Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky"

Transkript

1 Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky 2.6. Tlačítka a jejich funkce 2.7. Zobrazení historie přihlášek uchazeče 3. Přihláška uchazeče 3.1. Zobrazení detailu přihlášky 3.2. Popis přihlášky a zápis údajů 4. Platba přihlášky 4.1. Platba na účet fakulty 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů Modul Přihlášky uchazečů se spouští z Hlavního menu Přijímačky Přihlášky uchazečů. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam uchazečů (viz. obr. 1), ve kterém se zaznamenávají přihlášky uchazečů na příslušnou fakultu a zvolený obor. V přihlášce můžete informace podle potřeby zadávat, doplňovat, kontrolovat a upravovat. 2. Popis obrazovky 1

2 2.1. Rozbalovací seznamy Obr. 1 - Seznam přihlášek uchazečů V horní části modulu se nachází několik rozbalovacích seznamů, které slouží k zobrazení požadované skupiny přihlášek uchazečů. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám rozbalí nabídka, ve které provedete výběr. Přihlášky požadovaných uchazečů vybíráte podle: fakulty (1) školního roku na který budou přijímáni - ten je možné zadat také ručně ve tvaru RRRR/R (2) studijního programu, jeho kódu, typu, formy a délky studia (3) kola přijímacího řízení (4) oboru (5) 2.2. Rychlé filtry Pro zobrazení požadovaných přihlášek uchazečů v Hlavním seznamu uchazečů, můžete využít zatrhávacích polí (7). Podle toho, která z těchto polí jsou zatržena, se zobrazují v hlavním seznamu přihlášky - papírové, elektronické, zaplacené, nezaplacené, doplněné (o všechny potřebné informace), nedoplněné (chybí v nich důležité informace). Vybráním přepínače "aktivní" se zobrazí přihlášky těch uchazečů, kteří mají v současné době aktivní studium na fakultě. Vybráním "aktivní v prog". se zobrazí přihlášky těch uchazečů, kteří mají v současné době aktivní studium v programu, na který se hlásí. Označením přepínače "splňuje předm." se zobrazí (po zadání předmětu a známky) přihlášky těch uchazečů, kteří nemají za jednotlivé ročníky na střední škole horší známku než zadanou. Vybráním přepínače "nesplňuje předm." se zobrazí uchazeči, kteří mají z předmětu horší známku, než je zadaná. 2

3 2.3. Export do CSV Stisknutím tlačítka Export do CSV (8) dojde k exportu všech označených záznamů v Hlavním seznamu uchazečů do formátů CSV. Tento formát je možné otevřít v Excelu. Textové pole pod tlačítkem Export do CSV slouží k uložení informace o tom, že u vybraného studenta byl proveden export dat. Můžete sem zapsat například "Exportováno" a označit studenty, které chcete exportovat a provést export dat. V seznamu uchazečů se vám po obnovení dat (tlačítko F5) zobrazí ve sloupci "Export" vaše poznámka. Pokud do textového pole neuvedete žádnou informaci, zůstávají ve sloupci "Export" původní hodnoty. Chcete-li tyto hodnoty odstranit, musíte zadat do textového pole "!", a pak teprve provést export Hlavní seznam uchazečů (9) V tomto seznamu se vám zobrazují přihlášky uchazečů. Seznam je standardně seřazen vzestupně nejprve podle příjmení, poté podle jména a RČ. Můžete si v něm podle potřeby nechat zobrazit sloupce poskytující různé informace. Například sloupce - jazyk zkoušky, klíč přihlášky, pracovní poznámka. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu, zobrazí se vám lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. V seznamu se standardně zobrazují následující informace: ok - informace o tom, zda je přihláška v pořádku ( - ne; - ano) přihláška - číslo přihlášky = variabilní symbol platby přihlášky jméno příjmení pohlaví - pohlaví uchazeče (M - muž, F - žena) rodné číslo ep - typ přihlášky ( - elektronická, - papírová) - částka, která byla uhrazena za přihlášku (0 - nezaplaceno, platba e-přihlášky, platba papírové přihlášky) stav platby - - nezaplaceno; - zaplaceno; - uhrazena nižší částka; - zaplaceno po termínu koleje - informace o tom, zda uchazeč žádá o koleje (A - ano, N - ne, X - není známo) export - informace o tom, zda již byl záznam exportován poznámky k přihlášce - poznámky týkající se přímo přihlášky poznámky k uchazeči - poznámky týkající se převážně bydliště a os. údajů zaměření - zaměření oboru, na který se uchazeč hlásí 2.5. Založení nové přihlášky Před založením nové přihlášky je důležité mít vybraný správný seznam uchazečů - podle programu a oboru, na který se uchazeč hlásí. Pod hlavním seznamem přihlášek uchazečů se nachází textová pole určená pro založení nové přihlášky (10). Do těchto polí zapíšete jméno, příjmení, rodné číslo. (U cizinců, kteří nemají rodné číslo, se zadává speciální tvar rodného čísla "RRMMDD261C". Prvních 6 číslic je stejných jako u našeho rodného čísla RRMMDD, kdy u žen přidáváme k měsíci 50. Potom se přidá "26" - označení VUT, "1" - pořadové číslo cizince s daným datem narození a "C" označení cizince. Po zadání vše potvrdíte tlačítkem Vložit (10). Poté se vám v seznamu vytvoří nový záznam s přihláškou. Vkládání informací k tomuto záznamu (do přihlášky) bude popsáno níže v Přihlášce uchazeče. 3

