MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621"

Transkript

1 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621 Studijní obor: Třída: M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Petr Pelikán

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Ve Strážnici dne podpis

3

4 Anotace práce Podle zadání byl pomocí programu Autodesk Inventor vytvořen model hydraulického lopatkového rýpadla DH 621 a pro vysvětlení a snazší pochopení otázek týkajících se stroje také popis tohoto rýpadla, ale také popis rýpadel celkově. Práce také obsahuje charakteristiku jednotlivých druhů olejů a maziv, jejich použití a využití, ale také jejich vlastnosti.

5 1 Úvod 2 Rýpadla 2.1. Rozdělení nejpoužívanějších rýpadel 3 Mikro a minirýpadla 3.1. Mikrorýpadla 3.2. Minirýpadla 4 Rýpadla a jejich podvozky 4.1. Rýpadla na kolovém podvozku 4.2. Rýpadla kolová typu rýpadlo nakladač 4.3. Rýpadla na automobilovém podvozku 4.4. Rýpadla na pásovém podvozku 5 Typy lopat 6 Ostatní typy rýpadel 7 Hydraulické lopatové rýpadlo DH Technické údaje motorů 8 Oleje a maziva 8.1 Složení plastických maziv 8.2 Syntetické oleje 8.3 Ostatní syntetické oleje 8.4 Názvosloví z oboru

6 1. Úvod Ze zadání práce vyplývá, že se obsah této práce bude týkat popisu rýpadla DH 621 a jednotlivých druhů olejů a maziv. Jejich rozebrání, vysvětlení jednotlivých typů, popisu jejich prací a využití jednotlivých rýpadel. Tohle téma není příliš náročné, ovšem z hlediska získání informací a s časem nutným k vytvoření této práce náročné je. Snažil jsem zpracovat práci tak, aby byla co nejpřehlednější a co nejpochopitelnější

7 2. Rýpadla Rýpadla jsou většinou pojízdné stroje, které zeminu rozpojují, nabírají a dopravují na místo uložení. Zeminu ukládají buď na haldu, nebo na dopraví prostředek. Zvláštními druhy jsou rýpadla rozplavovací, která narušují zeminu proudem vody, která pak odtéká ve směru spádu jako kal a rýpadla sací, která rozplavenou zeminu na místo uložení dopravují čerpadly. 2.1 Rozdělení nejpoužívanějších rýpadel podle způsobu práce: Rýpadla s cyklickým způsobem práce, která k rozpojování a nakládání zeminy mají lopatu. Rýpadla s kontinuálním způsobem práce, která jsou vybavena korečky na tažném řetězu nebo na kolesu. Jsou určena pro těžbu za sucha, z vody, nebo jako rýhovače. obr.1 Kolesové rýpadlo Podle druhu podvozku : na pásovém podvozku na kolovém podvozku na automobilovém podvozku na kolejovém podvozku na kráčejícím podvozku - 7 -

8 Podle druhu pohonu : se spalovacím motorem s elektrickým motorem s dieselhydraulickým pohonem Podle způsobu ovládání : mechanická, hydraulická, pneumatická Podle objemu lopaty : malá do objemu lopaty 0,75 m 3 střední od 0,75 do 4 m 3 velká nad 4 m 3 Nejrozšířenější ve stavební činnosti jsou lopatová rýpadla. Vyrábí se jako jednoúčelová, nebo víceúčelová univerzální. Jednoúčelová mají stabilně namontován jeden druh pracovního zařízení, kterým vykonávají stále stejný druh práce nakládají lopatou horninu. Víceúčelová - univerzální mohou používat různé druhy nářadí. Mohou mít namontovánu hloubkovou lopatu, výškovou lopatu, nakládací lopatu, dusací desku ke zhutňování zeminy, zařízení na vrtání velkoprůměrových pilot, zařízení pro bourání budov apod. obr. 2 Lopatové rýpadlo s hydraulickými nůžkami - 8 -

9 Hydraulické nůžky jsou nejpoužívanějším demoličním nářadím. Montují se na rýpadla o hmotnosti 15 až 100 tun. Drtící síla nůžek je až 620 tun. Lopatová rýpadla se skládají z podvozku a otočného svršku. Volba podvozku záleží na podmínkách ve kterých rýpadlo pracuje. Pásové podvozky se používají tam, kde je únosnost půdy menší jak 0,15 MPa a tam, kde je při těžbě potřeba velká záběrová síla. Například při těžbě tvrdých zemin a nakládání kameniva z rozrušené skály odstřelem. Rýpadla na kolovém podvozku mají proti pásovému větší životnost, jsou levnější a snadno se přemísťují. Mezi blízkými pracovišti se pohybují po vlastní ose. Na vzdálenosti větší jak 10 km se přemísťují ve vleku za tažným automobilem. Podloží po kterém se pohybují musí být dostatečně únosné. Rýpadla s elektrickým pohonem se používají stabilně na jednom pracoviště. Nejčastěji v lomech. Podmínkou je dostatečně dimenzovaný přívod elektrické energie. Výhodou je zlepšení pracovního prostředí odstranění škodlivých výfukových plynů. Nejrozšířenější jsou dieselhydraulická rýpadla. Ústředním zdrojem energie je vznětový spalovací motor. Pohon rypadla zajišťují hydrostatické mechanismy, sestavené do hydraulického obvodu. Rozvaděč Hydrogenerátor Pojistný ventil Naftový motor Přímočarý hydromotor Nádrž na hydraulický olej Filtr Rotační hydromotor pro pojezd a otoč obr. 3 Hydrostatický mechanismus - 9 -

