POLY CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod"

Transkript

1 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ PKD Typ PKA

2 4610 CZ 2 je torzně pružná spojka, která je schopna v případě malé vzdálenosti hřídelí, vyrovnat vyosení hřídele, vzniklé například výrobní nepřesností, tepelnými dilatacemi apod. Obsah 1 Technická data 2 Návod 2.1 Návrh spojky 2.2 Všeobecné pokyny 2.3 Bezpečnostní pokyny 2.4 Všeobecné pokyny v případě nebezpečí 2.5 Použití 3 Skladování 4 Montáž 4.1 Díly spojky 4.2 Montáž spojky (obecně) 4.3 Montáž typu PKZ 4.4 Montáž typu PKD 4.5 Montáž typu PAK 4.6 Pokyny pro zhotovení děr v náboji 4.7 Vyosení a vyrovnání spojky 4.8 Náhradní díly, zákaznická podpora 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.1 Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s Předpisy 5.2 Intervaly kontrly pro spojky v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.3 Hodnoty opotřebení 5.4 Povolené materiály spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.5 Značení spojek pro prostředí s nebezpečím výbuchu 5.6 Uvedení do provozu 5.7 Poruchy, příčiny poruch a jejich odstranění 5.8 Prohlášení o shodě v souladu s EC -norma 4//EC Ze dne 25. dubna 2007

3 4610 CZ 3 1 Technická data Díly spojky: 1 unašeč spojky hnací 2Z unašeč spojky hnaný obr. 1:, typ PKZ Tabulka 1: rozměry - typ PKZ vrtání 1) rozměry [mm] d max. [mm] obecně závit pro pojistný šroub hmotnost 2) velikost M [kg] díl 1 díl 2Z D H D D Z l 1, l 2 M Z N E L PKZ G t A [Nm] M , , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,70 1) díra H7 s drážkou pro pero dle DIN 6885 list 1 [JS] a závit pro pojistný šroub v drážce pro pero 2) hmotnost pro max. rozměr vrtání s drážkou na pero v souladu s DIN 6885 list 1 Tabulka 2: kroutící moment a otáčky velikost kroutící moment M KN [Nm] M Kmax max. otáčky 1) n [1/min.] velikost kroutící moment M KN [Nm] M Kmax max. otáčky 1) n [1/min.] ) Pro obvodovou rychlost větší jak v=30 m/sec je nutné dynamické vyvážení.

4 4610 CZ 4 1 Technická data Díly spojky 1 unašeč spojky hnací 2D náboj spojky 3D náboj unašeče obr. 2:, typ PKD Tabulka 3: rozměry - typ PKD vrtání 1) rozměry [mm] Před- závit pro pojistný d vrtaná max. [mm] obecně šroub díra M díl 1 díl 2D D H D D D l 1, l 2 M D N E L PKD G t A [Nm] M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,78 velikost 1) díra H7 s drážkou pro pero dle DIN 6885 list 1 [JS] a závit pro pojistný šroub v drážce pro pero 2) hmotnost pro max. rozměr vrtání s drážkou na pero v souladu s DIN 6885 list 1 hmotnost 2) [kg] Tabulka 4: spojovací šrouby DIN EN ISO 4762 velikost spojky počet spojovacích šroubů 1) DIN EN ISO velikost šroubu M8 M8 M8 M10 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 délka šroubu utahovací moment M A [Nm] ) množství pro kompletní spojku

5 4610 CZ 5 1 Technická data Díly spojky: 1a / 2a 1b 2b přírubový náboj mezikus příruba unašeče Díly 1a s 1b je doporučeno používat na hnací straně. Obr. 3:, typ PKA Tabulka 5: rozměry - typ PKA vrtání 1) rozměry [mm] obecně závit pro pojistný šroub hmotnost 2) d velikost max. [mm] M [kg] díl 1a/2a D H D F l 1, l 2 b M A E L L PKA L Z G t A [Nm] ,5 25, M , ,5 30, ,26 M , ,5 35, ,42 M , , ,5 43, M , , , ,5 48, M , , , ,5 4, ,63 M , , , ,5 54, ,60 M , , , ,5 5, M , , , ,0 61, M , , ,0 71, ,7 M , , ,0 81, M , , , ,0 1, M , ,41 1) díra H7 s drážkou pro pero dle DIN 6885 list 1 [JS] a závit pro pojistný šroub v drážce pro pero] 2) hmotnost pro max. rozměr vrtání s drážkou na pero v souladu s DIN 6885 list 1 Tabulka 6: spojovací šrouby DIN EN ISO 4762 velikost spojky počet spojovacích šroubů DIN EN ISO ) velikost šroubu M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 délka šroubu utahovací moment M A [Nm] ) pro každý přírubový náboj

6 4610 CZ 6 1 Technická data obr. 4:, pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA obr. 5:, pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA - zvýšený Tabulka 7: rozměry pružných prvků (viz. obr. 4) velikost spojky počet pružných prvků 1) velikost pružného prvku a 4 3b rozměry [mm] b 18,4 24, 27,2 27,7 34, 2,6 t 10,0 15,3 16,1 18,4 1,6 18,4 h 18, 23, 24,6 26,8 34,6 2,6 velikost spojky počet pružných prvků 1) velikost pružného prvku rozměry [mm] 1) množství pro kompletní spojku b 34, 40,0 43,7 45,7 52,1 58,1 70,1 75,5 1,5 103,0 t 1,6 22,2 23,7 21,8 28,6 2,3 36,3 41,3 44,3 48,5 h 34,6 40,6 42,4 60,0 5,7 6,0 7,0 81,0 8,2 108,1 Tabulka 8: rozměry prodloužených pružných prvků (viz. obr. 5) velikost počet pružných prvků 1) velikost pružného prvku 1ü 2ü 3ü 4ü 5ü 6ü 7ü rozměry [mm] 1) množství pro kompletní spojku b 18,2 25,0 28,0 35,1 40, 43,3 45,7 b 1 7,5 14,5 16,0 15,0 17,5 21,5 22,5 t 10,5 11,7 16,4 20,4 22,7 24,8 25,0 t 1 11,8 17,5 18,7 22, 23, 28,6 21,8 h 18,7 24,2 24,3 35,0 3,4 41,1 60,0 Spojky spojené s díly, které mohou vytvářet teplo, jiskry a statický náboj (např. kombinace s brzdnými bubny, brzdnými kotouči, přetěžovacími systémy - jako omezovač kroutícího momentu, pohony, atd.) je zakázáno používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Musí být provedena zvláštní kontrola.

