MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Stručná příručka CLX GM SOLAR INVERTERS

2 Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 O této Stručné příručce 2 Symboly 2 Bezpečnostní pokyny 2 2. Popis výrobku 4 Popis produktu 4 Požadavky na systém 4 Způsob použití 4 3. Technický popis 6 Technický popis 6 Displej 7 4. Instalace 8 Instalace 8 Montáž 8 Signalizace správy sítě 9 5. Konfigurace 10 Konfigurace 10 Konfigurace sítě 10 Konfigurace jednotky CLX GM a střídačů se serverem DHCP (směrovačem) Dynamická IP adresa 10 Konfigurace jednotky CLX GM a střídačů bez serveru DHCP (směrovače) Statická IP adresa 10 Konfigurace správy sítě (činného a jalového výkonu) 11 Konfigurace řízení jalového výkonu Procento Q (pouze model TLX Pro+) 13 Konfigurace řízení jalového výkonu Účiník (pouze model TLX Pro+) 15 Konfigurace hodnot snížení Technické údaje 17 L _48 1

3 1. Důležité pokyny 1 1. Důležité pokyny 1.1. O této Stručné příručce Tato příručka obsahuje podrobné informace o produktu a pokyny pro použití zařízení Danfoss CLX GM. Tento dokument obsahuje informace o verzi aktuální v době tisku. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny z důvodu zavedení nových funkcí a vylepšení. Názvy produktů a společností uvedené v dokumentu mohou být registrovanými ochrannými značkami příslušných vlastníků. Tato Stručná příručka obsahuje informace o následujících tématech: Bezpečnost Popis výrobku, požadavky na systém Technické popisy Instalace, správa sítě a připojení střídače Začínáme Technické údaje 1.2. Symboly Důležité informace jsou v této příručce označovány následujícími symboly: Symbol Upozornění upozorňuje na nebezpečí poškození komponent nebo ohrožení osob v případě, že nebude věnována pozornost uvedeným informacím. Tomuto typu informace je třeba věnovat pozornost vždy. Symbol Poznámka označuje doplňkové informace ohledně zlepšení provozních procesů a také tipy pro uživatele Bezpečnostní pokyny Čtenář musí být důvěrně obeznámen s pravidly a předpisy platícími pro elektrická zařízení a jejich připojení k veřejné el. síti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat obecným bezpečnostním předpisům pro práci na elektroinstalaci. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste zabránili úrazu či poškození připojeného zařízení. Kontakt s elektricky vodivými částmi může být životu nebezpečný i poté, co jsou odpojeny od el. sítě. Nepřipojujte zařízení k el. síti před instalací. 2 L _48

4 1. Důležité pokyny Zařízení smí být instalováno pouze v chráněném nebo suchém prostředí. Pro přístup do krytí nepoužívejte kovové, špičaté nebo ostré předměty. Kabely a svorky je třeba chránit před okolním prostředím. El. zástrčka musí být přístupná. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Zařízení smí být provozováno pouze se jmenovitými napájecími napětími (12 24 V DC, správná polarita). Balení obsahuje vhodný zdroj napájení. 1 Dodržujte pokyny výrobce týkající se zacházení se zdroji napájení (zvláště s přepínacími jednotkami). Dodržujte pokyny výrobce týkající se zacházení se střídači. L _48 3