10 Hlavní parametry rýpadel : Technické parametry hmotnost rýpadla, energetickou náročnost a objem základní hloubkové lopaty V ( m 3 ), který tvoří vnitřní prostor po zuby, zvětšený o navršení Technologické parametry dosahy pracovních nástrojů ( m ) 3. Mikro a minirýpadla Jsou nové druhy nejmenších rýpadel Mikrorýpadla mají obvykle jen jednu osu se dvěma pneumatikami a vpředu mají dlouhé hydraulicky ovládané podpěry. Postavení podpěr umožňuje pracovat s rypadlem v nesjízdném terénu. Rypadlo má svůj spalovací motor, který pohání hydrogenerátor. Energie přenášená v hydraulickém oleji z hydrogenerátoru zajišťuje pomocí hydromotorů všechny pohyby rypadla. Mikrorypadla mají objem lopaty 20 až 60 litrů. 3.2 Minirýpadla jsou malá rypadla s pásovým nebo kolovým podvozkem a objemem lopaty do 80 l. obr. 4 - Mikrorýpadlo

11 4. Rýpadla a jejich podvozky 4.1 Rypadla na kolovém podvozku až Jsou většinou hydraulická. Mají speciální podvozky s opěrami. Objem lopaty je 0,4 1 m 3. Používají se často s drapákem. obr. 5 Lopatové rýpadlo na kolovém podvozku Zvláštní druh kolového podvozku mají rypadla norské firmy Bröyt. Přední kola mají ocelová a zadní pneumatiková. Nemají pohon pojezdu. Při práci se přitahují pomocí lopaty. 4.2 Rypadla kolová typu rypadlo nakladač Základem rypadla je upravený kolový traktor, který má na přední části nakládací lopatu a vzadu na výložníku násadu s lopatou. Při práci v terénu mu sloučí k lepší stabilitě hydraulické podpěry

12 Výložník Násada Hydraulická podpěra Traktor Nakládací lopata obr. 6 Kolové rýpadlo typu rypadlo - nakladač 4.3 Rýpadla na automobilovém podvozku Lopatová rýpadla na automobilových podvozcích jsou vhodná pro těžení menších objemů. Jsou velmi operativní, zejména pro vzdálená pracoviště. Na sériově vyráběném podvozku Tatra nebo LIAZ je namontována rýpadlová nástavba s vlastním motorem. Vyrábí se ve dvou verzích. Jako klasické lopatové rýpadlo s děleným výložníkem a jako rýpadlo teleskopické. Teleskopické lopatové rýpadlo má výsuvný výložník teleskopické konstrukce. Je známý také jako univerzální dokončovací stroj zkratka UDS. Má široké uplatnění ve stavebnictví, zejména pro dokončovací práce i na svazích. Otoč svršku Složený pohyb otoče a výsuvu výložníku Posuv Pojezd Otoč výložníku Zdvih výložníku Ovládání lopaty obr. 7 Teleskopické lopatové rýpadlo

13 4.4 Rýpadla na pásovém podvozku Pásový podvozek rozkládá hmotnost rypadla na velkou plochu. Tím se dosáhne nízký měrný tlak na půdu i při velké hmotnosti stroje. Má větší stabilitu a schopnost pracovat i v obtížně sjízdném terénu. Pro různé nosnosti hornin se používají různé šířky opěrných desek pásů. od 400 mm do 1200 mm. Pracovní nástroje rýpadel: a) standardní těžební lopata b) skalní lopata má menší objem c) drenážní lopata pro meliorační práce d) drážkovací trn pro tvrdé horniny e) příkopová lopata f) profilová lopata pro úpravu malých vodních toků 5. Typy lopat standardní skalní drenážní drážkovací trn profilová příkopová obr. 8 Druhy lopat

14 6. Ostatní druhy rýpadel Rýpadla korečková pro plošnou těžbu. Korečková rýpadla jsou stroje pracující nepřetržitě. Pojíždí na kolejovém podvozku po širokorozchodné kolejové dráze podél těžební stěny z jednoho konce na druhý. Přitom odebírají rovnoměrnou vrstvu zeminy korečky. Korečky jsou upevněny na tažném řetězu a taženy po vodiči korečků. Přechází přes dvě řetězová kola. Jedno je na konci vodiče korečků a druhé nad výsypkou. Když přes toto kolo koreček přechází, zemina z něj zadní stranou vypadává do výsypky. Z výsypky pak padá na pásový dopravník a z něj se dopravuje na nákladní automobil, nebo traktorovou vlečku, případně haldu ze které se nakládá nakladačem. Korečková rýpadla se používají hlavně v cihelnách a pískovnách. Základním parametrem korečkového rýpadla je objem korečku. Nejpoužívanější mají objem 25, nebo 35 litrů. Korečková rýpadla jsou vhodná pro těžbu zemin, které nejsou příliš mokré a lepivé. Korečky se pak špatně vyprazdňují. Nejsou vhodné ani pro zeminy obsahující větší kameny, nebo zeminy tvrdé, protože způsobují poruchy. Nejčastěji poškození až utržení korečku, zastavení stroje a časové náročnou opravu. 6 - výložník kabina strojníka výsypka 1 - vodič korečků vodící žlab kolejový podvozek 2 napínací kladka řetěz s korečky obr. 9 Korečkové rýpadlo pro plošnou těžbu Rýpadla příkopová rýhovače Hloubí úzké rýhy pro kladení kabelů a různých potrubí. Pracovními nástroji rýhovačů jsou korečky, řetězy, nebo frézy

15 Rýhovače korečkové Na výložníku jsou řetězová kola a na nich je uložen řetěz. Ke článkům řetězu jsou připevněny korečky. Jsou na pásovém podvozku. Vytváří rýhu 60 až 120 cm do hloubky 2 až 5 m. obr. 10 Korečkový rýhovač Rýhovače kolesové Pracovním nástrojem kolesového rýpadla je koleso s korečky. Korečky jsou po obvodu kolesa rovnoměrně rozděleny. Koleso je poháněno spalovacím motorem přes řetězový převod.. Vytváří rýhu širokou 60 až 200 cm. do hloubky 1 až 2,5 m. obr. 11 Kolesový rýhovač

