Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/12 Lipov

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/12 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí : Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, Lipov 199, IČO: (od , osvědčení MŠMT - v Praze dne 1. června 2005, č. j / ) Zřizovatel školy: Obec Lipov Ředitel školy: Mgr. Jiří Šácha, Velká nad Veličkou 387 Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina telefon, fax, , www stránky: tel.: , b. Úplné školy Školní rok 2011/ stupeň Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet ročníků žáků na třídu ,6 2.stupeň Celkem c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků ,3 Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2011/2012 Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,21 e. Školská rada zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO Školská rada (mimo jiné) dává připomínky k výuce a také podněty zřizovateli na zlepšení vybavenosti školy a tím přispívá ke zvýšení celkové úrovně školy. f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Základní škola Lipov, Číslo jednací Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: NE V ročníku

3 g. Zařízení školního stravování k Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a zaměstnanci školy a ostatní* žáci důchodci 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna 50 7 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 4,2 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 25 fyz. 1/ přepoč. 0,75 Z činnosti školní družiny : keramický a počítačový kroužek j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : Část II. Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet/ 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 11,13/12 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 11,13/12 100% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 10 3

4 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let 1 6 nad 50 let 1 2 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem 3 9 Rodičovská dovolená 2 Ženy 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Metod. jedn. předmětů Zahraniční jazykový kurz Školení v odborné způsobilosti v elektrotechnice Celkem Počet vzdělávacích akcí 8. Romský asistent: NE Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): NE 9. Personální zabezpečení činnosti školy pedagogičtí: Aprobace Vyučuje Čerešňáková Marcela 1. st., spec. pedagogika 1. st. 1. st. Tv, Hv, Inf, Galečka Petr 1. st. 2. st. Pč, Hv Jagošová Dobroslava Čj, De st. - Čj, De 2. st.- Ma, Ov, Vv, Jagošová Věra Ma, Bv Rv, Tv Jakoubková Renata 1. st. 1. st. Šradějová Martina 1. st. mateřská dovolená Mikesková Šárka 1. st. 1. st., Nj - 2. st. Nemčeková Martina 1. st., vychovatelství ŠD, Vv-1. st. Ondrušová Eva Jč, Rv Jč-1.st., 2.st. Aj, Rv Ovečková Jarmila 1. st. 1. st. Šácha Jiří Ma, Tv st. - Tv Veverková Zdeňka Ma, Che st.-ma, Che, Fy, Ov, Rv Urbančíková Andrea Čj, Hv, Aj mateřská dovolená Zajíček Tomáš Ze, Př st.- Ze, Př, Nj, Inf 4

5 nepedagogičtí: administrativní Čerešňáková Růžena pracovnice Jagoš Ladislav školník, topič Jochová Jarmila uklízečka Filková Jitka uklízečka mateřská dovolená Valášková Ludmila uklízečka Vdoviaková Pavla uklízečka Čajková Monika kuchařka vedoucí kuchařka Tomčalová Jitka kuchařka Hořáková Františka kuchařka Maňáková Markéta kuchařka Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují žáků vyznamenáním (*) (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/12: 0, průměr na jednoho žáka: - 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5

6 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2011/12 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 19 nižší ročník 0 Celkem 19 Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/: 0 b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: - Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/12: 11 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2012/2013: 21 6

