POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"

Transkript

1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Obec Hrochův Týnec Dodavatel Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady HSV celkem Z PSV celkem 0 R M práce celkem 0 N M dodávky celkem 0 ZRN celkem Ostatní rozpočtové náklady HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % Kč DPH 21,0 % Kč Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč DPH 0,0 % 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Kč Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

2 4/103/1ND1 Objekt : SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Hrochův Tý REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Vodorovné konstrukce Stavební práce Komunikace Trubní vedení Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

3 Díl: 1 Zemní práce R00 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 28,00 69, ,00 nabídka :-19, ,00 skutečnost:2*1,950 39,00 předláždění:8,00 8, R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 31,50 31,10 979, R00 skutečnost:21,00*1,50 31,50 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 34,50 132, ,25 nabídka :-36, ,00 skutečnost:2*1,950+21,00*1,50 70, Vybírání splašků z rýhy soubor 1, R00 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,60 116,00 301,60 nabídka :-7,0000-7,00 skutečnost:16*0,60 9, R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,22 193,00 nabídka :-8,4000-8,40 skutečnost:16*1,55*1,05*0,60 15, R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 29,10 nabídka :-20, ,20 skutečnost:20,20 20, R00 Bourání konstrukcí kamenných na MC ve vykopávkách m3 0, ,00 405,60 skutečnost:3,00*0,50*0,20 0, R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 3,54 septik:(3,00+1,10)*2*0,60*0,15+3,00*1,50*0,05 0,96 kanalizace:24,00*3,14*0,50*0,05 1,88 šachta (nová RŠ6):3,14*0,70*0,70*0,25+3,14*0,60*1,20*0,10 0,61 kanálek v šachtě:3,14*0,50*0,50*0,10 0, R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 118,54 227,00 sondy:0,40*0,40*0,40*9 0,58 RŠ2 - RŠ5:41,00*1,70*0,60 41,82 RŠ5 - RŠ6:24,00*1,40*0,60 20,16 RŠ2 - RŠ7:36,00*1,40*0,60 30,24 svody + napojení:33,00*1,30*0,60 25, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 118,54 114,00 sondy:0,40*0,40*0,40*9 0,58 RŠ2 - RŠ5:41,00*1,70*0,60 41,82 RŠ5 - RŠ6:24,00*1,40*0,60 20,16 RŠ2 - RŠ7:36,00*1,40*0,60 30,24 svody + napojení:33,00*1,30*0,60 25, R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3-97,68 174, , , , , , , , ,32 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 R00 nabídka :-159, ,60 skutečnost:22,00*2,40*1,20-0,50*2,40*1,20 61,92 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3-97,68 18, ,31 nabídka :-159, ,60 skutečnost:22,00*2,40*1,20-0,50*2,40*1,20 61, R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 4,90 596,00 skutečnost sonda:1,40*1,40*2,50 4, R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 4,90 85,00 416,50 skutečnost sonda:1,40*1,40*2,50 4, R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 0, ,00 812,80 pod základem v bráně:0,50*2,00*0,80 0, R00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2-532,00 37,80 nabídka :-564, ,00 skutečnost:8,00*2,00*2 32, R00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2-532,00 6,10 nabídka :-564, ,00 skutečnost:8,00*2,00*2 32, R00 Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m, hl.2,4m kus 7,00 962,00 skutečnost:7 7, R00 Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m, hl.2,4m kus 7,00 935, R00 skutečnost:7 7,00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 21,08 26,80 564,94 nabídka :-159, ,60 Mezisoučet -159,60 RŠ2 - RŠ5:41,00*1,70*0,60 41,82 RŠ5 - RŠ6:24,00*1,40*0,60 20,16 RŠ2 - RŠ7:36,00*1,40*0,60 30,24 svody + napojení:33,00*1,30*0,60 25,74 stávající - RŠ2:22,00*2,40*1,20-0,50*2,40*1,20 61,92 pod základem v bráně:0,50*2,00*0,80 0,80 Mezisoučet 180, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 4,98 88,20 439,43 opukový základ:3,00*0,50*0,20 0,30 