16 Rýhovače řetězové Mají neukončený článkový řetěz. Na řetězu jsou přišroubovány řezné nože. Ty vytváří drážky 6 až 75 cm do hloubky 0,6 až 4 m. Mají kolový podvozek. Jsou poháněná spalovacím motorem. Vyrábí se jako ručně vedené nebo řízené sedícím řidičem obr. 12 Řetězový rýhovač na kolovém podvozku s radlicí Rýhovače frézové Používají se pro zvláště tvrdé horniny kde korečkové ani řetězové rýhovače nemohou pracovat. Pracovním nástrojem je koleso s namontovanými noži. Na nožích jsou břity se slinutých karbidů, které jsou velmi tvrdé a mají velmi dobré řezné vlastnosti. Jsou schopné frézovat drážku i v kamenném podkladu. Vytváří drážky široké 6 až 90 cm do hloubky0,5 až 3 m. obr. 13 Rýhovač frézový

17 Rýpadla pro hloubkové těžení z vody Nákladní plavidlo obr. 14 Upravené korečkové rýpadlo Používají se pro těžení písku z vody. Mají na výložníku dlouhý řetěz s našroubovanými korečky. Vybírají písek z hloubky 6 až 12 m. Rýpadlo je namontováno na nákladním plavidle.vyrábí se také rypadla drapáková pro hloubkové těžení z vody. Drapák má objkem 3 až 5 m 3. Může se spustit do hloubky až 40 m. Nejpoužívanější typy drapáků u rýpadel obr Drapáky a) úzkoprofilový, b) standardní těžební, c) kruhový, d) čelisťový na dřevo, e) polypový na kusový materiál

18 7. Hydraulické lopatové rýpadlo DH 621 Hydraulické lopatové rýpadlo DH 621 je vysoce výkonný stroj určený pro zemní a stavební práce nejrůznějšího charakteru, např. pro hloubení základů, zemních rýh, k rýpání a nakládání hornin. Široké pracovní použití je dáno univerzálním přídavným zařízením rýpadla včetně vyměnitelných desek pásů různých šířek, což umožňuje jeho použití i na málo únosném podloží. Velká manévrovatelnost je dána podvozkem traktorového typu, jehož konstrukce zaručuje vyšší životnost a nižší nároky na údržbu podvozku rýpadla. Obr. 16 Podvozek Zdrojem hydrostatické energie jsou 2 hydrogenerátory A7V 160 V, západoněmecké firmy HYDROMATIK, opatřené výkonovou regulací s omezením dodávky tlakové kapaliny při maximálním zatížení. Hydrogenerátory jsou umístěny v nádrži hydraulického oleje. Jsou poháněny kapalinou chlazeným dieselmotorem LIAZ M 637, nebo vzduchem chlazeným motorem TATRA T Pracovní tlak hydraulického systému je 29 Mpa, jmenovitý průtok 2 x 230 litrů za minutu. Dálkové řízení 4 sekčních rozvaděčů umožňuje plynulou změnu průtokového množství oleje a tím výkonu rýpadla. Hydraulické válce pracovního zařízení a rotační hydromotory typu OMF 23 jsou československé výroby. Hydraulický systém je naplněn hydraulickým olejem tuzemské výroby OT H3. Celkový obsah náplně hydraulického oleje je 630 litrů

19 Rýpadlo DH 621 se využívá k různým stavebním pracím, a proto se dají k rameni rýpadla připojit různé nástavce. Například drapákové zařízení hydraulický drapák se připojuje pomocí křížového závěsu na některou ze tří násad hloubkového lopatového zařízení. Součást drapáku může být i natáčecí hlava, která se vyrábí v provedení bez pohonu nebo s pohonem. Výměnné čelisti drapáku jsou uchyceny na spodní části rámu, pomocí dvou čepů. Dvoučelisťové drapáky objemu 1,0 m 3 a 1,25 m 3 jsou určeny k rýpání a nakládání hornin těžní třídy. Dvoučelisťový drapák o objemu 1,6 m 3 je, vzhledem ke specifikaci použití, bez zubů. Je určen k rýpání a nakládání 2. a 3. těžní třídy. Kabina řidiče je na levé straně rýpadla. Přední stěna je prosklená, vybavená vyklápěcím oknem. Negativní sklon přední části kabiny zajišťuje dobrý výhled a výhodný lom slunečních paprsků. Vybavení kabiny umožňuje snadné ovládání rýpadla za všech povětrnostních podmínek. Odpružené sedadlo řidiče je nastavitelné výškově i podélně a zaručuje optimální podmínky při řízení rýpadla. Pro provoz v kamenolomech je rýpadlo dle požadavku vybaveno ochrannou mříží kabiny před náhodnými padajícími kameny, podle zásad normy ISO obr Drapák obr Kabina

20 Hydraulický rozvod pro docílení minimálních ztrát má velké průřezy a krátké potrubí. Hydraulický systém je vysokotlaký, dvouokruhový a s ohledem na použitý druh regulace je dosahováno optimální výkonnosti rýpadla. Je použito dvou čtyřsekčních rozvaděčů umístěných za kabinou řidiče, ovládaných dálkově servořízením. Každý rozvaděč má primární pojišťovací ventil a ventily sekundární seřízeny na příslušný tlak. Hydraulický okruh je vybaven dvěma vysokotlakými plnoprůtočnými filtry s filtrační schopností 100 µm, v odpadní větvi jsou zabudovány dva plnoprůtočné filtry s filtrační schopností 10 µm. Kromě toho je hydraulický rozvod vybaven magnetickými filtry. Optimální teplota tlakové kapaliny je řízena termostatickým ventilem v závislosti na její viskozitě. obr Hydraulické rozvody Kapotáž rýpadla chrání hnací agregát a část rozvodu hydraulické kapaliny před povětrnostními vlivy. Vnitřní strany kapotáže jsou obloženy materiálem tlumícím hluk. Pro obvod chladícího vzduchu od motoru a ventilátoru chladičů hydraulického oleje, jsou v horní části kapotáže provedeny otvory. Celá kapotáž je řešena s ohledem na zajištění dobrého přístupu ke všem mechanismům. Náhon ventilátorů pro chladiče tlakové kapaliny je proveden mechanickým způsobem použitím klínových řemenů. obr Ventilátor

