ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ. - vedení očních pohybů ODSHORA DOLŮ + ZLEVA DOPRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ. - vedení očních pohybů ODSHORA DOLŮ + ZLEVA DOPRAVA"

Transkript

1 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - vedení očních pohybů ODSHORA DOLŮ + ZLEVA DOPRAVA - POJMENOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH (červená, žlutá, modrá, zelená) i DOPLŇKOVÝCH BAREV (oranžová, hnědá, černá, bílá, růžová, fialová, šedá) a POJMENOVÁNÍ JEJICH ODSTÍNŮ (tmavá, světlá) - postup: přiřazování (ke vzoru) vyhledávání (ukaž, jaká je světle modrá), pojmenování (jaká je tato barva) SOUSTŘEDĚNÍ SE NA ZRAKOVÝ VJEM a odlišení ho od pozadí vyhledávání obrázků v knihách (najdi ) vyhledávání předmětů v místnosti (podle barvy, tvaru, materiálu, velikosti co je v místnosti ze dřeva, červené, ukaž všechny věci z látky), hledání ukrytého předmětu (viditelné, nenápadné místo) kdo dřív uvidí? (nákladní auto, paní v červeném kabátě), co se v místnosti/na mě změnilo? překrývající se obrázky SHODNOST/NESHODNOST PŘEDMĚTŮ nápadným znakem detailem horno- dolní postavení pravolevé postavení pexeso (stačí méně dvojic, obrázkem nahoru) třídění předmětů na skupiny podle barvy (na hromádky žluté, modré, zelené kostky, knoflíky ), druhu (ořechy, kaštany, hrách, čočka ), materiálu, velikosti, geometrické tvary až podle tří kritérií (malé červené kruhy, velké oranžové čtverce) o zkoušet vymýšlet vlastní kritéria třídění hledání rozdílů na obrázcích (najdi 5 rozdílů) Přiřazování obrázků a jeho stínu; projekce předmětů za nasvíceným prostěradlem (hádej co to je) cvičení pravo-levé orientace na obrázku a na sobě čím jsme stejní, a čím se lišíme postřehování rozdílů (lze napovědět já jsem velký a ty ) ZRAKOVÁ PAMĚŤ puzzle/skládání obrázků (dítě samo může rozstříhat) postup: na předlohu vedle předlohy bez předlohy; stačí 6-9 dílků (pak lze přistoupit k více) Navlékání korálků podle vzoru, stavění stavebnice podle vzoru (červený korálek/kostka, modrý zelený, červený ) Kimovy hry zapamatování si předmětů (stačí 4-6, např. kolíček, auto, hřeben, lžíce, kostka, tužka) zakrytí dítě si zkouší vybavit, které předměty vidělo, mělo by si zapamatovat alespoň 3 / některý schovat, postřehnout, který chybí povídání si co dítě vidělo (v zoo, cestou ze školky, na výletě )