5 2. Popis výrobku 2. Popis výrobku Popis produktu Správa sítě u FV elektráren se střídači TLX Pro nebo TLX Pro+ se provádí pomocí jednotky CLX GM a funkce master střídačů TLX Pro a TLX Pro+. CLX GM se připojuje přímo k výstupu rádiového přijímače hromadného dálkového ovládání. Přijímač je vybaven 4 digitálními výstupy K1-K4, které jsou používány operátory sítě pro signalizaci buď snížení výkonu, nebo příkazů pro nastavení žádané hodnoty jalového výkonu. CLX GM přečte aktuální stav relé a prostřednictvím ethernetového připojení k síti střídačů vyšle zprávu střídači master. Veškerá konfigurace toho, jaká bude reakce na určitý stav relé, se proto provádí přímo ve střídači master. CLX GM se připojí k přijímači a k síti střídačů a nevyžaduje žádnou další konfiguraci. Obrázek 2.1: Správa sítě pro solární elektrárnu Legenda 1 Rádiový přijímač hromadného dálkového ovládání 2 CLX GM 3 Střídač master 4 Podřízené střídače Balení obsahuje následující položky: 1 CLX GM 2 Montážní držák se šroubky 3 Příslušenství (zdroj napájení, síťový kabel standardní RJ-45 TP10/100 kat.5e) 4 Obal 5 Návody Tabulka 2.1: Popis výrobku 2.2. Požadavky na systém Způsob použití Jednotka CLX GM je určena výhradně pro použití se střídači TLX Pro a TLX Pro+. Vrtáním otvorů do zařízení nebo mechanickými úpravami se zařízení poškodí a zruší se platnost záruky. 4 L _48

6 2. Popis výrobku Požadavky na systém CLX GM má integrované webové rozhraní, které umožňuje zobrazení jednoduchých stavových informací a konfiguraci. Doporučujeme používat následující webové prohlížeče: 2 Internet Explorer verze 6 nebo novější Firefox verze 2 nebo novější Chování správy sítě se konfiguruje přímo prostřednictvím webového rozhraní střídače master TLX Pro nebo TLX Pro+. Pro konfiguraci je proto zapotřebí počítač a křížený síťový kabel, které musí být k dispozici při uvádění do provozu. L _48 5

7 3. Technický popis 3. Technický popis Technický popis AA Obrázek 3.1: Konektory CLX GM (dole) Legenda 1 Zdroj napájení s kruhovým konektorem (12 30 V DC, 1 W) 2 Port Ethernet pro připojení k síti LAN 3 Nepoužito 4 Vstupní svorky, 12 vodičů: 2 napěťové (+) 6 reléových vstupů (S01, S02, S03, S04, S05 *), S06 *) ) 4 analogové vstupy 20 ma (A1+, A1-, A2+, A2-) *) 5 & 6 Nepoužito *) Nepoužito AA Obrázek 3.2: Konektory CLX GM (nahoře) Legenda 7 Slot Micro SD: nepoužito 6 L _48

8 3. Technický popis 3.2. Displej 150AA ESC Obrázek 3.3: Pohled zepředu Legenda 1 Zrušit/Zpět 2 Dolů 3 Nahoru 4 Potvrdit L _48 7

9 4. Instalace 4. Instalace 4.1. Instalace 4 Jednotka CLX GM je připojena ke střídači master sítě střídačů prostřednictvím rozhraní LAN, tvořeným sítí Ethernet mezi střídači a jednotkou CLX GM. Použijte standardní propojovací kabel (síťový kabel kat. 5e nebo lepší s konektory RJ-45). Nezapomeňte u všech jednotek použít konektory Ethernet (LAN) RJ-45 a nikoli rozhraní RS-485. Jednotka CLX GM a střídače mohou pracovat v sítích se serverem DHCP (směrovačem) nebo bez něho, protože podporují statické i dynamické IP adresy. Konfigurace jednotky CLX GM závisí na tom, zda je v síti přítomen server DHCP (směrovač). Další informace o správném postupu naleznete v kapitole 5, Konfigurace Montáž Jednotka CLX GM musí být instalována uvnitř nebo v el. rozvaděči. Může se montovat horizontálně nebo vertikálně (konektory otočené dolů) na montážní systém lišty nebo na stěnu pomocí přiložené konzoly. Obrázek 4.1: Nástěnná konzola Jednotka CLX GM se do konzoly upevní zasunutím šroubů na zadní straně jednotky do konzoly. Při montáži zařízení musí být zajištěn volný přístup k připojení kabelů zespodu. Použijte úchytky kabelů, aby kabely nebyly namáhány. 8 L _48

