TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY"

Transkript

1 REALKA-Rubíček s.r.o Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 SEZNAM DOKUMENTACE 1. Technická zpráva č.v Výkresová část 2.1. Půdorys ČS1 Bezměrov Půdorys ČS2 Bezměrov Rozváděč RM Schéma pomocných obvodů RM Rozváděč RM Schéma pomocných obvodů RM Obvodová schémata Schéma ČS1, ČS2 M+R Výkaz výměr č.v DPS 1/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

2 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. VŠEOBECNÁ ČÁST Rozsah projektu Návaznost na jiné části projektu Předpisy a normy Projektové podklady Projednání projektu ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozvodná soustava Vnější vlivy Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN ed Důležitost dodávky el. energie dle ČSN Výkonové poměry TECHNICKÝ POPIS ROZVÁDĚČŮ A SKŘÍNÍ RM1 rozváděč RM2 rozváděč POPIS OVLÁDÁNÍ A SIGNAL. SPOTŘEBIČŮ PŘIPOJENÝCH Z ROZVÁDĚČE RM MT1 Samočisticí česle M2, M3 Čerpadlo OV M4 Přenosné čerpadlo ve studni POPIS OVLÁDÁNÍ A SIGNAL. SPOTŘEBIČŮ PŘIPOJENÝCH Z ROZVÁDĚČE RM M5, M6 Čerpadlo OV POPIS OKRUHŮ M+R LICA-Měření hladiny v čerpací jímce OV ČS A,B,C.LSA-Snímání hladiny v čerpací jímce vod záložními plováky FIQ-Měření průtoku a množství OV na potrubí PICA-Měření tlaku na výtlačném potrubí M2,M BK 106.HA Zabezpečení objektu LICA-Měření hladiny v čerpací jímce OV ČS A,B,C.LSA-Snímání hladiny v čerpací jímce vod záložními plováky FIQ-Měření průtoku a množství OV na potrubí PICA-Měření tlaku na výtlačném potrubí M5,M BK 206.HA Zabezpečení objektu Provozní stavy ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (ASŘ) KABELOVÉ ROZVODY UZEMNĚNÍ ZEMNÍ PRÁCE POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE Důsledky na životní prostředí Revize elektrických zařízení Kvalifikace pracovníků Provádění montážních prací Výstražné tabulky a nápisy POZNÁMKA TABULKA SPOTŘEBIČŮ DPS 2/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

3 15. TABULKA KABELŮ SEZNAM VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘS Digitální vstupy RM Digitální výstupy RM Analogové vstupy RM Digitální vstupy RM Digitální výstupy RM Analogové vstupy RM DPS 3/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

4 1. VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Rozsah projektu Projekt řeší: provozní rozvod silnoproudu pro PS 101 Technologická část ČS1 a ČS2 rozváděče RM1, RM2 M+R, řídící systém uzemnění 1.2 Návaznost na jiné části projektu SO 05 - Přípojka NN k ČS1,ČS2 PS 103 dálkový přenos dat z ČS1 a ČS2 1.3 Předpisy a normy Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy el. zařízení platnými v době jejího zpracování. 1.4 Projektové podklady SO 05 - Přípojka NN k ČS1,ČS2 Čerpací stanice ČS1,ČS2 stavební část PS 101 Technologická část ČS1 a ČS2 1.5 Projednání projektu Se stavebníkem: VaK Kroměříž a.s. S provozovatelem: VaK Kroměříž a.s. 2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 2.1 Rozvodná soustava 3 PEN stř. 50Hz 400V / TN-C 3 N+PE stř. 50Hz 400V / TN-C-S 1 N+PE stř. 50Hz 230V / TN-C-S 2DC 24V /FELV 2.2 Vnější vlivy Vnější vlivy dle ed.3. Byly stanoveny odbornou komisí. Protokol je založen v dokladové části projektu. 2.3 Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN ed.2 normální : automatickým odpojením od zdroje v sítích TN zvýšená: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním DPS 4/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

