Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2), PSČ Místo stavby Uherské Hradiště, Svatováclavská č.568, PSČ Obsah Prováděcí projektové dokumentace Zhotovitel Ing.Bohumil Krhovský-projektant Plynosystém Zlín s.r.o., Podzámčí Napajedla tel , Rozsah PS 01 Technologie plynové kotelny PS 02 Vnitřní plynovod PS 03 MaR,elektroinstalace 1

2 PS 01 Technologie plynové kotelny Předmětem projektu je náhrada dvou stávajících stacionárních kotlů Hydrotherm o výkonu 2 x210 kw (vyrobeny r.1997) třemi novými závěsnými plynovými kondenzačními kotli o výkonu 3x150 kw vč.odtahu spalin. Řízení kotelny do kaskády, kotle budou ovládat sedm topných okruhů. Kotelna 3x150kW ( při 50/30 o C min/max ) Kotelna je navržena pro plně automatický provoz s ohledem na hospodárné využití energie a minimalizaci emisí do ovzduší. Při zpracování projektu byly použity tyto podklady : - prohlídka kotelny - technické posouzení kotelny zpracované firmou PLYKO s.r.o., Hronova 63, brno - příslušné ČSN : ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN Ústřední vytápění projektování a montáž ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva ČSN Průmyslové plynovody ČSN Zásobování teplem. Všeobecné zásady ČSN Tepelná ochrana budov. Část 1-4 ČSN Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv TPG Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kw Stávající stav Objekt kotelny Kotelna bude realizována v samostatné místnosti stávající kotelny v 1 PP OP Uherské Hradiště. Nová technologie kotelny bude připojena na stávající přívodní a vratné potrubí topné vody v místě hydraulického vyrovnavače tlaku (Anuloid). V objektu OP UH je v současné době kotelna v 1 PP s umístěním dvou stacionárních kotlů Hydrotherm m (2x210 kw), rozdělovače/sběrače topné vody DN250, dvou expanzomatů Zilmet (2x300l), jednoho expanzomatu Maxivarem LR500 (500 l), hydraulického vyrovnavače tlaku a úpravny vody Ecowater. Na rozdělovači/sběrači je 7 topných okruhů, vč.oběhových čerpadel Grundfos a směšovacích trojcestných ventilů. Provoz kotelny je řízen nadřazenou regulací Honeywell, která zabezpečuje i havarijní stavy, jako únik plynu v kotelně, přehřátí prostoru kotelny a zaplavení kotelny. Vedle vstupu do kotelny je osazen hlavní rozvaděč kotelny DMR, který obsahuje řídící i silové obvody pro technologii kotelny. Větrání kotelny je přirozené otvorem u podlahy a ve stropě. Objekt budovy je stavebně proveden jako vyzdívaný objekt s nosnými obvodovými stěnami z plných cihel. Na objektu nebyly provedeny v posledním období stavební úpravy jako opatření ke snížení energetické náročnosti. Střecha je sedlová a nezateplená. Stávající výstupy topné vody z kotelny do vytápěného objektu jsou teplovodní 80/60 C s nuceným oběhem. Zemní plyn je z objektu měření přiveden do plechové skříňky umístěné ve dvoře budovy vedle kotelny. Ve skříni je umístěn bezpečnostní rychlouzávěr plynu. Rozvod v kotelně je proveden jako vnitřní plynovod, vč.akumulace, odběru vzorků a odvzdušnění. 2

