Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola Český Krumlov Plešivec 249 tel./fax Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2011 / Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Výsledky vzdělávání. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 7. Zapojení školy do mezinárodních programů, vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o grantech 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím, prezentace na veřejnosti 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Český Krumlov Plešivec 249 Sídlo školy: Český Krumlov Právní forma : příspěvková organizace právní subjektivita od IČO IZO Datum zařazení do sítě škol : Zřizovatel : Město Český Krumlov právní forma : obec, IČO Adresa : Náměstí Svornosti Český Krumlov

2 Součásti školy : Školní družina ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 IZO Školní klub ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 IZO Školní jídelna ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 IZO Ředitelka školy : Mgr.Jaroslava Neumannová Telefon / fax : E mail : Typ školy : Úplná s devíti ročníky Spádový obvod školy : Plešivec, sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec Rada školy : rodiče : Jitka Bicková Petr Němec učitelé : Mgr. Jitka Novotná Mgr. Petr Ondřich zřizovatel : Bohumil Florián Romana Šolcová 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2011/2012 Vzdělávací program, podle něhož škola vyučovala : Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 ve všech ročnících. Vzhledem k malému zájmu o lední hokej byla po vzájemné dohodě ukončena spolupráce s hokejovým klubem a zrušena poslední hokejová třída. V popředí zájmu zůstávají jazyky, výchova ke zdravému způsobu života, pohybové aktivity, vztah ke kultuře, k městu a k životnímu prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti mezilidských vztahů. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny. Zájem je především o angličtinu ( na prvním stupni byly letos dva kroužky), méně o němčinu. Volitelné předměty ročník : Německý jazyk

3 Praktika z biologie Mediální výchova Konverzace v angličtině Základy administrativy Informatika je podle ŠVP vyučována jako samostatný předmět v 5. až 9. ročníku. Ve školním vzdělávacím programu je větší prostor pro výuku ve školních dílnách a na pozemku, v osmém a devátém ročníku jsou pracovní činnosti zaměřeny na základy techniky a na přípravu pokrmů. Environmentální výchova vychází z metodického pokynu MŠMT a je přizpůsobena podmínkám školy. Hodně jsou využívány výukové programy střediska ekologické výchovy Šípek. Nové možnosti jsou ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích, které již třetí rok s dobrými zkušenostmi využily třetí třídy. Hledáme možnosti spolupráce s jinými středisky, například s CEV Cassiopeia v Č.Budějovicích. Své místo v environmentální výchově má letní učebna postavená v areálu školy a školní dendrologická stezka. Na škole pracují dva kroužky s přírodovědným zaměřením přírodovědný na 1. stupni a rybářský kroužek, ve kterém jsou děti z 1. i 2.stupně. Ve školním roce 2011/2012 jsme se v souladu s dlouhodobou koncepcí školy snažili rozvíjet trendy minulých let. Pracovníci školy absolvovali řadu seminářů a školení, kterými se snaží napomoci novým směrům ve školství. Vzhledem k tomu, že přibývá dětí s poruchami autistického spektra, všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář věnovaný této problematice. Účast na dalších seminářích a školeních je limitována nedostatkem finančních prostředků, které lze použít na DVPP. Vyhledáváme semináře, kde není nutná finanční spoluúčast a několik vzdělávacích akcí jsme hradili z prostředků projektu EU peníze školám (školení k práci s interaktivní tabulí, finanční gramotnosti, čtenářské a informační gramotnosti a k rozvoji přírodovědné gramotnosti). V metodických sdružení byl prostor k vyjádření k práci podle ŠVP, k navrhovaných standardům učiva, ale i k další aktivitám školy. V novém složení pracovaly předmětové komise na 2.stupni a velmi se osvědčila nově zřízená funkce vedoucího učitele na 2.stupni. Obě oddělení školní družiny tradičně vykonávají dobrou práci s přitažlivou náplní pro děti. Školní klub se naučili postupně a rádi využívat žáci i z 2.stupně. K užitečnému naplnění volného času dětí přispěly zájmové kroužky, jejichž nabídka v podmínkách školy je nadstandardní: Rybářský (1.-9.) Stolní tenis (3.-9.) Hra na kytaru (1.-5.) Přírodovědný (1.-5.) Pěvecký sbor (1.-5.) (pouze do ledna 2012) Šachy (1.-9.) Florbal (1.-5.) Angličtina pro 1.třídy Angličtina pro 2.třídy

