ODESÍLÁNÍ.CZ. Uživatelská příručka k elektronickému nástroji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODESÍLÁNÍ.CZ. Uživatelská příručka k elektronickému nástroji"

Transkript

1 Uživatelská příručka k elektronickému nástroji ODESÍLÁNÍ.CZ 2011 SEV Computing, s.r.o. V Olšinách 16/82, Praha 10 Tel./ Fax: , Tel Stránka 1 z 68

2 Obsah I. POPIS SLUŽBY CERTIFIKOVANÉ ODESÍLÁNÍ... 3 II. IDENTIFIKACE ELEKTRONICKÝCH ÚKONŮ... 4 III. REGISTRACE UŽIVATELE... 7 IV. ODESÍLÁNÍ ZPRÁV V. NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO ÚČTU PRO ODESÍLÁNÍ.CZ Outlook Express Outlook Windows Mail Thunderbird VI. IMPORT KOŘENOVÝCH CERTIFIKÁTŮ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY POSTSIGNUM 52 VII. PRÁCE S ARCHIVEM ZPRÁV A SE SLOŽKAMI Archiv odeslaných zpráv Práce se složkami VIII. SEZNAM ODESLANÝCH ZPRÁV IX. NÁHLED ZPRÁVY X. ARCHIV PŘIJATÝCH ZPRÁV XI. PROKAZATELNOST ODESLÁNÍ INFORMACÍ XII. CERTIFIKÁT Stránka 2 z 68

3 I. Popis služby Certifikované odesílání Službu Certifikované odesílání provozuje společnost SEV Computing, s.r.o na jako elektronický nástroj dle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 9/2011 Sb. (dále jen Vyhláška ) zajišťující elektronické úkony nezahrnující přenos a příjem nabídek dle 8, odst. 2), písm. a), bod 1. Vyhlášky, a to odesílání a příjem datových zpráv. Služba Certifikované odesílání usnadňuje komunikaci mezi zadavatelem veřejných zakázek a jednotlivými účastníky jednacího řízení, případně zájemci o zakázku. Hlavní myšlenkou je přenesení této komunikace z listinné formy do formy elektronické, se zachováním všech náležitostí a povinností, které jsou s těmito úkony spojeny. Služba Certifikované odesílání na jedné straně uživateli zjednodušuje práci tím, že mu šetří náklady, čas a lidské zdroje, protože odbourává používání klasické papírové pošty se všemi jejími nevýhodami. Na straně druhé pak uživateli poskytuje výhodu nezávislého archivu všech zpráv, které byly pomocí této služby odeslány, a to přesně v té podobě a formě, jak byly odeslány. Zároveň, se všemi výhodami, které služba Certifikované odesílání uživatelům poskytuje, je ovšem nijak neomezuje, ani na ně neklade žádné dodatečné nároky. Není potřeba instalovat žádné dodatečné aplikace, učit se pracovat s novým software, měnit zásadním způsobem pracovní postupy. Služba Certifikované odesílání je z hlediska uživatele v podstatě transparentní. Použití služby Certifikované odesílání je velice snadné, protože see neliší od běžné práce s e- mailovým klientem. Veškerá instalace služby na počítači uživatele, spočívá pouze ve vytvoření poštovního účtu v klientu elektronické pošty, se kterým uživatel běžně pracuje. Uživatel pak následně službu Certifikované odesílání používá prostým výběrem účtu, pomocí kterého chce odeslat požadovanou zprávu. Každá zpráva, která je touto službou (přes tento poštovní účet) odeslána, je zároveň uložena do archivu odeslaných zpráv přesně v té podobě (digitální kopie) v jaké byla odeslána, a to již zcela automaticky, bez potřeby jakéhokoliv dalšího úkonu ze strany uživatele služby. Certifikované odesílání nezajišťuje šifrování datových zpráv. Stránka 3 z 68

4 II. Identifikace elektronických úkonů Certifikované odesílání zajišťuje elektronické úkony nezahrnující přenos a příjem nabídek dle 8, odst. 2) písm. a), písm. 1 Vyhlášky při těchto úkonech zadavatele dle ZVZ: Název elektronického úkonu Legislativní vymezení elektronického úkonu dle ZVZ Odeslání Výzvy k podání nabídky 28, 29, 37 Odeslání Protokolu o konečném výsledku hodnocení 31/6 Odeslání Výzvy k účasti v soutěžním dialogu 35 Odeslání Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 38 Poskytování zadávací a kvalifikační dokumentace 48 Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám 49 Poskytování informací o prohlídce místa plnění 49/5 Odeslání písemného potvrzení o úspěšném prokázání splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu 56/9 Odeslání Žádosti o písemné objasnění nebo doložení dalších informací či dokladů pro prokázání splnění kvalfikačních předpokladů 59 / 4 Odeslání Oznámení o vyloučení uchazeče 60, 61 /7, 69/3, 71/10, 76/6, 77/6 Odeslání informace o stanovení počtu uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky 61/6, 66/5 Stránka 4 z 68

