ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX"

Transkript

1 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční provedení AFN Konstrukční provedení BFN Konstrukční provedení CF Konstrukční provedení CFN Konstrukční provedení DF Konstrukční provedení DFN

2 je torzně elastická čelisťová spojka. Je schopná vyrovnat přesazení hřídelí, způsobené např. nepřesnostmi ve výrobě nebo tepelnou roztažností atd. 401 CZ z Typ AFN dovoluje vyměnit ozubený věnec bez nutnosti demontovat hnací nebo hnaný agregát Typ BFN zajišťuje tok výkonu bez nutnosti demontovat hnací nebo hnaný agregát a dovoluje radiální demontáž bez axiálního posunutí hnacího agregátu. Typy CF, CFN, DF a DFN mají přírubové konstrukční provedení. Obsah 1 Technické údaje Pokyny.1 Dimenzování spojky. Všeobecné pokyny.3 Bezpečnostní a informační značky.4 Všeobecná upozornění na nebezpečí.5 Použití v souladu s určením 3 Skladování 4 Montáž 4.1 Konstrukční díly spojek 4. Pokyn ke konečnému vrtu 4.3 Montáž spojky (všeobecně) 4.4 Montáž konstrukčního provedení AFN 4.5 Montáž konstrukčního provedení BFN 4.6 Montáž konstrukčního provedení CF a CFN 4.7 Montáž konstrukčního provedení DF a DFN 4.8 Přemístění - seřízení spojek 4.9 Skladování náhradních dílů, adresy zákaznických servisů 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.1 Použití podle určení v oblastech 5. Kontrolní intervaly pro spojky v oblastech 5.3 Směrné hodnoty opotřebení 5.4 Přípustné materiály pro spojky v oblastech 5.5 Označení spojek pro oblast ohroženou výbuchem 5.6 Uvedení do provozu 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění 5.8 ES prohlášení o shodě ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne

3 401 CZ 3 z 1 Technické údaje Obrázek 1: konstrukční provedení AFN Obrázek : konstrukční provedení BFN Obrázek 3: konstrukční provedení CF Obrázek 4: konstrukční provedení CFN Obrázek 5: konstrukční provedení DF Obrázek 6: konstrukční provedení DFN

4 401 CZ 4 z 1 Technické údaje Tabulka 1: Technická data a rozměry Velikost Ozubený věnec 1) (díl ) max. konečný vrt ) Rozměry [mm] Konstruk Jmenovitý krouticí moment [Nm] d ční díl komponent 4N 9 ShA 98 ShA 64 ShD Materiál D d (žlutá) (červená) (zelená) 1 D H D Z1 3) Z 5) d H D; D 1 E E 1 s b Ocel ) a , ) a , a , a , a , a , , , , , , , , , ,5 64 Tabulka : Pokračování rozměrů Velikost D A D F D 3 DN 3 D 4 DN 4 l 1 ; l Rozměry [mm] l 3 ; l 4 l 5 l 7 L AFN L BFN L CF L CFN L DF L DFN ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,0, ,0, ,0, ,0, ,5, ,5 3, ,5 4, ,0 4, ,0 5, ,5 5, ,5 5, ,0 5, Tabulka 3: Rozměry děr přírub unášeče/spojky Velikost Mxl M5 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M1 M16 M16 M0 M0 M0 M4 M4 l d L 4,5 6,6 6,6 9,0 9,0 11,0 11,0 13,5 13,5 13,5 18,0 18,0,0,0 6,0 z z rozteč 6) 8x45 16x,5 8x45 16x,5 0x18 4x15 T A [Nm] ) Maximální krouticí moment spojky T Kmax. = Jmenovitý krouticí moment spojky T K jmen. x ) Vrty H7 s drážkou DIN 6885 list 1 [JS9] a se zajišťovacím závitem 3) Materiál pro velikost 4 a 8: Al-D; Materiál pro velikost 38 až 90: EN-GJL-50 (GG 5); Materiál pro velikost 100 až 180: EN-GJS (GGG 40) 4) materiál ocel: velikost 4 = 55 mm; velikost 8 = 65 mm 5) D Z1 = vnitřní průměr tělesa 6) Závit v přírubě unášeče mezi vačkami Spojky s namontovanými díly, které mohou vytvářet teplo, jiskry a elektrostatické nabití (např. kombinace s brzdovými bubny/kotouči, systémy s přetížením, jako jsou kluzné třecí spojky, kola ventilátorů atd.), nejsou prozatím pro oblasti ohrožené výbuchem přípustné. Separátní výzkum se má uskutečnit.

5 401 CZ 5 z Pokyny.1 Dimenzování spojky Pro trvalý bezporuchový provoz spojky, musí být spojka pro daný případ použití dle předpisů pro dimenzování (podle DIN 740, díl ), příslušně dimenzovaná (viz katalog ). Při změnách provozních poměrů (výkon, otáčky, změny na motoru a na pracovním stroji) je nutno prověřit dimenzování spojky. Ujistěte se, prosím, že technická data týkající se krouticího momentu se týkají pouze ozubeného věnce. Převoditelný krouticí moment při spojení hřídel-náboj má zkontrolovat uživatel a toto podléhá jeho zodpovědnosti. U pohonů ohrožených torzním kmitáním (pohony s periodickým namáháním skrze torzní kmitání) je pro provozně bezpečné dimenzování nutné provést propočet torzního kmitání. Typické pohony ohrožené torzním kmitáním, jsou např. pohony s Dieselovými motory, s pístovými čerpadly, s pístovými kompresory, atd. Firma KTR na přání provede dimenzování spojky a propočet torzního kmitání.. Všeobecné pokyny Pečlivě přečtěte tento návod na montáž předtím, než uvedete spojku do provozu. Obzvlášť dbejte na bezpečnostní pokyny Spojka je vhodná pro použití v prostorách ohrožených explozemi a je pro toto potvrzená. Pro nasazení spojky ve výbušné oblasti (Ex), dbejte na zvláštní bezpečnostně technické pokyny a předpisy podle dodatku A. Tento montážní návod je částí Vašeho produktu. Pečlivě ho uschovejte v blízkosti spojky. Autorské právo k tomuto montážnímu návodu zůstává u firmy KTR Kupplungstechnik..3 Bezpečnostní a informační značky STOP NEBEZPEČ Í Nebezpečí poranění osob P O Z O R Škody na stroji možné UPOZORNĚ NÍ Upozornění na důležité body P O Z O R Pokyny pro ochranu proti výbuchu