21 Pohon otočného svršku je zajištěn samostatným hydromotorem přes uzavřenou převodovku a je brzděn mechanickou čelisťovou brzdou. Horní rám rýpadla je uložen na radiálněaxiálním ložisku s vnitřním ozubeným věncem. Pohon pojezdu rýpadla je vybaven automaticky působícími stavěcími brzdami, které udrží rýpadlo na náklonu pojezdové roviny až 30. Pásový podvozek je traktorového typu na řetěz mohou být přišroubovány desky různých šířek dle únosnosti půdy 550, 700, 850 mm. obr Hydromotor

22 7.1 Technické údaje motorů Technické údaje motoru: Motor TATRA T Chlazení vzduchem Počet válců 12 Vrtání 120 mm Zdvih 140 mm Objem válců 19,00 dm 3 Výkon motoru DIN 175 kw/1800 min -1 SAE 200 kw/1800 min -1 Točivý moment 990 Nm/ min -1 Technické údaje motoru: Motor ŠKODA M 637 Chlazení kapalinou Počet válců 6 Vrtání 130 mm Zdvih 150 mm Objem válců 11,94 dm 3 Výkon motoru DIN 169 kw/1800 min -1 SAE 193 kw/1800 min -1 Točivý moment 1022 Nm/1250 min

23 8. Oleje a maziva Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele však mají z tohoto souboru praktický význam zejména motorové a převodové oleje. Motorové oleje Motorový olej je bezesporu technologicky nejsložitější olejářský výrobek, jehož vlastnosti jsou dány řadou mnohdy protichůdných technických požadavků a parametrů. Pro ilustraci lze uvést několik oblastí, které vyjadřují požadavky, jež výrobci motorů kladou na motorový olej. Průmyslové oleje Oleji průmyslovými rozumíme mazací oleje dříve vyráběné převážně z ropy, nyní však již ve velkém měřítku i oleje syntetické, užívané v širokém rozsahu k mazání strojů a strojních zařízení, jimiž jsou vybaveny průmyslové podniky, energetické závody, důlní a stavební mechanizace, zemědělství a jiné. Oleje průmyslové lze rozdělit do několika hlavních skupin, jejichž název vyplývá z charakteristiky nejvýraznějších vlastností nebo hlavního účelu použití příslušného oleje. Jsou to např. oleje strojní, oleje turbínové, průmyslové převodové, kompresorové, hydraulické, oleje pro chladící kompresory, válcové a oleje tmavé. K nim můžeme přidružit ještě skupinu olejů pro zvláštní účely jako jsou oleje elektroizolační, transformátorové, vazelínové, kosmetické a medicinální, kalící, teplonosné a další, sloužící k přesně vymezenému účelu použití. Výkonová klasifikace průmyslových maziv Průmyslová maziva se klasifikují podle viskozitních tříd (viz. ISO VG v části "Viskozitní klasifikace" průmyslových olejů) a podle výkonových norem

24 Označení maziva podle použití a jeho kvalitativní charakteristiky (výkonu) je zpravidla písmenný kód umístěný před číslem označujícím viskozitu oleje podle ISO VG, např. HLP 46 podle DIN Plastická maziva Plastická maziva se používají k mazání nejrůznějších kluzných a valivých uložení, všude tam, kde není možné nebo technicky vhodné použití oleje. Obvykle se skládají ze základového oleje, aditiv a zpevňovadla. Plastická maziva se prodávají pod obchodními názvy, které přibližně popisují možnosti jejich použití: víceúčelové mazivo, mazivo pro vysoké teploty, polotekuté mazivo pro převody, gelové mazivo, polyuretanové mazivo, bentonitové mazivo aj. 8.1 Složení plastických maziv Základový olej + Zpevňovadlo + Aditiva = Plastické mazivo Základové oleje Pro výrobu plastických maziv se používají základové oleje shodné jako u motorových, převodových nebo průmyslových olejů. Výchozí surovinou pro výrobu olejů je ropa, která je směsí nejrůznějších uhlovodíků. Uhlovodíky jsou látky, jejichž molekuly jsou tvořeny různě dlouhými řetězci atomů uhlíku C na které jsou navázány atomy vodíku H. Řetězce jsou různě rozvětvené, mohou být i cyklické. Aditiva Pro výrobu plastických maziv se používají aditiva shodná jako u motorových a převodových olejů s důrazem na aditiva pro ochranu proti vysokému tlaku a opotřevení, aditiva pro ochranu proti korozi, aditiva proti stárnutí. Navíc se do plastických maziv mohou přidávat i aditiva na bázi pevné látky -tzv.plnidla- Molybdendisulfid (MoS 2 ), Grafit (Uhlík C),Teflon(PTFE) aj.tyto látky nevytvářejí strukturu maziva

25 Zpevňovadla Zpevňovadlo je chemická látka, která vytváří mřížkovou strukturu, jejíž prostor je vyplněn olejem, který je v průběhu mazání uvolňován mezi mazané plochy. Přidáním zpevňovadla do oleje přestane být olej kapalný a změní se v mast. Další důležitou úlohou zpevňovadla/zahušťovadla/ je zajistit mazání v případě vzniku smíšeného a mezného tření. Zpevňovadlo reaguje za vysokého tlaku a teploty s povrchem kovu kluzné plochy a vytváří na něm ochrannou vrstvu. Jako zpevňovadla jsou používány především tzv. kovová mýdla, která vznikají reakcí hydroxidů kovů s nenasycenými mastnými kyselinami. Nejčastěji se používají mýdla na bázi lithia, sodíku, vápníku, méně častěji hliníku, baria, olova. V případě kombinovaných mýdel se k neutralizaci používá směs hydroxidů(např. lithium-vápník). Pod pojmem "komplexní mýdla" se rozumějí kovové soli, nejčastěji ve směsi s kovovým mýdlem stejného kovu. Rovněž existují zpevňovadla na odlišné bázi než jsou soli a mýdla kovů - gely, bentonity, polyuretany. Plastická maziva na bázi mýdel Lithia (Li) Nejčastěji používaný druh plastických maziv. Jsou odolná proti vodě a současně stabilní i při vysokých teplotách. Maziva lze používat v rozmezí teplot -20 C až 130 C. Maziva jsou obvykle označována jako víceúčelová. Plastická maziva na bázi mýdel Sodíku (Na) Mazivo není odolné proti vodě, jeho maximální provozní teplota je cca 100 C. Plastická maziva na bázi mýdel Vápníku (Ca) Nejstarší druh plastických maziv. Mají hladkou strukturu, jsou odolná proti vodě a mechanickému namáhání, avšak maximální provozní teplota je pouze cca 70 C. V případě tzv. komplexních maziv tohoto typu lze zajistit teplotní stabilitu do teplot až 120 C

