Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s."

Transkript

1 Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.

2 Obsah 1. ÚVOD PROSTŘEDÍ WORKSPACE TECHNOLOGIE A OVLÁDÁNÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚVODNÍ OBRAZOVKA PRACOVNÍ PANEL Spustit proces Vyřízení úkolu Sledování NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ OPERACE ZPRACOVÁNÍ PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ POŠTY A JEJICH POPIS PŘÍCHOZÍ POŠTA Vstupy Podatelna Sekretariát Referent (vedoucí) Referent SekretariátE3 - elektronická fakturace ODCHOZÍ POŠTA Vstupy Referent Sekretariát Podatelna Stavy odeslané pošty Chyby při automatickém odeslání přes ISDS DOPLŇKOVÉ OPERACE Dodatečná odpověď Aktualizace vyřízeného podání Evidence doručení odeslané pošty POPIS POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ OPERACÍ RUČNÍ ZALOŽENÍ PŘÍCHOZÍHO PODÁNÍ RUČNÍ ZALOŽENÍ ODCHOZÍ POŠTY AKTUALIZACE VYŘÍZENÝCH PODÁNÍ ZALOŽENÍ DODATEČNÉ ODPOVĚDI RUČNÍ EVIDENCE DORUČENÍ ODESLANÉ POŠTY ZPRACOVÁNÍ DOŠLÝCH ÚKOLŮ REPORTY A VYHLEDÁVÁNÍ V ARCHIVU APLIKACE DAMADMIN Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 2 (celkem 32)

3 Seznam obrázků Obrázek 1 - Přihlašovací dialog... 5 Obrázek 2 - Úvodní obrazovka... 6 Obrázek 3 - Záložka Spustit proces... 7 Obrázek 4 Uložené rozpracované formuláře - koncepty... 7 Obrázek 5 - Formulář vstupní úlohy... 8 Obrázek 6 Porovnání nabídky Ke zpracování různých uživatelů... 8 Obrázek 7 - Seznam úkolů ke zpracování konkrétního pracovníka... 9 Obrázek 8 - Seznam úkolů skupiny (Ekonomické oddělení)... 9 Obrázek 9 Operace nad skupinovou frontou... 9 Obrázek 10 Standardní operace nad skupinovou frontou...10 Obrázek 11 Příklad definování zástupce...11 Obrázek 12 - Nastavení prostředí...11 Obrázek 13 - Zpracování příchozí pošty...12 Obrázek 14 - Zpracování odchozí pošty...14 Obrázek 15 Spouštěcí ikony procesů pro ruční založení podání...17 Obrázek 16 formulář pro založení osobně doručeného podání...17 Obrázek 17 Dialog pro vyhledávání odesilatelů...18 Obrázek 18 Výsledek vyhledání...18 Obrázek 19 Přenesení výsledku vyhledání do políček odesilatele...19 Obrázek 20 Zpracovatel a příjemci kopií...19 Obrázek 21 Vyplnění informací o došlé poště, Příloh a Poznámek...20 Obrázek 22 Přidání nového formuláře pro další poštu...20 Obrázek 23 Spouštěcí ikona procesu pro novou poštu k odeslání...21 Obrázek 24 Založené úkoly pro dopověď...21 Obrázek 25 formulář pro založení odchozí pošty...22 Obrázek 26 Vyhledání a přidání nového adresáta...22 Obrázek 27 Vybraní adresáti po odstranění prázdných řádků...23 Obrázek 28 Reakce polí adresátů na výběr způsobu odeslání...23 Obrázek 29 Spouštěcí ikona procesu pro aktualizaci podání...24 Obrázek 30 vyplněný formulář pro doplnění vyřízeného podání...24 Obrázek 31 Spouštěcí ikona procesu pro dodatečnou odpověď...25 Obrázek 32 podání s existující odpovědí...25 Obrázek 33 podání, pro které zle založit dodatečnou odpověď...26 Obrázek 34 úkol pro založení odpovědi...26 Obrázek 35 Spouštěcí ikona procesu pro doručení odeslané pošty...27 Obrázek 36 prázdný formulář pro evidenci doručení pošty...27 Obrázek 37 evidence doručení pošty s vybranými podáními...27 Obrázek 38 Porovnání nabídky Ke zpracování různých uživatelů...28 Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 3 (celkem 32)

4 Obrázek 39 - Vyhledávací formulář...29 Obrázek 40 - Strom složek archivu...31 Obrázek 41 - Seznam souborů...31 Obrázek 42 - Seznam souborů s určenými přílohami...31 Obrázek 43 - Detail uloženého souboru s náhledem...32 Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 4 (celkem 32)

5 1. Úvod Dokument popisuje nejprve obecné ovládání uživatelských prostředí Adobe Workspace a Damadmin. V dalších částech pak konkrétní používání při evidenci a zpracování došlé pošty a také jak použít formulář pro připomínkování. Obecně je prostředí Adobe Workspace určené ke správě procesů. V prostředí společnosti PVS procesem míníme například příjem podání, žádanku o dovolenou, nebo například odeslání korespondence libovolný kanálem. 2. Prostředí Workspace Prostředí Adobe Livecycle Workspace ES3 je univerzální prostředí pro interakci s uživatelem. Umožňuje zahajovat a ovládat procesy 1. Dále předávat proces ke zpracování další osobě, přikládat přílohy, nebo vkládat poznámky 2 a další aktivity. 2.1 Technologie a ovládání Prostředí Workspace je založeno na technologii Adobe Flash a uvnitř prostředí se pro zobrazování formulářů využívá aplikace Adobe Reader 3. Je nutné počítat s tím, že první zobrazení formuláře po startu počítače bude o něco pomalejší. Je nutné vyčkat na start jádra aplikace Adobe Reader. Uživatelé ovládají prostředí většinou levým tlačítkem myši. Pravé tlačítko myši, obvykle využívané pro kontextové menu, se v rámci aplikací založených na Adobe Flash využívá jen výjimečně. 2.2 Přihlašování Po skončení testování bude přihlašování do aplikace převedeno na tzv. SSO (Sinlge Sign On), které uživateli přihlášenému k počítači v doméně MS Windows zajistí automatické přihlášení do aplikace bez nutnosti zadávat jméno a heslo. Pokud by však došlo k selhání automatického přihlášení, může si aplikace vyžádat přihlášení. Na následujícím obrázku je přihlašovací dialog, do kterého uživatel zadá své uživatelské jméno a heslo. Jedná se o stejné jméno a heslo, kterým se přihlašuje do prostředí MS Windows. Obrázek 1 - Přihlašovací dialog 1 Proces je v této souvislosti jakýkoliv souhrn uživatelských operací s přesně danými pravidly 2 Pro každý proces a pro každou interakci je možné jednotlivé operace povolit, nebo zakázat. 3 Aplikace Adobe Flash i Adobe Reader jsou zdarma ke stažení na stránkách Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 5 (celkem 32)