7 Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... mimoškolní aktivity: ZUŠ, Sokol, Dům dětí a mládeže účasti školy v soutěžích, olympiádách a jiných akcích: Soutěže 2011/ Dopravní hřiště Přespolní běh okresní kolo Hodonín (Dančík I., Červenka D., Maga P., Sedlář J., Kráčal Š. 9. místo Maňáková E., Karásková L., Tomšicová K., Maňáková D. 11. místo Maňák M., Škopík D., Kozumplík P., Čerešňák T., Maňák Jak., Štipčák P. 9. místo Kráčalová E., Hrdinová G., Strachotová H., Machálková T., Štipčáková M. 12. místo Machálek J., Maňáková H., Kománková A., Maňáková K. - jednotlivci Maňák J., Škopík P., Čajka P., Potěšil M., Tomčal D. 8. místo Marečková A., Urbánková Z., Štefková D., Tomčalová R., Maňáková D. 4. místo ) Velký florbal st. okrskové kolo Velká n. V. 1. místo! (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Mikeska M., Pavlas A., Jagoš J., Falešník A., Čajka P., Dohnal N., Lejčko Z., Maňák J., Škopík P.) Velký florbal ml. okrskové kolo Velká n. V. 2. místo (Čerešňák M., Kadubec M., Machálek J., Hartmann D., Zálešák D., Karásek S., Halíček M., Pytel P.) Nohejbal okrskové kolo Velká n. V. st. 1. místo! (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Škopík P.) ml. 4. místo (Čerešňák M., Machálek J., Hartmann D., Halíček M.) Velký florbal st. okresní kolo Hodonín 3. místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Čajka P., Dohnal N., Škopík P., Machálek J.) Nohejbal st. okresní kolo Velká n. V. 2. místo (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Škopík P.) Mikulášský turnaj v sálové kopané Veselí n. V místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Škopík P., Machálek J.) Výběrové kolo na přehlídku zpěváků Slovácká stuha Veselí n. M. (Karásková L., Urbančík M., Jagošová R., Strachotová H., Strachotová K., Jagošová A. postoupili všichni) Matematická olympiáda Z5 okresní kolo Hodonín (Hrdinová G. 6. místo, Strachotová H. 19. místo) Olympiáda z Aj okresní kolo Hodonín (Jagošová A. 11. místo, Hrdina J. 13. místo 7.3. Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje okresní kolo Hodonín (Sečkař J. 2. místo) Basketbal okresní kolo Strážnice 3. místo 7

8 (Čerešňák M., Kadubec M., Machálek J., Pomykal J., Sabota D., Karásek S., Zálešák D., Halíček M., Polehňa T.) 4.4. Kopaná Coca Cola cup místní kolo (okrsek) Lipov 1. místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Mikeska M., Falešník A., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J., Hartmann D., Karásek S.) Matematická olympiáda Z7 okresní kolo Hodonín (Strachotová K. 7. místo) Malý florbal okrskové kolo Velká n. V. 1. místo (Jagoš M., Potěšil M., Mikeska M., Jagoš J., Hudeček T., Falešník A., Pavlica K., Dohnal N., Maňák J., Hartmann D., Machálek J.) Vybíjená okrsek Velká n. V. hoši 4. místo (Čerešňák D., Čerešňák T., Kozumplík P., Šilhavý D., Škopík D., Maňák M., Maňák J. Halíček L., Štipčák P., Červenka D., Dančík I.) děvčata 2. místo (Hrdinová G., Strachotová H., Jagošová R., Machálková T., Páčová Š., Štipčáková M., Karlíková P., Gajdoštíková N., Maňáková E., Jagošová A., Karásková L.) McDonalds cup okrskové kolo Hroznová Lhota mladší tř. 4. místo (Dančík I., Červenka D., Maga P., Sedlář L., Kráčal Š., Nálepa B., Maga M., Joch T., Kománek D., Jagoš F.) starší tř. 2. místo (Čerešňák D., Čerešňák T., Šilhavý D., Škopík D., Maňák M., Maňák J.,Halíček L., Štipčák P., Jagošová R., Štipčáková M.) Malý florbal ml. okrskové kolo Veselí n. M. 2. místo (Čerešňák M., Kadubec M., Machálek J., Hartmann D., Pomykal J., Sabota D., Halíček M., Polehňa T.) Kopaná Coca Cola cup 1. kolo (okrsek) Lipov 1. místo!!! (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Falešník A., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J., Hartmann D., Dohnal V.) Mezinárodní turnaj v sálové kopané Velká n. V. 1. místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J.) Malý florbal okresní kolo Strážnice 4. místo (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Jagoš J., Pavlas A., Škopík P., Čajka P, Machálek J.) Kopaná Coca Cola cup 2. kolo (okres) Lipov 2. místo!!! (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Mikeska M., Potěšil M., Falešník A., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J., Hartmann D., Dohnal V., Karásek S.) O zlatou srnčí trofej okresní kolo Hodonín Sečkař J. 1. místo Sečkařová K. 3. místo Pohár rozhlasu ml. okresní kolo Kyjov celkově 12. místo Hartmann D., Pomykal J., Machálek J., Čerešňák M., Karásek S., Kadubec M., Sabota D., Polehňa T., Pytel P Pohár rozhlasu st. okresní kolo - Kyjov celkově 8. místo Pavlas A. 2. místo výška, 3. místo míček Joch D. 2. místo dálka Mikeska M. Potěšil M. 8