6 401 CZ 6 z Pokyny.4 Všeobecná upozornění na nebezpečí NEBEZPEČ Í STOP Při montáži, obsluze a údržbě spojky je nutno zajistit to, že je celý hnací řetězec zajištěný proti zapnutí omylem. Skrze rotující díly se můžete těžce zranit. Proto bezpodmínečně čtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Všechny práce se spojkou a na spojce je třeba provést s aspektem "Bezpečnost má přednost". Vypněte hnací agregát předtím, než provedete práce na spojce. Zajistěte hnací agregát proti neúmyslnému zapnutí např. skrz připevnění informačních tabulí na místě zapínání anebo odstraňte pojistku ze zdroje proudu. Nesahejte do pracovní oblasti spojky, pokud je tato ještě v provozu. Zajistěte spojku před dotykem omylem. Připevněte příslušná ochranná zařízení a kryty..5 Použití podle určení Spojku montovat, obsluhovat a provádět na ní údržbu, smíte jen tehdy, když jste pečlivě četli a pochopili montážní návod odborně vyškolení svým podnikem k tomu byli autorizovaní Spojka smí být nasazena jen v souladu s technickými údaji (viz tabulku 1 až 3 v kapitole 1). Svévolné konstrukční změny na spojce nejsou přípustné. Za škody takto vzniklé, nepřebíráme žádné ručení. V zájmu dalšího rozvoje si vyhrazujeme právo na provedení technických změn. Zde popsaná spojka zodpovídá stavu techniky v čase odevzdání tohoto montážního návodu do tisku. 3 Skladování Náboje spojky se expedují v konzervovaném stavu a mohou být skladované na zastrešeném, suchém místě po dobu 6-9 měsíců. Ozubené věnce spojky (elastomery) zůstávají co do svých vlastností, za příznivých skladovacích podmínek, až po dobu 5 let nezměněné. Skladovací prostory nesmí obsahovat žádná zařízení vytvářející ozón, např. fluoreskující zdroje světla, rtuťové výbojky, elektrické vysokonapěťové přístroje. Vlhké skladovací prostory jsou nevhodné. Je třeba dbát na to, aby nevznikla žádná kondenzace. Relativní vlhkost vzduchu je nejpříznivější, když leží pod 65 %.

7 401 CZ 7 z 4 Montáž Spojka se všeobecně dodává rozložená na jednotlivé díly. Před započetím montáže je třeba spojku zkontrolovat na její úplnost. 4.1 Konstrukční díly spojek Konstrukční díly spojky konstrukční provedení AFN Konstrukční díl Počet kusů Název 1 Ozubený věnec 1) 3Na Příruba unášeče N 4N Příruba spojky N 5 5 ) prvky DZ 1) 6 Viz Šrouby s válcovou hlavou tabulka 3 3) DIN EN ISO Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 3) pro každou polovinu spojky Konstrukční díly spojky konstrukční provedení BFN Konstrukční díl Počet kusů Název 1 1 Náboj 1 Ozubený věnec 1) 3Na 1 Příruba unášeče N 4N 1 Příruba spojky N 5 5 ) prvky DZ 1) 6 Viz Šrouby s válcovou hlavou tabulka 3 DIN EN ISO Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Obrázek 7: konstrukční provedení AFN Obrázek 8: konstrukční provedení BFN Konstrukční díly spojky konstrukční provedení CF Konstrukční díl Počet kusů Název 1 1 Náboj 1 Ozubený věnec 1) 3b 1 Příruba unášeče typ B 5 5 ) prvky DZ 1) 7 1 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 Obrázek 9: konstrukční provedení CF

8 401 CZ 8 z 4 Montáž 4.1 Konstrukční díly spojek Konstrukční díly spojky konstrukční provedení CFN Konstrukční Počet díl kusů Název 1 1 Náboj 1 Ozubený věnec 1) 3Na 1 Příruba unášeče N 5 5 ) prvky DZ 1) 7 1 Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Konstrukční díly spojky konstrukční provedení DF Konstrukční Počet díl kusů Název 1 Ozubený věnec 1) 3b Příruba unášeče typ B 5 5 ) prvky DZ 1) 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Obrázek 10: konstrukční provedení CFN Konstrukční díly spojky konstrukční provedení DFN Konstrukční Počet díl kusů Název 1 Ozubený věnec 1) 3Na Příruba unášeče N 5 5 ) prvky DZ 1) 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Obrázek 11: konstrukční provedení DF Charakteristické poznávací znaky standardních ozubených věnců Tvrdost ozubeného věnce (Shore) Označení (barva) 9 Sh A žlutá 95/98 Sh A červená 64 Sh D-F přírodně bílá se zeleným označením zubu Obrázek 1: konstrukční provedení DFN

9 401 CZ 9 z 4 Montáž 4. Pokyn ke konečnému vrtu STOP NEBEZPEČ Í Maximálně přípustné průměry vrtu d (viz tabulky 1 až 3 v kapitole 1 - Technické údaje) se nesmí překročit. Při nedbání na tyto hodnoty může spojka prasknout. Existuje životní nebezpečí skrz kolem letící úlomky. Při provedení vrtání náboje zákazníkem je třeba dodržet přesnost vystředěného běhu resp. přesnost pohybu v rovině (viz obr. 13). Bezpodmínečně dodržte hodnoty pro Ø d max.. Pečlivě vyrovnejte náboje při umístění konečného vrtu. Pamatujte na jistící šroub podle DIN EN ISO 409 s prstencovým břitem nebo s koncovým kotoučem pro axiální jištění nábojů. Obrázek 13: Přesnost vystředěného běhu a přesnost pohybu v rovině (soustřednost a axiální házení) U všech objednavatelem dodatečně provedených opracováních na nevrtaných/předvrtaných jakož i na hotově zpracovaných dílech a na náhradních dílech spojky, nese zodpovědnost samojediný objednavatel. Nároky na záruční plnění, které vznikají z nedostatečně provedeného dodatečného opracování, nebudou firmou KTR převzaté. Jakékoli mechanické úpravy spojky, která je používána v prostředích s nebezpečím exploze vyžadují výslovné schválení KTR. Objednavatel musí odeslat do KTR výkres, dle kterého musí být práce provedeny. KTR tento výkres zkontroluje a vrátí jej objednavateli se schválením. Firma KTR dodává nevrtané/předvrtané díly spojek a náhradní díly pouze na výslovné přání zákazníka. Tyto díly jsou navíc označené symbolem. Tabulka 4: Zajišťovací šrouby DIN EN ISO 409 Velikost Rozměr G M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M1 M1 M16 M16 M0 M0 M0 Rozměr t Moment utažení T A [Nm] Montáž spojky (všeobecně) UPOZORNĚ NÍ Doporučujeme před montáží kontrolovat vrty, hřídel, drážku a zalícované pero ohledně přesnosti rozměrů. Mírné ohřátí nábojů nebo přírub spojky (cca. 80 C) dovoluje jejich snazší instalaci na hřídel. Dbejte v oblastech ohrožených výbuchem na nebezpečí zapálení STOP NEBEZPEČ Í Dotyk ohřátých nábojů nebo přírub spojky způsobí popálení. Noste bezpečnostní rukavice.

