Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI"

Transkript

1 Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Anotace: tento předmět navazuje na znalosti studentů z předchozího bakalářského studia a dále rozvíjí předmětnou problematiku v oblasti moderních přístupů k managementu jakosti, budování systémů jakosti, ekonomiky jakosti a informační podpory managementu jakosti. Předmět je členěn celkem do 6 tématických bloků. Osnovy předmětu: I. Význam systému jakosti v podniku. Důvody, realizace a zlepšování systému jakosti podniku (SJP), zásady a kapitoly SJP budovaného dle ISO 9001: ) Historický vývoj péče o jakost 2) Jakost a globalizace. 3) Jakost produktu, jakost procesů, jakost systému (organizace a pracovníků). 4) Systémy jakosti 5) Úloha SJP v moderním chápání managementu firem. 6) Moderní pojetí SJP, přechod k TQM. 7) Integrace SJP do struktur řízení podniku. 8) Integrace SJP (QMS) s EMS a HSMS. II. Struktura a obsah SJP budovaného dle ČSN EN ISO 9001:2001, se zaměřením na výstavbu procesního přístupu a členění procesů. Orientace na zákazníka a neustálé zlepšování. 1) Procesní přístup k SJP. 2) Druhy procesů v organizaci. 3) Metody pro analýzu procesů v organizaci. 4) Navrhování a modelování procesů. 5) Orientace na zákazníka. 6) Význam neustálého zlepšování. 7) Metody pro realizaci neustálého zlepšování, KAIZEN, KVP III. Monitorování, měření, analýza a zlepšování. Měření spokojenosti zákazníka. 1) Význam a podstata monitorování a měření produktu 2) Význam a podstata monitorování a měření procesů v organizaci. 3) Metody pro měření a statistickou analýzu produktu, technická kontrola, metrologie. 4) Kritéria pro hodnocení výkonnosti a efektivnosti procesů v organizaci. 5) Metody pro monitorování, měření a analýzu procesů v organizaci. 6) Význam měření spokojenosti zákazníka. 7) Metody pro měření a hodnocení spokojenosti zákazníka. 8) Návaznost na neustálé zlepšování. IV. Ekonomika v systémech jakosti podniku. Náklady na nejakost. Příčiny, nositelé a důsledky nejakosti v důsledku neshod. 1) Místa neshod v reprodukčním cyklu 2) Identifikace a definice neshod 3) Struktura nákladů na nejakost. 4) Soubory ukazatelů pro kvantifikaci ztrát z nejakosti a posouzení výnosů 5) Výchozí materiály pro kvantifikaci nákladů a výnosů v systémech jakosti podniku

2 V. Softwarová podpora SJP, význam informačního systému, jeho potřebná struktura, vývoj, realizace a zdokonalování v podmínkách podniku. 1) Historie informačních systémů pro řízení jakosti. 2) Potřebná struktura moderního IS pro podporu SJP. 3) Podpora řízení dokumentů. 4) Moduly k zachycování neshod (zmetky, odchylky, úchylky, reklamace, interní audity). 5) Analýza neshod, zjišťování příčin. 6) Moduly k nápravě neshod a k realizaci neustálého zlepšování (preventivní a nápravná opatření). 7) Moduly ke správě a sledování údržby majetku (metrologie, stroje a výrobní zařízení, nástroje). 8) Moduly pro statistické analýzy dat (SPC, FMEA, analýzy spolehlivosti, QFD, DOE) 9) Metody budování a rozvoj IS. VI. Hodnocení kvality organizací, Model excelence EFQM, cena za jakost, Národní politika jakosti v ČR 1) Ceny za jakost ve světě, historický vývoj. 2) Evropská a Národní ceny za jakost. 3) Podstata a význam hodnocení a sebehodnocení organizací. 4) Model excelence EFQM, význam a přínosy. 5) Model CAF - Společný hodnotící rámec. 6) Aplikace modelu EFQM v rámci Evropské ceny za jakost a Národní ceny za jakost ČR. 7) Podstata a principy modelu EFQM, sebehodnocení. 8) Jednotlivá kritéria pro hodnocení organizace dle modelu EFQM. 9) Organizace Evropské ceny za jakost a Národní ceny za jakost ČR. 10) Význam národní politiky jakosti (NPJ) v ekonomice státu. 11) Modely NPJ a způsoby posuzování úspěšnosti podniku. 12) Vývoj přístupů k NPJ a ČR, současný stav, struktura a orgány v NPJ ČR. 13) Formy státních podpory v oblasti managementu jakosti. 14) Vývoj dalšího rozvoje NPJ v ČR, připravované programy v NPJ ČR.