10 4. Instalace Stejně jako veškeré elektronické vybavení je potřeba jednotku CLX GM chránit před vlhkostí, zvláště před kondenzací Signalizace správy sítě Signalizace správy sítě je prováděna pomocí přijímače hromadného dálkového ovládání operátora rozvodné sítě. Spojení mezi přijímačem hromadného dálkového ovládání a jednotkou CLX GM závisí na typu. Zde je popsáno na příkladu přijímače Landis+Gyr. 4 Obrázek 4.2: Správa sítě připojení Přijímač hromadného dálkového ovládání se připojuje následujícím způsobem: Vstupní svorky Funkce Konektor přijímače hromadného dálkového ovládání (K) +S V DC -S1 Reléový vstup 1 K1 +S V DC -S2 Reléový vstup 2 K2 +S V DC -S3 Reléový vstup 3 K3 +S V DC -S4 Reléový vstup 4 K4 A2- není k disp. A2+ není k disp. (0) ma A1- není k disp. A1+ není k disp. (0) ma Podrobná konfigurace správy sítě se provádí pomocí menu správy sítě střídače master. Aby nedošlo k poškození jednotky CLX GM a přijímače hromadného dálkového ovládání, musí připojení provést oprávněný a proškolený elektrikář. L _48 9

11 5. Konfigurace 5. Konfigurace 5.1. Konfigurace 5 Nainstalujte jednotku CLX GM dle popisu v předchozí části. Připojte zdroj napájení k jednotce CLX GM a k el. síti. Přístup správce: Použijte displej k následující konfiguraci. Stiskněte tlačítko Enter a přejděte na položku Konfigurace: - Nastavení data a času Jako výchozí je nastavena konfigurace sítě pomocí serveru DHCP. Nastavení sítě Dynamická IP adresa (DHCP) V místní síti musí být přítomen server DHCP (směrovač). V tomto případě obdrží jednotka CLX GM nastavení sítě ze serveru DHCP Konfigurace sítě V obvyklých přepínaných sítích úrovně 3 (např. při použití směrovače) může jednotka CLX GM ovládat 1 střídač master TLX Pro nebo TLX Pro+, protože není dovoleno mít v síti více než 1 střídač master. Různé podsítě nejsou postačující. Pokud má jednotka CLX GM řídit více než 1 střídač master, musí to být prováděno na síťové vrstvě, např. pomocí sítí VLAN (virtuální síť LAN). To vyžaduje znalosti IT specialisty a síťový hardware podporující síť VLAN Konfigurace jednotky CLX GM a střídačů se serverem DHCP (směrovačem) Dynamická IP adresa Pokud síť střídačů pracuje s dynamicky přidělovanými IP adresami, není nutno provádět žádnou síťovou konfiguraci jednotky CLX GM. Konfigurace správy sítě se provádí přímo prostřednictvím webového rozhraní střídače master. Další informace naleznete v kapitole 5.3, Konfigurace správy sítě (činného a jalového výkonu). V případě problémů s komunikací ověřte IP konfiguraci jednotky CLX GM a střídače master Konfigurace jednotky CLX GM a střídačů bez serveru DHCP (směrovače) Statická IP adresa Pokud síť střídačů pracuje se staticky přidělovanými IP adresami, je nutné přidělit IP adresu také jednotce CLX GM. To lze provést pomocí integrovaného displeje jednotky CLX GM. Přidělte IP adresu ze stejného rozsahu a podsítě jako u střídačů. 10 L _48

12 5. Konfigurace Je důležité, aby každé zařízení (střídač nebo jednotka CLX GM) mělo jedinečnou IP adresu; jinak nebude síť správně fungovat. 1. Konfigurace statické IP adresy střídače Pro každý střídač v síti nakonfigurujte statickou IP adresu: Pomocí displeje přejděte na [Nastavení Komunikace Nastavení IP], změnit IP konfiguraci na ruční přejděte na [Nastavení Komunikace Nastavení IP], IP adresa přejděte na [Nastavení Komunikace Nastavení IP], Maska podsítě kde (např.): IP adresa = až 255 Maska podsítě = Protože každý střídač musí mít jedinečnou IP adresu, zadejte informace jako ve výše uvedeném příkladu, ale pro každý střídač změňte poslední 1 3 číslice (v příkladu označeno tučným písmem). 2. Konfigurace statické IP adresy jednotky CLX GM Pomocí integrovaného displeje změňte IP konfiguraci jednotky CLX GM: Stiskněte tlačítko Enter: [Konfigurace Síť DHCP] a nastavte položku na vypnuto. Jednotka CLX GM se automaticky restartuje a obdrží statickou IP adresu a masku podsítě s následujícími hodnotami: IP adresa = Maska podsítě = IP adresa x Maska podsítě Konfigurace správy sítě (činného a jalového výkonu) Řízení jalového výkonu je možné pouze se střídačem TLX Pro+. Chování správy sítě se nakonfiguruje přímo prostřednictvím webového rozhraní střídače master. 1. Prostřednictvím sítě Ethernet připojte počítač nebo přenosný počítač přímo ke střídači nebo ke směrovači (je-li jeden přítomen). L _48 11