6 2.3 Úvodní obrazovka Po přihlášení na konkrétní účet se otevře úvodní obrazovka 4, která se skládá z horní nabídkové lišty a nabídky rychlé navigace pro cílený vstup do pracovního prostředí. Obrázek 2 - Úvodní obrazovka Horní nabídková lišta nabízí nastavení prostředí daného účtu, sledování zpráv týkající se práce s účtem, nápovědu a možnost odhlášení se z prostředí. Na nabídce rychlé navigace je na první pohled patrné rozdělení do tří hlavních oblastí, ve kterých je v prostředí Workspace možné pracovat: Spustit proces spouštění procesů, ke kterým má uživatel oprávnění Ke zpracování přebírání úloh, nebo zpracování přidělených a převzatých úloh Sledování sledování úloh a procesů, kterých se uživatel účastní nebo účastnil Do jednotlivých oblastí se vstupuje kliknutím na příslušnou ikonu a tím se otevře pracovní panel na odpovídající kartě (záložce). Úvodní obrazovka je ukončena volbou pro její vynechání. Jejím zaškrtnutím se po příštím přihlášení úvodní obrazovka vynechá a ihned se otevře pracovní panel Ke zpracování. Nastavení je možné změnit v části Předvolby. V hlavičce okna jsou tlačítka umožňující nastavení a další funkce. Reporty otevírá v novém okně formulář na vyhledání v archivu Předvolby Umožňuje nastavení aplikace jako nepřítomnost, způsob zobrazování úloh, nebo která obrazovka bude zobrazena po přihlášení Zprávy zobrazí výpis zpráv, například o přidělení nebo převzetí úkolu Nápověda odkazuje na stránky Adobe s nápovědou (nápověda je Anglickém jazyce) Odhlásit se odhlásí uživatele, v případě zapnutého automatického přihlášení SSO dojde ihned k opětovnému přihlášení Na této liště zcela vpravo je jméno přihlášeného uživatele. 4 Úvodní obrazovku je možné změnit a to na jednu z oblastí dostupných na této obrazovce Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 6 (celkem 32)

7 2.4 Pracovní panel Pracovní panel se skládá ze tří karet (záložek) Spustit proces, Ke zpracování a Sledování obdobně jako navigace úvodní obrazovky. Přepínání mezi panely se provede kliknutím na příslušnou ikonu (záložku). Každá záložka se skládá z levého navigačního sloupce a pracovního okna Spustit proces Pokud bylo na úvodní obrazovce zvoleno Spustit proces, nebo pokud je úvodní obrazovka vynechána, otevře se pracovní panel na záložce Spustit proces. Obrázek 3 - Záložka Spustit proces Navigační sloupec po levé straně nabízí složky kategorií, do kterých jsou rozděleny procesy, které má uživatel právo spouštět. Kliknutím na příslušnou kategorii se v pracovním okně zobrazí odpovídající procesy. Samotné spuštění procesu se provede kliknutím na kartičku požadovaného procesu. Tím se v pracovním okně otevře formulář procesu. Uživatel následně vyplní požadované položky formuláře. Při otevřeném vstupním formuláři se v dolní liště pracovního panelu nalevo nalézá tlačítko Uložit, které umožňuje rozpracovaný formulář uložit jako koncept. Takto rozpracovaná úloha je následně dostupná z karty Ke zpracování ve složce Koncepty (levý sloupec). Obrázek 4 Uložené rozpracované formuláře - koncepty Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 7 (celkem 32)

8 Pokud jsou vstupní údaje na formuláři vyplněny, pokračuje se kliknutím na tlačítko Dokončit, které je umístěno na dolní liště na pravé straně. Obrázek 5 - Formulář vstupní úlohy Kliknutím na tlačítko Dokončit se proces odstartuje a formulář se uzavře Vyřízení úkolu Vznikne li uživateli úkol ke zpracování, nalezne ho na kartě Ke zpracování, na kterou se dostane buď rovnou z úvodní obrazovky, nebo přepnutím na příslušnou záložku v pracovním panelu. Karta Ke zpracování má po levé straně složky pro Koncepty, vlastní úkoly uživatele a složky s nepřevzatými úkoly skupiny, do kterých je uživatel přiřazen. Každá složka má za názvem v závorce počet v ní zařazených úkolů. Následující obrázek porovnává nabídku na kartě Ke Zpracování testovacího uživatele přiřazeného do jedné skupiny Ekonomické oddělení a uživatele přiřazeného do více skupin. Obrázek 6 Porovnání nabídky Ke zpracování různých uživatelů Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 8 (celkem 32)

9 Složka Koncepty obsahuje úkoly, které byly uloženy pomocí tlačítka Uložit, kdykoliv v rámci zpracování úkolu, jak bylo uvedeno dříve. Složka pojmenovaná jménem uživatele je osobní složka uživatele a obsahuje úkoly, které jsou přiděleny přímo danému uživateli ke zpracování. Úkoly jsou přidělovány procesem automatizovaně, nebo si je sám uživatel převzal z některé skupinové složky. Převzít úlohu může jen ze skupinové složky, do které je organizačně zařazen. Zpracování pokračuje vybráním konkrétního úkolu. Uživatel úkol otevře v pracovním okně, kde ho může vyřídit. Obrázek 7 - Seznam úkolů ke zpracování konkrétního pracovníka Složka nebo složky skupin obsahují úkoly, které byly přiřazeny dané skupině (např. oddělení), ale ještě si je žádný člen skupiny nepřevzal ke zpracování. Každý uživatel, zařazený do skupiny, si může převzít úkol a zajistit jeho zpracování. Obrázek 8 - Seznam úkolů skupiny (Ekonomické oddělení) Převzetí ke zpracování se provádí stisknutím symbolu zámečku. Pokud se stiskne druhé tlačítko, symbol zámečku + šipky, dojde ihned zároveň k otevření úkolu. Obrázek 9 Operace nad skupinovou frontou Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 9 (celkem 32)

