1.2. Formátování odstavce

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Formátování odstavce"

Transkript

1 1.2. Formátování odstavce Pokročilé nastavení řádkování Pokročilé nastavení řádkování najdete v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec na kartě Domů. Možnosti řádkování Jednoduché řádkování je přizpůsobeno největšímu znaku na řádku 1,5 řádku jeden a půl násobek jednoduchého řádkování Dvojité dvojnásobek jednoduchého řádkování Nejméně povolí pouze nejmenší možné řádkování tak, aby v řádcích byly vidět všechny znaky či grafické objekty Přesně nastaví přesné řádkování zadané v bodech, přičemž můžete nastavit i takové řádkování, které je v bodech menší než samotná velikost písma Násobky násobky jednoduchého řádkování, např. zadáte-li násobek 3, řádkování bude trojité atd Nastavení toku textu Detailnější nastavení odstavců se týká nastavení toku textu, jako je kontrola osamocených řádků, svazování odstavců a řádků. Tyto možnosti opět naleznete v dialogu Odstavec, který otevřete šipkou ve skupině Odstavec na kartě Domů. Po otevření dialogu přepněte na kartu Tok textu. Kontrola osamocených řádků na posledním řádku stránky nezůstane osamocen první řádek odstavce a stejně tak nebude nová stránka začínat posledním řádkem odstavce ze stránky předešlé Svázat s následujícím zajistí, že formátovaný odstavec zůstane společně s následujícím odstavcem na stejné stránce. Např. nedojde k rozdělení nadpisu a následujícího odstavce na dvě stránky Svázat řádky zajistí, že všechny řádky formátovaného odstavce zůstanou na stejné stránce Vložit konec stránky před zajistí, že formátovaný odstavec bude vždy umístěn na nové stránce Potlačit čísla řádků vynechá číslování řádků ve vybraných odstavcích Nedělit slova nedělí slova ve vybraných odstavcích 10

2 Číslování víceúrovňových seznamů Víceúrovňový seznam umožňuje vytvořit číslování odstavců ve více úrovních, jako to vidíte např. na číslování kapitol v této publikaci nebo v jejím obsahu. Vytvoření víceúrovňového seznamu 1. Chcete-li začít číslovat, zapněte u vybraného odstavce číslování tlačítkem Víceúrovňový seznam na kartě Domů ve skupině Odstavec a vyberte z nabídky styl číslování. 2. Jakmile přejdete klávesou Enter do dalšího odstavce a chcete nastavit druhou úroveň číslování, stiskněte klávesu TAB, čímž vytvoříte další úroveň číslování. 3. Po ukončení odstavce můžete pokračovat ve stejné úrovni nebo přejít na další opět klávesou TAB, nebo se vrátit do předchozí úrovně klávesovou kombinací SHIFT+TAB. Stejný postup s využitím klávesy TAB a kombinace SHIFT+TAB můžete použít i pro víceúrovňový seznam odrážek. Úprava víceúrovňového seznamu Pokud číslování nezačne hodnotou, kterou požadujete, můžete ji snadno změnit, stejně tak odsazení číslovaného seznamu. Pravým tlačítkem klepněte na číslo odstavce, které chcete změnit a v nabídce zvolte jednu z možností: Pokračovat v číslování naváže na předchozí seznam číslování Znovu začít od 1 začne číslovat seznam znovu od 1 Nastavit hodnotu číslování umožní nastavit vlastní hodnotu číslování, od které bude seznam začínat Upravit odsazení seznamu umožní změnit odsazení čísel od okraje stránky a odsazení samotného textu číslovaného odstavce od okraje stránky 11