26 Konzistence Konzistence plastických maziv je obdoba viskozity u olejů. Konzistence udává měkkost / tuhost maziva. Konzistence je normována prostřednictvím NLGI tříd 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čím vyšší číslo třídy, tím je mazivo tužší. Rafinát Rafinát se získává rafinací ropy, která je nejdéle známou metodou pro získávání základových olejů z ropy. Cílem rafinace ropy je rozdělit ropu na jednotlivé složky (frakce) podle délky řetězců uhlovodíků. Jednou z frakcí, která je rafinací získána jsou i základové oleje. Rafinace ropy probíhá následujícím postupem: a) Destilace Principem metody je oddělení jednotlivých frakcí ropy v závislosti na jejich rozdílném vypařování při různých teplotách. Ropa se při atmosférickém tlaku zahřeje, jednotlivé frakce se odpařují a při různých teplotách kondenzují. Destilací se z ropy získají frakce benzín, nafta, lehký topný olej. Další frakce ropy s delším řetězcem lze získat pouze obtížně, jelikož se omezeně vypařují. Zbytek po destilaci (frakce které se neodpařily) je následně podroben Vakuové destilaci. b) Vakuová destilace Princip této metody je shodný s destilací. Vakuová destilace však probíhá za sníženého tlaku. Snížení tlaku způsobí, že se začnou vypařovat i frakce, které se za atmosférického tlaku vypařují pouze málo. Vakuovou destilací se z ropy získají především oleje různé viskozity. Zbytek po Vakuové destilaci obsahuje především ropný asfalt a je dále zpracováván (např. destilací na topný mazut). c) Rafinování Oleje získané Destilací a Vakuovou destilací jsou zušlechtěny (rafinovány). V rámci rafinování jsou z olejů odstraněny nežádoucí příměsi a jsou rovněž upraveny struktury molekul uhlovodíků, z kterých je olej složen. V rámci Rafinování tak dojde ke zlepšení základních vlastností získaných olejů

27 d) Odparafinování Z oleje jsou odstraněny parafíny (uhlovodíky se specifickou strukturou molekuly), které zhoršují vlastnosti oleje při nízkých teplotách. 8.2 Syntetické oleje Základem pro výrobu syntetických maziv jsou obecně produkty chemických reakcí, kdy se z nízkomolekulárních látek vytváří velké komplexní molekuly s mazacími vlastnostmi potřebnými pro danou aplikaci. Na rozdíl od ropných olejů, které jsou tvořeny komplexní směsí uhlovodíků, je možno vlastnosti syntetických kapalin předem definovat a zajistit standardní kvalitu. Syntetické uhlovodíky Syntetické uhlovodíky někdy označované SHC se vyrábí řízenou polymerací olefinů s následnou hydrogenací, přičemž vznikají téměř výhradně sloučeniny s nasycenými řetězci umožňujícími vysokou stabilitu kapaliny ve srovnání s produkty obsahujícími naftenické a aromatické kruhy. Další výhodou je nižší bod tuhnutí ve srovnání s ropnými oleji obsahujícími parafiny. Maziva SHC nabízejí oproti současným vysoce kvalitním olejům na ropné bázi řadu technických i ekonomických výhod. Organické estery Obecně je možno hovořit o esterech dvojsytných kyselin a polyolesterech. Estery dvojsytných kyselin, častěji známé jako diestery, se vyznačují vysokou střihovou stabilitou v širokém rozsahu pracovních teplot. Rovněž je pro ně typická vynikající smáčivost kovů a nízká odparnost za zvýšených teplot. Polyestery nabízejí všechny zmíněné výhody a navíc vysokou účinnost i za extrémně vysokých teplot. Nejčastěji se uplatňují v leteckých plynových turbínách a v moderních chladících systémech s chladivy na bázi fluorovaných uhlovodíků

28 8.3 Ostatní syntetické oleje: Silikáty Křemičité estery, vynikají vysokými body varu a nepatrnou odparností, mají průměrné mazací vlastnosti a nízkou oxidační stabilitu což však lze vylepšit aditivací nebo mísením s jinými mazivy. Používají se zejména jako kapaliny pro přenos tepla, hydraulické kapaliny v letectví a raketové technice a jako maziva pro automatické palubní letecké zbraně. Silikony Polysiloxany, nejdůležitější jsou polymetylsiloxany, mají vynikající teplotněviskozitní křivku, malou odparnost, velmi nízké body tuhnutí a vysoké body vzplanutí, vysokou tepelnou stabilitu. Jejich mazací schopnosti jsou však špatné, zejména u třecího páru ocel-ocel v oblasti smíšeného tření. Používají se k mazání přesných měřicích přístrojů, jako kapaliny do tlumičů, k impregnaci samomazných bronzových ložisek. Široce se používají k mazání plastických a pryžových součástek, v chladničkách, čerpadlech a dalších přístrojích. V ropných olejích potlačují pěnění a zvyšují bod vzplanutí. Polysiloxany jsou jsou zdravotně nezávadná maziva, čímž jsou předurčeny pro některé potravinářské aplikace. Rostlinné oleje V našich zeměpisných šířkách se jedná téměř výhradně o rafinovaný olej z řepky olejné. Tyto oleje se vyrábějí v celé řadě viskozit a používají se hlavně tam, kde musí mazivo splňovat přísné ekologické požadavky na biologickou odbouratelnost (lesnictví, stavebnictví, vodohospodářství, atd.). Tyto maziva mají vesměs výborné přirozené mazací vlastnosti, mají však horší oxidačně tepelnou stabilitu. Používají se jak pro uzavřené systémy (hydrauliky), tak pro aplikace ztrátového mazání (řezné části pil, kluznice katrů a jiné). Samostatnou kapitolou je pak výroba metylesteru řepkového oleje, který se používá jako přídavek do motorové nafty pro zlepšení ekologických vlastností pro zlepšení ekologických vlastností při spalování