3 Navržený stav Stanovení výkonu nové kotelny bylo stanoveno jako maximální tepelný výkon zima/léto potřebný pro pokrytí potřeby tepla pro objekt ve stavu bez zateplení a výměny oken a dveří. Výkon kotelny je dimenzován na max. odběr v zimě tj.na výkon 420 kw (dle technického posouzení fy PLYKO s.r.o.brno). Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 34,05 MJ/m 3 a tlaku 2,4 kpa (NTL). Stavební část kotelny Nová kotelna bude realizována v místě stávající plynové kotelny. Stávající kotle budou demontovány a odvezeny. Tři nové závěsné kondenzační kotle budou uchyceny na ocelovém rámu, který bude ukotven na podlahu. Pro odkouření kotlů bude použit stávající komín DN380, který bude vyvločkován plastovým odtahem spalin. Větrání a přívod spalovacího vzduchu bude zachován. Přívod studené vody a kanalizace bude stávající. Před započetím montážních prací bude provedena demontáž stávajícího zařízení - kotlů Hydrothem vč.nabíjecích čerpadel a potrubí od kotlů k anuloidu. Technické parametry kotlů Nově budou instalovány tři závěsné plynové kondenzační kotle. Každý kotel bude mít výkon kW (50/30 C), kw (80/60 Cmin/max) se spotřebou zemního plynu 14,3 m n 3 /hod. Kondenzační kotle budou dodány jako modulární kaskádový systém vč.připojovací sady topného okruhu a kotlového čerpadla. Výkon kotelny: 3x150 kw (kotel) = 450 kw Kotelna s výkonem do 100 kw je podle ČSN :2004 Kotelny se zařízením na plynná paliva zařazena jako kotelna III.kategorie se součtem jmenovitých výkonů do 0,5 MW vč. Základní technické parametry kotle Kotel plynový závěsný kondenzační s uchycením na rám a ukotvení na podlahu Výkon kotle : kw (50/30 C), kw (80/60 C) Účinnost při zatížení 100%, vratné teplotě 30 C : 102,1% Účinnost při zatížení 30%, vratné teplotě 30 C : 107 % Rozměry: 690x600x900 (hlouba x šířka x výška) Spotřeba plynu : 14,3 m n 3 /hod. Hmotnost : 130 kg Počet: 3 ks Kotlový okruh Primární okruh od kotlů po hydraulický vyrovnavač tlaku (anuloid) bude nový. Bude sestaven ze tří závěsných kotlů, kaskádového systému (tj.kolektor propojení kotlů DN125, popř.propojovací potrubí plynu, 3 ks nabíjecích čerpadel 5,35 m 3 /hod, H 3m a propojovací sadou armatur kotle a plynu) podle přiloženého schématu. Za každým kotlem je pojistná armatura DN 25/325. Odfuk pojistného ventilu bude sveden k podlaze kotelny a ukončen 0,15 m nad podlahou. Kotlový okruh primární je zaústěn do stávajícího hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků Q max = 19,5 m 3 /hod se vstupními přírubami DN 125. Hydraulický vyrovnač tlaku zůstane zachován. 3

4 Okruhy sekundární Topný okruh sekundární je zaústěn do R/S podle schématu a zůstane zachován vč. sedmi topných větví. Pouze čtyři čerpadla s označením Grundfos UPE budou nahrazena novými čerpadly s elektronickou regulací otáček. Dva poruchové trojcestné směšovací ventily budou vyměněny. Ostatní armatury, tlakoměry, teploměry na rozdělovači/sběrači zůstanou zachovány. Pojistný systém Jištění topného okruhu bude dvěma stávajícími membránovými expanzomaty Zilmet o objemu 2x300 litrů a jedním o objemu Maxivarem 500 l. Provozní tlak zůstane na hodnotě 190kPa. Doplňování vody do systému bude ponechán úpravnou vody Ecowater. Kouřovod a komín Odkouření kotle bude do komína, který v současnosti tvoří nerez vložka dn380 společná pro dva stávající kotle Hydrotherm. Tři nové kondenzační kotle budou mít jeden společný plastový odtah spalin (komín) DN 250, který bude namontován ve stávajícím komínu. Výška komínu je 17m. Odkouření kotlů bude provedeno systémem odvodu spalin výrobce v konfiguraci B23p tj.vodorovné koncentrické potrubí v kotelně a svislé plast. odkouření 250 mm přes komín (spalovací vzduch z prostoru kotelny ) Plastové odkouření pro tři kotle bude ve složení kouřovod (plast) s násuvným koncem DN250, dl.2000,dl.1000 (celkem 17 m) základní sada šachty pro plastový komín DN250 (kpl.) distanční držák (9 ks) koncový kus se sifonem dn250 pro odvod spalin v kaskádě (1ks) koleno 45 s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem (3ks) revizní rovný kus s kontrolním víčkem (1ks) trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500mm (3ks) patní koleno s kotvením (1ks) střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí (1ks) ukončovací trubka střechy (1ks) Kondenzát od kotlů a komínu bude odveden před sifon se zaústěním do neutralizačního zařízení s čerpadlem a dále stávající vpusti kanalizace kotelny. Z přívodu studené vody PP20 kotelny je přivedena i studená vody pro napouštění a doplňování topného systému. Doplňování topné vody Doplňování upravené topné vody bude provedeno stávajícím zařízením, kabinetové úpravny vody Ecowater. Zařízení je v mobilním provedení a postaveno na podlaze. Přívod vody G 3/4,přetlak 3-6 bar a odpad do kanalizace s hltností 0,5-1 m 3 /hod. Větrání kotelny Větrání kotelny o výkonu 450kW bude přirozené. Přívod vzduchu a odvod vzduchu zůstane stejný jako u stávající kotelny. Výpočet dle TPG Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva. Přívod spalovacího vzduchu-kotel 4

