Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Praha 10 Na Třebešíně 2299 učební texty FRÉZÁRNA II. ročník sepsal: RYNEŠ Pavel

2 Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji sebe ani druhé pracovníky. 1. Dbáme na správné pracovní oblečení. 2. Na pracovišti udržujeme neustále pořádek. 3. Při práci dodržujeme správný pracovní postup a používáme ochranné pomůcky. 4. Vždy provádíme správné upnutí nástroje a obrobku. 5. Nikdy nesaháme na pohyblivé části strojů a na třísky vzniklé obráběním. Dáváme pozor na možné zachycení rotační součástí stroje. 6. Každou manipulaci s obrobkem, jeho měření, úklid a mazání stroje provádíme za jeho klidu. 7. Jakoukoliv závadu na stroji nebo zařízení okamžitě nahlásíme vyučujícímu. 8. Nikdy neodstraňujeme bezpečnostní kryty ze strojů a zařízení. 9. Je přísně zakázáno manipulovat se strojním a elektrickým zařízením bez vědomí a souhlasu vyučujícího. 10. Spuštěný stroj nenecháváme bez dozoru 11. Je zakázáno opouštět bez dovolení určené pracoviště. 2

3 Rozdělení frézek Konzolové svislé vodorovné univerzální - (vodorovná frézka s otočným pracovním stolem) nástrojařské Vrtačkofrézky Rovinné (portálové) - pro velké rovinné plochy Kopírovací - dnes nahrazovány CNC frézkami nutná kopírovací šablona CNC frézky Obráběcí centra Speciální - odvalovací - možnost frézování ve více osách - umožňují pracovat ve více osách, lze nejen frézovat, ale i vrtat, soustružit Frézka konzolová univerzální rameno vřeteno stojan Frézka konzolová svislá křížový pracovní stůl konzola Frézka rovinná Frézka kopírovací!!! dutiny vřeten frézek mají různé kužele morse, ISO!!! 3

4 Druhy fréz Rozdělení fréz podle materiálu Rychlořezná ocel - vysoká houževnatost, ale nízká řezná rychlost Slinutý karbid - vyroben z karbidu wolframu (WC), nejčastěji ve formě vyměnitelných břitových destiček (VBD), které mohou být opatřeny povlakem. Vysoká řezná rychlost. Cermet - kovokeramické VBD vyrobené na bázi titanu Keramické destičky - VBD vyrobené z oxidů hliníku nebo na bázi nitridu křemíku. vysoká odolnost proti otěru a vysokým teplotám Kubický nitrid bóru (CBN) - VBD pro obrábění velmi tvrdých materiálů Polykrystalický a přírodní diamant - nelze obrábět železné kovy. Vhodné pro slitiny Al a Si.!!! při obrábění VBD je nutná tuhost stroje a nástroje!!! Rozdělení fréz podle smyslu otáčení - Pravořezné otáčí se při pohledu od vřetene (ze strany pohonu) ve směru hodinových ručiček Levořezné Neutrální (u VBD) Rozdělení fréz podle způsobu upínání Nástrčné Stopkové Válcová stopka Kuželová stopka Závitové nástrčná kuželová stopka válcová stopka fréza se závitem RYCHLOŘEZNÁ OCEL (HSS) vysoká houževnatost (schopnost odolávat zlomeni) malá odolnost proti opotřebení nízká řezná rychlost snadné broušení o Rozdělení podle výroby zubů lité s frézovanými zuby s podsoustruženými zuby brousí se z čela, proto tvar zubu zůstává stejný, výhodné u tvarových fréz 4

5 o Rozdělení podle počtu zubů jemnozubá polohrubozubá hrubozubá o Rozdělení podle podle ploch na nichž leží ostří válcové válcové čelní kotoučové tvarové o úhlové o modulové o zaoblovací (rádiusové) vypouklé a vyduté drážkovací o dvoubřité o vícebřité kotoučové pily válcová válcová čelní kotoučové úhlové na ozubení zaoblovací (rádiusové) SLINUTÝ KARBID je řezný materiál vyrobený nejčastěji ve formě vyměnitelných břitových destiček (VBD), které se připevňují na držák. Vysoká řezná rychlost. dle norem ISO (viz. tabulky) se označuje například: úhel hřbetu provedení břitu směr provedení 5 tvar destičky

6 Upínání fréz Frézy nástrčné upínáme na trny - krátké (letmé) - dlouhé (frézky vodorovné)!!! průměry a kužele trnů jsou různé!!! krátký trn Na dlouhý trn můžeme upnout několik fréz vedle sebe Frézy stopkové - kuželová stopka - přímo do vřetene (je-li odpovídající kužel) - pomocí redukce (změna velikosti kužele nebo změna typu kužele) redukce typ kužele redukce velikost kužele hydraulické sklíčidlo - válcová stopka - pomocí sklíčidla o kleštinové o tepelnou roztažností o tlakem o hydraulicky - válcová stopka s drážkou - weldon sklíčidlo kleštinové sklíčidlo weldon upínání tlakem A B C A původní tvar B po zmáčknutí C po vyjmutí z tlakového stroje upínání teplotní roztažností A B C Frézy se závitem - utahují se matkovým klíčem na adaptér A ohřátí B vložení nástroje C ochlazení!!! frézy upínáme pokud možno s co nejmenším vyložením od dutiny vřetene!!!!!! pro větší vyložení slouží různé typy adaptérů!!! 6