5 Odeslání informace o termínu otevírání obálek 71/5 Odeslání informace o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek 71/6 Odeslání pozvánky na jednání komise 59, 71, 75/1 Odeslání žádosti o písemné vysvětlení nabídky 76/3 Odeslání žádosti o účast na jednání hodnotící komise 76/4, 77/3 Odeslání žádosti o dodatečné informace k nabídce v soutěžním dialogu 76/5 Odeslání žádosti o písemné vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny 77/1 Odeslání Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 81/3 Odeslání Oznámení o uzavření smlouvy 82/5 Odeslání Výzvy k uzavření smlouvy dalšímu uchazeči v pořadí 82/3, 82/4 Odeslání Oznámení o zrušení zadávacího řízení 84 Odeslání výzvy k potvrzení zájmu o účast 88/3 Odeslání Výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové smlouvy 92/1/a Odeslání Výzvy k podání nabídky 92/1/b, 92/2, 92/3 Odeslání Rozhodnutí o zařazení do dynamického nákupního systému, resp. o jeho odmítnutí 94/4 Odeslání Výzvy k podání nových aukčních hodnot 97/2 Poskytování soutěžních podmínek, dodatečných dotazů k nim a informací o prohlídce místa plnění 105/1 Stránka 5 z 68

6 Odeslání Výzvy k podnání návrhu 104/4 Odeslání informací o podání návrhu či žádosti o účast v soutěži o návrh po uplynutí příslušné lhůty 105/5 Odeslání Výzvy k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů 106/7 Odeslání Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu 107 Odeslání Oznámení o zrušení soutěže o návrh 108 Odeslání Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění námitkám 111/1 Odeslání informací o podaných námitkách 111/3 Odeslání Oznámení o tom, že o námitkách nebude rozhodováno 111/4 Odeslání informací o opatření vedoucí k nápravě porušení zákona 111/6 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 148 Stránka 6 z 68

7 III. Registrace uživatele Podmínkou pro používání služby Certifikované odesílání je registrace uživatele na na kterém je služba Certifikované odesílání provozována. Tato registrace se provádí v několika krocích. Prvním krokem registrace je vyplnění registračního formuláře. Tento formulář se nachází na stránce registrace, na kterou se lze dostat kliknutím na tlačítko Registrace na titulní stránce služby Certifikované odesílání. Registrační formulář má následující podobu: Stránka 7 z 68

8 Tento formulář je rozdělena do několika sekcí. Jsou to tyto sekce: Registrace Kontaktní osoba Přístupové údaje Sekce registrace obsahuje údaje potřebné pro identifikaci zákazníka / uživatele služby Certifikované odesílání. Tyto údaje jsou použity na vyplnění smlouvy o poskytování služby Stránka 8 z 68

9 Certifikované odesílání, která je uzavřena mezi provozovatelem služby Certifikované odesílání a jejím uživatelem. Tato sekce obsahuje následující položky: Název organizace název organizace zájemce o službu Certifikované odesílání, tak jak je uveden v obchodním rejstříku. Toto jméno bude uvedeno ve smlouvě o poskytování služby Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný. IČ identifikační číslo zájemce o službu Certifikované odesílání. Toto číslo bude použitou smlouvě o poskytování služby Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný DIČ daňové identifikační číslo zájemce o službu Certifikované odesílání. Tento údaj není povinný. Ulice ulice sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání Číslo orientační číslo orientační sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání Číslo popisné číslo popisné sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání Údaje uvedené v položkách ulice, číslo popisné a číslo orientační slouží, společně s následujícími položkami Město a PSČ mimo jiné k doručení listinné podoby smlouvy o poskytování služby Certifikované odesílání do sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Proto je důležité věnovat vyplnění této části dostatečnou pozornost. Jednotlivé údaje nejsou povinné, ale je nutné vyplnit buď položky Ulice a zároveň Číslo orientační, pokud existují, nebo položku Číslo popisné. Neúplně nebo nesprávně vyplněné položky Stránka 9 z 68