2 VNÍMÁNÍ CELKU A JEHO ČÁSTÍ - puzzle a skládání obrázků - dětské loto a sudoku - dokreslování obrazce v síti - dokreslování obrázků - skládání obrázků ze špejlí, zápalek - podle vzoru, diktátu, hledat, která chybí - kresebný diktát (do pravého horního rohu nakreslit kruh, nakreslit mu 6 paprsků, dolů doprostřed nakreslit kytičku s červenými květy ) ŘEČ - ideálně správné VYSLOVOVÁNÍ VŠECH HLÁSEK (P B M T D N, sykavky C S Z Č Š Ž a R Ř) a ARTIKULANČÍ OBRATNOST (dědeček, ne dedeček, hodiny, ne hodyny) - NEPODCENIT DŮLEŽITOST NÁPRAVY!!! V PŘÍPADĚ, ŽE BYL NAVRŽEN KLINICKÝ LOGOPED, JE NUTNÁ NÁPRAVA ŘEČI U KLINICKÉHO LOGOPEDA! - S DÍTĚTEM JE TŘEBA CVIČIT DENNĚ, NE VŠAK DÉLE NEŽ 3-5 MINUT - dítě by mělo mluvit gramaticky správně UŽÍVÁNÍ VĚECH SLOVNÍCH DRUHŮ. ROZLIŠOVÁNÍ MEZI JEDNOTNÝM A MNOŽNÝM ČÍSLEM, SKLOŇOVÁNÍ, ČASOVÁNÍ, MLUVENÍ V SOUVĚTÍCH) - poznat nesprávně utvořenou větu (kočka má dvě ucha) Obrázkové čtení (doplnit slovo ve vhodném tvaru SLOVNÍ ZÁSOBA - definovat význam základních pojmů (auto, čepice vystihnout charakteristické znaky, funkci) - chápat jednoduché hádanky - pojmenovat, co dělá určitá profese - tvořit nadřazení pojmy (jablko, hruška, třešeň = ovoce), tvořit protiklady (malý x velký) - poznat a pojmenovat nesmysl na obrázku - vyprávět pohádku bez obrázkového doprovodu - realizovat ve správném prostředí i delší pokyny (vezmi červenou pastelku a nakresli kolečku a pak vezmi modrou pastelku a nakresli křížek) - řešení situací (co bys dělal, kdyby ses ztratil, viděl, jak někdo ubližuje kamarádovi ) - hledání předmětů podle slovního zadání - vymýšlení rýmů (nejprve s obrázky) - doplňování vět (na nebi svítí sluníčko a ), vymýšlení vět začínajících na písmeno (máma má mísu), slov (kladivo, kočka, kráva, knedlík ) UŽÍVÁNÍ ŘEČI V PRAXI -aktivně a spontánně navazovat konverzaci, dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu, smysluplně vyjádřit myšlenku, popsat situaci, říct své jméno, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek a adresu

3 HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA HRUBÁ MOTORIKA - celková pohyblivost těla, obratnost a koordinace jednotlivých pohybů (předškolák by měl zvládnout - skok snožmo, stoj se zavřenýma očima, přechod přes kladinu, přeskok snožmo přes nízkou překážku) - Určitá neobratnost neovlivňuje pouze psaní, ale působí i na výkony ve výtvarné výchově, pracovním vyučování a tělesnou výchovu, často je porušen i vývoj řeči (ztuhlost mluvidel jazyk, rty, čelist) - chůze v rytmu vyťukáváním na bubínek, - krok přísunný, poskočný - ve spojení s říkadlem, písničkou, - poskoky na jedné noze, na obou nohách, - přeskoky přes pás papíru, vpřed i vzad, - pohyby hlavou - kroužení, kývání, úklony, - cvičení koordinace pohybů - házení, chytání míče, kopnutí do míče jednou nohou, potom druhou, - současně kroužit oběma pažemi vpřed i vzad, potom střídavě jednou vpřed, druhou vzad, - podlézání pod lanem, pod gumou JEMNÁ MOTORIKA pohyblivost ruky a prstů - stříhání podle čáry, lepení - navlékání nebo třídění korálků do misky podle barvy, práce s provázky -> provlékání dírek - věšení prádla pomocí kolíčků - kreslení do mouky - manipulační činnosti šroubování víček, matek na šroub, hnětení a vykrajování těsta, zapínání knoflíků, zipů, navlékání ponožek, oblékání - prošívání velkých knoflíků, uzlování, dělání mašlí - Listování v knize, modelování, puzzle, mozaika GRAFOMOTORIKA - činnosti, které jsou vykonávány při psaní a kreslení založeny na koordinaci oka a ruky - Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný ŠPETKOVÝ ÚCHOP (nácvik říkankami -> Dešťové kapičky bubnuje na hranu stolu -> nejdříve dlaněmi potom střídavě prsty (básnička,,to je táta dupy dup ) - Kolem pátého roku je potřeba, aby ruka byla dostatečně uvolněna ->kreslení na zeď na papír, kreslení kruhů do vzduchu (nejdříve celými pažemi, potom jen předloktím), kutálení míčku po zdi (uvolnění zápěstí. - lepší pro psaní jsou trojhranné tužky - dítě dovede nakreslit postavu s trupem, všemi jejími částmi a detaily (krk, uši, vlasy, správný počet prstů, rozlišení pohlaví) + náladu, prostředí a děj - NE nácvik jednotlivých psacích písmen (kromě svého jména tiskacími písmeny)