4 2.6. Tlačítka a jejich funkce Na pravé straně obrazovky se nachází tato tlačítka: Detail F4 (11) - pokud chcete zapsat, upravit nebo doplnit údaje do přihlášky některého z uchazečů, najeďte kurzorem v hlavním seznamu na požadovaný záznam a stiskněte toto tlačítko. (Stejnou funkci plní i klávesová zkratka F4 nebo 2x klepnutí myší na záznam). Otevře se záložka s přihláškou vybraného uchazeče, ve které provádíte všechny úpravy. Smazat (12) - tlačítko slouží k odstranění záznamu v seznamu přihlášek uchazečů. Kurzorem si vyberete záznam s přihláškou, který chcete odstranit a stisknete toto tlačítko. Změna programu / oboru (13) - pokud chcete u některého uchazeče změnit na přihlášce studijní program nebo obor, na který se hlásí, označíte jeho záznam v seznamu myší a použijete toto tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno Změna programu / oboru (obr. 2). V tomto dialogovém okně můžete vybrat z rozbalovacích seznamů jiný program a obor nebo pouze jiný obor. Pokud se uchazeč z nějakého důvodu nemůže zúčastnit prvního kola výběrového řízení a je k výběrovému řízení vypsáno více kol, můžete zde také provést změnu kola. Po provedení výběru změny v dialogovém okně vše potvrdíte tlačítkem Změnit. V případě, že je záznam s přihláškou uchazeče přiřazen do komise, není možné provádět změnu programu / oboru / kola. Obr. 2 - Změna programu / oboru 2.7. Zobrazení historie přihlášek uchazeče Na pravé straně obrazovky jsou umístěny dvě zatrhávací pole: ukaž historii přihlášky a další fakulty (14) - zatržením tohoto pole se vám v dialogovém okně Historie přihlášky (16) - zobrazí informace o průběhu přijímacího řízení na vaší fakultě a v dialogovém okně Další přihlášky uchazeče (17) - informace o dalších přihláškách uchazeče na VUT v Brně. ukaž případná studia uchazeče (15) - zatržením tohoto pole se vám zobrazí v dialogovém okně Případná studia uchazeče na fakultě (18) - studia na vaši fakultě, která ještě nebyla ukončena. 3. Přihláška uchazeče 3.1. Zobrazení detailu přihlášky Detail přihlášky uchazeče slouží k zápisu údajů. Spouští se z Hlavního seznamu uchazečů (9), ve kterém si pomocí filtru vyhledáte požadovaného uchazeče a klepnete na jeho záznam 2x myší nebo stisknete tlačítko Detail F4 (11). 4