10 s údaji o adrese mohu znemožnit doručení listinné podoby smlouvy o poskytování služby Certifikované odesílání do sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Město město, ve kterém sídlí organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný PSČ PSČ města, ve kterém sídlí organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný Sekce kontaktní osoba obsahuje identifikaci osoby, která slouží jako prostředník mezi poskytovatelem služby Certifikované odesílání a zájemcem o službu. Také obsahuje spojení na tuto osobu. Tato sekce obsahuje následující položky: Titul před jménem titul kontaktní osoby, který se uvádí před jménem. Tento údaj není povinný. Jméno křestní jméno kontaktní osoby. Tento údaj je povinný. Příjmení příjmení kontaktní osoby. Tento údaj je povinný. Titul za jménem titul kontaktní osoby, který se uvádí za jménem. Tento údaj není povinný. Mobilní telefon číslo mobilního telefonu, přes který se lze spojit s kontaktní osobou. Sekce přístupové údaje se týká vytvoření vlastního účtu na serveru odesilani.cz, na kterém je provozována služba Certifikované odesílání. Tyto údaje slouží k používání služby Certifikované odesílání (k nastavení poštovního účtu pro odesílání zpráv prostřednictvím této služby) a také pro přístup k archivu odeslaných (případně přijatých) zpráv. Z těchto důvodů by k těmto údajům neměla mít přístup neoprávněná osoba. Tato sekce obsahuje následující položky: Stránka 10 z 68

11 kontaktní , který slouží pro komunikaci mezi provozovatelem služby Certifikované odesílání a jejím uživatelem. Na tento budou přeposílány všechny příchozí zprávy, pokud bude uživatel služby využívat možnosti archivace i příchozích zpráv. Tento údaj je povinný. Uživatelské jméno jméno, pomocí kterého se bude uživatel přihlašovat k archivu odeslaných (přijatých) zpráv, a kterým se bude přihlašovat na poštovní server služby Certifikované odesílání. Při vyplňování tohoto údaje je potřeba mít na paměti, že toto jméno bude použito pro vytvoření poštovní schránky pro příjem zpráv určených k archivaci. Tento údaj je povinný. Heslo heslo, pomocí kterého se bude uživatel přihlašovat k archivu odeslaných (přijatých) zpráv, a kterým se bude přihlašovat na poštovní server služby Certifikované odesílání. Minimální délka hesla je 6 znaků. Tento údaj je povinný. Potvrzení hesla položka pro opakované zadání hesla. Tento údaj je povinný. Po vyplnění všech formuláře je nutné formulář odeslat. To se provede tlačítkem Zaregistrovat na konci formuláře. Pokud nejsou vyplněny všechny povinné položky, nebo pokud jsou v některých položkách uvedeny neplatné údaje, formulář se neodešle. Místo toho se u položek, které neobsahují očekávané hodnoty, objeví upozornění, že je potřeba tyto položky vyplnit správně. Stránka 11 z 68

12 Pokud jsou všechny povinné položky formuláře vyplněny a všechny zadané hodnoty jsou platné, potom se po stisknutí tlačítka Zaregistrovat odešle formulář ke zpracování k provozovateli služby Certifikovaného odesílání. Dalším krokem registrace je podpis smlouvy. Po odeslání vyplněného registračního formuláře poskytovateli služby Certifikované odesílání.cz je provozovatelem na základě údajů z registračního formuláře vyhotovena smlouva o poskytování služby Certifikované odesílání. Tato smlouva je v písemné podobě a podepsaná provozovatelem služby odeslána zájemci o službu na poštovní adresu, která byla uvedena na registračním formuláři, v sekci přístupové údaje. Zájemce si tuto smlouvu zkontroluje, a jestliže všechny údaje týkající se jeho organizace souhlasí, pak smlouvu podepíše a jednu podepsanou kopii odešle na adresu provozovatele služby Certifikované odesílání. Posledním krokem registrace je aktivování uživatelského účtu na serveru odesilani.cz a zpřístupnění služby Certifikované odesílání. Tato aktivace je provedena provozovatelem bezprostředně po obdržení smlouvy o poskytování služby Certifikované odesílání. Uživatel je o tomto kroku vyrozuměn zprávou, zaslanou na ovou adresu uvedenou v registračním formuláři v sekci přístupové údaje v položce . Nyní může uživatel plně využívat službu Certifikované odesílání. Stránka 12 z 68

13 IV. Odesílání zpráv Služba certifikované odesílání funguje na principu poštovního serveru, kde je každá zpráva, která byla touto službou (přes tento poštovní serve) odeslána, zároveň zarchivována přesně v té podobě (digitální kopie) v jaké byla odeslána, společně s údajem o tom, jestli byla nebo nebyla úspěšně doručena a kdy. Aby byla zaručena tato funkčnost, je nutné aby se všechny zprávy, u kterých je požadován záznam o elektronickém úkonu (archivace zprávy, záznam o doručení či nedoručení zprávy, čas provedení), odesílaly přes SMTP server služby Certifikované odesílání, přes server odesilani.cz. Stránka 13 z 68