7 Upínání obrobků Zásady správného upínání obrobků správně Udržovat čistotu upínacího zařízení Poslední fází upínání je doklepání obrobku Obrobená plocha přiléhá vždy k pevné čelisti Obrobek by měl vyčnívat co nejméně Upínání provádíme mechanicky hydraulicky pneumaticky špatně Upínky!!! pracovní stoly frézek jsou opatřeny drážkami ve tvaru T!!! do drážek zasuneme šrouby ve tvaru T Strojní svěrák - pevný (A) - otočný - sklopný - univerzální (B) - s prizmatickými čelistmi - samostředící (obě čelisti pohyblivé) B vyrovnání svěráku provedeme úhelníkem, číselníkovým úchylkoměrem, vodícími kameny C Křížový pracovní stůl (C) D Sklopný pracovní stůl (D) Otočný pracovní stůl (E) Magnetický pracovní stůl umožňuje frézovat z 5ti stran Úhelník Dělící přístroj (F) Mezi hroty Univerzála Kleštiny E F!!! obrobek upínáme pokud možno s co nejmenším vyložením!!!!!! upínáme co nejvíce obrobků najednou!!! 7

8 Frézování rovinných ploch Frézování nesousledné obrobek se posouvá proti smyslu otáčení nástroje tříska se tvoří od minima do maxima výhoda nevýhoda - frézování obrobků, které mají tvrdý povrch (odlitky, výkovky) - velká upínací síla, velké tření při odběru třísky, nepravidelné nerovnosti, rychlejší opotřebení nástroje Frézování sousledné preferovaný způsob frézování obrobek se posouvá ve smyslu otáčení nástroje tříska se tvoří od maxima do minima výhoda nevýhoda - menší upínací síla, lepší kvalita povrchu - stroj nesmí mít vůle frézování nesousledné frézování sousledné Postup při frézování hranolu 1. Stranu s největší plochou obrobíme jako první (A) 2. Obrobenou plochu přiložíme na pevnou čelist 3. Mezi pohyblivou čelist a obrobek vložíme váleček, který nám vyrovná případné nerovnosti (B). Odfrézujeme druhou stranu 4. Při obrábění třetí strany postupujeme obdobně jako u strany druhé (C) 5. Zbývající strany frézujeme již bez válečku měření plochy A B C!!! při čelním frézování (obr A) volíme průměr frézy o 30% větší než je šířka obrobku!!!!!! poloha nástroje není uprostřed, ale je mírně vychýlena (stálejší řezné síly)!!! 8

9 Frézování drážek Pravoúhlé drážky průběžné uzavřené nástroje o zapuštěné o průchozí - kotoučové frézy - čelní frézy - drážkovací frézy - drážka pro pero - upínka drážkovací frézy Postup při výrobě průchozí drážky orýsujeme a v ose drážek navrtáme dva otvory na koncích vyvrtáme vrtákem menším o 0,2 mm než je šířka drážky vyfrézujeme drážku na jeden nebo více záběrů frézování průchozí drážky měření hloubky drážky Zvláštní druhy drážek měření středu drážky drážky tvaru T - pracovní stůl frézky, vrtačky, obrážečky rybinová drážka - úhlová drážka fréza na drážky tvaru T fréza na rybinovou drážku 9

10 Podstata frézování Frézování je třískové obrábění rovinných a zakřivených vnitřních a vnějších ploch Fréza je rotační několikabřitý nástroj koná hlavní pohyb Upnutý obrobek koná vedlejší pohyb posuv (směrem k nástroji) Každý zub frézy pracuje jen po určitou část otáčky a odřezává třísku ve tvaru ohnutého trojúhelníka Výstup frézy by měl být pokud možno v tangenciálním směru správně nevýhodně Řezné podmínky v D n 1000 v = řezná (obvodová) rychlost (m/min) závisí mj. na materiálu nástroje, materiálu obrobku a velikosti třísky D = průměr frézy (mm) n = otáčky, které řadíme na frézce (ot/min) Použití chladící kapaliny o při obrábění vzniká velké teplo, které by mělo být odváděno především třískou (ideálně až 80%) o rychlořezné frézy při obrábění oceli chladíme (např. chladící kapalinou) o moderní řezné materiály odolávají vysokým teplotám a proto je chladíme jen tehdy, jestliže docílíme konstantní teploty chlazení. Při výkyvu teplot dochází k tepelnému praskání. o moderní konstrukce strojů a nástrojů umožňují přívod chladící kapaliny vnitřkem nástroje 10

11 Obrážečky Druhy obrážeček vodorovné svislé Hlavní části o stojan o smýkadlo o suport s nožovým držákem a klapkou o výškové saně o pracovní stůl o převodové a podávací mechanismy svislá obrážečka Obrážecí nože vodorovná obrážečka uběrací o hladící o hrubovací zapichovací tvarové Obrážení vodorovných ploch přísuv a hloubka záběru suportem posuv pracovním stolem vlevo nebo vpravo (dle nože) 11