10 401 CZ 10 z 4 Montáž 4.3 Montáž spojky (všeobecně) Při montáži dbejte, prosím, na dodržení rozměru E (viz tabulka 1), aby se zajistilo, že se může ozubený věnec nebo DZ prvky pohybovat axiálně. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození spojky. 4.4 Montáž konstrukčního provedení AFN Namontujte příruby spojky na hřídel hnací a hnané strany (viz obrázek 14). Vnitřní strany přírub spojky musí lícovat s čelními stranami hřídelí. Přesuňte agregáty v axiálním směru, až je dosažený rozměr E 1. Zajistěte příruby spojky upevněním stavěcích šroubů s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem DIN EN ISO 409 nebo koncovou deskou. Obrázek 14: Montáž přírub spojky Spojte do sebe příruby unášeče a ozubený věnec nebo prvky DZ (viz obrázek 15). Obrázek 15: Montáž přírub unášeče a ozubeného věnce Vsaďte do sebe zastrčené díly mezi příruby spojky (viz obrázek 16). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ mezi přírubami unášeče a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek 1). Obr. 16 Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby.

11 401 CZ 11 z 4 Montáž 4.5 Montáž konstrukčního provedení BFN Montáž příruby spojky na hřídel strany pohonu a náboje na hřídel poháněné strany (viz obrázek 17). Vnitřní strany součástí musí lícovat s čely hřídelí. Zajistěte náboj a přírubu spojky upevněním stavěcích šroubů DIN EN ISO 409 s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem nebo koncovou deskou. Umístěte přírubu unášeče před přírubou spojky (viz obrázek 18). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Instalujte ozubený věnec nebo prvky DZ uvnitř vaček náboje (viz obrázek 18). Obrázek 17: Montáž náboje nebo příruby spojky Obrázek 18: Montáž ozubeného věnce a příruby unášeče Tlačte agregáty dohromady, aby došlo ke spojení. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek ). Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby. 4.6 Montáž konstrukčního provedení CF a CFN Namontujte náboj na hřídel (viz obrázek 19 typ CF a obrázek 0 typ CFN). Vnitřky náboje musí lícovat s čelem hřídele. Zajistěte náboj upevněním stavěcích šroubů DIN EN ISO 409 s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem nebo koncovou deskou. Dejte přírubu unášeče před přírubu hřídele hnací nebo hnané strany (viz obrázek 19 typ CF a obrázek 0 typ CFN). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Obrázek 19: Montáž náboje nebo příruby unášeče (typ CF) Obrázek 0: Montáž náboje nebo příruby unášeče (typ CFN)

12 401 CZ 1 z 4 Montáž 4.6 Montáž konstrukčního provedení CF a CFN Instalujte ozubený věnec nebo prvky DZ dovnitř vaček náboje (viz obrázek 1). Tlačte agregáty dohromady, aby došlo ke spojení. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek 3 typ CF a obrázek 4 typ CFN). Obrázek 1: Montáž ozubeného věnce Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby. 4.7 Montáž konstrukčního provedení DF a DFN Dejte příruby unášeče před příruby hnací a hnané strany (viz obrázek typ DF a obrázek 3 typ DFN). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Obrázek : Montáž přírub unášeče (typ DF) Obrázek 3: Montáž přírub unášeče (typ DFN) Instalujte ozubený věnec nebo prvky DZ dovnitř vačkové části unášecích přírub strany pohonu nebo hnané strany (viz obrázek 4). Tlačte agregáty dohromady, aby došlo ke spojení. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek 5 typ DF a obrázek 6 typ DFN). Obrázek 4: Montáž ozubeného věnce Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby.

13 401 CZ 13 z 4 Montáž 4.8 Přemístění - seřízení spojky V tabulkách 5 uvedené přemísťovací hodnoty poskytují jistotu, aby se vyrovnaly vnější vlivy, jako např. tepelná roztažnost nebo sedání základů. Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a vyvarování se nebezpečím při nasazení v oblastech ohrožených výbuchem, se musí konce hřídelí přesně seřídit. Bezpodmínečně dodržte zadané hodnoty pro dislokaci (viz tabulku 5). Překročením této hodnoty dojde k poškození spojky. Čím přesněji je spojka seřízená, tím vyšší je její životnost. Při nasazení ve výbušné oblasti pro výbušnou skupinu IIC (označení II GD c IIC T X) jsou jen poloviční dislokační hodnoty přípustné (viz tabulku 5). Dbejte na následovné: V tabulkách 5 uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty, které se nesmí vyskytnout současně. Při současném výskytu radiální a úhlové dislokace se smí přípustné hodnoty pro přemístění jen podílově využít (viz obrázek 6). Kontrolujte číselníkovým úchylkoměrem, pravítkem nebo spároměrem, zda se dodržují přípustné dislokační hodnoty z tabulky 5. Úhlová přemístění Radiální přemístění Axiální přemístění K w = L 1max. - L 1min. [mm] L max = L + K a [mm] Obr. 5: Přemístění Příklady pro kombinace přemístění, udané v obrázku 6: Příklad 1: K r = 30 % K w = 70 % Obrázek 6: Kombinace přemístění Příklad : K r = 60 % K w = 40 % K celkové = K r + K w 100 %

14 401 CZ 14 z 4 Montáž 4.8 Přemístění - seřízení spojky Tabulka 5: Hodnoty dislokací velikost max. axiální přemístění -0,5-0,7-0,7-1,0-1,0-1,0-1,0-1,5-1,5-1,5 -,0 -,0 -,0 -,5-3,0 Ka [mm] +1,4 +1,5 +1,8 +,0 +,1 +, +,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4, +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 max. radiální přemístění /min 0, 0,5 0,8 0,3 0,36 0,38 0,4 0,48 0,50 0,5 0,55 0,60 0,6 0,64 0,68 Kr [mm] při /min 0,15 0,17 0,19 0,1 0,5 0,6 0,8 0,3 0,34 0,36 0, Kw [Grad] max. úhlové přemístění při n = /min Kw [mm] Kw [Grad] max. úhlové přemístění při n=3000 1/min Kw [mm] 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1, 1, 1, 1, 1,3 1,3 1, 1, 1, 0,85 1,05 1,35 1,70,00,30,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1, ,75 0,84 1,10 1,40 1,60,00,30,90 3,80 4,0 5, Skladování náhradních dílů, adresy zákaznických servisů Předzásobení důležitých náhradních dílů na místě nasazení, je základním předpokladem pro zaručení pohotovosti spojky. Kontaktní adresy partnerů KTR pro náhradní díly / objednávky, jsou k dispozici na webové stránce KTR pod

