MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Instalační příručka SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Instalační příručka SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Instalační příručka SOLAR INVERTERS

2 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 2 Popis výrobku 3 Obsah balení 4 2. Instalace 5 Instalace jednotky CLX Home 5 Montáž 5 Instalace aplikace Danfoss SolarApp 5 Požadavky na systém 5 Instalace do chytrého telefonu nebo tabletu 5 Instalace modulu plug-in prohlížeče 6 3. Konfigurace 8 První použití aplikace Danfoss SolarApp 8 Nastavení 8 Udělení vzdáleného přístupu 9 Odstranění stávajícího uživatele ze seznamu pro řízení přístupu 10 Vypnutí vzdáleného přístupu 10 Přechod k jiné elektrárně monitorované jednotkou CLX 10 Název elektrárny 11 Emise CO2 11 Příjem 11 Konfigurace data a času 11 Jazyk 11 O produktu 11 Ukládání na portál CLX Portal 11 Aktualizace firmwaru jednotky CLX Home Aplikace a data 12 Hlavní stránka 12 Výrobní grafy 13 Kapacita protokolování 14 Interval protokolování 14 Stav elektrárny 14 Podrobné údaje o střídači Technické údaje Řešení problémů a Časté dotazy 17 Řešení problémů a Časté dotazy 17 L _48 1

3 1. Úvod 1 1. Úvod 1.1. Bezpečnostní pokyny Čtenář musí být důvěrně obeznámen s pravidly a předpisy platícími pro elektrická zařízení a jejich připojení k veřejné el. síti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat obecným bezpečnostním předpisům pro práci na elektroinstalaci. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste zabránili úrazu či poškození připojeného zařízení. Kontakt s elektricky vodivými částmi může být životu nebezpečný i poté, co jsou odpojeny od el. sítě. Nepřipojujte zařízení k el. síti před instalací. Zařízení smí být instalováno pouze v chráněném nebo suchém prostředí. Pro přístup do krytí nepoužívejte kovové, špičaté nebo ostré předměty. Kabely a svorky je třeba chránit před okolním prostředím. El. zástrčka musí být přístupná. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Zařízení smí být provozováno pouze se jmenovitými napájecími napětími. Balení obsahuje vhodný zdroj napájení Úvod Poznámka: Dodržujte pokyny výrobce týkající se zacházení se zdroji napájení (zvláště s přepínacími jednotkami). Dodržujte pokyny výrobce týkající se zacházení se střídači. V tomto dokumentu je popsán způsob konfigurace výrobku CLX Home pro použití se solárním střídačem Danfoss k monitorování max. 3 střídačů DLX, ULX, TLX, TLX+, TLX Pro, TLX Pro+, FLX nebo FLX Pro *) omocí chytrého telefonu, tabletu nebo prohlížeče v počítači. *) Pouze modely TLX Pro, TLX Pro+ a FLX Pro, jestliže jsou střídače připojeny prostřednictvím rozhraní RS-485 a nepoužívají koncepci master/podřízený. Postup instalace a konfigurace jednotky CLX Home: Připojte jednotku CLX Home ke střídači a k Internetu (bezpečně za bránu firewall, aniž byste ji konfigurovali). Nainstalujte aplikaci Danfoss SolarApp. Zadejte ovou adresu a postupujte podle popisu instalace u aplikace Danfoss SolarApp. Podrobnosti naleznete v kap. 2. Po dokončení těchto kroků můžete začít monitorovat elektrárnu z jakéhokoli místa na světě. Poznámka: Všechny zobrazené hodnoty jsou založeny na datech střídače a nejsou právně závazné. 2 L _48

