Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat"

Transkript

1 Apollo nápověda základní ovládání Základní ovládání Práce s myší, Titulkový pruh, Hlavní menu, Panel nástrojů, Informační pruh modulu, Lokální nabídky, Posuvníky, Řádek s ikonami, Stavový řádek, Základní ovládací prvky, Zadávání data Práce s tabulkami Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat 1. Základní ovládání Práce s myší Myš má primární a sekundární tlačítko. Pomocí primárního tlačítka myši můžete položky vybírat, klikat na ně, umístit kurzor v dokumentu a přetáhnout položky. Jedná se o levé tlačítko, které budete ve většině případů používat. Pokud bude tedy v následujícím textu uvedeno "klepněte, poklepejte myší", použijte levé tlačítko myši. Na stisknutí pravého tlačítka budete v textu předem upozorněni. Pravé - sekundární tlačítko slouží k zobrazení místních nabídek nebo jiných funkcí specifických pro program. Funkci tlačítek lze přepnout Start Nastavení Ovládací panely Myš Tlačítka - Nastavení tlačítek Většina nových myší má nyní kolečko, které slouží ke snadnému posunování v dokumentech. Kolečko může být použito také jako třetí tlačítko. Tipy pro použití tlačítek a kolečka myši Chcete-li klepnout, přejděte na objekt na obrazovce a rychle stiskněte a uvolněte tlačítko. Pokud chcete poklepat, přejděte na objekt na obrazovce a dvakrát rychle stiskněte a uvolněte tlačítko. Chcete-li přetáhnout objekt, umístěte ukazatel na objekt na obrazovce, klepněte na tlačítko a podržte ho, přesuňte ukazatel do nového umístění a poté primární tlačítko uvolněte. Má-li myš kolečko, můžete se v dokumentu posouvat nahoru či dolů otáčením kolečka ukazováčkem

2 Titulkový pruh V titulkovém pruhu je vždy uveden název programu Informační centrum VUT, název otevřeného modulu např. Přihlášky. V závorce je uvedena verze programu resp. modulu. Tlačítko minimalizovat Zmenší program do ikony na Hlavní liště - program je stále spuštěn, pouze nezabírá místo na monitoru. Můžete jej znovu aktivovat tak, že na hlavní liště klepněte na obdélník s ikonou programu a popiskem. Tlačítko maximalizovat / obnovit Význam tlačítka se mění podle toho, zda je okno programu maximalizované či nikoli. V případě, že okno maximalizované není je zobrazena ikona a klepnutí na tlačítko způsobí maximalizaci. Takové okno se rozprostře přes celou obrazovku a není možné s ním dalším způsobem - 2 -

3 manipulovat (přesouvat, měnit velikost). V případě, že je okno maximalizované je zobrazena ikona a klepnutí na tlačítko uvede okno do stavu, kdy s ním můžete libovolně manipulovat. Pro běžnou práci je ale vhodné pracovat v maximalizovaném okně, neboť jedině tímto způsobem využíváte plně celou velikost obrazovky. Tlačítko zavřít Slouží k zavření okna, a tím i celého programu. Hlavní menu V tomto pruhu je zobrazována nabídka příkazů. Klepnutím na příkaz (např. Přijímačky) se pruh rozvine směrem dolů a ukáže se vám nabídka modulů, nebo další příkazy (např. Tisk). U některých příkazů je vpravo šipka, která ukazuje na přítomnost podnabídky (dalšího členění nabídky příkazů). Pokud se příkazy zobrazují šedě, nelze je v aktuální situaci použít. Hlavní menu lze aktivovat také pomocí klávesy ALT, potom vyberete příkaz stisknutím příslušného Podtrženého písmena nebo se v menu pohybujete pomocí šipek na klávesnici. Panel nástrojů Umožňuje rychlý přístup k často používaným příkazům. Tento panel můžeme vyvolat nebo skrýt příkazem z nabídkového pruhu Soubor Uživatelské nastavení Záložka - Uživatelské nastavení zatrhnout/odznačit Zobrazovat panel nástrojů (panel s tlačítky). Pokud se příkazy zobrazují šedě, nelze je v aktuální situaci použít. Informační pruh modulu V tomto pruhu je vždy uveden název modulu Předměty. U některých modulů je zde přidána doplňující informace například o tom, na které záložce se právě nacházíte nebo je zde zobrazen název osoby/předmětu/ se kterou právě pracujete APE aplikovaná ekologie

