Práce s velkými sestavami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s velkými sestavami"

Transkript

1 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650

2

3 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Práce s velkými sestavami spse01650

5 Obsah Úvod Práce s velkými sestavami Efektivní práce s velkými sestavami Cvičení: Zjednodušení sestav Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Použití zón v sestavách Cvičení: Práce se zónami Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Používání konfigurací zobrazení Zobrazování součástí v sestavách Příkaz Správce konfigurací Dialogové okno Správce konfigurací Cvičení: Použití konfigurací v sestavě Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Tvorba zjednodušené sestavy A-1 Otevřete existující sestavu A-2 Souhrn A-4 Cvičení: Práce se zónami B-1 Otevření existující sestavy pomocí zón B-2 Úprava rozsahu zóny B-5 Tvorba nové zóny B-13 Souhrn B-15 Cvičení: Použití konfigurací v sestavě C-1 Otevření existující sestavy pomocí konfigurací C-2 Změna konfigurací C-4 Změna konfigurace C-6 Konfigurace v prostředí Vizualizace a prezentace C-9 Další tipy pro práci s velkými sestavami C-10 Souhrn C-13 spse01650 Práce s velkými sestavami 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Práce s velkými sestavami spse01650

9 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Při práci s velkými sestavami jsou dostupné nástroje urychlující a zefektivňující práci. V tomto cvičení použijete tyto techniky. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-1

10 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Efektivní práce s velkými sestavami Existuje mnoho způsobů, jak lze zlepšit interaktivní výkonnost při práci s velkými sestavami v Solid Edge. Toto téma nápovědy popisuje operace, kterými lze zvýšit výkon při práci s velkými sestavami. Jak dostupná paměť ovlivňuje výkon Množství dostupné fyzické paměti v počítači ovlivňuje výkonnost všech aplikací systému Windows, ne jen Solid Edge. Jestliže je fyzická paměť zcela alokována, některé operace jsou přepnuty do virtuální paměti. Virtuální paměť je prostor na pevném disku počítače alokovaný pro použití v případě, kdy nejsou dostupné další zdroje fyzické paměti. Virtuální paměť je mnohem pomalejší než fyzická paměť. Jestliže je aplikace nucena přesunout informace mezi virtuální pamětí a fyzickou pamětí k dokončení úkolu, výkonnost systému se značně sníží. Výkonnost můžete zvýšit zvětšením množství dostupné fyzické paměti následujícím způsobem: Snižte požadavky na fyzickou paměť. Do počítače instalujte další fyzickou paměť. Poznámka Další informace o paměťových doporučeních pro Solid Edge naleznete v souboru readme.htm ve složce Solid Edge. Snížení požadavků na fyzickou paměť Nejjednodušším způsobem snížení požadavků na fyzickou paměť je zavření všech aplikací, které právě nepoužíváte. Tímto způsobem zrychlíte všechny aplikace, ne jen Solid Edge. Poznámka Chcete-li vyhodnotit využití fyzické i virtuální paměti, můžete použít Správce úloh systému Windows. 2-2 Práce s velkými sestavami spse01650

11 Práce s velkými sestavami Zlepšení výkonnosti zobrazení Překreslování grafických objektů v Solid Edge je rychlejší v případě, že je počítač vybaven grafickou kartou s podporou OpenGL. Stínované zobrazení objektů v Solid Edge je během dynamických operací pohledu řízeno přímo pomocí OpenGL. Grafický výkon také ovlivňuje množství fyzické paměti na grafické kartě. Režim zobrazení skrytých čar v Solid Edge podporuje více procesorů. Pokud počítač obsahuje více procesorů, rychlost překreslování skrytých čar bude zlepšena. Možnost Zpracovat skryté hrany při práci s pohledem na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti ovlivní interaktivní výkon během dynamické manipulace s pohledy, například při dynamickém otáčení pohledu. Při práci se složitými součástmi nebo rozsáhlými sestavami může zpracování hran během dynamické manipulace s pohledy negativně ovlivnit interaktivní výkon. Když je tato možnost zapnuta, stav zobrazení hran (bez ohledu na to, zda jsou viditelné, skryté nebo obrysové) se během dynamických manipulací počítá průběžně. Pokud tuto možnost vypnete, stav zobrazení hran se během dynamické manipulace s pohledy potlačí. Hrany se zpracují po dokončení dynamické práce s pohledem. Tím lze výrazně zvýšit výkon. Grafický výkon zobrazování můžete také zlepšit přímo v prostředí sestavy Solid Edge určením, které součásti sestavy mají používat prostředky fyzické paměti. Skrytí a uvolnění součástí z paměti uvolní fyzickou paměť a zlepší grafický výkon aplikace. Skryté a z paměti uvolněné součásti mají nejmenší požadavky na prostředky počítače. Použití konfigurací zobrazení ke skrytí, uvolnění a deaktivaci komponent sestavy Pokud tvoříte nebo upravujete velkou sestavu, často pracujete ve vybrané oblasti nebo na omezeném počtu součástí. Příkazy pro řízení konfigurace zobrazení v Solid Edge můžete použít ke zjednodušení práce a ke zlepšení výkonu u velkých sestav. Příkaz Konfigurace zobrazení například umožňuje zachycení aktuálního stavu zobrazení komponent sestavy do definovaného názvu. Po definování konfigurace zobrazení můžete pomocí seznamu Konfigurace sestavy na panelu příkazu Výběrový nástroj konfiguraci zobrazení použít. To umožňuje rychle zobrazit, skrýt, deaktivovat a uvolňovat určité součásti a podsestavy. Každý z těchto stavů zobrazení má rozdílné požadavky na fyzickou nebo grafickou paměť. Další příkazy pro řízení konfigurace zobrazení jsou v Solid Edge umístěny na několika místech;. Jsou k dispozici například v místní nabídce stromu modelu a na kartě Domů ve skupině Konfigurace. Aktuální stav zobrazení součástí a podsestav můžete určit pomocí stromu modelu. Jedinečné značky označují, zda je komponenta sestavy zobrazena, skryta, deaktivována nebo uvolněna z paměti. Další informace o značkách, které jsou používány ve stromu modelu, naleznete v tématu Strom modelu v sestavách. Poznámka Pokud deaktivovaná součást nebo podsestava obsahuje konstrukční plochy, budou tyto konstrukční plochy automaticky skryty. Konstrukční plochy můžete znovu zobrazit aktivováním součásti nebo podsestavy. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-3

