Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3"

Transkript

1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ PARAMETRY KOTLOVÝ OKRUH SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT) PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY TEPELNÁ BILANCE NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE ZDROJ TEPLA SPALINOVÉ CESTY VĚTRÁNÍ KOTELNY SEKUNDÁRNÍ OKRUH TOPNÉ VODY PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ KVALITA VODY ŘÍDÍCÍ SYSTÉM KOTELNY A KPS DODÁVKA KOMPAKTNÍ STANICE DODÁVKA KOTEL K1 VARIMATIK VM DODÁVKA KOTETL K2 EKOEFEKBIO MONTÁŽE ROZVODY TOPNÉ VODY ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE NÁTĚRY IZOLACE TEPELNÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ ZKOUŠKA ROZVODŮ ÚT Zkouška těsnosti Provozní zkouška - dilatační Provozní zkouška - topná ZKOUŠKY VODOVODU BEZPEČNOST A HYGIENA ZDRAVÍ POŽADAVKY NA PROFESE POSTUP MONTÁŽNÍCH PRACÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY, ZÁKONY A VYHLÁŠKY SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKY... 14

3 1. Identifikační údaje Stavba: Investor: Projektant: Rekonstrukce kotelny Bezvěrov a nové připojení 4 bytových domů Obecní úřad Bezvěrov Bezvěrov Bezvěrov Pavel Dyk Bdeněves Kozolupy 2. Úvod Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kotelny na tuhá paliva, která je osazena v budově sousedící s bytovým domem č.p Kotelna je navržena pro zásobování teplem přilehlých bytových domů s navýšeným výkonem pro výhledové napojení dalších čtyř bytových domů. 3. Podklady Jednání s investorem (Obecní úřad Bezvěrov) - Investor předpokládá provedení kompletní rekonstrukce plynové kotelny včetně: instalace nových kotlů na tuhá paliva instalaci nového systému přípravy teplé vody větev vytápění bude vybavena technologií umožňující její ekvitermní regulaci kompletní rekonstrukci spalinových cest provedení nejnutnějších stavebních úprav včetně vymalování prostor kotelny a vystěrkování podlahy kotelny ČSN související s projektováním ústředního vytápění Technické podmínky technologického vybavení Nabídka KPS společnosti SYSTHERM 4. Stávající stav Stávajícím zdrojem tepla pro vytápění bytových domů č.p jsou 2ks ocelových teplovodních kotlů na tuhá paliva CARBOROBOT. Jmenovitý výkon jednoho kotle je 180 kw. Otevírací přetlak stávajících pojistných ventilů je 0,2 MPa. Topný systém je osazen 4 ks tlakových expanzních nádob s membránou (výrobce ČKD Dukla). Cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo topné vody Grundfos UPS65-50/4 F. Topný systém je členěn do jednoho okruhu. Jednotlivé kotle jsou zaústěny do samostatných nevyvložkovaných komínových průduchů. Stavební výška komínového tělesa je cca 10 m. Příprava teplé vody probíhá pomocí dvou stojatých ohříváků OVS firmy Žilina Bytčica o objemu 2500l s osazeným topným hadem. Cirkulace teplé vody je zajišťována pomocí čerpadla Grundfos typ UPS. Tlak v přípojce SV je 0,3 MPa. 5. Technické parametry 5.1 Kotlový okruh Tepelný spád: zimní provoz letní provoz Jmenovitý provozní tlak Otevírací tlak pojistného ventilu 85/65 C 80/65 C PN6 0,2 MPa