4 Tlačítko nápověda Klepnutím na toto tlačítko se otevře nápověda k modulu, se kterým právě pracujete. Pokud chcete celkovou nápovědu, vyberte v hlavním menu nabídku Nápověda (příkaz) Nápověda. Tlačítko zavřít Slouží k zavření aktuálního modulu. Program zůstává nadále spuštěn. Lokální nabídky Jedná se o vysouvací menu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na některý prvek a zpřístupní vám příkazy související s tímto prvkem. Posuvníky Posouvat se můžete několika způsoby: Jestliže se prvky modulu (většinou např. seznam v tabulce) nevejdou na celou obrazovku, zobrazí se po pravé straně (pro vertikální posun) a dole (pro horizontální posun) posuvníky, s jejichž pomocí se můžete po dokumentu posouvat. klikáním (klepáním) myší na malé šipky ukazující směr nahoru nebo dolu, doleva nebo doprava tažením posuvníku - pokud se chcete posouvat v tabulce (seznamu) nahoru nebo dolu, klepněte na jezdce pravého posuvníku myší, podržte tlačítko a přesunujte ukazatel podle potřeby nahoru nebo dolu. Při posunu tabulky (seznamu) doprava nebo doleva klepněte na jezdce spodního posuvníku myší, podržte tlačítko a přesunujte ukazatel podle potřeby doprava nebo doleva klepnutím mezi posuvník a šipku u myši s kolečkem se můžete pohybovat po dokumentu pomocí kolečka. Chcete-li posunout tabulku (seznam) o několik řádek nahoru nebo dolu klepnete myší do seznamu ve kterém se chcete pohybovat a otáčíte (pohybujte) kolečkem vpřed nebo vzad. Pokud chcete posunout zobrazení polí v tabulce doleva nebo doprava, podržte klávesu ALT a současně otáčejte kolečkem vpřed nebo vzad. Řádek s ikonami otevřených modulů Tento řádek vám poskytuje přehled, o tom jaké moduly máte spuštěné. Kromě toho můžete ikony (tlačítka) využívat i k tomu, abyste se mezi jednotlivými moduly přepínali. Kliknete-li na ikonu, objeví se okno modulu na obrazovce a stane se aktivním. V pravém horním rohu ikony se nachází tlačítko s křížkem, kterým můžete zvolený modul uzavřít

5 Stavový řádek Na spodní straně okna programu je stavový řádek, který poskytuje informaci (nápovědu) o právě zpracovávaném objektu, či objektech. Pokud pole úplně vpravo svítí zeleně znamená to, že probíhá určitá aktivita v tabulce. Červené světlo upozorňuje na ukládání dat do databáze. Základní ovládací prvky Plovoucí nápověda Jeden ze způsobů nápovědy v programu Apollo. Pokud necháte kurzor myši na chvíli bez pohybu nad určitým ovládacím prvkem, objeví se "bublina" s krátkým popisem tohoto ovládacího prvku. Obecně tuto nápovědu nemají přiřazenou všechny ovládací prvky, ale většinou ty nejdůležitějších nebo ty, jejichž význam není jasný na první pohled. Tlačítka Mohou mít prakticky libovolný tvar, přičemž jejich stisknutí vyvolá nadefinovanou akci. Klepnutím na tlačítko se šipkami se dostanete na záložku uvedenou v názvu tlačítka. Výběrové pole (přepínač) Umožňuje vybrat vždy pouze jednu z nabízených možností. Aktivace se provádí klepnutím myší na vybranou položku. Vyberete-li v této skupině jinou možnost, zruší se aktivace předchozí. Zatrhávací pole Dovoluje výběr více možností současně. Výběr učiníte stejným způsobem, jako v případě přepínače. Tlačítko se třemi tečkami Toto tlačítko je spojeno s textovým polem. Klepnutím na tři tečky se vám otevře dialogové okno, ve kterém provedete výběr. Vaše volba se zobrazí v textovém poli příslušného tlačítka. Pokud je textové pole bíle můžete textovou položku zadat ručně bez vyvolání dialogového okna. Dialogové okno klepnutím myší na určitá tlačítka se vám otevře dialogové okno, které obsahuje řadu voleb upřesňujících zadávaný příkaz. Může mít i několik sad voleb, kterými listujete pomocí záložek. Je podobné běžným oknům ve Windows. Pomocí tlačítka ho lze zavřít a táhnutím za titulkový pruh okna jej můžete přesunout. Dialogová okna obsahují, kromě výše uvedeného výběrového a zatrhávacího pole, další ovládací prvky, mezi které patří: - 5 -