4 Gymnastický (1.-5.) Dyslexie (1.-5.) Crazy Reader (6.-9.) Kroužky ŠD Keramika I a II. Fotografický I a II Tvořeníčko Jóga Práci s integrovanými dětmi, s dětmi s výchovnými problémy i s dětmi s poruchami učení se věnovali ve zvýšené míře výchovní poradci a vedení školy. Při řešení problémů nám významně pomáhala psycholožka Šárka Miková a PPP. Od 2.pololetí na školu nastoupila Viola Šímová, která v práci výchovné poradkyně uplatňuje zkušenosti z práce v PPP. Nárůst dětí s různým stupněm zdravotního postižení vyvolal potřebu většího počtu asistentů pedagoga. Pro dva asistenty jsme využili prostředky z projektu EU peníze školám. Na základě dobrých zkušeností z minulých let škola uskutečnila projekt Nanečisto pro žáky budoucích prvních tříd a jejich rodiče. Projekt vedly autorka projektu Šárka Miková a další zkušená lektorky Kateřina Sládková a Bohunka Jochová, na projektu spolupracovaly také učitelky, které budou od září v prvních třídách. Úkolem tohoto projektu je : - poskytnout dítěti delší čas na to, aby si zvyklo na nové prostředí, budoucí paní učitelku a spolužáky - ověřit si, zda je dítě dostatečně zralé - získat návody k domácí přípravě, seznámit rodiče s výchovnými postupy a snadněji mu porozumět - navázat spolupráci s budoucí učitelkou dítěte Projekt probíhal v deseti setkáních od února do května v odpoledních hodinách. Účast rodičů i dětí byla po celou dobu veliká a celý projekt má mezi rodiči značný ohlas. Za prostředky získané městem Český Krumlov v ROP Jihozápad byla na podzim 2011 ukončena rekonstrukce venkovních sportovišť - volejbalové kurty ve školním areálu a víceúčelové hřiště nad školou. 3. Přehled pracovníků školy Pracovník Vzdělání Učitelka Ambrůžková Jana VŠ: Čj-Aj (od ledna 2012 MD) Učitelka Bártová Jitka VŠ : Nš Hv Učitel Boháč Lukáš VŠ: Tech. Tv Učitelka Drechslerová Linda VŠ: Aj Učitel Dvořák Tomáš SŠ: (od února 2012) Učitelka Forstová Jitka VŠ: Nš Učitelka Gallistlová Dana VŠ: Nš - Hv Učitelka Hegrová Eva VŠ: Nš Učitelka Jaklová Veronika VŠ: Ch - Bi Učitelka Josífková Olga VŠ : Nš - Spec. ped., výchovné poradenství Učitelka Kaboňová Hana VŠ: Nš Učitelka Kalivodová Martina VŠ: Nš Učitelka Klímová Veronika VŠ Z D (od ledna 2012 MD)

5 Učitelka Kleplová Pavla VŠ: Nš (od ledna 2012) Učitelka Koubová Lenka VŠ: Nš (od ledna 2012 MD) Učitelka Malečková Iveta VŠ : Nš Učitelka Menoščíková Helena VŠ: ČJ-Ov Učitelka Novotná Jitka VŠ: Bi Tv Učitel Ondřich Petr VŠ: F Informatika Učitelka Řepová Marie VŠ: D Rj (částečný úvazek) Učitelka Skříčilová Jaroslava VŠ: RJ Hv AJ Učitelka Šímová Viola VŠ. Čj D Učitel Škorpík Martin VŠ: M Z Učitelka Špirochová Věra VŠ: Nš Učitelka Šulcová Pavlína VŠ: Nš Zástupce ředitelky Florián Bohumil VŠ: Bi Zzv Ředitelka Neumannová Jaroslava VŠ: Nš Tv, výchovné poradenství Vychovatel Kouba Lukáš ÚSO Vychovatelka Maršánová Hana ÚSO Vychovatelka Schwarzová Eva ÚSO Asistent pedagoga Janoušková Jitka Asistent pedagoga Kadlecová Marie Asistent pedagoga Kouba Lukáš Asistent pedagoga Přibíková Eva Asistent pedagoga Suková Jana Asistent pedagoga Schwarzová Eva Asistent pedagoga Tomková Lenka Účetní Nográdyová Hana ÚSO Vedoucí školní jídelny Vávrová Liběna ÚSO Další pracovníci : 4 uklizečky, školník, 5 kuchařek Nemocnost pracovníků byla nadprůměrná, vždy byl nalezen odpovídající zástup. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd se konal Spádové obvody základních škol byly stanoveny městskou vyhláškou. Počet dětí u zápisu : 73 počet žádostí o odklad školní docházky : 10 Počet žáků v budoucích prvních třídách : 63 (započítány i děti po loňském OŠD) Další děti se do budoucích prvních tříd přihlásily dodatečně (byly u zápisu v jiných školách).