5 Přívod spalovacího vzduchu pro kotle je otvorem u podlahy 520x560mm ve dveřích kotelny. Přívod vzduchu musí zajistit min. 0,5 násobnou výměnu vzduchu v kotelně. V i =0,5 (V) = 0,5 * 71 = 36 m 3 /h Průtok vzduchu bude odpovídat výkonu kotlů. Uvažované p = 3 Pa. Max. rychlost v přívodních otvorech je w p = (2. p / e ) 0,5 = (2 * 3 / 1,3) 0,5 = 2 m/s Požadovaná plocha otvorů přívodních otvorů: Výkon kotlů 3x150 kw Objem prostoru kotelny 71 m 3. Dle TPG (ČSN )0,5-násobek prostoru kotelny 71x0,5 = 36 m 3 /h Potřeba vzduchu pro hoření kotlů 3x14,3x11,8m3/h 42,9 m 3 /hx11,8 = 506,3 m 3 /h Celková potřeba vzduchu pro hoření a větrání 542,3 m 3 Plocha přívodu vzduchu při rychlosti proudění max.2 m /s = 0,075 m 2 Stávající otvor pro přívod vzduchu v kotelně 520x560mm (0,29 m 2 ) - vyhovuje Materiál rozvodů Potrubí bude provedeno z ocelových trubek. Armatury do DN 50 jsou navrženy jako závitové, nad DN 50 pak v provedení přírubovém nebo mezipřírubovém. Potrubí bude opatřeno pouzdry z minerální izolace. Tloušťky izolací vnitřních rozvodů DN mm DN mm Pod tepelnými izolacemi bude proveden pouze základní antikorozní nátěr. Závěsy potrubí budou provedeny objímkami s pryžovou vložkou pro zamezení přenosu chvění. Montážní firma zaručí bezpečné provedení podpor potrubí z hlediska statické bezpečnosti podepření a za spolehlivost z hlediska umožnění kompenzace délkové teplotní roztažnosti potrubí. Montáž bude probíhat při teplotách vzduchu > 5 C. Maximální vzdálenosti podpor ocelového potrubí s izolací z minerálních vláken pro teplovodní systém vedený v interiéru: DN m 1 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 3 DN m 3,6 3,9 4,3 5 5,8 6,4 7,5 5

6 PS 02 Vnitřní plynovod Přívod plynu do kotelny DN65 i membránový rychlouzávěr plynu DN50 zůstane stávající. V kotelně se kolmo na akumulačním potrubí udělá odbočka DN100 a provede se napojení na přírubu kaskádového modulu kotlů. Stávající přívody plynu od akumulačního potrubí po kotle budou demontovány a místo nich se zhotoví jeden přívod plynu ke společnému kolektoru kondenzačních kotlů dle dispozice. Předpokládaná spotřeba Kotel závěsný kondenzační 150 kw, počet kotlů 3 ks Maximální spotřeba při výkonu kotelny 3x150 kw bude 3x14,3 m n 3 /hod tj. 42,9 m n 3 /hod. Předpokládaná roční spotřeba m n 3 /rok. provozní médium zemní plyn, výhřevnost 34,05 MJ/Nm 3 provozní přetlak vnitř.rozvodu 2,4 kpa zkušební přetlak 10,0 kpa průměr přívodního potrubí NTL DN 65 tlaková ztráta domovního plynovodu vnitřního 1000 Pa Společná ustanovení Vnitřní plynovod bude uzemněn včetně armatur. Spoje budou vodivě propojeny. Po úspěšně provedených tlakových zkouškách dle ČSN EN 1775 bude nový plynovod opatřen protikorozním nátěrem a 2-násobným em žluté barvy. Jako materiál budou použity ocelové trubky bezešvé hladké nebo závitové s atestem na plyn jak. mat , armatury budou v provedení pro plyn min.pn 4. Spoje potrubí budou svařované, pouze armatury budou připojeny závitovým nebo přírubovým spojem. Na vstupních dveřích kotelny bude bezpečnostní tabulka podle vyhl. č.91/1993 Sb. a tabulka s uvedením umístění HUP. V kotelně bude instalován detektor úniku plynu. Plynovod se bude zkoušet na pevnost a těsnost, a to za ustáleného tlaku v potrubí dle ČSN EN Zkoušku těsnosti lze provést současně se zkouškou pevnosti. Zkouška pevnosti bude provedena vzduchem nebo interním plynem o zkušebním tlaku 10 kpa. Funkční zkoušky plynových zařízení budou provedeny dle technických podmínek výrobců a bude provedena výchozí revize zařízení v souladu s příslušnými předpisy. Na každém odběrním zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotoví zprávu o revizi, která je součástí dodávky odběrního zařízení. Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle příslušných předpisů. PS 03 Elektroinstalace, MaR Systém MaR je vzhledem k datu instalace zastaralý a bude vyměněn společně s kotli. Vzhledem k tomu, že nedochází k úpravě dispozice kotelny, budou kabely a kabelové trasy zachovány. Dodavatel kotelny zajistí silové připojení kotlů, pohonů a oběhových čerpadel. Řídicí systém jako součást dodávky kotle řeší ovládání a zpětné stavové informace elektrických zařízení technologie kotelny. MaR, elektroinstalace výrobce kotlů Dodávka výrobce kotlů bude zajišťovat kaskádovou regulaci. Nástěnná elektronická, digitální řídící jednotka (ekvitermní regulace) výrobce kotlů bude umožňovat řízení 7 okruhů vytápění a zasílání SMS zpráv v případě poruchy zařízení. Součástí dodávky kotlů budou i 6