3 1.3. Formátování stylů Použití stylů velmi usnadňuje práci s rozsáhlými dokumenty. Pro efektivní práci s nimi je důležité ovládat jejich funkcionalitu a důsledně je v dokumentech používat. Usnadní Vám nejen práci s formátováním nadpisů a samotného textu, ale zajistí i jakousi automatizaci formátování. Dalším důležitým aspektem využití stylů je generování automatického obsahu dokumentu, který si přebírá obsah a čísla stran textu, na kterém jsou použity úrovně stylů nadpisů. Typy stylů Znakový formátuje vybraný text, při úpravě stylu dojde k aktualizaci u textu, na kterém je použit daný znakový styl Odstavcový formátuje vybraný odstavec, při úpravě stylu dojde k aktualizaci u odstavců, na kterých je použit daný odstavcový styl Propojený formátuje vybraný text i vybrané odstavce, při úpravě stylu dojde k aktualizaci u textu i odstavců, na kterých je kombinovaný styl použit Tabulka formátuje vybrané tabulky, při úpravě stylu dojde k aktualizaci pouze u tabulek, na kterých je použit daný styl Seznam formátuje vybrané seznamy odstavců, při úpravě stylu dojde k aktualizaci pouze u seznamů, na kterých je použit daný styl Vytvoření, úprava a aktualizace stylu Vytvoření stylu 1. Na kartě Domů ve skupině Styly klepněte na šipku v pravém dolním rohu, otevře se dialogové okno Styly. 2. V dialogu Styly klepněte v levém dolním rohu na tlačítko Nový styl. 3. V zobrazeném dialogu nastavte: Název stylu velmi důležité k rozeznání od ostatních stylů Typ stylu vyberte, zda bude formátovat znak, odstavec nebo obojí, tabulku či seznam Styl založený na zvolte, ze kterého bude nový styl vycházet. Pokud se jedná o styl, který bude formátovat nadpisy a budete generovat obsah dokumentu, vždy vycházejte z jednotlivých úrovní Nadpis1, 2, 3 atd. 12

4 Úprava stylu Styl následujícího odstavce zvolte, který styl bude následovat po ukončení stávajícího odstavce s tímto stylem. Zpravidla následuje styl Normální. Formátování nastavte všechny potřebné formáty, pro detailnější nastavení využijte tlačítko Formát v pravém dolním rohu dialogu (Písmo, Odstavec, Ohraničení, Tabulátory atd.) V případě, že se rozhodnete změnit formátování nadpisů či jiných částí dokumentu, na kterých je použit jeden z typů stylů, není potřeba procházet celý dokument a zdlouhavě měnit formáty, ale pouze stačí upravit konkrétní styl, který je použit na částech dokumentu, u kterých chcete změnit formátování. Změna se projeví právě ve všech částech, kde je daný styl použit. 1. Otevřete dialog Styly šipkou v pravém dolním rohu skupiny Styly na kartě Domů. 2. V seznamu najděte styl, který chcete upravit a klepněte na šipku na konci řádku s daným stylem. Z rozbalené nabídky vyberte volbu Změnit 3. Proveďte změny ve formátování a změny uložte. Aktualizace stylu K aktualizaci na částech dokumentu, kde je použit daný styl dojde automaticky po uložení změn v daném stylu Formátování sloupců Rozvržení textu do sloupců a jejich počet Při rozdělování textu do sloupců je důležitá práce s oddíly a jejich konci. Pokud již máte v dokumentu nějaký text a hodláte dále psát např. do dvou sloupců, pak považujte předešlý text za jeden samostatný oddíl, který je nutné oddělit od toho následujícího, jelikož bude mít odlišný počet sloupců. To samé platí, chcete-li psaní do aktuálního počtu sloupců změnit. Rovněž musíte ukončit stávající oddíl a započít nový. 1. Umístěte textový kurzor na konec odstavce, který má být prvním oddílem. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky otevřete nabídku tlačítka Konce a vyberte Konec oddílu, typ Nepřetržitě. V místě ukončení oddílu se zobrazí značka konce oddílu. 2. V tuto chvíli můžete nastavit nový počet sloupců pro nový oddíl. Karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky a tlačítko Sloupce. 13