4 1. Úvod Poznámka: Za účelem servisu jednotky CLX Home se mohou k jednotce CLX Home připojit externí pracovníci a získat data o výrobě Popis výrobku AA Obrázek 1.1: Jednotka CLX Home Připojení Legenda 1 Zdroj napájení s kruhovým konektorem (9 V DC) 2 Port Ethernet pro připojení k síti LAN 3 & 4 RS-485 pro připojení k síti střídačů AA Obrázek 1.2: Jednotka CLX Home LED diody LED diody LED 1 zelená - napájení zapnuto LED 2 červená - bliká červeně - ConnectSmart funguje správně. LED 3 žlutá - CLX Home funguje správně. LED 4 zelená - CLX Home je připojena k solárnímu střídači. L _48 3

5 1. Úvod Obsah balení Balení obsahuje následující položky: CLX Home Instalační příručka střídače Zdroj napájení Zakončovací členy RJ-45 pro ukončení sítě střídačů RS-485 Kabel Ethernet (standardní síťový kabel): RJ-45 cat 5e, pro připojení jednotky CLX Home k internetovému směrovači 4 L _48

6 2. Instalace 2. Instalace 2.1. Instalace jednotky CLX Home 2 Nainstalujte jednotku CLX Home následujícím postupem: 1. Připojte zdroj napájení k jednotce a k el. síti. 2. Připojte kabel Ethernet k jednotce CLX Home a ke střídači nebo síťovému směrovači. 3. Zapojte konektor RJ-45 do jedné ze dvou zdířek RJ-45 RS-485 na jednotce CLX Home. 4. Pomocí síťového kabelu RJ-45 (není součástí dodávky) (požadován síťový kabel min. kategorie 5e, stíněná kroucená dvoulinka) zapojte střídač do volné zdířky RJ-45 na jednotce CLX Home. 5. Pokud je potřeba připojit více než jeden střídač, připojte střídače k rozhraní RS-485 v lineárním uspořádání (podle typu střídače, podívejte se do návodu k příslušnému střídači). 6. Sběrnici střídače zakončete na vzdáleném konci druhým zakončovacím členem RJ-45 (součást balení) (podrobnosti najdete v návodu k příslušnému střídači). Různé typy střídačů jsou zakončeny různým způsobem Montáž Poznámka: Pro počáteční konfiguraci je důležité, aby byl počítač, tablet nebo chytrý telefon (s nainstalovanou aplikací Danfoss SolarApp) připojen ke stejné lokální síti jako jednotka CLX Home. Pokud má být jednotka CLX Home nakonfigurována pomocí chytrého telefonu nebo tabletu, internetový směrovač musí podporovat připojení WiFi. Jednotka CLX Home se montuje buď na stěnu pomocí dvou 3mm vrutů (nejsou obsaženy v balení), nebo může být položená na stole Instalace aplikace Danfoss SolarApp Požadavky na systém Aplikaci Danfoss SolarApp je možné používat v chytrém telefonu, tabletu nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítači. Podporovány jsou chytré telefony a tablety s operačními systémy ios (Apple) a Android. V případě modulu plug-in pro prohlížeč v počítači je nutné použít prohlížeč Firefox nebo Internet Explorer. Operační systémy Verze ios Min. verze 5.0+ Android Min. verze 3.0+ Windows, Mac OS X a Linux Internet Explorer: Min. verze 9 Firefox: Min. verze 9 Tabulka 2.1: Požadavky na systém Instalace do chytrého telefonu nebo tabletu 1. Stáhněte aplikaci Danfoss SolarApp z Google Play (dříve Android Market) nebo z App- Store. L _48 5