7 4610 CZ 7 2 Návod 2.1 Návrh spojky! POZOR! Pro nepřetržitý a bezproblémový provoz spojky, musí být spojka navržena dle pokynů pro výběr (v souladu s DIN 740 část 2) pro jednotlivá použití (viz. katalog ). Pokud jsou provozní podmínky (výkon, otáčky, změny na motoru a stroji) změněny, musí být výběr spojky znovu ověřen. Ujistěte se, že technická data týkající se kroutícího momentu odpovídají pouze hodnotám pružných prvků. Kontrola kroutícího momentu přenášeného spojením hřídel/ náboj musí být provedena objednávajícím a je v jeho zodpovědnosti. U pohonů, kde mohou nastat torsní vibrace (pohony s opakovaným zatížením torzními vibtacemi), je nutno při správném navrhování spojky provést výpočet tozních vibrací. Typické pohony, kde hrozí torzní vibrace jsou např. pohony se spalovacími motory, pístovými čerpadly, pístovými kompresory. Návrh spojky a výpočet torzních vibrací provádí KTR na základě požadavku zákazníka. 2.2 Všeobecné pokyny Před uvedením spojky do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento montážní. Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům. Spojka je vhodná a schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při používání spojky ve výbušném prostředí, věnujte zvláštní pozornost pokynům a ům týkajících se bezpečnosti příloha A. Montážní je součástí vašeho výrobku. Uschovejte jej pečlivě a v blízkostí spojky. Autorská práva na tento montážní zůstávají KTR Kupplungstechnik. 2.3 Bezpečnostní pokyny STOP NEBEZPEČ Í! Nebezpečí poranění osob.! VAROVÁNÍ! Možnost poškození stroje. P O Z O R! Poukazuje na důležité body. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Pokyn týkající se prostředí s nebezpečím výbuchu.

8 4610 CZ 8 2 Návody 2.4 Všeobecné pokyny v případě nebezpečí NEBEZPEČ Í! STOP Při montáži, provozu a údržbě spojky se ujistěte, že celá soustava pohonu je zajištěna proti neúmyslnému zapojení. Mohlo by dojít k poranění rotujícími částmi. Přečtěte si všechny následující bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Všechny manipulace se spojkou a na ní je třeba provádět s ohledem na bezpečnost. Ujistěte se, ještě dříve než začnete pracovat, že je odpojen zdroj elektrické energie. Zajistěte přívod elektrické energie proti neúmyslnému zapojení, např. umístěním pokynů na místo zapnutí nebo odstraněním pojistky ze zdroje el. proudu. Nesahejte do pracovního prostoru spojky, dokud je v provozu. Zajistěte spojku, aby nedošlo k neúmyslnému dotyku. Proveďte odpovídající ochranná opatření. 2.5 Použití Spojku smíme namontovat, provozovat a provádět údržbu jen tehdy, jestliže: jste si pečlivě přečetli a porozuměli mu jste odborně způsobilí máte oprávnění od vašeho zaměstnavatele provádět tuto činnost Spojka může být používána jen v souladu s technickými údaji (viz. Tabulka 1 až 8, bod 1). Vlastní neschválené změny a konstrukční úpravy spojky nejsou povoleny. Za škody vzniklé neschválenými změnami a úpravami KTR nepřebírá źádnou zodpovědnost. V zájmu dalšího vývoje si KTR vyhrazuje právo na technické změny. Zde popsaná spojka odpovídá technickému stavu v době tisku tohoto u. 3 Skladování Náboje spojek se dodávají konzervovány a mohou se skladovat na zastřešeném suchém místě po dobu 6- měsíců. Vlastnosti plastových mezikusů zůstanou při příznivých skladovacích podmínkách beze změn až 5 let.! VAROVÁNÍ! Skladovací prostory nesmí v žádném případě obsahovat zařízení, které produkují ozón, jako např. fluorescenční zdroje světla, rtuťové parní lampy, přístroje s vysokým elektrickým napětím. Vlhké skladovací prostory nejsou vhodné. Je nutné dbát, aby ve skladovacím prostoru nedocházelo ke kondenzaci. Vhodná relativní vlhkost vzduchu je pod hodnotou 65%.

9 4610 CZ 4 Montáž Spojka je dodávána po jednotlivých dílech. Před montáží spojky musí být zkontrolována její kompletnost. 4.1 Díly spojky Díly spojky, typ PKZ díl množství název materiál vyvážení 1 1 unašeč spojky hnací EN-GJL-250 na přání zákazníka 2 viz. Tabulka pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA 2Z 1 unašeč spojky hnaný EN-GJL-250 na přání zákazníka 4 2 pojistný šroub DIN EN ISO 402 ocel obr. 6:, typ PKZ Díly spojky, typ PKD díl množství název materiál vyvážení 1) 1 1 unašeč spojky hnací EN-GJL-250 na přání zákazníka 2 viz. Tabulka pružný prvek NBR (Purbunan) 0 ShA 2D 1 náboj spojky EN-GJL-250/ EN-GJS na přání zákazníka 3D 1 náboj unašeče EN-GJL-250 na přání zákazníka 4 2 pojistný šroub DIN EN ISO 402 ocel 5 viz. Tabulka spojovací šroub DIN EN ISO 4762 ocel 1) Díly 2D, 3D a 5 jsou vyvažovány v smontovaném stavu. obr. 7:, typ PKD

10 4610 CZ 10 4 Montáž 4.1 Díly spojky Díly spojky, typ PKA díl množství název materiál vyvážení 1a/2a 2 přírubový náboj EN-GJL-250/S355 J2G3 na přání zákazníka 1b 1 mezikus EN-GJL-250 od délky 100 mm vyváženo 2 viz. Tabulka pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA 2b 1 příruba unašeče EN-GJL-250 vyváženo 4 2 pojistný šroub DIN EN ISO 402 ocel 5 viz. Tabulka spojovací šroub DIN EN ISO 4762 ocel obr. 8:, typ PKA Tabulka : množství pružných prvků a spojovacích šroubů velikost spojky počet pružných 1) prvků velikost pružného prvku a 4 3b počet spoj. šroubů 2) DIN EN ISO velikost spojky početí pružných 1) prvků velikost pružného prvku počet spoj. šroubů 2) DIN EN ISO ) pro kompletní spojku (rozměry pružných prvků viz. Tabulky 7 a 8). 2) každý přírubový náboj

11 4610 CZ 11 4 Montáž 4.2 Montáž spojky (obecně) POZOR! Před montáží doporučujeme zkontrolovat správnost rozměrů vrtání, hřídele, drážky a pera. Mírné zahřívání nábojů nebo přírub (přibližně 80 C) umožňuje jejich snadnější nasazení na hřídel. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Dávejte pozor na nebezpečí vznícení v prostředí s nebezpečím výbuchu. STOP! NEBEZPEČ Í! Při dotyku zahřátého náboje hrozí nebezpečí popálení. Používejte ochranné rukavice. VAROVÁNÍ! Při montáži je třeba dbát na dodržení rozměrů E nebo L (viz. Tabulky 1, 3 a 5), tak, aby se díly vzájemně nedotýkaly během provozu. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit zničení spojky. 4.3 Montáž typu PKZ Nasaďte hnací a hnaný unašeč na hřídel hnací a hnané strany (viz. obr. ). obr. : montáž hnací a hnané strany vložte pružné prvky do hnacího a hnaného unašeče (viz obr. 10). Platí pouze pro unašeče velikosti 8 až 12! Utažením pojistného šroubu DIN EN ISO 402 upevněte hnací unášeč (utahovací momenty viz Tabulka 1). obr. 10: montáž pružných prvků Posouvejte agregáty ve směru osy hřídele, dokud nedosáhnete rozměru E (viz obr. 11). Pokud jsou agregáty pevně namontovány, nastavte vzdálenost E axiálním posuvem hnacího a hnaného unašeče po ose (viz obr. 11). Zajistěte oba unašeče utažením pojistných šroubů DIN EN ISO 402 (utahovací moment viz.tabulka 1). obr. 11: montáž spojky