6 Textové pole Slouží k zadávání textových informací (například jména, hesla). Informace lze zadávat po umístění kurzoru do textového pole - ve většině programů stačí do okénka kliknout myší a následně zadat požadovanou informaci z klávesnice. Mezi textovými poli se můžeme pohybovat pomoci tabulátoru. Rozbalovací seznam Poskytují výběr možností. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně se vám rozbalí seznam, ze kterého vyberete potřebnou položku. Záložky Některé moduly mají více možností nastavení, proto jsou uspořádány do tématicky řazených oken, která mají vzhled registračních karet. Aktivují se klepnutím na příslušnou záložku (např. Stipendia). Dialogové okno pro zadávání data Datum - je možné jej zadat do textového pole ručně nebo prostřednictvím dialogového okna (viz.obr). Toto okno si vyvoláte stisknutím malého tlačítka u textového pole. Po otevření je vždy vybráno aktuální datum. Pokud chcete změnit měsíc, pohybujete se horními šipkami (1) vpřed nebo vzad. Další možností je klepnout myší na název měsíce. Rozbalí se vám nabídka, ve které provedete výběr. Stejným způsobem změníte rok. Jestliže potřebujete změnit den, stačí klepnout myší na požadovaný den v tabulce, ten se vám označí šedě. Do textového pole Čas (3) zadáte přesný čas a potvrdíte Enter (čas nemusí být vždy umožněno zadávat). Výběr na závěr potvrdíte zelenou šipkou (4). Chcete-li opět v tabulce nastavit aktuální datum stačí klepnout na modré tlačítko (2). Váš výběr je možné zrušit červeným křížkem (5), potom v položce datum zůstane původní datum

7 Přehled funkcí jednotlivých příkazů z panelu nástrojů (Pokud se příkazy zobrazují šedě, nelze je v aktuální situaci použít). Nastavení prostředí - otevře se dialogové okno, ve kterém si můžete nastavit podle vlastních potřeb uživatelské prostředí programu Apollo. Zamknutí aplikace - po zvolení tohoto příkazu se aplikace uzamkne a zobrazí se dialogové okno Aplikace Apollo je zamčena. Pracovat v ní opět můžete po zadání svého hesla do dialogového okna. K uzamčení aplikace dochází také automaticky vždy po 30 minutách od vaší poslední činnosti v programu. Tisk Export dat Import dat Obnovení (znovunačtení) dat v modulu/seznamu (F5) Na první záznam (F7) - slouží k přesun výběru na první záznam v seznamu. Na předchozí záznam (F8) - slouží k přesun výběru o jeden záznam v seznamu výše. Na následující záznam (F9) - slouží k přesun výběru o jeden záznam v seznamu níže. Na poslední záznam (F10) - slouží k přesun výběru na poslední záznam v seznamu. Zvětšit program na celou obrazovku nebo naopak zmenšit z celé obrazovky do původního stavu. V současné době neaktivní příkazy: Vytvoření nového dokumentu Vymazání otevřeného dokumentu Uložení dat Zavření dokumentu - 7 -

8 2. Práce s tabulkami Základní pojmy V programu Apollo pracujeme s daty, které jsou uspořádány do seznamů (např. seznam uchazečů, studentů apod.) zobrazujících se v tabulkách. V tabulce jsou data uspořádána do řádků a sloupců. Každý řádek obsahuje sadu informací k jednomu záznamu. Informace ke každému záznamu jsou uspořádány do sloupců, a ty označujeme jako pole. Úprava tabulky Změna šířky sloupců Chcete-li upravit šířku sloupec, najeďte kurzorem myši na pravou čáru oddělující požadované pole v záhlaví sloupců. Zobrazí se vám obousměrná šipka (viz.obrázek). Podržte tlačítko myši a přetáhněte okraj na požadovanou šířku