12 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Skrytí komponent Součásti a podsestavy můžete skrýt a zjednodušit tak zobrazení oblasti, na které právě pracujete. Tím snížíte množství zobrazovaných prvků a můžete pracovat efektivněji, protože budete moci rychleji najít a vybrat správnou součást. Skrytí komponent také sníží požadavky na fyzickou paměť a zlepší výkonnost. Uvolnění komponent z paměti Pokud budou nepotřebné součásti a podsestavy skryty, můžete je uvolnit z fyzické paměti pomocí příkazu Deaktivovat skryté součásti v nabídce Nástroje. Uvolnění skrytých součástí z paměti uvolní paměť pro ostatní operace a tím se zvýší rychlost funkcí sestavy Solid Edge. To také umožňuje pracovat se sestavami s vyšším počtem komponent a s vyšším počtem jedinečných komponent. V některých případech uvolnění skrytých součástí z paměti umožňuje otevřít a pracovat se sestavou, která by jinak překročila paměťová omezení počítače. Pokud skryjete a potom uvolníte z paměti všechny součásti v podsestavě, bude struktura komponent uvnitř výpisu podsestavy ve stromu modelu minimalizována. Ve stromu modelu můžete k novému zobrazení struktury sestavy uvnitř stromu modelu použít značku plus (+), příkazy Rozbalit a Rozbalit vše. Deaktivace komponent Zlepšit výkonnost bez skrytí součástí a podsestav můžete také pomocí jejich deaktivace. Jestliže deaktivujete komponenty pomocí příkazu Deaktivovat, budou stále zobrazeny, ale budou používat méně fyzické paměti. Deaktivací součásti uvolníte z paměti celou historii prvku a matematickou definici součásti a ponecháte v paměti načtenou pouze grafickou reprezentaci součásti. Tím se výrazně sníží požadavky na fyzickou paměť, což může být užitečné při práci s velkými sestavami. Deaktivovaná součást bude automaticky aktivována, jestliže ji použijete k umístění jiné součásti nebo jestliže použijete příkazy Upravit nebo Otevřít k jejímu otevření v prostředí součásti. Komponenty lze také deaktivovat automaticky pomocí možnosti Deaktivovat skryté a nepoužité komponenty každých XXX. minut na kartě Sestava v dialogovém okně Možnosti. Rozbalení sestav Příkaz Rozbalit rozbalí pouze další úroveň referencí vybrané podsestavy. Pokud podsestava obsahuje také vnořené podsestavy, struktura vnořených podsestav nebude rozbalena. Příkaz Rozbalit vše rozbalí celou strukturu vybrané podsestavy, včetně všech vnořených podsestav. Ve stromu modelu můžete použít také značky plus (+) a mínus (-) k rozbalení nebo minimalizování výpisu podsestavy ve stromu modelu. 2-4 Práce s velkými sestavami spse01650

13 Práce s velkými sestavami Zjednodušení sestav Při práci s velkými sestavami můžete vytvořit a používat zjednodušené reprezentace sestavy pomocí příkazů ve skupině Zjednodušit na kartě Nástroje v prostředí sestavy. Zjednodušená reprezentace sestavy obsahuje pouze externí skořepiny ploch součástí v sestavě a tím významně snižuje nároky na paměť při práci s velkou vnořenou sestavou. Je možné určit, zda má být zjednodušená reprezentace použita v sestavách vyšších úrovní, ve výkresech a při otevírání sestav. Při práci s velkými vnořenými sestavami, které obsahují zjednodušené podsestavy, je vhodné pracovat s deaktivovanými zjednodušenými podsestavami kdykoliv je to možné. To významně snižuje nároky na paměť. Další informace naleznete v tématu Zjednodušení sestav. Použití zón Pomocí příkazu Zóna na kartě Výběrové nástroje ve stromu modelu můžete definovat pojmenovaný pravoúhlý prostor. Díky tomu můžete zobrazovat, skrývat a vybírat komponenty sestavy obsažené v této oblasti. Například můžete na kartě Výběrové nástroje zónu vybrat a potom skrýt komponenty sestavy v dané oblasti pomocí příkazu Skrýt v místní nabídce. Při přidání nových komponent do sestavy se tyto automaticky přidají do oblastí, ve kterých se nacházejí. Další informace o zónách naleznete v tématu Použití zón v sestavách. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-5

14 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Zlepšení výkonnosti při otevírání sestav Při otevírání specifické sestavy můžete zlepšit výkonnost pomocí možností v dialogovém okně Otevřít soubor. V dialogovém okně Otevřít soubor můžete použít možnost Uložit jako výchozí k určení, aby sestavy, které otevíráte pomocí aplikace Windows Explorer, byly otevřeny s nastavenými možnostmi. Sestavu lze otevřít jen pro čtení a upravit pouze tu část dokumentu, za kterou máte zodpovědnost. Chcete-li, aby se sestava otevřela se všemi součástmi jako skrytými, můžete nastavit možnost Skrýt všechny komponenty. Po otevření potom můžete zobrazit pouze součásti, na kterých chcete pracovat. Nejrychlejší cesta k otevření sestavy je se všemi součástmi skrytými. Při otevírání sestavy můžete vybrat konfiguraci zobrazení ze seznamu Konfigurace. Tím se zvýší výkon v případě, že konfigurace zobrazení je nastavena na zobrazení jen části komponent sestavy. Při otevírání sestavy lze vybrat oblast ze seznamu Zóny. Tím se zvýší výkon v případě, že definice oblasti je nastavena na zobrazení jen části komponent sestavy. Stav aktivace komponent sestavy můžete nastavit pomocí možnosti Použít předefinování aktivace v dialogovém okně Otevřít soubor. Po otevření potom můžete použít příkaz Aktivovat k aktivaci pouze těch součástí, na kterých chcete pracovat. Sestavu můžete otevřít také se všemi součástmi aktivními nebo ji, pomocí vypnutí možnosti Použít předefinování aktivace, otevřít ve stejném stavu jako při posledním uložení. Jestliže při otevírání sestavy zapnete možnost Skrýt všechny komponenty, bude do fyzické paměti načten pouze dokument sestavy, kterou právě otevíráte. Pokud pracujete se sestavou s tisíci součástmi a s více jak deseti podsestavami, může to dramaticky snížit čas potřebný k otevření sestavy. Protože tyto typy velkých sestav jsou typicky sdíleny více uživateli, kteří pracují pouze na specifické podsestavě uvnitř sestavy nejvyšší úrovně, skrytí všech součástí při otevírání sestavy umožňuje efektivně pracovat s velmi velkou sestavou. Při otevírání sestavy se všemi komponenty skrytými jsou seznamy podsestavy ve stromu modelu sbalené. Další úroveň dokumentů můžete otevřít pomocí znaku + nebo je možné rozbalit seznamy podsestavy pomocí příkazů Rozbalit a Rozbalit vše v místní nabídce. To umožňuje rozbalit výpis pouze pro ty podsestavy, které jsou potřebné a potom zobrazit nebo aktivovat pouze potřebné součásti a podsestavy. Možnosti v dialogovém okně Otevřít soubor také umožňují určit, zda mají být při otevření sestavy použity zjednodušené reprezentace sestav. Jestliže zjednodušená reprezentace sestavy existuje, použití těchto možností zlepší časy potřebné k otevření souborů. 2-6 Práce s velkými sestavami spse01650