14 V. Nastavení poštovního účtu pro odesílání.cz POP3 server: Adresa serveru: odesilani.cz Jméno uživatele: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo ke službě Certifikované odesílání Šifrování: ano (SSL/TLS) Port: 995 SMTP server: Adresa serveru: odesilani.cz Jméno uživatele: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo ke službě Certifikované odesílání Šifrování: ano (STARTTLS) Port: 25 Postup pro nastavení některých nejpoužívanějších poštovních klientů pro použití služby Certifikované odesílání Outlook Express Pro nastavení programu Outlook Express k odesílání pošty spusťte program Outlook Express. Klikněte na nabídku Nástroje a vyberte položku Účty. Stránka 14 z 68

15 V otevřeném okně Účty v internetu vyberte tlačítko Přidat a dále Pošta V okně Průvodce připojením k Internetu vyplňte postupně jednotlivá pole: Zobrazované jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) Stránka 15 z 68

16 ová adresa: zde uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat Stránka 16 z 68

17 Typ serveru příchozí pošty: POP3 Server příchozí pošty: odesilani.cz Server odchozí pošty (SMTP): odesilani.cz Stránka 17 z 68

18 Název účtu: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz Stránka 18 z 68

19 Klikněte na tlačítko Dokončit V otevřeném okně Účty v internetu vyberte záložku Pošta, vyberte účet, který jste právě vytvořili (bude pojmenován podle poštovního serveru odesilani.cz) a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Stránka 19 z 68

20 V okně vlastnosti na záložce Obecné nastavte do pole Poštovní účet, který obsahuje jméno poštovního serveru odesilani.cz, vlastní pojmenování tohoto účtu pro lepší orientaci při výběru účtu k odeslání zprávy (např. Certifikované odesílání). Do pole Adresa pro odpovědi uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 20 z 68

21 V okně vlastnosti na záložce Servery v oddíle Server odchozí pošty zaškrtněte pole Server vyžaduje ověření Stránka 21 z 68

22 V okně vlastnosti na záložce Upřesnit v oddíle čísla portů serveru zaškrtněte pole Tento server vyžaduje zabezpečené připojení (SSL) jak pro POP3 tak i pro SMTP server. Potvrďte změny tlačítkem OK. Stránka 22 z 68

23 Tlačítkem Zavřít zavřete okno Účty v Internetu Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook k odesílání pošty spusťte program Microsoft Outlook. Klikněte na nabídku Nástroje a vyberte Nastavení účtu. Stránka 23 z 68

24 V okně Nastavení účtu, na kartě klikněte na tlačítko Nový pro vytvoření nového účtu. Stránka 24 z 68

25 V okně Zvolit ovou službu vyberte možnost Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP a klikněte na tlačítko Další. Účet je nutné konfigurovat ručně, proto v okně Automatické nastavení účtu nevyplňujte údaje a zaškrtněte jen volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na tlačítko Další. Stránka 25 z 68

26 V okně Zvolit ovou službu vyberte možnost v internetu a klikněte na Další. V okně Nastavení u sítě Internet vyplňte tyto hodnoty: Stránka 26 z 68

27 Jméno: vyplňte jméno, které s bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) ová adresa: zde uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat Typ účtu: POP3 Server příchozí pošty: odesilani.cz Server pro odchozí poštu (SMTP): odesilani.cz Uživatelské jméno: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo pro službu Certifikované odesílání Klikněte na tlačítko Další nastavení Stránka 27 z 68

28 Na záložce Obecné v okně Nastavení u sítě Internet nastavte do pole Poštovní účet, který obsahuje jméno poštovní schránky, kterou jste vybrali pro odesílání, vlastní pojmenování tohoto účtu pro lepší orientaci při výběru účtu k odeslání zprávy (např. Certifikované odesílání). Do pole ová adresa pro odpověď uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 28 z 68

29 Na záložce Server pro odchozí poštu zaškrtněte volbu Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a vyberte možnost Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. Stránka 29 z 68

30 Na záložce Upřesnit v oddíle Čísla portů serveru zaškrtněte pro Server příchozí pošty (POP3) pole Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL). Pro Server pro odchozí poštu (SMTP) vyberte v nabídce Použít tento typ šifrovaného připojení možnost Automatické. Klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Další. Stránka 30 z 68

31 Nastavení dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit. Stránka 31 z 68

32 Tlačítkem Zavřít zavřete okno Nastavení účtu 5.3. Windows Mail Pro nastavení programu Windows Mail k odesílání pošty spusťte program Windows Mail. Klikněte na nabídku Nástroje a vyberte položku Účty. Stránka 32 z 68

33 V otevřeném okně Účty v internetu vyberte tlačítko Přidat Stránka 33 z 68

34 V okně Vybrat typ účtu zvolte možnost ový účet a klikněte na tlačítko Další. Stránka 34 z 68

35 V následujícím průvodci vytvoření účtu vyplňte postupně tyto údaje: Zobrazované jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) Stránka 35 z 68

36 ová adresa: zde uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat. Stránka 36 z 68