5 3. Text se bude psát do prvního ze sloupců, dokud neskončíte na posledním řádku stránky daného sloupce, pak teprve kurzor přeskočí do sloupce následujícího. Pokud však chcete přejít do dalšího sloupce dříve, můžete jej ukončit na kartě Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, tlačítko Konce a vyberte volbu Sloupec. 4. Jakmile se dostane až do posledního sloupce a chcete přejít zpět do prvního, ukončete oddíl, typ Nepřetržitě. Můžete pokračovat v psaní textu do aktuálního počtu sloupců nebo jej v tuto chvíli změnit Šířky sloupců, mezer, linky mezi sloupci Pro rozšířené možnosti sloupců zvolte možnost Další sloupce. Vlastní počet sloupců zadejte v kolonce Počet sloupců. Zatržením políčka Čára mezi, vytvoříte oddělovací čáru mezi jednotlivými sloupci. V oblasti Šířka sloupců a mezer ručně nastavíte šířku jednotlivých sloupců a šířku mezery mezi nimi. Zatržením políčka Sloupce stejně široké zajistíte automaticky stejnou šíři všech sloupců Vložení a odstranění konce sloupců Vložení konce sloupce 1. Umístěte kurzor v místě, kde chcete sloupce ukončit. Ukončete sloupec na kartě Rozložení stránky, ve skupině Vzhled stránky tlačítkem Konec > Sloupec. 2. Zpět do prvního sloupce nebo při potřebě změnit počet stávajících sloupců otevřete nabídku tlačítka Konce > Konec oddílu, typ Nepřetržitě. 14

6 Odstranění konce sloupce 1. Zapněte zobrazení značek (karta Domů, skupina Odstavec > Zobrazit vše). 2. Umístěte kurzor před značku konce sloupce a odstraňte ji klávesou Delete Formátování tabulek Automatický formát a styl tabulky Automatický formát Nástroj, který umožňuje vložit novou tabulku do dokumentu s již předdefinovaným formátem. 1. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky otevřete nabídku Tabulka > Rychlé tabulky. Zde zvolte jednu z předdefinovaných tabulek. Styl tabulky 1. Označte vytvořenou tabulku. Na pásu karet pod Nástroji tabulky přepněte na kartu Návrh a ve skupině Styly tabulky vyberte automatický styl tabulky. 15

7 Sloučení a rozdělení buněk v tabulce Sloučení buněk Sloučení buněk využijete např. v případě, že chcete obsah jedné buňky zarovnat vlevo, na střed či vpravo ne uvnitř jedné buňky, ale ve více buňkách. Často se tato možnost používá při zarovnávání nadpisů tabulek v jejím prvním řádku apod. 1. Označte oblast buněk, které chcete sloučit. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky klepněte ve skupině Sloučit na tlačítko Sloučit buňky. Rozdělení buněk 1. Označte sloučenou oblast buněk, kterou chcete rozdělit. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky klepněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit buňky. 3. Zadejte na kolik sloupců a řádků chcete sloučenou oblast rozdělit Okraje v buňce, zarovnání a směr textu Změna okrajů v buňce Výchozí nastavení tabulek je takové, že velikost buňky je automaticky přizpůsobena na výšku nastaveného písma uvnitř tabulky. Pokud chcete zajistit v celé tabulce, že nad, pod, vlevo a vpravo od textu uvnitř buňky bude vytvořen okraj (prázdné místo), využijte možnost změny okrajů buňky. 1. Klepněte do tabulky, v které chcete změnit okraje buněk. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky ve skupině Zarovnání klepněte na tlačítko Okraje buňky. 16