5 3.2. Popis přihlášky a zápis údajů Pro snadnější popis přihlášky si ji rozdělíme do následujících částí: Typ přihlášky (19) Osobní údaje (25) Adresa bydliště (26) Střední škola (28) Kontaktní adresa (29) Koleje (31) Prospěch (33) Předchozí studium na VŠ - první / druhé / třetí (40) Poznámky (41) Pracovní poznámka (42) Životopis (43) Platba (44) Při zadávání údajů do přihlášky je nutné zadat především ty údaje, které jsou zvýrazněny tučně např. jméno, příjmení, pohlaví. 5

6 Obr. 3 - Přihláška uchazeče - detail 6

7 Typ přihlášky (19) - v záhlaví přihlášky se nachází výběrová pole, podle kterých můžete poznat, zda se jedná o přihlášku papírovou nebo elektronickou. Vedle těchto polí se nachází textové pole "zaplaceno" (20). V případě, že se jedná o papírovou přihlášku zadáváte sem částku, která byla uhrazena za přijímací řízení. U elektronické přihlášky bývá částka doplněna automaticky. U neuhrazených elektronických přihlášek se pod políčkem "zaplaceno" zobrazuje zatrhávací pole "na účet fakulty", které umožňuje potvrdit přijetí platby na účet fakulty místo na účet určený pro e-přihlášku. Dalším políčkem je "stav platby", zde se zobrazuje informace o tom, zda je přihláška nezaplacena, zaplacena, zaplacena méně či zaplacena po termínu. V případě, že platba došla po stanoveném termínu, zobrazí se zde informace "zaplaceno po termínu". Aby byla přihláška považována za platnou, je nutné změnit tuto informaci na "zaplaceno". Následujícím políčkem je "typ přijímaček" (22), které umožňuje volbu předmětu přijímacího řízení. Můžete volit mezi jazyky, ale i mezi jinými předměty např. Informatika - Fyzika. To záleží na podmínkách každé fakulty. Volba se zobrazí v Hlavním seznamu uchazečů (9) ve sloupci jazyk zkoušky. Tlačítko Uložit (24) slouží k uložení všech změn, které jste provedli v přihlášce (o tom, že byla v přihlášce provedena nějaká změna, vás informuje modře zabarvené pole, ve kterém ke změně došlo). Tlačítkem Storno (23) uzavřeme detail přihlášky bez uložení změn. Osobní údaje (25) - do textových polí zadáváte osobní údaje uchazeče. Tam, kde se na pravé straně textového pole nachází tlačítko s šipkou, můžete tlačítko stisknout. Rozbalí se vám nabídka, ve které provedete výběr (v seznamu se rychleji pohybujete pomocí počátečních písmen hledaného údaje). Vedle mailové adresy je tlačítko pro zaslání mailu uchazeči (27), jestliže jej stisknete otevře se vám " ový klient" s novou zprávou a adresou uchazeče. Pokud je některý údaj zadán špatně (to platí pro celou přihlášku), zobrazí se vám u jeho názvu červená vlnovka. Adresa bydliště (26) - při vyplňování adresy bydliště, nejdříve vyplníte ulici a číslo. Potom vyplňujete PSČ, které můžete zadat ručně a stisknout klávesu Enter. Otevře se vám dialogové okno Vyberte PSČ (viz. obr. 4), ve kterém upřesníte místo bydliště a potvrdíte tlačítkem Ok. Ostatní položky týkající se adresy se vám automaticky doplní. Další možností je vyplnit PSČ a přejít na další položku (například TABulátorem), ta se sama vyplní. Pak už stačí vybrat z rozbalovacího seznamu správné město. Na závěr dopíšete telefonní číslo. Obr. 4 - Vyber PSČ Střední škola (28) - v této části zadáváte jednak informaci, odkud se uchazeč hlásí (ze střední školy, zaměstnání apod.) a dále údaje o dokončené střední škole. Pokud klepnete na tlačítko na pravé straně textového pole IZO otevře se vám dialogové okno Střední škola - vyhledávání, ve kterém pomocí filtru vyberete požadovanou školu a potvrdíte tlačítkem OK. Do přihlášky se vám doplní škola i její adresa. (Je možné také vepsat přímo IZO a klepnout myší do jiného textového pole). Pokud IZO nebylo střední škole přiděleno, vyplňuje se: o " u zahraniční školy o " u škol ministerstva vnitra o " u škol ministerstva obrany 7