7 programovatelné dálkově ovládané termostaty v počtu 7ks, dále propojovací kabely mezi kotli a nástěnnou elektronickou regulací. Hlídání poruchových stavů V kotelně budou hlídány tyto poruchové stavy : - Zaplavení kotelny - Únik plynu I a II stupně - Ztráta tlaku v systému - Vypínáním bezpečnostním tlačítkem - Přehřátí prostoru kotelny Zaplavení kotelny je realizováno snímačem a vyhodnocovacím elektronickým relé. Při zaplavení dojde k odpojení napájení kotlů a regulace, zároveň je porucha signalizována na předním panelu rozvaděče. Pokles tlaku topné vody v systému je snímán manostatem na expanzním potrubí. Při poklesu pod havarijní mez dojde k odpojení kotlů a regulace od napájení a porucha je signalizována na panelu rozvaděče MaR. Únik plynu I stupně je pouze signalizován kontrolkou na rozvaděči. Únik plynu II stupně nebo stisknutí bezpečnostního tlačítka u vstupu do kotelny způsobí vyražení hlavního jističe v rozvaděči. Tím je odstaveno napájení kotlů, regulace topení a zároveň je zajištěno uzavření hlavního elektrického uzávěru plynu (HUP) pro kotelnu. Tento poruchový stav vyžaduje před uvedením kotelny znovu do provozu zásah obsluhy. Teprve po kontrole kotelny a odaretování tlačítka popř. po vyvětrání kotelny, lze jistič znovu ručně natáhnout a obnovit tak chod kotelny. Přehřátí prostoru kotelny je snímáno prostorovým termostatem. Při nárůstu teploty prostoru nad 40C dojde k odpojení napájení kotlů a regulátorů, porucha je signalizována kontrolkou na rozvaděči MaR. Rozvaděč MaR Obvody poruchové signalizace budou nainstalovány do stávajícího rozvaděče DMR po demontáži obvodů staré poruchové signalizace a řídícího systému Exel 100. Stávající rozvaděč je oceloplechová skříň (2000x600x400), v dobrém stavu bez známek poškození či koroze, s dostatečnou velikostí a variabilitou (ranžírovací žlaby, volné montážní pozice). Jeho případná výměna za nový, podobný typ by neposunula technickou úroveň a prodražila by rekonstrukci kotelny. Jsou v něm soustředěny všechny kabely v kotelně a taktéž jejich jistící prvky. Prvky nové poruchové signalizace budou nainstalovány do volných pozic a propojeny se stávajícím zapojením silových obvodů. Do panelu budou instalovány kontrolky jednotlivých poruchových stavů, a vazba mezi rozvaděčem a regulační jednotkou UT bude sdružené poruchové hlášení a napájení. Rozvaděč regulace bude umístněn vedle rozvaděče RMS na stěně kotelny. Kabely pro měření teplot, servopohonů a čerpadel budou přetaženy z rozvaděče Rms do nové skříně regulace. Na zařízení bude provedena výchozí el.revize podle ČSN