7 2. Instalace 2. Spusťte aplikaci. 3. Buď se přihlaste ke stávajícímu účtu nebo vytvořte nový účet: Zadejte ovou adresu a heslo. 3.2 Klepněte na tlačítko Create Account (Vytvořit účet). 3.3 Obdržíte ověřovací Klepněte na odkaz v ověřovacím u. 4. Vraťte se do aplikace Danfoss SolarApp a klepněte na tlačítko Sign In (Přihlásit). Přihlaste se pomocí nově vytvořeného účtu. Obrázek 2.1: Přihlašovací obrazovka příklad pro iphone Poznámka: Zapněte automatické přihlášení, pokud se chcete automaticky přihlásit při každém spuštění aplikace Danfoss SolarApp. 5. Po přihlášení budete přesměrováni na stránku jednotky Discovery. Další podrobnosti naleznete v části Konfigurace, První použití aplikace Danfoss SolarApp Instalace modulu plug-in prohlížeče 1. Přejděte na to a stáhněte si modul plug-in prohlížeče dle pokynů. 2. Po nainstalování modulu a vytvoření účtu zadejte adresu FV elektrárny: seriove_cislo.clx.danfoss.com. Formát sériového čísla je následující: prvních 8 číslic označuje HW verzi CLX Series a každá jednotka CLX má jinou verzi HW: - CLX Standard: 139F CLX Standard GM: 139F CLX Home GM: 139F0193 Zbývající číslice jsou uvedeny na štítku na zadní straně jednotky CLX (viz obrázek): 6 L _48

8 2. Instalace 2 Obrázek 2.2: Typový štítek Na příkladu typového štítku je zobrazena jednotka CLX Standard GM: adresa pro zadání do webového prohlížeče bude: 139F P222.clx.danfoss.com. 3. Postupujte dle pokynů a přihlaste se ke stávajícímu účtu nebo vytvořte nový účet: 3.1 Zadejte ovou adresu a heslo. 3.2 Klepněte na tlačítko Create Account (Vytvořit účet). 3.3 Obdržíte ověřovací Klepněte na odkaz v ověřovacím u a přihlaste se. 4. Otevře se hlavní stránka aplikace Danfoss SolarApp. Pokud se tak nestane, podívejte se do kapitoly Konfigurace. L _48 7

9 3. Konfigurace 3. Konfigurace 3.1. První použití aplikace Danfoss SolarApp 3 Poznámka: Před pokračováním konfigurace zajistěte, aby bylo zařízení připojeno ke stejné lokální síti jako jednotka CLX. Po nainstalování a vytvoření profilu se zobrazí stránka Discovery. Stránka je kdykoli dostupná prostřednictvím [Nastavení Vzdálený přístup Hledat místní zařízení]. Zde jsou uvedeny všechny dostupné jednotky CLX. Obrázek 3.1: Stránka Discovery Když je zařízení připojeno ke stejné lokální síti jako jednotka CLX, zobrazí se adresa jednotky CLX. Klepnutím na adresu představující dostupnou jednotku CLX (na obrázku označeno červenou šipkou) zobrazíte hlavní stránku aktuální jednotky CLX. Současně se jednotka CLX nakonfiguruje pro vzdálený přístup od aktuálního uživatele. Další uživatele je možné přidat postupem uvedeným v části Nastavení, Udělení vzdáleného přístupu. Podrobný popis samotné aplikace Danfoss SolarApp naleznete v kap. 4, Aplikace a data. Poznámka: Nastavte úvodní stránku aplikace Danfoss SolarApp jako domovskou stránku nebo záložku, kterou budete moci používat v počítači nebo prostřednictvím internetového prohlížeče Nastavení Odkaz na menu nastavení je umístěn v pravém dolním rohu hlavní stránky aplikace Danfoss SolarApp (viz obr. v části Hlavní stránka). Prostřednictvím menu nastavení je možné provádět následující konfigurace: Vzdálený přístup: 8 L _48

