kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný"

Transkript

1 VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U m Rsi Rn Rse n s Rsi n Rse n n m U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný odpor při přestupu tepla (external) [W/m2 K] Rn tepelný odpor n-té stavební konstrukce [m2 K/W] sn tloušťka stěny n-té stavební konstrukce [m] λn součinitel tepelné vodivosti n-té stěny stavební konstrukce [W/m K]

2 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Vnější a vnitřní tepelný odpor pro neprůsvitné části stanovuje ČSN EN ISO 6946 pro rovinné povrchy takto: Nebo dle - ČSN EN ISO 6946 příloha A. Směr tepelného toku Tepelný odpor při prostupu tepla [m2 K/W] nahoru vodorovně dolů Rsi 0,0 0,3 0,7 Rse 0,04 0,04 0,04!!! Tabulka platí pro povrchy přilehlé ke vzduchu. Tepelný odpor při přestupu tepla dle tabulky nelze použít v kontaktu s jiným materiálem (např. přilehlou zeminou, apod.)!!! Rychlost větru [m/s] Rse [m2 K/W] 0,08 2 0,06 3 0,05 4 0,04 5 0,04 7 0,03 0 0,02 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 U U N (P) UN doporučený součinitel prostupu tepla [W/m2 K] UP požadovaný součinitel prostupu tepla [W/m2 K] ČSN Tepelná ochrana budov 2007 (výtah z normy Tabulka č.3) Součinitel prostupu tepla U W/m2 K Požadované Doporučené hodnoty hodnoty Popis konstrukce Stěna vnější Stěna k nevytápěné půdě Střecha strmá se sklonem > 45 lehká 0,30 0,20 těžká 0,38 0,25 Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 Strop s podlahou nad venkovním prostorem Střecha plochá a šikmá se sklonem < 45 0,24 0,6 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 2

3 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad : Při rekonstrukci domu je nutné zkontrolovat zda svislá obvodová zeď domu vyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN Zadání: Materiál konstrukce zdi Vnější omítka Nosná konstrukce zdi (pálená plná cihla) Vnitřní omítka Tloušťka s [mm] 25 Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0, ,86 5 0,98 V případě, že obvodová zeď domu nevyhovuje požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla UP navrhněte zateplení ze stavebního polystyrenu (λizolace = 0,04 W/m K) tak, aby požadované hodnoty dle ČSN byly dodrženy (UP = 0,38 W/m2 K). neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U stěny W, , 025 0, 4 0, 05 s m K 0, 04 Rsi n Rse 0,3 0,95 0,86 0,98 n n m U stěny U P, 48 0,38 NEVYHOVUJE 3

4 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U stěny U P U P s R si n Rse n n m 0,38 0,3 0, 025 0, 4 0, 05 sizolace 0, 04 0,95 0,86 0,98 0, 04 sizolace 0, 078 m volím 80 mm U stěny, sk W 0,37 2 0, 025 0, 4 0, 05 0, 08 m K 0,3 0, 04 0,95 0,86 0,98 0, 04 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Příklad 2: Vypočtěte součinitel prostupu tepla vodorovné jednoplášťové střešní konstrukce. Zadání: Materiál konstrukce střechy Hydroizolace (asfaltový pás) Expanzní a dilatační vrstva Podkladní betonová mazanina Pomocná hydroizolace Tepelná izolace Spádová vrstva (násyp) Nosná stropní konstrukce Tloušťka s [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,2 0,8 60, ,2 0,04 0,35 0,9 4

5 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: U s Rsi n Rse n n m 0, 025 0, 05 0, 06 0, 02 0,5 0, 08 0,5 0,0 0, 04 0, 2 0,8, 4 0, 2 0, 04 0,35 0,9 W 0, ,0 3, 23 0, 04 m K U strop U P 0, 22 0, 24 VYHOVUJE průsvitné části ČSN EN ISO Pro jednoduchá okna se zasklením jednoduchým nebo vícenásobným (ČSN EN ISO a 2): U okna S skla U skla S rámu U rámu lskla skla S skla S rámu Uokna součinitel prostupu tepla okna (window) [W/m2 K] Uskla součinitel prostupu zasklení (glass) [W/m2 K] Sskla plocha zasklení (glass) [m2] Urámu součinitel prostupu tepla rámu (frame) [W/m2 K] Srámu plocha rámu (frame) [m2] lskla viditelný obvod zasklení (glass) [m] ψskla lineární činitel prostupu tepla zasklení a rámu okna (glass) [W/m K] (pro jednoduché zasklení se uvažuje ψskla = 0) 5