4 Jm. průtočné množství zimní provoz ÚT + TV 26,983 m 3 /h letní provoz TV 11,349 m 3 /h Tlaková ztráta kotlového okruhu (bez KPS) 40 kpa 5.2 Sekundární otopná voda (ÚT) Tepelný spád: zimní provoz (výpočtový) 80 /60 C Objemový průtok ÚT zimní provoz 20,6 m 3 /h Jmenovitý provozní tlak PN 6 Tlaková ztráta okruhu (bez KPS) 50 kpa 5.3 Příprava teplé vody Teplá voda (PWH) 55 C Studená voda (PWC) 10 C Jmenovitý provozní tlak PN 8 Otevírací tl. pojistného ventilu 0,8 MPa 5.4 Tepelná bilance Potřeba tepla pro vytápění bytových domů Potřeba tepla pro ohřev teplé vody (přednostní ohřev) 480 kw 138 kw 6. Navržená technologie 6.1 Zdroj tepla Jako zdroje tepla jsou navrženy dva kotle na tuhá paliva první kotel Varimatik VM500 (kotel K1) o jmenovitém výkonu 430 kw druhý kotel Ekoefektbio 190 (kotel K2) o jmenovitém výkonu 198 kw (celkem jm. výkon kotelny 628 kw. Palivem bude u kotle Varimatik hnědé uhlí ořech 2 u kotel Ekoefektbio hnědé uhlí ořech 2 nebo dřevní štěpka (lze použít směs uhlí a dřevní štěpky). Kotle mají otáčivý rošt válcového provedení. Výkon jednotlivých kotlů lze regulovat kotel K kW, kotel K kW. Ochrana kotlů proti nízkoteplotní korozi je zajištěna trojcestným ventilem na vratném potrubí do kotle, teplota vratné vody nesmí klesnout pod 65 C. Kotelna bude připravovat topnou vodu o konstantním tepelném spádu, která bude dopravována pomocí kotlových čerpadel do akumulační nádoby. Z akumulační nádoby bude topná voda využívána KPS Sympatik k přípravě topné vody a teplé vody pro bytové domy. Předávací stanice Sympatik dodávané společností Systherm jsou certifikovány dle evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC. 6.2 Spalinové cesty Odvod spalin je nucený součástí dodávky kotle K2 je spalinový ventilátor. Ke kotli K1 bude dosazen spalinový ventilátor RVI 315 (KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV). Součástí každé spalinové cesty bude odlučovač popílku SVX 500 pro kotel K1 a SVX 200 pro kotel K2. Každý kotel bude připojen na samostatný komínový průduch. Průduchy budou nově vyvložkovány, vložka bude v provedení nerez. Předpokládaná dimenze nerez DN250 pro kotel K1 a DN200 pro kotel K2. Dimenze vložky komína bude určena dodavatelem během realizace. Dodavatel zajistí výpočet spalinové cesty na základě použité technologie a materiálů. Součástí předávacího protokolu bude i nová revizní zpráva spalinových cest. 6.3 Větrání kotelny Předepsána intenzita výměny vzduchu je min. 0,5x/h. Spotřeba spalovacího vzduchu je max. 0,4 kg/s při instalaci kotle K1 a K2.