5 zvýšená: automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem 2.4 Důležitost dodávky el. energie dle ČSN stupeň základní 2.5 Výkonové poměry ČS1: Pi = 18,05 kw, Pv = 9,25 kw ČS2: Pi = 14,00 kw, Pv = 5,2 kw Celkem: Pi = 32,05 kw, Pv = 14,45 Kw 3. TECHNICKÝ POPIS ROZVÁDĚČŮ A SKŘÍNÍ 3.1 RM1 rozváděč Umístěn : Na ocelové konstrukci u ČS1 Typ : plastový Krytí : IP54/20 Rozměry : 1250x1500x320mm Napájen : ze skříně RE řešené v SO 05 - Přípojka NN k ČS1,ČS2 Napájecí kabel: CYKY J 4x16 Proti nežádoucímu vstupu bude vybaven zámkem s vložkou FAB a dveřním kontaktem. Rozváděč RM1 bude vyzbrojen zásuvkou 400V, I=16A a zásuvkou 230V, I=16A s proudovým chráničem. Po zatažení všech silových a ovládacích kabelů do rozvaděče se provede vodotěsné utěsnění rozvaděče a všech prostupů mezi rozvaděčem a čerpací stanicí. 3.2 RM2 rozváděč Umístěn : v plastovém pilíři u objektu ČS Typ : plastový Krytí : IP54/20 Rozměry : 750x1000x320mm Napájen : ze skříně RE řešené v SO 05 - Přípojka NN k ČS1,ČS2 Napájecí kabel: CYKY J 4x10 Proti nežádoucímu vstupu bude vybaven zámkem s vložkou FAB a dveřním kontaktem. Rozváděč RM bude vyzbrojen zásuvkou 400V, I=16A a zásuvkou 230V, I=16A s proudovým chráničem. Po zatažení všech silových a ovládacích kabelů do rozváděče se provede vodotěsné utěsnění rozváděče a všech prostupů mezi rozváděčem a čerpací stanicí. DPS 5/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

6 4. POPIS OVLÁDÁNÍ A SIGNAL. SPOTŘEBIČŮ PŘIPOJENÝCH Z ROZVÁDĚČE RM1 4.1 MT1 Samočisticí česle Technologická pozice č.:1.4 Napětí : 400V Volba ovl. :Automat Ruční :MT1 Ruční ovl. :zap - vyp :MT1 Signal. světelná :chod česle :MT1, terminál ŘS Signal. světelná :porucha česle :MT1, terminál ŘS Signal. světelná :přetížení pásu :MT1, terminál ŘS Signal. světelná :sepnutí el. vyhřívání :MT1 Signal. světelná :polohy "A" : terminál ŘS Počítadlo provozních hodin :ŘS Provede se silové připojení MT a přenos provozních stavů do ŘS. 4.2 M2, M3 Čerpadlo OV Technolog pozice č.:1.4 Napětí : 400V Volba ovl. :dálk místní :RM1 Místní ovl. :zap - vyp :RM1, nouzový provoz a zkouška zařízení Dálkové ovl. :ŘS: dle hladin v čerpací jímce OV Automatické ovl. :v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce OV tenzometrickým snímačem hladiny okr.101.lica (ŘS) Automatické ovl. :záskok rezervního čerpadla při poruše provozního (ŘS) Automatické ovl. :přepínání provozního a záložního čerpadla při každém následném sepnutí na H1.2 (ŘS) Blokování ovl. :proti dálk. spuštění :RM1 poloha 0 na SA**.1 Blokování ovl. :od tepelné ochrany ve vinutí motoru (bimetal) Blokování ovl. :od vlhkosti v motoru Volba ovládání. : od záložních plováků SA2-3 Signal. světelná :chodu čerpadla:terminál ŘS Signal. světelná :poruchy :terminál ŘS Signal. světelná :vlhkost v motoru:terminál ŘS Signal. světelná :tepelná ochrana vinutí:terminál ŘS Signal. světelná :kontinuální výška hladiny v ČS:analogové zobrazení +číselná hodnota, terminál ŘS Signal. světelná :porucha snímače hladiny:terminál ŘS Signal. světelná :polohy "D" SA**: terminál ŘS Počítadlo provozních hodin :ŘS PODMÍNKY PROVOZU V ČERPACÍ JÍMCE OV ČS1 HLADINA SPÍNAČ FUNKCE H LICA -vypíná M2(M3) H LICA -zapíná M2(M3) DPS 6/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