37 Typ serveru příchozích ů: POP3 Server příchozí pošty (POP3 nebo IMAP): odesilani.cz Název serveru odchozí pošty (SMTP): odesilani.cz Stránka 37 z 68

38 Uživatelské jméno u: vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani.cz Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz Stránka 38 z 68

39 Průvodce vytvořením účtu dokončíte tlačítkem Dokončit. Stránka 39 z 68

40 V otevřeném okně Účty v internetu v sekci Pošta, vyberte účet, který jste právě vytvořili (bude pojmenován podle poštovního serveru odesilani.cz) a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Stránka 40 z 68

41 V okně Vlastnosti na záložce Obecné nastavte do pole Poštovní účet, který obsahuje jméno poštovního serveru odesilani.cz, vlastní pojmenování tohoto účtu pro lepší orientaci při výběru účtu k odeslání zprávy (např. Certifikované odesílání). Do pole Adresa pro odpovědi uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 41 z 68

42 V okně Vlastnosti na záložce Servery v oddíle Server odchozí pošty zaškrtněte pole Server vyžaduje ověření Stránka 42 z 68

43 V okně Vlastnosti na záložce Upřesnit v oddíle čísla portů serveru zaškrtněte pole Tento server vyžaduje zabezpečené připojení (SSL) jak pro POP3 tak i pro SMTP server. Potvrďte změny tlačítkem OK. Stránka 43 z 68

44 Tlačítkem Zavřít zavřete okno Účty v Internetu Thunderbird Pro nastavení programu Thunderbird k odesílání pošty spusťte program Thunderbird. Stránka 44 z 68

45 Klikněte na nabídku Nástroje / Nastavení účtu V dialogu Nastavení účtu v přehledu vlevo, vyberte dole položku Server odchozí pošty (SMTP). Zobrazí se nabídka Nastavení odchozího serveru (SMTP). Stránka 45 z 68

46 Klikněte na tlačítko Přidat Vyplňte v dialogu SMTP server následující pole: Název serveru: Certifikované odesílání Adresa serveru: odesilani.cz Port: 25 Zabezpečení spojení: STARTTLS Způsob Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos Jméno uživatele: vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani Klikněte na tlačítko OK. Zavře se okno pro nastavení SMTP serveru a vrátíte se zpět do dialogu nastavení účtu. Stránka 46 z 68

47 V seznamu SMTP serverů nyní můžete vidět nově vytvořený SMTP server Certifikované odesílání V okně Nastavení účtu vlevo dole klikněte na Akce účtu a vyberte Přidat poštovní účet Stránka 47 z 68

48 V okně Založení poštovního účtu vyplňte následující hodnoty: Vaše jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz Klikněte na Pokračovat Stránka 48 z 68

49 Až doběhne testování na servery, vyberte z nabízených možností volbu POP3 (místní úložiště pošty). Klikněte na tlačítko Ruční nastavení Stránka 49 z 68

50 V řádce příchozí nastavte hodnoty takto Příchozí: POP3 Název serveru: odesilani.cz Port: 995 SSL: SSL/TLS Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos V řádce Odchozí vyberte v poli Název serveru ze seznamu hodnotu odesilani.cz:25 Do pole Uživatelské jméno uveďte vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani.cz Klikněte na tlačítko Vytvořit účet. V přehledu účtů v okně Nastavení účtu vyberte nově založený účet, je pojmenovaný podle Vaší schránky na serveru odesilani.cz Do pole Název účtu napište Certifikované odesílání Do pole ová adresa uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat. Do pole Adresa pro odpověď uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 50 z 68

51 Potvrďte změny tlačítkem OK Stránka 51 z 68

52 VI. Import kořenových certifikátů certifikační autority PostSignum Při používání poštovní schránky vytvořené na serveru odesilani.cz může aplikace Thunderbird zobrazit výstražné upozornění oznamující podezření na neplatný certifikát serveru. To může být způsobeno tím, že certifikát serveru vydala certifikační autorita, jejíž kořenový certifikát neni do aplikace nainstalován, a proto aplikace certifikátům vydaným touto autoritou nedůvěřuje. Server odesilani.cz používá certifikát vydaný certifikační autoritou České pošty PostSignum. Aby aplikace Thunderbird považovala certifikáty této certifikační autority za důvěryhodné, je nutné nejprve importovat kořenové certifikáty PostSignum do úložiště certifikátů aplikace. Stránka 52 z 68

53 Prvním krokem instalace kořenových certifikátů certifikační autority PostSignum je stažení těchto certifikátů ze stránek PostSignum. Tyto stránky jsou na adrese Příslušné certifikáty lze nalézt v nabídce stránek Certifikáty a CRL autorit / Certifikáty autorit. Protože má aplikace Thunderbird vlastní úložiště certifikátů, nelze použít žádný z nabízených postupů pro automatickou instalaci. Vyhledejte proto na stránce oddíl Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit, kde jsou odkazy na jednotlivé kořenové certifikáty. Pro zabezpečenou komunikaci se serverem odesilani je potřeba stáhnout certifikát označený jako kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2 a certifikát označený jako komerční certifikační autorita PostSignum Public QCA. Oba ve formátu DER. Stránka 53 z 68