12 4610 CZ 12 4 Montáž 4.4 Montáž typu PKD Spojte náboj spojky a náboj unašeče (viz obr. 12). Všechny spojovací šrouby nejdříve utáhněte rukou. obr. 12: montáž náboje spojky a náboje unašeče Nasaďte hnací unašeč spojky a náboj spojky s nábojem unašeče na hnací a hnanou hřídel (viz obr. 13). Utáhněte spojovací šrouby příslušným momentem T A (viz Tabulka 4). obr. 13: montáž hnacího unašeče a náboje spojky s nábojem unašeče Vložte pružné prvky do hnacího unašeče a náboje unašeče (viz obr. 14). obr. 14: montáž pružných prvků Posouvejte agregáty ve směru osy hřídele, dokud nedosáhnete rozměru E (viz obr. 15). Pokud jsou agregáty pevně namontovány, nastavte vzdálenost E axiálním posuvem hnacího unašeče a náboje spojky s nábojem unašeče po ose (viz obr. 15). Zajistěte unašeč a náboj utažením pojistných šroubů DIN EN ISO 402 (utahovací moment viz Tabulka 3). obr. 15: montáž spojky! VAROVÁNÍ! Při uvedení spojky do provozu, v pravidelných intervalech kontrolujte utažení šroubů a opotřebení pružných prvků.

13 4610 CZ 13 4 Montáž 4.5 Montáž typu PKA Nasaďte přírubové náboje na hnací a hnanou hřídel (viz obr. 16). Vnitřní strany přírubových nábojů musí být v jedné rovině s konci hřídelů. Posouvejte agregáty ve směru osy hřídele, dokud nedosáhnete rozměru L (viz Tabulka 5). Zajistěte přírubové náboje utažením pojistných šroubů DIN EN ISO 402 (utahovací moment viz Tabulka 5). obr. 16: montáž přírubových nábojů Sesaďte přírubu unašeče, mezikus a pružné prvky (viz obr. 17). obrázek 17: montáž příruby unašeče, mezikusu a pružných prvků Složené díly vložte mezi přírubové náboje (viz obr. 18). Nejdříve rukou dotáhněte všechny spojovací šrouby. Utáhněte spojovací šrouby příslušným momentem T A (viz Tabulka 6). Zkontrolujte rozměr L nebo E (viz obr. 18 a Tabulka 5). obr 18: složení spojky! VAROVÁNÍ! Při uvedení spojky do provozu, v pravidelných intervalech kontrolujte utažení šroubů a opotřebení pružných prvků.

14 4610 CZ 14 4 Montáž 4.6 Pokyny pro zhotovení děr v náboji spojky Na přání zákazníka KTR dodává i nevrtané náboje nebo náboje s předvrtanou dírou a náhradní díly spojek. Tyto díly jsou označeny symbolem.! VAROVÁNÍ! Zákazník zodpovídá za všechna následná obrábění a dokončení nevrtaných a předvrtaných dílů spojek a náhradních dílů. KTR nepřebírá žádné záruky za škody vzniklé neodborně provedenými dokončovacími pracemi. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Jakákoliv mechanická úprava spojek, které jsou používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být výslovně schválena společností KTR. Zákazník musí zaslat výkresy, podle kterých musí být výroba provedena na adresu KTR. KTR zkontroluje výkresy a vrátí je zákazníkovi spolu se schválením. 4.7 Vyosení a vyrovnání spojky Spojka kompenzuje kombinace vyosení hřídelí - viz Tabulka 10. Větší vyosení může být způsobeno nepřesným vyrovnáním, výrobními tolerancemi, tepelnou dilatací, vychýlením hřídele, zkroucenou kostrou stroje, atd.! VAROVÁNÍ! Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a z důvodu vyloučení nebezpečí při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno hřídele přesně a pečlivě vyrovnat. Bezpodmínečně dodržujte uvedené mezní hodnoty vyosení (viz Tabulka 10). Při překročení těchto hodnot může dojít k poškození spojky. Přesné vyrovnání spojky zvyšuje její životnost. Při použití spojky v prostředí s nebezpečím výbuchu -skupina IIC(označení II 2GD c IIC T X), jsou povolené poloviční hodnoty vyosení (viz Tabulka 10). Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce 10 jsou hodnoty maximální a nesmí jich být dosaženo současně. Jestliže radiální a úhlové vyosení nastanou současně, součet hodnot vyosení nesmí přesáhnout K r nebo K W. Zkontrolujte pomocí úhloměru nebo odpovídajícího měřidla, zda jsou dodrženy hodnoty uvedené v tabulce 10. axiální vyosení radialní vyosení úhlové vyosení L PKZ perm. = L PKZ + K a [mm] K w = E max. - E min. [mm] obr. 1: vyosení

15 4610 CZ 15 4 Montáž 4.7 Vyosení a vyrovnání spojky Pokračování: Příklady stanovení mezních hodnot při kombinaci vyosení viz obr. 20: Příklad 1: K r = 30 % K w = 70 % Příklad 2: K r = 60 % K w = 40 % K total = K r + K w 100 % obr. 20: kombinace vyosení Tabulka 10: hodnoty vyosení velikost spojky max. axialní vyosení K a [mm] ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 max. radiální vyosení K r [mm] nebo max. úhlové vyosení K w [mm] nebo celkové vyosení K total n 750 1/min 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 n=1000 1/min 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0, n=1500 1/min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 n=3000 1/min 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 velikost spojky max. axialní vyosení K a [mm] ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 max. radiální vyosení K r [mm] nebo max. úhlové vyosení K w [mm] nebo celkové vyosení K total n 750 1/min 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 n=1000 1/min 0, 0, 0, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 n=1500 1/min 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n=3000 1/min 0,5 0,5 0, Náhradní díly, zákaznická podpora Základní podmínkou pro zajištění nepřetržitého provozu spojky je mít připravenou zásobu nejdůležitějších náhradních dílů. Kontaktní adresu obchodních partnerů KTR, pro objednání náhradních dílů, naleznete na webových stránkách KTR