3 Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI 1. soustředění (2 hod.) Název tématického celku: Soustředění obsahuje 2 tématické celky: 1) Význam systému jakosti v podniku. Důvody, realizace a zlepšování systému jakosti podniku (SJP), zásady a kapitoly SJP budovaného dle ISO 9001: ) Struktura a obsah SJP budovaného dle ČSN EN ISO 9001:2001, se zaměřením na výstavbu procesního přístupu a členění procesů. Orientace na zákazníka a neustálé zlepšování. Cíl: 1) Objasnit význam SJP pro podnik v současném období narůstající konkurence ve světě. Tématický celek ujasní a ucelí dosavadní informace a úroveň posluchačů v této problematice. 2) Vysvětlit význam procesního přístupu, druhy procesů, jejich identifikace, definice, vazby a vztahy. Obsah soustředění: Obsahovou osnovu tvoří následující dílčí témata: 1) Historický vývoj péče o jakost 2) Jakost a globalizace. 3) Jakost produktu, jakost procesů, jakost systému (organizace a pracovníků). 4) Systémy jakosti 5) Úloha SJP v moderním chápání managementu firem. 6) Moderní pojetí SJP, přechod k TQM. 7) Integrace SJP do struktur řízení podniku. 8) Integrace SJP (QMS) s EMS a HSMS. 9) Procesní přístup k SJP. 10) Druhy procesů v organizaci. 11) Metody pro analýzu procesů v organizaci. 12) Navrhování a modelování procesů. 13) Orientace na zákazníka. 14) Význam neustálého zlepšování. 15) Metody pro realizaci neustálého zlepšování, KAIZEN, KVP Základní studijní literatura k danému tématickému celku: ČSN EN ISO 9001:2001, ČNI PRAHA, Nenadál J. a kolektiv: Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. MANAGEMENT PRESS, PRAHA, 2002, ISBN Veber J.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, GRADA, PRAHA, 2001 ISBN Fiala, A. a kolektiv: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. (Příručka s kontinuální aktualizací). Dashoefer, Praha 2002 Klíčové pojmy tématu: Historie péče o jakost, jakost produktů a procesů, jakost systémová, systém jakosti, TQM, model EFQM, integrace systému jakosti, EMS, HSMS, procesní

4 přístup, druhy procesů, analýza procesů, navrhování procesů, orientace na zákazníka, neustálé zlepšování, KAIZEN, KVP. Kontrolní otázky: 1) Vysvětlete úlohu řízení jakosti v moderním světě. 2) Jakou úlohu hraje péče o jakost v moderním managementu? 3) Co to je systém jakosti? 4) Jaké je moderní pojetí SJP? 5) Jak souvisí moderní SJP s přístupem TQM? 6) Jakým způsobem je moderní SJP zapojen do struktur podniku? 7) Co to je EMS a HSMS? 8) Jakým způsobem se propojují QMS, EMS a HSMS? 9) Charakterizujte procesní přístup k SJP. 10) Jaké druhy procesů v organizaci rozlišujeme? 11) Jakými způsoby je možné provádět analýzu procesů v organizaci? 12) Jakým způsobem je možné navrhovat procesy v organizaci? 13) Vysvětlete význam a podstatu orientace na zákazníka. 14) Vysvětlete význam a podstatu neustálého zlepšování. 15) Jakými způsoby je možné realizovat zlepšování procesů?

