ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014"

Transkript

1 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: , , , zapsaná v bchdním rejstříku, vedená u rejstříkvéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka ZNALECKÝ POSUDEK čísl: /2014 O ceně ideálníh spluvlastnickéh pdílu ve výši 1/2 k nemvitým věcem - bjektu č.p rd. dům, příslušející k části bce Valašská Bystřice, na pzemku p.č. St. 1215, včetně pzemku p.č. St zastavěná plcha a nádvří a pzemků p.č. 2110/4 - rná půda, p.č. 3722/1 - statní plcha a p.č. 3722/3 - statní plcha, vše v k.ú. Valašská Bystřice, bec Valašská Bystřice, kres Vsetín. Objednavatel psudku: Účel psudku: JUDr. Tmáš Vrána sudní exekutr, Exekutrský úřad Přerv Kmenskéh Přerv IČ: DIČ: CZ Zjištění bvyklé ceny nemvitých věcí pr ptřebu exekučníh řízení č.j. 103 Ex 12705/08-60 Dle zákna 151/1997 Sb., ceňvání majetku, dle ceňvacích standardů, pdle stavu ke dni psudek vypracval: Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. znalecký ústav sídl: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilva 1938/26, Přerv Psudek byl vypracván ve 2 vyhtveních, z nichž 1 vyhtvení bdrží bjednavatel a 1 vyhtvení je ulžen v archívu znaleckéh ústavu. Celkem psudek bsahuje 18 stran a 10 stran přílh. V Přervě, dne

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Na základě usnesení, ze dne vydané Exekutrským úřadem Přerv, JUDr. Tmáš Vrána, č.j. 103 Ex 12705/08-60, byl přibrán znalecký ústav a t k cenění ideálníh spluvlastnickéh pdílu ve výši 1/2 k nemvitým věcem - bjektu č.p rd. dům, příslušející k části bce Valašská Bystřice, na pzemku p.č. St. 1215, včetně pzemku p.č. St zastavěná plcha a nádvří a pzemků p.č. 2110/4 - rná půda, p.č. 3722/1 - statní plcha a p.č. 3722/3 - statní plcha, vše v k.ú. Valašská Bystřice, bec Valašská Bystřice, kres Vsetín. Zpracvateli se ukládá, aby stanvil bvyklu cenu těcht nemvitých věcí a jejich příslušenství. Dále se zpracvateli ukládá, aby stanvil cenu mvitých věcí, které tvří příslušenství vedených nemvitstí, a stanvil cenu práv a závad spjených s uvedenými nemvitými věcmi. Pr stanvení bvyklé, (tržní, bchdvatelné) ceny neexistuje předpis, k dispzici je puze dbrná literatura respektive znalecké standardy. V záknu č.120/2001 Sb. sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů je v 66 dst.5 uveden: Znalec ceňuje nemvitst a její příslušenství a jedntlivá práva a závady s nemvitstí spjené bvyklu cenu pdle zvláštníh předpisu dále dkaz na 2 dst.1 zákna č.151/1997 Sb. V 2 dst.1 zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku je tzv. bvyklá cena definvána následujícím způsbem: Obvyklu cenu se pr účely tht zákna rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku neb při pskytvání stejné neb bdbné služby v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku neb službě vyplývající z sbníh vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hdntu věci a určí se prvnáním. Pr dhad bvyklé hdnty budu pužity tyt ceňvací metdy a přístupy: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se cenu určenu dle platnéh ceňvacíh předpisu ke dni , dle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, v účinném znění. Tut metdu jsu pdrbně ceněny všechny stavby hlavní a pzemky. S hledem na účel cenění nejsu dle platné vyhlášky ceněny případné vedlejší stavby, garáže, studny, trvalé prsty, nebť cena zjištěná má puze pmcný indikační charakter (pkud jsu tyt plžky ppsány v dstavci 5. části Nález tht znaleckéh psudku jsu zahrnuty d bvyklé ceny jak příslušenství k věci hlavní). stránka č. 2 Psudek byl vytvřen v prgramu Delta-NEM firmy Ditima, s.r.., tel.: ,