29 8.4 Názvosloví z oboru - příklad základních pojmů Aditiva: chemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastností. Anilinový bod: nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilinu v objemovém poměru 1:1, je mírou obsahu aromatických uhlovodíků v oleji a charakterizuje rozpustnost základového oleje. Má souvislost s bobtnáním pryžových těsnění. Barrel: standardní jednotka v ropném průmyslu, rovnající se 42 US galonům, tj. 0,15899 m 3. Destilát: jakýkoliv z širokého rozsahu ropných produktů vyrobený destilací. V případě paliv se tímto termínem rozumí produkty se středním bodem varu, tj. benzin, nafta, lehký topný olej, také nazývané střední destiláty nebo nafty. Disperze: drobné oddělené částice, suspendované v kapalině, plynu nebo pevné látce. Ačkoli může mít všeobecnou charakteristiku koloidní látky, disperze nemusí být pravá homogenní směs. Emulgátory: zmenšují mezipovrchové napětí na fázovém rozhraní vodní a olejové fáze a vytvářejí souvislé a tenké filmy, které zabraňují slívání kapek. Používají se zejména při výrobě emulzních řezných olejů. Emulze: směs vody a oleje, většinou kalného mléčného vzhledu. Vyskytují se dva typy emulzí: olej ve vodě nebo voda v oleji. Emulze oleje ve vodě jsou používány jako řezné kapaliny pro dobrý chladící účinek vody. Emulze vody v oleji se používá tam, kde je třeba, aby povrch kontaktoval olej a ne voda, jako například nehořlavé hydraulické kapaliny. Emulze se tvoří přídavkem emulgátoru (tenzidu), který snižuje povrchové napětí. Mazivostní přísady: jsou látky, které fyzikální nebo chemickou adsorpcí polárních molekul k povrchům třecích ploch tvoří únosnější mazací filmy s nízkými hodnotami součinitele tření nebo mají specifické účinky na změnu statického nebo dynamického součinitele tření

30 Teplota tuhnutí: nejvyšší teplota, při které olej přestává volně téct, charakterizuje schopnost oleje téct při nízkých teplotách. Teplota vzplanutí: je nejnižší teplota, při které vzorek oleje za definovaných podmínek vyvine tolik par, že tyto při přiblížení zkušebního plamínku vzplanou a zhasnou. Teplota vzplanutí se vyjadřuje ve C, její hodnota má rozhodující význam pro zařazení oleje z hlediska požárně bezpečnostní charakteristiky. Hodnota teploty vzplanutí souvisí také s odporností oleje. U použitých olejů může snížení teploty vzplanutí poukazovat na naředění oleje palivem. Viskozita: základní veličina charakterizující olej. Je mírou vnitřního tření, vyjadřuje odpor, kterým tekutina působí proti silám snažícím se posunout její nejmenší částice. Je mírou odolnosti tekutiny vůči tečení. Základový olej: čistý ropný olej s požadovanou viskozitou, získaný destilací ropy, rafinací, odparafinováním a hydrogenačním dočištěním. Polotovar, do kterého se přidávají aditiva za účelem přípravy konečné verze mazacího oleje

31 Poděkování Závěrem této práce bych chtěl svému konzultantovi Ing. Vítu Vratislavskému za jeho ochotu při konzultacích a odborný dohled při průběhu práce

Hydraulika mobilních pracovních strojů

Hydraulika mobilních pracovních strojů Hydraulika mobilních pracovních strojů Nikde nenajdete tolik hydrauliky jako na mobilních pracovních strojích. Proč? Protože elektrický pohon vyžaduje připojení na elektrickou síť, a to u pohybujícího

Více

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE

JCB SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE PROVOZNÍ HMOTNOST: 225 3497 kg 260 3615 kg 280 3655 kg 300 3823 kg 330 3959 kg I M J G F E D L C P O N K H A B SPECIFIKACE STROJE 225/260/280/300/330 Power Boom Model stroje 225 260 280 300 330 Model stroje

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200

PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S PÁSOVÉ KOMPAKTNÍ NAKLADAČE SÉRIE 00 Výkon Motoru 50 kw (70 hp) 57 kw (76 hp) Provozní hmotnost 370 kg 4370 kg Užitečná nosnost 15 kg 1451 kg (50% překlápěcího zatížení) Pásový

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

LOCATELLI ATC20 CITY

LOCATELLI ATC20 CITY Jeřáb do města LOCATELLI ATC20 CITY Výrobce Locatelli Crane Typ Locatelli ATC20 Kategorie Pracovní stroj samohybný Maximální nosnost 20 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Locatelli

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

JCB MIDI RYPADLO I 8080 ZTS

JCB MIDI RYPADLO I 8080 ZTS Max. provozní hmotnost Výkon motoru 850 kg 44 kw E D L F1 F G M C H I A B K SPECIFIKACE STROJE Rozměry v mm A Délka pasů na podloží 00 B Celková délka podvozku 830 C Světlost protizávaží 767 D Poloměr

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ Technická I N F O R M A C E ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ TI 271 Strana 1/4 Obsah: 1. Všeobecně 2. Produkty FUCHS 3. Odstavení a konzervace 4. Opětovné uvedení do provozu 1. Všeobecně

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č. 10 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Anglický jazyk Kolektiv autorů 2014

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.