8 Změna zarovnání v buňkách V buňkách můžete zarovnávat jejich obsah vodorovně i svisle. Možnosti zarovnání najedete na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky ve skupině Zarovnání. Svisle nahoru: doleva, na střed, vpravo Svisle doprostřed: doleva, na střed, vpravo Svisle dolů: doleva, na střed, vpravo Směr textu v buňkách Umožňuje změnit směr textu ve vybraných buňkách Automatické opakování řádků a záhlaví tabulky na dalších stránkách Tato funkce umožňuje u tabulek zabírajících více než jednu stránku opakovat první řádek tabulky (např. obsahující nadpisy sloupců) na každé stránce. 1. Na pásu karet pod Nástroji tabulky klepněte na kartu Rozložení a ve skupině Data na tlačítko Opakovat řádky záhlaví Povolení/zamezení rozdělení řádku tabulky koncem stránky Tato volba povolí nebo nepovolí rozdělení řádku koncem stránky, k čemuž automaticky dojde tehdy, nevejde-li se text do posledního řádku tabulky na konci stránky. Pokud nepovolíte rozdělení, celý tento řádek bude začínat až na stránce následující. 1. Klepněte do řádku tabulky, u kterého chcete povolit/nepovolit jeho rozdělení koncem stránky. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky klepněte ve skupině Tabulka na Vlastnosti tabulky. 17

9 3. V dialogu Vlastnosti tabulky přepněte na kartu Řádek. V oblasti Možnosti zatrhněte nebo zrušte zatržení políčka Pokračování řádku na další stránce Řazení dat v tabulce V tabulkách můžete řadit data podle kritérií v jednom či více sloupcích. Řadit můžete text, číslo a datum vzestupně nebo sestupně. 1. Klepněte do tabulky, ve které chcete data seřadit. 2. Na kartě Rozložení pod Nástroji tabulky ve skupině Data klepněte na tlačítko Seřadit. 3. Zvolte, zda je seznam s nebo bez záhlaví, tedy zda tabulka obsahuje nadpisy sloupců. 4. V oblasti Seřadit podle zvolte primární řazení, typ řazených dat a způsob řazení. 5. Pokud chcete při shodných záznamech v prvním sloupci řadit podle dalšího, zvolte jej v oblasti Potom podle. 18

10 Převod textu na tabulku a opačně Pokud chcete již napsaný text převést na tabulku, je potřeba, aby byl text oddělen speciálními znaky čárky, tabulátory, konce odstavců. Vložením čárek nebo tabulátorů označíte místa, kde má být text rozdělen do sloupců. Znakem konce odstavce označíte, kde má začínat nový řádek. 1. Vyberte text, který chcete převést. 2. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky otevřete nabídku tlačítka Tabulka a zvolte možnost Převést text na tabulku. 3. V zobrazeném dialogu vyberte použitý typ oddělovače textu, tedy jakým znakem jsou odděleny sloupce (odstavec, středník, tabulátor nebo jiný). Výsledek převedeného textu text oddělený čárkami a odstavci 1.6. Titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky Přidání titulku nad a pod grafický objekt nebo tabulku Titulek je text, který se zobrazuje pod či nad vloženým objektem a umožňuje k němu přidat popisek. Titulky můžete vkládat ke grafickým objektům, tabulkám a rovnicím. 1. Vyberte objekt, ke kterému chcete přidat titulek. 2. Na kartě Reference ve skupině Titulky klepněte na tlačítko Vložit titulek. 3. Zadejte do pole Titulek popisek k objektu. 4. V oblasti Možnosti zvolte v seznamu Titulek typ objektu, ke kterému titulek přidáváte (obrázek, tabulka, rovnice). 5. Zvolte umístění titulku. 19

11 6. Pokud nechcete v popisku titulku zobrazovat typ objektu, např. Obrázek 1, ale pouze číslo titulku, zatrhněte políčko Vyjmout z titulku typ objektu. 7. Pokud chcete v popisku titulku zobrazovat jiný typ objektu, zvolte možnost Nový titulek 8. Pro možnosti přečíslování a formát číslování klepněte na tlačítko Číslování. 9. Chcete-li použít automatické číslování a vkládání titulky, zvolte Automatický titulek Obrázek 1: Pes s kostí Přidání a odstranění nového titulku (jmenovky) Pokud potřebujete jiný titulek (jmenovku), než obrázek, tabulka či rovnice, přidáte další titulek tlačítkem Nový titulek Vytvořený titulek odstraníte zvolením titulku v seznamu titulků a následným klepnutím na tlačítko Odstranit titulek. 20