3 Prvnávací hdnta - (cenění prvnávací, srvnávací, kmparativní metdu) - v principu se jedná vyhdncení cen nabízených nemvitstí na trhu realit, neb nedávn uskutečněných prdejů nemvitstí srvnatelných svým charakterem, velikstí a lkalitu. Nepředpkládá se, že s hledem na stávající trh s nemvitstmi a phyb cen jedntlivých typů nemvitstí, že uskutečněné prdeje a vyhdncvané prdeje by neměly být starší než 6 měsíců. T prt, že se předpkládá, že za delší dbu údaje ztratily svji vypvídací schpnst. Srvnání se prvádí na základě vlastníh průzkumu trhu nemvitstí, vyhdncením údajů z denníh i dbrnéh tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledváním aukcí a dražeb, knzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemvitstí. 2. Prhlídka a zaměření nemvitých věcí Prhlídka a zaměření nemvitých věcí byly prvedeny dne za přítmnsti pracvníka znaleckéh ústavu Ing. Vítězslava Kžušníka a pvinnéh, pana Ladislava Vančury. 3. Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku Výpis z katastru nemvitstí č. 1047, pr k.ú. Valašská Bystřice, bec Valašská Bystřice, kres Vsetín, vyhtvený bjednavatelem dne , prstřednictvím dálkvéh přístupu d katastru nemvitstí, prstřednictvím internetvé aplikace Kpie katastrální mapy, pr k.ú. Valašská Bystřice, bec Valašská Bystřice, kres Vsetín, vyhtvená bjednavatelem dne , prstřednictvím dálkvéh přístupu d katastru nemvitstí, prstřednictvím internetvé aplikace Údaje sdělené bjednavatelem. Skutečnsti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření. Pr vyhdncení realitníh trhu byl mim jiné využit infrmací uveřejněných na realitních serverech www. realitycechy.cz, atd. Objednavatelem, pvinným, či účastníkem místníh šetření nebyla ke dni zpracvání tht znaleckéh psudku předlžena žádná nájemní, či jiná smluva, na základě které by byl předmět cenění užíván. Ocenění je prveden pr předmět cenění vlný, nebsazený, neprnajatý. stránka č. 3

4 4. Vlastnické a evidenční údaje Dle dstupných údajů z databáze Českéh úřadu zeměměřičskéh a katastrálníh jsu ke dni vypracvání tht znaleckéh psudku evidvány tyt vlastnické údaje: Kraj: Zlínský Okres: Vsetín Obec: Valašská Bystřice Katastrální území: Valašská Bystřice (776254) List vlastnictví čísl: 1047 Vlastníci: 1. Vančura Ladislav Pdíl: 1/2 č.p. 284, Valašská Bystřice 2. Vančurvá Jzefína Pdíl: 1/2 č.p. 284, Valašská Bystřice 5. Celkvý ppis předmětu cenění Jedná se přízemní, zděný, pdsklepený rdinný dům s využitým pdkrvím pd sedlvu střechu krytu tašku betnvu. Objekt je situvaný d půdrysnéh tvaru bdélníka, nachází se v zastavěné, krajvé části bce Valašská Bystřice, v řadvé zástavbě jak samstatně stjící. Předmět cenění se nachází na adrese Valašská Bystřice č.p. 284, Valašská Bystřice. Parkvání je mžné ve vlastní garáži. Pzemky leží v mírně sklnitém terénu, tvří jedntný funkční celek a jsu přístupné p veřejné, zpevněné kmunikaci na pzemku p.č. 3720/3 - statní plcha, který je ve vlastnictví státu a dále přes pzemek zahrada, který je ve vlastnictví jinéh subjektu (přístup právně nezajištěn). Dům je napjen na inženýrské sítě: elektr, becní vdvd a hlubkvu kanalizaci. Objekt sestává z jedné bytvé jedntky veliksti 6+1 s kmpletním sciálním zařízením. Půvdní stáří bjektu je dle dstupných pdkladvých materiálů, místníh šetření a dle sdělení účastníka místníh šetření z rku V průběhu své celkvé živtnsti bjekt prcházel jen běžnu údržbu prvků krátkdbých živtnstí. Celkvý technický stav a údržbu lze ke dni cenění uvažvat jak stavba se zanedbanu údržbu (předpklad prvedení menších stavebních úprav). Pdrbný technický ppis a vnitřní vybavení bjektů je patrné z cenění. Při místním šetření byl zjištěn tt příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na bytnu část rdinnéh dmu vprav navazuje přízemní, zděná garáž s pultvu střechu krytu tašku betnvu. Za rdinným dmem je situvána dřevěná vedlejší stavba se sedlvu střechu krytu plechvu krytinu a pultvu střechu krytu tašku pálenu. b) příslušenství, které je tvřen těmit venkvními úpravami: - plcení - dřevěné latě na celvých slupcích a betnvé pdezdívce - plcení - drátěné pletiv na celvých slupcích - vrátka z celvé knstrukce - zpevněné plchy (dlážděné) - přípjky IS stránka č. 4