5 Přívod spalovacího vzduchu budou zajišťovat 2 stávající otvory první o velikosti 600x300mm druhý o průměru 300mm, které jsou zhotoveny ve spodní části štítové zdi kotelny. Rozmístění otvorů pro větrání je patrné z půdorysu kotelny. Odvod škodlivin bude zajištěn stávajícím průduchem ve střeše o průměru 200 mm. Otvory budou opatřeny mřížkou a protidešťovou žaluzií. Je navržena 0,5-násobná intenzita výměny vzduchu. 6.4 Sekundární okruh topné vody Kotlový okruh Kotelna bude provozována ve dvou režimech (letní a zimní provoz). Během zimního provozu bude v chodu převážně kotel K1, v případě že nebude výkon kotle dostačující, bude do provozu uveden kotel K2. Během letního provozu bude v chodu kotel K2, který má dostatečný výkon, aby pokryl přípravu teplé vody tak i případné přitopení. Výkon jednotlivých kotlů bude řízen dle požadované výstupní teploty a teploty vody v akumulačním zásobníku. Cirkulaci topné vody budou zajišťovat kotlová cirkulační čerpadla firmy Wilo v provedení s plynulou regulací otáček pro kotel K1 STRATOS 65/1-9 pro kotel K2 STRATOS 40/1-8. Předpokládaná ztráta okruhu je 40kPa a jmenovitý průtok topné vody kotel K1 18,473 m 3 /h, kotel K2 8,51m 3 /h. Parametry pro seřízení čerpadel: dopravní výška kpa. Ochranou kotlů proti nízkoteplotní korozi bude zajištěna pomocí trojcestných regulačního ventilů firmy ESBE typ 3F s pohonem ESBE typ 90. Větev ÚT Ekvitermní topná voda o výpočtovém tepelném spádu 80 /60 C bude připravována pomocí trojcestného regulačního ventilu fy Siemens s pohonem Siemens typ SAX. Výstup topné vody z okruhu bude dopojen na stávající potrubí. Cirkulaci topné vody okruhu bude zajišťovat oběhové čerpadlo fy Wilo typ STRATOS 65/1-12 v provedení s plynulou regulací otáček. Předpokládaná ztráta okruhu je 50kPa a jmenovitý průtok topné vody 20,6 m 3 /h. Parametry pro seřízení čerpadla: proporcionální tlak, dopravní výška 50 kpa. KPS bude dopojena na stávající rozvody ÚT. Sekundární okruh topné vody bude vybaven v nejvyšších místech odvzdušněním a v nejnižších místech vypouštěním. Spád potrubí bude 3. Před započetím montáže je vždy nutné prověřit přívodní a vratné potrubí ÚT. Trasa rozvodů je zřejmá z výkresové části projektové dokumentace. Při montáži rozvodů musí být především dbáno na dodržení řádného uložení potrubí a musí být umožněna jeho dostatečná dilatace. 6.5 Příprava teplé vody Teplá voda bude připravována v deskovém výměníku typu voda-voda. Regulace výkonu výměníku dle požadované potřeby teplé vody bude řízena regulačním ventilem firmy Siemens s pohonem Siemens typ SAX. Cirkulaci teplé vody bude zajišťovat cirkulační čerpadlo firmy Wilo TOP-Z 30/10 v provedení s regulací otáček ve třech stupních (st.č.2). Nabíjení zásobníku teplé vody bude zajišťovat nabíjecí čerpadlo firmy Wilo TOP-Z 30/7 RG v provedení s regulací otáček ve třech stupních (st.č.2). Měření spotřeby studené vody bude realizováno vodoměrem Qn=10m 3 /h. Studená pitná voda je do prostoru předávací stanice přiváděna stávající vodovodní přípojkou DN50. Nově navržené rozvody teplé vody a cirkulace v kotelně budou připojeny na stávající rozvody přivedené do kotelny v souladu s výkresovou částí projektové dokumentace. Rozvody studené vody budou izolovány jednovrstvou tepelnou izolací MIRELON proti rosení. Trasa rozvodů je zřejmá z výkresové části projektové dokumentace. Při montáži rozvodů musí být především dbáno na dodržení řádného uložení potrubí, musí být umožněna jeho dostatečná dilatace a u