septik:3,00*1,50*0,20+(3,00+1,10)*2*0,60*0,20+3,00*1,50*0,05 2,11 kanalizace:24,00*3,14*0,50*0,05 1,88 šachta (nová RŠ6):3,14*0,70*0,70*0,25+3,14*0,60*1,20*0,10 0,61 kanálek v šachtě:3,14*0,50*0,50*0,10 0, R00 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3-24,64 154,50 nabídka :-109, ,60 skutečnost:118,54+61,92+4,90+0,80+14,10-115, , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m m3 4,98 247, , , , , , , ,09 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 U R00 opukový základ:3,00*0,50*0,20 0,30 septik:3,00*1,50*0,20+(3,00+1,10)*2*0,60*0,20+3,00*1,50*0,05 2,11 kanalizace:24,00*3,14*0,50*0,05 1,88 šachta (nová RŠ6):3,14*0,70*0,70*0,25+3,14*0,60*1,20*0,10 0,61 kanálek v šachtě:3,14*0,50*0,50*0,10 0,08 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -33,39 127, ,09 nabídka :-197, ,28 Mezisoučet -197,28 skutečnost:84,9609*1, ,93 4,98*2,200 10,96 Mezisoučet 163,89 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 49,81 63, ,98 nabídka :-78, ,60 Mezisoučet -78,60 výkopy a bourání:0,30+4,68-0,08+118,54+61,92+4,90+0,80 191,06 obsyp a lože:-(49, ,18) -62,65 Mezisoučet 128, štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 15,34 167,50 nabídka :-74, ,60 skutečnost:49,4698*1,800*1,01 89, kamenivo těžené hrubé frakce t 226, R00 nabídka :-23,598-23,60 skutečnost:23,598 23,60 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 8,02 123,00 987,05 nabídka :-41, ,45 Mezisoučet -41,45 DN 250 mm:22,00*0,55*1,20+27,00*0,55*0,60-49,00*3,14*0,14*0,14 20,41 DN 200 mm:(41,00-27,00)*0,50*0,60-14,00*3,14*0,110*0,110 3,67 RŠ5 - RŠ6:24,00*0,50*0,60-24,00*3,14*0,110*0,110 6,29 RŠ2 - RŠ7:36,00*0,45*0,60 9,72 svody + napojení:33,00*0,45*0,60 8,91 pod základem v bráně:0,50*0,50*2,00-0,50*3,14*0,14*0,14 0,47 Mezisoučet 49, R00 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 119,00 12,80 nabídka :-101, ,00 skutečnost:32,00*5,00+2*3, osivo směs travní parková rekreační kg 2,93 102,50 300, R00 Celkem za Díl: R00 nabídka :-5,0000-5,00 skutečnost:22*0,035*1,03 7,93 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 59,00 20, ,80 nabídka :-101, ,00 skutečnost:32,00*5, Zemní práce ,87 Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,78 615, ,70 nabídka :-8,4000-8, , ,20 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 Mezisoučet -8,40 stávající - RŠ2:22,00*0,10*1,20 2,64 RŠ2 - RŠ5:41,00*0,10*0,60 2,46 RŠ5 - RŠ6:24,00*0,10*0,60+2*0,20*0,60 3,84 RŠ2 - RŠ7:36,00*0,10*0,60 2,16 svody + napojení:33,00*0,10*0,60 1,98 pod základem v bráně:0,50*0,10*2,00 0,10 Mezisoučet 13,18 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 939,70 Díl: 469 Stavební práce U00 Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě km 1 707, U00 nabídka :-0,050-0,05 skutečnost:0,050 0,05 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm zakryté cihlami šířky do 15 cm m 4,00 42,40 169,60 nabídka :-7,0000-7,00 skutečnost:11,00 11, U00 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 4,00 15,00 6 nabídka :-7,0000-7,00 skutečnost:11,00 11,00 Celkem za 469 Stavební práce 229,60 Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,20 108,50 130,20 nabídka :-28, ,80 skutečnost:2*1, R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm m2 18,60 189,50 nabídka :-11, ,40 skutečnost:2*1, R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 11,00 456,50 nabídka :-19, ,00 skutečnost:2*1, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 42,00 69,60 skutečnost:3*1,40 42, R00 Zřízení krytu z drti 4/8 tl. 10 cm m2 72,00 9,60 691,20 skutečnost:36,00*2,00 72,00 Celkem za 5 Komunikace ,80 Díl: 8 Trubní vedení trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 200 x 4,5 x 5000 mm kus 622,00 nabídka :-8,0000-8,00 skutečnost:8 8, trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 125 x 3,0 x 5000 mm kus 1,00 255,00 255, A trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 125 x 3,0 x 3000 mm kus 1,00 181,00 181, A trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 125 x 3,0 x 2000 mm kus 