5 Závady, které prdejem nemvitých věcí v dražbě nezaniknu, jsu věcná břemena, nichž t stanví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem splečnsti vyžaduje, aby nemvité věci zatěžvala i nadále ( 336a dst. 1 písm. c).s.ř.). Dle místníh šetření, infrmací bjednavatele a dle dalších dstupných pdkladvých materiálů na dražených nemvitých věcech nejsu žádné závady, které nezaniknu dražbu. Mvité věci, které by tvřily příslušenství k předmětu cenění, nejsu a nebyly zjištěny při místním šetření zpracvatele. 6. Obsah znaleckéh psudku 1) Objekty a) Rdinný dům č.p ) Pzemky a) Pzemky 3) Ocenění prvnávací metdu stránka č. 5

6 B. POSUDEK Ppis a umístění bjektů, výměra, hdncení a cenění Index trhu dle přílhy č. 3, tabulky č. 1: U znaku 4. uvažván s negativním vlivem právních vztahů na prdejnst, nebť předmětem cenění je puze ideální spluvlastnický pdíl ve výši 1/2 (viz. dhad bvyklé ceny). Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka dpvídá pptávce 0,00 trhu s nemvitými věcmi 2 Vlastnické vztahy IV. Nezastavěný pzemek neb pzemek, 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník) 3 Změny v klí III. Bez vlivu 0,00 4 Vliv právních vztahů na I. Negativní 0,04 prdejnst (např. prdej pdílu, prnájem) 5 Pvdňvé rizik IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 Index trhu:i T = P 5 (1 + P i) = 0,960 i = 1 4 Index plhy dle přílhy č. 3, tabulky č. 3 neb 4: U znaku č. 11 uvažván maximální snižující vliv na cenu, nebť přístup k předmětu cenění je p pzemcích jinéh vlastníka (p právní stránce není zajištěn přístup k předmětu cenění). Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jedntném 1,00 funkčním celku 2 Převažující zástavba v klí I. Rezidenční zástavba 0,02 pzemku a živtní prstředí 3 Plha pzemku v bci III. Okrajvé části bce 0,10 4 Mžnst napjení pzemku na I. Pzemek lze napjit na všechny sítě v 0,00 inženýrské sítě, které má bec bci neb bec bez sítí 5 Občanská vybavenst v klí I. V klí nemvité věci je dstupná 0,00 pzemku bčanská vybavenst bce 6 Dpravní dstupnst VII. Kmunikace (zpevněná) ke hranici 0,01 pzemku, parkvání na pzemku 7 Hrmadná dprava IV. Zastávka hrmadné dpravy d 500 m 0,02 8 Plha pzemku z hlediska I. Bez mžnsti kmerčníh využití 0,00 kmerční využitelnsti 9 Obyvatelstv II. Bezprblémvé klí 0,00 10 Nezaměstnanst II. Průměrná nezaměstnanst 0,00 11 Vlivy statní neuvedené 11 I. Vlivy snižující cenu 0,20 Index plhy: I P = P 1 (1 + P i) = 0,710 i = 2 stránka č. 6

7 Ocenění 1) Objekty 1.a) Vyhláška 441/2013 Sb. 1.a.1) Rdinný dům č.p Pdlaží: Název Zastavěná plcha I.NP 11,83 11,60 = 137,23 m 2 Pdkrví 11,83 11,60 = 137,23 m 2 I.PP 11,83 11,60 = 137,23 m 2 Sučet: = 411,69 m 2 Pdlažnst: 411,69 / 137,23 = 3,00 Obestavěný prstr (OP): Spdní stavba 11,83 11,60 2,60 = 356,79 m 3 Vrchní stavba 11,83 11,60 3,65+(5,30 1,00 1,00) 2 = 511,48 m 3 Zastřešení 11,83 11,60 3,30 0,50 = 226,43 m 3 Obestavěný prstr celkem: = 1 094,70 m 3 Rdinný dům: typ C Knstrukce: zděná Pdsklepení: pdsklepená Pdlaží: s jedním nadzemním pdlažím Vybavení: Název, ppis Obj. pdíl Hdncení 1. Základy betnvé s izlací 5,40 % Standardní 2. Zdiv zděné 23,40 % Standardní 3. Strpy Miak vlžky d I prfilů 9,10 % Standardní 4. Střecha vaznicvá sedlvá 5,40 % Standardní 5. Krytina taška betnvá 3,30 % Standardní 6. Klempířské knstrukce pzinkvaný plech (žlaby, svdy, 0,80 % Standardní parapety) 7. Vnitřní mítky vápenné hladké 6,10 % Standardní 8. Fasádní mítky vápenné hladké 2,80 % Standardní 9. Vnější bklady kamenné 0,50 % Standardní 10. Vnitřní bklady keramický bklad (kuchyně, kupelny, WC) 2,20 % Standardní 11. Schdy betnvé s dřevěnými stupni s pvrchem z PVC a 2,30 % Standardní zábradlím 12. Dveře dřevěné náplňvé d celvých zárubní 3,20 % Standardní 13. Okna dřevěná zdvjená 5,10 % Standardní 14. Pdlahy bytných místnstí vlýsky (parkety), PVC, textilní 2,10 % Standardní krytiny 15. Pdlahy statních místnstí keramická dlažba 1,30 % Standardní 16. Vytápění ústřední ktlem na tuhá paliva 5,30 % Standardní stránka č. 7