6 cirkulačního potrubí musí být zajištěno odvzdušnění nejvyšších míst, která nelze odvzdušnit pomocí rozvodů teplé vody (výtokových baterií). Před započetím montáže je vždy nutné prověřit stávající potrubí (TV, SV, cirkulace). 6.6 Pojistné a zabezpečovací zařízení Okruh přípravy teplé vody bude na výstupu teplé vody z deskového výměníku osazen 1ks pojistného ventilu s otevíracím přetlakem 0,8MPa. Sekundární okruh topné vody teplovodních kotlů bude na výstupu topné vody z kotle osazen 1 ks pojistného ventilu s otevíracím přetlakem 0,2 MPa vždy 1ks pro daný kotel. Jako zabezpečovací zařízení budou sloužit 3ks expanzních tlakových nádob každá o objemu 1000l (celkový expanzní objem 3000l). Pro každý kotel (kotel K1 a K2) bude osazena expanzní tlaková nádoba každá o objemu 500l expanzní nádoba bude sloužit jako vyrovnávací nádoba při rychlém náběhu kotle a vyrovnání rázů při náběhu kotlového čerpadla. Pro doplňování topné vody do topné soustavy bude sloužit úpravna vody Aquina s objemovým řízením a dávkovacím čerpadlem. Doplňování topného systému je prováděno ručně dopouštěním z přípojky studené vody do okruhu ÚT. 6.7 Kvalita vody Pro plnění a doplňování sekundárního okruhu ÚT je možné používat pouze upravenou vodu, která odpovídá požadavkům dle ČSN a má následující hodnoty: obsah kyslíku max 0,1 mg/l přebytek siřičitanu sodného nejvýše 2 mg/l zbytková karbonátová tvrdost nejvýše 0,7 mval/l obsah suspendovaných částí nejvýše 5 mg/l 6.8 Řídící systém kotelny a KPS Osazené kotle jsou dodávány se základním systémem měření a regulace, který je nutno rozšířit o modul směšování na vratném potrubí, aby nedocházelo k nízkoteplotní korozi. Kompaktní stanice firmy SYSTHERM je navržena s využitím řídícího systému firmy Siemens RVD. Regulace topného okruhu, ohřevu TV bude prováděna v závislosti na venkovní teplotě a dle skutečných potřeb objektu. Systém M+R je součástí dodávky KPS. Požadavky na M+R (řídící systémy) regulace teploty výstupní topné vody za kotli dle požadované teploty (max. na hodnotu 85 C). regulace teploty topné vody okruhu ÚT dle nastavené ekvitermní topné křivky přímým regulačním ventilem (max. na hodnotu 80 C). regulace teploty teplé vody (TV) na teplotu 55 C za výměníkem tepla pro přípravu TV přímým regulačním ventilem. Havarijní stavy: překročení teploty topné vody 95 C na výstupu z kotlů překročení teploty teplé vody 60 C na výstupu z KPS přehřátí prostoru kotelny (40 C) zaplavení prostoru kotelny minimální tlak v sekundární části systému

7 stop tlačítko detekce CO (oxid uhelnatý) 6.9 Dodávka kompaktní stanice Součástí dodávky KPS společnosti SYSTHERM je: technologické vybavení MaR (řídící systém firmy Siemens typ RVD) tepelná izolace deskových výměníků snímatelná tepelná izolace SYSTHERM DH-box (nutno specifikovat při objednávce) 6.10 Dodávka kotel K1 Varimatik VM 500 Součástí dodávky kotle K1: technologické vybavení MaR (řídící systém ADEX DIN BIO) Havarijní a kotlový termostat Teplotní čidla výstupní a vratné vody Termomanometr pro kontrolu tlaku a teploty výstupní vody Teploměr pro kontrolu výstupní teploty spalin Napouštěcí kohout Převodový elektropohon pro posuv roštu Servopohon komínové klapky 6.11 Dodávka kotetl K2 Ekoefekbio 190 Součástí dodávky kotle K2: technologické vybavení MaR (řídící systém OVS 5.1) Havarijní a kotlový termostat Teplotní čidla výstupní a vratné vody Převodový elektropohon pro posuv roštu Spalinový ventilátor 7. Montáže Při provádění montáže budou dodržovány související normy a předpisy, zejména týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení: Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č.592/2006 Sb. O podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Zákon č.262/2006 Zákoník práce.