10 V případě, že dojde k omylu, nebo uživatel nemůže úkol vyřídit je možné převzatý proces vrátit zpět do skupinové fronty (operace Vrátit), odemknout pro další zpracování, nebo předat jinému konkrétnímu uživateli ke zpracování. Obrázek 10 Standardní operace nad skupinovou frontou Pokud chce uživatel zpracovat úkol ze skupiny, udělá to tak, že nejdříve otevře složku příslušné skupiny, čímž se zobrazí seznam úkolů skupiny v pracovním okně. Uživatel na požadovaný úkol klikne myší a tím otevře detailní popis úkolu v pracovním okně. Spolu s detailním popisem úkolu se v dolní liště nabídnou tlačítka Převzít a Převzít a otevřít, pomocí kterých si úkol přivlastní. Tlačítko Převzít úkol přesune do osobní složky uživatele a odtud ho může později vyřídit. Tlačítko Převzít a otevřít úkol jednak přesune do osobní složky ale rovnou ho i otevře v pracovním okně k vyřízení. V každém případě přesunutím úkolu do osobní složky úkolů, se úkol ze složky úkolů skupiny odebere a pro další uživatele se stane nedostupný. Samotné vyřízení úkolu se provede po vybrání úkolu z příslušné složky a jeho otevřením v pracovním okně. Podobně jako při zpracování úvodní úlohy při spouštění nového procesu popsaného v předchozí kapitole, vyřízení úkolu spočívá většinou ve zpracování nebo kontrole formuláře příslušejícímu danému úkolu. Oproti úloze spouštění procesu, může běžný úkol nabízet více možností ukončení úkolu, kterým odpovídá nabídka vyřizovacích tlačítek. Popis, o jakou úlohu se jedná a jakou operaci má uživatel provést, je popsáno v tzv. Instrukci úkolu. Jedná se o popis na kartě úkolu Sledování Tato část slouží ke sledování procesů, provedené akce, data, zúčastněné osoby a podobně. Informace je možné filtrovat dle různých kritérií. 2.5 Nastavení prostředí Sekce Předvolby umožňuje provést některá nastavení prostředí a především definovat zástupce pro dobu nepřítomnosti a také sdílet svoji frontu úkolů s jiným uživatelem. Po nastavení na mimo kancelář je možné stanovit jeden, nebo více termínů. Dále se nastavuje osoba, která bude zastupovat. Je však možné na základě názvu procesu stanovit výjimku. Takové úkoly nebudou předávány ke zpracování jiné osobě. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 10 (celkem 32)

11 Obrázek 11 Příklad definování zástupce Dále je možné si uživatelsky v části Správa nastavení uživ. rozhraní nastavit chování prostředí aplikace Workspace. Obrázek 12 - Nastavení prostředí Jedná se o nastavení úvodní obrazovky, tedy co se má po přihlášení zobrazit, jaké je výchozí zobrazení seznamu úkolů a také zda se na příchozí úkol (událost) vygeneruje informační . může obsahovat také všechny přílohy daného úkolu. Adresa se v tomto případě shoduje s ovou adresou přebíranou z AD. Z dalších možností nastavení prostředí je zajímavá funkce pro sdílení front úkolů. Je možné po dohodě stanovit osobu, která bude mít přístup do osobní fronty uživatele a vyřizovat jeho úkoly. Přístup je také možné vyžádat. V tomto případě je však nutný souhlas i druhého uživatele 5. 5 Sdílet je možné jen ty operace, u kterých je sdílení při návrhu procesu povoleno Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 11 (celkem 32)

12 3. Operace zpracování příchozí a odchozí pošty a jejich popis V následující kapitole jsou vypsány operace, které je možné v každé části provést, včetně detailního popisu. 3.1 Příchozí pošta Zpracování příchozí pošty je zobrazeno na následujícím obrázku. Osobně Poštou Uložení do EAD Vrátit Vrátit em ISDS Fakturace Podatelna Nepřísluší Sekretariát E3 SPAM SPAM Odeslat Sekretariát Přeposl at Předat referentovi Vyřídit Vyřídit s odpovědí Spuštění procesu odeslání odpovědi Obrázek 13 - Zpracování příchozí pošty Referent (vedoucí) Přeposlat Vyřídit Vyřídit s odpově dí Předat referentovi Vyřídit Vyřídit s odpově dí Referent Vstupy Tento proces může být zahájen: Osobně - zadáním osobně doručeného podání Podatelnou; proces se spouští v aplikaci Workspace v části Spustit proces Zpracovává Podatelna Poštou - zadáním poštou doručeného podání Podatelnou; proces se spouští v aplikaci Workspace v části Spustit proces Zpracovává Podatelna em doručením zprávy na adresu Zpracovává Podatelna ISDS doručením do datové schránky společnosti Zpracovává Podatelna Fakturace doručením zprávy na adresu Zpracovává sekretariát E Podatelna Podatelna doplní adresu odesílatele, zadá předmět a název akce, případně další údaje. Vybere divizi, která bude podání zpracovávat a seznam divizí, které dostanou kopii podání. Jako divizi je možné vybrat také Archiv. Tato volba zajistí uložení do archivu dokumentů bez dalšího zpracování. Podání také může označit za nevyžádanou poštu (SPAM). Pokud je podání označeno jako SPAM, veškeré dále uvedené operace uloží podání do archivu jako nevyžádanou poštu, zpracování podání je ukončeno a považováno za vyřízené. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 12 (celkem 32)