15 Práce s velkými sestavami Zvýraznění součástí Výkonnost velké sestavy můžete zlepšit pomocí možnosti Rychlý výběr pomocí okna na kartě Sestava v dialogovém okně Možnosti. Jestliže umístíte kurzor nad součást v sestavě, součást se zvýrazní čtvercovým výběrovým oknem namísto všech grafických objektů součásti. Nastavení možnosti Rychlý výběr ve stromu sestavy na kartě Sestava v dialogovém okně Možnosti také umožňuje zlepšení výkonnosti. Jestliže nastavíte tuto možnost, název komponenty sestavy bude při přesunutí kurzoru nad jejím názvem ve stromu modelu zobrazen v poli zprávy, ale nebude zvýrazněn v grafickém okně. Jestliže zrušíte nastavení této možnosti, při přesunutí kurzoru nad názvem komponenty ve stromu modelu se komponenta zvýrazní v grafickém okně. Výběr součástí Solid Edge nabízí různé možnosti pro výběr součástí v prostředí sestavy pomocí příkazu Výběrový nástroj. Následují krátké popisy výběrových metod a souvisejících formulářů. Výběr součástí pomocí myši Při výběru jedné součásti je nejrychlejším způsobem použití myši. Součásti můžete vybrat v grafickém okně nebo ve stromu modelu. Chcete-li vybrat součást pomocí myši, jednoduše klikněte na součást v grafickém okně nebo na název součásti ve stromu modelu. Chcete-li vytvořit výběrovou množinu součástí, stiskněte klávesu Shift a vyberte více součástí pomocí myši. Výběrové okno Tento příkaz umožňuje vybrat skupinu součástí nakreslením dynamického 3D okna v grafickém okně. Toto tlačítko je dostupné pouze v případě, že je vybrána pouze jediná součást. Tento příkaz lze použít k rychlému výběru součástí, které jsou v těsné blízkosti vybrané součásti. Po vytvoření výběrové množiny s nimi můžete manipulovat jako se skupinou. Například příkaz Zobrazit pouze v místní nabídce stromu modelu může být použit ke skrytí všech nevybraných součástí s výjimkou výběrové množiny v aktuálním zobrazení. Vybrat všechny stejné součásti Vybere všechny součásti v sestavě, které jsou stejné jako vybraná součást. Vybrat součásti podsestavy Vybere všechny součásti, které se vyskytují vícekrát ve stejné podsestavě jako vybraná součást. Vybrat malé součásti Tento příkaz k výběru součástí vybírá součásti dynamicky pomocí číselníku na základě jejich velikosti jako části velikosti celé sestavy. Pomocí šipek nahoru a dolů v okně zvýšíte nebo snížíte kriterium velikosti. Vybrat viditelné součásti Tato možnost vybere pouze ty součásti, které jsou zcela nebo částečně viditelné v grafickém okně. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-7

16 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Vybrat součásti s vazbou na Vybere součásti, které mají vazbu na jednu nebo více dříve vybraných součástí. Tato možnost je dostupná po výběru jedné nebo více součástí. Tím se usnadní provádění operací na související sadě součástí. Můžete například vybrat sadu součástí s vazbou na součást a potom pomocí možnosti Zobrazit pouze skrýt zbývající součásti v sestavě. 2-8 Práce s velkými sestavami spse01650

17 Práce s velkými sestavami Zjednodušení součástí Při práci se sestavou je užitečné pracovat se zjednodušenou verzí složité součásti. Například součást, která obsahuje mnoho zaoblení, zkosení a děr, se bude zpracovávat pomaleji než součást, ze které byly tyto prvky odstraněny. Příkazy v prostředí zjednodušeného modelu umožňují zjednodušení součásti, aby ji bylo možné v sestavě rychleji zpracovat. Cílem zjednodušení součásti je snížení celkového počtu ploch, ze kterých se součást skládá. Je také možné vybrat, zda bude v sestavě zobrazena zjednodušená nebo úplná verze součásti. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-9

18 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Zjednodušení součástí Příkazy pro zjednodušení součásti jsou dostupné pomocí příkazu Zjednodušit na kartě Nástroje v prostředích součásti a plechové součásti. Po nastavení příkazu Zjednodušit budou příkazy, které mohou být použity ke zjednodušení součásti, aktivovány a příkazy, které pro zjednodušení součásti nejsou vhodné, budou naopak zakázány. Například příkazy v seznamu Odstranit na kartě Domů ve skupině Upravit jsou dostupné k odstranění rovin, oblastí apod. Po zjednodušení součásti se do prostředí součásti nebo plechové součásti vrátíte pomocí příkazu Model na kartě Nástroje. Součást se zjednoduší také přidáním vysunutí a vysunutí rotací, vysunutých vyříznutí a vyříznutí rotací. Příkazy pro tvorbu prvků jsou zahrnuty v prostředí zjednodušeného modelu proto, že je občas snazší zjednodušit součást přidáním jednoho nového prvku místo odstranění více prvků. Například vytvoříte jedno vysunutí, které překryje několik prvků, a tím se odstraní více ploch jedinou operací. Prvky vytvořené v prostředí zjednodušeného modelu se přidají do sekce Zjednodušit na kartě Strom modelu v dokumentu součásti. S vytvářenými zjednodušenými prvky se manipuluje také pomocí příkazů v místní nabídce stromu modelu. Porovnání přímé úpravy a zjednodušení Mnoho příkazů dostupných při přímé úpravě součásti je dostupných i při zjednodušení součásti v prostředí zjednodušeného modelu. Rozhodnutí o použití přímé úpravy modelu nebo zjednodušení modelu je ovlivněno tím, zda požadujete přístup ke zjednodušené verzi součásti v sestavě nebo vytváříte výkres. Pokud chcete použít zjednodušenou verzi součásti v sestavě nebo výkresu, je nutné nastavit příkaz Zjednodušit. Při přímé úpravě modelu není vytvořena žádná zjednodušená verze modelu Práce s velkými sestavami spse01650