16 4610 CZ 16 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu Type PKZ: Type PKD: Type PKA: unašeč hnací / pružné prvky / unašeč hnaný náboj spojky / náboj unašeče / pružné prvky / unašeč hnací přírubový náboj / příruba unašeče / pružné prvky / mezikus / přírubový náboj ( typ PKA pouze s muzikusem vyrobeným z EN-GJL-250 nebo EN-GJS ) 5.1 Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s předpisy Podmínky provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu spojky jsou vhodné pro použití v souladu s EC normou 4//EC. 1. Průmysl (kromě těžebního průmyslu) zařízení třídy II kategorie 2 a 3 (spojka není schválena pro zařízení třídy 1) prostředí třídy G (plyny, mlhy, páry), zóna 1 a 2 (spojka není schválena pro zónu 0) prostředí třídy D (prach), zóna 21 a 22 (spojka není schválena pro zónu 20) třída výbuchu IIC (výbušné třídy IIA a IIB jsou zahrnuty v IIC) Teplotní třída: teplotní třída okolní nebo provozní teplota T a max. povrchová teplota T5, T4, T3, T2, T1-30 C to + 80 C 1) 100 C 2) T6-30 C to + 65 C 85 C Vysvětlení: Maximální povrchová teplota vychází z každé maximální přípustné teploty prostředí nebo provozní teploty T a plus maximální teplotní přírůstek T z 20 K, který musí být zahrnut do výpočtu. 1) Teplota prostředí nebo provozní teplota T a je omezena na + 80 C. To je dáno hodnotou přípustné stálé provozní teploty použitých pružných prvků. 2) Maximální povrchová teplota 100 C platí také pro použití v místech, ve kterých hrozí výbuch prachu. 2. Těžební průmysl Zařízení třídy I kategorie M2 (spojka není schválena pro zařízení kategorie M1). Přípustná okolní teplota: - 30 C až + 80 C.

17 4610 CZ 17 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.2 Intervaly kontroly pro spojky v prostředí s nebezpečím výbuchu skupina 3G 3D II 2GD c IIB T4, T5, T6 II 2GD c IIC T4, T5, T6 intervaly kontroly Pro spojky zahrnuté v kategorii 3G nebo 3D jsou provozní a montážní y stejné jako y pro běžné použití. Během běžného provozu, který musí být posouzen z hlediska nebezpečí vznícení, jsou spojky bez jakéhokoliv zdroje vznícení. Pouze zvýšení teploty způsobené vlastním ohřevem a v závislosti na typu spojky musí být uvažováno: pro : T = 20 K Torzní vůle spojky ( viz. bod 5.3 ) podle Nařízení 4//EC ( ATEX 75 ) musí být kontrolována pouze tehdy, jestliže opotřebení plastových prvků ( díl 2 ) a následné zastavení stroje vedou k vzniku nebezpečí výbuchu. Je doporučena preventivní kontrola torzní vůle. Kontrola obvodové vůle a vizuální kontrola plastových dílů musí být poprvé provedena po 3000 provozních hodinách, nejpozději po 6 měsících. Toto se netýká centrovaných, pevně připojených přírub ( např. držáky čerpadel ). Jestliže zjistíte nepatrné nebo žádné opotřebení plastových dílů po výše uvedené první kontrole, další kontrola může být provedena, v případě stejných provozních parametrů, v tomto pořadí po 6000 provozních hodinách nebo nejpozději po 18 měsících. Jestliže během první kontroly zjistíte podstatné opotřebení plastových dílů, tak potom je doporučena jejich vyměna a současně je nutno co nejdříve najít příčinu opotřebení dle tabulky Poruchy. Intervaly údržby musí být nastaveny v souladu se změněnými provozními podmínkami. Torzní vůle spojky ( viz. bod 5.3 ) podle Nařízení 4//EC ( ATEX 75 ) musí být kontrolována pouze tehdy, jestliže opotřebení plastových prvků ( díl 2 ) a následné zastavení stroje vedou k vzniku nebezpečí výbuchu. Je doporučena preventivní kontrola torzní vůle. Kontrola obvodové vůle a vizuální kontrola plastových dílů musí být poprvé provedena po 2000 provozních hodinách, nejpozději po 3 měsících. Toto se netýká centrovaných, pevně připojených přírub ( např. držáky čerpadel ). Jestliže zjistíte nepatrné nebo žádné opotřebení plastových dílů po výše uvedené první kontrole, další kontrola může být provedena, v případě stejných provozních parametrů, v tomto pořadí po 4000 provozních hodinách nebo nejpozději po 12 měsících. Jestliže během první kontroly zjistíte podstatné opotřebení plastových dílů, tak potom je doporučena jejich vyměna a současně je nutno co nejdříve najít příčinu opotřebení dle tabulky Poruchy. Intervaly údržby musí být nastaveny v souladu se změněnými provozními podmínkami. Kontrola torzní vůle Vůle mezi unašečem a pružnými prvky musí být kontrolována zpětnou vůlí (opačným pohybem unášeče). Opotřebení může být 20 % z původní tloušťky plastových dílů před jejich výměnou. Při dosažení maximálního limitu opotřebení s max. musí být pružné prvky okamžitě vyměněny, bez ohledu na intervaly kontroly. obr. 21: typ PKZ

18 4610 CZ 18 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.3 Hodnoty opotřebení Dosažení hodnoty opotřebení pro výměnu závisí na provozních podmínkách a provozních parametrech. Pokud je torzní vůle s max. [mm], musí být plastové díly vyměněny. Opotřebení 20% původní tloušťky plastových dílů bezpodmínečná výměna!!! VAROVÁNÍ! Při výměně pružných prvků používejte jen pružné prvky stejné tvrdosti [Sh]. VAROVÁNÍ! Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a z důvodu vyloučení nebezpečí při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno hřídele přesně a pečlivě vyrovnat. Bezpodnímečně dodržujte uvedené mezní hodnoty vyosení (viz Tabulka 10). Při překročení těchto hodnot může dojít k poškození spojky. obr. 22: kontrola opotřebení obr. 23: opotřebení pružných prvků Tabulka 11: limity opotřebení velikost běžný design design s malou vůlí (prodloužené pružné prvky) šířka pružného opotřebení torzní vůle prvku t [mm] X max. [mm] s max. [mm] šířka pružného prvku t [mm] opotřebení X max. [mm] torzní vůle s max. [mm] 8 10,0 2,0 5,0 11,8 2,4 3,6 10,0 2,0 5,1 11,8 2,4 3, ,0 2,0 5,3 11,8 2,4 3, ,3 3,0 7,5 17,5 3,5 5, ,3 3,0 7,7 17,5 3,5 5, ,1 3,0 8,2 18,7 3,8 5, ,1 3,0 8,7 18,7 3,8 5,5 1 18,4 3,5, ,6 4,0 10,3 22, 4,6 6, ,4 3,5 10, ,6 4,0,4 22, 4,6 6, ,2 4,0 10,6 23, 4,8 7, ,7 4,5 11,3 28,6 5,7 8, ,8 4,0,4 24,8 4,8 7,8