8 Název, ppis Obj. pdíl Hdncení 17. Elektrinstalace 230/400V 4,20 % Standardní 18. Blesksvd je prveden 0,60 % Standardní 19. Rzvd vdy teplá i studená 2,90 % Standardní 20. Zdrj teplé vdy kmbinvaný ktel 1,70 % Standardní 21. Instalace plynu 0,50 % Nevyskytuje se 22. Kanalizace kmpletní dkanalizvání 2,70 % Standardní 23. Vybavení kuchyně elektrický sprák 0,50 % Pdstandardní 24. Vnitřní vybavení vana, umyvadla, sprchvý kut 4,30 % Standardní 25. Záchd splachvací WC 2x 0,30 % Standardní 26. Ostatní krb 4,00 % Standardní Určení základní ceny za m 3 dle přílhy č. 24, tabulky č. 1: Kraj: Zlínský Obec: Valašská Bystřice Pčet byvatel: Základní cena (ZC): 2 061, Kč/m 3 Index knstrukce a vybavení: přílha č. 24, tabulka č. 2 Pr ptřeby tht znaleckéh psudku a určení indexu I v (index knstrukce a vybavení) uvažván s rkem klaudace, který byl zjištěn při místním šetření. Ppis znaku Hdncení znaku V i 0 Typ stavby III. Pdsklepený - se šikmu neb strmu C střechu 1 Druh stavby III. Samstatný rdinný dům 0,00 2 Prvedení bvdvých stěn III. Zdiv cihelné neb tvárnicvé 0,00 3 Tlušťka bvd. stěn II. 45 cm 0,00 4 Pdlažnst I. Hdnta větší než 2 0,00 5 Napjení na veřejné sítě IV. Přípjka elektr vda, napj. na veřej. 0,04 (přípjky) kanal. neb dmvní čistírna 6 Způsb vytápění stavby III. Ústřední, etážvé, dálkvé 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní prvedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšíh vybavení 0,00 9 Venkvní úpravy III. Standardníh rzsahu a prvedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvřící II. Bez vedlejších staveb neb jejich celkvé 0,00 příslušenství k RD zastavěné plše nad 25 m 2 11 Pzemky ve funkčním celku se III. Nad 800 m 2 celkem 0,01 stavbu 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebně-technický stav III. Stavba se zanedbanu údržbu - 0,85 * (předpklad prvedení menších stavebních úprav) * Rk klaudace: 1991 Stáří stavby (y): 23 Keficient pr úpravu (s): 0, Index knstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 13): 0,790 i=1 Základní cena upravená (ZCU = ZC I V ): 1 628,19 Kč/m 3 stránka č. 8

9 Index trhu (I T ): 0,960 Index plhy (I P ): 0,710 Cena stavby určená prvnávacím způsbem: CS P = OP ZCU I T I P = 1 094, ,19 0,960 0,710 = ,93 Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 2 Cena p úpravě: = ,96 Kč Rdinný dům č.p. 284 určená cena: ,96 Kč 2) Pzemky 2.a) Vyhláška 441/2013 Sb. 2.a.1) Pzemky 4 Základní cena stavebníh pzemku neuvedenéh v cenvé mapě dle 3 Název bce: Valašská Bystřice Název kresu: Vsetín Keficienty úpravy výchzí základní ceny dle přílhy č. 2, tabulky č. 2: Ppis znaku Hdncení znaku O i 1 Velikst bce II byvatel 0,85 2 Hspdářsk-správní význam IV. Ostatní bce 0,60 bce 3 Plha bce V. Ostatní případy 0,80 4 Technická infrastruktura v bci II. Elektřina, vdvd a kanalizace, neb 0,85 kanalizace a plyn, neb vdvd a plyn 5 Dpravní bslužnst bce IV. Železniční, neb autbusvá zastávka 0,80 6 Občanská vybavenst v bci II. Rzšířená vybavenst (bchd, služby, zdravtní středisk, škla a pšta, neb bankvní (peněžní) služby, neb sprtvní neb kulturní zařízení 0,98 Základní cena výchzí: ZC v = 1 220, Kč/m 2 Základní cena pzemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 331,71 Kč/m2 Pzemky ve funkčním celku se stavbu ceňvanu pdle 13, 14, 35 a 36, ppřípadě s jejich příslušenstvím Sučet výměr pzemků ve funkčním celku: vp = m 2 Redukční keficient: R = ( ,8 vp) vp = 0,989 Index trhu: I T = 0,960 Index mezujících vlivů pzemku dle přílhy č. 3, tabulky č. 2: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Svažitst pzemku a expzice IV. Svažitst terénu pzemku d 15% včetně; 0,00 statní rientace 2 Ztížené základvé pdmínky III. Neztížené základvé pdmínky 0,00 3 Ochranná pásma I. Mim chranná pásma 0,00 4 Omezení užívání pzemku I. Bez mezení užívání 0,00 5 Gemetrický tvar pzemku II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 stránka č. 9