6 průsvitné části ČSN EN ISO ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka E.) Lineární činitel prostupu tepla pro různé typy zasklení ψskla W/m K Dvojsklo nebo trojsklo Dvojsklo nebo trojsklo nepokovené sklo plněné nízkoemisní sklo plněné vzduchem nebo plynem vzduchem nebo plynem Typ rámu Dřevěný nebo plastový Kovový s přerušením tepelného mostu Kovový bez přerušení tepelného mostu 0,06 0,08 0,08 0, 0,02 0,05 průsvitné části ČSN EN ISO Příklad 3: Vypočítejte součinitel prostupu tepla u jednoduchého okna s dvojitým zasklení a plastovým rámem. Výška okna je 500 mm, délka okna 000 mm a výška rámu 00 mm. Součinitel prostupu tepla zasklení (okna) Uskla=, [W/m2 K]. Součinitel prostupu tepla rámu (dle ČSN EN ISO ) Urámu=,8 [W/m2 K]. Řešení: ) Viditelný obvod zasklení lokna = 2 (-2 0,)+2 (,5-2 0,)=4,2 [m] 2) Lineární činitel prostupu tepla ψokna = 0,06 [W/m K] (dle tabulky) 3) Plocha zasklení Sskla = (-2 0,) (,5-2 0,) =,04[m2] (69 %) 4) Plocha rámu Srámu = (2,5 0,)+[2 (-2 0,) 0,] = 0,46 [m2] (3 %) 5) Součinitel prostupu tepla okna Uokna [W/m2 K]: U okna,, 04,8 0, 46 4, 2 0, 06 W, 48 2, 04 0, 46 m K 6

7 přilehlá zemina ČSN EN ISO ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka ) Popis Tepelná vodivost λzeminy [W/m K] Hlíny a jíly,5 2 Písky a štěrky 2,0 3 Stejnorodá skála 3,5 Kategorie přilehlá zemina ČSN EN ISO B B S podlahy 0,5 O podlahy S podlahy 0,5 O podlahy B charakteristické číslo podlahy [m] S plocha podlahy [m2] O obvod podlahy oddělující vytápěný prostor uvažované části podlahy od venkovního prostředí [m] 6 8 5,33 [m] 0,5 2 (6 8) B S podlahy 0,5 O podlahy [m] 0,5 7 7

8 přilehlá zemina ČSN EN ISO Podlaha na zemině w h z Vytápěný suterén celková tloušťka obvodových stěn obsahující všechny vrstvy (tj. svislé stěny viz obr.) [m] výška horního povrchu podlahy nad úrovní terénu [m] hloubka podlahy suterénu pod úrovní okolního terénu [m] přilehlá zemina ČSN EN ISO Podlaha na zemině dt w zeminy R si +R f +R se dt B U podlahy 2 zeminy B ln B dt dt dt B U podlahy zeminy 0, 457 B dt dt celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,7 tepelný tok dolů) [W/m2 K] Rf tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] 8

9 přilehlá zemina ČSN EN ISO dt w zeminy R si +R f +R se Vytápěný suterén - podlaha dt 0,5 z B U podlahy 2 zeminy B ln B dt 0,5 z dt 0,5 z dt 0,5 z B U podlahy zeminy 0, 457 B dt 0,5 z dt celková ekvivalentní tloušťka podlahy [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,7 tepelný tok dolů) [W/m2 K] Rf tepelný odpor podlahy (tj. všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] přilehlá zemina ČSN EN ISO Vytápěný suterén - stěny dt w zeminy R sit +R f +R se R sit 0,7 d w zeminy R siw +R w +R se R siw 0,3 d w d t U stěny 2 zeminy 0,5 dt z ln z dt z d w d w d t U stěny 2 zeminy 0,5 dt z ln z dw z dw d ekvivalentní tloušťka ( index => w stěny, t podlahy) [m] Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946) [W/m2 K] R tepelný odpor (index => w stěny => tj. tepelný odpor stěn suterénu se zahrnutím všech vrstev, t podlahy => tj. tepelný odpor všech celoplošných tepelně-izolačních vrstev, včetně nášlapné vrstvy) [W/m2 K] Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně (viz. tabulka ČSN EN ISO 6946 Rse = 0,04 tepelný tok dolů) [W/m2 K] 9