19 Práce s velkými sestavami Uložení zjednodušených součástí do samostatného souboru Zjednodušenou reprezentaci součásti můžete uložit do samostatného souboru pomocí příkazu Uložit model jako v nabídce Aplikace. Dialogové okno Uložit model jako umožňuje zadat název souboru, umístění složky a formát souboru. Nový dokument lze uložit jako dokument Solid Edge nebo těleso Parasolid, přičemž nebude asociativní s původním modelem. Zjednodušené součásti v sestavách Při vkládání součásti do sestavy vkládáte buď zjednodušenou nebo úplnou verzi součásti. Po nastavení příkazu Použít zjednodušené součásti v místní nabídce knihovny součástí se zjednodušená verze součásti zobrazí při vložení součásti do sestavy. Plochy odstraněné při zjednodušení součásti nebudou pro umístění součásti v sestavě dostupné. Chcete-li tyto plochy pro umisťování zpřístupnit, zrušte příkaz Použít zjednodušenou součást před vložením součásti. Při práci se zjednodušenými součástmi v sestavě je možné řídit, zda bude zobrazena zjednodušená nebo úplná verze součásti. Pokud vložíte stejnou součást do sestavy vícekrát, je možné řídit zobrazení pro každou instanci součásti zvlášť. Po výběru součásti v sestavě je možné pomocí příkazů Použít úplnou součást a Použít zjednodušenou součást v místní nabídce určit, která verze vybrané součásti se zobrazí. Poznámka Příkaz Použít zjednodušené součásti není dostupný u součástí, které byly vybrány pro prvek sestavy, ať byly nebo nebyly součásti prvkem sestavy upraveny. Zjednodušené součásti ve stromu modelu Značky u součástí na kartě Strom modelu v sestavě se mění podle toho, zda je právě zobrazena zjednodušená nebo úplná verze součásti. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-11

20 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Vybírání hran ve zjednodušených modelech V některých případech může zjednodušená součást obsahovat hrany, které nelze vybrat. Dojde k tomu v případě, kdy zjednodušená verze součásti vytvoří hrany, kterým neodpovídají žádné hrany modelu. Pokud se to stane, nebude možné vybrat hranu na zjednodušené součásti při vkládání kóty nebo vazby nebo při začlenění hrany. Výběr těchto hran je úmyslně potlačen z důvodu zajištění stability modelu Práce s velkými sestavami spse01650

21 Práce s velkými sestavami Zjednodušení sestav Při práci s velkou a složitou sestavou je výhodné pracovat s její zjednodušenou verzí. Zpracování velké sestavy s mnoha podsestavami může trvat dlouho. Příkazy ve skupině Zjednodušit na kartě Nástroje v prostředí sestavy umožňují vytvořit externí skořepinu ploch představující ohraničení sestavy a vyjmout vybrané součásti. Zjednodušená sestava se při použití v sestavě vyšší úrovně nebo ve výkresu zpracovává podstatně rychleji. Je také možné řídit, zda se v jiných dokumentech a při otevírání sestavy použije úplná nebo zjednodušená reprezentace sestavy. To umožňuje efektivnější práci s většími datasety. Zjednodušenou reprezentaci sestavy můžete uložit také jako dokument s novým názvem. Tím se usnadňuje sdílení a ochrana důvěrných informací při výměně dat mezi společnostmi vyžadujícími přístup k vašim datům. Zjednodušené sestavy a využití paměti Při tvorbě zjednodušené reprezentace sestavy se požadavky na ukládání dat dokumentu sestavy zvyšují, protože data ploch zjednodušené reprezentace jsou uložena v dokumentu sestavy. Zvětšení velikosti u zjednodušené reprezentace je v porovnání s velikostí všech dokumentů sestavy malé. Po vložení dokumentu zjednodušené sestavy jako podsestavy do další sestavy se požadavky na paměť pro zobrazení sestavy vyšší úrovně výrazně sníží. To zvyšuje výkon a umožňuje efektivnější práci s většími datasety. Zvýšení výkonu se týká také tvorby výkresu zjednodušené sestavy. Protože zjednodušený dataset vyžaduje méně paměti, budou se výkresové pohledy zpracovávat rychleji. Další informace o práci se zjednodušenými sestavami v Solid Edge naleznete v tématu nápovědy Efektivní práce se zjednodušenými sestavami. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-13

22 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Zjednodušení sestavy Funkce pro zjednodušení sestavy jsou dostupné pomocí příkazu Zjednodušená sestava na kartě Nástroje ve skupině Model. Příkaz Zjednodušit umožňuje tvorbu a aktualizaci zjednodušené reprezentace a její uložení do samostatného dokumentu. Po zjednodušení sestavy se do prostředí sestavy vrátíte pomocí příkazu Úplná sestava na kartě Nástroje ve skupině Model. Při tvorbě zjednodušené reprezentace sestavy se do stromu modelu přidá položka označující, že sestava má i zjednodušenou reprezentaci. Tvorba zjednodušené reprezentace Příkaz Vytvořit zjednodušenou sestavu umožňuje zpracovat sestavu tak, že budou zobrazeny pouze externí hranice ploch a vyjmuty malé součásti, čímž se sníží celkový počet ploch tvořících sestavu. Zjednodušená reprezentace sestavy je asociativní s komponentami v sestavě. Aktualizace zjednodušených sestav Při provádění změn návrhu komponent sestavy je nutné aktualizovat zjednodušenou reprezentaci pomocí příkazu Aktualizovat zjednodušenou sestavu, dříve než se změny návrhu zobrazí v sestavě vyšší úrovně nebo ve výkresu používajícím zjednodušenou reprezentaci. Uložení zjednodušené reprezentace jako dokumentu Pomocí příkazu Uložit model jako v nabídce Aplikace se zjednodušená reprezentace sestavy uloží jako nový dokument součásti Solid Edge (*.PAR) nebo jako dokument Parasolid. To je užitečné, pokud jiná společnost používá vaši sestavu jako součást ve svých sestavách. Požadavky na správu dat a převod se tak omezí na jeden dokument a vy budete moci lépe ochránit důvěrné informace, které by mohla prozradit úplná sestava. Zjednodušení sestav Je možné určit, zda bude při různých operacích použita úplná nebo zjednodušená reprezentace sestavy. V některých případech funkce Solid Edge vyžadují použití úplné verze. Nemůžete například vytvořit zjednodušenou reprezentaci alternativní sestavy. Pokud jste již sestavu zjednodušili a pokusíte se ji převést na alternativní sestavu, zobrazí se upozornění, že pokud budete pokračovat, bude zjednodušená reprezentace sestavy odstraněna Práce s velkými sestavami spse01650