8 Neuvedl-li uchazeč IZO absolvované střední školy a ani se jej nepodařilo dodatečně dohledat, uveďte kód podle druhu absolvované školy : o " pro SOŠ o " pro gymnázium o " pro SOU o " pro ISŠ (pro RMAT pouze do roku 1998) Obor studia uchazeče na střední škole můžete zadat do textového pole kód KKOV obdobným způsobem jako střední školu. Poslední položkou je zadání roku, ve kterém uchazeč maturoval. Rok maturity nesmí být vyšší, než je rok přijímacího řízení. Například pro rok přijímacího řízení 2005/2006 nelze zadat rok maturity (Výjimka je na FA, pokud je u uchazeče rok maturity vyšší než rok přijímacího řízení, necháte políčko prázdné. Výkaz uchazečů totiž nedovoluje vyplnit vyšší roky). Kontaktní adresa (29) - v této části zapisujete kontaktní adresu uchazeče. Pokud se kontaktní adresa shoduje s adresou bydliště, stačí stisknout tlačítko (30) a adresa se vám zkopíruje. Jestliže jsou adresy odlišné, postupujete při zápisu stejným způsobem jako v části Adresa bydliště. Koleje (31) - do tohoto textového pole zapisujete, zda si uchazeč podal žádost o koleje. Stačí klepnout myší do textového pole a zobrazí se vám nabídka, ve které provedete výběr, druhou možností je napsat do pole přímo písmeno "A" (ano požádal) nebo "N" (ne, nepožádal). Prospěch (33) - zde se zapisují do přihlášky potřebné informace o studijním prospěchu uchazeče na střední škole. Tyto položky nejsou povinné. O tom, které předměty nebo průměry je nutné vyplnit, rozhoduje fakulta. Zápis předmětů a průměrů probíhá následujícím způsobem: 1. Do seznamu se záznamy předmětů vložíme ty předměty, u kterých chceme evidovat jejich hodnocení. Pro zjednodušení jsou na pravé straně tohoto seznamu tlačítka s předměty (36), které bývají nejčastěji uváděny. Po stisknutí příslušného tlačítka se vám v seznamu vytvoří záznam předmětu, do kterého můžete zapisovat známky. 2. V případě, že potřebujete vytvořit záznam s předmětem, který není mezi výše uvedenými tlačítky, vytvoříte jej stisknutím tlačítka. V seznamu s předměty se vytvoří nový záznam, do kterého můžete podle potřeby vepsat název předmětu a známky. 3. Pokud máte zapsané předměty a vyplněné známky, potvrdíte vše tlačítkem Enter. Na levé straně se vám zobrazí v záhlaví řádků červená ikona s vykřičníkem. Klepnutím na tuto ikonu záznam uložíte. 4. Jestliže chcete některý údaj v záznamu změnit, klepnete na něj dvakrát myší. Označí se vám modře, a vy jej můžete přepsat. Pak stisknete klávesu Enter a záznam uložíte klepnutím na záhlaví řádků s červenou ikonou. 5. K odstranění záznamu ze seznamu předmětů slouží tlačítko. Kurzorem si označíte předmět, který chcete odstranit a stisknete toto tlačítko po stisknutí tohoto tlačítka bude zkontrolováno, zda nejsou známky zadány chybně. 7. Chcete-li přepočítat průměry ze zadávaných předmětů, stiskněte tlačítko. Tyto průměry pak budou doplněný do textových polí (obr. 3-37) průměry za jednotlivé ročníky a maturitu, průměr ze všech předmětů (bez maturity, s maturitou). 8. Pokud nejsou žádné předměty zapisovány, můžete rovnou vyplnit průměry uvedené pod seznamem se záznamy předmětů. Zde jsou zadávány průměry za jednotlivé ročníky a maturitu, průměry ze všech předmětů bez maturity, s maturitou a průměry z profilových předmětů. 9. U polí určených k zápisu průměrů za jednotlivé ročníky se nachází tlačítko s šipkou (38), které pro stisknutí provede v tomto řádku výpočet průměru z průměrů. 8