9 Pavlica K. Falešník A. Čajka P. - Lejčko Z. Škopík P Malá kopaná st. okrsek Lipov 1. místo! (Joch D., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Falešník A., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Dohnal V.) 4.6. Malá kopaná st. okres Dubňany 2. místo! (Joch D., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Jagoš M., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Dohnal V., Maňák J.) Malá kopaná ml. okrsek Velká 1. místo! (Kadubec M., Machálek J., Sabota D., Karásek S., Hartmann D., Halíček M., Polehňa T., Pytel P., Škopík D.) Malá kopaná ml. okres Veselí n.m. 2. místo! (Kadubec M., Machálek J., Sabota D., Karásek S., Hartmann D., Halíček M., Polehňa T., Pytel P., Škopík D.) Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ byli oceněni tito žáci 9. třídy: 1. Mikeska Michal.7475 b. 2. Joch David.7220 b. 3. Urbánková Zuzana 5110 b. Podle navržených kritérií pro 1. stupeň ZŠ byli oceněni tito žáci 5. třídy: 1. Strachotová Helena b. 2. Hrdinová Gabriela b. 3. Kráčalová Edita b. Individuální reprezentace školy HRA NA CIMBÁL Jagošová Adéla 3.tř 1. místo v celostátním kole soutěže ve hře na cimbál Karásková Ludmila 3. tř. 2. místo v krajském kole soutěže ve hře na cimbál SÓLOVÝ ZPĚV Strachotová Helena 5.tř. 2. místo v okresním kole národní soutěže uměleckých škol, účast na oblastním kole Horňácký zpěváček 2012 a na okresním kole přehlídky tanečních oborů ZUŠ. Horňácký zpěváček 2012 oblastní kolo Jagošová Elena 1. tř. John Vojtěch 1. tř. Jagošová Adéla 3. tř. 9

10 STUHA Slávka Volavého Martin Urbančík Ludmila Karásková Rozálie Jagošová Helena Strachotová 5. tř. 3. tř. 3. tř. 4. tř. O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ okresní kolo přírodovědné soutěže Karolína Sečkařová 4. tř. 3. místo Kolektivní reprezentace školy LIPOVJÁNEK I. - reprezentace školy v obci a okolí 1.třída Maňáková Vendula, Jagošová Elena, Jagoš Adam, Jagoš František, Valášek Ondřej 2. třída Polehňa Ondřej, Miškeřík Michal, Kráčal Šimon, Maga Milan, Nálepa Bronislav, Galečková Natálie, Migotová Anežka, Křižanová Tereza 3. třída- Urbančík Martin, Maga Petr, Maňáková Eva, Jagošová Adéla, Karásková Ludmila 4.třída Čerešňáková Eva, Jagošová Rozálie, Machálková Tereza, Páčová Šárka MAŽORETKY reprezentace školy v obci a okolí 1. třída - Mańáková Vendula, Kopecká Adéla 2. třída Křižanová Tereza, Koláčková Natálie, Migotová Anežka 3. třída- Karásková Ludmila, Machálková Kristýna 4.třída Jagošová Rozálie, Čerešňáková Eva, Páčová Šárka, Machálková Tereza, Sečkařová Karolína, Karlíková Petra 5. třída Hrdinová Gabriela, (14) Sportovní soutěže Vybíjená okrsek Velká n. V. děvčata 2. místo (Hrdinová G., Strachotová H., Jagošová R., Machálková T., Páčová Š., Štipčáková M., Karlíková P., Gajdoštíková N., Maňáková E., Jagošová A., Karásková L.) McDonalds cup okrskové kolo Hroznová Lhota starší hoši tř. 2. místo (Čerešňák D., Čerešňák T., Šilhavý D., Škopík D., Maňák M., Maňák J.,Halíček L., Štipčák P., Jagošová R., Štipčáková M.) 1. stupeň ZŠ Individuální reprezentace školy Matematická olympiáda Z5 okresní kolo Hodonín (Hrdinová G. 6. místo, Strachotová H. 19. místo) Olympiáda z Aj okresní kolo Hodonín 10