7 4.3 M4 Přenosné čerpadlo ve studni Technolog pozice č.:1.7 Napětí : 230V Čerpadlo se bude napojovat na zásuvku 230V osazenou na rozváděči RM1. 5. POPIS OVLÁDÁNÍ A SIGNAL. SPOTŘEBIČŮ PŘIPOJENÝCH Z ROZVÁDĚČE RM2 5.1 M5, M6 Čerpadlo OV Technolog pozice č.: 2.1 Napětí : 400V Volba ovl. :dálk místní :RM2 Místní ovl. :zap - vyp :RM1, nouzový provoz a zkouška zařízení Dálkové ovl. :ŘS: dle hladin v čerpací jímce OV Automatické ovl. :v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce OV tenzometrickým snímačem hladiny okr.201.lica (ŘS) Automatické ovl. :záskok rezervního čerpadla při poruše provozního (ŘS) Automatické ovl. :přepínání provozního a záložního čerpadla při každém následném sepnutí na H2.2 (ŘS) Blokování ovl. :proti dálk. spuštění :RM1 poloha 0 na SA**.1 Blokování ovl. :od tepelné ochrany ve vinutí motoru (bimetal) Blokování ovl. :od vlhkosti v motoru Signal. světelná :chodu čerpadla:terminál ŘS Signal. světelná :poruchy :terminál ŘS Signal. světelná :vlhkost v motoru:terminál ŘS Signal. světelná :tepelná ochrana vinutí:terminál ŘS Signal. světelná :kontinuální výška hladiny v ČS:analogové zobrazení +číselná hodnota, terminál ŘS Signal. světelná :porucha snímače hladiny:terminál ŘS Signal. světelná :polohy "D" SA**: terminál ŘS Počítadlo provozních hodin :ŘS PODMÍNKY PROVOZU V ČERPACÍ JÍMCE OV ČS2 HLADINA SPÍNAČ FUNKCE H LICA -vypíná M5(M6) H LICA -zapíná M5(M6) 6. POPIS OKRUHŮ M+R LICA-Měření hladiny v čerpací jímce OV ČS1 Měření bude provedeno tenzometrickou sondou napájenou z řídícího systému po proudové smyčce 4-20mA. Rozsah měření 0-5m. Výstupní signál výšky hladiny bude na ŘS zaveden proudovou smyčkou 4-20mA.V závislosti na hladinách budou ovládána čerpadla M2, M3. DPS 7/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