9 10. Pokud průměry známek z požadovaných předmětů odpovídají podmínkám pro přijetí bez přijímací zkoušky, označí se zatrhávací pole "návrh na přijetí bez PZ" (39). V modulu "Stav" se potom zobrazí u uchazeče ve sloupci "Návrh na přijetí bez zkoušky" potvrzení o tomto návrhu. Předchozí studium na VŠ - první / druhé / třetí (38) - pokud uchazeč již někdy dříve studoval na VŠ, zapíšete informace o jeho předchozím studiu do spodní části přihlášky. Poznámky (41) - do tohoto textového pole si můžete podle potřeby zapsat nějakou informaci. Informace se zobrazí v Hlavním seznamu uchazečů ve sloupci "poznámky k přihlášce". Pracovní poznámka (42) - do textového pole si můžete zapsat potřebnou informaci. Informace se zobrazí v Hlavním seznamu uchazečů ve sloupci "pracovní poznámka" (např. pro FEKT - pořadí uchazečem zvolených oborů). Životopis (43) - zde je možné připojit k přihlášce životopis ve formátech doc, rtf, pdf. Životopis vložíte následujícím způsobem: 1. U textového pole "životopis" stisknete tlačítko. 2. Otevře se vám dialogové okno "Vyberte soubor s životopisem". Prostřednictvím tohoto dialogového okna vyhledáte potřebný soubor a přidáte jej do přihlášky. Životopis vložený do přihlášky si můžete uložit do svého počítače stisknutím tlačítka,nebo přímo zobrazit na počítači pomocí tlačítka. Platba (44) - ve spodní části detailu přihlášky se nachází informace o úhradě poplatku za přijímací řízení. 4. Platba přihlášky Modul "Přihlášky uchazečů" umožňuje sledovat, jestli byl uhrazen poplatek za přihlášku, v jaké výši a zda byl uhrazen ve stanoveném termínu. Ve sloupci " " je uvedena výše částky, která byla za danou přihlášku uhrazena, ve sloupci "stav" je uveden stav platby - - nezaplaceno; - zaplaceno; - uhrazena nižší částka; - zaplaceno po termínu. Obr. 5 - Platba přihlášky Pouze přihlášky, u kterých je uvedeno " - zaplaceno" jsou platné a zobrazují se v dalších modulech souvisejících s přijímacím řízením (Komise, Výsledky, Stav). Přihlášky ve stavu " - zaplaceno po termínu" jsou přihlášky, k nimž byla platba přiřazena po termínu stanoveném v modulu "Definice kol" jako poslední termín pro zaplacení za přihlášku. Pokud má být tato přihláška považována za platnou, je nutné v přihlášce platbu akceptovat následujícím způsobem: 1. V "Hlavním seznamu uchazečů" si vyhledáte přihlášku, ke které chcete akceptovat platbu. (Pomocí filtru seznamu si můžete nechat zobrazit pouze přihlášky ve stavu "zaplaceno po termínu"). 2. Stisknete tlačítko nebo dvakrát klepnete levým tlačítkem myší na přihlášku. 9

10 3. Otevře se vám "Detail přihlášky". Ve spodní části detailu se zobrazují podrobné informace o platbě viz. obr. 6. Podle těchto údajů můžete rozhodnout, zda bude platba akceptována. Obr. 6 - Platba (termín platby) 4. V případě, že chcete platbu akceptovat, změníte v horní části přihlášky "stav platby" na "zaplaceno". 5. Změnu v přihlášce uložíte tlačítkem Platba na účet fakulty Obr. 7 - Stav platby V případě, že uchazeč zaplatil omylem elektronickou přihlášku na účet papírové přihlášky, lze uchazeči tuto platbu uznat a potvrdit přijetí platby v Detailu přihlášky označením zatrhávacího pole "na účet fakulty". Toto pole se zobrazuje pouze u nezaplacených elektronických přihlášek (obr. 8). Obr. 8 - Přijetí platby na účet fakulty 10

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky 1. Postup při zveřejňování e-přihlášky 1.1. Nastavení e-přihlášky v modulu "Definice kol" 1.2. Nastavení e-přihlášky ve studijních programech 1.3. Nastavení