11 (Jagošová A.(7) 11. místo, Hrdina J.(9) 13. místo 7.3. Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje okresní kolo Hodonín (Sečkař J. 2. místo) Matematická olympiáda Z7 okresní kolo Hodonín (Strachotová K. 7. místo) O zlatou srnčí trofej okresní kolo Hodonín Sečkař J.(8) 1. místo Kolektivní reprezentace školy LIPOVJÁNEK II. reprezentace školy v obci a okolí 5. třída Škopík David, Hrdinová Gabriela, Kráčalová Edita, Strachotová Helena 6. třída Maňáková Hana, Migotová Klára, Polehňa Tomáš 7. třída - Karásek Silvestr, Machálek Jan, Zálešák David, Jagošová Alžběta, Kolaciová Eliška, Mikesková Pavla, Mikesková Simona, Strachotová Karolina 9. třída Hrdina Jáchym MUZIKA LIPOVJÁNKU 6. třída Maňák Štěpán 8.třída Dohnal Nikolas, Dohnal Viktor, Škopík Patrik, Machálek Michal 9. třída Jagoš Jiří, Potěšil Marek (Slovák Denis, Pešková Jitka) Mažoretky reprezentace školy v obci a okolí Nezbedy 2. st. 7 Společenské tance - reprezentace školy v obci a okolí Žáci 8. a 9. roč. 7 párů (1-8, 13-9) 14 Atletika Přespolní běh okresní kolo Hodonín (Dančík I., Červenka D., Maga P., Sedlář J., Kráčal Š. 9. místo Maňáková E., Karásková L., Tomšicová K., Maňáková D. 11. místo Maňák M., Škopík D., Kozumplík P., Čerešňák T., Maňák Jak., Štipčák P. 9. místo Kráčalová E., Hrdinová G., Strachotová H., Machálková T., Štipčáková M. 12. místo Machálek J., Maňáková H., Kománková A., Maňáková K. - jednotlivci Maňák J., Škopík P., Čajka P., Potěšil M., Tomčal D. 8. místo Marečková A., Urbánková Z., Štefková D., Tomčalová R., Maňáková D. 4. místo ) Velická laťka okrskové kolo - Velká nad Veličkou ml. žáci : Machálek Jan -6. Místo, Karásek Silvestr 9. Místo, ml. žačky: Maňáková Hana 8. Místo, Mikesková Pavla 9. Místo st. žáci: Joch David 5. Místo, Pavlas Adam 6. Místo st. žačky: Čerešňáková Jana 11. Místo 11