23 Práce s velkými sestavami Vkládání zjednodušených sestav do ostatních sestav Při vkládání sestavy jako podsestavy do další sestavy je možné určit, zda bude sestava vložena v úplné nebo zjednodušené verzi. Příkaz Použít zjednodušené sestavy v místní nabídce knihovny součástí umožňuje zadat, jak bude sestava vložena. Při vložení zjednodušené reprezentace sestavy jsou pro umístění sestavy pomocí vazeb dostupné pouze plochy, které zjednodušenou reprezentaci tvoří. Pomocí příkazů v místní nabídce stromu modelu určujete, zda má být použita úplná nebo zjednodušená verze. Všechny podsestavy v sestavě se řídí jednotlivě. To v případě potřeby umožňuje zobrazení úplné verze podsestavy a pozdější přepnutí na zjednodušenou verzi kvůli zvýšení výkonu. Deaktivace zjednodušených podsestav Při práci s velkými vnořenými sestavami, které obsahují zjednodušené podsestavy, je vhodné pracovat s deaktivovanými zjednodušenými podsestavami kdykoliv je to možné. To významně snižuje nároky na paměť. Zjednodušená sestava se aktivuje a deaktivuje pomocí příkazů Deaktivovat a Aktivovat v místní nabídce stromu modelu. Při vkládání nebo úpravě vazeb aktivujete zjednodušenou podsestavu pomocí tlačítka Aktivovat na panelu příkazu Sestavit. Tvorba výkresů zjednodušených sestav Při tvorbě nebo úpravě výkresových pohledů sestavy umožňují možnosti v průvodci vkládáním pohledů a v dialogovém okně Vlastnosti výkresového pohledu řídit způsob používání reprezentací zjednodušených sestav. Otevření zjednodušených sestav Při otevírání sestavy můžete pomocí dialogového okna Otevřít soubor určit způsob používání reprezentací zjednodušených sestav. Přesunutí zjednodušených sestav Protože zjednodušená reprezentace je považována za konstrukční těleso, není při jejím použití dostupná kontrola kolizí. Kontrola kolizí ve zjednodušených sestavách Protože zjednodušená reprezentace je považována za konstrukční těleso, není při jejím použití dostupná kontrola kolizí. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-15

24 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Efektivní práce se zjednodušenými sestavami Pokud se rozhodujete, zda zjednodušíte sestavu, berte v úvahu faktory, které určují, jaký užitek budete ze zjednodušení sestavy mít. Toto téma nápovědy tyto faktory popisuje. Zjednodušení součástí i sestav Používání zjednodušených součástí spolu se zjednodušenou sestavou zvyšuje výkonnost zjednodušené sestavy následujícími způsoby: Rychlejší tvorbou reprezentace zjednodušené sestavy, protože program vyhodnocuje menší celkový počet ploch. Menší velikostí dokumentu sestavy, což snižuje požadavky na paměť. Zjednodušením součástí před zjednodušením sestavy se sníží celkový počet ploch, které je nutné při zjednodušování sestavy vyhodnotit. To umožňuje rychlejší zjednodušení sestavy. Množství příkazů dostupných pro zjednodušování součástí také umožňuje lepší kontrolu nad plochami součástí, které se odstraní před zjednodušením sestavy. Na vnější součásti například mohou být vyříznutí a díry, které nejsou ve zjednodušené sestavě potřebné. Pokud tyto díry a vyříznutí odkrývají vnitřní plochy, budou tyto plochy ve zjednodušené sestavě zahrnuty. Po zjednodušení vnější součásti odstraněním děr a vyříznutí bude reprezentace zjednodušené sestavy obsahovat méně ploch, čímž se sníží velikost souboru i požadavky na paměť Práce s velkými sestavami spse01650

25 Práce s velkými sestavami Zjednodušení sestav obsahujících ohraničení Některé sestavy jsou pro zjednodušení vhodnější než jiné. Obecně jsou pro zjednodušení vhodnější sestavy obsahující mnoho vnitřních komponent. Je tomu tak proto, že zjednodušení sestavy zpracuje sestavu tak, aby byly zobrazeny pouze vnější plochy a vyjmuty malé součásti. Například sestava (A) je ideálním kandidátem pro zjednodušení, protože obsahuje mnoho složitých komponent ohraničených vnějším krytem. Vnější kryt samotný také obsahuje mnoho vnitřních ploch, které budou při zjednodušení sestavy vyjmuty. Sestava (B) není příliš vhodná pro zjednodušení, protože obsahuje málo vnitřních ploch a neobsahuje vnitřní komponenty, které lze vyjmout. Pokud sestavu (B) použijete také v sestavě vyšší úrovně, kde je sestava (B) ohraničená, bude tato sestava vyšší úrovně pro zjednodušení pravděpodobně vhodnější. Otevření sestav se zjednodušenými podsestavami Při otevření sestavy obsahující zjednodušené podsestavy můžete určit, zda se sestava otevře se zjednodušenými nebo úplnými podsestavami. Při otevření sestavy se zjednodušenými podsestavami se otevírání souborů zrychlí. Zjednodušení značně vnořených sestav Čím víc podsestav a součástí sestava má, tím je vhodnějším kandidátem na zjednodušení. Při otevření velké sestavy s mnoha zjednodušenými podsestavami se zvýší výkon při otevírání souborů. Deaktivace zjednodušených podsestav Při práci s velkými vnořenými sestavami, které obsahují zjednodušené podsestavy, je vhodné pracovat s deaktivovanými zjednodušenými podsestavami kdykoliv je to možné. To významně snižuje nároky na paměť. Vyhněte se zjednodušení sestav nejvyšší úrovně Reprezentace zjednodušené sestavy je uložena v dokumentu sestavy, ve kterém byla vytvořena, což zvyšuje velikost souboru. Zjednodušená sestava se bude otevírat pomaleji, než stejná sestava, která zjednodušena nebyla. To znamená, že zjednodušení sestavy nejvyšší úrovně nepřináší žádné výhody. I když se při tvorbě výkresových pohledů zjednodušené sestavy nejvyšší úrovně zvýší výkon, nevyváží to ve většině případů snížení výkonu při otevírání této sestavy. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-17

26 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Cvičení: Zjednodušení sestav Přehled Úkolem tohoto cvičení je ukázat, jak lze zjednodušit velké sestavy. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte zjednodušenou sestavu. Toto cvičení naleznete v dodatku A Práce s velkými sestavami spse01650

27 Práce s velkými sestavami Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co je zjednodušená sestava? 2. Proč je zjednodušená sestava žádoucí? 3. Lze zjednodušenou sestavu uložit jako dokument součásti Solid Edge? Proč je to žádoucí? 4. Jaký typ sestavy je obecně vhodnější jako kandidát na zjednodušení? spse01650 Práce s velkými sestavami 2-19