8 ČSN montážní a instalační předpis výrobce systému Ekoplastik PPR ČSN : Vnitřní vodovody ČSN EN 806-1: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně ČSN EN 806-2: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování Kvalita a způsob provedení svarů dle ČSN ISO 6250 Kvalita vad svarových spojů. Svařování bude prováděno dle ČSN EN 287-1, odborná způsobilost dle ČSN EN , kvalita a jakost svářečských prací dle ČSN EN V oblasti aplikace plastových trubních rozvodů z mat. PB, PP-R budou svářečské práce provádět výhradně pracovníci s kvalifikačním oprávněním dle TPG Veškeré svářecí práce budou zhotovitelem díla projednány s bezpečnostními a požárními techniky majitelů popř.správců jednotlivých nemovitostí. Výsledek bude písemně doložen v souladu s Vyhl. č.87/2000sb., která stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Jedná-li se o práce prováděné v prostorách jež budou posuzovány jako svařování se zvýšeným nebezpečím, bude postupováno dle ČSN Oprávnění ke svařování daného typu materiálu, jež bude aplikován v rámci předmětného díla, předloží zhotovitel na vyžádaní zadavateli. Instalace KPL měření tepla bude provedena dle požadavků dodavatele tepla, ČSN EN a montážních a instalačních předpisů výrobce měřiče. Montáž KPL měření spotřeby tepla bude provádět pouze montážní organizace mající řádné oprávnění ČMÚ. Před započetím montáže je vždy nutné prověřit přívodní a vratné potrubí. Nové rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody budou provedeny z plastových trub PPR typ 3, PN20. Při montáži zařízení a rozvodů je nutné dodržet min. podchodnou výšku 2,1m (1,9m), při nemožnosti dodržení podchodné výšky je nutné zařízení a rozvody označit výstražnými černými a žlutými pruhy, k veškerým ovládacím prvkům kompaktní předávací stanice musí být zajištěn volný přístup a musí být dosažitelné z podlahy, při provádění montážních prací budou dodrženy veškeré montážní a instalační pokyny výrobců jednotlivých technologických zařízení, armatur, potrubních systémů a měřičů tepla. kompaktní předávací stanici doporučujeme uložit pomocí zvukově tlumicích systémů. 7.1 Rozvody topné vody Nové rozvody topné vody budou provedeny z trubek ocelových černých svařovaných nebo bezešvých dle ČSN nebo dle ČSN nebo dle ISO / DIN 1626 nebo ISO / DIN Rozměry dle ISO 4200 / DIN 2458 nebo DIN 2448 spojovaných svary. 7.2 Rozvody studené, teplé vody a cirkulace Nové rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody budou provedeny z plastových trub PPR typ 3, PN20. Veškeré rozvody z PPR pro TV v PS budou uloženy pomocí systému např.: Hilti, Rabovský, Mϋpro - konzol uchycených do obvodového zdiva nebo stropu. Pro montáž systému z PPR je nezbytné užívat pouze originálních komponentů, zejména tvarovek, jež jsou součástí výrobního sortimentu výrobce použité technologie. Montážní práce dle pokynů a pravidel výrobce, nutno klást důraz na způsob provedení dilatace trubního rozvodu jako celku. Komponenty použité pro realizaci trubních rozvodů budou v souladu s EN ISO15494-Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace a EN ISO15874-Plastové potrubní systémy pro rozvod teplé a studené vody. Smontované zařízení se vyzkouší dle ČSN Provede se tlaková zkouška, včetně propláchnutí a dezinfikování potrubí. Veškeré komponenty pro TV, CTV a SV musí být provedeny z ušlechtilých materiálů (bronz, mosaz, ) a musí být k tomuto účelu certifikovány. Využití pozinkovaných a černých komponentů se nepřipouští. Veškerý materiál použitý na TV, CTV a SV musí být pro toto použití certifikován. Ochrana proti zpětnému průtoku bude provedena v souladu s ČSN EN 1717 a ČSN (změna č.2) 8. Nátěry Pod bude potrubí natřeno 2x základním nátěrem. Značení potrubí bude provedeno v souladu s ČSN Ocelové (litinové) armatury a neizolované potrubí bude opatřeno nátěrem syntetickým základním s dvojnásobným ováním. Barevné značení potrubí bude provedeno dle směrnice provozovatele předávací stanice nebo dodavatele tepla.