15 401 CZ 15 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech Typ AFN: Typ BFN: Typ CF a CFN: Typ DF a DFN: příruba spojky/ příruba unášeče/ozubený věnec/příruba unášeče/příruba spojky náboj/ozubený věnec/příruba unášeče/příruba spojky náboj/ozubený věnec/příruba unášeče příruba unášeče/ozubený věnec/příruba unášeče 5.1 Použití podle určení v oblastech Podmínky nasazení v Spojky jsou vhodné pro nasazení podle Směrnice ES 94/9/EG. 1. Průmysl (kromě hornictví) Skupina přístrojů II kategorie a 3 (Pro kategorii přístrojů 1 není spojka připuštěná) Materiálová skupina G (plyny, mlha, páry), zóna 1 a (Pro zónu 0 není spojka připuštěná) Materiálová skupina D (prachy), zóna 1 a (Pro zónu 0 není spojka připuštěná) Výbušná skupina IIC (Výbušné skupiny IIA a IIB jsou obsažené ve skupině IIC) Teplotní třída: Teplotní třída Teplota okolí resp. teplota nasazení T a max. povrchová teplota T4, T3, T, T1-30 C až + 90 C 1) 110 C ) T5-30 C až + 80 C 100 C T6-30 C až + 65 C 85 C Vysvětlivky: Maximální povrchové teploty vyplývají z maximálně přípustné teploty okolí v daném případě resp. z provozní teploty T a s připočtením maximálního zvýšení teploty T o velikosti 0 K, které je třeba zohlednit. 1) Teplota okolí resp. provozní teplota T a je omezená skrz přípustnou teplotu pro trvalé používání nasazených elastomerů na + 90 C. ) Maximální teplota povrchu C platí také pro nasazení v oblastech s nebezpečím výbuchu prachu.. Hornictví Skupina přístrojů I kategorie M (Spojka není připuštěná pro kategorii přístrojů M1). Přípustná teplota okolí - 30 C až + 90 C.

16 401 CZ 16 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5. Kontrolní intervaly pro spojky v oblastech Skupina výbušnosti 3G 3D II GD c IIB T4, T5, T6 II GD c IIC T4, T5, T6 Kontrolní intervaly Pro spojky, které jsou zařazené do kategorie 3G nebo 3D, platí pro normální provoz obvyklý provozní a montážní návod. Spojky jsou v normálním provozu, který se pokládá za základ pro analýzu nebezpečí vznícení, prostý zápalných zdrojů. Zohlednit je třeba pouze vlastním ohřevem podmíněné a na typu spojky závislé zvýšení teploty: pro : T = 0 K Kontrolu obvodové boční vůle a vizuální kontrolu pružného ozubeného věnce/ prvků DZ je nutno provést poprvé po 3,000 provozních hodinách, nejpozději po 6 měsících. S výjimkou centrovaných tuhých připojovacích přírub (např. zvonová tělesa). Jestliže po této první kontrole zaznamenáte nevýznamné nebo žádné opotřebení na ozubeném věnci/prvcích DZ, další kontroly lze provádět v případě stejných provozních parametrů po 6,000 provozních hodinách respektive nejpozději po 18 měsících. Jestliže během této první kontroly zaznamenáte významné opotřebení, tak, že by byla doporučena výměna ozubeného věnce /prvků DZ, vyhledejte, prosím, pokud je to možné, příčinu dle tabulky Poruchy. Pak je bezpodmínečně nutné přizpůsobit intervaly údržby, podle změněných provozních parametrů. Kontrolu obvodové boční vůle a vizuální kontrolu pružného ozubeného věnce/ prvků DZ je nutno provést poprvé po,000 provozních hodinách, nejpozději po 3 měsících. S výjimkou centrovaných tuhých připojovacích přírub (např. zvonová tělesa). Jestliže po této první kontrole zaznamenáte nevýznamné nebo žádné opotřebení na ozubeném věnci/prvcích DZ, další kontroly lze provádět v případě stejných provozních parametrů po 4,000 provozních hodinách respektive nejpozději po 1 měsících. Jestliže během této první kontroly zaznamenáte významné opotřebení, tak, že by byla doporučena výměna ozubeného věnce /prvků DZ, vyhledejte, prosím, pokud je to možné, příčinu dle tabulky Poruchy. Pak je bezpodmínečně nutné přizpůsobit intervaly údržby, podle změněných provozních parametrů. Spojka Obrázek 8.1: prvky DZ Obrázek 8.: ozubený věnec Obrázek 7: spojka (příklad: typ BFN) Zde musí být kontrolována boční vůle mezi vačkami spojky a pružným ozubeným věncem/prvky DZ lístkovým spároměrem. Při dosažení meze opotřebení - maximálního oděru, je třeba ozubený věnec/prvek DZ okamžitě vyměnit, nezávisle na inspekčních intervalech.

17 401 CZ 17 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.3 Směrné hodnoty opotřebení Při vůli > X mm, je třeba provést výměnu elastického ozubeného věnce/prvky DZ. Dosažení mezí pro výměnu je závislé na podmínkách nasazení a na stávajících provozních parametrech. Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a vyvarování se nebezpečím při nasazení v oblastech ohrožených výbuchem, se musí konce hřídelí přesně seřídit. Bezpodmínečně dodržte zadané hodnoty pro dislokaci (viz tabulku 5). Překročením této hodnoty dojde k poškození spojky. Obrázek 9: Kontrola meze opotřebení Obrázek 30: Opotřebení ozubeného věnce Tabulka 6: Meze opotřebení (oděr) Meze opotřebení (oděr) Velikost X max. [mm] Velikost X max. [mm] Přípustné materiály pro spojky v oblasti Ve výbušných skupinách IIA, IIB a IIC se smí kombinovat následující materiály: EN-GJL-50 (GG 5) EN-GJS (GGG 40) Ocel Ušlechtilá ocel Hliníkové polotovary s podílem hořčíku do 7,5 % a s mezí průtažnosti R p0, 50 N/mm jsou pro výbušnou oblast připuštěné. Hliníkový tlakový odlitek je pro výbušnou oblast zásadně vyloučený.

