Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží!"

Transkript

1 SBORNÍK

2 Slovo úvodem Vážení čtenáři. Právě jste otevřeli sborník, který vychází z prvního ročníku unikátní konference, kterou pořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), národní studentská reprezentace. Ve dnech 15. a 16. listopadu 2012, tedy těsně před Mezinárodním dnem studentstva, se na půdě pražského hotelu Krystal pod záštitou Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity Karlovy v Praze sešli studentští zástupci z akademických senátů většiny veřejných a obou státních vysokých škol. Primárním cílem konference bylo poznat, jaká je činnost v senátech a jaká shledáváme úskalí v akademické samosprávě. Na tuto seznamku, kde také vznikala nová přátelství, dorazilo celkem 42 účastníků. Ačkoliv byla celá konference pojata hlavně za účelem poznat se navzájem, vznikly již na tomto místě určité základní vize, jak můžeme akademickou samosprávu posunout k lepším zítřkům. Ze mě osobně po celé konferenci spadla velká dávka stresu, kterou jsem si každý den před ní dopřával. Stres vystřídala určitá zdravá euforie, kterou trochu cítím vždy, když si na celou akci vzpomenu. Teď už konečně můžu vyřknout slovní hříčku: KAS neměl chybu. Potěšily mě i pozitivní ohlasy na akci a jsou vynikající motivací pro to, aby se Komise pro vysokoškolskou samosprávu SK RVŠ zabývala pořádáním dalších podobných akcí pro studentské akademické senátorky a senátory. Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží! v únoru 2013 Štěpán Esterle předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu SK RVŠ 1

3 Obsah Slovo úvodem... 1 Nízká účast ve volbách do senátu?... 3 Výstupy plynoucí z diskuse... 4 Proč udržet minimální zastoupení studujících v senátu?... 5 Rejstřík studentských akademických senátů... 6 Akademie múzických umění v Praze... 6 České vysoké učení technické v Praze... 6 Masarykova univerzita... 7 Policejní akademie ČR v Praze... 7 Slezská univerzita v Opavě... 7 Technická univerzita v Liberci... 8 Univerzita Hradec Králové... 8 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně... 8 Univerzita Karlova v Praze... 9 Univerzita obrany v Brně... 9 Univerzita Palackého v Olomouci... 9 Univerzita Pardubice Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoké učení technické v Brně Západočeská univerzita v Plzni Poděkování

4 Nízká účast ve volbách do senátu? výstup z 1. workshopu Workshop vedla Heda Čepelová První workshop probíhal téměř klasickým brainstormingovým způsobem, kdy se zapisovaly podněty na flipchart. Workshop byl dělen do určitých segmentů, které si jednotlivě popíšeme. 1. Proč jsme poprvé šli volit? vlastní kandidatura spolubydlící, kamarád, známý byl v senátu a přiměl mě jít volit elektronická volba přišel mi přiměla mě fakultní/oborová/jiná lobby do senátu nebylo mi to lhostejné, měl jsem od senátu vlastní očekávání 2. Jaké jsou možné důvody pro to, proč někdo nevolí? technické: nedostupnost voleb, málo času na ně nízká informovanost voličstva / akademické obce o tom, že se volby do senátu konají nedostatečná práce volební komise špatná či nejasná organizace voleb kulturní: chybí zájem o dění na škole chybí zájem o volby obecně (viz zastupitelstva, Parlament ČR) chybí zpětná vazba po volbě vede k demotivaci lidem se k volbám nechce systémové: akademický senát nemůže viditelně zasáhnout do života řadového studenta, je odtažitý kandidáti do senátu nejsou osobnosti, nejsou senzační, těžko oslovují činnost senátu je neznámá a vzdálená, obtížně se soudí, kdo z kandidátů by se tam hodil 3