5 Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI 2. soustředění (2 hod.) Název tématického celku: Soustředění obsahuje 2 tématické celky: 1) Monitorování, měření, analýza a zlepšování. Měření spokojenosti zákazníka. 2) Ekonomika v systémech jakosti podniku. Náklady na nejakost. Příčiny, nositelé a důsledky nejakosti v důsledku neshod. Cíl: 1) Seznámit s významem měření, analýzy a zlepšování a měření spokojenosti zákazníka. 2) Poukázat a vysvětlit příčiny, nositele a důsledky neshod v reprodukčním cyklu podniku. Uvést přístupy a metody k minimalizaci nejakosti v procesech SŘJ. Obsah soustředění: Obsahovou osnovu tvoří následující dílčí témata: 1) Význam a podstata monitorování a měření produktu 2) Význam a podstata monitorování a měření procesů v organizaci. 3) Metody pro měření a statistickou analýzu produktu, technická kontrola, metrologie. 4) Kritéria pro hodnocení výkonnosti a efektivnosti procesů v organizaci. 5) Metody pro monitorování, měření a analýzu procesů v organizaci. 6) Význam měření spokojenosti zákazníka. 7) Metody pro měření a hodnocení spokojenosti zákazníka. 8) Návaznost na neustálé zlepšování. 9) Místa neshod v reprodukčním cyklu 10) Identifikace a definice neshod 11) Struktura nákladů na nejakost. 12) Soubory ukazatelů pro kvantifikaci ztrát z nejakosti a posouzení výnosů 13) Výchozí materiály pro kvantifikaci nákladů a výnosů v systémech jakosti podniku Základní studijní literatura k danému tématickému celku: ČSN EN ISO 9001:2001, ČNI PRAHA, Nenadál J. a kolektiv: Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. MANAGEMENT PRESS, PRAHA, 2002, ISBN Nenadál J.: Měření v systémech managementu jakosti. MANAGEMENT PRESS, PRAHA, 2001, ISBN Nenadál J. a kolektiv: Metody a procesy měření v systémech managementu jakosti, VŠB Ostrava 2002, ISBN Macík K. Účetnictví pro managerskou praxi, GRADA, PRAHA, 2000 Veber J. a kolektiv: ISBN Management, základy, prosperita, globalizace, MANAGEMENT PRESS, PRAHA, 2002, ISBN Veber J.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, GRADA, PRAHA, 2001 ISBN Fiala, A. a kolektiv: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. (Příručka s kontinuální aktualizací). Dashoefer, Praha 2002

6 Klíčové pojmy tématu: Monitorování a měření produktu, monitorování a měření procesů, technická kontrola, metrologie, analytické metody, statistická analýza, kritéria výkonnosti a efektivnosti procesů, měření spokojenosti zákazníka, neustálé zlepšování, náklady, výnosy, zisk, metodika prof. Harringtona, metodika PAF, výsledovka, návratnost investic, analyzování a snižování ztrát z nejakosti. Kontrolní otázky: 1) Vysvětlete význam a podstatu monitorování a měření produktu. 2) Vysvětlete význam a podstatu monitorování a měření procesů v organizaci. 3) Jakými způsoby je možné realizovat monitorování a měření produktů. 4) Jaká jsou hlavní kritéria pro hodnocení výkonnosti a efektivnosti procesů v organizaci a jakým způsobem se stanovují? 5) Jakým způsobem se ralizuje monitorování a měření procesů v organizaci? 6) Jaký význam má pro organizaci měření spokojenosti zákazníka? 7) Jakými způsoby se provádí měření spokojenosti zákazníka? 8) Jakým způsobem souvisí měření a analýza s neustálým zlepšováním? 9) Co představuje reprodukční cyklus podniku výrobního a služeb? 10) Vysvětlete pojem neshoda ve výrobě a v nevýrobní oblasti. 11) Kde lze nalézt dynamický pohled na vývoj nákladů, výnosů, ztrát v podniku? 12) Co vše zahrnuje metodika kategorizace nákladů na nízkou jakost dle prof. Harringtona a PAF? 13) Uveďte vám známé ukazatele pro hodnocení úrovně výrobních procesů a investic. 14) Co lze doporučit pro zvýšení konkurenceschopnosti vašeho podniku v oblasti nákladů SŘJ? 15) Jak lze posuzovat spokojenost zákazníka s výrobky a službami dodavatele?