8 A,B,C.LSA-Snímání hladiny v čerpací jímce vod záložními plováky V čerpací jímce budou na H1.1, H1.3, H1.4 osazeny záložní plovákové spínače, které budou zajišťovat ovládání čerpadel v případě poruchy sondy FIQ-Měření průtoku a množství OV na potrubí Měření průtoku a množství indukčním průtokoměrem na potrubí DN100 s vyhodnocením okamžitého průtoku a celkového protečeného množství. Kabel je zaveden do RM1. Na řídící systém je přenášena okamžitá hodnota průtoku a celkové protečené množství PICA-Měření tlaku na výtlačném potrubí M2,M3 Měření tlaku je kapacitním tlakovým snímačem na potrubí s vyhodnocením okamžitého tlaku. Kabel je zaveden do RM1. Na řídící systém je přenášena okamžitá hodnota tlaku BK 106.HA Zabezpečení objektu Objekt je zabezpečen proti nepovolenému vniknutí do rozvaděče, koncovým spínačem BK105.x na dveřích rozvaděče. Jednotlivé poklopy čerpacích šachet jsou opatřeny magnetickými spínači BK105.x pro hlášení otevření. Po časové prodlevě do 1 minuty bude spuštěna houkačka HA106 instalována v rozváděči. Přítomnost oprávněných osob potvrdí obsluha na terminálu ASŘ a tím dojde k zablokování houkačky. Po uzavření poklopů a rozvaděče a opuštění objektu je objekt uveden do výchozího stavu automaticky, při dalším otevření se musí potvrdit přítomnost obsluhy, jinak dojde ke spuštění houkačky. Houkačka je vypnutá s časovým zpožděním do 5 minut. Údaje o otevření objektu jsou přednostně přenášeny na centrální dispečink ČOV Kroměříž LICA-Měření hladiny v čerpací jímce OV ČS2 Měření bude provedeno tenzometrickou sondou napájenou z řídícího systému po proudové smyčce 4-20mA. Rozsah měření 0-5m. Výstupní signál výšky hladiny bude na ŘS zaveden proudovou smyčkou 4-20mA.V závislosti na hladinách budou ovládána čerpadla M5, M A,B,C.LSA-Snímání hladiny v čerpací jímce vod záložními plováky V čerpací jímce budou na H2.1, H2.3, H2.4 osazeny záložní plovákové spínače, které budou zajišťovat ovládání čerpadel v případě poruchy sondy FIQ-Měření průtoku a množství OV na potrubí Měření průtoku a množství indukčním průtokoměrem na potrubí DN100 s vyhodnocením okamžitého průtoku a celkového protečeného množství. Kabel je zaveden do RM2. Na řídící systém je přenášena okamžitá hodnota průtoku a celkové protečené množství PICA-Měření tlaku na výtlačném potrubí M5,M6 Měření tlaku je kapacitním tlakovým snímačem na potrubí s vyhodnocením okamžitého tlaku. Kabel je zaveden do RM2. Na řídící systém je přenášena okamžitá hodnota tlaku. DPS 8/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

9 BK 206.HA Zabezpečení objektu Objekt je zabezpečen proti nepovolenému vniknutí do rozvaděče, koncovým spínačem BK205.x na dveřích rozvaděče. Jednotlivé poklopy čerpacích šachet jsou opatřeny magnetickými spínači BK205.x pro hlášení otevření. Po časové prodlevě do 1 minuty bude spuštěna houkačka HA206 instalována v rozváděči. Přítomnost oprávněných osob potvrdí obsluha na terminálu ASŘ a tím dojde k zablokování houkačky. Po uzavření poklopů a rozvaděče a opuštění objektu je objekt uveden do výchozího stavu automaticky, při dalším otevření se musí potvrdit přítomnost obsluhy, jinak dojde ke spuštění houkačky. Houkačka je vypnutá s časovým zpožděním do 5 minut. Údaje o otevření objektu jsou přednostně přenášeny na centrální dispečink ČOV Kroměříž Provozní stavy Okruhy řeší signalizaci stavu spotřebičů, polohy přepínačů, ztrátu napětí, zapůsobení přepěťových ochran. Signály jsou ve formě beznapěťových kontaktů zapojeny přímo na vstup automatu (ŘS) pro dálkové hlášení. 7. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (ASŘ) V rozváděčích RM1, RM2 čerpacích stanic ČS1, ČS2 bude osazen řídící systém PLC, který bude řídit provoz čerpadel, shromažďovat provozní stavy, alarmy. Je tvořen programovatelným řídícím modulem osazeným v rozváděči RM1, RM2. Obsahuje vstupní a výstupní moduly a pro zobrazování provozního stavu řídícího systému a technologických hodnot průmyslový terminál s krytím IP55. Signály provozních stavů budou přenášeny pomocí sítě GSM-GPRS na centrální dispečink ČOV Kroměříž řeší PS103 Přenos dat. Tabulka vstupů a výstupů viz. příloha technické zprávy. 8. KABELOVÉ ROZVODY Motorová instalace bude provedena: kabely CYKY: silové rozvody kabely CYKY: ovládací rozvody kabely JYTY: signalizační rozvody Kabely budou uloženy ve společných kabelových trasách: v PVC elektroinstalačních trubkách 9. UZEMNĚNÍ Uzemnění rozvaděče bude provedeno přizemněním PE vodiče a to jednožilovým vodičem typ CY ZŽ připojeným ke svorce PE, která bude páskem FeZn 30 x 4 mm připojena k doprovodnému zemniči 30x4mm řešeném v dodávce přípojky nn. V rámci vnitřních uzemňovacích rozvodů /pásek FeZn/ se provede ochranné pospojování: ochranné pospojování ocelových konstrukcí, výtlačných potrubí technologických zařízení, neživých částí elektrických zařízení. Vnitřní uzemňovací vedení připojeno k uzemnění rozváděče RM1. DPS 9/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