10 3. Konfigurace - Udělovat vzdálený přístup, zobrazit adresu elektrárny nebo nastavit jinou elektrárnu jako výchozí. - Hledat místní jednotku CLX. - Přejít na jinou FV elektrárnu řízenou jednotkou CLX. - Zobrazit historii předchozích elektráren řízených jednotkou CLX. - Změnit seznam pro řízení přístupu. - Zobrazit přihlašovací obrazovku. Nakonfigurovat název elektrárny. Nakonfigurovat nastavení pro příjem a úsporu CO2. Změnit datum a čas konfigurace. Změnit výchozí jazyk nastavení. Umožnit načtení na CLX Portal *). Aktualizace firmwaru CLX Home. 3 *) Pouze v CLX Home. Všechny možnosti konfigurace jsou podrobně popsány v dalším textu. Obrázek 3.2: Nastavení Udělení vzdáleného přístupu Vzdálený přístup k jednotce CLX Home je řízen prostřednictvím seznamu pro řízení přístupu. Uživatel, který provedl počáteční konfiguraci jednotky CLX Home, je vždy do seznamu přidán automaticky. Ve výchozím nastavení je vzdálený přístup zapnutý. Chcete-li udělit vzdálený přístup jinému uživateli, postupujte následovně: 1. Přejděte na [Nastavení Vzdálený přístup]. 2. Posuňte se v seznamu dolů na část Access control. 3. Zkontrolujte, zda je zapnutá možnost Remote access. 4. Vyberte možnost Add user. Otevře se obrazovka Add user. 5. Zadejte ovou adresu uživatele, kterému chcete udělit přístup: L _48 9

11 3. Konfigurace Když má být odeslán s odkazem na elektrárnu, vyberte možnost Grant access and notify, aby byla tato konkrétní osoba informována. Když má být udělen přístup bez zaslání u, vyberte možnost Grant access. 6. Seznam pro řízení přístupu se automaticky aktualizuje. 3 Seznam pro vzdálený přístup umožňuje vzdálený přístup k jednotce CLX Home ze vzdáleného místa až 6 uživatelům Odstranění stávajícího uživatele ze seznamu pro řízení přístupu Chcete-li odstranit uživatele ze seznamu pro řízení přístupu, postupujte následovně: 1. Vyberte v seznamu pro řízení přístupu uživatele, kterého chcete odstranit. 2. Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Stisknutím tlačítka OK odstraníte uživatele ze seznamu pro řízení přístupu. Obrázek 3.3: Seznam pro řízení přístupu Vypnutí vzdáleného přístupu Chcete-li vypnout vzdálený přístup, přepněte položku Remote access (Vzdálený přístup) na hodnotu Off (viz obr. Seznam pro řízení přístupu). Poznámka: Když je seznam pro řízení přístupu prázdný, nebo je vzdálený přístup vypnutý, jednotka CLX Home je dostupná pouze v místní síti LAN Přechod k jiné elektrárně monitorované jednotkou CLX Způsob přechodu k jiné elektrárně monitorované jednotkou CLX: 10 L _48

12 3. Konfigurace 1. Přejděte na [Nastavení Vzdálený přístup Zadejte adresu]. 2. Zadejte adresu elektrárny, ke které chcete přejít. Jakmile se adresa uloží, elektrárna bude použita jako výchozí elektrárna, ke které se aplikace Danfoss po spuštění připojí. Prostřednictvím položky menu historie se snadno vrátíte zpět k předchozím navštíveným elektrárnám Název elektrárny 3 Název elektrárny (Plant name) se zobrazuje na hlavní stránce aplikace Danfoss SolarApp. Název lze změnit na uživatelem definovaný a může obsahovat maximálně 30 znaků. Je možné používat speciální znaky a mezery Emise CO Příjem Výchozí hodnota použitá pro výpočet úspory CO2 je 0,5 kg na kwh. Hodnotu je možné změnit prostřednictvím [Nastavení Emise CO2]. Chcete-li změnit měnu a cenu za kwh, přejděte na [Settings (Nastavení) Revenue (Příjem)]. V současnosti lze vybrat měny Euro, DKK, USD a GBP Konfigurace data a času Jazyk Při připojení k Internetu nejsou vyžadovány žádné změny data a času. Při použití bez připojení k Internetu je potřeba nastavit datum a čas ručně, aby bylo možné provádět správný záznam dat. Na stránce nastavení lze pomocí položky Language nastavit aplikaci pro požadovaný jazyk O produktu Zde se zobrazí sériové číslo a MAC adresa spolu s verzí softwaru a hardwaru jednotky CLX Ukládání na portál CLX Portal Používá se pouze ve verzi CLX Home, což umožňuje zapnout nebo vypnout ukládání na portál. Další informace o způsobu registrace uživatele a o vytvoření elektrárny na portálu CLX Portal naleznete na: Products (Výrobky) CLX Portal (Portál) Aktualizace firmwaru jednotky CLX Home Pokud je k dispozici nový firmware pro jednotku CLX Home, do menu nastavení se přidá položka aktualizace firmwaru a pod položkou Nastavení na hlavní stránce se zobrazí znak!. Chceteli aktualizovat firmware, klepněte na položku menu a postupujte podle pokynů. Aktualizaci firmwaru lze provést pouze tehdy, když je jednotka CLX Home připojená k Internetu. L _48 11