12 Změna formátu číslování titulků Samotné číslování titulků můžete měnit podobně, jako číslování odstavců. V dialogovém okně pro vložení titulku klepněte na tlačítko Číslování. Zde zvolíte formát číslování, číslování včetně kapitoly a jaký má být zvolen oddělovač mezi číslem titulku a popiskem titulku Vložení a úprava poznámky pod čarou, vysvětlivky Poznámky pod čarou a vysvětlivky jsou nástroje, které se běžně využívají v rozsáhlých dokumentech. Slouží k podání vysvětlení jednotlivých slov, myšlenek apod. Poznámka pod čarou se zobrazuje v levé spodní části stránky, vysvětlivka až na konci dokumentu. Vložení poznámky pod čarou 1. Umístěte kurzor za slovo, ke kterému chcete přidat poznámku pod čarou. 2. Vložte poznámku na kartě Reference, skupina Poznámky pod čarou > Vložit pozn. pod čarou. 21

13 Úprava a procházení poznámek pod čarou Tlačítko Další pozn. pod čarou umožňuje přejít k předchozí nebo následující poznámce pod čarou. Tlačítkem Zobrazit poznámky budete procházet dokument a zjistíte, kde jsou poznámky umístěny. Při změně textu poznámky pod čarou dojde ke změně poznámky i přímo v textu. Pokud budete text přesouvat, dojde automaticky i k přečíslování poznámek (text přesouvejte i s číslem poznámky). Vložení vysvětlivky, úprava a procházení vysvětlivek Stejné jako poznámky pod čarou Převod poznámky pod čarou na vysvětlivku a naopak, formát číslování Poznámky pod čarou a vysvětlivky umožňují jejich převod z poznámek pod čarou na vysvětlivku a naopak nebo prohození všech poznámek s vysvětlivkami. 1. Na kartě Reference klepněte na šipku v dolním rohu skupiny Poznámky pod čarou. 2. V okně Poznámka pod čarou a vysvětlivka klepněte v oblasti Umístění na tlačítko Převést 3. Zvolte jednu ze tří voleb převodu. 4. Chcete-li změnit formát číslování, proveďte tak v seznamu Formát číslování nebo zadejte vlastní značku (symbol). Zadejte, od kterého čísla chcete začít číslovat. 22

14 1.7. Rejstříky a seznamy Vložení a aktualizace obsahu dokumentu Obsah dokumentu můžete vytvořit s použitím stylů nadpisů (např. Nadpis 1, Nadpis 2 atd.) u textu, který chcete do obsahu zahrnout. Veškerý text, na který je použit styl nadpisu bude aplikací vyhledán a vložen do obsahu. Při provádění změn v dokumentu můžete obsah aktualizovat, buď samotné číslování stránek, nebo celý obsah včetně textu v něm. Při vytváření obsahu můžete využít jeden z přednastavených stylů obsahu nebo vytvořit vlastní obsah se zvolenými možnostmi a libovolnými vlastními styly, které jste v dokumentu použili. Obsah můžete vytvořit i ručně. Vložení automatického obsahu dokumentu 1. Vyberte text, který chcete zobrazit v obsahu. 2. Na kartě Domů ve skupině Styly vyberte požadovaný styl nadpisu. (Číslo v názvu stylu nadpisu označuje úroveň nadpisu. Např. chcete-li vybraný text použít jako hlavní nadpis, použijte styl Nadpis 1, pokud se jedná o podnadpis, podkapitolu, vyberte Nadpis 2 atd.). 3. Označte místo, kde chcete zobrazit obsah dokumentu. 4. Na kartě Reference klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a poté vyberte požadovaný styl obsahu. Aktualizace obsahu dokumentu Pokud po vložení obsahu provedete v dokumentu změnu, např. dojde k posunu nadpisu na jinou stranu nebo změníte samotný text nadpisu, pak je třeba aktualizovat obsah, aby se změna projevila i zde. Aktualizaci provedete buď v samotném obsahu klepnutím na tlačítko Aktualizovat tabulku, nebo na kartě Reference ve skupině Obsah tlačítkem Aktualizovat tabulku. Vyberte způsob aktualizace obsahu. 23

