FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys"

Transkript

1 FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/ Praha 3 tel/fax: www: Verze dokumentu 1.0

2

3 Obsah : 1. Úvod Koncepce ovládání inteligentní budovy Uživatelské prostředí programu Foxoft Co jsou okruhy Co jsou obrazovky Co jsou scény Akce, které scéna může provést se spínaným okruhem Akce, které scéna může provést se stmívaným okruhem Stavový indikátor ovladače Nastavení programu Foxoft Nastavení okruhů a portů Nastavení obrazovek Nastavení ovladačů Typy ovladačů Zapínací scéna Přepínací scéna Stmívač Žaluzie Sekvence Oddělovač Vlastnosti ovladače Okruhy ovladače Spouštěče ovladače...14

4 1. Úvod Tento dokument slouží jako instalační manuál k dotykovým panelům FTC08 a FTC12 firmy Foxtron. Věříme, že s řešením automatizace budov od firmy Foxtron budete spokojeni a že Vám umožní prohloubit zážitek z užívání inteligentního interiéru. 2. Koncepce ovládání inteligentní budovy Smyslem ovládacího rozhraní inteligentní budovy, je umožnit uživateli jednoduše řídit velké množství jednotlivých aktorů za účelem dosažení žádaného provozního režimu budovy. Na obrázku můžete vidět ovládací rozhraní panelu FTC Uživatelské prostředí programu Foxoft Uživatelské prostředí programu Foxoft je optimalizováno pro ovládání pomocí dotykové obrazovky. Nejdůležitějším ovládacím prvkem je horní nástrojová lišta, která má v levé části aktuální datum a čas. Poklepáním na datum a čas dojde k vyvolání dialogu zadání hesla. Po jeho správném zadání dojde k vyvolání dialogu pro nastavení data a času.

5 Vlevo od zobrazení času následuje ikona Scény pro přepnutí do režimu ovládání osvětlení. Ikona Žaluzie slouží pro přepnutí do režimu ovládání žaluzií. Po jejím stisku dojde k zobrazení ovladačů žaluziových okruhů. Stisk následující ikony Přehled vyvolá zobrazení přehledu všech ovládaných okruhů. Zde je možno všechny okruhy nezávisle ovládat a sledovat jejich stav. Ikona Internet zobrazí jednoduchý webový prohlížeč. Dále následuje ikona Čištění displeje po jejímž stisku přestane dotyková obrazovka na definovaný čas přijímat povely, což umožňuje očištění displeje bez rizika nechtěného stisku některého z ovládacích prvků.

6 Stisk ikony Uzamčení zobrazí spořič obrazovky. Do ovládacího rozhraní je možné se vrátit stiskem libovolného bodu na obrazovce. V konfiguračním rozhraní panelu je možné návrat do ovládacího rozhraní zabezpečit uživatelským heslem. Poslední ikona slouží pro vstup do konfiguračního rozhraní, které je zabezpečeno administrátorským heslem Co jsou okruhy FTC08 umožňuje pomocí sériové linky ovládat jednotky na sběrnici DALI nebo PEX, které v sobě zahrnují jeden nebo více silových výstupů označovaných jako okruhy. Podle typu jednotky jsou okruhy obsažené v jednotce buď spínané anebo stmívané. Spínaný okruh může být nastaven pouze do dvou stavů - zapnuto nebo vypnuto, stmívaný umožňuje plynule nastavit velikost výstupního výkonu v rozsahu 0%-100%. Ke konfiguraci okruhů s rozhraním PEX resp. DALI slouží programy PEX2.0 a DALIConfig firmy Foxtron Co jsou obrazovky Na FTC08 můžeme definovat pro větší přehlednost až 24 tzv. Obrazovek, mezi nimiž je možné přepínat stiskem příslušného tlačítka u dolního okraje displeje. Pro každou obrazovku můžeme definovat tzv. Scény. Po zapnutí dotykového panelu program zobrazí obrazovku nastavenou jako výchozí Co jsou scény Scéna je tvořena nastavením vybrané skupiny okruhů do požadovaných hodnot a na obrazovce je reprezentována ovládacím prvkem s názvem a stavovým indikátorem. Vyvoláním scény se nastaví ovládané okruhy do zvoleného stavu. Scénu lze vyvolat stisknutím jejího názvu nebo pomocí tzv. spouštěčů popsaných v dalším textu. Okruhy, které nějaká scéna ovládá, lze libovolně vybírat ze všech dostupných okruhů. Každá scéna může ovládat libovolné množství okruhů, nezávisle na tom, co ovládají jiné scény.