13 5. Konfigurace 2. Otevřete internetový prohlížeč. Do řádku adresy zadejte IP adresu střídače master (příklad: IP adresu střídače je možné zjistit prostřednictvím displeje střídače [Nastavení Komunikace IP adresa]. 3. Na přihlašovací obrazovce použijte: Uživatel: admin Heslo: admin Následující pokyny a grafika jsou založeny na softwaru střídače verze Nižší verze softwaru střídače se mohou lišit V zápatí obrazovky zvolte položku Zabezpečení a přihlaste se s minimální úrovní zabezpečení Přejděte na: Úroveň elektrárny [Nastavení Správa sítě]. Pro přímé řízení pomocí jednotky CLX GM jsou k dispozici dva typy řízení správy sítě: činný výkon a jalový výkon. 6. Pokud je zapotřebí jak řízení činného výkonu, tak řízení jalového výkonu, zaškrtněte obě zaškrtávací políčka a stiskněte tlačítko Další, abyste přešli na další konfigurační obrazovky. Obrázek 5.1: Typy řízení Chcete-li vzdáleně řídit nastavení hladiny výkonu, zvolte podmenu Činný výkon. Zapněte přepínač Vzdáleně řízené nastavení hladiny výkonu. Předem bylo nakonfigurováno 16 možných konfigurací relé. Ve výchozím nastavení jsou aktivní všechny 4 reléové výstupy. Podle informací od operátora rozvodné sítě zadejte příslušnou hladinu výkonu pro jednotlivé stavy relé (0% = vypnuto, 30%/60%/100%). Zadaná hodnota se nastaví v každém střídači a představuje maximální procento jmenovitého činného výkonu, jaký je střídač schopen dodávat. 12 L _48

14 5. Konfigurace 5 Obrázek 5.2: Konfigurace řízení činného výkonu PLA Chcete-li pokračovat v průvodci konfigurací, stiskněte tlačítko Další Konfigurace řízení jalového výkonu Procento Q (pouze model TLX Pro+) Nastavte přepínač Vzdáleně řízený jalový výkon (Q). Nakonfigurujte stavy relé (K1 K4) podle požadavků operátora rozvodné sítě zadáním příslušné žádané hodnoty jalového výkonu Q pro jednotlivé stavy relé specifikované operátorem rozvodné sítě. Zadaná hodnota se nastaví v každém střídači a představuje množství jalového výkonu, jaké bude střídač dodávat. Čas ustálení Q ponechte na 10 s, pokud operátor rozvodné sítě nespecifikuje jinak. L _48 13

15 5. Konfigurace Hodnoty Q je také možné zadat jako absolutní hodnoty změnou jednotky pomocí rozbalovacího menu. 5 Obrázek 5.3: Konfigurace řízení jalového výkonu Procento Q (pouze model TLX Pro+) 14 L _48