15 Vložení a aktualizace seznamu obrázků Podobně jako obsah dokumentu vytvoří seznam např. nadpisů, vytvoří seznam obrázků soupis obrázků v dokumentu, u kterých jsou použity titulky. Pro vytvoření seznamu obrázků zadejte titulky k obrázkům, které chcete do seznamu zahrnout viz. kapitola 1.6. a po vložení seznamu obrázků je Word vyhledá, setřídí podle čísla a zobrazí seznam obrázků. 1. Umístěte kurzor v místě, kde chcete zobrazit seznam obrázků. 2. Na kartě Reference ve skupině Titulky klepněte na tlačítko Vložit seznam obrázků. 3. V dialogovém okně Seznam obrázků zvolte možnosti pro vložení: Zobrazit čísla stránek (na kterých se obrázky nachází) Čísla stránek zarovnat doprava (k pravému okraji stránky) Vodicí znak (znak použitý mezi titulkem obrázku a číslem strany) Formát (styl zobrazení) Popisek titulku (jmenovka obrázek, tabulka atd.) Včetně popisku a čísla (zobrazí/nezobrazí jmenovku a číslo obrázku) Pokud přidáte, odstraníte, přesunete nebo upravíte titulky či jiný text, je nutné seznam obrázků aktualizovat. Aktualizaci provedete buď pravým klepnutím myši do seznamu obrázků a zvolíte Aktualizovat pole nebo klepnete do seznamu obrázků a stisknete funkční klávesu F9. Následně v dialogovém okně zvolte způsob aktualizace pouze čísla stránek nebo celá tabulka, která zaktualizuje i titulky obrázků. 24

16 Rejstřík Rejstřík je seznam pojmů a témat obsažených v dokumentu a to včetně stránek, na kterých se pojmy vyskytují. Položky rejstříku Rejstřík lze vytvořit z následujících položek: slova, věty, symboly témata v určitém rozsahu stránek odkazy na jinou položku (křížový odkaz) Po označení položky rejstříku, vloží aplikace Word do dokumentu speciální pole označené jako XE (Index Entry), které obsahuje označenou hlavní položku a zvolené křížové odkazy. Hlavní položka Křížový odkaz Po označení všech položek, můžete rejstřík sestavit. Word shromáždí položky rejstříku, seřadí podle abecedy, vytvoří odkazy na příslušná čísla stránek, vyhledá duplicitní položky na stejné stránce a rejstřík zobrazí. Označení položek rejstříku a jeho vytvoření 1. Označte slovo nebo frázi a na kartě Reference ve skupině Rejstřík klepněte na tlačítko Označit položku. 2. Hlavní položku rejstříku vytvořte zadáním textu do pole Hlavní položka. 3. Položku můžete upravit vytvořením vnořené položky, položky třetí úrovně nebo křížového odkazu na jinou položku. Vnořená položka = položka rejstříku, která spadá pod obecnější nadpis. 4. V zobrazeném okně můžete formát text i čísla stránek. Klepnutím na tlačítko Označit označíte položku rejstříku, klepnutím na Označit vše označíte všechny výskyty daného textu v dokumentu. 5. Na kartě Reference ve skupině Rejstřík klepněte na tlačítko Vložit rejstřík. 25