13 4. Aplikace a data 4. Aplikace a data 4.1. Hlavní stránka Při spuštění aplikace Danfoss SolarApp po počátečním nakonfigurování, buď v chytrém telefonu, tabletu nebo pomocí počítače a modulu plug-in prohlížeče, se zobrazí následující hlavní stránka: 4 Obrázek 4.1: Hlavní stránka Po několika minutách od zapnutí jednotky CLX se na hlavní stránce zobrazí správné hodnoty (počáteční shromáždění dat chvíli trvá). Na hlavní stránce se zobrazují veškeré důležité údaje o výrobě elektrárny včetně uživatelem definovaného názvu elektrárny a nastavení aktuálního data a času. Informace o konfiguraci najdete v částech Nastavení. Z hlavní stránky je možné přejít na stránky s podrobnějšími informacemi klepnutím na jednotlivé kruhy a odkazy: Klepnutím na kruh Zobrazení výroby (velký kruh vlevo) zobrazíte grafy s údaji o výrobě (viz část Výrobní grafy). Klepnutím na kruh Zobrazení stavu (horní kruh vpravo) zobrazíte podrobný stav připojených střídačů a výstupní výkon (viz část Stav elektrárny). V dolním pravém kruhu se zobrazí, kolik emisí CO2 elektrárna ušetřila ve srovnání se standardní výrobou el. energie. Nepřesměruje vás na stránku, ale pomocí příkazu Přepnout lze přepínat mezi celkovou úsporou CO2 a celkovým příjmem. 12 L _48

14 4. Aplikace a data Klepnutím na odkaz Nastavení (dolní kruh vpravo) přejdete na podrobné nastavení (viz část Nastavení) Výrobní grafy První graf zobrazuje denní výrobu střídače (výkon versus hodina dne). Přejetím po grafu zobrazíte různé dny. Při použití aplikace Danfoss SolarApp v tabletu nebo internetovém prohlížeči se zobrazí navigační šipky. 4 Obrázek 4.2: Denní výroba Měsíční a roční grafy zobrazíte klepnutím na tlačítka v dolní části stránky. Když se dotknete grafu a podržíte ho, zobrazí se okno s podrobnostmi o daném bodu. Tlačítkem menu Total zobrazíte celkovou výrobu, příjem a úsporu CO2 ve formě seznamu pro celou elektrárnu. L _48 13

15 4. Aplikace a data 4 Obrázek 4.3: Roční výroba Kapacita protokolování Jednotka CLX má následující kapacitu protokolování: Podrobné údaje o střídači: 34 dní Souhrnná výroba elektrárny: 12 měsíců Souhrnná roční výroba: 20 let Interval protokolování Jednotka CLX zaznamenává podrobné údaje o střídači každých 10 minut. Podrobné údaje o střídači se každou hodinu ukládají na CLX Portal (je-li funkce zapnutá). Interval protokolování a ukládání nelze změnit Stav elektrárny Na této stránce je zobrazen aktuální stav střídačů připojených k jednotce CLX společně s názvem, výkonem (ve vztahu k výkonové třídě daného střídače) a režimem provozu. 14 L _48