10 přilehlá zemina ČSN EN ISO Příklad 4: Vypočtěte součinitel prostupu tepla podlahy u nepodsklepeného domu. Podlaha má půdorys 8 x 6 m. Tloušťka vnějších stěn viz. řešení příkladu, tj. w = 0,52 m. Kategorie zeminy je 2 tj. písky a štěrky => λzeminy = 2 W/m K. Materiál konstrukce podlahy Dřevěné parkety Cementový potěr Izolace proti vlhkosti Pěnový polystyrén Izolace proti vlhkosti Podkladní beton Šterkopísek Tloušťka s [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m K] 0,25 0,8 0,2 0,04 0,2,,5 neprůsvitné části ČSN EN ISO 6946 Řešení: B S podlahy 0,5 O podlahy Rf 8 6 3, 429 m 2 0,5 2 (8 6) 0, 2,5 [m 2 K/W] 0, 04!!! Rf je tepelný odpor podlahy všech celoplošných tepelně tepelně--izolačních vrstev vrstev, včetně nášlapné vrstvy!!! dt w zeminy R si +R f +R se 0,52 2 (0,7 2,5 0, 04) 5,94[m] dt B U podlahy zeminy 2, 0 0, 23 W/m 2 K 0, 457 B dt 0, 457 5, 652 5,94 U podlahy U P 0, 23 0, 45 VYHOVUJE 0

11 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i [W] Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W] T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev HT,ie HT,iue HT,ig HT,ij tiv tev součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí pláštěm budova[w/k] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostoru nevytápěným prostorem [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do zeminy v ustáleném stavu [W/K] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Sk Uk Ψl ll H T,ie S k U k l ll plocha stavební části [m2] součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo ) [W/m2 K] součinitel lineárního prostupu tepla tepelného mostu [W/m K] délka lineárního tepelného mostu mezi vnitřním a vnějším prostředím [m] ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka A.2) Legenda > -podlaha, 2vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Ψ výpočtově ČSN EN ISO Tabelované hodnoty Ψ viz viz.. ČSN EN ISO 4 683

12 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Zjednodušená metoda pro zohlednění lineárních činitelů prostupu tepla ψ H T, ie S k U k l ll H T, ie S k U kc Uk ΔUtb U kc U k U tb součinitel prostupu tepla (dle ČSN EN ISO 6946 nebo ) [W/m2 K] korekční činitel prostupu tepla [W/m2 K] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, ] T,ie ie [W/K] Počet průniků stropních konstrukcí 0 2 Počet průniků stěn ΔUtb pro svislé stavební části [W/m2 K] Objem prostoru 00 m3 Objem prostoru 00 m3 0 0,05 0 0, ,5 0,05 0 0,20 0,0 0,25 0,5 2 0,30 0,20 0 0,25 0,5 0,30 0,20 2 0,35 0,25 Stavební část ΔUtb pro vodorovné stavební části [W/m2 K] Lehká stropní/podlahová konstrukce (např. dřevěná, kovová) 0 Těžká stropní/ podlahová konstrukce (např. betonová) Počet stran v kontaktu s venkovním prostředím 0,05 2 0,0 3 0,5 4 0,20 Plocha otvorové výplně (okna, dveře) [m2] ΔUtb pro otvorové stavební části [W/m2 K] 0 až 2 0,50 > 2 až 4 0,40 > 4 až 9 0,30 > 9 až 20 0,20 > 20 0,0 2

13 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí nevytápěným prostorem HT, ] T,iue iue [W/K] H T,iue Sk U k bu l ll bu nebo H T,iue Sk U kc bu bu teplotní redukční činitel [-] tu teplota nevytápěného prostoru [ C] Nevytápěný prostor bu tiv tu tiv tev bu [-] Nevytápěný prostor bu [-],0 0,4 Podkroví s vysokou výměnou vzduchu (např. střešní keramická krytina, apod.) Nejméně se 2 venkovními stěnami bez venkovních dveří 0,5 Podkroví s jinými tepelně neizolovanými krytinami 0,9 Nejméně se 2 venkovními stěnami s venkovními dveřmi 0,6 Podkroví s tepelně izolovanou střechou 0,7 Se 3 venkovními stněnami 0,8 Vnitřní komunikační prostory (bez venkovních stěn) 0 Podzemní podlaží bez oken a dveří 0,5 Volně větrané komunikační prostory,0 0,8 Stropní konstrukce s podlahou nad vzduchovou mezerou 0,8 Pouze s venkovní stěnou Podzemní podlaží s okny nebo venkovními dveřmi Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] 2 g,e H T, g S podlahy U podlahy O podlahy g g,e Gw B Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] (pokud není okrajová izolace použita do výpočtu se nezahrnuje, tj. Ψg,e =0) Gw korekční činitel zahrnující vliv spodní vody[-], Gw = (vzdálenost L mezi úrovní základů a hladinou spodní vody je větší než m), Gw =,5 (L < m), nebo příloha H ČSN EN ISO Lehké konstrukce podlahy zeminy Legenda > -podlaha, 2-vodorovná (svislá) okrajová izolace, 3-základová stěna Ψ podrobně ČSN EN ISO příloha B Tabelované hodnoty Ψ viz. ČSN EN ISO