5 Výstupy plynoucí z diskuse Technické důvody lze odstranit relativně snadno. Důležitou roli může sehrát: vhodné načasování a pečlivá organizace voleb zajištění konání voleb i po několik dní včasná a srozumitelná komunikace se studenty, oficiální propagace voleb využití různých komunikačních nástrojů, zejména u* a sociálních sítí (a dále třeba nástěnky, internetová fóra, časopisy) využití místních autorit vyučujících, starších studentů apod. veřejné programy kandidátů a jejich osobní aktivní propagace veřejná diskuse s kandidáty před volbami elektronické volby (+) * Zhruba 1/3 přítomných škol upozorňuje studenty na volby do senátů em. (+) elektronické volby na MU se osvědčily, ale třeba na UJEP ke zvýšení účasti ve volbách nepřispěly. Mohou zpřístupnit volby např. kombinovaným studujícím. Existuje ale významné riziko snížení váhy volebního aktu (pouhé kliknutí z povinnosti, bez rozvážení). Kulturní důvody jsou složitější, důležité je pěstovat kulturu akademické obce. Výhodné se zdá začít u prvních ročníků, jsou tu různé možnosti: přednášky o tom, že vysoká škola není gymnázium aktivní role vyučujících zmocněnec prvního ročníku při akademickém senátu Obecně mohou kulturu akademické obce a volení do senátů podporovat (role samotných studentských senátorů): dílčí popularizační akce k zapojování a šíření informací (např. na pivo se senátory ) průběžný dialog senátorů se studenty-voliči (využití internetových fór, diskusí, ale i fyzického setkávání) systematické vysvětlování toho, co, jak a proč studenti v senátu dělají Důležitým zjištěním je, že každá škola v současné chvíli vyžaduje nejspíš trochu jiné řešení problematiky. Co se někde osvědčilo, nemusí automaticky fungovat jinde! Nástroje lze zkoušet a hledat ty spolehlivější důležité je sdílení zkušeností a jejich podrobná reflexe (např. studenti UJEP označili elektronickou pozvánku k volbám za spam, ale studenti MU ne) 4

6 Proč udržet minimální zastoupení studujících v senátu? výstup z 2. workshopu workshop vedl Miroslav Jašurek Druhý workshop se týkal tématu, které se již několikrát objevilo v návrzích na reformu vysokého školství zákonného zakotvení minimálního podílu studentských zástupců a zástupkyň v akademických senátech. Jednalo se v podstatě o argumentační trénink. Debaty o zastoupení studujících v akademických senátech, jejich aktivitě i účasti ve volbách se nevedou jen v akademických senátech a přímo na vysokých školách, ale také ve veřejném prostoru obecně. Workshop byl proto zaměřen na zlepšení argumentace týkající se tohoto tématu. Hlavní část argumentačního tréninku spočívala ve zjednodušeném britském formátu parlamentní debaty. Tento způsob diskuse spočívá v tom, že účastníci jsou rozděleni na dvě skupiny, přičemž první skupina vláda přichází s návrhem a obhajuje jej, zatímco druhá skupina opozice má za úkol vyargumentovat, proč návrh odmítá. Předmětem debaty byl návrh vládní skupiny, podle kterého by měla být garance minimálního zastoupení studujících v akademických senátech (dnes je to třetina) zrušena a vysoké školy si mohly podíl studentských zástupců určit zcela volně. V diskusi postupně vystupovali tři zástupci "vládní" a tři zástupci "opoziční" strany, všichni vystupující měli na svůj projev tři minuty času. Po ukončení debaty proběhlo vyhodnocení jednotlivých řečí a skupinová diskuse o způsobu argumentace. Hlavní část argumentů vládní strany spočívala ve zvyšování autonomie vysokých škol a možnosti volby složení akademického senátu, zatímco opozice návrh odmítala s tím, že pro účinný studentský hlas je potřeba, aby bylo minimální zastoupení zachováno. V závěru workshopu pak byly diskutovány různé argumentační strategie, jejich výhody a rizika. 5