54 Po jejich stažení spusťte aplikaci Thunderbird. Klikněte na nabídku Nástroje / Možnosti Stránka 54 z 68

55 V okně Možnosti, které se následovně otevře, zvolte v řádku ikon v záhlaví okna nabídku Rozšířené. Potom vyberte záložku Certifikáty. Na záložce Certifikáty klikněte na tlačítko Certifikáty Stránka 55 z 68

56 V okně Správce certifikátů vyberte záložku Autority a klikněte na tlačítko Importovat. V dialogu, který se otevře vyhledejte umístění certifikátů, které jste stáhli ze stránek PostSignum a vyberte soubor s kořenovým certifikátem postsignum_qca2_root.cer. Pak klikněte na tlačítko Otevřít. Objeví se okno Stažení certifikátu. Zaškrtněte políčka Uznat tuto CA pro identifikaci serverů a Uznat tuto CA pro identifikaci uživatelů pošty. Potvrďte instalaci certifikátu tlačítkem OK. Klikněte opětovně na tlačítko Importovat a stejným postupem proveďte import Certifikátu komerční autority Public PostSignum ze souboru postsignum_vca2_sub.cer. Po dokončení importu se v okně Správce certifikátů zobrazí nově naimportované kořenové certifikáty České pošty. Stránka 56 z 68

57 Zavřete Správce certifikátů tlačítkem OK. Zavřete okno Možnosti tlačítkem OK. Stránka 57 z 68

58 VII. Práce s archivem zpráv a se složkami Pro práci s archivem zpráv je nutné se nejprve přihlásit k jeho webovému rozhraní. To se nachází na internetové adrese Vlastní přihlášení se provede pomocí přihlašovacího formuláře na titulní stránce. Jménem pro přihlášení k archivu je ová adresa, která byla zřízena na serveru odesilani.cz. Heslem je heslo zvolené při registraci. Jedná se o stejné údaje, jaké se používají pro přihlašování k poštovnímu serveru (serverům) služby certifikované odesílání. Po přihlášení se do archivu vstoupí kliknutím na tlačítko Vstup do archivu zpráv Po vstupu do archivu zpráv se zobrazí okno s výpisem novinek informací pro uživatele o provozu služby. V záhlaví okna jsou záložky pro přepínání mezi jednotlivými okny archivu. Tyto záložky jsou následující: Úvod, Odeslané, Přijaté a K odeslání. Na záložce Úvod se nachází okno oznámení, které slouží k informování uživatele služby o jejím provozu. Na záložce Odeslané se nachází okno archivu zpráv, které byly odeslány prostřednictvím služby Certifikované odesílání. Záložka Přijaté analogicky obsahuje zprávy přijaté, tedy takové, které byly zaslány na ovou adresu Okno na záložce K odeslání má převážně informační charakter. Slouží k dočasnému zobrazení zpráv, které ještě nebyly odeslány z poštovního serveru vlastnímu příjemci. Stránka 58 z 68

59 7.1. Archiv odeslaných zpráv Archiv odeslaných zpráv se zobrazí po kliknutí na záložku Odeslané. Okno archivu odeslaných zpráv má tři hlavní části. Vlevo na straně se nalézá okno složek. Složky jsou uspořádány do stromové struktury a slouží k uspořádání zpráv v archivu. Vpravo od okna složek je seznam zpráv v archivu. Ten zabírá největší oblast okna archivu odeslaných zpráv. Ve spodní části okna je zobrazen obsah zprávy, která je vybraná v seznamu odeslaných zpráv Práce se složkami Pro zvýšení přehlednosti a lepší orientaci v archivu odeslaných zpráv lze zprávy sdružovat do složek, podle potřeby uživatele služby Certifikované odesílání. Složky tvoří klasickou stromovou strukturu jak je běžné při uspořádávání dokumentů v počítači. Struktura a pojmenování složek jsou zcela na uvážení uživatele. Je i na jeho uvážení, zda tyto složky bude používat nebo ne. Jak již bylo výše řečeno, je to pouze pomůcka pro větší přehlednost seznamu odeslaných zpráv umístěných v archivu. Po aktivaci služby je vytvořena Stránka 59 z 68