19 4610 CZ 1 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.4 Povolené materiály spojek používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu Ve skupinách výbušnosti IIA, IIB a IIC mohou být použity kombinace těchto materiálů: EN-GJL-250 (GG 25) EN-GJS (GGG 40) ocel nerezová ocel Polotovary z hliníkové slitiny s obsahen hořčíku do 7,5 % a mezí kluzu R p0,2 250 N/mm 2 je povoleno používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hliníkové odlitky jsou obecně vyloučeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 5.5 Značení spojek pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Spojky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu mají celé nebo zkrácené označení min. na jednom dílu. Na zbylých dílech, s výjimkou pružných prvků, mají značku na vnější straně náboje nebo na jejich přední straně pro schválené podmínky použití v tomto pořadí. Pružné prvky nejsou označeny. Celé označení: II 2G c IIC T6 bzw. T5-30 C T a + 65 C bzw C II 2D c T 100 C - 30 C T a + 80 C / I M2 c - 30 C T a + 80 C Zkrácené označení: Staré značení zůstává v platnosti: II 2GD c IIC T X / I M2 c X II 2G c IIC T4/T5/T6-30 C T a + 80/60/45 C II 2D c T 110 C/I M2 c - 30 C T a + 80 C Označení skupiny llc zahrnuje skupiny lla a llb. Pokud je díl spojky označen značkou doplňující, KTR dodala díl jako nevrtaný, nebo předvrtaný.! VAROVÁNÍ! Jakýkoliv mechanická úprava spojek, které jsou používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být výslovně schválena společností KTR. Zákazník musí zaslat výkresy, podle kterých musí být výroba provedena, na adresu KTR. KTR zkontroluje výkresy a vrátí je zákazníkovi spolu se schválením. 5.6 Uvedení do provozu Před uvedením spojky do provozu zkontrolujte dotažení spojovacích šroubů, vyrovnání a rozměr E a proveďte opravu, pokud je to nutné. Také zkontrolujte utahovací momenty všech šroubovaných spojů dle konkrétního typu spojky. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, je nutno zajišťovací šrouby náboje spojky, stejně jako všechny šroubované spoje dodatečně zajistit proti samovolnému povolení např. zalepením pomocí lepidla Loctite střední pevnost. Dále musí být provedena - instalována ochrana spojky proti neúmyslnému dotyku. Kryt musí být elektricky vodivý a být zaojen tak, aby bylo zajišěno vyrovnání el. potenciálu. Držák čerpadla vyrobený z hliníkové slitiny a tlumící kruh ( NBR přírodní guma) může být použit jako spojovací prvek mezi čerpadlo a electromotor, pokud obsah hořčíku je méně než 7,5 %. Odejmutí krytu je možné pouze při zastavení chodu stroje.

20 4610 CZ 20 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.6 Uvedení do provozu V průběhu provozu věnujte pozornost: nezvyklým zvukům výskytu vibrací Jestliže jsou spojky použity v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu a v těžebním průmyslu, musí se uživatel ujistit, že nedochází k hromadění prachu v kritickém množství mezi spojkou a krytem. Spojka nesmí být provozována v prostředí s nahromaděným prachem. Pro kryty, které nemají zajištěné otvírání na vrchní straně, nesmí být použity žádné lehké kovy, jestliže jsou spojky použity jako zařízení provozní skupiny II ( pokud možno z nerezové oceli ). Jestliže jsou spojky použity v těžebním průmyslu ( provozní skupina I M2 ), nesmí být kryt vyroben z lehkého kovu. Kromě toho, musí být odolný proti vyšším mechanickým zatížením, pokud je použit jako zařízení provozní skupiny II. Minimální vzdálenost mezi ochraným zařízením prvkem a rotujícími díly musí být nejméně 5 mm. Jestliže je ochranné zařízení použito jako kryt, pravidelné otvírání odpovídající požadavkům ochrany proti nebezpečí výbuchu může být prováděno tak, že nesmí být překročeny následující rozměry: tvar otvoru obdélníkový otvor kruhový otvor rovný nebo oválný otvor - rozměr delší strany - průměr v mm - délka strany v mm v mm horní povrch víka 4 4 zakázáno boční díl víka 8 8 8! VAROVÁNÍ! Pokud zaznamenáte během provozu jakékoliv neobvyklé chování spojky, pohon musí být okamžitě vypnut. Příčina poruchy musí být identifikována za pomocí tabulky Poruchy provozu a pokud je to možné, musí být odstraněna podle navržených opatření. Uvedené možné poruchy mají charakter pouze základních pokynů. Při zjišťování příčiny poruchy je nutno zohlednit všechny provozní vlivy a komponenty stroje. Povrchová úprava spojek: Jestliže jsou spojky s povrchovou úpravou (základní nátěr, nátěr apod.) používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být splněny požadavky na vodivost a tloušťku nátěru. V případě nátěru do tloušťky vrstvy 200 µm se neočekává žádný elektrostatický výboj. Vícevrstvé nátěry tloušťky více než 200 µm nejsou pro skupinu IIC povoleny.

21 4610 CZ 21 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.7 Poruchy provozu, příčiny a jejich odstranění Níže uvedené chyby mohou vést k nesprávnému použití spojek. Kromě dodržení požadavků uvedených v tomto Provozním a montážním ě je nutno se vyvarovat také těchto chyb. Chyby uvedené v tomto seznamu jsou pouze vodítkem k nalezení chyb. Při hledání chyb je nutno zohlednit vliv souvisejících dílů. Během nesprávného použití spojky může dojít ke vzniku zdroje vznícení. EC Norma 4//EC požaduje od výrobce i uživatele zvláštní svědomitost. Obecné chyby způsoné nesprávným použitím Nebyla předána důležitá data, poutřebná k navržení spojky. Nebyl proveden výpočet spojení hřídele a náboje spojky. Během dopravy došlo k poškození dílů spojky a tyto byly přesto namontovány. Jestliže jsou náboje nasazovány za tepla, dojde k překročení dovolené teploty. Uložení navzájem montovaných dílů není správné. Utahovací momenty jsou nižší nebo vyšší než je předepsáno. Díly byly chybně vyměněny a nesprávně smontovány. Ve spojce je vložen špatný nebo žádný pružný prvek. Nejsou použity originální díly KTR. Jsou použity staré, opotřebované nebo poškozené pružné prvky. Použité spojky a použitá ochrana spojek není vhodná pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu a neodpovídá EC Normě 4//EC. Intervaly údržby nejsou dodržovány. porucha příčina nebezpečí odstranění Změna hlučnosti chodu a/nebo výskyt vibrací Vyosení přesahují dovolené hodnoty opotřebení pružných prvků, malý/žádný přenos točivého momentu z důvodu z důvodu protáčení nábojů spojky nebezpečí vznícení z důvodu možného jiskření nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu 1) vypněte zařízení z provozu 2) odstranňte příčinu vyosení (např.: uvolněný základový šroub, prasknutí upevnění motoru, teplotní roztažnost dílů, změna montážního rozměru E) 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) kontrola opotřebení - viz bod Kontrola 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení a pokud je potřeba, tak jej upravte