16 5. Konfigurace Konfigurace řízení jalového výkonu Účiník (pouze model TLX Pro+) Nastavte přepínač Vzdáleně řízený jalový výkon (Q). Nakonfigurujte stavy relé (K1 K4) podle požadavků operátora rozvodné sítě zadáním příslušné žádané hodnoty účiníku pro jednotlivé stavy relé specifikované operátorem rozvodné sítě. Střídač bude pracovat podle zadané hodnoty účiníku. Chcete-li vybrat střídač jako střídač master, pomocí displeje nebo webového rozhraní střídače přejděte na [Nastavení Detaily střídače] Konfigurace hodnot snížení V případě potřeby je možné aktivovat režim snížení pro řízení činného výkonu i pro řízení jalového výkonu, pokud byly tyto režimy řízení vybrány. 5 Režim snížení se aktivuje buď tehdy, když střídač master ztratí spojení s jednotkou CLX GM, nebo tehdy, když podřízený střídač ztratí spojení se střídačem master. V obou případech je časový limit 10 minut. Po obnovení spojení se režim snížení automaticky deaktivuje. Hodnoty snížení jsou při uložení nastavení distribuovány do jednotlivých střídačů. Pokud dojde k problémům se spojením pouze mezi některými podřízenými střídači a střídačem master, režim snížení se aktivuje jen u střídačů, u kterých došlo k problémům se spojením. Obrázek 5.4: Hodnoty snížení Konfigurace správy sítě je nyní dokončena a skutečné žádané hodnoty je možné zobrazit v menu: Úroveň elektrárny [Stav Správa sítě]. L _48 15

17 5. Konfigurace 5 Obrázek 5.5: Správa sítě 16 L _48

18 6. Technické údaje 6. Technické údaje CLX GM Procesor 32bitový mikrořadič, 96 MHz Displej Displej 4x20 LCD ASCII, podsvícený Rozhraní LAN (Ethernet 10/100 Mb) Svorkovnice, 12 svorek 6 digitálních vstupů (vlastní napájení), bez nevodivého oddělení pro externí plovoucí kontakt Krytí 2dílný kryt, kovový kryt bez ventilátoru pro montáž na lištu (IP20) Hmotnost 330 g (čistá bez příslušenství a externího síťového adaptéru) Rozsah vlhkosti < 80% bez kondenzace Okolní vlhkost Instalace uvnitř/do spínací skříňky Provozní teplota Minimálně 0 až 50 C Rozměry (bez vrutů a montážní 160 mm x 100 mm x 31 mm (Š x V x H) desky) Výkon V DC Spotřeba energie v pohotovostním Přibl. 1 W režimu 6 L _48 17

19 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalšìch tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodate čné úpravy již dohodnutých podminek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. V šechna práva vyhrazena. Rev. date Lit. No. L _48

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka. CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Stručná příručka. CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Stručná příručka CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 3 Úvod 3 Symboly 3 Bezpečnostní pokyny 3 2. Stručný

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Instalační příručka SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Instalační příručka SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Instalační příručka SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 2 Popis výrobku 3 Obsah balení 4 2. Instalace 5 Instalace jednotky CLX Home

Více

Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series

Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Bezpečnost Bezpečnost Typy bezpečnostních zpráv VAROVÁNÍ Bezpečnostní informace důležitá

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Typy bezpečnostních zpráv V tomto dokumentu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Instalační příručka. DEVIreg 610. Elektronický termostat.

Instalační příručka. DEVIreg 610. Elektronický termostat. Instalační příručka DEVIreg 610 Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické parametry...... 4 1.2 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Montážní pokyny............ 6 3

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační příručka. DEVIreg 530. Elektronický termostat.

Instalační příručka. DEVIreg 530. Elektronický termostat. Instalační příručka DEVIreg 530 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+

Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Danfoss Solar Inverters TLX Pro and Pro+ Rev. date: 2011-11-11 L00410585-02_48 Obsah Obsah 1. Příručka kompatibility a stažení firmwaru 2 Předmluva 2 Kompatibilita firmwaru u střídačů TLX Pro a TLX Pro+

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Instalační příručka DEVIlink RU Elektronická zesilovací jednotka

Instalační příručka DEVIlink RU Elektronická zesilovací jednotka DEVIlink RU Elektronická zesilovací jednotka www.devi.com Obsah 1 Úvod 3 2 Technické údaje 4 3 Bezpečnostní pokyny 6 4 Montážní pokyny 7 5 Nastavení 8 5.1 Spusťte test přenosu signálu na zesilovací jednotce........................................8

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 316 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2002 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2002 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2002 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Instalační příručka. DEVIreg 130. Elektronický termostat.