13 V případě vyřizování elektronicky doručených podání, může Podatelna vybrat jeden z dokumentů v poli Přílohy a označit jej. Tento dokument je pak považován za hlavní dokument podání a ostatní za přílohy. Rozdíl je ve způsobu uložení těchto dokumentů do archivu. Zatímco v případě, že není nic vybráno, jsou všechny dokumenty uloženy do základního adresáře. Pak v případě označení hlavního dokumentu, je tento uložen do hlavního adresáře a všechny ostatní jsou uloženy do podadresáře Prilohy. Možné operace: Dokončit odešle ke zpracování na vybraný sekretariát SPAM označí příchozí podání jako nevyžádanou poštu, formulář takto označeného podání se přebarví (nastavení je možné zrušit) Sekretariát Sekretariát především vybírá referenta, který podání zpracuje. Sekretariát samotný může zajistit vyřízení podání. Přeposlat předá podání jiné divizi; počet předání není omezen Předat referentovi předá ke zpracování vybranému referentovi Dokončit ukončí zpracování, odpověď nebude vytvořena Dokončit s odpovědí Ukončí zpracování a vytvoří úkol na odeslání odpovědi. Úkol je ve vlastní frontě úkolů Ke zpracování Referent (vedoucí) Vyřizuje podání předané sekretariátem. Vrátit vrátí podání zpět na sekretariát Předat předá ke zpracování vybranému referentovi Dokončit ukončí zpracování, odpověď nebude vytvořena Dokončit s odpovědí ukončí zpracování a vytvoří úkol na odeslání odpovědi; úkol je ve vlastní frontě úkolů Ke zpracování Referent 2 Vyřizuje podání předané jiným referentem (např. nadřízeným). Vrátit vrátí podání zpět referentovi, který mu podání přeposlal Dokončit ukončí zpracování, odpověď nebude vytvořena Dokončit s odpovědí ukončí zpracování a vytvoří úkol na odeslání odpovědi; úkol je ve vlastní frontě úkolů Ke zpracování SekretariátE3 - elektronická fakturace Pro elektronickou fakturaci, tedy příchozí poštu přijatou přes speciální schránku elektronické pošty, je do zpracování příchozí pošty zapojen sekretariát E3. Podání může být označeno za nevyžádanou poštu (SPAM). Pokud je podání označeno jako SPAM, veškeré dále uvedené operace uloží podání do archivu jako nevyžádanou poštu, zpracování podání je ukončeno a považováno za vyřízené. SPAM označí příchozí podání jako nevyžádanou poštu, formulář takto označeného podání se přebarví (nastavení je možné zrušit) Nepřísluší předá podání ke zpracování Podatelně, neboť nepřísluší této divizi Předat referentovi předá ke zpracování vybranému referentovi Dokončit ukončí zpracování, odpověď nebude vytvořena Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 13 (celkem 32)

14 Dokončit s odpovědí ukončí zpracování a vytvoří úkol na odeslání odpovědi; úkol je ve vlastní frontě úkolů Ke zpracování 3.2 Odchozí pošta Aplikace umožňuje odesílat odchozí podání ručně přes podatelnu nebo automaticky pomocí u nebo ISDS. Od verze aplikace 1.2 je umožněno odesílat poštu více adresátům. Postup zpracování ochozí pošty je znázorněn na následujícím obrázku Vstupy Tento proces může být zahájen: Obrázek 14 - Zpracování odchozí pošty Odpověď vzniká jako úkol osoby, která v procesu příjmu vybere akci Vyřídit s odpovědí. Zpracovává osoba, která vyřídila příchozí podání. Odchozí Ručním spuštěním procesu ; proces se spouští v aplikaci Workspace v části Spustit proces jako Podání -> Nová pošta k odeslání. Zpracovává ten, kdo spustí proces (povoleno všem osobám v PVS). Dodatečná odpověď Ručním spuštěním procesu; proces se spouští v aplikaci Workspace v části Spustit proces jako Podání -> Dodatečná odpověď. Zpracovává ten, kdo spustí proces (povoleno podatelně a sekretariátům) Referent V tomto případě zastupuje referent všechny osoby, které mohou proces spustit. Dokončit předá odchozí poštu k odeslání (automatickému, nebo ručnímu dle vybraného komunikačního kanálu) V případě, že vybere jako komunikační kanál ISDS, je nutné přiložit do procesu přílohu, jinak se proces vrátí zpět k referentovi. V tomto případě má na výběr tyto akce. Opraveno k odeslání Opětovné odeslání Zrušit Zrušení odesílání Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 14 (celkem 32)

15 3.2.3 Sekretariát Tento potvrzovací krok nemusí být součástí procesu ve všech případech. Jsou vybrané divize, které odesílají přímo bez kontroly sekretariátem. Dále pokud odesílá osoba, která je současně ve skupině Sekretariát, pak rovněž není vyžadováno potvrzení sekretariátem. K odeslání postoupí odesílanou poštu do dalšího zpracování Zamítnout Odchozí pošta se zruší Další krok může být vykonán automaticky a to v případě odesílání pomocí datové zprávy ISDS, nebo elektronickou poštou. Odeslání poštou, nebo osobní vyzvednutí se zpracovává na podatelně Podatelna Dokončuje proces fyzickým předáním, nebo odesláním. Odesláno dokončí proces Stavy odeslané pošty S možností odeslání pošty na více adresátů se u každého adresáta eviduje stav odeslání, který může nabývat následujících hodnot: Odesláno zprávu se podařilo úspěšně odeslat adresátovi Doručeno přišlo potvrzení o předání zprávy adresátovi, se změnou stavu se eviduje datum případně (čas) převzetí Nedoručitelné zpráva se nepodařila odeslat adresátovi Odesláním pošty, je pro každého adresáta evidován stav odeslané pošty. Při úspěšném odeslání je stav nastaven na Odesláno Seznam adresátů s informací o stavu odeslané pošty je uživatelům dostupný pomocí aplikace Damadmin (viz. kapitola Aplikace Damadmin). Na operace zpracování odchozí pošty, volně navazují operace pro sledování a evidenci stavu doručení odeslané pošty Chyby při automatickém odeslání přes ISDS Při automatickém odeslání datové zprávy se využívá služeb ISDS, jejichž provozovatelem je Česká pošta a.s. Pokud dojde k chybě nebo konfliktu s pravidly pro odesílání datových zpráv na straně ISDS považuje se odchozí podání za vyřízené a informace o nepodařeném odeslání konkrétním adresátům je předána odesilateli podání formou informačního u. Stav odeslání pro adresáty, kterým se nepodařilo zprávu odeslat se nastaví na Nedoručitelé. 3.3 Doplňkové operace Vedle hlavních operací pro příjem a odesílání pošty, aplikace poskytuje ještě dodatečné operace pro práci s již vyřízenými podáními a pro sledování a evidenci doručení odeslané pošty Dodatečná odpověď Pokud je potřeba pro již vyřízené příchozí podání dodatečně vytvořit a odeslat odpověď, slouží k tomu ručně spouštěný proces Dodatečná odpověď, který je dostupný z Workspace (Spustit proces -> Podání -> Dodatečná odpověď). Proces pro vybrané podání, které musí být již vyřízené a bez existující odpovědi, vygeneruje formou úkolu ve Workspace odpověď na podání, která se zpracuje jako odchozí pošta - odpověď (viz kapitola Odchozí pošta). Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 15 (celkem 32)