9 Změna výšky řádků Najeďte kurzorem myši na spodní okraj požadovaného záznamu v záhlaví řádku a dále postupujete stejně jako u změny šířky sloupců. Pokud je text delší než šířka sloupce, zobrazí se vám v pravém spodním rohu červená šipka. Najedete-li kurzorem na tuto šipku vyvoláte plovoucí nápovědu obsahující celý text. Další možností je zvětšit šířku sloupců, aby se text zobrazil celý. U některých záznamů se zobrazuje červená šipka v pravém horním rohu (jedná se o zkratky), najedete-li na ni kurzorem, vyvoláte plovoucí nápovědu obsahující význam zkratky. Přesun sloupců Přidržíte tlačítko myši na záhlaví příslušného sloupce a tahem myší přesunete tento sloupec na vámi zvolenou pozici (myší se pohybujete po záhlaví sloupců). Výběr záznamů ze seznamu Záznam, na kterém je umístěn kurzor se v záhlaví řádku označí černou šipkou a v seznamu se zobrazí tmavě modře. Záznam, který je vybrán má v záhlaví řádků černou tečku a v seznamu je zobrazen světle modře. Pokud je na záznamu umístěn kurzor a současně je vybrán, označí se v záhlaví řádků černou šipkou s tečkou. V seznamu se zobrazí tmavě modře. Výběr všech záznamů - lze provést: 1. Klávesovou zkratkou CTRL+A - klepnete myší na kterýkoliv záznam v seznamu, podržíte klávesu CTRL a stisknete klávesu A. 2. Vyvoláním místní nabídky Sloupce - klepnete pravým tlačítkem myši na kterýkoliv záznam, zobrazí se vám místní nabídka, ve které zvolíte Označit vše. Odznačení všech záznamů Odznačení všech záznamů provedete vyvoláním místní nabídky Sloupce a zvolením příkazu Odznačit vše nebo klepnutím myší na libovolný záznam. Výběr požadovaných záznamů: Záznamy, které jsou v seznamu setříděné pod sebou můžete označit několika způsoby klepnete myší na první požadovaný záznam, stále držíte tlačítko a přetáhnete kurzorem myši všechny potřebné záznamy. klepnete myší na první požadovaný záznam, podržíte klávesu SHIFT, klepnete myší na poslední záznam a pustíte klávesu SHIFT (v seznamu se pohybujete pomocí kolečka myši nebo posuvníku na pravé straně)

10 Záznamy, které na sebe nenavazují klepnete myší na první požadovaný záznam, stále držíte tlačítko a přetáhnete kurzorem myši všechny potřebné záznamy. Posunete se po seznamu pomocí pravého posuvníku nebo kolečka myši k dalšímu záznamu. Opět na něj klepnete a při stisknutém tlačítku myši přetáhnete kurzorem další potřebné záznamy. A tak pokračujete dále i u ostatních záznamů. Pokud byste ke svému výběru chtěli přidat pouze jeden záznam musíte stisknout klávesu CTRL a teprve potom na něj klepnout myší. Výběr záznamů pomocí filtrů - zvolením příslušného filtru získáte potřebné záznamy, které pak můžete všechny označit. Místní nabídky Nastavení sloupců - jedná se o roletovou nabídku, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu tabulky (ikona nebo ). Jsou zde uvedeny názvy všech sloupců, které si můžete nechat dle potřeby zobrazit v tabulce. Momentálně zobrazené sloupce jsou označeny v zatrhávacím políčku. Pokud chcete některý sloupec zobrazit nebo skrýt - označte/odznačte jej v příslušném zatrhávacím políčku. Nabídka současně poskytuje informace o: seřazení záznamů v tabulce tom, ve kterém sloupci máte nastavený filtr Sloupce - nabídku vyvoláme klepnutím pravého tlačítka myši na záhlaví sloupců požadovaný sloupec např. Jméno. V nabídce je uveden název sloupce a jednotlivé příkazy. Pokud se příkazy zobrazují šedě, nelze je v aktuální situaci použít. Stručný popis příkazů: Skrýt sloupec skryjete sloupec, se kterým momentálně nepotřebujete pracovat. Můžete si jej nechat znovu zobrazit přes místní nabídku Nastavení sloupců, zatržením příslušného políčka. Na začátek (F7) /konec (F10) sloupce slouží k přesunu výběru na první / poslední záznam v seznamu