3,00 124,00 372, , , , A trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 100 x 3,0 x 2000 mm kus 1,00 114,00 114,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 150 x 3,6 x 5000 mm kus -2,00 387,50-775,00 nabídka :-10-1 skutečnost:8 8, A trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 150 x 3,6 x 3000 mm kus 1,00 278,00 278, A trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 150 x 3,0 x 2000 mm kus 3,00 191,00 573, A trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 150 x 3,0 x 1000 mm kus 3,00 112,00 336, trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm kus 1 161,00 nabídka :-10-1 skutečnost: montážní mazivo PPKG - 500g kus 3,00 145,00 435,00 nabídka :-2-2,00 skutečnost:5 5, Zřízení těsnění prostupů m 598,00 nabídka :-0,7800-0,78 skutečnost:0,7800 0, Těsnící bobtnající pás Maserflex m 50, R00 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 100 mm m 2,00 44,00 88,00 4:1,00 1,00 ostatní:1,00 1,00 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 13,50 44,00 594,00 nabídka :-5,0000-5,00 Mezisoučet -5,00 dešťový svod - RŠ5 :3,00 3,00 1:7,00 7,00 2:1,50 1,50 6:7,00 7,00 Mezisoučet 18,50 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m -2,00 75,50-151,00 nabídka : Mezisoučet -5 RŠ2 - RŠ7:29,00 29,00 dešťový svod - RŠ7:7,00 7,00 dešťový svod - RŠ2:2,00 2,00 dešťový svod - RŠ3:2,00 2,00 dílny:2,00 2,00 3:1,00 1,00 dešťový svod - RŠ6:5,00 5,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 R R00 Mezisoučet 48,00 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 4,00 79,00 316,00 nabídka :-36, ,00 Mezisoučet -36,00 RŠ3 - RŠ6:36,00 36,00 kuchyň:2,00 2,00 5 :2,00 2,00 Mezisoučet 4 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 49,00 96, ,00 stáv.rš - RŠ3:49,00 49,00 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 kus 5,00 55,50 277,50 skutečnost:6 6, A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/87 PVC kus 1, Odbočka kanalizační KGEA 200/ 150/87 PVC kus 1,00 256,00 256, Odbočka kanalizační KGEA 200/ 150/45 PVC kus 2,00 249,00 498, Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45 PVC kus 2,00 281,00 562, R00 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250/150 kus -2,00 71,00-142,00 nabídka :-4-4, Odbočka kanalizační KGEA 250/ 150/45 PVC kus 2,00 574, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150 kus 1,00 242,00 242, A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 150/45 PVC kus 1,00 132,00 132, R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 16,50 12,50 206,25 nabídka :-91,00-91,00 Mezisoučet -91,00 DN 100 mm: 4:1,00 1,00 DN 125 mm: dešťový svod - RŠ5 :3,00 3,00 1:7,00 7,00 2:1,50 1, ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 R U U U U U U U U U00 6:7,00 7,00 DN 150 mm: RŠ2 - RŠ7:29,00 29,00 dešťový svod - RŠ7:7,00 7,00 dešťový svod - RŠ2:2,00 2,00 dešťový svod - RŠ3:2,00 2,00 dílny:2,00 2,00 3:1,00 1,00 dešťový svod - RŠ6:5,00 5,00 DN 200 mm: RŠ3 - RŠ6:36,00 36,00 kuchyň:2,00 2,00 5 :2,00 2,00 Mezisoučet 107,50 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 16,90 nabídka :-49,00-49,00 stáv.rš - RŠ3:49,00 49,00 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok kus -5,00 982, nabídka :-5-5,00 skutečnost:0 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus -5,00 845, ,00 nabídka :-5-5,00 skutečnost:0 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury kus -5,00 31,10-155,50 nabídka :-5-5,00 skutečnost:0 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t) kus -5, , ,00 nabídka :-5-5,00 skutečnost:0 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu (40 t) kus -1, , ,00 skutečnost:0 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné 30, 60, 90 kus 4 36 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné kus 4 54 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné 30, 60, 90 kus 4 53 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno průtočné 30, 60, 90 kus 5 435,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