10 10. ZEMNÍ PRÁCE Výkopové práce budou prováděny v zemině tř. 3 a zahrnují: - výkop a zához kabelové rýhy - mechanickou ochranu kabelu - zřízení kabelového lože - geodetické zaměření skutečné polohy kabelů 11. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ Výkopové práce pro tento stavební objekt budou prováděny souběžně s výkopovými pracemi pro kanalizaci a vodovod. Před zahrnutím výkopu provede kontrolu správnosti uložení TDI a provede o tom záznam do stavebního deníku. 12. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 12.1 Důsledky na životní prostředí Tento stavební objekt nemá negativní vliv na životní prostředí 12.2 Revize elektrických zařízení Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN a ČSN Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení. Dle vyhlášky 73/2010 Sb. u zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu. Zpráva o revizi obsahuje zejména a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení, b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy, c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika, d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod, e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení, f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu Kvalifikace pracovníků Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou dle vyhlášky 73/2010 Sb. provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru. DPS 10/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

11 Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu hlášení závad na svěřeném zařízení Provádění montážních prací Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje dle vyhlášky 73/2010 Sb. osoba uvedená v bodu 1 přílohy č.2 vyhlášky 73/2010 Sb. bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru. Při provádění musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN ed.2 a vyhlášky 73/2010 Sb Výstražné tabulky a nápisy El. zařízení, popřípadě el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO POZNÁMKA Po ukončení montážních prací předá dodavatel investorovi jedno paré projektu, kde budou zachyceny veškeré změny, které nastanou při realizaci. El.zařízení, které je součástí dodávky tohoto projektu, může být nahrazeno el. zařízeními jinými při zachování všech technických parametrů. DPS 11/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

12 14. TABULKA SPOTŘEBIČŮ ROZVÁDĚČ POHON U (V) P (kw) OZNAČ. ZAŘÍZENÍ STROJ. POZICE RM1 Samočisticí česle 400 2,95 MT1 1.4 RM1 Čerpadlo OV 400 7,0 M2 1.1 RM1 Čerpadlo OV 400 7,0 M3 1.4 RM1 Čerpadlo studna 230 1,1 M4 1.7 RM2 Čerpadlo OV 400 7,0 M5 2.1 RM2 Čerpadlo OV 400 7,0 M6 2.1 DPS 12/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

13 15. TABULKA KABELŮ ČÍSLO ROZVÁDĚČ- TYP KABELU DÉLKA KABELU ROZVÁDĚČ SPOTŘEBIČ (m) POZNÁMKA WL09 RM1 RM1 ČÁST M+R CYKY-J 3 x 2,5 5 Napájení části M+R WL1 RM1 MT1 CYKY-J 5 x 2,5 15 WS1.1 RM1 MT1 JYTY-O 7 x 1,0 15 WL2 RM1 M2 kabel součást čerpadla - WL3 RM1 M3 kabel součást čerpadla - WS101 RM1 101.LICA JYTY-O 4 x 1,0 5 WS102A RM1 102A.LSA kabel součást snímače - WS102B RM1 102B.LSA kabel součást snímače - WS102C RM1 102C.LSA kabel součást snímače - WS103 RM1 103.FIQ JYTY-O 4 x 1,0 10 WL103 RM1 103.FIQ CYKY-J 3 x 1,5 10 WS104 RM1 104.PICA JYTY-O 4 x 1,0 10 WS105.1 RM1 BK105.1 CYKY-J 3 x 1,5 15 BK105.2 BK105.3 WS105.4 RM1 BK105.4 CYKY-J 3 x 1,5 15 WS105.5 RM1 BK105.5 CYKY-J 3 x 1,5 5 Dveřní spínač rozváděče RM1 WS106 RM1 HA106 SYKFY3x2x0,5 5 Uvnitř rozváděče WL09 RM2 RM2 ČÁST M+R CYKY-J 3 x 2,5 5 Napájení části M+R WL5 RM2 M5 kabel součást čerpadla - WL6 RM2 M6 kabel součást čerpadla - WS201 RM2 201.LICA JYTY-O 4 x 1,0 10 WS202A RM2 202A.LSA kabel součást snímače - WS202B RM2 202B.LSA kabel součást snímače - WS202C RM2 202C.LSA kabel součást snímače - WS203 RM2 203.FIQ JYTY-O 4 x 1,0 10 WL203 RM2 203.FIQ CYKY-J 3 x 1,5 10 WS204 RM2 204.PICA JYTY-O 4 x 1,0 10 WS205.1 RM2 BK205.1 CYKY-J 3 x 1,5 10 WS205.4 RM2 BK205.2 CYKY-J 3 x 1,5 10 WS205.5 RM2 BK205.3 CYKY-J 3 x 1,5 5 Dveřní spínač rozváděče RM2 WS206 RM2 HA206 SYKFY3x2x0,5 5 Uvnitř rozváděče DPS 13/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