9 9. Izolace tepelné Nově instalované zařízení ve PS bude v celém rozsahu opatřeno izolací dle ČSN EN , požadavků zadavatele a vyhl. 193/2007 Sb. Pro tepelné izolace rozvodů horké a topné vody, TV a CI -TV se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0,04 W/m.K (hodnoty udávány pro 0 C). V souladu s požadavky vyhl. 193/2007 Sb. bude kompaktní předávací stanice SYSTHERM v celém rozsahu izolována snímatelnou tepelnou izolací SYSTHERM DH-box. V souladu s požadavky vyhl. 193/2007 Sb. budou veškeré armatury v prostoru kotelny (mimo KPS - součást dodávky) izolovány snímatelnou tepelnou izolací (např.: SYSTHERM DH-box nebo vrstvenými pouzdry IKA). Povrchová úprava izolací bude v provedení s hliníkovou fólií. Ocelové potrubí Tloušťka izolace Pipo ALS Optimalizační výpočet vyhláška č.193/2007sb. do 130 C 60 C 75 C 90 C 130 C 200 C DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN PPR potrubí Ø16 Optimalizační výpočet 55 C 55 C Pipo ALS 55 C (te=15 C) vyhláška č.193/2007sb. 55 C (te=15 C) Tloušťka izolace 55 C (te=15 C) 55 C (te=15 C) Mirelon PRO Izolace proti kond. vod. par 10 C 10 C (te=20 C) (te=20 C) vyhláška č.193/2007sb. 10 C (te=20 C) 10 C (te=20 C) PN16 PN20 PN 16 PN 20 PN 16 PN 20 PN16 PN20 PN 16 PN 20 Nedodává se Nedodává se Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Doporučené hodnoty Dle vyhl. č. 193/2007 Sb., 2 odst. 3, "Minimální hodnoty respektive maximální hodnoty nemusí být dodrženy, pokud je navrženo vyhovující řešení na základě optimalizačního výpočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie". Výpočet tl. izolace podle tepelné ztráty potrubí s izolací kruhového průřezu dle vyhl. č.193/2007sb. je proveden při teplotě ti = 15 C. Výpočet tl. izolace proti kondenzaci vodních par je proveden při teplotě te = 20 C.

10 V případě použití izolace s odlišnou hodnotou musí tloušťka izolace potrubí splňovat požadavky vyhl. MPO č. 193/2007 Sb. a ČSN EN Rozvod studené vody bude izolován proti rosení izolací Mirelon. 10. Uložení potrubí Uložení potrubí bude provedeno pomocí upevňovacích systémů potrubí např.: Hilti, Rabovský, Mϋpro apod. Ø potrubí [mm] Maximální vzdálenost podpor potrubí Ekoplastik PPR (vodorovné potrubí) Vzdálenost podpor [cm] při Vzdálenost podpor [cm] při teplotě Vzdálenost podpor [cm] při teplotě teplotě PPR PN10 PPR PN16 PPR PN20 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti podpor potrubí násobí koeficientem Zkoušky zařízení 11.1 Zkouška rozvodů ÚT Zkoušky zařízení budou provedeny dle ČSN z Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození Zkouška těsnosti Nejvyšší dovolený přetlak vodní tepelné soustavy je 0,2 MPa. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (spoje, otopná tělesa, armatury, atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě (nebo pokles tlaku). Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o zkoušce Provozní zkouška - dilatační Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Pokud se objeví při této zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a zkouška se opakuje. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek Provozní zkouška - topná Topná zkouška bude trvat po dobu 72 hodin (zařízení větší než 100 kw) bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu budou dodržovány běžné provozní podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je dovoleno topnou zkoušku zkrátit. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součástí topné zkoušky je i seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky se provede zaškolení obsluhy zařízení, o čemž se provede záznam.