10 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 6 Index mezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index plhy: I P = 0,710 Index cenvéh prvnání dle 4: I = I T I O I P = 0,682 4 dst. 1 Stavební pzemky zastavěné plchy a nádvří Základní cena upravená: ZCU = ZC I R = 223,7377 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] St Zastavěná plcha a nádvří , /4 Orná půda ,88 Sučet: ,24 Keficienty úpravy základních cen pzemků kmunikací dle přílhy č. 3, tabulky č. 5: Ppis znaku Hdncení znaku P i 1 Kategrie a charakter pzemní III. Účelvé kmunikace 0,50 kmunikace 2 Charakter a zastavěnst území I. V kat. úz. sídelní části bce 1,00 3 Kmerční využití I. Bez mžnsti kmerčníh využití 1,00 4 Pvrch kmunikace II. S nezpevněným pvrchem 0,85 4 dst. 3 Stavební pzemky drah, dálnic a silnic Základní cena upravená: ZCU = ZC P 1 P 2 P 3 P 4 R = 139,4260 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 3722/1 Ostatní plcha - statní ,45 kmunikace 3722/3 Ostatní plcha - statní ,86 kmunikace Sučet: ,31 Sučet cen všech typů pzemků: = ,55 Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 2 Cena p úpravě: = ,78 Kč Pzemky určená cena: ,78 Kč stránka č. 10

11 3) Ocenění prvnávací metdu Prblematika Prvnávací hdnty nemvitstí je v sučasné dbě nejlépe uceleně ppsána v publikaci Prvnávací hdnta nemvitstí vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autr Zbyněk Zazvnil. Výběr prvnatelných vzrků: V našem knkrétním případě je pužit realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu nástrjů, pmcí nichž lze velmi dbře sledvat změny nabídkvých cen p dbu jejich prezentace. Jednak na většině serverech je uváděn datum uvedení d prdeje, nvinky bývají zvýrazňvány, čast je upzrňván na pstupné slevy, jsu avizvány exkluzivity d ttžných inzercí ve více kancelářích. Je nutn pčítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prdeji, takže knečný výsledek v inzerci není pdchycen. Prtže však tyt cenvé změny jsu c d místa i času prměnlivé, měl by dhadce využívat internetvých mžnstí k sledvání vztahu mezi nabídkvými a skutečně dsahvanými cenami a pužije-li jak vzrek nabízenu nemvitst, pak musí při adjustaci případný rzdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází puze snížení ceny vzrku. Při výběru vzrků pr prvnání je ptřeba vymezit tržní segmentu trhu cž by měl zajistit, aby nemvitsti byly pdbné především v následujících charakteristikách: - ve veliksti sídla a významu plhy pr účastníky trhu (samta, vesnice, spádvé sídl, předměstí, měst, centrum, regin, přihraničí, vnitrzemí, městské aglmerace, apd.), - typu nemvitstí zejména ve vazbě na účelvu vhdnst pužití jedntlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výrba, speciální zaměření apd.), - veliksti ve vazbě na přiměřenst ptřeb c d rzsahu využití účastníky trhu (např. jednbytvé, vícebytvé, kmbinvané s prvzními prstry, vhdné pr drbné živnsti, pr větší splečnsti apd.), - stavu ve vazbě na perativní mžnsti využití účastníky trhu (kamžitě či pdmíněně využitelné, vlné, bsazené, s mezeným využitím, s mžnstí dalšíh rzvje, variabilní apd.), - kvality ve vazbě na způsb prvedení, vybavenst, kmfrt a kmplexnst ve vztahu k představám jedntlivých účastníků trhu (např. pdřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), - rzsahu půsbnsti na trhu ve vztahu k kruhu ptenciálních pptávajících (lkální, reginální, celstátní, nadnárdní), - řadvé kategrizaci hdnty ve vztahu k rzpčtvým mezením pptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, d 3 mil. Kč, d 10 mil Kč atd) 1) RD Valašská Bystřice, kres Vsetín RD dvupdlažní pdsklepený. Celkvá plcha pzemku 732 m2. Zastavěná plcha 99 m2 + garáž. Užitná plcha 198 m2. Sklep: dvě místnsti + ktelna a technická místnst. Ktel i zásbník na vdu jsu zakupeny v rce Přízemí: bývací pkj se vstupem na terasu, kuchyně s nvu kuchyňsku linku a el. sprákem zakupeným v rce 2013, hala, kupelna, WC. 1. nadz. pdlaží: 3x pkj, WC s umyvadlem, předsíň. Velké půdní prstry. Velká garáž. V celém dmě jsu nvá plastvá kna a balknvé dveře - z rku Tpení na tuhá paliva. Pitná i užitkvá vda z vlastních zdrjů. Odpad je řešen septikem. Elektřina v celém dmě. Nabídkvá CENA: ,- Kč stránka č. 11