7 Akce, které scéna může provést se spínaným okruhem neovládat - stav daného okruhu není danou scénou ovlivňován zapnout vypnout generovat puls - daný okruh se zapne a po uplynutí času zadaného ve vteřinách se vypne Akce, které scéna může provést se stmívaným okruhem neovládat - stav daného okruhu není danou scénou ovlivňován nastavit na hodnotu 0 až 100% - výstupní úroveň daného okruhu se nastaví na zadanou poměrnou hodnotu. Změna na cílovou úroveň potrvá nastavený počet vteřin Stavový indikátor ovladače Stisknutím kruhového stavového indikátoru na pravé straně ovladače scény dojde k vyvolání dialogu, ve kterém je možné ovládat každý okruh z dané scény nazávisle a výsledné nastavení případně uložit.

8 3. Nastavení programu Foxoft Jak již bylo uvedeno v oddílu 2.1 stisknutím ikony ozubeného kola na pravé straně hlavní ovládací lišty vyvoláme dialog pro zadání hesla. Po jeho správném zadání se objeví hlavní nabídka, kde si můžeme vybrat, zda chceme měnit okruhy, obrazovky, ovladače nebo obecná nastavení programu Nastavení okruhů a portů FTC08 je schopen pracovat s okruhy na několika portech zároveň. Pro volbu a editaci portu slouží ovládací prvky v pravém horním rohu formuláře Okruhy. V levé části formuláře pro konfiguraci portů vidíme seznam dostupných portů. Po vybrání nějakého portu se zobrazí jeho nastavení. Na výběr máme z protokolů PEX a DALI, které mají pevně daná nastavení a dále je k dispozici protokol ASCII, který umožňuje implementovat vlastní protokol pomocí ovladačů typu sekvence a je možno mu nastavit parametry sériové komunikace. Dále je zde možno pro celý port povolit nebo zakázat kontrolu okruhů (vyčítání jejich stavů) a nastavit prodlevu při přepínání relé, která slouží k potlačení vlivu rušení při rozpínání induktivních zátěží (motory, transformátory, svítidla s tlumivkami ap.).

9 Je třeba si dát pozor, že při každé změně protokolu jsou okruhy z daného portu smazány, neboť by jejich nastavení nadále nemuselo dávat smysl. Když máme všechny porty správně nastaveny, můžeme je začít plnit okruhy. Nejprve v pravém horním rohu vybereme příslušný port a tlačítkem pro přidání okruhu vytvoříme nový okruh. Nastavit pak můžeme různé parametry podle typu protokolu daného portu a podle typu daného okruhu. Okruh může být buď typu Spínač nebo Stmívač. Spínač pak ještě může mít variantu Jízda a Směr, které slouží pro ovládání žaluzií a pro správnou funkci je nutno příslušné okruhy spárovat. V takovém případě nejprve vytvoříme okruh typu Směr a následně při vytváření okruhu typu Jízda vybereme správný okruh pro určování směru jízdy. Pro ovládání párových okruhů platí striktní pravidla, a proto je pro správnou funkci nutno žaluziové okruhy nastavit skutečně pečlivě. Každý okruh je možné pomocí ikony ve tvaru žárovky otestovat a nastavit zda má být během provozu periodicky kontrolován. Po kompletním nastavení okruhu stiskneme tlačítko Uložit okruh. Pokud již existuje okruh se stejnou adresou a nebo přepisujeme již existující okruh, objeví se upozornění na konflikt adres.

10 3.2. Nastavení obrazovek Celkem je možné vytvořit až 24 obrazovek, které slouží pro přehledné uspořádání ovládacích prvků. Můžeme je rozdělit buď podle místností a pater, nebo podle provozních režimů, či osob, které dané ovládací prvky nejčastěji používají. Obrazovky můžeme přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Každé obrazovce můžeme nastavit název, uspořádání ovládacích prvků, viditelnost a tapetu na pozadí obrazovky. Dále je možné obrazovku nastavit jako výchozí, aby se po zapnutí panelu vždy zobrazila jako první.