11 Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu Zkoušky vodovodu Vnitřní vodovod se musí před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu nebo jiný zdroj vody prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích: a) prohlídka potrubí b) tlaková zkouška potrubí c) konečná tlaková zkouška Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu, nebo jeho části se zpracuje protokol. Způsob zkoušení rekonstruované nebo opravované části vnitřního vodovodu se dohodne smluvně. Tlaková zkouška potrubí se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním plynem (např. dusíkem). Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.). Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vodou je uveden v tabulce 1. Třída nejvyššího přípustného provozního přetlaku podle ČSN EN se určí podle nejvyššího provozního přetlaku, který se může ve vnitřním vodovodu vyskytnout. Nejvyšší provozní přetlak nesmí být vyšší než přetlak pro příslušnou třídu nejvyššího přípustného provozního přetlaku. Při provozním přetlaku vnitřního vodovodu vyšším než 1 MPa je zkušební přetlak 1,5 násobkem provozního přetlaku. Po zvýšení přetlaku se vnitřní vodovod stabilizuje zkušebním přetlakem po dobu 12 hodin. Po této době se zahájí tlaková zkouška potrubí zkušebním přetlakem, který nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kpa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vzduchem je 250 kpa (bez ohledu na provozní přetlak), maximálně však 300 kpa. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kpa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. Třídy nejvyššího přípustného provozního přetlaku podle ČSN EN Přetlak [MPa] Zkušební přetlak [MPa] PMA 1,0 1,0 1,5 PMA 0,6 0,6 0,9 PMA 0,25 0,25 0,4 Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí být minimálně stejné jakosti jakou má zdroj vody pro zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní uzávěr objektu) a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kpa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. 12. Bezpečnost a hygiena zdraví Nároky na provozovatele předávací stanice a obsluhující personál budou dány místními provozními předpisy, které budou respektovat především požadavky ČSN EN Plynová kotelna bude provozována dle vyhl. č. 91/93 Sb. a ČSN Při provádění montáže budou dodržovány související normy a předpisy, zejména zákon č.309/2006 Sb., ČSN , ČSN , ČSN , zákon č.262/2006, nařízení vlády č.591/2006 Sb., nařízení vlády č.592/2006 Sb. a ostatní související předpisy. Kvalifikace obsluhy PS bude odpovídat požadavkům platných předpisů. Zařízení smí být uvedeno do provozu až po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. K veškerému nově instalovanému zařízení musí být dodána řádná dokumentace (osvědčení, pasparty), především dle požadavků ČSN a ČSN

12 13. Požadavky na profese Elektro Viz samostatný projekt elektroinstalace a MaR. Stavební Zajištění větrání prostoru kotelny stávajícími okny. Vybourání vstupů do komínů pro nové odkouření. Zazdění stávajících vstupů do komínů pro stávající odkouření. Vymalování kotelny. Vybetonování základů pod nově osazené kotle. Vystěrkování podlah. Úprava stávající pochozí ocelové konstrukce nad kotli po osazení nových kotlů. Ocelová konstrukce musí být upravena, aby bylo možno do nově osazených kotlů navážet uhlí a zároveň byl zajištěn přístup ke kotlům shora při čištění trubkovnic kotle. Konstrukce bude upravena až po osazení kotlů a jejich požadovaném usazení. 14. Postup montážních prací Rekonstrukce kotelny s největší pravděpodobností vyjde do počátku topného období, proto bude nutné zajistit chod alespoň jednoho kotle a chod jednoho ohřívače pro ohřev teplé vody, aby došlo k co nejkratší době odstávek během rekonstrukce a přepojování. Postup prací: (hlavní body) rozebrání ocelové konstrukce u kotlů a zajištění možnosti doplnění násypky kotle č.2 demontáž kotle č.1 přestavba ohřívače č.1 na akumulační zásobník a instalace KPS v souběhu s instalací kotle K1 provizorní napojení KPS na kotel K1, KPS napojit na rozvody ÚT a TUV do objektu demontáž kotle č.2 instalace kotle K2 a přestavba druhého ohřívače TUV na akumulační zásobník topné vody přepojení kotlů do akumulačního zásobníku topné vody a napojení KPS úprava ocelové konstrukce