18 401 CZ 18 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.5 Označení spojek pro oblast ohroženou výbuchem Spojky pro nasazení ve výbušné oblasti jsou pro v daném případě přípustné podmínky nasazení označené alespoň na jedné součásti kompletně a na ostatních součástech skrz značku na vnějším průměru náboje anebo na jeho čelní straně. Pružný ozubený věnec nebo prvky DZ jsou vyloučeny. Z důvodu omezeného prostoru je symbol vyražen pouze do velikosti 19. Kompletní označení: II G c IIC T6, T5 resp. T4-30 C T a + 65 C, + 80 C resp C II D c T 110 C/I M c - 30 C T a + 90 C Krátké označení: Dřívější značení zůstává v platnosti: II GD c IIC T X/I M c X II G c IIC T4/T5/T6-30 C T a + 80/60/45 C II D c T 110 C/I M c - 30 C T a + 80 C Označení výbušné skupiny IIC zahrnuje v sobě i výbušné skupiny IIA a IIB. Když přídavně k označení byl také razítkován symbol, pak byla tato součást spojky dodaná firmou KTR nevrtaná nebo předvrtaná. Jakékoli mechanické úpravy spojky, která je používána v prostředích s nebezpečím exploze vyžadují výslovné schválení KTR. Objednavatel musí odeslat do KTR výkres, dle kterého musí být práce provedeny. KTR tento výkres zkontroluje a vrátí jej objednavateli se schválením. 5.6 Uvedení do provozu Před uvedením spojky do provozu zkontrolujte utažení závrtných šroubů v nábojích, zkontrolujte vyrovnání a míru odstupu E a případně ji korigujte, také zkontrolujte - v závislosti na druhu konstrukce spojky - všechna šroubovaná spojení ohledně předepsaných momentů utažení. Při použití ve výbušné oblasti je třeba závrtné šrouby s drážkou pro upevnění náboje, jakož i všechna závitová spojení, navíc jistit proti samovolnému uvolnění, např. zalepením prostředkem Loctite (středně pevně). Závěrem je třeba připevnit ochranu spojky před neúmyslným dotykem. Kryt musí být elektricky vodivý a musí být zahrnutý do vyrovnávání potenciálů. Jakožto spojovací prvek mezi čerpadlem a elektrickým motorem jsou připuštěné hliníkové nosiče čerpadla (podíl hořčíku pod 7,5 %) a tlumicí kroužky (NBR). Sejmutí krytu je pouze při stání stroje dovolené. Během provozu spojky dbejte na změněný hluk způsobený chodem vyskytující se vibrace. Při nasazení spojek v oblastech ohrožených výbuchem prachu, jakož i v hornických provozech, má provozovatel dbát na to, aby se mezi krytem a spojkou nenahromadil prach v nebezpečném množství. Spojka nesmí běžet v prachovém násypu.

19 401 CZ 19 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.6 Uvedení do provozu Pro kryty s neuzavřenými otvory na horní straně, by se při nasazení spojek jakožto přístroje přístrojové skupiny II, neměly použít žádné lehké kovy (pokud možno z nerezové oceli). Při nasazení spojek v hornických provozech (přístrojová skupina I M), nesmí kryt pozůstávat z lehkých kovů, kromě toho musí moct odolávat vyšším mechanickým zatížením než při nasazení jakožto přístroje přístrojové skupiny II. Minimální vzdálenost ochranného zařízení od rotujících součástí musí být alespoň 5 mm. Když se ochranné zařízení provede jako kryt, potom z hlediska protivýbuchového zabezpečení mohou být nařízené pravidelné otvory, které nesmí překročit následující rozměry: Tvar otvoru Kruhové otvory průměr v mm Pravoúhlé otvory délka strany v mm Přímá nebo zakřivená drážka mezní vzdálenost stran v mm Horní povrch krytu 4 4 nepřípustné Boční části krytu Zjistí-li se během provozu spojky nestejnoměrnosti, je nutno pohonnou jednotku okamžitě vypnout. Příčinu poruchy je třeba na základě tabulky "Provozní poruchy" zjistit a pokud možno, podle návrhů odstranit. Uvedené možné poruchy mohou být jen vodítkem. Pro hledání chyby je třeba zohlednit všechny provozní faktory a komponenty strojů. Potažení spojky: Dochází-li k nasazení potažených spojek (základní nátěr, nátěry,...) ve výbušné oblasti, pak je třeba dbát na vodivost a tloušťku vrstvy. Při nanášení barev do 00 μm, není třeba očekávat žádné elektrostatické nabití. Vícenásobná nanášení nad 00 μm pro výbušnou skupinu IIC nejsou přípustná. 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění V následujícím uvedené chyby mohou vést k nevhodnému nasazení spojky. Mimo již uvedeným zadáním v tomto provozním a montážním návodu je třeba dbát na to, aby se těmto chybám vyvarovalo. Uvedené poruchy mohou být jen vodítkem při hledání chyby. Při hledání chyby je zásadně třeba zahrnout i sousedící konstrukční díly. Neodborným použitím se spojka může stát zápalným zdrojem. Směrnice ES 94/9/EG vyžaduje zvláštní pečlivost ze strany výrobce a uživatele. Všeobecné chyby nevhodného použití: Důležité údaje pro dimenzování spojky nebyly předány dále. Propočet spojení hřídel-náboj se vypustil ze zřetele. Montují se díly spojky, mající škody vzniklé při přepravě. Při nasazení nábojů za horka, se překročila přípustná teplota. Lícování dílů, které se mají montovat, nebylo uvedené do vzájemného souladu. Utahovací momenty se nedosahují/překročují. Konstrukční díly se zaměňují / nepřípustně k sobě složí. Špatný nebo žádný ozubený věnec/prvky DZ jsou vloženy do spojky.

20 401 CZ 0 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění Pokračování: Nenasazují se žádné originální díly KTR (cizí díly). Jsou použity staré/již opotřebené ozubené věnce/prvky DZ nebo ozubené věnce/prvky DZ, které byly příliš dlouho skladované. Použitá spojka / použitá ochrana spojky není vhodná pro provoz ve výbušné oblasti resp. ne ve smyslu směrnice ES 94/9/EG. Intervaly údržby se nedodržují. Poruchy Změna hlučnosti chodu a/nebo výskyt vibrací. Zlomení vačky Příčiny Chyba seřízení Opotřebení ozubeného věnce, krátkodobý přenos krouticího momentu skrz kontakt s kovem Šrouby pro axiální jištění nábojů jsou uvolněné Opotřebení ozubeného věnce, přenos krouticího momentu skrz kontakt s kovem Ulomení vaček skrz vysokou údernou energii / přetížení Provozní parametry neodpovídají výkonu spojky Chyba obsluhy jednotky zařízení Upozornění na nebezpečí pro výbušné oblasti Zvýšená teplota na povrchu ozubeného věnce, nebezpečí zapálení skrz horké povrchy. Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz horké povrchy a jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Odstranění 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Odstranit důvod chyby v seřízení (např. povolené kotvicí šrouby, zlomené upevnění motoru, tepelné roztažení dílů zařízení, změna rozměru E pro zabudování spojky) 3) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Kontrolovat seřízení spojky 3) Utáhnout šrouby pro zajištění nábojů a zajistit je proti samovolnému uvolnění 4) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Spojku kompletně vyměnit 3) Kontrolovat seřízení 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Spojku kompletně vyměnit 3) Kontrolovat seřízení 4) Zjistit důvod pro přetížení 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Zkontrolovat provozní parametry, zvolit větší spojku (dbát na prostor pro vestavbu) 3) Namontovat novou velikost spojky 4) Kontrolovat seřízení 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Spojku kompletně vyměnit 3) Kontrolovat seřízení 4) Zaškolit a vyškolit obsluhující personál