17 Vytvořený rejstřík: 1.8. Záložky a křížové odkazy Záložky Záložka je nástroj, který ve Wordu usnadňuje navigaci. V podstatě se záložka ve Wordu dá přirovnat ke klasické záložce v knížce, která rovněž usnadňuje navigaci. Záložka označuje určitý text nebo místo v dokumentu, ke kterému přiřadíte název a ke kterému se později můžete vrátit, aniž byste museli dokument procházet a místo či text hledat. Přidání záložky 1. Vyberte text nebo místo, ke kterému chcete záložku přidat. 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klepněte na tlačítko Záložka. 3. V okně Záložka zadejte název záložky (výstižný text, charakterizující daný text či místo bez mezer) 4. Klepněte na tlačítko Přidat. Název záložky se objeví v seznamu záložek. Odstranění záložky 1. Na kartě Vložení klepněte na tlačítko Záložka ve skupině Odkazy. 2. V seznamu záložek vyberte tu, kterou chcete odstranit a klepněte na tlačítko Odstranit. Přechod na požadovanou záložku 1. Na kartě Vložení klepněte na tlačítko Záložka ve skupině Odkazy. 2. V seznamu záložek vyberte tu, na kterou chcete přejít a klepněte na tlačítko Přejít na. 26

18 Zobrazení závorek záložek Pokud přiřadíte záložku k vybranému textu, zobrazí se text v hranatých závorkách. Záložka přiřazená k místu v dokumentu bude zobrazena jako písmeno I. 1. Otevřete nabídku Soubor a zvolte Možnosti. 2. V levém menu přejděte na nabídku Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit záložky v části Zobrazit obsah dokumentu. 4. Potvrďte OK Křížový odkaz Křížový odkaz odkazuje na položku, která je umístěna v jiné části téhož dokumentu. V případě, že chcete použít křížový odkaz na položku jiného dokumentu, je potřeba nejprve oba dokumenty sloučit do hlavního dokumentu. Položka, na níž vytváříte křížový odkaz, již musí existovat, např. záložka, nadpis apod. Pak teprve můžete vytvořit křížový odkaz. 27

19 Vložení křížového odkazu na text či položku 1. Vyhledejte text či položku, na kterou chcete přidat křížový odkaz a označte ji. 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klepněte na tlačítko Křížový odkaz. 3. Vyberte typ odkazu, na který chcete vytvořit křížový odkaz, např. záložka, nadpis atd. 4. V seznamu Vložit odkaz na vyberte typ položky, kterou chcete do dokumentu vkládat, například text záložky. 5. Pod těmito seznamy vyberte ze seznamu tu položku, na níž se chcete odkazovat, např. Položka_rejstříku. 6. Pro přímý přechod na požadovanou položku ponechte zatržené políčko Hypertextový odkaz. 7. Klepněte na tlačítko Vložit. Pokud se tvar křížového odkazu zobrazuje jako pole, např. tímto způsobem: můžete přepnout zobrazení z kódů polí na výsledky polí klávesovou kombinací ALT+F9 nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na kód pole a vybráním příkazu Přepnout zobrazení polí. Vložení křížového odkazu na položku rejstříku??? 28

20 1.9. Použití polí Vložení a odstranění pole Pole, ve Wordu označovaná jako Rychlé části umožňují vkládat předdefinované výrazy, jako jsou autor dokumentu, název dokument, velikost, cesta k souboru, pole s výzvou pro vyplnění atd. Současně rychlé části umožnují vytvářet si vlastní předdefinované položky, např. logo, adresa či jiný typ objektu a textu, který vždy vkládáme ve stejné podobě. V následující části vyzkoušíte použití již přednastavených polí i vytvoření vlastního. Vložení automatického pole 1. Umístěte kurzor v místě, kde chcete vložit automatické pole. 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a z nabídky vyberte volbu Pole. 3. V dialogu Pole vyberte kategorii a název pole, které chcete vložit. 4. V části okna Vlastnosti pole můžete zvolit formát zvoleného pole a potvrďte OK. Odstranění automatického pole 1. Umístěte kurzor za pole, které chcete smazat. 2. Klávesou Backspace pole smažte. Pole smažete i klávesou Delete, pokud kurzor umístíte před pole, které chcete smazat. 29