7 Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI 3. soustředění (2 hod.) Název tématického celku: Soustředění obsahuje 2 tématické celky: 1) Softwarová podpora SJP, význam informačního systému, jeho potřebná struktura, vývoj, realizace a zdokonalování v podmínkách podniku. 2) Hodnocení kvality organizací, Model excelence EFQM, cena za jakost, Národní politika jakosti v ČR Cíl: 1) Seznámit posluchače s výhodami počítačové podpory SMJ. Uvést možné chyby při tvorbě, provozování a dalším rozvoji IS. 2) Vysvětlit základní myšlenky hodnocení kvality organizací v ČR, EU a ve světě. Seznámit posluchače s modelem excelence EFQM a cenami za jakost. Obsah soustředění: Obsahovou osnovu tvoří následující dílčí témata: I. SW podpora SMJ 1) Historie informačních systémů pro řízení jakosti. 2) Potřebná struktura moderního IS pro podporu SJP. 3) Podpora řízení dokumentů. 4) Moduly k zachycování neshod (zmetky, odchylky, úchylky, reklamace, interní audity). 5) Analýza neshod, zjišťování příčin. 6) Moduly k nápravě neshod a k realizaci neustálého zlepšování (preventivní a nápravná opatření). 7) Moduly ke správě a sledování údržby majetku (metrologie, stroje a výrobní zařízení, nástroje). 8) Moduly pro statistické analýzy dat (SPC, FMEA, analýzy spolehlivosti, QFD, DOE) 9) Metody budování a rozvoj IS. II. Hodnocení kvality organizací 1) Ceny za jakost ve světě, historický vývoj. 2) Evropská a Národní ceny za jakost. 3) Podstata a význam hodnocení a sebehodnocení organizací. 4) Model excelence EFQM, význam a přínosy. 5) Model CAF - Společný hodnotící rámec. III. Model excelence EFQM 1) Aplikace modelu EFQM v rámci Evropské ceny za jakost a Národní ceny za jakost ČR. 2) Podstata a principy modelu EFQM, sebehodnocení. 3) Jednotlivá kritéria pro hodnocení organizace dle modelu EFQM. 4) Organizace Evropské ceny za jakost a Národní ceny za jakost ČR. IV. Národní politika jakosti v ČR 1) Význam národní politiky jakosti (NPJ) v ekonomice státu. 2) Modely NPJ a způsoby posuzování úspěšnosti podniku. 3) Vývoj přístupů k NPJ a ČR, současný stav, struktura a orgány v NPJ ČR. 4) Formy státních podpory v oblasti managementu jakosti. 5) Vývoj dalšího rozvoje NPJ v ČR, připravované programy v NPJ ČR.

8 Základní studijní literatura k danému tématickému celku: Veber J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha, Grada Publishing 2001, ISBN EFQM model excelence. Praha, Česká společnost pro jakost 2003, ISBN X. Hodnocení pro excelenci. Praha, Česká společnost pro jakost 2003, ISBN CAF, Společný hodnotící rámec (model CAF). Praha, Česká společnost pro jakost 2003, ISBN Národní politika podpory jakosti ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Klíčové pojmy tématu: Historie SW podpory řízení jakosti, informační soustava, struktura IS pro podporu QMS, řízení dokumentů, zachycování neshod, analýza příčin neshod, nápravná a preventivní opatření, údržba majetku, statistická analýza dat, rozvoj IS, sebehodnocení, model EFQM, cena za jakost, Národní politika podpory jakosti. Kontrolní otázky: 1) Jaké tradice ma SW podpora řízení jakosti? 2) Jakou strukturu by měl mít moderní IS pro podporu SJP? 3) Jakým způsobem pomáhá IS při zachycování neshod a námětů ke zlepšování? 4) Jakým způsobem působí IS při analýze neshod? 5) Jakým způsobem zabezpečuje IS proces realizace nápravných a preventivních opatření? 6) Pomáhá IS při správě a zabezpečování údržby majetku? 7) Jakým způsobem pomáhá IS při statistických analýzách dat v rámci SJP? 8) Jaké jsou možné způsoby budování a dalšího rozvoje IS? 9) Jaké modely hodnocení kvality organizace znáte? 10) Co to je model excelence EFQM? 11) Vysvětlete pojem sebehodnocení. 12) Vysvětlete význam Evropské ceny za jakost. 13) Vyjmenujte základní úkoly Národní politiky podpory jakosti ČR.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Metodický list kombinovaného studia předmětu SRJ_2 - SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI a 2. soustředění (2+2 hod.)