13 15. Související normy, zákony a vyhlášky ČSN Výměníky tepla pro ústřední vytápění. Technické požadavky ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN Ústřední vytápění Dynamické stavy ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování ČSN EN Regulace otopných soustav Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě ČSN EN Regulace otopných soustav Část 2: Regulátory pro optimální regulaci teplovodních otopných soustav ČSN EN Regulace otopných soustav Část 3: Regulace elektrických otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě ČSN EN Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu ČSN EN Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav ČSN Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky ČSN EN ISO Tepelně technické chování budov Výpočet a uvádění klimatických dat Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor ČSN EN Regulace otopných soustav Část 4: Zařízení pro optimální zapínání a vypínání elektrických systémů ČSN EN Regulace otopných soustav Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy ČSN EN Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení ČSN EN ISO až5 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody Polypropylen (PP) ČSN Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem ČSN Vnitřní vodovody (včetně změny č.2) ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Část 2: Navrhování ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Část 3: Dimenzování potrubí zjednodušená metoda H Ohřívání teplé vody Technická pravidla H Zabezpečovací zařízení Technická pravidla H Předávací stanice tepla Technická pravidla ČSN Tlakové nádoby stabilní provozní požadavky ČSN Elektrická zařízení Bezpečnost Ochrana před úrazem elektrickým proudem

14 16. Související vyhlášky Vyhláška č. 148/2007 Sb. Vyhláška č. 193/2007 Sb. Vyhláška č. 194/2007 Sb. Nařízení č. 20/2003 Sb. Nařízení č. 25/2003 Sb. Nařízení č. 26/2003 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb. Vyhláška č. 213/2001 Sb. Vyhláška č. 214/2001 Sb. Nařízení vlády č. 195/2001 Sb. Vyhláška č. 372/2001 Sb. Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. Vyhláška č. 439/2005 Sb. Nařízení vlády č. 464/2005 Sb. Zákon č. 406/2006 Sb. Vyhláška č. 381/2006 Sb. Vyhláška č. 380/2006 Sb. Vyhláška č. 363/2006 Sb. Vyhláška č. 362/2006 Sb. Vyhláška č. 330/2006 Sb. Vyhláška č. 293/2006 Sb. Nařízení vlády č. 206/2006 Sb. Nařízení vlády č. 198/2006 Sb. Zákon č. 177/2006 Sb. Zákon č. 163/2006 Sb. Nařízení vlády č. 42/2006 Sb. Bdeněves 05/2012 Vypracoval: Pavel Dyk

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L SOUPIS ZAŘÍZENÍ Kraj:

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM 1 1 BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM Bytové stanice LOGOaktiv 4 Bytové stanice LOGOtherm 8 Bytové stanice LOGOstandard 8 Bytové stanice LOGOstandard - varianta mezi stoupačky 11 Bytové stanice

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ OHŘÍVAČE dvě vsuvky na připojení vodovodního potrubí Seznam servisních pracovníků oprávněných spouštět ohřívače

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha A TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro vypracování nabídky na realizaci akce: KR Dívčí Hrad, kotelna na tuhá paliva a přípojka topné V Dívčím Hradě dne: říjen 2014 1/43 Obsah: 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE NÁZEV AKCE: ČÁST: PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REULACE Ing. Jan

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více