16 4. Aplikace a data Obrázek 4.4: Přehled připojených střídačů 4 Poznámka: Název střídače je načten přímo ze střídače. Název není možné pomocí aplikace Danfoss SolarApp změnit. Chcete-li změnit název střídače, podívejte se do návodu ke střídači Podrobné údaje o střídači Chcete-li zobrazit podrobné údaje o výrobě pro jeden z připojených střídačů, vyberte název střídače (viz obr., označený červenou šipkou) a otevře se okno s podrobnými údaji o střídači. Zobrazí se následující informace: Název Jednotka Popis Název střídače - Zobrazuje název střídače. Sériové číslo - Sériové číslo střídače. Výstupní výkon W Aktuální výstupní výkon. Dnešní výroba kwh Dnešní výroba. Provozní režim - Aktuální provozní režim střídače. Poslední událost - Zde se zobrazí poslední událost střídače. Napětí sítě pro jednotlivé fáze V Aktuální síťové napětí měřené střídačem. Pro jednotlivé fáze (počet fází, podle typu střídače) (AC strana). Proud sítě pro jednotlivé fáze A Síťový proud naměřený střídačem. Pro jednotlivé fáze (počet fází, podle typu střídače) (AC strana). Kmitočet sítě pro jednotlivé fáze Hz Napětí sítě naměřené střídačem. Pro jednotlivé fáze (počet fází, podle typu střídače) (AC strana). FV napětí pro jednotlivé FV vstupy V Zde se zobrazí FV napětí naměřené střídačem pro jednotlivé FV vstupy (DC strana). FV proud pro jednotlivé FV vstupy A Zde se zobrazí FV proud naměřený střídačem pro jednotlivé FV vstupy (DC strana). Nastavení hladiny výkonu % Když je omezen aktuální výstupní výkon střídače, zde se zobrazí příslušná hodnota. Tabulka 4.1: Podrobné údaje o střídači L _48 15

17 5. Technické údaje 5. Technické údaje 5 CLX Home Počet střídačů 3 Typy střídačů DLX, ULX, TLX, TLX+, FLX TLX Pro, TLX Pro+ a FLX Pro: při připojení prostřednictvím rozhraní RS-485 a když není použita funkce střídače master. Rozhraní LAN (Ethernet 10/100 Mb) 2 konektory RJ-45 pro připojení přes rozhraní RS-485 k síti střídačů. Požadavky na kabely: min. cat5e (stíněná kroucená dvoulinka). Lokální vizualizace/ovládání App Krytí 2dílný kryt, kovový kryt bez ventilátoru pro montáž na lištu (IP20) Hmotnost 92 g (čistá bez příslušenství a externího síťového adaptéru) Vlhkost < 80% bez kondenzace Okolní vlhkost Instalace uvnitř/do spínací skříňky Provozní teplota 0 až 50 C Rozměry (bez vrutů a montážní 26 mm, 110 mm, 80, mm (Š, V, H) desky) Výkon 9 V DC Spotřeba energie v pohotovostním 1,6 W režimu 16 L _48

18 6. Řešení problémů a Časté dotazy 6. Řešení problémů a Časté dotazy 6.1. Řešení problémů a Časté dotazy Pokud se na stránce nastavení neobjeví žádná zařízení, zkontrolujte následující body: Jednotka CLX Home je zapnutá a správně připojená (viz výše) a LED diody blikají. Pro počáteční konfiguraci musí být počítač, tablet nebo chytrý telefon (s nainstalovanou aplikací Danfoss SolarApp) připojen ke stejné lokální síti jako jednotka CLX Home. 6 L _48 17

19 Rev. date Lit. No. L _48 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalšìch tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodate čné úpravy již dohodnutých podminek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. V šechna práva vyhrazena.