14 16. SEZNAM VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘS 16.1 Digitální vstupy RM1 ČÍSLO OKRUH SIGNÁL VSTUPU X1.0 HLAVNÍ JISTIČ FA01- STAV X1.1 SLED FÁZÍ A ZTRÁTA NAPĚTÍ KA02.4 X1.2 PORUCHA SVODIČE PŘEPĚTÍ FO01 X1.3 CHOD ČESLÍ MT1 X1.4 PORUCHA ČESLÍ MT1 X1.5 PŘETÍŽENÍ PÁSU ČESLÍ MT1 X1.6 POLOHA AUTOMAT ČESLÍ MT1 X1.7 POLOHA AUTOMAT PRO M2 (ČERPADLO OV) X1.8 CHOD ČERPADLA M2 (KM2.1) X1.9 VLHKOST V MOTORU M2 (KA2.1) X1.10 PORUCHA ČERPADLA M2 (NADPROUDOVÉ RELÉ KA2.2) X1.11 PORUCHA ČERPADLA M2 (T.O.V. RELÉ KA2.4) X1.12 REZERVA X1.13 REZERVA X3.0 POLOHA AUTOMAT PRO M3 (ČERPADLO OV) X3.1 CHOD ČERPADLA M3 (KM3.1) X3.2 VLHKOST V MOTORU M3 (KA3.1) X3.3 PORUCHA ČERPADLA M3 (NADPROUDOVÉ RELÉ KA3.2) X3.4 PORUCHA ČERPADLA M3 (T.O.V. RELÉ KA3.4) X3.5 ZAPÍNACÍ HLADINA PLOVÁKU - PLOVÁK 102B.LSA (HL. H1.3) X3.6 MAXIMÁLNÍ HLADINA V ČS1 - PLOVÁK 102C.LSA (HL. H1.4) X3.7 VSTUP DO OBJEKTU ČERPACÍ STANICE 1 BK105 X3.8 MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ OV Z ČS1 103.FIQ X3.9 SIGNALIZACE ZTRÁTY NAPĚTÍ UPS ŘS X3.10 REZERVA X3.11 REZERVA X3.12 REZERVA X3.13 REZERVA X3.14 REZERVA X3.15 REZERVA DPS 14/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

15 16.2 Digitální výstupy RM1 ČÍSLO OKRUH SIGNÁL VSTUPU X2.0 M2 SPÍNÁNÍ (KA2.5) X2.1 M3 SPÍNÁNÍ (KA3.5) X2.2 HA106 SIGNALIZACE NARUŠENÍ OBJEKTU - SIRÉNA V ROZVÁDĚČI RM1 X2.3 REZERVA X2.4 REZERVA X2.5 REZERVA X2.6 REZERVA X2.7 REZERVA X2.8 REZERVA X2.9 REZERVA X2.10 REZERVA X2.11 REZERVA X2.12 REZERVA X2.13 REZERVA X2.14 REZERVA X2.15 REZERVA 16.3 Analogové vstupy RM1 ČÍSLO OKRUH SIGNÁL VSTUPU X LICA MĚŘENÍ HLADINY V ČS1 (4-20mA) X FIQ-MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ OV Z ČS1 X PICA-MĚŘENÍ TLAKU NA VÝTLAČNÉM POTRUBÍ M2,M3 X4.3 REZERVA DPS 15/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