12 2) RD Zubří, kres Vsetín RD v Zubří, dispzičně řešen jak 5+1 se vstupní halu. Zastavěná plcha 107 m2, užitná plcha 270 m2. V suterénu je vstupní hala, ktelna, uhelna a prádelna, 1.NP - 2 pkje, kuchyň, WC, kupelna. Pdkrví k dknčení - 3 pkje, WC, kupelna. U dmu terasa, psezení, přístěnek na zahradní nářadí. Pzemek 630 m2. Tpení ústřední plynvé plus ktel na tuhá paliva, vlastní studna. Nabídkvá CENA: ,- Kč 3) RD Ržnv pd Radhštěm - Hážvice, kres Vsetín RD 6+2 veliksti 210 m2 v Hážvicích u Ržnva pd Radhštěm. Nemvitst je p částečné reknstrukci - nvá eur kna a zreknstruvané první patr. Vytápění je řešen ktlem na tuhá paliva a elektrktlem - plynvá přípjka na hranici pzemku. Dům je částečně pdsklepen. Celkvá plcha pzemku je 910 m2. Na zahradě stjí zahradní altánek s krbem. Nabídkvá CENA: ,- Kč Jedntky prvnání, prvnání nemvitsti jak celku: Jedntky prvnání jsu veličiny, jejichž prstřednictvím se prvnávání prvádí. Ve většině případů jsu známé ceny vzrků vyjádřeny jak dsažené, dhdnuté či navrhvané finanční částky za prvnávané nemvitsti jak za celky, tedy ve frmě Kč/ks. Prtže i hledaná prvnávací hdnta psuzvaných nemvitstí je pžadvána jak cena za celek, je nejjedndušším řešením za jedntku prvnání zvlit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné cenvé úpravy vzhledem k jedntlivým rzdílnstem, eventuálně kvalitativní hierarchické uspřádání vzrků, prvádět v těcht jedntkách. Výhdy tht způsbu spčívají v jeh transparentnstech, jednduchsti a snadné srzumitelnsti pr všechny účastníky trhu. Kvantitativní prvnávací analýza: Pr kvantitativní prvnávací analýzu je typické, že jedntlivé diference mezi vybranými vzrky a ceňvaným subjektem se snaží kvantifikvat, resp. shledané rzdíly se pkuší cenit, najít směr jejich předpkládané kntribuce a následně je využít pr cenvé úpravy ve frmě srážek a přirážek s cílem, aby takt upravený výsledek reflektval zatím neznámu prvnávací hdntu ceňvanéh subjektu. Za upravvaný základ jsu zvleny známé ceny vzrků, a úpravy mají relativní frmu ve vztahu ke zvlenému základu. Tyt cenvé úpravy lze charakterizvat jak vzájemné přizpůsbvání cen, jejich vyrvnávání, seřizvání či vylaďvání, prt v dbrné literatuře je pr tent prces bvykle pužíván termín adjustace (adjustment) Adjustace je zalžena na následujících předpkladech: - jsu-li prvnávané nemvitsti, u nichž je prdejní cena známa, hrší než nemvitsti ceňvané, lze předpkládat, že ceňvané nemvitsti mají vyšší cenu než nemvitsti prvnávané (než vzrek) - jsu-li prvnávané nemvitsti, u nichž je prdejní cena známa, lepší než nemvitsti ceňvané, lze předpkládat, že ceňvané nemvitsti mají nižší cenu než nemvitsti prvnávané (než vzrek) Kladné stránky ceňvaných nemvitstí: - mžnst parkvání na vlastním pzemku neb ve vlastní garáži - lkalita vhdná k bydlení i k rekreaci stránka č. 12