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka. CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka. CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Stručná příručka CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 3 Úvod 3 Symboly 3 Bezpečnostní pokyny 3 2. Stručný

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 O této Stručné příručce 2 Symboly 2 Bezpečnostní pokyny 2 2. Popis výrobku 4 Popis

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series

Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Bezpečnost Bezpečnost Typy bezpečnostních zpráv VAROVÁNÍ Bezpečnostní informace důležitá

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

WDC10 InstaShow Upgrade firmwaru SOP

WDC10 InstaShow Upgrade firmwaru SOP WDC10 InstaShow Upgrade firmwaru SOP Ver 1 Date: 2017/11/28 Upgrade firmwaru/upgrade ovladače Před provedením upgradu firmwaru/ovladače se prosím ujistěte, že máte nejnovější verzi firmwaru. Pokud si nejste

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

JAK NASTAVIT SLUŽBU HIK-CONNECT PRO ZAŘÍZENÍ HIKVISION

JAK NASTAVIT SLUŽBU HIK-CONNECT PRO ZAŘÍZENÍ HIKVISION JAK NASTAVIT SLUŽBU HIK-CONNECT PRO ZAŘÍZENÍ HIKVISION Srpen 2017 1. ÚVOD Tento dokument popisuje způsob aktivace služby Hik-Connect. Dokument je určený uživatelům, u kterých se předpokládá znalost práce

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

NAS 242 Aplikace AiMaster pro mobilní zařízení

NAS 242 Aplikace AiMaster pro mobilní zařízení NAS 242 Aplikace AiMaster pro mobilní zařízení Naučte se používat AiMaster na vašich mobilních zařízeních A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Použít AiMaster pro správu

Více

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Návod pro instalaci potřebných komponent a jejich nastavení pro vzdálené připojení pomocí VPN Cisco Any Connect v prostředí OS Android ( chytré mobilní

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

SONOFF TH10 / TH Stáhněte aplikaci "ewelink". Vyhledejte "ewelink" v aplikaci APP Store pro verzi ios nebo verzi Google Play pro Android.

SONOFF TH10 / TH Stáhněte aplikaci ewelink. Vyhledejte ewelink v aplikaci APP Store pro verzi ios nebo verzi Google Play pro Android. SONOFF TH10 / TH16 Ahoj, vítám používání TH10 / TH16! Sono TH10 / TH16 dokáže sledovat teplotu a vlhkost v reálném čase pomocí ewelink. Existují dva parametry napájení: 10A nebo 16A. Podporuje přednastavení

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 OBSAH 1. Specifikace 2. Zapojení 3. Konfigurace 4. Použití 1. SPECIFIKACE Napájecí napětí: 3.3V - 15V Hmotnost: 7g Rozměry: 21x32x5.5mm Dosah: až 50 m Módy: AP, AP+Client,

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Rev. date: 2011-11-11 L00410585-02_48 Obsah Obsah 1. Příručka kompatibility a stažení firmwaru 2 Předmluva 2 Kompatibilita firmwaru u střídačů TLX Pro a TLX Pro+

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

G5701cz. Návod k instalaci OZW Web-Server. Siemens Building Technologies e G5701cz /8

G5701cz. Návod k instalaci OZW Web-Server. Siemens Building Technologies e G5701cz /8 s cs Návod k instalaci 74 319 0664 0 G5701cz OZW772... 7 4 3 1 9 0 6 6 4 0 cs Web-Server Siemens Building Technologies 74 319 0664 0 e G5701cz 2018-05-10 1/8 Montáž 1 2 3 4a 4b 9 10 2/8 2018-05-10 G5701cz

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBL125/227/229 Aplikace BeeWi SmartPad Děkujeme vám za zakoupení žárovky Smart LED Color Bulb od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte,

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Typy bezpečnostních zpráv V tomto dokumentu