60 pouze výchozí složka jménem Nezařazené, do které jsou implicitně umisťovány všechny zprávy odeslané prostřednictvím služby Certifikované odesílání. Složky lze vytvářet například podle zakázek, ke kterým jsou jednotlivé zprávy vztaženy. Nová složka se vytvoří kliknutím na symbol + umístěný v záhlaví okna složek. Po kliknutí na tento symbol se zobrazí okno pro vytvoření nové složky. Do pole Název se uvede název nové složky. V poli Nadřazená složka se určí, zda je tato nová složka vnořená do již existující složky, anebo zda je to složka stojící nejvýše v hierarchii. Složky lze do sebe vnořovat opakovaně, není omezen počet úrovní složek, které lze vložit do sebe. Tím lze dosáhnou dostatečné struktury pro individuální potřeby uživatele. Pokud je složka na nejvyšší úrovni (není vnořena do žádné nadřazené složky), vybere se v seznamu symbol symbolizující nejvyšší úroveň. Nelze vytvářet vnořené složky ve složce Nezařazené. Pro přesun zprávy do požadované složky, je potřeba nejprve provést výběr zprávy (zpráv) která se má přesunout. Výběr se provede označením zaškrtávacího políčka umístěného vlevo před hlavičkou zprávy v seznamu. Po označení všech zpráv, které se mají přesunout, se cílová složka vybere z nabídky Přesunout do složky, která je umístěna na horní liště, nad seznamem zpráv v archivu. Vlastní přesunutí se provede kliknutím na tlačítko Proveď. Již vytvořené složky lze přejmenovat nebo mazat. Ty to funkce jsou přístupné z nabídky, která se rozvine po najetí kurzoru myši na symbol šipky, umístěný vpravo od názvu složky, kterou chcete přejmenovat nebo smazat. Stránka 60 z 68

61 Při výběru příkazu Přejmenovat se zobrazí okno podobné oknu pro vytvoření složky. Rozdíl je zde v tom, že se nezobrazuje nabídka pro výběr nadřazené složky. Nové jméno se vepíše do políčka Název a potvrdí se kliknutím na tlačítko Upravit. Při výběru příkazu Smazat se zobrazí žádost o potvrzení smazání složky. Po potvrzení kliknutím na tlačítko OK je složka odstraněna. Složky lze mazat i v případě, že nejsou prázdné. Pokud složka obsahuje nějaké zprávy a je smazána, potom zprávy, které obsahovala, se přesunou do složky Nezařazené. Žádnou operací, kterou uživatel provede nelze smazat zprávu z archivu. Archiv je pouze pro čtení. Stránka 61 z 68

62 VIII. Seznam odeslaných zpráv V seznamu odeslaných zpráv se zobrazují všechny zprávy, které byly odeslány pomocí serveru odesilani.cz z aktuálního účtu. U každé zprávy je uvedeno kdy byla poštovním serverem přijata, seznam adresátů kterým byla odeslána, výsledek operace odeslání a datum kdy byla zpráva doručena na poštovní server adresáta. Pokud byla zpráva odeslána více adresátům, jsou příslušné údaje rozepsány pro každou kopii odeslané zprávy. Pro lepší přehled v archivu lze zprávy uspořádávat do složek, viz kapitola Práce se složkami. Implicitně jsou všechny odeslané zprávy zařazeny do výchozí složky Nezařazené, ze které se podle potřeby dají přesouvat do uživatelem vytvořených složek podle jeho potřeby. K tomu slouží ovládací prvky v seznamu odeslaných zpráv. Jde o zaškrtávací políčko umístěné v seznamu před hlavičkou zprávy určené k výběru zprávy (zpráv) určené k přesunu a nabídka složek, do kterých lze zprávu přesunout, umístěná nad seznamem zpráv. Vedle nabídky složek pro přesun zpráv je odkaz na tisk seznamu odeslaných zpráv. Kliknutím na tento odkaz se vygeneruje zjednodušený přehled všech zpráv, které jsou umístěny ve složce, aktuálně vybrané v přehledu složek v levém okně. Tato pomůcka slouží pro vytváření listinných seznamů odeslaných zpráv pro případnou papírovou dokumentaci k příslušné zakázce. Stránka 62 z 68

63 IX. Náhled zprávy Pod seznamem odeslaných zpráv v archivu se nachází okno náhledu archivované zprávy. Pokud je v seznamu vybrána jakákoliv zpráva, zobrazí se v tomto okně její náhled. Pokud žádná zpráva vybrána není, potom se toto okno nezobrazí. Náhled zprávy z archivu obsahuje následující položky: Předmět zprávy je uveden v okně jako první, je to předmět zprávy jak ji pojmenoval uživatel a pod jakým se zpráva zobrazuje v seznamu zpráv Odesílatel ová adresa, která je u zprávy uvedena jako adresa odesilatele, tedy ta, která je nastavena při vytváření účtu v poštovním klientovi. Příjemce ová adresa příjemce, komu je zpráva určena Řádek funkčních odkazů na tom to řádku se nacházejí tři odkazy (linky). Poskytují dodatečné funkce pro práci se zprávou. Jsou to tyto odkazy: Zdroj zobrazí se zdrojový text zprávy, tak jak je uložena v archivu. Je to přesný přepis zprávy, tak jak byla poštovním serverem obdržena od poštovního klienta. Tisk vygeneruje náhled zprávy vhodný pro tisk Stáhnout EML kliknutím na tento odkaz se stáhne zpráva ( ) ve formátu EML. Jde o obdobu odkazu Zdroj. Jedná se o MIME data, v té podobě, v jaké je server obdržel, nijak neupravená, včetně všech příloh, případně elektronického podpisu odesílatele. Text zprávy vlastní text zprávy. Ověření neporušenosti zprávy při každém načtení zprávy z archivu je zároveň provedeno ověření platnosti elektronické značky, kterou je příslušný záznam v archivu podepsaný. Výsledek tohoto ověření je zobrazen za textem zprávy. Stránka 63 z 68