28 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Odpovědi 1. Co je zjednodušená sestava? Zjednodušená sestava zobrazuje pouze vnější hranici ploch a vyjímá součásti, například malé součásti, čímž snižuje celkové množství ploch, které tvoří sestavu. Zjednodušené zobrazení sestavy je asociativní s komponentami v sestavě. 2. Proč je zjednodušená sestava žádoucí? Po vložení dokumentu zjednodušené sestavy jako podsestavy do další sestavy se požadavky na paměť pro zobrazení sestavy vyšší úrovně výrazně sníží. To zvyšuje výkon a umožňuje efektivnější práci s většími datasety. 3. Lze zjednodušenou sestavu uložit jako dokument součásti Solid Edge? Proč je to žádoucí? Ano, zjednodušenou sestavu lze uložit jako dokument součásti Solid Edge. To je užitečné, pokud jiná společnost používá vaši sestavu jako součást ve svých sestavách. Požadavky na správu dat a převod se tak omezí na jeden dokument a vy budete moci lépe ochránit důvěrné informace, které by mohla prozradit úplná sestava. 4. Jaký typ sestavy je obecně vhodnější jako kandidát na zjednodušení? Sestavy obsahující mnoho vnitřních součástí jsou obvykle nejvhodnější ke zjednodušení Práce s velkými sestavami spse01650

29 Práce s velkými sestavami Souhrn lekce V tomto cvičení jste se naučili zjednodušit sestavu. Zjednodušená verze může být použita ve velké sestavě vyšší úrovně a je efektivnější, protože se nemusí zobrazovat vnitřní podrobnosti. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-21

30 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Použití zón v sestavách Sadu komponent v sestavě lze v případě potřeby definovat na základě objemového prostoru, který součásti zabírají. Pomocí zón na kartě Výběrové nástroje v Solid Edge můžete definovat prostor podle jedné nebo více vybraných komponent. Potom je možné pomocí pojmenované zóny vybrat, zobrazit nebo skrýt všechny komponenty sestavy, které jsou uvnitř hranic zóny. Například lze na kartě Výběrové nástroje pojmenovanou zónu vybrat a potom skrýt komponenty sestavy v dané oblasti pomocí příkazu Skrýt komponenty v místní nabídce. Poznámka V sestavě lze pomocí zón zobrazit, skrýt a vybrat součásti, sestavy, skici sestavy, svarové housenky, souřadnicové systémy a referenční roviny. Definování a používání zón je užitečné zejména při práci se datasety velkých sestav. Další informace o práci s velkými sestavami naleznete v tématu Efektivní práce s velkými sestavami v hlavní nápovědě. Definování zón Zónu definujete pomocí příkazu Vytvořit zónu na kartě Výběrové nástroje. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit zónu se zobrazí panel příkazu s aktivními kroky Počátek a Velikost, pomocí kterých můžete definovat počáteční velikost zóny výběrem jedné nebo více komponent sestavy. Velikost hranice zóny se vypočítá pomocí velikosti hranice tělesa každé vybrané komponenty. Poznámka Konstrukční tělesa a zjednodušená tělesa jsou při výpočtu velikosti hranic zóny ignorována Práce s velkými sestavami spse01650

31 Práce s velkými sestavami Komponenty můžete vybrat na kartě stromu modelu nebo v grafickém okně. Například pomocí stromu modelu vyberete podsestavu (A). Po kliknutí na tlačítko Potvrdit se v grafickém okně zobrazí hranice pole zóny (B). Panel příkazu potom aktivuje krok Upravit velikost, který umožňuje další upřesnění velikosti zóny. Chcete-li během kroku Upravit velikost změnit velikost zóny, můžete vybrat plochu na ohraničení zóny a potom vybrat klíčový bod na sousední součásti nebo bod ve volném prostoru. Chcete-li nastavit, které komponenty se začlení do zóny, můžete pomocí možností na panelu příkazu určit, zda definice zóny začlení komponenty pouze uvnitř zóny nebo i ty, které zónu přesahují. Až dokončíte definování zóny, zobrazí se v grafickém okně (B) hranice zóny a název zóny se přidá do karty Výběrové nástroje. Později lze velikost zóny upravit. Prostorové ohraničení zóny není asociativní se součástmi použitými při definici zóny. Pokud přesunete, upravíte nebo odstraníte součásti použité při definici zóny, zůstane velikost ohraničení zóny beze změny. Poznámka Při vytvoření první zóny v sestavě se musí struktura sestavy aktualizovat. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že aktualizace struktury sestavy může trvat několik minut v závislosti na velikosti sestavy. Další informace naleznete v tématu Aktualizace struktury sestavy. Pozdější úprava zón Velikost zóny později upravíte pomocí příkazu Upravit definici v místní nabídce při výběru položky zóny na kartě Výběrové nástroje nebo hranice zóny v grafickém okně. Po kliknutí na krok Počátek a Velikost na panelu příkazu můžete vybrat nové součásti, pomocí kterých znovu definujete hranice zóny. Po kliknutí na krok Upravit velikost můžete upravit velikost zóny tak, jak je uvedeno v předchozím textu. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-23

32 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Zobrazení ohraničení zóny Ohraničení zóny může být v grafickém okně zobrazené nebo skryté. Pomocí příkazů v místní nabídce zóny můžete zobrazit a skrýt zobrazení hranice zóny (pokud vyberete zónu na kartě Výběrové nástroje nebo v grafickém okně). Pomocí příkazu na kartě Zobrazení fi skupině Zobrazit fi Zóny můžete zobrazit nebo skrýt všechny hranice zóny. Použití zón Pomocí příkazů v místní nabídce na kartě Výběrové nástroje můžete zobrazit pouze, zobrazit, skrýt a vybrat komponenty v zóně. Všechny součásti také zobrazíte kliknutím dvakrát na ohraničení zóny v grafickém okně. Součást může patři do jedné nebo více zón. Při přidání nových komponent do sestavy se tyto automaticky přidají do zón, ve kterých se nacházejí. Výkresové pohledy zón sestavy Pomocí Průvodce vkládáním pohledů můžete vybrat svazek zón sestavy, který se má zobrazit ve výkresovém pohledu. Zóna sestavy zaznamenává jakékoliv komponenty součásti, které existují v předdefinovaném svazku. Zónu sestavy lze vybrat ze souboru.cfg, PMI pohledu modelu nebo seznamu Zóna na kartě Možnosti výkresového pohledu v průvodci vkládáním pohledů. Zóny a konfigurace zobrazení Funkce zón a konfigurace zobrazení se liší v mnoha směrech. Další informace naleznete v pasáži Porovnání konfigurace zobrazení a zón v tématu Zobrazování součástí v sestavách. Aktualizace struktury sestavy Dokud bude struktura sestavy aktuální, komponenty sestavy, které mají být uvnitř nebo vně zóny, budou přesné. Struktura sestavy nebude aktuální, když bude více lidí pracovat na jiných podsestavách a vy otevřete sestavu vyšší úrovně s některou skrytou změněnou podsestavou. Například v dialogovém okně Otevřít jsou možnosti umožňující otevřít sestavu pomocí konfigurace, zóny nebo se všemi komponentami skrytými. Strukturu sestavy aktualizujete pomocí tlačítka Aktualizovat strukturu sestavy na kartě Výběrové nástroje. Při kliknutí na tlačítko Aktualizovat strukturu sestavy se načte celá struktura do paměti, aby bylo zajištěno, že bude sestava struktury aktuální. Poznámka Aktualizace struktury sestavy může trvat několik minut v závislosti na velikosti sestavy Práce s velkými sestavami spse01650