12 Pohár rozhlasu - okresní kolo Kyjov Pohár rozhlasu ml. okresní kolo Kyjov celkově 12. místo (Hartmann D., Pomykal J., Machálek J., Čerešňák M., Karásek S., Kadubec M., Sabota D., Polehňa T., Pytel P Pohár rozhlasu st. okresní kolo - Kyjov celkově 8. místo (Mikeska M., Potěšil M., Pavlica K., Falešník A.,Čajka P., Lejčko Z., Škopík P., Pavlas Adam, Joch David) Pavlas A. 2. místo výška, 3. místo míček Joch D. 2. místo dálka Sportovní hry Nohejbal Nohejbal okrskové kolo Velká n. V. st. 1. místo! (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Škopík P.) ml. 4. místo (Čerešňák M., Machálek J., Hartmann D., Halíček M.) Nohejbal st. okresní kolo Velká n. V. 2. místo (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Škopík P.) Malý florbal Malý florbal st. okrskové kolo Velká n. V. 1. místo (Jagoš M., Potěšil M., Mikeska M., Jagoš J., Hudeček T., Falešník A., Pavlica K., Dohnal N., Maňák J., Hartmann D., Machálek J.) Malý florbal ml. okrskové kolo Veselí n. M. 2. místo (Čerešňák M., Kadubec M., Machálek J., Hartmann D., Pomykal J., Sabota D., Halíček M., Polehňa T.) Malý florbal st. okresní kolo Strážnice 4. místo (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Jagoš J., Pavlas A., Škopík P., Čajka P, Machálek J.) Velký florbal Velký florbal st. okrskové kolo Velká n. V. 1. místo! (Joch D., Jagoš M., Potěšil M., Mikeska M., Pavlas A., Jagoš J., Falešník A., Čajka P., Dohnal N., Lejčko Z., Maňák J., Škopík P.) Velký florbal ml. okrskové kolo Velká n. V. 2. místo (Čerešňák M., Kadubec M., Machálek J., Hartmann D., Zálešák D., Karásek S., Halíček M., Pytel P.) Velký florbal st. okresní kolo Hodonín 3. místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Čajka P., Dohnal N., Škopík P., Machálek J.) Kopaná Mikulášský turnaj v sálové kopané Veselí n. V místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Škopík P., Machálek J.) 4.4. Kopaná Coca Cola cup místní kolo Lipov 1. místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Mikeska M., Falešník A., Čajka 12

13 P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J., Hartmann D., Karásek S.) Kopaná Coca Cola cup 1. kolo Lipov 1. místo!!! (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Potěšil M., Falešník A., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J., Hartmann D., Dohnal V.) Mezinárodní turnaj v sálové kopané Velká n. V. 1. místo (Joch D., Jagoš M., Pavlas A., Jagoš J., Škopík P., Čajka P., Dohnal N., Maňák J., Machálek J.) Basketbal Basketbal okresní kolo Strážnice 3. místo (Čerešňák M., Kadubec M., Machálek J., Pomykal J., Sabota D., Karásek S., Zálešák D., Halíček M., Polehňa T. spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení): - zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovací a individualizací ke zkvalitnění výuky - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Školy pro venkov (oblast podpory - Zvyšování kvality ve vzdělávání) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: - předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů: - spolupráce školy s PPP a PC: dobrá spolupráce s odborovou organizací: dobrá péče o talentované žáky: IPŽ, konzultace, příprava na soutěže, péče o zaostávající, problémové žáky: IPŽ, konzultace, účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: vystoupení tanečního kroužku na školním plese, vystoupení souboru Lipovjánek I. a II. na schůzi důchodců, ke Dni matek a na Mladém Horňácku a Horňáckých slavnostech ve Velké nad Veličkou (Galečka, Ovečková, Jagoš L., Jagošová D) a vystoupení mažoretek ke Dni matek; Mgr. Petr Galečka - primáš cimbálové muziky, člen školské a kulturní komise při OÚ v Lipově a člen ochotnického divadelního souboru v Lipově, Ladislav Jagoš - vedoucí folklorního souboru Lipovjan a organizační vedoucí mužského pěveckého sboru, Mgr. Tomáš Zajíček - člen zastupitelstva v Louce a předseda komise pro životní prostředí, Mgr. Šárka Mikesková členka školské rady LVVZ, školy v přírodě, : 0 13

14 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Lipovjánek I Lipovjánek II Cimbálová muzika 1 9 Společenské tance 1 20 Keramika 1 14 Sportovní hry 2 42 Počítačový 1 16 Dyslektický, logopedický 1 2 Angličtina hrou 1 13 Mažoretky 2 20 Máme rádi zvířata 1 10 Vaření 1 16 Ruský jazyk 1 11 Část VII. Zhodnocení a závěr V průběhu školního roku 2011/12 byly splněny všechny výchovně vzdělávací úkoly dané vzdělávacím programem (Základní škola Lipov, školní vzdělávací program v ročník), které jsou pro školu prioritou. Již tradiční je velmi dobrá spolupráce se zástupci Obce Lipov, kteří mají velký zájem na soustavném zlepšování vybavenosti školy. V současné době využívají učitelé i žáci čtyři interaktivní tabule (dvě na 1. stupni a dvě na 2. stupni ZŠ), které přispívají ke zkvalitňování výuky na obou stupních ZŠ a také vybavení školním nábytkem a učebními pomůckami (výukové programy, ) je na velmi dobré úrovni. Také v tomto školním roce přispěla akciová společnost Koexpro Ostrava částkou Kč na ceny pro nejlepší žáky naší školy (Cena A. a J. Hlubíkových) a Kordárna Plus, a. s. Velká nad Veličkou pak částkou Kč na soustředění Lipovjánku (10000,-) a pořízení výukových programů (7000,-). 14