21 401 CZ 1 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění Poruchy Předčasné opotřebení ozubeného věnce Předčasné opotřebení ozubeného věnce (zkapalnění materiálu uvnitř vačky ozubeného věnce) Příčiny Chyba seřízení např. kontakt s agresivními tekutinami/oleji; působení ozónu, příliš vysoká/nízká teplota okolí atd., která způsobí fyzikální změnu ozubeného věnce Příliš vysoká okolní/kontaktní teplota pro ozubený věnec, max. přípustná teplota např. T4 = - 30 C/ + 90 C Kmity pohonu Upozornění na nebezpečí pro výbušné oblasti Zvýšená teplota na povrchu ozubeného věnce, nebezpečí zapálení skrz horké povrchy. Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Odstranění 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Odstranit důvod chyby v seřízení (např. povolené kotvicí šrouby, zlomené upevnění motoru, tepelné roztažení dílů zařízení, změna rozměru E pro zabudování spojky) 3) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Zajistit to, aby byly další fyzikální změny ozubeného věnce vyloučené 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Kontrolovat a regulovat teplotu okolí / kontaktní teplotu (případná odpomoc s jinými materiály pro ozubemé věnce) 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Zjistit příčinu kmitání (případně odpomoc skrze ozubený věnec s menší nebo vyšší tvrdostí Shore) Při provozu s opotřebeným ozubeným věncem/prvky DZ (viz kapitola 5.) a s následným kontaktem s kovovými díly, není zaručený řádný provoz ve smyslu ochrany proti výbuchu resp. ve smyslu směrnice ES 94/9/EG. UPOZORNĚ NÍ Při použití náhradních dílů jakož i příslušenství, které nebyly firmou KTR dodané, nepřebírá firma KTR žádné ručení resp. záruku.

22 401 CZ z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.8 ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne a s právními předpisy, vydanými pro její realizaci Výrobce, firma KTR Kupplungstechnik, D-4843 Rheine prohlašuje, že v tomto provozním návodu popsané, proti výbuchu zabezpečené Elastické spojky ROTEX jsou přístroje ve smyslu článku 1 (3) b) Směrnice 94/9/EG a splňují základní bezpečnostní a zdravotní požadavky podle dodatku II Směrnice 94/9/EG. V souladu s článkem 8 (1) b) ii) Směrnice 94/9/EG, je technická dokumentace uložená u uvedeného místa: IBExU Institut für Sicherheitstechnik Fuchsmühlenweg Freiberg Rheine, i. V. Datum Reinhard Wibbeling Vedoucí oddělení TECHNIK i. V. Michael Brüning Produkt manager

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 1 z 2 Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle Směrnice 2014/34/EU pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční provedení

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

POLY-NORM Provozní/montážní návod Provedení BTA, BT, SBA a SB POLY-NORM

POLY-NORM Provozní/montážní návod Provedení BTA, BT, SBA a SB POLY-NORM D-807 Rheine 1 z 1 Pružná zubová spojka provedení ADR-BTA, AR-BTA, ADR-BT a AR-BT ADR-SBA, AR-SBA, ADR-SB a AR-SB pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky ADR-BTA, AR-BTA, ADR-BT a AR-BT

Více

POLY-NORM. KTR-N List: Vydání: 49510 CZ 1 z 30 13. POLY-NORM Provozní/montážní návod. Elastické čelisťové spojky konstrukčních

POLY-NORM. KTR-N List: Vydání: 49510 CZ 1 z 30 13. POLY-NORM Provozní/montážní návod. Elastické čelisťové spojky konstrukčních 1 z 30 Elastické čelisťové spojky konstrukčních provedení AR, ADR, AVR, AZR, AR/AZR, AZVR, AR se svěracím pouzdrem Taper a jejich kombinace Konstrukční provedení AR podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro

Více

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod 400 CZ z 22 Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení č. 00 hřídelová spojka, č. 08 DKM, s kuželovým svěrným pouzdrem a jejich kombinace podle Směrnice 204/34/EU pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané

Více

RIGIFLEX -N Provozní/montážní návod

RIGIFLEX -N Provozní/montážní návod 1 z 20 Torzně tuhá spojka s ocelovými lamelami typ A podle Směrnice 2014/34/EU pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Velikost 35 Velikost 50-408 2 z 20 je torzně tuhá, flexibilní spojka

Více

BoWex. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z BoWex Provozní/montážní návod

BoWex. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z BoWex Provozní/montážní návod 1 z 21 Ne bezpečnostní typy zubové spojky se zakřivenými zuby junior zasouvací spojka, junior M spojka, M a M...C I a jejich kombinace Typ junior zasouvací spojka (dvojdílná) podle Směrnice 2014/34/EU

Více

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod

ROTEX. KTR-N List: Vydání: CZ 1 z ROTEX Provozní/montážní návod z Torzně pružné ozubcové spojky typu č. 00 hřídelová spojka, č. 08 DKM, s kuželovým svěrným pouzdrem a jejich kombinace podle Směrnice 204/34/EU pro spojky s vrtanými a předvrtanými otvory a pro spojky

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

BoWex-ELASTIC Provozní/montážní návod. Typ HE4. BoWex-ELASTIC. Vysoce pružné přírubové spojky, typy HE1, HE2, HE3, HE4 a jejich kombinace

BoWex-ELASTIC Provozní/montážní návod. Typ HE4. BoWex-ELASTIC. Vysoce pružné přírubové spojky, typy HE1, HE2, HE3, HE4 a jejich kombinace 1 z 21 Vysoce pružné přírubové spojky, typy HE1, HE2, HE3, HE4 a jejich kombinace dle směrnice 94/9/ES (ATEX 95) pro spojky s otvorem vyvrtaným na čisto, předvrtaným a nevyvrtaným 1 2 3 4 ISO 101. Vyhotovil:

Více

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Návod k provozu Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Zpracoval: Dipl.-Ing. V. Hausdorf 24.01.2005 podepsán V. Hausdorf Kontroloval: Dr.-Ing. Ch. Spensberger 24.01.2005 podepsán Dr.-Ing.