4 - grafomotorické cviky volný pohyb zápěstím (cesta letadla, bruslař ), krátké svislé čáry (déšť), klubíčka (mícháme kaši, kočička), horní oblouk (jak skáče žába), dolní oblouk (houpeme miminko), kruhy (sněhulák), vlny, zuby (jak řeže pila) SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ - podmínka pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní NASLOUCHÁNÍ, ROZPOZNÁVÁNÍ ZVUKŮ - poznávání předmětů podle zvuku (např. cinkání klíčů, tikání budíku, ) - poslech vyprávění hlavně ne pohádky z televize -> kouká jen na obraz, neposlouchá zvuk; - povídat si, o čem pohádka byla (poslouchá lidský hlas), nechat dítě, aby řeklo celou větou, říkat jestli to bylo správě, nebo špatně co se v pohádce stalo - poznávání písně podle zahrané melodie - všechno lítá, co peří má SLUCHOVÁ PAMĚŤ - rozvíjení vět (rodič začne větu Pes štěká, dítě zopakuje a přidá další slova, Náš velký černý chlupatý pes štěká na pána) - balení kufru Až pojedu na výlet, vezmu si sebou pláštěnku!!!! Pokaždé celé zopakovat!!! - znalost dětských básniček, písniček URČOVÁNÍ POČTU SLOV VE VĚTĚ, ROZKLAD SLOV.. - určování počtu slov ve větě (buď počítat, vytleskat, nebo graficky razítkovat - pes štěká 2) - vymýšlení vět na daný počet slov (3 Táta jede domů) - dělení slov na slabiky (vytleskat, graficky, dát určitý počet např. PET víček, míčků, kaštanů ) - hledání, které slovo je delší (had x hadice) - slovní kopaná - určování první či poslední hlásky ve slově, určení, jestli slovo danou hlásku obsahuje (PES je tam R?) - složení slov z hlásek (P-E-S pes), rozklad slov na hlásky (les L-E-S) - vymýšlení slov na danou hlásku M (maminka, mák, maso)

5 VNÉMÁNÍ PROSTORU A PROSTOROVÉ PŘEDSTAVY - K vnímání prostoru je potřeba zrak, sluch, hmat, pohyb, je to dlouhodobý proces, který začíná v kojeneckém věku (otočení za zvukem, pozorování pohybu hračky ) - Prvně dítě chápe nahoře, dole později vpředu, vzadu - důležité je také vnímání velikostí (velký, menší, nejmenší) - již by mělo zvládat pojmy: nahoře, nízko, vzadu, daleko,, a opaky, na, do, v, před, za, pod, nad, vedle, mezi - upevňují se pojmy vpravo, vlevo, hned před a dvě kritéria (vpravo dole, vlevo nahoře) - orientace v řadě první, poslední, za, před, hned za - povídání nad obrázky (ukaž, polož na, co je nahoře, vedle slunce ), ukazování na sobě i na druhé osobě - orientace v prostředí (u okna, na židli, pod stolem) - schovávání předmětů a slovní instrukce (jdi rovně, vpravo.) - důležité znát!!! řádek x sloupec!!! - hledání cest v bludišti, stavění stavebnice nebo mozaiky podle předlohy - hra na obchod, fronta, řada (jaké auto je hned za modrým?) - kresebný diktát (nahoru vlevo nakreslíme sluníčko, dolů doprostřed postavu ) VNÍMÁNÍ ČASU - Dítě žije především přítomností, plynutí času dítě vnímá především střídáním činností den, noc - Příjemné chvíle jsou krátké, nepříjemné dlouhé - Čím je událost vzdálenější, je pro dítě obtížnější si představit vánoce= kolikrát se vyspím - opakování každodenních činností BEZPEČÍ A JISTOTA - při špatném vnímání času potíže při čtení a psaní v pořadí písmen, chyby v pořadí úkolů, nakládání s časem - vnímání časové posloupnosti začátek a konec, pojmenovat činnosti obvyklé pro ráno, dopoledne - vyprávění prožitých událostí, pohádek, časové posloupnosti (pomocí ilustrací) řazení obrázků - co se stalo nejdříve, potom - co se dělo včera, dnes, co bude zítra, rozdíl mezi víkendem a dny ve školce - orientace ve dnech v týdnu - pojmenovávání postupů v sebeobsluze, při domácích pracích (komentování co dělám nejprve oblečeme kalhoty, poté mikinu a nakonec boty)