11 Seřadit vzestupně příkazem se řadí data podle číselných i textových hodnot. Položky jsou řazeny podle abecedy A Z, čísla od nejnižší k nejvyšší hodnotě. Řadit můžete jak podle jednoho pole (sloupce), tak i podle více polí (sloupců). První z nich je hlavní pole. Jsou-li záznamy v tomto poli shodné, použije se řazení podle dalšího pole atd. Počet sloupců, podle kterých si přejete databázi seřadit, je neomezený. Příklad Seřazení seznamu studentů vzestupně podle příjmení a poté podle jména. 1. Přemístěte kurzor na název sloupce (v Záhlaví sloupců) Příjmení. 2. Pravým tlačítkem myši vyvolejte místní nabídku. 3. Zadejte příkaz - Seřadit vzestupně. (U názvu sloupce se zobrazí šipka ) 4. Přidržte klávesu SHIFT a přemístěte kurzor na název sloupce (v Záhlaví sloupců) Jméno. 5. Pravým tlačítkem myši vyvolejte místní nabídku. 6. Zadejte příkaz - Seřadit vzestupně. (U názvu sloupce se zobrazí šipka s číslem - číslo uvádí pořadí seřazení polí). Seřadit sestupně příkazem se řadí, obdobně jako u příkazu Seřadit vzestupně, data podle číselných i textových hodnot. Položky jsou řazeny podle abecedy Z A, čísla od nejvyšší k nejnižší hodnotě. Postup viz. Seřadit vzestupně. Šipky v "Záhlaví sloupců" směřují dolu. TIP: Seřazení podle jednoho sloupce - klepnete levým tlačítkem myši na název sloupce - Příjmení. Seznam se setřídí vzestupně. Jestliže klepnete podruhé, sezname se setřídí sestupně. Seřazení podle více sloupců - klepnete na název sloupce - Příjmení. Seznam se setřídí vzestupně. Přidržíte klávesu SHIFT a klepnete na další sloupec (podle kterého si přejete seznam seřadit). Jsou-li záznamy v prvním poli (sloupci) shodné, použije se řazení podle tohoto dalšího pole atd. Pokud chcete seznam řadit sestupně, musíte na každý název sloupce klepnout dvakrát. Zrušit řazení ruší již dříve nastavené seřazení záznamů v seznamu pouze u zvoleného sloupce. Označit / odznačit sloupec pomocí tohoto příkazu můžete označit libovolný počet sloupců a exportovat jejich data do schránky. (Schránka je část paměti ve Windows, která umožňuje dočasně uchovávat data a přenášet je do jiných programů např. Wordu, Excelu). Pro export můžete použít klávesové zkratky. Pokud chcete odznačit určitý sloupec použijte tento příkaz z místní nabídky, chcete-li odznačit všechny sloupce klikněte myší na libovolný záznam v seznamu. Příklad Exportování dat ze sloupců Příjmení, Jméno. 1. Přemístěte kurzor na název sloupce Příjmení. 2. Pravým tlačítkem myši vyvolejte místní nabídku. 3. Zadejte příkaz - Označit / odznačit sloupec. 4. Přesuňte kurzor na název sloupce - Jméno. 5. Pravým tlačítkem myši vyvolejte místní nabídku. 6. Zadejte příkaz - Označit / odznačit sloupec. 7. Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+C (přidržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu C - příkaz zkopíruje vybranou část do schránky). 8. Otevřete si dokument, do kterého chcete exportovat data (např. Word). 9. Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+V (příkaz vloží obsah schránky do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru)