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Nor-Mex E. Montážní a provozní návod TSCHAN Elastická spojka BAWN 001-CZE-1 05/2011

Nor-Mex E. Montážní a provozní návod TSCHAN Elastická spojka BAWN 001-CZE-1 05/2011 BAWN 001-CZE-1 05/2011 Montážní a provozní návod TSCHAN Elastická spojka Nor-Mex E Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420 475 655 010 Na Pískách 731, CZ - 400 04 Trmice Telefax: +420

Více

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod 1 z 9 CLAMPEX svěrná sada je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-hřídel pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 2 Pokyny 4 2.1 Všeobecné pokyny 4 2.2 Bezpečnostní a informační

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23509791_1018* Doplněk návodu k montáži a obsluze Průmyslové převodovky Převodovka s čelním soukolím a kuželovým čelním soukolím

Více

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012.

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012. FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10 Návod k montáži FLENDER couplings FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze

Více

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka Nor-Mex E pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23 Návod k obsluze Zubová čerpadla řady P23 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla P23 jsou určena pro použití v hydraulických systémech

Více

Výběr pružných spojek

Výběr pružných spojek Výběr pružných spojek Výběr pružných spojek 1] Provozní faktor. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Pružná spojka 2] Navrhovaný výkon. Vynásobte příkon řízeného

Více

POSIMIN - NZN, NZNmin

POSIMIN - NZN, NZNmin BAWL 011-cz-0 02/2008 Návod k montáži a obsluze TSCHAN Spojka s nulovou radiální vůlí POSIMIN - NZN, NZNmin Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420 475 655 010 Na Pískách 731, CZ - 400

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby Doplněk návodu k montáži a obsluze *22867007_0416* SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

GEARex Provozní a montážní návod. GEARex. Celoocelové zubové spojky typu:

GEARex Provozní a montážní návod. GEARex. Celoocelové zubové spojky typu: 403 CZ 1 ze 33 Celoocelové zubové spojky typu: FA, FB, FAB, DA, DB a DAB a jejich kombinace dle směrnice 94/9/ES (ATEX 95) pro spojky s otvorem vyvrtaným na čisto, předvrtaným a nevyvrtaným Typ FA Typ

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

GRIP-L POTRUBNÍ SPOJKY STRAUB. Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16. PRÙMÌR 26,9 AŽ 606.

GRIP-L POTRUBNÍ SPOJKY STRAUB. Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16. PRÙMÌR 26,9 AŽ 606. STRAUB GRIP-L Potrubní spojky pro kovová potrubí, axiáln pevné spoje. PROVOZNÍ TLAK DO PN 16 PRÙMÌR 26,9 AŽ 606.9 mm TEPLOTNÍ ROZSAH -20 C až +80 C HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o. tel.: 416 711

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Návod na použití a montáž Lapa nečistot

Návod na použití a montáž Lapa nečistot Návod na použití a montáž Lapa nečistot D71 118 540, D71 118 616 Všeobecné k návodu k použití Tento návod k použití platí jako instrukce pro bezpečnou montáž a údržbu armatur. Při potížích, které nelze

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD469.22/CK/01-06/2014 KD469.22 Doporučení pro montáž/demontáž TOYOTA: Avensis, Avensis verso, Corolla, Corolla verso, Picnic, Previa, RAV4 MOTORY 2.0 D4-D Obj. č. OE Viz níže UMÍSTĚNÍ ŘEMENU PRO SADU

Více

Spojek pro dopravníkové systémy, které používají speciální start-up charakteristik hydrodynamické spojky.

Spojek pro dopravníkové systémy, které používají speciální start-up charakteristik hydrodynamické spojky. Produkty Hlavní aplikace pro naše výrobky jsou pohony hřeblových dopravníků, hoblovek, drtičů a pásových dopravníků, vrátků, čerpadel a dalších např. vrtných zařízení. tz brzdy a spojky jsou standardními

Více

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D pro posuvnou dveřní síť proti hmyzu M I N I R O L Datum / číslo vydání: 12. 7. 2015 / 01 ISM-MS-CZ Obsah Vysvětlivky k textu... 3 Úvod... 3 Určení výrobku... 3 Bezpečnostní

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD V-DRIVE B5

MONTÁŽNÍ NÁVOD V-DRIVE B5 Přečíst před montáží Otočit do požadované polohy d vnitřní průměr svěrného pouzdra U hřídele motoru s drážkou je nutno dávat pozor na vzdálenost drážky motoru a svěrného pouzdra. V případě potřeby otočte

Více

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka.

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka. MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY POWER GEAR HS Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka www.graessner.de Nic než superlativy Vyvinuta pro zcela speciální nároky - žádná adaptace, žádné kompromisy:

Více

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn Obj.č. 4200 080 560 Obsah 1. Předmluva... 1 2. Rozsah dodávky... 2 3.... 2 3.1 Montáž zkušebního zařízení pro kontrolu bočního házení... 3 3.2 Montáž spojkové lamely... 4 3.3 Montáž a nastavení měřících

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí

Více

Kuželová pouzdra Metrické

Kuželová pouzdra Metrické Kuželová pouzdra Metrické 1008 1210 Díra kg PouzdroHřídele 9 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 10 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 11 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 12 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 14 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0 15 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Seřízení spojky má přímý vliv na životnost zařízení a spojky

VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Seřízení spojky má přímý vliv na životnost zařízení a spojky VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ Seřízení spojky má přímý vliv na životnost zařízení a spojky Přestože spojky Omega jsou schopné odolat velkému porušení souososti, měla by být pro zajištění optimálního výkonu věnována

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Svorkovnice. Série 8118/1, 8118/2. Návod k obsluze CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ

Svorkovnice. Série 8118/1, 8118/2. Návod k obsluze CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ Svorkovnice Návod k obsluze Další jazyky www.stahl-ex.com Všeobecné údaje Obsah 1 Všeobecné údaje...2 1.1 Výrobce...2 1.2 Údaje k návodu k obsluze...2 1.3 Shoda s normami a ustanoveními...2 2 Použité symboly...3

Více

Rozměry. Technická data

Rozměry. Technická data Rozměry M30x1,5 5 40 37 0102 Objednací název 36 LED Vlastnosti Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Připojení BN BU Pøíslu enství BF 30 Montážní příruba, 30 mm L+ L- Technická data Všeobecné specifikace

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady UD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady UD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady UD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady UD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

1 Spojky. 2 Mechanické spojky neovládané. 2.1 Nepružné pevné

1 Spojky. 2 Mechanické spojky neovládané. 2.1 Nepružné pevné 1 Spojky Jsou strojní části, které trvale nebo dočasně spojují hřídel hnací s hřídelem hnaným. Nebo chrání zařízení před přetížením Mk Spojky rozdělujeme na: o Mechanické Neovládané Ovládané o Hydraulické

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah Verze 10/2013 1 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ POPIS... 2 ZÁKLADNÍ DÍLY MOTORU... 2 TABULKA PARAMETRŮ... 3 POUŽITÉ VZORCE PRO VÝPOČET... 5 ÚČINNOSTI MOTORU... 5 PRACOVNÍ KAPALINA... 6 TLAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 6 DALŠÍ