11 3.3. Nastavení ovladačů V pravém horním rohu formuláře nejprve vybereme jednu z obrazovek a v levé části se pak zobrazí příslušné ovladače, pokud vybraná obrazovka již nějaké obsahuje. Ty je pak možno třídit, vytvářet, kopírovat a mazat. Každou scénu lze vyvolat těmito způsoby: přímo na dotykovém panelu časovačem spuštěným jinou scénou (zřetězení) časovou spouští soumrakovou spouští změnou stavu nastaveného okruhu vzdáleně přes počítačovou síť z jiného dotykového panelu 3.4. Typy ovladačů Ovladače reprezentují jednak scény pro nastavení provozního režimu budovy, ale k dispozici jsou i další typy ovladačů, které si nyní popíšeme podrobněji.

12 Zapínací scéna Každá scéna může být přiřazena do jedné ze 16 skupin. Zapínací scény ve stejné skupině je dobré nastavit tak, aby ovládaly stejné skupiny okruhů. Po vyvolání scény se tato označí zelenou barvou jako aktivní a ostatní scény téže skupiny se označí šedivě jako neaktivní. V jedné skupině tak může být v každém okamžiku aktivní pouze jedna, naposledy vyvolaná scéna. To umožňuje snadno indikovat režim, v němž se daná oblast budovy právě nachází Přepínací scéna Přepínací scéna se chová tak, že při stisku jejího ovladače dojde k vyvolání scény a je označena zeleně jako aktivní. Druhým stiskem ovladače scény je tato označena jako neaktivní, a všechny její okruhy se zároveň nastaví na 0% nebo jsou vypnuty, podle toho zda se jedná o stmívaný či spínaný okruh. Rozdíl mezi zapínacími a přepínacími scénami lze ilustrovat na jednoduchém příkladu, kdy chceme tlačítkem scény ovládat jediný okruh osvětlení. Můžeme použít buď jednu přepínací scénu (jedno tlačítko), kdy se prvním stiskem tlačítka scény okruh zapne a druhým stiskem se vypne. Nebo můžeme použít dvě zapínací scény (dvě tlačítka), kdy první scéna okruh zapne a druhá scéna okruh vypne. Obecně platí, že zapínací scény jsou vhodné pro volbu celkové nálady nebo provozního režimu interiéru, kdežto přepínací scény jsou vhodné spíše pro dodatečné připínání jednoho či více okruhů Stmívač Ovladač typu stmívač umožňuje sdružit více stmívatelných okruhů a řídit je současně pomocí posuvného jezdce Žaluzie Tento ovladač slouží k řízení žaluzií pomocí šipky nahoru a dolu. Krátkým stiskem dojedou žaluzie do koncové polohy. Při držení tlačítka delším než 0.5 vteřiny pojede žaluzie pouze po dobu stisku. Po uvolnění tlačítka se zastaví. Tak je možné ji přesně nastavit do požadované mezipolohy Sekvence Stiskem ovladače typu sekvence dojde k vyslání předem zadané sekvence hexadecimálních hodnot oddělených mezerami např. 01 AA FF na zvolený port. Umožňuje tak ovládat prakticky libovolné zařízení se sériovou komunikací mezi která patří například projektory, mpeg4 přehrávače nebo některé domácí spotřebiče Oddělovač Oddělovač je pouze prázdný ovládací prvek sloužící k přehlednějšímu rozložení ovladačů na obrazovce.

13 3.5. Vlastnosti ovladače Nejdůležitější vlastností každého ovladače je jeho typ. Dále je možno v záložce Vlastnosti nastavit jeho viditelnost na ovládací obrazovce a v případě ovladače typu Sekvence i samotnou sekvenci v hexadecimálním zápisu se znaky oddělenými mezerami a cílový port. U ovladačů typu Zapínací scéna a Stmívač lze určit příslušnost ke skupině od 0 do 16 nebo X pokud ovladač do žádné skupiny nepatří. Příslušnost ke skupině ovladačů určuje vzájemnou vazbu mezi zobrazením stisků jednotlivých scén Okruhy ovladače V záložce Okruhy vidíme seznam všech okruhů, které je možno zaškrtnutím přiřadit vybrané scéně. Zaškrtnutím volby Online mód je pak možné zvolit, zda chceme, aby se nastavené změny přímo vysílaly na sběrnici a jejich efekt byl okamžitě patrný, nebo zda chceme provádět úpravy nepozorovaně tak, abychom při nastavování blikáním či zhasínáním světel nerušili například hosty v restauraci.