12 Ukotvit sloupce ke své práci někdy potřebujete mít zobrazené velké množství sloupců a tabulka se potom stává nepřehledná. Příkazem Ukotvit sloupce ukotvíte požadované sloupce tak, že při posouvání se seznamem do strany jsou požadované sloupce stále viditelné. Příklad Ukotvení zvolených sloupců např. Příjmení, Jméno, Obor. 1. Seřadíte sloupce tak, aby se zobrazovaly v pořadí Příjmení, Jméno, Obor. Přemístěte kurzor na název sloupce Příjmení, stiskněte levé tlačítko myši a přesuňte sloupec na první pozici. Stejným způsobem přesunete sloupce Jméno a Obor na druhou a třetí pozici. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na název sloupce Obor, tím vyvoláte místní nabídku sloupce. Klepnete na příkaz Ukotvit sloupce. Na pravé straně sloupce Obor se zobrazí silnější čára, která nás informuje o posledním ukotveném sloupci. Pokud se budete posouvat v seznamu pomoci spodního posuvníku, zůstanou všechny ukotvené sloupce před touto čarou stále zobrazené. 3. Ukotvení zrušíte vyvoláním místní nabídky sloupců, tedy klepnutím pravého tlačítka myši na záhlaví sloupců a příkazem Zrušit ukotvení. Řádky - nabídku vyvoláte klepnutím pravého tlačítka myši na záhlaví řádků. Zobrazovat číslo řádku zatržením tohoto příkazu (klepnutím myší na příkaz) se vám zobrazí v záhlaví řádků jejich čísla, odtržením čísla skryjete. Automatická výška řádku příkazem se řádky přizpůsobí tak, aby vyhovovaly nejvyššímu zápisu. Pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení, vyvoláte místní nabídku a odznačíte příkaz Automatická výška řádku, opět vyvoláte místní nabídku a zatrhnete Výchozí výška. Seznam - pokud klepnete pravým tlačítkem myši na kterýkoliv záznam v seznamu, vyvoláte tuto místní nabídku. Přizpůsobit šířku sloupců - přizpůsobí šířku sloupců, tak aby se všechny současně zobrazily v seznamu (na obrazovce). Označit vše - označí všechny záznamy v seznamu. Odznačit vše - odznačí všechny záznamy v seznamu. Kopírovat do schránky (jako CSV - data oddělená středníkem) - kopíruje označená data do schránky, tyto data můžete pak pomocí klávesové zkratky CTRL + V vložit do požadovaného programu... (WORDU, EXCELU apod.) Kopírovat do schránky (pro EXCEL) - kopíruje označená data do schránky, jako v předcházejícím příkaze, tyto data jsou vhodná pro práci v EXCELU. Automaticky přizpůsobovat šířku - zatržením tohoto příkazu se vždy po vaši úpravě seznamu (např. přidáním některého ze sloupců, nebo jeho rozšířením) automaticky přizpůsobí vzhled tabulky (seznamu) tak, aby byly zobrazeny všechny sloupce. Načíst výchozí nastavení - zruší všechna vaše nastavení vzhledu seznamu, ať už se jedná o ukotvení sloupců, jejich šířku nebo zobrazení. Této funkce je možné využít také v případě,

13 když se v tabulce vyskytuje nějaký problém (např. je v ní všude napsáno červeně ERROR). Ve většině případů se problém touto funkcí vyřeší. Zrušit všechny filtry - pokud máte v seznamu nastavené nějaké filtry, budou tímto příkazem zrušeny. Rozlišovat vel. písmen - tato funkce bývá využívána při filtrování. Standardně je vypnuta, takže nezáleží, zda při vyhledávání napíšete do políčka pro filtry "Novák" nebo "novák". Zobrazovat stavový pruh - zatržením / odtržením příkazu volíte, zda chcete mít zobrazen / skryt stavový pruh, který vás informuje o pozici kurzoru v seznamu (ř), celkovém počtu označených řádků / celkovém počtu řádků v tabulce (v). Filtrů - na levé straně obrazovky se většinou nachází tzv. rychlé filtry umožňující jednoduše zobrazovat podle zvolených kritérií požadované záznamy v seznamech modulu. Pro rychlejší označení / odznačení těchto filtrů můžete využít "Místní nabídky", která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na jeden z nabízených filtrů. Místní nabídka filtrů vám umožňuje použít níže uvedené příkazy: Vyber aktuální - v případě, že chcete mít ve filtru označenu pouze jednu podmínku, použijete tento příkaz. (Například pokud se vám mají v seznamu zobrazit pouze zaplacené přihlášky, klepnete pravým tlačítkem myši na podmínku "Zaplacené" - zobrazí se vám místní nabídka, ve které potvrdíte příkaz "Vyber aktuální". Ve filtrech zůstane označena pouze podmínka "Zaplacené", ostatní podmínky se odznačí). Vyber vše kromě aktuálního - tento příkaz použijete v případě, že potřebujete označit všechny podmínky kromě aktuálně vybrané. (Například pokud chcete v seznamu zobrazit všechny přihlášky kromě zaplacených, klepnete pravým tlačítkem myši na podmínku "Zaplacené" - zobrazí se vám místní nabídka, ve které potvrdíte příkaz "Vyber vše kromě aktuálního". Ve filtrech se označí všechny podmínky, pouze podmínka "Zaplacené" zůstane neoznačená). Zruš vše - vybráním tohoto příkazu se odznačí všechny podmínky. Invertuj výběr - po vybrání příkazu "Invertuj výběr" dojde k převrácení označení podmínek. (Například - máte označeny podmínky "Papírové", "Zaplacené", "Doplněné". Po potvrzení příkazu "Invertuj výběr" budou tyto podmínky odznačeny a ostatní budou naopak vybrány). FILTRY Tlačítko pro zobrazení / skrytí filtru (CTRL+F) Chcete-li si nechat zobrazovat v seznamu řádek s filtry, stiskněte tlačítko pro zobrazování filtrů, to se současně změní na tlačítko pro skrytí. Pokud je v seznamu zvolen některý z nabízených filtrů, svítí toto tlačítko zeleně, jinak je bílé. Program obsahuje dvě místní nabídky rozlišující, zda sloupce obsahují text nebo číselné hodnoty a jednu místní nabídku s pevnými hodnotami. První dvě nabídky vyvoláte klepnutím pravého tlačítka myši do malého okénka v políčku pro filtr. Vyberete některý z nabízených filtrů a jeho ikona se zobrazí v okénku (další možností je klepnout levým tlačítkem myši přímo