16 16.4 Digitální vstupy RM2 ČÍSLO OKRUH SIGNÁL VSTUPU X1.0 HLAVNÍ JISTIČ FA01- STAV X1.1 SLED FÁZÍ A ZTRÁTA NAPĚTÍ KA02.4 X1.2 PORUCHA SVODIČE PŘEPĚTÍ FO01 X1.3 POLOHA AUTOMAT PRO M5 (ČERPADLO OV) X1.4 CHOD ČERPADLA M5 (KM5.1) X1.5 VLHKOST V MOTORU M5 (KA5.1) X1.6 PORUCHA ČERPADLA M5 (NADPROUDOVÉ RELÉ KA5.2) X1.7 PORUCHA ČERPADLA M5 (T.O.V. RELÉ KA5.4) X1.8 POLOHA AUTOMAT PRO M6 (ČERPADLO OV) X1.9 CHOD ČERPADLA M6 (KM6.1) X1.10 VLHKOST V MOTORU M6 (KA6.1) X1.11 PORUCHA ČERPADLA M6 (NADPROUDOVÉ RELÉ KA6.2) X1.12 PORUCHA ČERPADLA M6 (T.O.V. RELÉ KA6.4) X1.13 ZAPÍNACÍ HLADINA PLOVÁKU - PLOVÁK 202B.LSA (HL. H2.3) X3.0 MAXIMÁLNÍ HLADINA V ČS2 - PLOVÁK 202C.LSA (HL. H2.4) X3.1 VSTUP DO OBJEKTU ČERPACÍ STANICE 2 BK205 X3.2 MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ OV 103.FIQ X3.3 SIGNALIZACE ZTRÁTY NAPĚTÍ UPS ŘS X3.4 REZERVA X3.5 REZERVA X3.6 REZERVA X3.7 REZERVA X3.8 REZERVA X3.9 REZERVA X3.10 REZERVA X3.11 REZERVA X3.12 REZERVA X3.13 REZERVA X3.14 REZERVA X3.15 REZERVA DPS 16/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

17 16.5 Digitální výstupy RM2 ČÍSLO OKRUH SIGNÁL VSTUPU X2.0 M5 SPÍNÁNÍ (KA5.5) X2.1 M6 SPÍNÁNÍ (KA6.5) X2.2 HA206 SIGNALIZACE NARUŠENÍ OBJEKTU - SIRÉNA V ROZVÁDĚČI RM2 X2.3 REZERVA X2.4 REZERVA X2.5 REZERVA X2.6 REZERVA X2.7 REZERVA X2.8 REZERVA X2.9 REZERVA X2.10 REZERVA X2.11 REZERVA X2.12 REZERVA X2.13 REZERVA X2.14 REZERVA X2.15 REZERVA 16.6 Analogové vstupy RM2 ČÍSLO OKRUH SIGNÁL VSTUPU X LICA MĚŘENÍ HLADINY V ČS2 (4-20mA) X FIQ-MĚŘENÍ PRŮTOKU A MNOŽSTVÍ OV Z ČS2 X PICA-MĚŘENÍ TLAKU NA VÝTLAČNÉM POTRUBÍ M5,M6 X4.3 REZERVA Zlín, 5/2013 Vypracoval : ing. Jiří Babíček DPS 17/17 Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Kanalizace Dřevnovice A.č.: C06/E/001 A.č.: CO6/E/001 Z.č. : 160044 Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. Stavebník : Obec Dřevnovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE. A.č.: BNG/E/121 NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z.č. :

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE. A.č.: BNG/E/121 NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z.č. : a. s. A.č.: BNG / E / 121 PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE A.č.: BNG/E/121 NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z.č. : 081994 Dokumentace pro provádění stavby Počet stran : 8 Stavebník : Město Uherské Hradiště Masarykovo