22 4610 CZ 22 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.7 Poruchy provozu, příčiny a jejich odstranění porucha příčina nebezpečí odstranění Změna hlučnosti chodu / výskyt vibrací proražení pružných prvků předčasné opotřebení plastových dílů Uvolněný pojistný šroub axiálního zajištění náboje porušení pružných prvků z důvodu prudkého rázu/ přetížení a spojka se protáčí provozní hodnoty neodpovídají výkonovým parametrům spojky/ spojka se protáčí chyba obsluy/ spojka se protáčí vyosení nebezpečí vznícení z důvodu možného jiskření nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu nebezpečí vznícení z důvodu horkéo povrchu 1) vypněte zařízení z provozu 2) zkontrolujte vyrovnání spojky 3) utažením šroubů zajistěte náboj a zajistěte je proti samovolnému povolení 4) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 5) zkontrolujte opotřebení - viz bod Kontrola 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte plastové díly a smontujte spojku 5) najděte příčinu přetížení 1) vypněte zařízení z provozu 2) zkontrolujte provozní hodnoty a vyberte větší spojku (berte na vědomí montážní prostor) 3) namontujte spojku s novou velikostí 4) zkontrolujte vyosení 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a spojku smontujte 5) proškolte obsluhu 1) vypněte zařízení z provozu 2) odstraňte příčinu vyosení (např. uvolněný základový šroub, prasknutí upevnění motoru, teplotní roztažnost dílů, změna montážního rozměru E) 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) zkontrolujte opotřebení - viz bod Kontrola

23 4610 CZ 23 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.7 Poruchy provozu, příčiny a jejich odstranění porucha příčina nebezpečí odstranění např. styk s agresivními kapalinami/ oleje, působení ozónu, příliš vysoká/ nízká okolní teplota atd., způsobující změnu fyzikálních vlastností pružných prvků předčasné opotřebení pružných prvků předčasné opotřebení pružných prvků (ztvrdnutí/ zkřehnutí pružných prvků) ulomení prstu spojky příliš vysoké teploty okolí nebo dílů, které jsou v kontaktu se spojkou, působící na pružné prvky; max. přípustná teplota např. pro T4 = - 30 C/+ 80 C Vibrace pohonu Zablokování z důvodu zničení pružných prvků nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu nebezpečí vznícení z důvodu horkho povrchu nebezpečí vznícení z důvodu možného jiskření 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontovat spojku a odstraňte zbytek pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení, a pokud je potřeba, tak jej upravte 6) ujistěte se, že jsou vyloučeny další fyzikální změny pružných prvků 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení, a pokud je potřeba, tak jej upravte 6) zkontrolujte a upravte teplotu okolí a dílů, které jsou v kontaktu se spojkou 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení, a pokud je potřeba, tak jej upravte 6) zjistěte důvod vibrací 1) vypněte zařízení z provozu 2) vyměňte kompletní spojku 3) zkontrolujte vyosení 4) zjistěte důvod a opravte poškození Provoz s opotřebovanými pružnými prvky (viz bod 5.2) a následný kontakt kovových částí znamená, že není zajištěn řádný provoz spojky ve smyslu ochrany proti výbuchu a Směrnice 4//EC. UPOZORNĚ NÍ! KTR CR, spol. sr.o. nepřebírá žádné závazky ani záruky za použití náhradních dílů a příslušenství, které nebyly dodány firmou KTR a které zapříčinily poruchu provozu.

24 D Rheine P O LY Provozní a montáá žní n á vod 4610 CZ 24 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.8 EC Prohlášení o shodě EC Certificate of Conformity corresponding to EC Standard 4//EC dated 23 March 14 and to the legal regulations The manufacturer - KTR Kupplungstechnik, D Rheine - states that the couplings described in these mounting instructionss and explosion-proof designed correspond to Article 1 (3) b) of Standard 4//EC and comply with the general Safety and Health Requirements according to enclosure II of Standard 4/ /EC. According to article 8 (1) of Standard 4//EC the technical documentation iss deposited with the: IBExU Institutt für Sicherheitstechnik G Fuchsmühlenweg 7 05 Freiberg Rheine, Date ppa. Dr. Norbert Partmann Engineering Manager i. V. Michael Brüning Product Manager Překlad textu Prohlášení o shodě: Prohlášení o shodě Ve smyslu směrnic EC 4//EC ze dne a v souladu s dalšími platnými právními předpisy výrobce spojek KTR, Kupplungstechnik,D Rheine prohlašuje, že pružné spojky uvedené a popsané v tomto u a konstruované pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu odpovídají článku 1/3/b) Směrnice 4//EC a vyhovují obecným bezpečnostním a zdravotním požadavkům dle přílohy II Směrnice S 4//EC. Dle článku 8(1) Směrnice 4//EC je technická dokumentace uložena na těchto místech: IBExU Institut für Sicherheitstechnik Fuchsmühlenweg 7 05 Freiberg Rheine, Datum Podpisy ISO Značka: Zkoušeno: Sha/Brü Sha Náhrada N za: Nahrazeno: N

BoWex-ELASTIC Provozní/montážní návod. Typ HE4. BoWex-ELASTIC. Vysoce pružné přírubové spojky, typy HE1, HE2, HE3, HE4 a jejich kombinace

BoWex-ELASTIC Provozní/montážní návod. Typ HE4. BoWex-ELASTIC. Vysoce pružné přírubové spojky, typy HE1, HE2, HE3, HE4 a jejich kombinace 1 z 21 Vysoce pružné přírubové spojky, typy HE1, HE2, HE3, HE4 a jejich kombinace dle směrnice 94/9/ES (ATEX 95) pro spojky s otvorem vyvrtaným na čisto, předvrtaným a nevyvrtaným 1 2 3 4 ISO 101. Vyhotovil:

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

POLY-NORM Provozní/montážní návod Provedení BTA, BT, SBA a SB POLY-NORM

POLY-NORM Provozní/montážní návod Provedení BTA, BT, SBA a SB POLY-NORM D-807 Rheine 1 z 1 Pružná zubová spojka provedení ADR-BTA, AR-BTA, ADR-BT a AR-BT ADR-SBA, AR-SBA, ADR-SB a AR-SB pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky ADR-BTA, AR-BTA, ADR-BT a AR-BT

Více

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Návod k provozu Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Zpracoval: Dipl.-Ing. V. Hausdorf 24.01.2005 podepsán V. Hausdorf Kontroloval: Dr.-Ing. Ch. Spensberger 24.01.2005 podepsán Dr.-Ing.

Více

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod z Torzně pružné ozubcové spojky typu č. 00 hřídelová spojka, č. 08 DKM, s kuželovým svěrným pouzdrem a jejich kombinace podle Směrnice 204/34/EU pro spojky s vrtanými a předvrtanými otvory a pro spojky

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

RIGIFLEX -N Provozní/montážní návod

RIGIFLEX -N Provozní/montážní návod 1 z 20 Torzně tuhá spojka s ocelovými lamelami typ A podle Směrnice 2014/34/EU pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Velikost 35 Velikost 50-408 2 z 20 je torzně tuhá, flexibilní spojka

Více

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka Nor-Mex E pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420

Více

Výběr pružných spojek

Výběr pružných spojek Výběr pružných spojek Výběr pružných spojek 1] Provozní faktor. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Pružná spojka 2] Navrhovaný výkon. Vynásobte příkon řízeného

Více

GEARex Provozní a montážní návod. GEARex. Celoocelové zubové spojky typu:

GEARex Provozní a montážní návod. GEARex. Celoocelové zubové spojky typu: 403 CZ 1 ze 33 Celoocelové zubové spojky typu: FA, FB, FAB, DA, DB a DAB a jejich kombinace dle směrnice 94/9/ES (ATEX 95) pro spojky s otvorem vyvrtaným na čisto, předvrtaným a nevyvrtaným Typ FA Typ

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

V účinnosti od Návod k montáži planetové převodovky Eppinger (řada PT)

V účinnosti od Návod k montáži planetové převodovky Eppinger (řada PT) V účinnosti od 25.9.2015 Návod k montáži planetové převodovky Eppinger (řada PT) Právní ujednání Změny vyhrazeny Předkládaný dokument je chráněn autorským právem. Kopírování nebo distribuce jakéhokoli

Více

POLY-NORM. KTR-N List: Vydání: 49510 CZ 1 z 30 13. POLY-NORM Provozní/montážní návod. Elastické čelisťové spojky konstrukčních

POLY-NORM. KTR-N List: Vydání: 49510 CZ 1 z 30 13. POLY-NORM Provozní/montážní návod. Elastické čelisťové spojky konstrukčních 1 z 30 Elastické čelisťové spojky konstrukčních provedení AR, ADR, AVR, AZR, AR/AZR, AZVR, AR se svěracím pouzdrem Taper a jejich kombinace Konstrukční provedení AR podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod Typové označení: 250 mm, 400 mm, 700 mm, ZS 27D, ZS 36D, ZS 45D Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník s multifunkčními drážkami Napájení: přívodním kabelem

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23 Návod k obsluze Zubová čerpadla řady P23 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla P23 jsou určena pro použití v hydraulických systémech

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 1 z 2 Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle Směrnice 2014/34/EU pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční provedení

Více

POSIMIN - NZN, NZNmin

POSIMIN - NZN, NZNmin BAWL 011-cz-0 02/2008 Návod k montáži a obsluze TSCHAN Spojka s nulovou radiální vůlí POSIMIN - NZN, NZNmin Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420 475 655 010 Na Pískách 731, CZ - 400

Více

BoWex. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z BoWex Provozní/montážní návod

BoWex. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z BoWex Provozní/montážní návod 1 z 21 Ne bezpečnostní typy zubové spojky se zakřivenými zuby junior zasouvací spojka, junior M spojka, M a M...C I a jejich kombinace Typ junior zasouvací spojka (dvojdílná) podle Směrnice 2014/34/EU

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby Doplněk návodu k montáži a obsluze *22867007_0416* SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Více

Nor-Mex E. Montážní a provozní návod TSCHAN Elastická spojka BAWN 001-CZE-1 05/2011

Nor-Mex E. Montážní a provozní návod TSCHAN Elastická spojka BAWN 001-CZE-1 05/2011 BAWN 001-CZE-1 05/2011 Montážní a provozní návod TSCHAN Elastická spojka Nor-Mex E Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420 475 655 010 Na Pískách 731, CZ - 400 04 Trmice Telefax: +420

Více

NÁVOD K POUŽITÍ elektrolišty

NÁVOD K POUŽITÍ elektrolišty NÁVOD K POUŽITÍ elektrolišty Typové označení: K1 36D, K2 36D, ZS 27D, ZS 36D, ZS 45D, EN V1, EN V2, EN V3 Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník Napájení: přívodním kabelem 230 V/max. 16 A;

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

GRIP-L POTRUBNÍ SPOJKY STRAUB. Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16. PRÙMÌR 26,9 AŽ 606.

GRIP-L POTRUBNÍ SPOJKY STRAUB. Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16. PRÙMÌR 26,9 AŽ 606. STRAUB GRIP-L Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16 PRÙMÌR 26,9 AŽ 606.9 mm TEPLOTNÍ ROZSAH -20 C až +80 C HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. tel.: 416 711

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace.

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace. Zubová spojka PRUŽNÁ OCELOVÁ SPOJKA, opracovaná s vysokou přesností, zahrnuje dva ocelové náboje s vnějším čelním ozubením a dva kusy ocelových objímek s vnitřním čelním ozubením. Objímky jsou spojené

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23509791_1018* Doplněk návodu k montáži a obsluze Průmyslové převodovky Převodovka s čelním soukolím a kuželovým čelním soukolím

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Kuželová pouzdra Metrické

Kuželová pouzdra Metrické Kuželová pouzdra Metrické 1008 1210 Díra kg PouzdroHřídele 9 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 10 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 11 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 12 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 14 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0 15 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

TLK TLK 132/ /228 TLK 133/ /227 TLK TLK TLK TLK 450/451/ /240/241 TLK

TLK TLK 132/ /228 TLK 133/ /227 TLK TLK TLK TLK 450/451/ /240/241 TLK Obsah TLK 110 224 TLK 130 225 TLK 131 225 TLK 132/139 226/228 TLK 133/134 226/227 TLK 200 229 TLK 250/250L 231 TLK 300 233 TLK 350 235 TLK 400/401 237/238 TLK 450/451/452 239/240/241 TLK 500 242 TLK 603/602/601

Více

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod 1 z 9 CLAMPEX svěrná sada je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-hřídel pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 2 Pokyny 4 2.1 Všeobecné pokyny 4 2.2 Bezpečnostní a informační

Více

Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL. Instalace na rovnou střechu. Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V

Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL. Instalace na rovnou střechu. Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V Instalační sada pro uchycení kolektorů SOL Instalace na rovnou střechu Modelová řada kolektorů SOL Kolektory: SOL250-V, SOL250-H, SOL200-V CZ721830508 Obsah: Odstavec 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Více

Spojek pro dopravníkové systémy, které používají speciální start-up charakteristik hydrodynamické spojky.

Spojek pro dopravníkové systémy, které používají speciální start-up charakteristik hydrodynamické spojky. Produkty Hlavní aplikace pro naše výrobky jsou pohony hřeblových dopravníků, hoblovek, drtičů a pásových dopravníků, vrátků, čerpadel a dalších např. vrtných zařízení. tz brzdy a spojky jsou standardními

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

Systémy pro automatizaci garážových vrat a vjezdových bran. Pohon křídlové brány

Systémy pro automatizaci garážových vrat a vjezdových bran. Pohon křídlové brány Systémy pro automatizaci garážových vrat a vjezdových bran Pohon křídlové brány Důležité informace (přečtěte si před instalací pohonů) Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. POZOR! Důkladně si přečtěte tyto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ svítidla

NÁVOD K POUŽITÍ svítidla NÁVOD K POUŽITÍ svítidla Typové označení: SLIMp17, SLIMp58 Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník s multifunkčními drážkami Napájení: přívodním kabelem 230 V/max. 16 A Jmenovité napětí: 230

Více

VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Seřízení spojky má přímý vliv na životnost zařízení a spojky

VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Seřízení spojky má přímý vliv na životnost zařízení a spojky VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ Seřízení spojky má přímý vliv na životnost zařízení a spojky Přestože spojky Omega jsou schopné odolat velkému porušení souososti, měla by být pro zajištění optimálního výkonu věnována

Více

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 Do tohoto návodu je možno kdykoli nahlédnout! Před použitím zařízení, pečlivě čtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny! 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Svěrky