14 do okénka, kde se vám zobrazí první filtr z místní nabídky, pokud klepnete podruhé tak druhý atd). Potom zadáte vhodnou hodnotu do políčka. Nabídku s pevnými hodnotami vyvoláte pouze u některých sloupců, a to klepnutím levým tlačítkem myši do téhož okénka. Rozbalí se vám nabídka, ve které provedete výběr. V seznamu můžete mít zvolen libovolný počet filtrů. Všechny filtr můžete současně vypnout příkazem z místní nabídky Seznam Zrušit všechny filtry (tuto nabídku vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši do seznamu). Text Příkazem Filtr vypnout bude zvolený filtr ve sloupci vypnut. Jinak podle vybraného filtru se zobrazí všechny záznamy splňující podmínku např. obsahují zadanou hodnotu nebo se jí rovnají apod. Místní nabídka se skládá ze dvou částí oddělených čarou. Filtry z druhé části mohou být zvoleny současně s filtry v první části. Číselné hodnoty Použití je obdobné jako u nabídky pro text. Pevné hodnoty Ve filtru vybíráte pouze jednu z nabízených hodnot. Příklad Vyberte v seznamu všechny studenty s příjmením Novák a Nováková. 1. Klepněte na tlačítko pro zobrazení filtrů, ve sloupci Příjmení v políčku pro filtry klepněte pravým tlačítkem myši na malé okénko. Zobrazí se vám místní nabídka, ve které zvolíte filtr Začíná na (klepnete na něj myší). 2. Do políčka dopíšete Novák a potvrdíte klávesou ENTER nebo tlačítkem pro obnovení. 3. V seznamu vám zůstanou pouze záznamy pro osoby s příjmením začínajícím na Novák. Obnovení dat Tlačítko pro obnovení dat Pokud jste provedli nějakou změnu v seznamu nebo u některého záznamu (např. zvolili jste filtr = rovná se), promítne se tato změna do seznamu po stisknutí tlačítka obnovit

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_117_ IVT_OUTLOOK_09

Více

Formulář pro křížový filtr

Formulář pro křížový filtr Formulář pro křížový filtr Formulář pro křížový filtr je určen zejména autorům křížovek a má sloužit jako pomůcka při jejich tvorbě. Levé části formuláře dominuje tzv. šablona, což je síť 20 krát 20 políček

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více

I. Příprava dat Klíčový význam korektního uložení získaných dat Pravidla pro ukládání dat Čištění dat před analýzou

I. Příprava dat Klíčový význam korektního uložení získaných dat Pravidla pro ukládání dat Čištění dat před analýzou I. Příprava dat Klíčový význam korektního uložení získaných dat Pravidla pro ukládání dat Čištění dat před analýzou Anotace Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více