SK 1026. Smykem řízený nakladač SK1026-5. VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1. SK 1026 Smykem řízený nakladač SK1026-5 VÝKON MOTORU 63,9 kw / 85,7 HP @ 2.500 rpm PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg OBJEM LOPATY 1.200 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A

ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO : ZX19-5A Řada ZAXIS-5 HYDRAULICKÉ RYPADLO Kód modelu : ZX19-5A Jmenovitý výkon motoru : 10,6 kw (14,2 hp) Provozní hmotnost : 1 920 kg Objem lopaty podle ISO (vrchovatá) : 0,044 m³ ZX19-5 PŘEHLED OBSAH 4-5 Výkon

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg

WB 97S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg WB 97S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB97S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.700 kg Stručný přehled Model WB97S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì 3 45.5 kw / 62 Ks -1 pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì Výložník Mono-Boom s výkonnou chránìnou Z - kinematikou a paralelním vedením

Více

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg

SK 815. Smykem řízený nakladač SK815-5. VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg SK 815 Smykem řízený nakladač SK815-5 VÝKON MOTORU 36,2 kw / 49,1 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 2.890 kg KAPACITA LOPATY 700 kg Stručný přehled Vysoce univerzální a kompaktní smykem řízený nakladač

Více

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 PROVOZNÍ HMOTNOST 3.600 kg NOSNOST 1.200 kg VÝKON MOTORU 63,9 kw / 86,9 PS @ 2.500 ot/min SK 1026-5 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ SK1026-5 SK1026-5 S MYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ STRUČNÝ PŘEHLED Výkon, hospodárnost

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici Ústav zahradnické techniky Dopravní a manipulační prostředky využívané při zakládání zeleně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW

EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW EW60E RÝPADLA VOLVO 5,15-5,85 T 47,3 KW 1 Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují

Více

Automobilový jeřáb GROVE TMC 540. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Automobilový jeřáb GROVE TMC 540. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Automobilový jeřáb GROVE TMC 540 Výrobce Manitowoc Crane Group Germany GmbH. Typ GROVE TMC 540T Kategorie Automobilový jeřáb Maximální nosnost 40 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO MODULU ZA TRAKTOR

KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO MODULU ZA TRAKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO

Více

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg

WB 93S. Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5. VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg WB 93S Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 VÝKON MOTORU 74 kw / 100,6 PS @ 2.200 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 8.550 kg Stručný přehled Model WB93S-5 patří k nejnovější generaci rýpadlonakladačů Komatsu,

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 B TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 Nový rozměr ve třídě kompaktních traktorů Maximální komfort a neomezené možnosti použití 2014 Kubota Corporation KUBOTA K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Více

Terénní jeřáb GROVE RT530E-2. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Terénní jeřáb GROVE RT530E-2. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Terénní jeřáb GROVE RT530E-2 Výrobce Manitowoc Cranes Typ RT530E-2 Kategorie Stavební stroj Maximální nosnost 30 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství GROVE RT530E-2 je kompaktní, rychlý

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200

SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 SMYKEM ŘÍZENÉ A KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ NAKLADAČE ŘADY 200 VÝKON MOTORU PROVOZNÍ HMOTNOST PROVOZNÍ NOSNOST (50% KLOPNÉHO MOMENTU ZATÍŽENÍ) L213 L215 L218 L220 L223 L225 L230 46 HP 52 HP 60 HP 60 HP 74 HP 82 HP

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Kolový nakladač 416 HT Agri

Kolový nakladač 416 HT Agri MAX. VÝKON MOTORU: 97 kw (130 koní) MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 10.308 MAX. OBJEM LŽÍCE: 1,7 m³ TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Super vysoký zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ

Více

DFG/TFG 425s/430s/435s

DFG/TFG 425s/430s/435s Vysoký jízdní komfort a vysoký výkon překládky díky systému Hydrostatic Drive Nízká spotřeba Velká jízdní stabilita díky extrémně nízkému těžišti a kyvné nápravě s vysokým uložením Asistenční systémy pro

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE

AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE AXIÁLNÍ PÍSTOVÁ ČERPADLA OBECNÉ INFORMACE POPIS Princip pístových čerpadel je samozřejmě založen na posuvném pohybu pístu ve válci, jejich zdvih je poháněn rotující hřídelí s externím pohonem. Dalším významným

Více

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228USLC-3 PC 228 Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 2 Práce v přeplněných a stísněných prostorách je přímo

Více

PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3

PC228US-3 PC228US/LC-3. 107 kw 143 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg. 0,48-1,68 m 3 PC 228 PC228US-3 PC228US/LC-3 HYDRAULICKÉ RÝPADLO VÝKON 107 kw 143 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 21 980 kg - 23 560 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m 3 2 Práce v pøeplnìných a stísnìných prostorách je pøímo výzvou k pou

Více

Vysprávková souprava tryskovou metodou VST 5

Vysprávková souprava tryskovou metodou VST 5 Vysprávková souprava tryskovou metodou VST 5 Vysprávková souprava VST 5 je výměnná nástavba na vozy Liaz, Tatra, Renault, Iveco a jiné odpovídající podvozky kategorie N2 a N3. VST 5 je určena k výspravě

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 290 final Příloha II - Část 9/22 PŘÍLOHA Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw

EW160E. RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw EW160E RÝPADLO VOLVO 16,2-18,2t 115 kw Výkonnost je naší vášní. Ve společnosti Volvo Construction Equipment nám nejde jenom o to, aby naše stroje vyjely ven. Vyvíjíme výrobky a služby, které zvyšují produktivitu.

Více

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Uvedená data se mohou lišit podle stupně výbavy stroje. Tisková verze 03/2012. Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 TECHNICKÁ

Více

D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg

D275AX-5 D275AX-5. VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg D 275 D275AX-5 D275AX-5 VÝKON MOTORU 306 kw 410 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 50 714 kg P Á S O V Ý D O Z E R STRUÈNÝ PØEHLED Sjednocená konstrukce Komatsu Poskytuje nejlepší tržní hodnotu, nejvìtší spolehlivost

Více

zdného stroje Manitou typ MRT 2150

zdného stroje Manitou typ MRT 2150 Využit ití samojízdn zdného stroje Manitou typ MRT 2150 včetně přídavných zařízen zení v BZS ČR. Úvod Pro povrchové dobývání na lomech v Severočeském hnědouhelném revíru není již k dispozici panenská uhelná

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. září 2013 PUBLIC 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly Kontrolní test 1. Samonosná karoserie má: a) žebřinový rám b) nemá rám c) plošinový rám 2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Více

SPOLEHLIVÉ NAKLADAČE NOVÁ GENERACE NAKLADAČŮ TECHNIKA PRO PROFESIONÁLY

SPOLEHLIVÉ NAKLADAČE NOVÁ GENERACE NAKLADAČŮ TECHNIKA PRO PROFESIONÁLY SPOLEHLIVÉ NAKLADAČE NOVÁ GENERACE NAKLADAČŮ TECHNIKA PRO PROFESIONÁLY Hlavní výhody nakladačů Hydrac Přesné paralelogramové vedení DOKONALÝ VÝHLED nyní vylepšený výhled na připojené nářadí, a to díky

Více

TERRAMET, spol. s r. o.