Metodický list kombinovaného studia předmětu SRJ_2 - SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI a 2. soustředění (2+2 hod.) 1. a 2. soustředění (2+2 hod.) Nástroj řízení jakosti. Význam matematicko-statistických metod pro SŘJ, jeho měření, analyzování a zlepšování. Tento tématický celek navazuje na předmět SRJ 1 s tím, že jej

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty 3MA521 Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Introduction to the Quality Management and

Více

Seznam témat SVOČ 2016

Seznam témat SVOČ 2016 Seznam témat SVOČ 2016 doc. Ing. Petr Briš, CSc. Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů 1. Analýza některých prvků Baťovy soustavy řízení při řízení organizace v porovnání k současným podmínkám

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Maturitní témata pro obor Agropodnikání

Maturitní témata pro obor Agropodnikání 1. Národní hospodářství Pojem, struktura NH odvětví, sektory, makroekonomické cíle, ukazatele a nástroje hospodářské politiky státu, charakteristika nástrojů hospodářské politiky státu, reálný a potenciální

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

INTEGROVANÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU. prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.

INTEGROVANÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU. prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. INTEGROVANÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. IMS (QMS, EMS, HSMS) IM v CHÚ INTEGROVANÝ MANAGEMENT V CR integrovaný management kvality destinací CR CO JE JAKOST? Pro zákazníka:

Více

RLZ CZ.04.1.03. Znalosti a dovednosti pracovníků firmy PROFIMONT a.s. pro ovládání specifického aplikačního SW vybavení.

RLZ CZ.04.1.03. Znalosti a dovednosti pracovníků firmy PROFIMONT a.s. pro ovládání specifického aplikačního SW vybavení. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE RLZ CZ.04.1.03 Název: Znalosti a dovednosti pracovníků firmy PROFIMONT a.s. pro ovládání specifického aplikačního SW vybavení. Zadavatel: PROFIMONT a.s. Vážní 531, 50 03 Hradec Králové

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Magisterské studium: 2 konzultace po 3 hodinách a 2 konzultace po 2 hodinách Způsob ukončení předmětu: Zkouška a zápočtový test Cílem předmětu je přispět k pochopení současného významu informačních systémů

Více

ČSN EN ISO 9004 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9004 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Prosinec 2001 Systémy managementu jakosti Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9004 OPRAVA 1 01 0324 Corrigendum ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Systémy managementu

Více

BENCHMARKING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

BENCHMARKING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ BENCHMARKING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (druhé, upravené a doplněné vydání) Kolektiv autorů 2006 Benchmarking ve veřejné správě (druhé, upravené a doplněné vydání) Kolektiv autorů: doc. Ing. Jan Široký, CSc. (E-mail:

Více

QMS A EMS - PŘEDPOKLADY KE KONKURENCESCHOPNOSTI QMS AND EMS - PREREQUISITES OF COMPETITIVE ADVANTAGE

QMS A EMS - PŘEDPOKLADY KE KONKURENCESCHOPNOSTI QMS AND EMS - PREREQUISITES OF COMPETITIVE ADVANTAGE QMS A EMS - PŘEDPOKLADY KE KONKURENCESCHOPNOSTI QMS AND EMS - PREREQUISITES OF COMPETITIVE ADVANTAGE DUDA Jiří, (ČR) ABSTRACT The firms, which want successfully penetrate the world markets, get a share