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Přidání zařízení do aplikace FREE IP pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních

Přidání zařízení do aplikace FREE IP pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních Přidání zařízení do aplikace FREE IP pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních Instalace a nastavení aplikace 1. Stažení aplikace Aplikace FREE IP je distribuována prostřednictvím oficiálního obchodu

Více

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Návod pro instalaci potřebných komponent a jejich nastavení pro vzdálené připojení pomocí VPN Cisco Any Connect v prostředí ios ( chytré mobilní telefony

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou

Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi For a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou generaci), POWERNODE 2 a všechny další produktové názvy a slogany

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V WiFi spínač ovládaný telefonem Sonoff Pasiv 12V WiFi modul Sonoff Pasiv 12V je určen k ovládání externích spotřebičů vzdáleně přes internet. Využívá Cloud systému pro jednoduché připojení do WiFi sítě

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Bluesound International Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi for a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou

Bluesound International Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi for a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou Bluesound International Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp B, věta HiFi for a wireless generation (HiFi pro bezdrátovou generaci), PULSE FLEX a všechny další produktové názvy a slogany

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

NÁVOD K OBSLUZE KITE SERIES APLIKACE WIFI SMART

NÁVOD K OBSLUZE KITE SERIES APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. CHYTRÁ KLIMATIZACE SMART AC NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 1 2 SPECIFIKACE... 1 3 UPOZORNĚNÍ... 1 4

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Micro Focus Vibe Mobile stručný úvod

Micro Focus Vibe Mobile stručný úvod Micro Focus Vibe Mobile stručný úvod Září 2018 Začínáme POZNÁMKA: Mobilní přístup na portál Micro Focus Vibe může deaktivovat správce portálu Vibe. Pokud nemůžete na portál Vibe přistupovat prostřednictvím

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel (2 m) Zesilovací bezdrátový přehrávač streamované hudby Česky 4 PŘIPOJENÍ ZVUKU

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

BBP200 EU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BBP200 EU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BBP200 EU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BBLP200 EU Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BBP200 SmartPlug od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak konfigurovat a efektivněji

Více

Příručka pro rychlé spuštění. bluesound.com

Příručka pro rychlé spuštění. bluesound.com Příručka pro rychlé spuštění bluesound.com Dodané příslušenství Napájecí kabel 120 V Dvě stojanové nožičky Napájecí kabel 230 V Dvě prodlužovací nožičky Stereokábel RCA-RCA Montážní konzola na stěnu Ethernetový

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

Zvládněte více. Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart. Model R9000

Zvládněte více. Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart. Model R9000 Zvládněte více Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart Model R9000 Název a heslo sítě WiFi Předem přiřazený název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) jsou pro každý router jedinečné, podobně

Více

Přidání Edookitu na plochu (v 1.0)

Přidání Edookitu na plochu (v 1.0) Přidání Edookitu na plochu (v 1.0) Obsah : Progresivní aplikace 2 1. Operační systém Android v prohlížeči Chrome 3 2. Operační systém ios v prohlížeči Safari 6 3. Operační systém Windows (desktopová aplikace)

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Stereo kabel RCA do RCA (2 m) 3,5 mm stereo mini zástrčka do kabelu RCA (2 m) Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 47 Instalace.... 47 Montáž.... 47 Elektrické zapojení.... 48 Přidání zařízení... 48 Test

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Dahua Bullet Wi-Fi kamera. Stručná příručka

Dahua Bullet Wi-Fi kamera. Stručná příručka Dahua Bullet Wi-Fi kamera Stručná příčurka Dahua Bullet Wi-Fi kamera Stručná příručka Verze 1.0.0 ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 1 Obsah balení Kamera 1 Stručná příručka 1 1 šroubový balíček

Více

Černá skříňka s WiFi IP kamerou - 720p

Černá skříňka s WiFi IP kamerou - 720p Černá skříňka s WiFi IP kamerou - 720p Návod k použití Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více