14 Vedle okruhů již přidaných do scény se zobrazí pole se zadaným časem a tlačítka resp. + pro jeho zadání. U spínaných okruhů se jedná o délku pulsu dobu po niž je okruh zapnut, přičemž 0 znamená trvalé vypnutí/zapnutí. U stmívaných okruhů se jedná o délku náběhu do požadované intenzity ve vteřinách Spouštěče ovladače Každý ovladač může obsahovat v podstatě neomezený počet tzv. Spouštěčů. Ty je možné pro větší přehlednost pojmenovat. Celkem jsou k dispozici spouštěče čtyř typů: Časový spouštěč umožňuje spustit akci daného ovladače v předem nastavený čas a den v týdnu. Tento spouštěč je vhodný pro vyvolávání scén pro pravidelné událost, (např. snídaně, oběd večeře v restauraci hotelu, nebo provoz v galerii apod.) Soumrakový spouštěč spustí scénu v čase, kdy je pro ČR a dané datum vypočten občanský soumrak nebo úsvit. Tento spouštěč je vhodný například pro spouštění scén venkovního osvětlení (zahrada, fasáda, reklamy ap.) Spouštěč okruhu spustí danou scénu ve chvíli, kdy systém zjistí, že byl změněn stav vybraného okruhu. Tento spouštěč je vhodný např. pro vyvolávání scén v závislosti na přítomnosti osob (ve spojení s PIR senzorem) ap.

15 Spouštěč scény má odlišnou funkci oproti předchozím a naopak definuje, že při aktivaci dané scény, je s definovanou prodlevou na jiný dotykový panel se zadanou IP adresou vyslán povel pro aktivaci scény s vybraným názvem Podmínky spouštěče Pro každý spouštěč můžeme definovat několik podmínek bez jejichž splnění není spouštěč aktivní. Podmínky pak mohou mít několik typů: Neaktivní podmínka nemá vliv Soumrak spouštěč je aktivní pouze během dne nebo noci Časový interval spouštěč je aktivní pouze během nastaveného časového intervalu Stav scény spouštěč je aktivní pouze je-li jiná scéna v nastaveném stavu Stav okruhu spouštěč je aktivní pouze je-li některý z okruhů v nastaveném stavu a bez poruchy komunikace

16 Vyvolání scény vzdáleně přes síť z jiného dotykového panelu Řídicí systém firmy Foxtron je navržen tak, aby spolu jednotlivé dotykové panely mohly komunikovat prostřednictvím počítačové sítě. První výhodou tohoto propojení je, že z dotykového panelu je možné ovládat nejen okruhy připojené přímo pomocí sběrnice PEX nebo DALI, ale je možno řídit i tzv. vzdálené okruhy, což jsou okruhy fyzicky připojené k jinému dotykovému panelu. Přičemž stejně jako u lokálně připojených okruhů je i u vzdálených možné sledovat jejich stav (zda jsou zapnuty, vypnuty, na kolika procentech, či zda jsou v poruše). Takže např. z recepce je možné ovládat a sledovat okruhy v patrech, ačkoliv jednotky obsahující tyto okruhy jsou fyzicky připojeny k dotykovým panelům umístěným v těchto patrech. Druhou výhodou síťového propojení je, že z dotykového panelu je možné vyvoláním scény vyvolat i scénu definovanou v jiném dotykovém panelu. K identifikaci této tzv. vzdálené scény je třeba znát jednak název této scény a zároveň IP adresu nebo název vzdáleného dotykového panelu, na kterém je zavedena.