Více

Světová ekonomika. Vymezení světové ekonomiky, podstata a vznik

Světová ekonomika. Vymezení světové ekonomiky, podstata a vznik Světová ekonomika Vymezení světové ekonomiky, podstata a vznik Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Popis certifikačního postupu podle ISO/TS 16949:2009

Popis certifikačního postupu podle ISO/TS 16949:2009 Obsah 1 PRAVIDLA... 2 2 POPIS SLUŽEB... 6 Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni. Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu info.tncert@tuev-nord.de

Více

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_PM PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Název tematického celku: ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU, FILOSOFIE PROJEKTU Cíl: Cílem předmětu je získat

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Závěrečná práce

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Závěrečná práce Závěrečná práce Studijní opora pro kurz Rozpočtování staveb v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Petr Hruška 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 6 Název kurzu Projektový management - tvorba a realizace projektů v sociální oblasti Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci, pracovníci

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Zadání neveřejného výběrového řízení Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění

Zadání neveřejného výběrového řízení Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Zadání neveřejného výběrového řízení Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Dodávka učebnic a odborné literatury Název

Více

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) I. Poslání studentské vědecké a odborné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie

Více

o diplomových a bakalářských pracích

o diplomových a bakalářských pracích Vyhláška děkana č. 01/2006 o diplomových a bakalářských pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení bakalářských, resp. diplomových

Více

KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ÚSTÍ NAD LABEM Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování LORM Společnost pro hluchoslepé z.s. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO OSOBY

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MATEMATIKA A

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MATEMATIKA A Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MATEMATIKA A Název tématického celku: Zobrazení,reálné funkce jedné reálné proměnné,elementární funkce a jejich základní vlastnosti,lineární

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 379 USNESENÍ hospodářského výboru z 51. schůze konané dne 18.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 379 USNESENÍ hospodářského výboru z 51. schůze konané dne 18. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 379 USNESENÍ hospodářského výboru z 51. schůze konané dne 18. ledna 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992

Více

CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI. Pavel Kohout 1

CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI. Pavel Kohout 1 CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Pavel Kohout 1 Rozsah problému V rámci veřejných zakázek jsou ročně vynakládány prostředky v rozsahu 17,5 % HDP (635 mld. Kč v roce 2009) Z toho z veřejných rozpočtů

Více

ISQ-SYSTÉM Modulární informační systém pro podporu QMS ISQ PRAHA s.r.o. Březen 2006

ISQ-SYSTÉM Modulární informační systém pro podporu QMS ISQ PRAHA s.r.o. Březen 2006 ISQ-SYSTÉM verze: 6.0 Modulární informační systém pro podporu QMS ISQ PRAHA s.r.o. Březen 2006 Obsah: 1. Principy systémů managementu jakosti...5 1.1 Osm základních principů moderních systémů managementu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) 1 Obsah Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.01; 93.160 Únor 2011 ČSN 75 5355 Vodojemy Waterreservoirs Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6650 z 1985-01-30. Obsah Strana Předmluva 3 1 Předmět

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Distribuce. Ing. Lucie Vokáčov

Distribuce. Ing. Lucie Vokáčov Distribuce Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Obsah Distribuce a její podstata Distribuční cesta definice pojmu Zprostředkovatelé Členění distribučních cest Tvorba distribučních cest Maloobchod

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů

Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů Fotogrammetrie a DPZ soustava cílů obecný cíl Studenti kurzu se seznámí se základy fotogrammetrie se zaměřením na výstupy (produkty) a jejich tvorbu. Výstupy, se kterými by se ve své praxi v oblasti životního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa

Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa Tomáš Mirovský Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 1 Vzdělávání v oblasti wellness Zapojené organizace, které mohou vzdělávat (soukromé

Více

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration) STAVEBNÍ VÝROBKY 12/05/2014 1 Oč jde? 2 Environmentální značení a prohlášení typy typ I ekologicky šetrné produkty ČSN ISO 14024:2000