TERRAMET, spol. s r. o. MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 6584,- kg VÝKON MOTORU: 38,1 kw (51,1 k) SPECIFIKACE STROJE A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm 2006 B Celková délka

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CENOVÁ NABÍDKA. Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem

CENOVÁ NABÍDKA. Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem CENOVÁ NABÍDKA Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem Dovolte, abychom Vám na základě jednání nabídli traktor New Holland T 5050 Elite s lesní nástavbou.

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

ZAŘÍZENÍ KERAMICKÝCH ZÁVODŮ studijní opora

ZAŘÍZENÍ KERAMICKÝCH ZÁVODŮ studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství ZAŘÍZENÍ KERAMICKÝCH ZÁVODŮ studijní opora Dalibor Jančar Ostrava 2013 Recenzent: Ing. Filip Ovčačík, Ph.D.

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES FASTRAC 2000 Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES SPECIFIKACE 2000 SERIES 2155 2170 Výkon motoru (přijmenovitýchotáčkách) 160 k 170 k Výkon vedlejšího pohonu 137 147 Zdvihový objem motoru (l) 6,7 l 6,7 l Točivý

Více

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání.

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. Správné mazivo ve správný čas na správném místě Automatické dávkování - Vaše výhody ve zkratce Pro každou aplikaci odpovídající

Více

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů.

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Informace o produktech 2008-2009 kotoučové č éštěpkovače č JENSEN Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Výrobní závod JENSEN byl založen panem Peterem Jensenem v roce

Více

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER

PROFIPRO 50 HARVESTERI PROFI HARVESTER PROFIPRO PROFI PROFI 50 50 HARVESTERI HARVESTER PROFI 50 Výkonný Profi 50 je vhodný pro všechny typy terénů, jeho pohyb je plynulý a je velmi šetrný k porostům, nacházejícím se v měkké půdě. Malý poloměr

Více

Tření je přítel i nepřítel

Tření je přítel i nepřítel Tření je přítel i nepřítel VIDEO K TÉMATU: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ Tření je v určitých případech i prospěšné. Jde o to, že řada lidí si myslí, že tření má

Více

SYNKRO. PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114

SYNKRO. PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114 SYNKRO PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114 Půda je život Podmítače a kypřiče SYNKRO Pracovní záběr od 2,50 m do 6 m Klasickým nástrojem půdoochranného obdělávání

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky Automat na dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky silničního motocyklu, jako jsou výkon, ovladatelnost,

Více

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 132 kw (180 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE příspěvková organizace SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Úprkova 1, 702 23 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadané v souladu s ustanovením 27 zákona č. 137/2006

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČISTĚNÍ JÍMKY ZČJ 1

ZAŘÍZENÍ PRO ČISTĚNÍ JÍMKY ZČJ 1 13.1.7.14 Speciální zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČISTĚNÍ JÍMKY ZČJ 1 Zařízení pro čistění jímky ZČJ 1 (dále jen ZČJ 1) je zařízení charakteru lopatového nakládače s hydraulickým pohonem. Hydraulický agregát poháněný

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 48 S I WX 8 S DOKONALÁ MISE www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 84 DVOUCESTNÁ RÝPADLA 3. MODELOVÁ ŘADA Výkon a ovládání Dvoucestná rýpadla WX jsou zkonstruována pro maximální

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

Pöttinger FARO / EUROPROFI

Pöttinger FARO / EUROPROFI Senážní vůz s vkládacím válcem Pöttinger FARO / EUROPROFI 97+121.08.0705 2 Velká technika pro traktory od 63 kw / 85 k Budoucnost patří senážnímu vozu. Osvědčená řada EUROPROFI a nová typová řada FARO

Více

315D L. Hydraulické rýpadlo. Motor Cat C4.2 s technikou ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Hmotnost

315D L. Hydraulické rýpadlo. Motor Cat C4.2 s technikou ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Hmotnost 315D L Hydraulické rýpadlo Motor Cat C4.2 s technikou ACERT Čistý výkon (dle ISO 9249) při 2200 ot/min Hmotnost Provozní hmotnost Dlouhý podvozek, jednodílný výložník, násada 2600 mm, desky pásů 500 mm.

Více

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 MOTO

Více

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg PC 15R-8 PC15R-8 PC15R-8 MINIRÝPADLO VÝKON SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg TECHNOLOGIE TVARU Výsledek technologie a zkušeností firmy Komatsu, minirýpadlo PC15R-8 reaguje

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz PROVOZNÍ HMOTNOST: 2685 kg, 3217 kg a 3651 kg ČISTÝ VÝKON MOTORU: 20 kw (26,8 ks) a SPECIFIKACE STROJE mm mm mm mm mm mm A Osa hnacího a vodícího kola 1440 1597 1707 G Světlá výška podvozku 300 300 300

Více

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Terex Osvědčené při té nejtvrdší denní práci Když denně prorážíte nejtvrdší horninu a beton. A nejste k zastavení ani pod vodou.

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF

SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY. Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF SAMOJÍZDNÉ KRMNÉ MÍCHACÍ VOZY Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF 2 KAPITELÜBERSCHRIFT 3 Verti-Mix SF Verti-Mix Double SF Na cestě k nižším krmným nákladům Samojízdné krmné míchací vozy jako klíčová technika

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2016 COM(2016) 173 final ANNEX 4 PART 6/7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a jejích členských států a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné a silové obrábění - Tuhá konstrukce, kluzné vodící plochy - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém upínání BT50 nebo HSK- A100

Více