33 Práce s velkými sestavami Cvičení: Práce se zónami Přehled Úkolem tohoto cvičení je demonstrovat, jak lze pomocí zón zefektivnit pohyb v sestavách. Cvičení V tomto cvičení otevřete sestavu se zónou, upravíte zónu a vytvoříte novou zónu. Toto cvičení naleznete v dodatku B. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-25

34 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co je to zóna? 2. Kde se nacházejí příkazy zóny? 3. Lze rozsah zóny upravovat? 4. Jaké možnosti určují, které komponenty se zobrazují v rámci zóny? 5. Existuje možnost pro otevření sestavy pomocí zóny? 6. Lze pomocí zón zobrazovat komponenty pomocí dialogového okna konfigurace zobrazení? 2-26 Práce s velkými sestavami spse01650

35 Práce s velkými sestavami Odpovědi 1. Co je to zóna? Zóna definuje sadu komponent v sestavě na základě objemového prostoru, který součásti zabírají. 2. Kde se nacházejí příkazy zóny? Zóny lze vytvářet a spravovat na kartě Výběrové nástroje ve stromu modelu. 3. Lze rozsah zóny upravovat? Rozsah zóny lze upravovat přesunutím jedné z obdélníkových ploch. Plochu zóny lze umístit pomocí klíčových bodů komponenty. 4. Jaké možnosti určují, které komponenty se zobrazují v rámci zóny? K zobrazení komponent v objemovém prostoru zóny existují dvě možnosti. Jsou to následující: Uvnitř, čímž zobrazíte pouze komponenty nacházející se zcela v objemu definovaném zónou. S přesahem, čímž zobrazíte všechny komponenty, které nějakou částí zasahují do objemu definovaného zónou. 5. Existuje možnost pro otevření sestavy pomocí zóny? Při otevírání existující sestavy existuje možnost, která určuje, která existující zóna bude řídit zobrazení komponent po otevření sestavy. 6. Lze pomocí zón zobrazovat komponenty pomocí dialogového okna konfigurace zobrazení? Zóny lze vybírat v dialogovém okně konfigurace zobrazení. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-27

36 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Souhrn lekce V tomto cvičení jste se naučili pomocí zón zobrazit určitou část sestavy, na které pracujete Práce s velkými sestavami spse01650

37 Práce s velkými sestavami Používání konfigurací zobrazení Je možné ukládat konfigurace zobrazení sestavy a rozložené pohledy sestavy. Při uložení konfigurace zobrazení příkazem Konfigurace zobrazení se uloží aktuální stav zobrazení, a proto je možné jej později použít. Poznámka Konfigurace zobrazení uchovávají stavy součástí v sestavě zobrazená/skrytá a zjednodušená/úplná. Pokud například skryjete několik součástí v sestavě, je možné uložit si tuto konfiguraci zobrazení pod zadaným názvem. Když budete později chtít rychle skrýt tyto součásti, je možné použít konfiguraci zobrazení pomocí rozevíracího seznamu Konfigurace na kartě Domů ve skupině Konfigurace. Konfigurace zobrazení lze uložit, použít, upravit a odstranit také pomocí dialogového okna Konfigurace zobrazení. Uloženou konfiguraci zobrazení lze také použít při následujících činnostech: otevření dokumentu sestavy, vložení podsestavy do další sestavy, tvorba výkresu sestavy, tvorba výkresu rozložené sestavy. Konfigurace zobrazení se ukládají do dokumentu, který má stejný název jako dokument sestavy, ale má příponu.cfg. Dokument konfigurace se ukládá do stejné složky jako dokument sestavy. Poznámka Soubor konfigurace umožňuje přidávat, odstraňovat a upravovat konfigurace zobrazení více uživatelům zároveň, čímž podporuje souběžné navrhování. Efektivní používání konfigurací zobrazení Konfigurace sestavy se ukládají do stejného souboru jako konfigurace rozloženého pohledu. Chcete-li používat konfigurace zobrazení efektivně, musí vaše společnost definovat pravidla pojmenovávání, aby mohli všichni uživatele snadno rozeznat typy konfigurace. Poznámka V názvu konfigurace nepoužívejte speciální znaky. Například speciální znaky \ / :! nejsou povoleny. Stav zobrazení/skrytí součástí a podsestav lze nastavit použitím konfigurace sestavy na rozložený pohled. Konfiguraci rozloženého pohledu nelze použít na normální okno sestavy. Z tohoto důvodu nejsou při práci v normálním okně sestavy názvy konfigurací rozložených pohledů zobrazeny v seznamu Konfigurace na kartě Domů. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-29