Instalační příručka. DEVIreg 130. Elektronický termostat. Instalační příručka DEVIreg 130 Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické parametry...... 4 1.2 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Montážní pokyny............ 6 3

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Dahua Bullet Wi-Fi kamera. Stručná příručka

Dahua Bullet Wi-Fi kamera. Stručná příručka Dahua Bullet Wi-Fi kamera Stručná příčurka Dahua Bullet Wi-Fi kamera Stručná příručka Verze 1.0.0 ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 1 Obsah balení Kamera 1 Stručná příručka 1 1 šroubový balíček

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 OBSAH 1. Specifikace 2. Zapojení 3. Konfigurace 4. Použití 1. SPECIFIKACE Napájecí napětí: 3.3V - 15V Hmotnost: 7g Rozměry: 21x32x5.5mm Dosah: až 50 m Módy: AP, AP+Client,

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

2vodičový kit pro video interkom. Uživatelská příručka

2vodičový kit pro video interkom. Uživatelská příručka 2vodičový kit pro video interkom Uživatelská příručka OBAH 1 Popis vzhledu... 3 1.1 Vnitřní stanice... 3 1.2 Dveřní stanice... 3 1.3 Video/audio distributor... 4 2 Instalace... 4 2.1 Systémový rámec...

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Technická dokumentace EASYDOORIS TEGGA-C

Technická dokumentace EASYDOORIS TEGGA-C Strana 1/ 10 Tento dokument je vlastnictvím společnosti GACC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele a autora není dovoleno. GACC s.r.o. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výtisk

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 2) Typ: IVAR.AM PACK B 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

Bezpečnostní výstrahy

Bezpečnostní výstrahy Návod k instalaci Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac Pro montáž do regálu 2U Bezpečnostní výstrahy TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které je nutné dodržet

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Instalační příručka. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR prostorové termostaty

Instalační příručka. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR prostorové termostaty prostorové termostaty 1. Postup instalace ávod k použití lze stáhnout na webu: heating.danfoss.com. 1. Instalaci musí provést autorizovaný elektrikář. 2. Prostorový termostat musí být instalován přibližně

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

WDC10 InstaShow Upgrade firmwaru SOP

WDC10 InstaShow Upgrade firmwaru SOP WDC10 InstaShow Upgrade firmwaru SOP Ver 1 Date: 2017/11/28 Upgrade firmwaru/upgrade ovladače Před provedením upgradu firmwaru/ovladače se prosím ujistěte, že máte nejnovější verzi firmwaru. Pokud si nejste

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce Wi-Fi Direct

Průvodce Wi-Fi Direct Průvodce Wi-Fi Direct Jednoduché nastavení pomocí Wi-Fi Direct Odstraňování problémů Obsah Jak číst tuto příručku... 2 Použité symboly... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 1. Jednoduché nastavení pomocí Wi-Fi

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu

O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E4300 Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled 1 2 3 21 20 4 19 5 18

Více

Dahua Dome Wi-Fi kamera. Stručná příručka

Dahua Dome Wi-Fi kamera. Stručná příručka Dahua Dome Wi-Fi kamera Stručná příručka Verze 1.0.0 ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 1 Obsah balení Zařízení 1 Stručná příručka 1 Instalační mapa 1 Šroubový balíček 1 Napájecí adaptér 1 Klíč

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před 510000221G Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN Návod k obsluze Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš přístupový bod WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili

Více

Dahua série A Wi-Fi kamera. Stručná příručka

Dahua série A Wi-Fi kamera. Stručná příručka Dahua série A Wi-Fi kamera Stručná příručka Verze 1.0.0 ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 1 Obsah balení Zařízení 1 Rychlý návod 1 Napájecí adaptér 1 Šroubový balíček 1 Deska pro rychlou instalaci

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU

Více

DINOX IR Speed Dome DDZ-8120/8330

DINOX IR Speed Dome DDZ-8120/8330 DINOX IR Speed Dome DDZ-8120/8330 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Přehled... 3 Instalace DDZ-8120/8230... 4 Odstraňte ochranné nálepky z hlavice kamery... 4 Instalace

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více