64 Řádek příloh odkazy na případné přílohy. Pokud měla zpráva připojené přilohy, je zde uveden jejich seznam. Seznam je proveden tak, že každé jméno přílohy je zároveň odkaz, kterým lze danou přílohu stáhnout. Pokud byla zpráva opatřena elektronickým podpisem odesílatele, pak se tento podpis zobrazí také jako příloha se jménem smime.p7s. Stránka 64 z 68

65 X. Archiv přijatých zpráv Archiv přijatých zpráv se zobrazí po kliknutí na záložku Přijaté. Analogicky s archivem odeslaných zpráv má okno archivu přijatých zpráv tři hlavní části - okno složek, seznam zpráv v archivu a obsah vybrané zprávy. Práce s archivem přijatých zpráv a ovládací prvky jsou stejné, anebo analogické jako u archivu zpráv odeslaných. Stránka 65 z 68

66 XI. Prokazatelnost odeslání informací Zadavatel musí být schopen prokázat, že splnil všechny náležitosti a povinnosti v průběhu veřejné zakázky, včetně toho, že odeslal (popř. přijal) datové zprávy tak, jak mu ukládá ZVZ. Z tohoto důvodu jsou všechny operace, které zadavatele provede pomocí služby Certifikované odesílání, považovány za elektronický úkon ve smyslu vyhlášky č. 9/2011 Sb. a o každém takovém úkonu je učiněn záznam opatřený aktuálním časovým údajem poskytnutým zdrojem reprodukujícím světový koordinovaný čas UTC a tento záznam, společně s časovým údajem, je opatřený elektronickou značkou ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a archivován, včetně všech dat, které se daného úkonu týkají. Tyto záznamy jednoznačně dokládají jaké všechny informace (datové zprávy) zadavatel odeslal, kdy a komu a zdali byly doručeny. Tyto záznamy jsou v případě potřeby poskytnuty provozovatelem služby Certifikované odesílání uživateli služby, který potřebuje prokazatelně doložit, že splnil všechny své povinnosti, k jejichž plnění použil službu Certifikované odesílání. Protože je nástroj Certifikované odesílání opatřen certifikátem o shodě elektronického nástroje podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., jsou tyto záznamy o elektronických úkonech průkazné. Příklad náhled do archivu odeslaných zpráv: Stránka 66 z 68

67 Stránka 67 z 68

68 XII. Certifikát Stránka 68 z 68

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová adresa: jan.novak@smartone.cz

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Šifrování e-mailů pro business partnery

Šifrování e-mailů pro business partnery Šifrování e-mailů pro business partnery (Příručka pro business partnery) Verze 1.1 Datum 31. 1. 2013 Autor e-mail Tým PKI pki@cez.cz Stránka 1 z 13 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 Požadavky na business partnery...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte Mozilla Thunderbird 3. 2. Z horního menu vyberte Nástroje a v nabídce následně Nastavení účtu

Postup nastavení: 1. Spusťte Mozilla Thunderbird 3. 2. Z horního menu vyberte Nástroje a v nabídce následně Nastavení účtu Nastavení Mozilla Thunderbird 3 pro použití SMTP Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5 2.1.

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 - - 1 - Obsah: 1. ÚVOD... - 3-2. POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ... - 3-3. UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA... - 3-4. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR... - 3-5. NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE... - 4-6. SPRÁVA

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN AKS TechDoc on-line dokumentace profilového systému JANSEN Co je to AKS TechDoc? Technická podpora pro mobilní zařízení nebo klasické PC počítače a notebooky. AKS TechDoc využijete při celé řadě každodenních

Více

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP :

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Při nastavování e-mailového klienta Microsoft Outlook Express pod Windows XP budeme postupovat přesně podle následujících obrázků.(podobně to bude i u

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Tento návod popisuje nastavení Internet Exploreru 10/11, který se spouští z plochy Windows 8/8.1. Návod nepopisuje nastavení Internet Explorer

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více