15 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 VŠ školní metodik prevence 1 VŠ úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog - školní speciální pedagog - (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog - školní speciální - pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: prac. schůzky PPP Hodonín, úřad práce Hodonín, PS Hodonín - sem. pro VP školní metodik prevence: seminář a schůzky ŠMP PPP Hodonín školní psycholog: - školní speciální pedagog: - 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - organizaci, která grant poskytuje: - výši fin. částky: - b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. sponzor, jiné. Uveďte zdroj: - výše finanční částky (v Kč): - 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 9. 1 Tělesné postižení 8. 1 Zrakové postižení 3. 1 Celkem 3 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků - Celkem 15

16 1. Prevence sociálně patologických jevů Část IX. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů komentář školení PPP a PS Hodonín ve vyuč. předmětech Ov, Rv ve vyuč. předmětech Ov, Rv, Prv, Př ve vyuč. předmětech Ov, Rv, Prv, Př, Che Projektová výuka, skupinová práce, přednášky, besedy škola má zpracovaný MPP kroužků, akce školy, ŠD ŠMP, tř. uč. a ředitel školy sledují výskyt soc. pat. jevů průběžně individuálně po domluvě individuálně po domluvě odborné příručky, met. pokyny MŠMT obsahuje ano, viz přehled akcí školy 1. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Záškoláctví 1 Šikanování 1 Vandalismus 0 Rasismus 0 16

17 Část X. Další údaje (dle uvážení) Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov,okres Hodonín,příspěvková organizace,lipov 199,696 72,IČO: b/ Zřizovatel školy: Obec Lipov c/ Jméno ředitele školy: Mgr.Jiří Šácha d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Dagmar Šantavá e/ Telefon: f/ Kapacita školy (dle výpisu ze sítě):50 g/ E mailová adresa: h/ Provoz školy (od - do): od 6:30 do 16:00 hodin Provoz jednotlivých tříd (od - do): od 7:30 do 15:15 hodin a druhá třída od 6:30 do 16:00 hodin Oddělení byla věkově smíšená. i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 0 Školní rok 2011/2012 Počet tříd Celkový počet dětí Průměr. počet dětí na jednu třídu Průměr. počet dětí na učitele Počet dětí 5dní/měs. tř. standardní tř. speciální-logo tř.speciální- jiné tř. internátní Celkem Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové aktivity dětí, další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje stručný popis. Na první místo ve vzdělávání dítěte v naší mateřské škole klademe důraz pro všestranný rozvoj dítěte a vytváření prostoru a podmínek pro jeho optimální vývoj a rozvoj. I letošní školní rok jsme se snažili nabídkou četných aktivit zpestřit a zpříjemnit dětem pobyt v mateřské škole. Nadále je naše práce zaměřena na poznávání překrásného přírodního prostředí, v němž je naše mateřská škola položena a rozvoji vztahu k ochraně přírody a všeho živého v ní. Rozvíjíme náš Školní vzdělávací program s názvem Souznění s přírodou Bílých Karpat aneb CO MI VYPRÁVĚL STROM rok SE SLUNÍČKEM KOLEM SVĚTA Za důležitou a přínosnou považuji spolupráci s SPC Kyjov, pod jehož vedením jsme vzdělávali jedno integrované dítě s lehkou mentální retardací. Pro toto dítě byl schválen asistent pedagoga v rozsahu 10 hodin týdně, jehož funkci zastávala paní učitelka ŘIČICOVÁ Bedřiška. Dalším integrace byla schválena pro dítě s poruchou autistického spektra, ke kterému byl přidělen asistent v rozsahu 20 17