13 Záprné stránky ceňvaných nemvitstí: - přístup k bjektu je p pzemcích jinéh vlastníka (právně není zajištěn přístup) - v bci není mžné napjení na plynvé vedení - hrší dcházkvá vzdálenst d centra bce - celkvá stagnace realitníh trhu v tmt segmentu P nemvitstech uvedenéh typu, t.j. rdinný dům, uvedené veliksti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lkalitě, a u srvnatelných nemvitstí je pptávka v suladu s nabídku. Prt s přihlédnutím k umístění nemvitsti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsbu využití jsme názru, že předmět cenění (jak celek) je bchdvatelný. Seznam prvnávaných bjektů: RD Valašská Bystřice, kres Vsetín Výchzí cena (VC): , Kč Mnžství (M): 1,00 celek K plhy : 1,00 K vybavení : 1,00 K bjektivizační : 1,10 K knstrukce : 0,95 K pzemku : 1,00 K technickéh stavu : 1,00 K přístupu : 1,20 Jedntkvá cena (JC): ,37 Kč Váha (V): 1,0 RD Zubří, kres Vsetín Výchzí cena (VC): , Kč Mnžství (M): 1,00 celek K plhy : 1,05 K vybavení : 1,00 K bjektivizační : 1,10 K knstrukce : 1,00 K pzemku : 0,95 K technickéh stavu : 1,00 K přístupu : 1,20 Jedntkvá cena (JC): ,44 Kč Váha (V): 1,0 stránka č. 13

14 RD Ržnv pd Radhštěm - Hážvice, kres Vsetín Výchzí cena (VC): , Kč Mnžství (M): 1,00 celek K plhy : 1,05 K vybavení : 1,00 K bjektivizační : 1,10 K knstrukce : 1,00 K pzemku : 1,00 K technickéh stavu : 1,00 K přístupu : 1,20 Jedntkvá cena (JC): ,44 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K plhy K vybavení K bjektivizační K knstrukce K pzemku K technickéh stavu K přístupu ) Minimální jedntkvá cena za celek: Průměrná jedntkvá cena za celek ( (JC V) / V): Maximální jedntkvá cena za celek: ,44 Kč ,75 Kč ,37 Kč Stanvení prvnávací hdnty: Stanvená jedntkvá cena za celek: , Kč Mnžství: 1,00 celek Prvnávací hdnta: = , Kč Úprava ceny vlastnickým pdílem Vlastnický pdíl: 1 / 2 Cena p úpravě: = , Kč Úprava ceny keficientem: Výslednu prvnávací hdntu nejvíce vlivňuje fakt, že se jedná cenění ideálníh spluvlastnickéh pdílu 1/2 k výše uvedeným nemvitým věcem. V našich pdmínkách trhu neexistuje žádná pptávka p takvýcht částech nemvitých věcí. Ideální spluvlastnické pdíly jsu zpravidla dkupvány statními spluvlastníky, případně jsu kupvány se spekulativním záměrem. S hledem na tyt skutečnsti nelze výslednu cenu stanvit jak sučin spluvlastnickéh pdílu s cenu celku, ale je nutné ji dále redukvat. V našem knkrétním případě vlíme redukci výše uvedenéh spluvlastnickéh pdílu 20%. Vliv spluvlastnictví 0,800 Cena p úpravě: = , Kč Výsledná prvnávací hdnta: Výsledná prvnávací hdnta (zakruhlen): , Kč , Kč stránka č. 14

15 C. REKAPITULACE Obvyklá cena (tržní, becná) - je t cena aktuálníh trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kteru lze věc v daném místě a čase prdat neb kupit. Jedná se krátkdbu platnst bvyklé ceny v závislsti na pdmínkách vně i uvnitř ceňvanéh systému. Je dána knkrétním vztahem nabídky a pptávky. Odhad tržní hdnty je prveden na základě dbrnéh psuzení zjištěných hdnt. Při tmt psuzení jsu zhledněny všechny rzhdující faktry, vztahující se k dané nemvitsti, které nemhu být pstiženy matematickým výpčtem, které však mhu rzhdující měru vlivnit hdntu majetku. Největší důraz je přitm kladen na sučasný stav trhu s nemvitstmi ve vztahu nabídky a pptávky s předpkládaným výhledem na něklik rků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické ptřebení, mrální ptřebení, umístění lkality, bčanská vybavenst, demgrafické pdmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, živtní prstředí, atd. Z hlediska segmentu trhu k datu cenění je becně pptávka p bdbných nemvitých věcech menší než nabídka. Četnst realizvaných bchdů je na minimální úrvni. V bdbných lkalitách je na trhu pměrně mezená nabídka bdbných nemvitých věcí. Z hlediska lukrativnsti plhy se jedná plhu průměrnu. Z hlediska bchdvatelnsti lze předmět cenění pvažvat za btížně bchdvatelný. Situaci na trhu s nemvitými věcmi nejlépe vystihuje hdnta stanvená metdu prvnávací, a prt v případě dhadu bvyklé hdnty předmětu cenění tut pvažujeme za bvyklu. REKAPITULACE Ceny pdle cenvéh předpisu Cena bjektů Cena pzemků Celkvá cena pdle cenvéh předpisu Cena zjištěná prvnávacím způsbem (zakruhlen) Věcné břemen Ostatní mvité věci Práva a závady, které nezaniknu dražbu , Kč , Kč , Kč , Kč 0, Kč 0, Kč 0, Kč stránka č. 15