16 3.3.2 Aktualizace vyřízeného podání Pokud je potřeba pro vyřízené podání doplnit poznámku nebo dodatečně přidat další dokumenty slouží pro to ručně spouštěný proces Aktualizace podání (Workspace: Spustit proces -> Podání -> Aktualizace podání). Jakákoliv jiné změny vyřízeného podání, než výše uvedené, nejsou možné Evidence doručení odeslané pošty Pro potřeby sledování a evidence doručení odeslané pošty, jednotlivým adresátům slouží procesy: Doručení podání ručně spouštěný proces, který umožňuje evidenci doručení pro podání odeslaná přes podatelnu. Umožňuje ruční evidenci doručení pošty několika podání současně. Proces je dostupný ve Workspace Spustit proces -> Podání -> Doručení podání. Doručení ISDS automaticky spouštěný proces, který zkontroluje stav odeslaných datových zpráv adresátům a v případě zpráv, u kterých došlo k převzetí adresátem, změní u příslušného podání a adresáta stav na Doručeno a zapíše datum a čas doručení (acceptace time datové zprávy) a do příslušného podání v EAD do adresáře Doručenky uloží doručenku datové zprávy jako dokument zfo. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 16 (celkem 32)

17 4. Popis postupů zpracování operací Tato kapitola poskytuje návody, jak postupovat ve vybraných případech při zpracování operací popsaných v předchozí kapitole. Kapitola především vysvětluje práce s formuláři, které slouží pro spouštění a zpracování procesů pokrývajících jednotlivé operace. 4.1 Ruční založení příchozího podání Založení papírového podání umožňuje ručně iniciovat proces zpracování příchozí pošty. Ze všech vytvořených skupin má právo ručně zakládat nové podání doručené poštou nebo osobně pouze osoby patřící do skupiny Podatelna. Papírové podání zahrnuje podání doručená poštou a doručená osobně na podatelnu společnosti. Postup je následující 1. Vyberte složku Podání na levém panelu a v pracovním okně se nabídne proces Ruční založení podání POŠTA, nebo Ruční založení podání OSOBNĚ. Obrázek 15 Spouštěcí ikony procesů pro ruční založení podání 2. Klikněte na kartičku procesu Ruční založení podání a v pracovním okně se otevře úvodní úloha s formulářem. V poli Číslo podání se automaticky vygeneruje číslo podání. Obrázek 16 formulář pro založení osobně doručeného podání Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 17 (celkem 32)

18 Formulář pro zápis nové pošty se skládá ze sekce Nová pošta, která je rozdělena do jednotlivých částí, do kterých se zadají údaje o nové poště. V horní části formuláře je tlačítko pro otevírání vyhledávacího dialogu a v patičce formuláře tlačítko Přidat nový formulář, které přidává další sekci Nová pošta pro zadání dalšího podání. Do modrých polí se dá zapisovat a pole ohraničená červeně jsou povinná. Mimo to, existují pole, u kterých je vyplnění doporučeno. V případě odeslání bez vyplnění, bude uživatel upozorněn a vyzván k doplnění. 3. Vyplňování formuláře začněte zadáním údajů o odesilateli. Pole odesilatele můžete vyplnit přímo, nebo využijte vyhledávací dialog pro vybrání odesilatele ze seznamu odesilatelů. 4. Pro otevření vyhledávacího dialogu klikněte na tlačítko Zobraz vyhledávání. 5. V dialogu vyhledávání můžete do jednotlivých polí zadat parametry pro vyhledávání. Pro příklad zadáme do pole město Plzeň Obrázek 17 Dialog pro vyhledávání odesilatelů 6. Kliknutím na tlačítko Hledej, se provede samotné vyhledání a do rozbalovacího pole se přenese výsledek hledání. Současně se zobrazí informace o počtu nalezených firem. Obrázek 18 Výsledek vyhledání 7. Ve výsledku hledání vyberte požadovanou firmu a pomocí tlačítka Načti vybraného odesilatele, které se objevilo v sekci Odesilatel současně s otevřením vyhledávacího dialogu, ji přeneste do formuláře. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 18 (celkem 32)

19 Obrázek 19 Přenesení výsledku vyhledání do políček odesilatele 8. Vyhledávací dialog můžete uzavřít tlačítkem Skryj vyhledávání. 9. Dále vyplňte sekci Předmět a Akci a vyberte, kdo podání Zpracuje, tomu bude podání předáno ke zpracování. Nakonec v této sekci vyberte oddělení, která dostanou podání v kopii. V poli příjemců kopií můžete vybrat více hodnot přidržením tlačítka Ctrl, nebo Shift 6. Pokud v poli Zpracuje vyberete Archiv, tak se příchozí pošta jen uloží do elektronického archivu. Je však možné rozeslat ji dále pomocí výběru příjemců kopie. Obrázek 20 Zpracovatel a příjemci kopií 10. Vyplňte, respektive změňte v případě potřeby, zbylá pole formuláře: Přijato kdy byla pošta přijata. Popište přílohy a případně přidejte poznámky. V některých případech bude zobrazen pro Přílohy jen Ano a Ne (osobně, poštou) v jiných bude uveden výčet elektronických příloh (ISDS, ). Bude-li vybrána konkrétní příloha, založí se do adresáře podání tato příloha a ostatní se uloží do podadresáře./prilohy/ 6 Ovládání je shodné jako například při výběru souborů v Průzkumníkovi ve Windows Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 19 (celkem 32)