Více

1. SEZNAM DOKUMENTACE

1. SEZNAM DOKUMENTACE a. s. A.č.: BNG / E / 111 PŘEVEDENÍ OV Z MČ VÉSKY A MÍKOVICE A.č.: BNG/E/111 NA ČOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ Z.č. : 081994 Dokumentace pro provádění stavby Počet stran : 7 Stavebník : Město Uherské Hradiště Masarykovo

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ Jiří Květoň Slezská 30 Nový Jičín, 741 01 IČO: 73758906 DIČ: CZ8601265728 Tel.: 777 164 388 Email: jirka.kveton@post.cz INVESTOR : STAVBA : Správa železniční dopravní cesty s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

MIROSLAV ŠAROUN - Projekce elektro ČKAIT-0601764 Komenského n. 1041, LITOMYŠL Akce : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY A.č. 362-/101 NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY Z.č. 362-06 k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 8/5,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 101 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 101. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666,

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4. D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. D.1.4.-01 Technická zpráva 2. D.1.4.-02 PŮDORYS 1.PP Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY CHARITNÍHO DOMU SALVATOR KRNOV ul.maxe Švabinského

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN CETOCOEN PAVILON A29 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník : Masarykova univerzita v Brně 601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN Č. dok.: REC - DVD F 331-10

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

KOŽUŠANY TÁŽALY, KANALIZACE A ČOV

KOŽUŠANY TÁŽALY, KANALIZACE A ČOV OBEC KOŽUŠANY - TÁŽALY Tážaly 1, 783 75 Dub nad Moravou KOŽUŠANY TÁŽALY, KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A-2.3 POPIS PRACÍ A DODÁVEK - TECHNOLOGICKÁ ČÁST Dokumentace je vypracována

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Rozvaděč se skládá ze skříní o vnějších rozměrech : šířka 500 mm výška 660 mm hloubka 182 mm Krytí: IP 54/20 - celoplastové provedení Napájení : 2kW

Více

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: 518 354 726, 341 288, fax: 518 341 287,E-mail : prost.hodonínsro@ iol.cz A.3.7.1. 01 - T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HRABYNĚ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HRABYNĚ Zakázkové č.: 306017-2-01 Pořadové č.: 0022/06 Archívní č.: 1443/06/3 HYDROPROJEKT CZ, a.s. odštěpný závod Ostrava SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HRABYNĚ Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE:

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt je napájen ze stávajícího distribučního rozvodu

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DOKUMANTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Stavebník: STŘEDOČESKÝ KRAJ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 DOMOV DŮCHODCŮ Elektroinstalace 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. SEZNAM DOKUMENTACE...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

Obec Vrbice Vrbice 89 691 09 Vrbice VRBICE KANALIZACE A ČOV. Dokumentace pro provádění stavby KANALIZACE ČÁST B

Obec Vrbice Vrbice 89 691 09 Vrbice VRBICE KANALIZACE A ČOV. Dokumentace pro provádění stavby KANALIZACE ČÁST B Obec Vrbice Vrbice 89 691 09 Vrbice VRBICE KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro provádění stavby KANALIZACE ČÁST B TECHNICKÉ SPECIFIKACE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEGAspol, v.o.s. Jiráskova 12, 602 00 Brno

Více

Skalka - splašková kanalizace a ČOV 13-5782-02. Rekapitulace - KČS Skalka. Část Dodávky Montáže Cena

Skalka - splašková kanalizace a ČOV 13-5782-02. Rekapitulace - KČS Skalka. Část Dodávky Montáže Cena Rekapitulace - Část Dodávky Montáže Cena Motorická elektroinstalace Měřeni a regulace ASŘTP Celkem v CZK ZZ-5782-002-02-VV 02.xls/Rekapitulace 1/1 Motorická elektroinstalace 1 Rozvaděč [RM2] kpl 1 Položka

Více

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P NISOU, Husova 490, 46802

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Ing. Jana Dvořáková Libuše SVOLINSKÁ Zdeněk HLOŽANKA Obec Pstruží, Pstruží 93 Stavební úpravy ZŠ Pstruží SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377

Více