funkce a technické údaje A 1 Předjištění svodičů přepětí B 1 Rozměry C 1 Aplikační průvodce D

Více

Užití elektrické energie

Užití elektrické energie Učební materiály pro předmět Užití elektrické energie Část 1 Oboru Elektrikář 3. ročník Pouze pro potřeby výuky SOŠ a SOU Kladno - Dubská Verze 1.1 Vyučující: Mgr. Stanislav Dlouhý Přípojky, druhy, provedení

Více

modulární přístroje pro diferenční obvodů

modulární přístroje pro diferenční obvodů řada 90 mcb modulární přístroje pro diferenční obvodů MTC JISTIČE (EN 60898) MT Icn [A] 4500 6000 Charakteristika C B C B D In [A] * Jistič s nulovym vodičem vlevo. 1P 1P+N 1P+N* 2P 3P 4P 1P 1P+N 2P 3P

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE ( ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia s nadproudovou ochranou OLE (6 ka)... C2 s nadproudovou ochranou OLI (0 ka)... C6 Příslušenství pro OLE, OLI... C2 OFE (6 ka)... C4 OFI (0 ka)... C7 Příslušenství pro OFE, OFI... C22 Základní pojmy, značky

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod

dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod dokonalý rozvod energie prachotìsný pøípojnicový rozvod Obsah str. 1. Všeobecnì... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Konstrukèní provedení... 2 2. Technické údaje a parametry... 2 3. Instalace rozvodu PPR... 4 4. Stavebnicové

Více

Řada ML. Vypínače hlavní. Vypínače hlavní. Zařízení nouzového stopu. Normy. Certifikace G.2

Řada ML. Vypínače hlavní. Vypínače hlavní. Zařízení nouzového stopu. Normy. Certifikace G.2 Ručně ovládaný hlavní vypínač musí být zajištěn pro každý síťový obvod. Musí to být vypínač odpojovač, který odpovídá kategorii použití 23 (I 947-3) a splňuje následující požadavky: Odpojování elektrického

Více

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A Lištové pojistkové odpínače Třípólové pojistkové lištové odpínače do pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo 185 mm. Určeny pro pojistkové vložky

Více

Distribuční rozváděče nízkého napětí Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kva

Distribuční rozváděče nízkého napětí Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kva Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON CZ E.ON Distribuce PREdistribuce Distribuční rozváděče nízkého napětí Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kva

Více

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťové

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Napájecí zdroj Supply MEg101.5

Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 1/ Charakteristika Napájecí zdroj Supply

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

Mi-rozváděče ČSN EN Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO)

Mi-rozváděče ČSN EN Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO) ČSN EN 61 439 Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO) Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů Nová ČSN EN 61 439 - standard pro stavbu rozváděčů

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Kombinované svodiãe - 1 Kombinované svodiãe - 1 Modulární DEHNventil Kombinované svodiče ve vícepólovém provedení. Chrání zařízení nn v občanských i

Více

VikingTM 3 řadové svorky šroubové

VikingTM 3 řadové svorky šroubové VikingTM 3 řadové svorky šroubové Recognized (Canada) (EtatsUnis) VDE IMQ (llemagne) (Italie) SCHÉM 0 371 3 0 371 1 0 371 1 vstup 1 výstup 0 371 0 371 00 ů (str. 170) 0 371 0 371 9 vstupy výstupy 0 371

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ)

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) Účinnost od: 1.6.2015 1 ÚVOD Tato příloha specifikuje standardy provedení úprav v lokální distribuční síti (posílení,

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více