10 U00 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 1, , , U U U U R00 nabídka :-2-2,00 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 3 715,00 nabídka :-6-6,00 skutečnost:6 6,00 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1, Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,00 62,00 62,00 nabídka :-6-6,00 skutečnost:7 7,00 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem kus -1, , ,00 nabídka :-6-6,00 skutečnost:5 5,00 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus -1,00 116,00-116,00 nabídka :-6-6,00 skutečnost:5 5, R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 498,00 498,00 RŠ1:1 1, R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky nad 200 m kus 2,00 237,00 474,00 RŠ1:1 1,00 RŠ5:1 1, Šachtový prstenec betonový 630 včetně těsnění kus 2,00 RŠ1:1 1,00 RŠ5:1 1, Poklop litinový KDL 81P DN 600 mm D 400t kus 1,00 RŠ1:1 1, Mříž dešťová kruhová D 400 KDL 8M kus 1,00 RŠ5:1 1, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125 kus 1 131,00 kolena:8 8,00 přesuvka:2 2, A Koleno kanalizační KGB 125/ 15 PVC kus 1,00 43,00 43, , , A Koleno kanalizační KGB 125/ 30 PVC kus 1,00 43,00 43,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

11 A Koleno kanalizační KGB 125/ 45 PVC kus 1,00 43,00 43, A Koleno kanalizační KGB 125/ 67 PVC kus 2,00 54,00 108, A Koleno kanalizační KGB 125/ 87 PVC kus 3,00 54,00 162, A Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC kus 2,00 41,00 82, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN125 kus 1,00 132,00 132, A Zátka hrdla kanalizační DN 125 PVC kus 1,00 19,00 19, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150 kus 21,00 144,00 kolena:17 17,00 přesuvka:3 3,00 redukce:1 1, A Koleno kanalizační KGB 150/ 15 PVC kus 3,00 65,00 195, A Koleno kanalizační KGB 150/ 30 PVC kus 3,00 65,00 195, A Koleno kanalizační KGB 150/ 45 PVC kus 4,00 68,00 272,00 skutečnost:4 4, A Koleno kanalizační KGB 150/ 67 PVC kus 3,00 83,00 249, A Koleno kanalizační KGB 150/ 87 PVC kus 4,00 83,00 332,00 skutečnost:4 4, A Přesuvka kanalizační KGU 150 PVC kus 3,00 71,00 213, A Redukce kanalizační KGR 150/ 125 PVC kus 1,00 54,00 54, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN150 kus 1,00 144,00 144, A Zátka hrdla kanalizační DN 150 PVC kus 1, ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

12 U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN200 kus 13,00 157, ,00 kolena:7 7,00 přesuvka:4 4,00 redukce:2 2, A Koleno kanalizační KGB 200/ 15 PVC kus 2,00 128,00 256, A Koleno kanalizační KGB 200/ 30 PVC kus 2,00 136,00 272, A Koleno kanalizační KGB 200/ 45 PVC kus 1,00 144,00 144, A Koleno kanalizační KGB 200/ 87 PVC kus 2,00 177,00 354, A Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC kus 4, skutečnost:4 4, A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 1,00 106,00 106, Redukce kanalizační KGR 200/ 125PVC kus 1,00 94,00 94, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN250 kus 11,00 175,00 kolena:2 2,00 přesuvka:5 5,00 redukce:4 4, A Koleno kanalizační KGB 250/ 15 PVC kus 1,00 376,00 376, A Koleno kanalizační KGB 250/ 45 PVC kus 1,00 386,00 386, A Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC kus 5,00 35 skutečnost:5 5, A Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC kus 1,00 298,00 298, Redukce kanalizační KGR 250/150 PVC kus 3,00 318,00 954, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN250 kus 1,00 175,00 175, A Zátka hrdla kanalizační DN 250 PVC kus 1,00 271,00 271, , Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 12

13 U00 Montáž lapače DN100 kus 2,00 221,00 442, Lapač střešních splavenin DN 100 kus 2, U00 Montáž lapače DN125 kus 4,00 231,00 924,00 skutečnost:4 4, Lapač střešních splavenin DN 125 kus 4,00 skutečnost:4 4, R00 Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm m3 0, ,00 955,00 0 stávající šachta:3,14*0,50*0,50*0,25 0, Příplatek za pracnost při napojování soubor 3, R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 Celkem za Díl: R00 stávající šachta:1 1,00 8 Trubní vedení ,25 Ostatní konstrukce a práce-bourání Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 0,40 nabídka :-76, ,00 skutečnost:76,00 76, R00 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3-0, U R00 nabídka :-0,8000-0,80 skutečnost:1,20*0,30*0,14 0,05 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 4 32 nabídka :-0,3760-0,38 skutečnost:0, ,38 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 11,00 51,50 566,50 nabídka :-19, ,00 skutečnost:2*1,50 3 Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -598,38 Díl: 99 Přesun hmot R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 32,04 159, ,06 Celkem za nabídka :-122, ,33 skutečnost:154, ,38 99 Přesun hmot , , , , , , ,06 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 13

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 Číslo paré: Investor IČO:10279091 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 0100540

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 01.01.2017 POBOČKA: STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: B-01-05 Demontážní práce položky materiál montáž celkem bez DPH (Kč) hmotn.(t) hmotn.(t) 721 11 Demontáž potrubí kameninového 1 11-0806 do DN 200 m 1

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0412/114700/01 KUJIP01100EN SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně" uzavřená dle 536 a násl. zákona č.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011 ACO - světlíky,polykarbonát,drenáž (na objednávku) ACO drenážní koleno 90st. DN 100 ks 113,00 135,60 ACO drenážní šikmý kus 45st. DN 80 ks 206,00 247,20 ACO drenážní šikmý kus 45st. DN 100 ks 240,00 288,00

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. CENÍK

Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. CENÍK Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. Strana: 1 / 5 111000,00 KGEM trubka DN 100x0,5m SN4 ks 38,00 46,00 111001,00 KGEM trubka DN 100x1m SN4 ks 57,00 69,00 111002,00 KGEM trubka DN 100x2m SN4 ks 106,00 129,00

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků

Více