20 Obrázek 21 Vyplnění informací o došlé poště, Příloh a Poznámek 11. Na konci formuláře jsou již zmiňovaná tlačítka Resetovat aktuální formulář a Přidat nový formulář. Tlačítkem Resetovat aktuální formulář se vyčistí všechna pole v příslušné sekci Nová pošta vyjma pole Číslo podací. 12. První podání lze považovat za hotové a můžete zadat ještě jedno podání. Stisknutím tlačítka Přidat nový formulář se na formuláři objeví další sekce Nové pošty s vlastním podacím číslem. Obrázek 22 Přidání nového formuláře pro další poštu 13. Po stisknutí tlačítka Dokončit se pracovní okno uzavře a podání se předají k dalšímu zpracování dle vybraných zpracovatelů, nebo se jen uloží do archivu. 4.2 Ruční založení odchozí pošty V této kapitole je popsáno ruční založení a zpracování odchozí pošty a práce s formulářem odchozí pošta. Pro ilustraci byl vybrán případ založení samostatné odchozí pošty procesem Podání -> Nová pošta k odeslání. Dalšími způsoby založení pošty k odeslání je volba Vyřídit s odpovědí v rámci zpracování příchozí pošty nebo založení Dodatečné odpovědi Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 20 (celkem 32)

21 k vyřízenému podání příslušným ručním procesem. V případech odpovědí dochází k automatickému vygenerování zakládacího formuláře ve formě úkolu ve Workspace ve frontě uživatele, který byl iniciátorem odpovědi. Ve všech případech je ale následující postup zpracování shodný. Postup založení odchozí pošty je následující 1. V případě založení nové odchozí pošty vyberte složku Podání na levém panelu a v pracovním okně se nabídne proces Nová pošta k odeslání. Obrázek 23 Spouštěcí ikona procesu pro novou poštu k odeslání 2. V případě založení odchozí pošty jako odpovědi se bude ve frontě úkolů nacházet příslušný úkol(y) pro odpověď Obrázek 24 Založené úkoly pro dopověď 3. Klikněte na kartičku procesu nebo úkolu a v pracovním okně se otevře formulář pro spuštění procesu. V poli Číslo podání se automaticky vygeneruje číslo podání. Formulář pro zápis odchozí pošty se skládá ze sekce Nová pošta k odeslání s identifikátory podání, kterou následují další částí, do kterých se zadají údaje o nové poště k odeslání. V horní části formuláře se nachází sekce pro zadávání adresátů, která obsahuje řádky s údaji o jednotlivých adresátech s možností přidání, ubrání a vyhledání dalších adresátů. Vždy je povinný minimálně jeden adresát. Následují další sekce s údaji o odchozí poště a výběr způsobu odeslání. V patičce formuláře tlačítko Resetovat aktuální formulář, které vymaže veškeré údaje z formuláře mimo čísla podacího a pořadového a data vytvoření. Do modrých polí se dá zapisovat a pole ohraničená červeně jsou povinná. Mimo to, existují pole, u kterých je vyplnění doporučeno. V případě odeslání bez vyplnění povinných nebo doporučených polí, bude uživatel upozorněn a vyzván k doplnění. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 21 (celkem 32)

22 Obrázek 25 formulář pro založení odchozí pošty 4. Vyplňování formuláře začněte zadáním údajů o adresátech. Formulář vždy obsahuje řádek alespoň pro jednoho adresáta. Tento je buď prázdný, nebo, v případě odpovědí, obsahuje údaje o odesilateli příchozí pošty, ke které byla odpověď vytvořena. Další adresáty můžete přidat buď tlačítkem [+], které přidává prázdný řádek, nebo přes vyhledání adresáta tlačítkem Zobraz vyhledávání, které otevře dialog pro vyhledávání adresátů a následně umožní přidat řádek s údaji vyhledaného adresáta. Vyhledávací dialog a práce s ním je shodná, jak bylo popsáno v kapitole Popis zpracování příchozí pošty. Pouze místo tlačítka Načti vybraného kandidáta obsahuje tlačítko Přidat vybraného adresáta. Obrázek 26 Vyhledání a přidání nového adresáta 5. Prázdné řádky adresátů nebo chybně zadané (přidané) adresáty odstraňte tlačítkem [-] v příslušném řádku. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 22 (celkem 32)

23 Obrázek 27 Vybraní adresáti po odstranění prázdných řádků 6. Dále vyplňte pole Předmět a Akci. 7. Vyberte způsob odeslání. Možností jsou jako , jako datová zpráva přes isds nebo odeslat přes podatelnu. Podle vybraného způsobu odeslání se zakrývají, odkrývají a mění povinnosti vyplnění příslušných polí v řádcích adresátů. Obrázek 28 Reakce polí adresátů na výběr způsobu odeslání 8. Doplňte pole adresátů potřebná pro odeslání vybraným způsobem. 9. Pokud mají být součástí odchozí pošty další dokumenty, přiložte je jako přílohy v k tomu určené kartě Příloh. Při vybraném způsob odeslání Dat.schránka, je potřeba také přidat nejméně jeden dokument jako přílohu. Bez toho nelze zprávu přes ISDS odeslat a po dokončení a spuštění procesu odeslání pošty by se vygeneroval úkol vyžadující nápravu. 10. Jsou-li všechna pole vyplněna, spustíte tlačítkem Dokončit proces zpracování odchozí pošty. 4.3 Aktualizace vyřízených podání Aktualizace vyřízených podání je ručně spuštěný proces, který umožňuje přidávat poznámky a dokumenty do již vyřízených podání, jejichž proces zpracování byl již ukončen. Možnost aktualizace vyřízených podání mají uživatelé spadající do skupin sekretariátů a podatelny. Postup při aktualizaci vyřízených podání je následující 1. Ve Workspace vyberte složku Podání na levém panelu a v pracovním okně se nabídne proces Aktualizace vyřízeného podání. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 23 (celkem 32)