14 Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] ČSN EN ISO (výtah z normy Tabulka A.2) Indexy vztaženy na e-vnější rozměry, i-vnitřní rozměry Součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou HT,g [W/K]] fg2 Zjednodušená metoda H T, g f g f g 2 Gw S podlahy U equiv, podlahy fg tiv tm,e tiv tev tem průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] součinitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty (dle ČSN EN 2 83 => fg =,45) [-] fg2 teplotní redukční součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou za otopné období a výpočtovou venkovní teplotou [-] Uequiv,podlahy ekvivalentní součinitel prostupu tepla [W/m2 K] 4

15 Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu HT, ] T,ij ij [W/K] H T,ij Sk U k fi, j fij teplotní redukční činitel [-] tsp teplota vytápěného sousedního prostoru [ C] f ij tiv tsp tiv tev Teplo sdílené z vytápěné místnosti do: tsp [ C] Sousední místnost ve stejné funkční části budovy tiv např. koupelna, chodba Sousední místnost v jiné funkční části budovy (např. sousední samostatný byt) tsp = (tiv te,m)/2 Sousední místnost v jiné budově (vedlejší přilehlá budova, apod.) te,m tem průměrná roční venkovní teplota za otopné období [ C] Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i [W] Návrhová tepelná ztráta větráním [W] T, i HV,i tiv tev HV,i tiv tev součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] vnitřní výpočtová teplota [ C] venkovní výpočtová teplota [ C] Přirozené větrání V min,i 2 Oi n50 ei i V min,i nmin Oi V i max V inf, i, V min, i HV, i V i c p V i 0,34 Nucené větrání V su,i V inf, i V su, i f V, i V mech, inf, i nmin 0,5 [/hod /hod]] 5

16 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Příklad 5: Vypočtěte celkovou návrhovou tepelnou ztrátu místnosti (dle obr.). Součinitele prostupu tepla využijte z předchozích příkladů (tj. Ustěn = 0,37 [W/m2 K], Uokna = Udveří =,48 [W/m2 K], Ustrop = 0,22 [W/m2 K], Upodlahy= 0,23 [W/m2 K]). Zadání: délka stěny (vnitřní rozměr) L = 8 m, L2 = 6 m, výška stěny (vnitřní rozměr) H = 3 m, rozměry okna,5x m (stěna L), rozměry dveří 2x0,9 m (stěna L). tiv = 20 C vnitřní výpočtová teplota tev = -2 C venkovní výpočtová teplota tiue = 0 C sousední vytápění prostor Gw = (spodní voda je hlouběji než m pod základy domu Větrání budovy bude zajištěno přirozeným způsobem Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Uvažované lineární tepelné mosty: R stěna venkovní/střecha C stěna venkovní/stěna venkovní IW příčka vnitřní/stěna venkovní IW6 příčka vnitřní/střecha GF stěna venkovní/podlaha W7 nadpraží, ostění, parapet (okno, dveře) 6

17 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : ČSN EN ISO (ukázka - Tabulka A.2) Parametry jsou vybrány pouze jako orientační, resp resp.. pro praxi jako nejvyšší hodnoty hodnoty.. Např. pro lineární činitel R odpovídají hodnoty vnější stěně tloušťky 300 mm a součiniteli prostupu tepla Ustěny = 0,343 W/m2 K. Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, T,ie ie H T, ie S k U k l ll 4,98 2, 08 63, 06 W/K Stavební prvky Uk stavebních prvků [W/m2 K] Plocha Sk [m2] U Sk [W/K] Stěny 0,37 59,7 22,09 Střecha 0, ,56 Okno,48 4,5 6,66 Dveře,48,8 2,67 Celkem Tepelné mosty Typ tepelného mostu 4,98 Ψoi [W/m K] loi [m] Ψoi loi [W/m] Stěna venkovní / střecha R 0,6 22 3,2 Stěna venkovní / stěna venkovní C 0,0 6 0,6 Příčka vnitřní / stěna venkovní IW 0, Příčka vnitřní / strop venkovní IW6 0, Nadpraží, ostění, parapet (okno) W7 0,35 20,8 7,28 Celkem 2,08 7