Více

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny CARIBONI BI-ME Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel Montážní pokyny a údržba 1. Montážní pokyny 1.1. Montáž fázových trolejí Fázové troleje se montují na izolátory. Izolátory připevněte k ocelovým

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady UD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady UD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady UD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady UD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.:

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika REV.: typ Návod popisuje sestavení antény a anténního výložníku a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD V-DRIVE B5

MONTÁŽNÍ NÁVOD V-DRIVE B5 Přečíst před montáží Otočit do požadované polohy d vnitřní průměr svěrného pouzdra U hřídele motoru s drážkou je nutno dávat pozor na vzdálenost drážky motoru a svěrného pouzdra. V případě potřeby otočte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod 400 CZ z 22 Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení č. 00 hřídelová spojka, č. 08 DKM, s kuželovým svěrným pouzdrem a jejich kombinace podle Směrnice 204/34/EU pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané

Více

Návod k montáži. Kompletní sada základního vybavení vpředu a vzadu. Stav: V

Návod k montáži. Kompletní sada základního vybavení vpředu a vzadu. Stav: V Návod k montáži Kompletní sada základního vybavení vpředu a vzadu Stav: V9.20191001 30322558-02-CS Přečtěte si a dodržujte tento návod. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Uvědomte si, že na domovské

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. CTJ Lineární moduly CTJ Charakteristika Lineární jednotky (moduly) řady CTJ jsou moduly s pohonem ozubeným řemenem a se dvěma paralelními kolejnicovými vedeními. Kompaktní konstrukce lineárních jednotek

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D pro posuvnou dveřní síť proti hmyzu M I N I R O L Datum / číslo vydání: 12. 7. 2015 / 01 ISM-MS-CZ Obsah Vysvětlivky k textu... 3 Úvod... 3 Určení výrobku... 3 Bezpečnostní

Více

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel. POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.:466 303 446 Bezpečnost Tato příručka Vám pomůže při instalaci Vašeho pohonu. Dále

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL 02-M- 12/2015 LOŽISKO A SADA KOL Doporučení Ložisko zavěšení a izolátor je nutné měnit současně s tlumičem, obojí je nutné vždy měnit v párech. Výměna těchto dílů je nedílnou součástí výměny tlumiče; tímto

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Hliníkové kryty podvozku SHARK

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Hliníkové kryty podvozku SHARK MONTÁŽNÍ NÁVOD Hliníkové kryty podvozku SHARK Pro čtyřkolky: TGB Blade 1000i LT (EX) TGB Blade 1000i LT EPS (LX) Leden 2016 Kompletní sada hliníkových krytů podvozku SHARK Děkujeme Vám za zakoupení sady

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Spojka RPX. Spojky. Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti. Příklad výběru spojky NPX. Na základě Elektromotorů IEC (str.

Spojka RPX. Spojky. Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti. Příklad výběru spojky NPX. Na základě Elektromotorů IEC (str. Spojka RPX Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti Spojka RPX 1] Provozní faktor z tabulky 1 níže, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro použití 2] Navrhovaný výkon Vynásobte

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

Revize. Převodovky s nastavitelným převodovým poměrem chráněné proti explozi VARIMOT a příslušenství * _0119*

Revize. Převodovky s nastavitelným převodovým poměrem chráněné proti explozi VARIMOT a příslušenství * _0119* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *25937227_0119* Revize Převodovky s nastavitelným převodovým poměrem chráněné proti explozi VARIMOT a příslušenství Vydání 01/2019

Více

Stojan na úhlovou brusku 115 / 125 mm

Stojan na úhlovou brusku 115 / 125 mm Stojan na úhlovou brusku 115 / 125 mm 610906 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

Systémy pro automatizaci garážových vrat a vjezdových bran. Pohon křídlové brány

Systémy pro automatizaci garážových vrat a vjezdových bran. Pohon křídlové brány Systémy pro automatizaci garážových vrat a vjezdových bran Pohon křídlové brány Důležité informace (přečtěte si před instalací pohonů) Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. POZOR! Důkladně si přečtěte tyto

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Revize. Třífázové motory chráněné proti explozi EDR , EDRN ATEX * _0718*

Revize. Třífázové motory chráněné proti explozi EDR , EDRN ATEX * _0718* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22128050_0718* Revize Třífázové motory chráněné proti explozi EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Vydání 07/2018 22128050/CS SEW-EURODRIVE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vyrobeno pro: MAR-POL s.c Suchowola 6a Chmielnik, Polsko

NÁVOD K OBSLUZE. Vyrobeno pro: MAR-POL s.c Suchowola 6a Chmielnik, Polsko Vyrobeno pro: MAR-POL s.c Suchowola 6a 26-020 Chmielnik, Polsko NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku! Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Přestože nýtovací kleště

Více

Hydraulický lis 20 T ruční a nožní pumpa. Návod k obsluze. Profigaraz. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Hydraulický lis 20 T ruční a nožní pumpa. Návod k obsluze. Profigaraz. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. Hydraulický lis 20 T ruční a nožní pumpa Návod k obsluze Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 1. Bezpečnostní pravidla O udržování lisu by se měla starat kvalifikovaná

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD469.22/CK/01-06/2014 KD469.22 Doporučení pro montáž/demontáž TOYOTA: Avensis, Avensis verso, Corolla, Corolla verso, Picnic, Previa, RAV4 MOTORY 2.0 D4-D Obj. č. OE Viz níže UMÍSTĚNÍ ŘEMENU PRO SADU

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu Překlad Publication No. 1501 / UPDATE 07.12 Id. No. 064265 U každého objektu obsahujícího zóny s výskytem výbušné atmosféry je potřeba přesně určit jejich

Více

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika

ALCOMA a.s , Praha 10, Vinšova 11 - Česká republika typ Návod popisuje sestavení antény a anténního závěsu AFM a montáž na věž, nebo na příhradovou konstrukci s průměrem trubky 42 mm až 115 mm. 0,35 m anténa Následující pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikované

Více

UMD OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

UMD OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 HŘÍDEOVÉ TĚSNĚNÍ... 6

Více

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2 Spojky RATHI JAW-FLEX N-FLEX B-FLEX TYRE-FLEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY Verze 1. vydaná 27.5.215 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem

Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Home + je komplet topné tyče s elektronickým termostatem,

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele Prachovky Kůže Pro jednoduchý hřídelový kloub Počet Obj. číslo D1 D2 L2 L1 záhybů g T 17701 13 30 42 12 2 4 T 64196 16 32 40 15 2 6 T 17702 16 32 52 15 2 5 T 17703 20 35 62 20 2 5 T 17704 25 40 74 20 3

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika MTV Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace produktu Obsah Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E Výrobce

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Pohonné elementy Novinky v sortimentu

Pohonné elementy Novinky v sortimentu Pohonné elementy Novinky v sortimentu 2016 I Pohonné elementy jedinečný sortiment mechanických pohonných elementů zastoupení řady předních světových výrobců s důrazem na kvalitu a inovace nejrozsáhlejší

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více