7 Rejstřík studentských akademických senátů Akademie múzických umění v Praze Počet senátorů celkem: 15 Počet studentských senátorů: 6 Komise v akademickém senátu: - Další možnosti studentské části: - em studentům, web fakulty, nástěnky kateder, fakultní FB, na akademické obci, osobně Jan Skovajsa Barbora Adolfová Apolena Rychlíková Tomáš Krejča České vysoké učení technické v Praze Počet senátorů celkem: 45 Počet studentských senátorů: 18 Komise v akademickém senátu: Další možnosti studentské části: hospodářská, legislativní, pedagogická, pro rozvoj a vědu, pro SÚZ, studentská účast jednoho člena na gremiu rektora em studentům Michaela Kostelecká Vít Hanuš Studentská komora ČVUT v Praze 6

8 Masarykova univerzita Počet senátorů celkem: 46 Počet studentských senátorů: 18 Komise v akademickém senátu: ekonomická, legislativní Další možnosti studentské části: účast jednoho člena na kolegiu rektora, elektronické informační systém Pavel Troubil Eva Majerová Studentská komora AS MU Policejní akademie ČR v Praze Počet senátorů celkem: 18 Počet studentských senátorů: 6 Komise v akademickém senátu: - Další možnosti studentské části: - web, úřední deska Lukáš Miklas Alexandr Strach Slezská univerzita v Opavě Počet senátorů celkem: 22 Počet studentských senátorů: 9 Komise v akademickém senátu: - Další možnosti studentské části: účast jednoho člena na kolegiu rektora upoutávky na monitorech PC v učebnách, velkoplošná obrazovka při vstupech, úřední deska, nástěnka AS, web AS Michal Ševčík Radim Řihák Studentská komora Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě 7

9 Technická univerzita v Liberci Počet senátorů celkem: 21 Počet studentských senátorů: 7 Komise v akademickém senátu: hospodářská, legislativní, pro studijní záležitosti jeden člen v kolegiu rektora, podílí se na fungování Další možnosti studentské části: kolejní rady a studentské hodnocení kvality výuky web školy a fakulty, sociální sítě, Jan Vácha Jakub Pleyer web v přípravě Univerzita Hradec Králové Počet senátorů celkem: 30 Počet studentských senátorů: 15 Komise v akademickém senátu: Další možnosti studentské části: ekonomická, legislativní, IT (se zaměřením na veřejné zakázky) jeden člen v kolegiu rektora, parita úřední desky Aleš Roubal Dagmar Novotná Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Počet senátorů celkem: 40 Počet studentských senátorů: 16 Komise v akademickém senátu: legislativní, ekonomická, kampus, studijní záležitosti Další možnosti studentské části: jeden člen v kolegiu rektora nástěnky, web fakult Antonín Kadlec Dominik Dvořák web SKAS UJEP a přátelé (otevřená skupina) 8

10 Univerzita Karlova v Praze Počet senátorů celkem: 70 Počet studentských senátorů: 34 Komise v akademickém senátu: ediční, ekonomická, legislativní, petiční, sociální, studijní Další možnosti studentské části: - úřední deska, web fakulty Josef Fontana Miroslav Makajev Univerzita obrany v Brně Počet senátorů celkem: 27 Počet studentských senátorů: 9 Komise v akademickém senátu: legislativní Další možnosti studentské části: - nástup, web Stanislav Vaněk David Řezáč (SK RVŠ) Univerzita Palackého v Olomouci Počet senátorů celkem: 24 Počet studentských senátorů: 8 Komise v akademickém senátu: ekonomická, legislativní Další možnosti studentské části: jeden člen v kolegiu rektora - Marek Hodulík (SK RVŠ) 9