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Obchodní akademie, Obchodní škola a praktická škola Olgy Havlové Obchodní 282 542 25 Janské Lázně Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Výchovný poradce: Mgr. Jana Honzíková Výchovný poradce

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Vyhlášení grantového řízení

Vyhlášení grantového řízení ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pro informování o evropských záležitostech nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana telefon 221 774 132 fax: 221 774 289 V Praze dne 25.07.2005 Č.j. 14615/05-OEZ

Více

Potravinářská legislativa

Potravinářská legislativa Hejmalová Michaela Potravinářská legislativa široké spektrum právních předpisů, které se z různých hledisek dotýkají potravin předpisy, které řeší problematiku celého potravinového řetězce (produkce, zpracování,

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 13. Sítě WAN Studijní cíl Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Rozlehlé sítě WAN Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Rozlehlé sítě umožňují komunikaci (přenos dat,

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005 6.6.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady Budoucí rozvoj větrných elektráren v ČR bude vyžadovat náklady v elektrizační soustavě, které do roku 2010 mohou dosáhnout

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Průzkum spokojenosti studentů se službami Správy kolejí a menz Univerzity Palackého

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Průzkum spokojenosti studentů se službami Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Průzkum spokojenosti studentů se službami Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 3 - denní studium ZS 2015 ŘVZ proces a změna filosofie firmy Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Opakování základních pojmů z minulé hod. co je je tedy ŘVZ? dokonalá konkurence (aktuálně (aktuálně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 1 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

MARKETING 2 Produkt, produktový mix, životní cyklus produktu. Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 2 Produkt, produktový mix, životní cyklus produktu. Ing.Miloslav Šašek MARKETING 2 Produkt, produktový mix, životní cyklus produktu Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat

Více

Termín zahájení kurzu: 7. 1. 2016

Termín zahájení kurzu: 7. 1. 2016 Česká společnost pro údržbu Průmyslová 1472/11 102 00 Praha - Hostivař http://www.udrzba-cspu.cz/ člen Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) fax: +420 271 084 791 info@udrzba-cspu.cz

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

OCHRANA SOUKROMÍ NA PORTÁLU SALON24

OCHRANA SOUKROMÍ NA PORTÁLU SALON24 OCHRANA SOUKROMÍ NA PORTÁLU SALON24 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto podmínky Ochrany soukromí uživatelů na portálu Salon24.cz (dále jen OP Soukromí ) upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními

Více

3. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER

3. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER 3. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 MAS

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Výtisk číslo: Druh dokumentu: Instrukce ředitele školy List číslo: 1 / 5 Identifikační označení: ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední školy obchodní a

Více

Informační memorandum. Výrobna dřevěných výrobků Liberec

Informační memorandum. Výrobna dřevěných výrobků Liberec FREEZART PLUS, a.s. Divize Dřevo Informační memorandum Výrobna dřevěných výrobků Liberec Informační memorandum je určeno zájemcům o koupi výše uvedené výrobní kapacity. Adresa vlastníka: FREEZART PLUS,

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

Průzkum stavu procesního řízení v ČR

Průzkum stavu procesního řízení v ČR Václav Řepa, Katedra informačních technologií FIS VŠE Václav Řepa Konference Systémová Integrace 2005, Praha, Žofín strana 1 Průzkum zpracován v rámci grantu GAČR 402/05/0228 Květen až červen 2005 Na otázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace 1. Obecně Obecně platí pravidlo, že držitel certifikátu nesmí provozovat systém managementu, který obsahuje neshody s požadavky

Více

Integrovaná příručka společnosti

Integrovaná příručka společnosti Integrovaná příručka společnosti KOPÍROVÁNÍ (celku nebo částí včetně výpisů) A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍ STRANĚ LZE PROVÁDĚT POUZE SE SOUHLASEM VEDENÍ FIRMY Přílohy : č.1 Seznam vydané dokumentace jakosti č.2 Procesní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS "Přiďte pobejt!" o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Modernizace zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2016:

Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2016: Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2016: 1. Údržba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008,14001:2004. T: 03/2016 2. Snížení spotřeby elektrické energie

Více