18 hodin týdně STRACHOTOVÁ Jana. Integrace tohoto dítěte se uskutečnila pod vedením a odborným dozorem SPC Štolcova BRNO. Integrace dětí se zdravotním znevýhodněním byla velkým přínosem i pro ostatní děti mateřské školy. Integrované děti nebyly žádným způsobem vyčleňovány z kolektivu dětí. Děti se chovaly vůči integrovaným dětem velmi kamarádsky, tolerantně a ve všem byly svolné těmto kamarádům pomáhat. Velkou poctou pro nás byla pochvala SPC Kyjov za zpracované individuální vzdělávací plány a pokroky integrovaných dětí. Dlouhodobým záměrem všech pedagogických i provozních zaměstnanců dlouhodobě zůstává, aby děti v naší mateřské škole byly spokojené, aby rodiče spatřovali v mateřské oázu jistoty a aby zde spatřovali místo, kde se u dětí upevňují lidské a mravní hodnoty. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY: školní rok I v tomto školním roce se děti pravidelně v týdenních intervalech scházely ( dle vlastní volby) v kroužku MAŽORETEK pod vedením paní VADOVIČOVÉ Kateřiny, ve folklorním kroužku LIPOVJÁNEK ( přípravka ) pod vedením Mgr. SEDLÁŘOVÉ Ireny a MAŇÁKOVÉ Veroniky. Po dohodě s rodiči a základní školou k nám docházela jednou týdně Mgr. ČEREŠŇÁKOVÁ Marcela odborný logoped ZŠ kroužek LOGOPEDIE. V druhém pololetí školního roku jsme opět uspořádali tříměsíční kurs GRAFOMOTORIKY pro předškoláky. AKTIVITY MŠ ZÁŘÍ: o Schůzka s rodiči :30 hod o Divadlo BARBORKA MŠ 10:45hod o Rozloučení s létem (s rodiči) Cesta pohádkovým okolí MŠ lesem s dýňovými světýlky ŘÍJEN: o Tvoření s podzimními plody celý MŠ měsíc o Maňáskové divadlo MŠ 9:30hod o Běh Babího léta štafeta mateřských škol z okolí hřiště ZŠ o Slavíme 1. místo Babího léta společná oslava MŠ o Fotografování dětí MŠ LISTOPAD: o Školičková olympiáda hřiště ZŠ o Slavnostní vyhodnocení + oslava s dorty MŠ o ŠKOLÁČEK odpoledne s rodiči MŠ (CO MÁ ZNÁT PRVŇÁČEK?) o Divadélko ŠIKULKA MŠ o Tvoření s podzimem celý MŠ měsíc o Lampiónový průvod + vystoupení dětí MŠ před OÚ PROSINEC: o Mikulášská nadílka MŠ o Vánoční vystoupení pro tělesně postižené spoluobčany o Maňáskové divadlo MŠ o Vánoční besídky o Vystoupení na DPS DPS LEDEN ÚNOR: (grafomotorika 1x týdně) Sokolovna 14:00 hod

19 o Schůzka s rodiči - GRAFOMOTORIKA MŠ o Zahájení GRAFOMOTORIKY 6.2. MŠ 7.2. o Zimní aktivity na školní zahradě BŘEZEN: (grafomotorika 1x týdně) o Divadélko POLEPŠENÁ VRÁNA MŠ 9:30hod o Rozloučení se zimou hravé dopoledne okolí Lipova o vystoupení pro ZTPS U kozla o Vítání dětí OÚ o Schůzka s rodiči MŠ o Velikonoční pohádka Strážnice HD KD 9:00 hod o Rozloučení se starou školkou hravé dopoledne se MŠ skřítkem ŠKLIČKOU o GALERIE NA PLOTĚ výstava dětských prací plot MŠ o UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ stěhujeme se do ZŠ o DUBEN: (grafomotorika 1x týdně) o Zahájení rekonstrukce MŠ 2.4. o Zápis do mateřské školy o JEŽIBABY hravé dopoledne okolí Lipova + areál Myslivny o Velikonoční tvoření celý měsíc KVĚTEN: o BABIČKÁM vystoupení na DPS DPS o MAMINKÁM vystoupení na Sokolovně Sokolovna o Školní výlet Zámek Milotice Milotice o Divadélko NOČNÍ VÍLA MŠ 9:30 hod o Na návštěvě u oveček pana Jagoše u pana Jagoše o ZPÍVÁNKY hudební program MŠ o Hrátky s vodou a na vodě - MDD Maňáčany o Jízda vlakem do Veselí návštěva ZUŠ a Městské knihovny o Návštěva invalidních důchodců přání dětem ČERVEN: o Vystoupení Ceny Jaromíra Hlubíka ZŠ o Táborák o Šerpování školáčků o Sportovní hry o divadélko - BARBORKA MŠ 9:00 hod b/ Věkové složení dětí Počet dětí