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Studenti a jejich studia

Studenti a jejich studia Studenti a jejich studia Modul Studenti se spouští z Hlavního menu Fakulta Studenti. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam studentů (viz. obr. 1), který poskytuje celkový přehled o všech studentech na

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat

Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat Apollo nápověda základní ovládání Základní ovládání Práce s myší, Titulkový pruh, Hlavní menu, Panel nástrojů, Informační pruh modulu, Lokální nabídky, Posuvníky, Řádek s ikonami, Stavový řádek, Základní

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Založit a podat žádost pro neorganizovanou mládež je v současné době umožněno pouze v roli vedoucí/admin dané organizační jednotky. Pokud tuto roli nemáte,

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

PR03 - ZPRACOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A PŘEVOD UCHAZEČE DO IS/STAG

PR03 - ZPRACOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A PŘEVOD UCHAZEČE DO IS/STAG PR03 - ZPRACOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A PŘEVOD UCHAZEČE DO IS/STAG PROCES: PR03 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ČÍSLO 03 KARVINÁ, 2011 REVIZE, 2013 Publikováno:20.9.2013 10:43:20 Obsah OBSAH Obsah... 1 Úvod... 1 Workflow

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Studijní informační systém. Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) I. Obecné principy

Studijní informační systém. Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) I. Obecné principy Studijní informační systém Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) Co je třeba zajistit před zadáním rozvrhu do systému 1. Všechny předměty realizované v rozvrhovaném semestru jsou zadané

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Zapsání zkoušky. 3. Nyní vyberte ze základní nabídky možnost Zkušební zpráva, přes kterou probíhá zadávání hodnocení.

Zapsání zkoušky. 3. Nyní vyberte ze základní nabídky možnost Zkušební zpráva, přes kterou probíhá zadávání hodnocení. Zapsání zkoušky 1. Pro zapsání zápočtu zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Záznamník učitele. 2. Dále vyberte ze seznamu Vámi vyučovaných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Uchazeč Svazek 20 Verze: 0.34 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Elektronická přihláška ke studiu

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 5 3.1. Výpisy ve

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Manuál pro Zákaznický servis CCS

Manuál pro Zákaznický servis CCS Manuál pro Zákaznický servis CCS 1 Obsah: 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 3 2. VÝBĚR Z MENU (DOMŮ) 4 - VYHLEDÁVÁNÍ 5 3. KONTAKTY 6 4. OBJEDNÁVKA KARET 7 5. DOSUD NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY KARET 8 6. DOSUD NEVYŘÍZENÉ

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

PR04 - PŘÍPRAVA REALIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

PR04 - PŘÍPRAVA REALIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PR04 - PŘÍPRAVA REALIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PROCES: PR04 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ČÍSLO 04 KARVINÁ, 2011 Publikováno:14.10.2013 12:21:18 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu příprava realizace

Více

PhDr. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy: Malý Stag

PhDr. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy: Malý Stag Příručka pro použití systému studijní agendy Malý Stag na PdF UP Určeno pro pracovníky kateder Část 11: Zapisování známek a slovních hodnocení do Malého Stagu přes systém INIS Vypracoval: PhDr. Milan Klement,

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Přihlášení k maturitním zkouškám

Přihlášení k maturitním zkouškám Přihlášení k maturitním zkouškám (v 3.0) Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Slovníček pojmů 2 1. Nutná nastavení 2 Obory a vzdělávací

Více

Třídy - založení tříd, zápisy do tříd

Třídy - založení tříd, zápisy do tříd Třídy - založení tříd, zápisy do tříd V 2.0 Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah: Založení třídy 2 Zápis žáků, učitele do třídy 6 Zadání čísla

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Uchazeč Svazek 20 Verze: 0.10 Datum: 15. června 2012 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah 1 Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ 9 1.1 První

Více

Návod k práci s programem MMPI-2

Návod k práci s programem MMPI-2 Návod k práci s programem MMPI-2 Výchozím vstupním heslem je název programu psaný malými písmeny, tedy mmpi-2. Po zadání hesla stiskněte Enter nebo tlačítko Dále. Hlavní obrazovka programu zobrazuje přehled

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD............................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU...................................................... 6 Pole Forma

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více