16 Obvyklá cena vyjadřující hdntu předmětu cenění určená prvnáním činí , Kč Cena slvy: pětsetdevadesátpěttisíc Kč Zpracvatelé psudku: Osba právněná pdávat vysvětlení: Ing. Tmáš Vingrálek Ing. Štěpán Orálek Ing. Vítězslav Kžušník Ondřej Mlčch Michaela Pkrná Ing. Tmáš Vingrálek V Přervě, dne Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. znalecký ústav... Ing. Tmáš Vingrálek jednatel stránka č. 16

17 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek je pdán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanvení 21, dst. 3 zákna 36/1967., znalcích a tlumčnících a ustanvení 6 dst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pd č.j.: 264/2008-OD-ZN/5 d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst v bru eknmika s rzsahem znaleckéh právnění pr: ceny a dhady nemvitstí, ceny a dhady věcí mvitých - sptřební elektrniky, výpčetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení dmácnsti, ceňvání strjů a zařízení, ceňvání vzidel, zemědělské a manipulační techniky, ceny a dhady pdniků a jeh částí, a t zejména: ceny a dhady finančníh majetku, ceny a dhady nehmtnéh majetku a majetkvých práv, ceny a dhady phledávek a závazků, ceny a dhady hdnty bchdních pdílů a cenných papírů, ceny a dhady fůzí a akvizic, ceny a dhady pdnikvých investic. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č /2014 samstatné evidence znaleckéh ústavu.... Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. znalecký ústav sídl: Václavské náměstí 832/19, Praha kancelář: Sušilva 1938/26, Přerv stránka č. 17

18 E. SEZNAM PŘÍLOH Ftdkumentace Výpis z katastru nemvitstí Kpie katastrální mapy stránka č. 18

19

20

21 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 103 Ex 12705/08 pr JUDr.Tmáš Vrána sudní exekutr Exekutrský úřad Přerv CZ0723 Vsetín Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Vančura Ladislav, č.p. 284, Valašská Bystřice Vančurvá Jzefína, č.p. 284, Valašská Bystřice Obec: Kat.území: Valašská Bystřice List vlastnictví: Valašská Bystřice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr / /6161 Pdíl 1/2 1/2 B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St zastavěná plcha a rzsáhlé chráněné nádvří území Na pzemku stjí stavba: Valašská Bystřice, č.p. 284, rd.dům 2110/4 782 rná půda rzsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fnd 3722/1 48 statní plcha statní rzsáhlé chráněné kmunikace území 3722/3 56 statní plcha statní kmunikace Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Způsb využití Na parcele Způsb chrany B1 C Valašská Bystřice, č.p. 284 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr - Bez zápisu rd.dům St Pvinnst k rzsáhlé chráněné území Půjčka d ČSTSP Kč - místní pbčka v Ržnvě pd Radhštěm ze dne , reg.dne Stavba: Valašská Bystřice, Z / č.p. 284 Listina Dhda mezení převdu nemvitsti RIII 91/1989. POLVZ:42/1989 Z / Omezení dispzičních práv ve znění zákna č.255/94 Sb., ze dne pr Finanční úřad v Ržnvě pd Radhštěm Stavba: Valašská Bystřice, Z / č.p. 284 Listina Rzh.správce daně zříz.zást.práva ( 72 zák.č.337/92 Sb.) 61/1996. POLVZ:288/1996 Z / Zástavní práv sudcvské výše phledávky ,- Kč, k id. 1/2 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Zlínský kraj, Katastrální pracviště Valašské Meziříčí, kód: 836. strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983 357 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741 133 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, 602 00 Brn IČ: 18764878 Zhtvitel: Odhadci

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11015-4Ř5/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11015-4Ř5/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více