20 a později 0 Celkem dětí: 50 c/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 10 Dodatečné odložení povinné školní 0 docházky Celkem 0 d/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 1 Mentální retardace 1 Autista e/ Školy v přírodě Počet dětí Počet dnů na jedno dítě celkem 0 0 f/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 120 Kč Část III. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity: 0 Nesoutěžní přehlídky: 0 Soutěže Běh babího léta - soutěž ve štafetovém běhu v rámci mikroregionu děti naší mateřské školy obsadily 1 místo. V roce 2011/12 byla naše mateřská škola školou POŘADATELSKOU. Velmi hezky ( k obrovskému nadšení všech zúčastněných) se nám tato akce podařila organizačně zvládnout. Počet zúčastněných mateřských škol 8 ( Tasov, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Hrubá Vrbka, Blatnice, Louka a Lipov.). Celkem závodilo 80 dětí + 8 učitelek. Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2011/ Ukončení docházky dítěte zahájení 21 povinné školní docházky Ukončení docházky dítěte (rodinné důvody) 1 Počet nepřijatých dětí 1 Důvod plná kapacita MŠ. Rodič přišli 20

21 k zápisu až v měsíci září Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 stav ke Vzdělání nejvyšší Počet učitelů Asistent pedagoga dosažené Střední pedagogická škola 4 1 VŠ-předškolní výchova VŠ-speciální pedagogika střední + kurs asistenta pedagoga 1 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 stav k Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Kvalifikovaní učitelé 4 3,6 100 % Nekvalifikovaní učitelé Celkem 100 % 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne fyzických!) Počet do 35let nad 50 let Důchodci Celkem let Ve školním roce 2011/2012 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): žádný 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Dálkové studium speciální pedagogiky předškolního věku Dálkové studium SPgŠ Počet zúčastněných pracovníků JAGOŠOVÁ Ivana STRACHOTOVÁ Jana 21

22 Další vzdělávání pracovníků je z velké části podmíněno nabídkou SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Pedagogičtí pracovníci však po celý průběh školního roku čerpají nové znalosti, vědomosti a nápady vlastním studiem Katalogu metod a forem práce, publikace PROBLÉMOVÉ DÍTĚ A HRA, studiem EDUKAČNÍHO SYSTÉMU pro děti s poruchami artistického spektra a získáváním nových znalostí a vědomostí z bohaté metodické nabídky učitelské knihovny mateřské školy. 7. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 1 Rekonstrukce mateřské školy Dne byla zahájena a kolaudací dne ukončena celková rekonstrukce mateřské školy, která se nyní může chlubit nově zrekonstruovanou budovou včetně nového veškerého vnitřního vybavení. Konkurzní řízení žádné Změny ve vedení školy Zpracoval/a: Mgr. Jiří Šácha ( ZŠ ), Dagmar Šantavá ( MŠ ) V Lipově dne: podpis a razítko ředitele školy 22

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Lipov 29. 9. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3 3 st I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel školy: obec Nové Bránice Ředitel školy: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2013/14 Lipov 29. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2012/13 Lipov 27. 9. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax: 5432 92; 5432 6880 (v noci fax) e-mail: vedeni@zshroznova.cz Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 BRNO 25.8.2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax:

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Zpracoval a předkládá : Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy V Lomnici 27. září 2013-1

Více

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a Mateřská škola nám. Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 č.j. 10063/2007

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více