8 Zkoušky zařízení Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN Po instalaci systému a jeho propláchnutí se provede zkouška tlaková. Vzhledem k tomu, že se připojuje nová kotelna na stávající rozvod, je třeba věnovat proplachům mimořádnou pozornost a provést je nejméně 3 x za současného stálého čištění filtrů. Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné. Topná zkouška se provádí po dobu 72 hodin v topném období. O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly. Závěr Provoz kotelny bude bezobslužný plně automatický s občasnou kontrolou 1x denně vyškoleným pracovníkem. Řízení bude zajištěno automatickou regulací z řídicího systému, který je součástí dodávky kaskády závěsných kotlů. Vstup bude povolen pouze oprávněným pracovníkům ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. Rozsah vybavení kotelny z hlediska zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany musí být zajištěn v rozsahu odstavce č.15 ČSN Provozovatel zařízení musí v souladu s vyhl. 91/1993 Sb. zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny min.1x ročně. Sklad nebezpečných látek v kotelně není a nesmí být zřízen, proto je manipulace s nimi v prostoru kotelny vyloučena. Pracovníci určení k občasnému dozoru nemusí být vybaveni ochrannými pomůckami. Náplň práce obsluhy spočívá v nastavení parametrů regulace, kontroly chodu kotelny a panelu MaR, vizuální kontroly manometrů, čerpadel a manometrů plynového zařízení. Pracovník, který bude provádět občasnou obsluhu musí být řádně vyškolen podle v.č. 91/1993 Sb k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Charakter práce obsluhy nevyžaduje zvláštní manipulační prostory. Veškerá údržba zařízení bude prováděna podle provozního řádu. Servis a opravy zařízení budou prováděny odbornými firmami. Bude dodržována vyhláška ČÚBP č.85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Únik z kotelny je vstupními dveřmi. Zhotovitel a provozovatel jsou povinní se při své činnosti řídit ustanoveními ČSN Bezpečnost práce Při provádění veškerých prací spojených se stavbou musí být dodrženy normy a předpisy ČÚBP o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví vč. souvisejících norem. Vyhláška č. 324/ 1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Vyhláška č.48/ 1982 Sb ve znění pozdějších úprav a předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Prováděcí firma musí mít zajištěno provádění prací osobami kvalifikovanými a proškolenými v bezpečnosti práce. Zhotovitel musí dodržovat podmínky a být oprávněn podle vyhlášek ČÚBP č.21/1979 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů, pro vyhrazená plynová zařízení, vyhlášky č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů, pro vyhrazená tlaková zařízení a vyhlášky č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů a nařízení vlády č.352/2000 Sb pro vyhrazená elektrická zařízení. Dodavatel zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatel zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. 8

9 Zhotovitel musí zajistit, aby osoby pohybující se v blízkosti zón pracovní činnosti montážní firmy nebyly ohroženy na zdraví a nemohly do těchto zón vstupovat. Zvýšené bezpečnostní a ochranná opatření je potřeba učinit při veškerých činnostech spojených s transportem objemného zařízení na místo pomocí jeřábu nebo jiného zdvihacího prostředku. Seznam dokumentace Technická zpráva č.101 Dispozice kotelny č.102 Schéma č.103 Rozvod plynu č.104 Specifikace SO 01 Technologie kotelny Specifikace SO 02 Vnitřní plynovod Specifikace SO 03 MaR,Elektroinstalace Dne Vypracoval: Ing.Bohumil Krhovský 9

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí SO01 Strojovna chlazení PS01 Výměna stávajícího Fe potrubí za nerez potrubí Č. paré

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L SOUPIS ZAŘÍZENÍ Kraj:

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-201

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev teplé vody je však u kotlů aquaplus řešen ve vestavěném dvacetilitrovém

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,

Více

CENÍK výrobků a příslušenství 2015/10

CENÍK výrobků a příslušenství 2015/10 CENÍK výrobků a příslušenství 2015/10 Platnost od 1. října 2015 Český výrobce kotlů Rozdělení kotlů THERM Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM Tepelný výkon (kw) Pouze pro topení * S průtokovým ohřevem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2014/080138/STAV/SU/Sk

Více

JULIUS Star 11-14. Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou

JULIUS Star 11-14. Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE JULIUS Star 11-14 Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE NÁZEV AKCE: ČÁST: PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REULACE Ing. Jan

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 16.03.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více