24 Obrázek 29 Spouštěcí ikona procesu pro aktualizaci podání 2. Klikněte na kartičku procesu a v pracovním okně se otevře formulář pro aktualizaci vyřízeného podání. V horní části formuláře se nachází dialog pro vyhledání požadovaného podání. Výsledkem vyhledání mohou být vyřízená příchozí i odchozí podání. Údaje o podání vybraného ve výsledku hledání se načte pomocí příslušného tlačítka do polí sekce s údaji o podání nacházející se ve středu formuláře. Pole s údaji o vybraném podání není možné editovat. 3. Přidávanou poznámku zapište do pole Přidat poznámku. 4. Pokud požadujete k vyřízenému podání přidat dodatečné dokumenty, připojte je k formuláři na kartě Přílohy. 5. Ve spodní části formuláře máte možnost zvolit, kam se připojené dokumenty v archívu u vybraného podání uloží. Obrázek 30 vyplněný formulář pro doplnění vyřízeného podání 6. Tlačítkem Dokončit se změny okamžitě uloží do vybraného podání. Úloha negeneruje žádné další úkoly. 4.4 Založení dodatečné odpovědi Založení dodatečné odpovědi je ručně spuštěný proces, který umožňuje generovat založení dodatečné odpovědi k již vyřízenému příchozímu podání, které nebylo vyřízeno formou odpovědí. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 24 (celkem 32)

25 Možnost založení dodatečné odpovědi podání mají uživatelé spadající do skupin sekretariátů a podatelny. Postup při zakládání dodatečné odpovědi je následující 1. Ve Workspace vyberte složku Podání na levém panelu a v pracovním okně se nabídne proces Dodatečná odpověď. Obrázek 31 Spouštěcí ikona procesu pro dodatečnou odpověď 2. Klikněte na kartičku procesu a v pracovním okně se otevře formulář pro založení dodatečné odpovědi. Formulář je téměř shodný s formulářem pro aktualizaci podání, pouze s tím rozdílem, že při vyhledávání se pracuje pouze s vyřízenými příchozími podáními. 3. Je-li vybráno požadované podání, automaticky se zobrazí hláška, zda k němu již existuje nebo neexistuje odpověď. 4. Pokud k vybranému podání existuje odpověď, po stlačení Dokončit se proces ukončí bez jakékoli akce. Obrázek 32 podání s existující odpovědí 5. Pokud k podání odpověď neexistuje, tlačítko Dokončit ukončí úlohu a uživateli ve frontě úkolů vygeneruje úkol pro založení příslušné odpovědi. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 25 (celkem 32)

26 Obrázek 33 podání, pro které zle založit dodatečnou odpověď 6. Vybrání úkolu pro založení odpovědi se otevře formulář pro inicializaci procesu založení a zpracování odchozí pošty (viz. kap. ). Obrázek 34 úkol pro založení odpovědi 4.5 Ruční evidence doručení odeslané pošty Vedle automatického procesu kontrolujícího doručení převzetí elektronických datových zpráv ISDS je součástí aplikace také ručně spouštěný proces, který umožňuje evidovat převzetí pošty odeslané přes podatelnu. Tedy odchozích podání odeslaných ručně nebo pomocí pošty. Proces ruční evidence doručené pošty mají pouze uživatelé spadající do skupiny Podatelna. Postup při ruční evidenci doručení odeslané pošty je následující 1. Ve Workspace vyberte složku Podání na levém panelu a v pracovním okně se nabídne proces Doručení odeslané pošty. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 26 (celkem 32)

27 Obrázek 35 Spouštěcí ikona procesu pro doručení odeslané pošty 2. Klikněte na kartičku procesu a v pracovním okně se otevře formulář pro ruční evidenci doručení odeslané pošty. 3. Jednoduchý formulář obsahuje pole pro vyhledání podání podle čísla podání. Zadejte do pole číslo nebo část čísla požadovaného podání a tlačítkem [>] proveďte samotné vyhledání. Obrázek 36 prázdný formulář pro evidenci doručení pošty Pokud zadanému číslu odpovídá pouze jeden výsledek, rovnou se do formuláře přidá seznam adresátů daného podání, u kterého je možno doplnit známý datum doručení (pokud již nebyly zadány). Pokud zadanému číslu odpovídá více podání, nabídne se seznam výsledků, ze kterého vyberete příslušné podání, a přes tlačítko [>] do formuláře opět přidáte seznam adresátů pro příslušné podání. Po přidání seznamu adresátů do příslušného podání se pro přidání adresátů dalšího podání přesune vyhledávací pole za posledně připojený seznam adresátů. Takto můžete zpracovat doručení adresátů více podání najednou. Obrázek 37 evidence doručení pošty s vybranými podáními Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 27 (celkem 32)

28 4. Je-li seznam doručení adresátům úplný, odešlete formulář ke zpracování tlačítkem Dokončit. Spuštěný proces aktualizuje stavy odeslání u příslušných podání a adresátů, u kterých došlo k doplnění data doručení, na Doručeno a doplní datum doručení. 4.6 Zpracování došlých úkolů V následujícím postupu je popsáno, jak převzít úkoly, které jsou uživatelům přidělovány v rámci zpracování procesů. Jednotlivé úkoly pak většinou používají modifikace formulářů, které byly popsány při zakládání příslušných procesů. 1. Po spuštění uživatelského prostředí přejděte do sekce Ke zpracování. 2. V levé části uvidíte osobní úkoly a dále úkoly přiřazené všem skupinám, do kterých je daný uživatel zařazen. Vyberte frontu, kde je přiřazen nějaký úkol (počet úkolů uvádí číslo v závorce) Obrázek 38 Porovnání nabídky Ke zpracování různých uživatelů 3. Pokud jste vybrali úkoly skupiny, je nutné úkol nejprve převzít. To se provádí stisknutím tlačítka s ikonou zámečku, nebo tlačítka s ikonou zámečku a šipky. Ve druhém případě se úkol ihned otevře ke zpracování 4. Veškeré další operace se provádějí obdobně. Liší se jen vyplňovanými, nebo nastavovanými údaji a připravenými tlačítky s volbami. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 28 (celkem 32)