17 4. Nastavení Dialog Nastavení obsahuje pět záložek v nichž je možno nastavit obecné vlastnosti uživatelského rozhraní a řídicí aplikace Vzhled Záložka Vzhled umožňuje nastavit důležité parametry uživatelského rozhraní. Nastavit je možno: Jazyk lze vybrat mezi Anglickým a Českým jazykem Počet tlačítek obrazovek v řadě tato volba umožňuje nastavit maximální počet tlačítek obrazovek, která jsou vykreslena do jedné řady. Nemůže jich však být více než 6. Počet zobrazených řad obrazovek je omezen na 4. Typ spořiče zde je možno vybrat typ spořiče obrazovky ze čtyř možností. Buď není vybrán žádný, nebo jsou zobrazeny hodiny ukazující reálný čas, nebo je obrazovka uspána do režimu s vypnutým podsvícením. Poslední možností je promítání obrázků. Prodleva před spuštěním spořiče tato volba udává po kolika vteřinách od poslední uživatelské akce dojde ke spuštění spořiče a případně i uzamčení obrazovky

18 Uzamknout obrazovku, když je spořič aktivní tato volba může být aktivována označením příslušného pole. Pro návrat ze spořiče, do ovládacího rozhraní je nutné zadat heslo. Tak může být ovládání zabezpečeno před manipulací neoprávněnou osobou např. při instalaci panelu ve veřejném prostoru Obecné Záložka Obecné obsahuje nastavení související se samotným dotykovým panelem. Nastavit je možno: Název počítače IP adresa Resetovat síť stiskem tohoto tlačítka uvedete nastavení síťového rozhraní panelu do výchozího stavu a dojde k novému vyhledání síťových karet. Proto vždy po stisku tohoto tlačítka ověřte, je-li síťový kabel zapojen ve správné síťové kartě (té blíže ke středu panelu). Nastavit touchscreen řídící aplikace je uzavřena a spuštěn proces automatického vyhledání dotykového rozhraní. Po dokončení této operace je řídící aplikace opět spuštěna.

19 Kalibrovat stistkem tohoto tlačítka dojde k uzavření řídící aplikace a začne proces kalibrace dotykového panelu. V rozích obrazovky se objevují pulzující kříže, jejichž střed je třeba stisknout. Po dokončení kalibrace dojde k opětovnému spuštění ovládací aplikace. Restartovat aplikaci stiskem tohoto tlačítka restartujete řídící aplikaci Rebootovat počítač stistkem tohoto tlačítka restartujete dotykový panel 4.3. Konfigurace Záložka Konfigurace obsahuje nástroje související s konfigurací řídící aplikace. Je zde možno nahrát nebo uložit konfigurační soubory na USB flashdisk do adresáře Foxtron. Dále je možné soubor přímo editovat v grafickém editoru, rozeslat konfiguraci po síti, nebo updatovat řídicí aplikaci opět z USB flashdisku z adresáře Foxtron. Dále je možné nastavit periodické odesílání časových synchronizačních zpráv ostatním panelům a udržovat tak ve všech jednotný a správný čas. Také zde můžeme definovat posluchače počítače, kterým jsou rozesílány informace o změně stavu nějakého okruhu Ovladače Záložka Ovladače umožňuje nastavit viditelnost následujících ikon v hlavní nástrojové liště:

20 Ovládání žaluzií Přehled okruhů Webový prohlížeče Čištění displeje Ikona vládání scén je viditelná vždy, ale je možno deaktivovat stavový indikátor scény. Také je zde možné nastavit v sekundách čas, pro čištění obrazovky.

21 4.5. Zabezpečení V záložce zabezpečení je možné nastavit hesla pro tři uživatelské úrovně. Uživatelské heslo umožňuje měnit a ukládat scény a měnit čas. Superuživatelské heslo umožňuje totéž co uživatelské a navíc chrání přístup do nastavení systému. Administrátorské heslo je nutné znát pro změnu jakéhokoli hesla.

22 5. Poznámky Zde si můžete zapsat svá hesla do systému pro případ jejich zapomenutí. V takovém případě doporučujeme návod dobře uschovat na bezpečné místo. Výchozí administrátorské heslo z výroby je : 1. Ostatní hesla nejsou nastavena. Administrátorské heslo: (vstup do nastavení systému) Superuživatelské heslo: (změna data, času a nastavení scén) Uživatelské heslo: (ovládání okruhů a scén) Oddělení zákaznické podpory na adrese

Dotykový panel FTC03DALI

Dotykový panel FTC03DALI Dotykový panel FTC03DALI Kompletní uživatelský manuál a technická specifikace Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Řídící jednotka pro regulátory řady HC64