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 Obsah HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200 1. str. 2-7 2. Hrdla a spojky přímé (zátky a adaptéry) str. 8-20 3. Hrdla a spojky úhlové 90 str. 21-23 4. Hrdla a spojky úhlové 45 str. 24-25 5. Hrdla a spojky provedení

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM

PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM 040-100 Ideální standardní míchadlo pro všechny procesy v uzavřených kontejnerech. The PM (PROMI MIX) produktová řada byla rozdělena do čtyř

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Kyvné pohony DFPB hlavní údaje

Kyvné pohony DFPB hlavní údaje Kyvné pohony DFPB Kyvné pohony DFPB hlavní údaje Všeobecné údaje Kyvný pohon DFPB je konstruován jako ozubený hřeben s pastorkem. Tím se převádí přímočarý pohyb pístu na kyvný pohyb hřídele. Kyvné pohony,

Více

Všeobecné pokyny pro instalaci, montáž a skladování a údržbu kompenzátorů z měkkých látek

Všeobecné pokyny pro instalaci, montáž a skladování a údržbu kompenzátorů z měkkých látek sídlo 439 87 Očihov 148 +420 415 237 971 +420 415 237 972 DIČ CZ61538272 Všeobecné pokyny pro instalaci, montáž a skladování a údržbu kompenzátorů z měkkých látek V tomto návodu jsou shrnuty všeobecné

Více

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 FLENDER ARPEX celoocelové spojky Konstrukční řady ARS-6, ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 Návod k obsluze FLENDER couplings FLENDER ARPEX celoocelové spojky Konstrukční řady ARS-6, ARP-6, ARH-8,

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele Prachovky Kůže Pro jednoduchý hřídelový kloub Počet Obj. číslo D1 D2 L2 L1 záhybů g T 17701 13 30 42 12 2 4 T 64196 16 32 40 15 2 6 T 17702 16 32 52 15 2 5 T 17703 20 35 62 20 2 5 T 17704 25 40 74 20 3

Více

V účinnosti od Návod k montáži planetové převodovky Eppinger (řada PT)

V účinnosti od Návod k montáži planetové převodovky Eppinger (řada PT) V účinnosti od 25.9.2015 Návod k montáži planetové převodovky Eppinger (řada PT) Právní ujednání Změny vyhrazeny Předkládaný dokument je chráněn autorským právem. Kopírování nebo distribuce jakéhokoli

Více

Revize. Třífázové motory chráněné proti explozi EDR , EDRN ATEX * _0718*

Revize. Třífázové motory chráněné proti explozi EDR , EDRN ATEX * _0718* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22128050_0718* Revize Třífázové motory chráněné proti explozi EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Vydání 07/2018 22128050/CS SEW-EURODRIVE

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní

Více

ELARA. Born to control fluids in delicate working conditions. Vyvinuto pro ovládání kapalin ve ztížených pracovních podmínkách

ELARA. Born to control fluids in delicate working conditions. Vyvinuto pro ovládání kapalin ve ztížených pracovních podmínkách Born to control fluids in delicate working conditions Vyvinuto pro ovládání kapalin ve ztížených pracovních podmínkách Uzavírací klapky pro vysoké nároky Těsnění z plastomeru a kovu ELARA Option Copyright

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace.

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace. Zubová spojka PRUŽNÁ OCELOVÁ SPOJKA, opracovaná s vysokou přesností, zahrnuje dva ocelové náboje s vnějším čelním ozubením a dva kusy ocelových objímek s vnitřním čelním ozubením. Objímky jsou spojené

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60.

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60. Strana /5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-EXx - certifikát podle ATEX-předpis 94/9/EG - pro výbušné plyny, zóna - a pro výbušný prach, zóna 2; Provedení podle DIN 3440 TW teplotní hlídač

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - předpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlídač STW bezpečnostní teplotní

Více

ExpertLine EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x

ExpertLine EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x 390272A 03/19 ExpertLine EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x ČESKY Návod na sestavení a montáž Obecně Bezpečnostní lišta Systém zpracování signálu Bezpečnostní lišty jsou ochranná zařízení citlivá na

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Gatemaster BASIC. Pohon pro posuvná vrata NÁVOD K INSTALACI

Gatemaster BASIC. Pohon pro posuvná vrata NÁVOD K INSTALACI Gatemaster BASIC Pohon pro posuvná vrata CZ NÁVOD K INSTALACI Prohlášení výrobce Ve smyslu směrnice EU pro strojní zařízení 98/37/EC dodatek II B Výrobce BERNAL Torantriebe GmbH Industriepark Sandwiesen

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Spojka RPX. Spojky. Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti. Příklad výběru spojky NPX. Na základě Elektromotorů IEC (str.

Spojka RPX. Spojky. Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti. Příklad výběru spojky NPX. Na základě Elektromotorů IEC (str. Spojka RPX Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti Spojka RPX 1] Provozní faktor z tabulky 1 níže, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro použití 2] Navrhovaný výkon Vynásobte

Více

Bezpečnost NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici Elster GmbH Edition Pročíst a dobře odložit

Bezpečnost NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici Elster GmbH Edition Pročíst a dobře odložit 0 Elster GmbH Edition 0. Překlad z němčiny D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Přestavení magnetického u bez tlumení na magnetický s tlumením nebo výměna tlumení pro

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 18 49 85 K přímému provozu světelné diody (LED) nebo nízkonapěťové světelné diody (low-current-led) na 230 V/AC síťové napětí. Technické údaje: Napájecí napětí 230 V/AC

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami Úchytový bod pro vázací prostředky ve smyslu směrnice ES pro strojní zařízení č. 2006/42/ES Zátěžové smyčky LSP PFEIFER

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK 2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-C 3) Instalace: 4) Charakteristika použití:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK 2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-C 3) Instalace: 4) Charakteristika použití: 1) Výrobek: ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK 2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-C 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Lineární pohon s ozubeným řemenem

Lineární pohon s ozubeným řemenem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Značka Jednotka Poznámka Typ OSP-E..BP Upevnění viz výkresy Rozsah teplot ϑ min C -30 ϑ max C +80 Hmotnost kg viz tabulka Poloha pro instalaci libovolná ineární pohon

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

GHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

GHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah GHD POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6

Více

Zpětný ventil typu RK a RB

Zpětný ventil typu RK a RB Zpětný ventil typu RK a RB Dokumentace k produktu Šroubovací ventil Provozní tlak P max : Objemový proud Q max : 700 bar 620 lpm D 7445 07-2018-3.2 by HAWE Hydraulik SE. Poskytování i rozmnožování tohoto

Více