Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně 4) Finanční majetek 3) 5) Evidence dodavatelsko-odběratelských vztahů 6) Zúčtovací vztahy Literatura : Povinná: 3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 5) Mejzlík, L.: Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví, Praha, Oeconomica ) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Doporučená: 1) Pospíšilová, M. Majzlík, L. Velechovská, L.: Počítačem integrované řízení podniku, Praha, Bova Polygon ) Chalupa, R. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2011, Praha, Anag 2011

2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Tématické celky: 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 1) Historický pohled na využití počítačů v účetnictví. Seznámení se základními pravidly při používání účetních programů včetně legislativy. 2) Účetní kroky související se založením a vznikem nové účetní jednotky včetně vysvětlení jednotlivých odborných pojmů. Orientace v možnostech účetního programu při zakládání nové účetní jednotky. 1) Vznik počítače a účetních programů, ochrana elektronicky vedeného účetnictví, nevýhody účetních softwarů, elektronický podpis, vývoj legislativy v oblasti elektronického účetnictví. 2) Založení a vznik účetní jednotky, základní kapitál, zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha, účetní rozvrh - tvorba v účetním programu, účetní parametry v účetním programu pro běžný provoz v podniku. 3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 5) Mejzlík, L.: Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví, Praha, Oeconomica 2006 vývoj počítačů v oblasti využití pro účetní potřeby základní rysy problematiky elektronického podpisu výhody a nevýhody využití účetního programu v praxi možnosti sestavení zahajovací rozvahy v teoretickém horizontu možnosti sestavení zahajovací rozvahy v praktickém horizontu problematiku sestavení počátečního účtu rozvažného v účetním programu účetní rozvrh a účetní osnovu pro podnikatele nastavenou v účetním programu základní účetní metody a postupy využívané běžnou účetní jednotkou a jejich nastavení v účetním programu umět se vyjádřit (vysvětlit, popsat) k dílčím problémům, které se úzce dotýkají problematiky vývoje počítačů a účetních softwarů všeobecně, dále pak porozumět a umět sestavit zahajovací rozvahu v okamžiku vzniku účetní jednotky včetně ostatních základních parametrů, které je nutno umět nastavit i v účetním programu. umět řešit úkoly související s účetním programem používaným během výuky.

3 Metodické listy pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Tématické celky: 1) Agendy v účetním softwaru všeobecně. 2) Finanční majetek 1) Seznámit se s jednotlivými účetními agendami, které běžně využívaný účetní program nabízí. 2) Orientovat se v účtování finančního majetku se zaměřením na hotovostní a bezhotovostní podobu v účetním programu. 1) Agenda finanční majetek, skladová evidence, dlouhodobý majetek, mzdy, obchodní partneři a dodavatelsko-odběratelské vztahy, kontrolní sestavy, finanční výkazy, které nabízí účetní program. 2) Evidence pokladních dokladů a výpisů z bankovního účtu. Cizí měna - valutová pokladna, devizové účty, kursové rozdíly. Běžné účetní případy související s finančním majetkem prováděné v účetním programu. 3) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb , 006, 023, 007 4) Mejzlík, L.: Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví, Praha, Oeconomica 2006 přehled účetních agend v běžném modelu účetní jednotky pokladní doklady a jejich náležitosti v účetním programu výpis z bankovního účtu a jeho náležitosti v účetním programu analytické účty pokladny a běžného účtu problematiku přepočtu cizí měny na měnu českou včetně kursových rozdílů a možnosti, které účetní program nabízí v kontextu s účetní legislativou základní účetní případy vyskytující se v účetní jednotce v souvislosti s pokladnou a bankovním účtem inventarizaci pokladny a její účetní zachycení v účetním programu umět se vyjádřit (vysvětlit, popsat) k dílčím problémům souvisejícím s účetní evidencí krátkodobého finančního majetku se zaměřením na peníze v pokladně a na bankovním účtu, dále orientovat se v problematice cizích měn včetně evidence na valutové pokladně a devizovém účtu. Umět vysvětlit základní účetní agendy, které obsahuje účetní software. umět řešit úkoly související s tvorbou pokladních dokladů, zápisů v pokladní knize, vyúčtováním jednotlivých operací souvisejících s pokladnou a s bankovním účtem dle výpisu z bankovního účtu.

4 Metodické listy pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Tématické celky: 1) Evidence dodavatelsko-odběratelských vztahů 2) Zúčtovací vztahy 1) Vkládání podrobné evidence obchodních partnerů 2) Tvorba a vyúčtování fakturace 3) Vyúčtování záloh, dobropis/vrubopis k fakturaci. 4) Seznámení se s mzdovou agendou. 1) Vyhotovení podrobného adresáře obchodních partnerů. 2) Tvorba faktury vydané, přijetí faktury přijaté, vyúčtování s obchodním partnerem přes bankovní účet, přes pokladnu. 3) Využití záloh při styku s obchodním partnerem - záloha přijatá, záloha poskytnutá. Problematika zálohových faktur. Zrušení faktury využitím vystaveného dobropisu k faktuře, případně vrubopisu k faktuře. Vyúčtování faktur v kontextu k záloze a dobropisu (vrubopisu) v účetním programu. 4) Mzdové listy, docházkové listy, osobní karta zaměstnance, zúčtovací a výplatní listina - podrobná evidence zaměstnanců v účetním programu. Vyúčtování se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, SSZ, daňová problematika v základním pojetí a její vyúčtování, výpočet částky k výplatě přes účetní program. 3) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ) Mejzlík, L.: Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví, Praha, Oeconomica 2006 možnosti účetního programu související s podrobnou agendou dodavatelů možnosti účetního programu související s podrobnou agendou odběratelů nutné náležitosti, která má obsahovat vystavená faktura v programu nutné náležitosti, která má obsahovat faktura přijatá vkládaná do programu možnosti archivace faktur v účetním programu možnosti programu, které nabízí v souvislosti s problematikou záloh přijatých možnosti programu, které nabízí v souvislosti s problematickou záloh poskytnutých dobropis a vrubopis k faktuře včetně následného vyúčtování v účetním programu likvidaci faktur přes pokladnu, přes bankovní účet základní evidenci týkající se zaměstnanců, kterou účetní program nabízí výpočet částky k výplatě zaměstnance přes účetní program vyúčtování se zdravotní pojišťovnou vyúčtování se SSZ vyúčtování daní v základním měřítku umět se vyjádřit (vysvětlit, popsat) k dílčím problémům souvisejícím s možnostmi účtování dodavatelsko-odběratelských vztahů v účetním programu včetně úzce souvisejících

5 problematik záloh a dobropisů k fakturám. Dále pak umět využít rozsáhlé možnosti účetního programu v souvislosti se zaměstnanci včetně proúčtování a výpočtu mezd. umět řešit úkoly týkající se dodavatelsko-odběratelských vtahů a zúčtovacích vztahů všeobecně se zaměřením na mzdovou problematiku v účetním programu.

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více