Řídící jednotka pro regulátory řady HC64 Řídící jednotka pro regulátory řady HC64 Systém individuálního řízení vytápění Uživatelský návod 1.0 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Uvedení regulace do provozu... 3 3. Ovládání zařízení... 4 3.1. Způsob

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU Nastavení v Základním režimu Tento režim umožňuje snadné a rychlé nastavení komponent RF systému v základních funkcích - ZAP / VYP, stmívání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

(c) 2006 Mikrovlny s.r.o. HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy. uživatelský manuál. Manuál zařízení GSM SPÍNAČ

(c) 2006 Mikrovlny s.r.o. HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy. uživatelský manuál. Manuál zařízení GSM SPÍNAČ HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy uživatelský manuál 1. Popis zařízení HDO SPÍNAČ slouží k ovládání spotřebičů pomocí HDO kódu (HDO - hromadné dálkové ovládání) a to převážně k přepínání VT a NT

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15 Strana 1 z 15 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 4 3. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 7 Přidání RF prvků do floorplanu...15

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a elektrotechniky, VŠB TU Ostrava SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod do měření Ing. Jan Vaňuš listopad 2006 1 Úkol měření:

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

PILOT G. Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12

PILOT G. Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12 Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12 PILOT G Vyrobeno (výrobce nebo technika panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax 62 7814398,

Více

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Před přihlášením na webinář zkontrolujte:

Před přihlášením na webinář zkontrolujte: Před přihlášením na webinář zkontrolujte: minimální verzi operačního systému a internetového prohlížeče (http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425820.aspx) instalace posledních aktualizací operačního

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX manuál Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX Ovládání dataloggeru Xplorer GLX je jednoduché a intuitivní. Kromě popisu ovládání základních funkcí a nastavení připojujeme některé tipy související se zkušenostmi

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Universal Receiver RTS. Přijímač dálkového ovládání

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Universal Receiver RTS. Přijímač dálkového ovládání Přijímač dálkového ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

Elektronická časomíra SH3

Elektronická časomíra SH3 Elektronická časomíra SH3 Základní parametry sestavy spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm multiplexní zobrazování času / datumu

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 -

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo IB+ představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté možnosti

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o.

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o. FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL I. VLASTNOSTI - 49 kláves - přiřaditelný jezdec, pedál, kolečko ohýbání tónu, modulační kolečko, tlačítka nahoru/dolů, knoflíky - multifunkční klávesnice

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L B E Z D R ÁTOVÁ D OT YKOVÁ OV L Á DAC Í J E D N OT K A

U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L B E Z D R ÁTOVÁ D OT YKOVÁ OV L Á DAC Í J E D N OT K A U Ž I VAT E L S K Ý M A N U Á L B E Z D R ÁT O VÁ D O T Y KO VÁ OVL ÁDACÍ JEDNOTK A RF Touch uživatelský manuál Gratulujeme Vám k zakoupení dotykové ovládací jednotky RF Touch, která je prvkem bezdrátového

Více

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 K ovládání palubního počítače slouží barevný dotykový displej. Zadávání údajů nebo nastavování probíhá jednoduchým klepnutím na

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1- KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné... 2 2. Funkce řadiče...2 2.1. Obecný popis... 2 2.2. Režimy řízení...2 2.2.1. Řízení na konstantní teplotu...2 2.2.2. Pseudoekviterm...2 2.2.3 Řízení dle

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

GSMRELE2 verze 1.1.4. Uživatelský návod. Verze 1.01

GSMRELE2 verze 1.1.4. Uživatelský návod. Verze 1.01 EA GSMRELE2 verze 1.1.4 Uživatelský návod Verze 1.01 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ

APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ 1/2010 modeljop 1 ÚVODEM Základní charatkeristika Aplikace modeljop umožňuje ovládání modelového kolejiště pomocí digitálního systému LENZ. Ovládání

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Meditace letního soumraku

Meditace letního soumraku Meditace letního soumraku Očekávání příchodu tajemné noci, svěží pocit ranního rozbřesku nebo den plný slunce, i když svítí měsíc. Noc je teplá a přemýšlím, co si vyberu druhý den. Mohu mít vše, kdykoliv

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov Česká republika Tel: +420 554 748 008 Fax: +420 554 748 009 servis@benekov.com www.benekov.com Mode: Running o >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více