29 5. Reporty a vyhledávání v archivu Pro vytváření reportů byl navržen speciální report, který zajistí vyhledání dokumentů v EAD podle zadaných kritérií. Formulář je dostupný jednak v sekci Spustit proces a dále přes tlačítko Reporty v hlavičce. Formulář je navržen tak, aby byl vzhledově podobný formuláři, který byl pro vyhledávání doposud používán. Obrázek 39 - Vyhledávací formulář Do formuláře je nutné se přihlásit. Přihlašuje se jménem a heslem jako do prostředí Windows. V případě otevření v samostatném okně tlačítkem Reporty v aplikaci Workspace, je možné ponechat jméno a heslo zapsané po celou dobu práce s formulářem bez ohledu na operace prováděné v rámci prostředí Workspace. Samotný formulář se stahuje ze serveru a je tak zajištěno, že jeho verze bude vždy aktuální. Parametry vyhledávání Přijatá pošta, jejíž číslo podací je z řady 1 Odpověď pošta, jejíž číslo podací je z řady 2, je odpovědí na podání z řady 1 Odeslaná pošta, jejíž číslo podací je z řady 3 a jedná se o samostatně odesílanou poštu Vše veškerá pošta bez ohledu na řadu Položky Číslo podací, Číslo jednací a Číslo doručenky se vyhledávají na přesný obsah. Pole Referent a Hledej text umožňují vyhledávat i na část textu. Vyhledávat je možné jednotlivé slovo, dále část slova pokud nahradíme chybějící část znakem *, případně vyhledávat více slov, pokud nahradíme mezeru mezi slovy znakem +. Pro zjednodušení zadání je možné využít tlačítka na pravé části formuláře, která předvyplní některé údaje ve formuláři. Vyhledávání se spouští tlačítkem Vyhledat. Výsledek může vypadat například jako následující obrázek. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 29 (celkem 32)

30 Obrázek 40 - Výsledek reportu vyhledávání Výsledná pole jsou barevně odlišená podle typu pošty na Příchozí, Odchozí, Příchozí vyřízená a Odchozí - vyřízená. Veškerá vyřízená pošta je navíc označena ikonou odškrtnutí ( fajfky ). Pokud má podání elektronickou přílohu, zobrazí se u podání obrázek sponky na zeleném pozadí. Pokud přílohu neobsahuje, obrázek sponky je přeškrtnut na bílém pozadí. Obrázek je aktivní a odkazuje do prohlížeče archivu na příslušné podání. U odchozí pošty, která je (má být) odeslaná na více adresátů, nejsou uvedení přímo adresáti, ale pouze upozornění více adresátů -> distribuční seznam. Úplný seznam adresátů je dostupný v prohlížeči archivu příslušného podání (přístup přes ikonu sponky). Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 30 (celkem 32)

31 6. Aplikace Damadmin Aplikace Damadmin je obdobou správce souborů ve Windows. Zajišťuje obdobně jako Průzkumník ve Windows procházení složkami a zobrazování souborů. V levé části je strom složek archivu. Zobrazené složky a soubory závisí, se odvozují od oprávnění, které uživatel má. Složka může být prázdná, mohou být zobrazeny soubory a také jejich detaily a zároveň může či nemusí být dostupný samotný obsah souboru. Obrázek 40 - Strom složek archivu Struktura stromu je odvozena od podacího čísla. V nejvyšší úrovni se dělí na část EAD, kde jsou soubory samotného archivu, dále na část TMP kam se ukládají soubory určené k odeslání před tím, než se skutečně odešlou. A nakonec část SPAM, kam se ukládají soubory označené jako nevyžádaná pošta. V další úrovni je rozdělení na příchozí a odchozí poštu a odpovědi na příchozí poštu. Následují postupně složka pojmenovaná dle poslední dvojčíslí aktuálního roku a dvojice složek odvozená z podacího čísla. Rozdělení bylo provedeno proto, aby v jedné složce nejnižší úrovně bylo nejvýše 100 položek. Pokud má uživatel oprávnění na danou složku, zobrazí se mu seznam uložených souborů. Obrázek 41 - Seznam souborů Soubory mohou být buďto v jedné složce, nebo jsou rozděleny na podání a přílohy. V tom případě se přílohy uloží do podadresáře Prilohy. Obrázek 42 - Seznam souborů s určenými přílohami Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 31 (celkem 32)

32 Po rozkliknutí souboru se objeví detail uloženého souboru. Dokáže-li archiv při vložení daný soubor zpracovat, objeví se náhled uloženého souboru. Náhled je zobrazen pouze, pokud má uživatel oprávnění na zobrazení obsahu. Obrázek 43 - Detail uloženého souboru s náhledem Kliknutím na náhled, nebo na odkaz Download se soubor zobrazí. Ovšem pouze v případě, že uživatel má oprávnění zobrazit obsah dokumentu. V případě, že uživatel oprávnění nemá, zobrazí se pouze hlášení o tom, že systém daný soubor nenalezl. Uživatelská příručka EPOP a EAD Strana 32 (celkem 32)

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014 Registr smluv Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny v. 1.0 15.8.2014 EXCON, a.s. Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod...

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 4.1 2009 MVČR

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Podání změny

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Podání změny KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Podání změny O aplikaci Aplikace Podání změny (PZ) slouží k podávání změn v projektu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 Úvod Program Evidence a opravy dlouhodobého drobného hmotného majetku Pracuje dle následujícího grafu : Nákup Pořízený nový majetek Převod První výdej Vyřazení

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Z tohoto dokumentu se dozvíte, jak nastavit správně systém POHODA a e-shop, aby korektně fungovaly přenosy mezi oběma systémy. Propojení

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Nápověda pro systém itesting.cz

Nápověda pro systém itesting.cz Nápověda pro systém itesting.cz Obsah 1. Základní informace... 2 2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Základní menu aplikace... 2 2.3 Moje testy a Naše testy...

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více