11 Univerzita Pardubice Počet senátorů celkem: 39 Počet studentských senátorů: 13 Komise v akademickém senátu: ekonomická, legislativní Další možnosti studentské části: - úřední deska, intranet, dveře frekventovaných učeben, nad rámec o volbách informují i akademičtí pracovníci Martin Šanda Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Počet senátorů celkem: 18 Počet studentských senátorů: 9 Komise v akademickém senátu: ekonomická, legislativní Další možnosti studentské části: jeden člen v kolegiu rektora web univerzity, y, nástěnky, sociální sítě Hana Landová Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Počet senátorů celkem: 38 Počet studentských senátorů: 14 Komise v akademickém senátu: ekonomická, legislativní člen KR, člen KD, člen správní rady pro slučování Další možnosti studentské části: univerzit na nástěnkách, na webu univerzity, na webu senátu Kateřina Polínková Jana Nowaková web skas.vsb.cz Studentská komora Akademického senátu VŠB- TU Ostrava 10

12 Vysoká škola polytechnická Jihlava Počet senátorů celkem: 15 Počet studentských senátorů: 5 Komise v akademickém senátu: - Další možnosti studentské části: součinnost na projektech školy web, IS, nástěnky, FB SK Vlasta Hledíková Michal Pištělka Studentská komora Akademického senátu VŠPJ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Počet senátorů celkem: 11 Počet studentských senátorů: 4 Komise v akademickém senátu: - Další možnosti studentské části: - úření deska Jiří Tomek Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Počet senátorů celkem: 15 Počet studentských senátorů: 6 Komise v akademickém senátu: - Další možnosti studentské části: - maily, plakáty, zainteresovaní kantoři Marie Eliášová 11

13 Vysoké učení technické v Brně Počet senátorů celkem: 27 Počet studentských senátorů: 9 Komise v akademickém senátu: legislativní, ekonomická, pedagogická, komise pro tvůrčí činnost účastní se malého a velkého kolegia rektora, dozorčí Další možnosti studentské části: rada kolejí a menz, knihovní rada i elektronické úřední deska, web fakulty Petra Nováčková Studentská komora Akademického senátu VUT v Brně Západočeská univerzita v Plzni Počet senátorů celkem: 55 Počet studentských senátorů: 17 Komise v akademickém senátu: Další možnosti studentské části: legislativní, rozpočtová, pro studijní a pedagogickou činnost, pro strategii jeden člen v kolegiu rektora, v komisi AS, hromadný , úření deska Helena Morozová (SK RVŠ) web Studentská komora Akademického senátu ZČU (Sk As ZČU) 12

14 Poděkování Závěrečné poděkování patří všem, kdo se aktivně zúčastnili prvního ročníku konference. A jmenovitě také těm, kdo se podíleli na tvorbě tohoto sborníku. Tedy Anetě Kozákové, Martinu Petrusovi a Kateřině Polínkové za tvorbu tabulek, Miroslavu Jašurkovi a Hedě Čepelové za příspěvky k workshopům a Štěpánovi Esterlemu za kompletaci sborníku a v neposlední řadě i dalším členům Komise pro vysokoškolskou samosprávu, kteří celou konferenci připravovali a připomínkovali i tento sborník před jeho vydáním. 13

15 14

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Analýza a návrh PR strategie SK RVŠ. Hugo Kysilka

Analýza a návrh PR strategie SK RVŠ. Hugo Kysilka Analýza a návrh PR strategie SK RVŠ Hugo Kysilka 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Vize... 4 3. Mise... 5 4. Strategie... 6 5. PR strategie... 7 5.1. Organizace PR aktivit... 7 5.2. Komunikační kanály... 7

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL (pohled druhé strany ) Jan Slovák slovak@muni.cz, Brno, leden 2012 Text, který se Vám dostává do ruky, je mojí reakcí na šikovně sepsaný materiál Samuela Zajíčka

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem Jednota českých matematiků a fyziků Sjezdový sborník Ústí nad Labem 2006 ISBN 80 7015 061 0 Předmluva Předkládaný sjezdový sborník shrnuje výsledky činnosti JČMF v období od sjezduvr.2002vopavědosjezduvr.2006vústínadlabem.obsahujeinformace

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., předseda, University of Cambridge Doc. Marie Bohatá,

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více