21 Nejčastěji používaná pole Author = vloží automatické pole (AP) se jménem autora dokumentu AutoNum = vloží automatické číslování Date = vloží AP s aktuálním datem s možností aktualizace či nikoliv FileName = vloží AP s názvem dokumentu FileSize = vloží AP s velikostí aktivního souboru Fill-in = vloží pole s výzvou uživateli pro vložení textu do dokumentu LastSaveBy = vloží pole se jménem uživatele, který jako poslední dokument uložil NumChars = vloží AP s počtem znaků v dokumentu NumPages = vloží AP s počtem stran v dokumentu NumWords = vloží AP s počtem slov v dokumentu Page = vloží AP s číslem aktuální stránky PrintDate = vloží pole s datem posledního tisku aktivního dokumentu SaveDate = vloží pole s datem posledního uložení aktivního dokumentu Vytvoření, vložení a odstranění vlastního pole Pokud do dokumentu vkládáte opakovaně jakýkoliv text nebo objekt s příslušným formátováním, můžete jej uložit do tzv. Automatického textu a následně ho vkládat vždy jen výběrem ze seznamu Automatického textu. Vytvoření a vložení vlastního pole 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete uložit do Automatického textu. 2. Na kartě Vložení ve skupině Text otevřete nabídku Rychlé části > Automatický text. 3. V rozevřené podnabídce automatických textů zvolte možnost Uložit výběr do galerie automatických textů. 4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název ukládaného automatického textu, zařaďte jej do příslušné galerie (číslovaný seznam, obsah, automatický text atd.) a potvrďte OK. 5. V tuto chvíli již máte vybraný text či objekt v nabídce Rychlých části a Automatického textu. 30

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Pracovní list č. 15 Microsoft Word 2010 reference II

Pracovní list č. 15 Microsoft Word 2010 reference II Pracovní list č. 15 Microsoft Word 2010 reference II Hypertextový odkaz Odkaz na jiný dokument nebo webovou stránku, odkaz na jiné místo v dokumentu, odkaz na e-mailovou adresu. Hypertextový odkaz jde

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Pracovní list č. 4. Microsoft Word 2010 základní celky textu II. Záhlaví a zápatí

Pracovní list č. 4. Microsoft Word 2010 základní celky textu II. Záhlaví a zápatí Pracovní list č. 4 Microsoft Word 2010 základní celky textu II Záhlaví a zápatí Obrázek 1 Záhlaví s polem datum a autor Obrázek 2 Zápatí s číslem stránky a počtem stránek 1. Co to je záhlaví a zápatí a)

Více

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky Pracovní list č. 7 Microsoft Word 2010 odrážky a číslování strukturování textu do bodů a podbodů pás karet Domů, část Odstavec kontextové menu automatické odrážky a číslování (viz Možnosti automatických

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I.

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I. Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. WORD 2007 / 20100 I. Obsah ZÁKLADNÍ VZHLED A NÁSTROJE... 2 TRVALÉ ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH PŘÍKAZŮ... 3 FUNKCE NÁHLED... 3 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ...

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ZARÁŽKY Pracovní list pro žáky Vytvořila: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 ZARÁŽKY TABULÁTORŮ pracovní list Zarážky tabulátoru umožňují umístit text na

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Microsoft Word - úvod

Microsoft Word - úvod Microsoft Word - úvod Psaní a úpravy textu jsou nejčastější činností, která se na počítačích provádí. Program Microsoft Word je světově nejrozšířenějším textovým editorem. Je součástí sady programů Microsoft

Více

Prvně si řekněme, co vlastně odstavec v programu Word je a pár slov o jeho editaci:

Prvně si řekněme, co vlastně odstavec v programu Word je a pár slov o jeho editaci: FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Pro formátování odstavce, použijeme opět záložku DOMŮ a zaměříme se na skupinu ikon pro formátování celých odstavců. To se nevěnuje formátování samotného písma, ale celého odstavce.

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_01 Název školy Střední průmyslová

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi TSUNAMI. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi TSUNAMI. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi TSUNAMI Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Tsunami pracovní list Otevřete pracovní soubor IT 34 Tsunami pracovní soubor.docx

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

INFORMATIKA WORD 2007

INFORMATIKA WORD 2007 INFORMATIKA WORD 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více