18 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/m K] Dle ČSN EN ISO 4683 Pro tloušťku desky 200 mm a tepelný odpor izolační vrstvy Rizolace = 2,5 m2 K/W GF => Ψg = 0,8 W/m K Podrobně výpočtem dle ČSN EN ISO 02 Pro tloušťku desky 420 mm Rizolace = 2,5 m2 K/W q ( L2 D U podlahy r ) L22D q 0, 04 (hodnota i,oi-vnitřní rozměry) Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Navíc okrajová tepelná izolace!!! (k celoplošné tepelné izolaci podlahy viz. příklad 4) Tloušťka tepelné izolace v okrajové zóně podlahy =>dn = 50 [mm], Délka přesahující pod budovou jak vodorovně tak svisle => D = 500 [mm] d d 0, 05 0, 05 d zeminy n n 2 2, 45 m izolace zeminy 2 0, 04 8

19 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g Hodnoty dle příkladu 4: B =3,429 [m], dt = 5,94 [m] Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace podlahy [W/m K] Vodorovná izolace q,ev zeminy D D ln ln dt d dt 2, 0 0,5 0,5 ln ln 0, 05 W/m K 3,42 5,94 5,94 2, 45 Svislá izolace q,es 2 D 2 D zeminy ln ln dt d dt 2, 0 2 0,5 2 0,5 ln ln 0, 027 W/m K 3,42 5,94 5,94 2, 45 g,ev g,es g,es g,e 0, 027 W/m K Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g 2 g,e H T, g S podlahy U podlahy O podlahy g g,e Gw B 2 ( 0, 027) 48 0, (0, 04 ( 0, 027)) 0, 65 W/K 3, 429 9

20 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do sousedního prostoru vytápěného na výrazně jinou teplotu HT, T,ij ij U příčky,3 W/m 2 K f ij tiv tsp tiv tev , H T,ij Sk U k fi, j (6 3),3 0,325 7,3 W/K Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním HV,i V inf,i 2 Oi n50 ei i 2 (8 6 3) 4 0, 05 57, 6 m3 /h V min,i nmin Oi 0, m3 /h V i max V inf, i, V min, i V i 72 m3 /h HV, i V i c p 72 0,34 24, 48 W/K 20

21 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení : T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev (63, , 65 7,3) (20 ( 2)) 2590 W T, i HV,i tiv tev 24, 48 (20 ( 2)) 780 W i T,i V,i W Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení 2: Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí HT, T,ie ie zjednodušenou metodou ΔUtb pro svislé stavební části = 0,5 [W/m2 K] U kc U k U tb ΔUtb pro vodorovné stavební části = 0,20 [W/m2 K] ΔUtb pro otvorové výplně = 0,40 [W/m2 K] H T, ie ((8 6) (0, 22 0,5) S k U kc ((8 6 8) 3) (3,5 0,9 2) (0,37 0,5) 60, 65 W/K ((3,5 0,9 2) (, 48 0, 4) Součinitel tepelné ztráty zeminou HT,g zjednodušenou metodou Upodlahy = 0,23 [W/m2 K] B =3,429 [m] Dle grafu: Uequiv,podlahy = 0,7 [W/m2 K] fg2 tiv tm,e tiv tev 20 4,3 0, ( 2) H T, g f g f g 2 Gw S podlahy U equiv, podlahy, 45 0, 49 (8 6) 0,7 5,80 W/K 2

22 Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Řešení 2: T, i H T, ie H T, iue H T, ig H T, ij tiv tev (60, ,80 7,3) (20 ( 2)) 2360 W T, i HV,i tiv tev 24, 48 (20 ( 2)) 780 W i T,i V,i W Výpočet tepelných ztrát ČSN EN 2 83 Porovnání: Řešení i T,i V,i W Řešení 2 i T,i V,i W 22

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Úspory při zateplení administrativní budovy

Úspory při zateplení administrativní budovy Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Úspory při zateplení administrativní budovy Martin Rýpar Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Pavel Kopecký, Kamil Staněk, Jan Antonín, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Tel.: +420 224 354 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 7 Tepelná technika Oblast tepelné techniky prožívá v současnosti bouřlivý vývoj, a to jak po stránce technické tak hlavně v oblasti norem. Následující text proto vychází z norem a doporučení zavedených

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Rozúčtování nákladů na vytápění

Rozúčtování nákladů na vytápění Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a metodického pokynu Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Ing. Jan Škráček, energetický specialista č. 769

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Vypracoval : Jakub Kos Vedoucí práce : Ing. Petr Kosík Architektonické, dispoziční a konstrukční řešení Cílem bylo vytvořit rodinný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více