38 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Otevření dokumentu pomocí konfigurace zobrazení Při práci s velkými sestavami lze dokument otevřít rychleji pomocí takové konfigurace zobrazení, kde byly některé součásti a podsestavy skryty nebo kde byly definovány zjednodušené verze součástí. Konfiguraci zobrazení při otevření sestavy lze použít pomocí seznamu Konfigurace v dialogovém okně Otevřít soubor. Umístění podsestavy pomocí konfigurace zobrazení Při umisťování podsestavy do sestavy lze v dialogovém okně Použít konfigurace vybrat název konfigurace sestavy. Pokud použijete konfiguraci, kde jsou skryty součásti nepotřebné pro umístění, budou se podsestavy rychleji umisťovat a snáze zobrazovat. Názvy konfigurací rozloženého pohledu se v seznamu konfigurací v dialogovém okně Použít konfigurace nezobrazují. Chcete-li použít konfiguraci zobrazení při umisťování podsestavy, je nutné nejprve nastavit příkaz Použít konfigurace v místní nabídce Knihovna součástí. Po nastavení této možnosti a přetažení podsestavy do sestavy se zobrazí dialogové okno Použít konfiguraci, kde je možné vybrat název konfigurace, kterou chcete použít. Používání konfigurací zobrazení v prostředí výkresu Při tvorbě výkresů v prostředí výkresu lze použít konfigurace sestavy i rozloženého pohledu. Po kliknutí na příkaz Průvodce vkládáním pohledů a výběru dokumentu sestavy v dialogovém okně Vybrat model lze také vybrat konfiguraci sestavy nebo konfiguraci rozloženého pohledu. Po výběru jednoho z typů konfigurace se výkresový pohled umístí se součástmi zobrazenými nebo skrytými stejným způsobem, jako při uložení konfigurace. Ve výkresovém pohledu sestavy lze pomocí konfigurací zobrazení nastavit i zobrazení svarových housenek a prvků přidání materiálu. Je například možné skrýt zobrazení svarových housenek a prvků přidání materiálu a potom uložit konfiguraci zobrazení. Pomocí této konfigurace zobrazení lze potom umístit výkresový pohled sestavy, ve kterém budou tyto prvky skryty. Použití konfigurací zobrazení v alternativních sestavách Při práci s alternativními sestavami jsou konfigurace zobrazení k dispozici. Konfigurace zobrazení se chová podle toho, jestli určíte alternativní sestavu jako rodinu sestav nebo jako alternativní polohu sestav. Rodina sestav Konfigurace zobrazení je u rodiny sestav specifická pro členy. Jinými slovy řečeno, člen rodiny sestavy, který je aktivní při vytváření konfigurace zobrazení, je jediný člen, ve kterém můžete konfiguraci zobrazení použít později. Seznam Konfigurace na kartě Domů automaticky filtruje dostupné konfigurace zobrazení. Sestavy s alternativní polohou Konfigurace zobrazení u sestav s alternativní polohou nejsou specifické pro členy. Jinými slovy, konfiguraci zobrazení můžete použít pro jakéhokoliv aktivního členu. Seznam Konfigurace na kartě Domů zobrazuje všechny konfigurace zobrazení Práce s velkými sestavami spse01650

39 Práce s velkými sestavami Zóny a konfigurace zobrazení Funkce zón a konfigurace zobrazení se liší v mnoha směrech. Další informace naleznete v pasáži Porovnání konfigurace zobrazení a zón v tématu nápovědy Zobrazování součástí v sestavách. spse01650 Práce s velkými sestavami 2-31

40 Lekce 2 Práce s velkými sestavami Zobrazování součástí v sestavách Při práci s komplexními nebo neznámými sestavami může být často užitečné změnit zobrazení součástí a podsestav. V Solid Edge lze snadno komponenty v sestavě skrývat a zobrazovat, abyste mohli pracovat efektivněji. Zobrazení a skrytí komponent sestavy Příkazy zobrazení v prostředí sestavy jsou obzvláště užitečné při práci s velkými sestavami. Například si můžete usnadnit umístění nové součásti skrytím většiny součástí v sestavě. Součásti, které se zobrazí, lze vybrat pomocí karty Strom modelu a potom skrýt všechny ostatní součásti pomocí příkazu Zobrazit pouze. Další informace naleznete v tématu Efektivní práce s velkými sestavami. Poznámka Při skrytí součástí nebo podsestav v aktivní sestavě se značky ve stromu modelu změní a označují, že komponenty jsou skryté. Uložení a použití konfigurace zobrazení Po skrytí součástí nebo podsestav lze uložit konfiguraci zobrazení příkazem Konfigurace zobrazení. Uloženou konfiguraci je možné použít na pohled pomocí rozevíracího seznamu Konfigurace na kartě Domů ve skupině Konfigurace. V názvu konfigurace nepoužívejte speciální znaky. Například speciální znaky \ / :! nejsou povoleny. Další informace naleznete v tématu Používání konfigurací zobrazení. Použití zón Pomocí zón lze zobrazovat, skrývat a vybírat komponenty sestavy, například součásti, sestavy, rozvržení, svarové housenky a referenční roviny. Další informace naleznete v tématu Použití zón v sestavách. Porovnání konfigurací zobrazení a zón Konfigurace zobrazení i zóny jsou užitečné nástroje ke správě zobrazení komponent v sestavách. Následující informace porovnávají a ukazují rozdíly mezi konfiguracemi zobrazení a zónami. Konfigurace zobrazení Konfigurace zobrazení vám umožňuje ovládat stav zobrazení komponent bez ohledu na fyzické umístění komponent v modelovém prostoru. Dokumenty přidané do sestavy se nepřidávají do existující konfigurace zobrazení. Je nutné použít konfiguraci, zobrazit komponenty, které chcete přidat do konfigurace, a potom konfiguraci znovu uložit. Při práci s velkými, vnořenými sestavami, sdílenými více uživateli, může být někdy obtížné zachovat efektivitu práce. Při práci s rodinou sestav lze vytvářet konfigurace zobrazení pro určité členy Práce s velkými sestavami spse01650

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Pinnacle MediaCenter

Pinnacle MediaCenter Pinnacle MediaCenter Pinnacle MediaCenter Manuál: Dodatek CZ Březen 2006 Pinnacle Systems GmbH 2006 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nesmí být použita bez písemného souhlasu společnosti

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

Novinky verze 5.4x programu PRO100. 2015 Ecru by Ecru Software

Novinky verze 5.4x programu PRO100. 2015 Ecru by Ecru Software by Ecru Software 2 Obsah 1 Úvod 3 2. Pohled 3 3. Snapování (přichytávání) 4 4. Snadná duplikace 5 5. Kótování 5 5.1. Automatické kótování 5.2. Manuální kótovací čáry 5.3. Vrstvy kót 6 7 9 6. Kapátko 10

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Příručka scénářů modulu Správa portfolia Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

Vestavěné skříně Uživatelská příručka

Vestavěné skříně Uživatelská příručka Vestavěné skříně Uživatelská příručka Komplexní systém pro navrhování vestavěných skříní Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-612 Poznań ul. Rubież 46 Tel.: +48 801000269, +48 616623883 Fax: +48 616429455

Více

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario a) Funkcionalita doplňku Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario Doplněk Parametry Plus slouží k rozšíření základních parametrů produktů, které obsahuje IS Vario. Hlavní zaměření doplňku je kompletní možnost

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám Dell Premier Návod k nakupování a objednávkám Navrženo pro podnikání. Přizpůsobeno pro vás. Nový portál Premier přináší přizpůsobenou a zabezpečenou online sadu nástrojů pro nákup, reporting, vyhledávání

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více