6 Všem žádostem o odklad školní docházky bylo vyhověno, všechny obsahovaly náležitá doporučení. 5. Výsledky vzdělávání Průměrná známka na škole dosáhla hodnoty 1,50. Žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, je 242. Neprospělo 7 žáků (všichni na 2.stupni).. Škola poskytuje péči i integrovaným dětem podle pokynů pedagogicko psychologické poradny. Se všemi integrovanými dětmi se pracuje podle plánu a smlouvy mezi žákem, učitelem a rodiči. V letošním roce bylo na škole 20 integrovaných žáků. Pozornost se věnuje také nadaným žákům i v době mimo vyučování (příprava na soutěže, přijímací zkoušky). Jeden žák složil úspěšně komisionální zkoušku, která ho opravňuje k přestupu z třetí do páté třídy. Každý učitel má své konzultační hodiny, kdy mohou přijít žáci i rodiče. Případy záškoláctví a vážné porušování školního řádu jsme řešili ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu MěÚ (oddělení sociálně právní ochrany dětí). Jedna žákyně deváté třídy absolvovala diagnostický pobyt v DDÚ Homole a jeden žák čtvrté třídy absolvoval internátní pobyt ve Středisku výchovné péče Dukelská, Č.Budějovice. Drobné kázeňské problémy nebyly příliš časté. Nepříjemné je občasné ničení věcí, kdy je velmi obtížné najít viníka (dveře na WC, šatní dvířka, lavice, tabule a podobně). Umístění žáků v soutěžích a předmětových olympiádách Matematický klokan OK Zeměpisná olympiáda OK Olympiáda v českém jazyce OK Matematická olympiáda OK Florbal-okresní kolo hoši krajské kolo hoši Atletická olympiáda 3.místo Pavlín Adam (6.tř.) 4.místo Spáčil Petr (9.tř.) 5.-7.místo Jungvirtová Petra (9.tř.) 5.-7.místo Pavlín Adam (6.tř.) 1.místo ve III. Kategorii 6. místo ve III.kategorii 1. místo Němec Petr (9.tř.) vrh koulí 1.místo Markovcová Tereza (7.tř.) hod míčkem 2.místo Kiripolská Lucie (7.tř.) skok daleký

7 Atletický čtyřboj (1.stupeň) 1.místo Piklová Veronika (4.tř.) 3x (skok daleký, běh na 50 m a vytrvalostní běh) 1.místo Kristián Filip ( tř.) běh na 50 m 3.místo Šmikmátorová Linda ( tř.) hod míčkem Plavecká olympiáda Šachy Krajský přebor dětí kat H10 Turnaj šachových nadějí do 9let Den plný prevence 1.místo Bodláková Agáta (6.tř.) 1.místo Klosse Victoria (7.tř.) 1.místo Gallistlová Pavla (7.tř.) 1.místo Tichý Tomáš (8.tř.) 1.místo štafeta dívky ve III.kategorii 2 x 1.místo družstvo dívek ve III.kategorii v cel. pořadí 2.místo Dominová Věra (6.tř.) 3.místo Schwarz Jan (8.tř.) 3.místo štafeta hoši IV.kategorie 2x 3.místo družstvo hochů ve IV.kategorii v cel. pořadí 1.místo Lukáš Dolanský (4.tř.) 1.místo Lukáš Dolanský 3.místo v kategorii 7.-9.tříd Údaje o přijímacím řízení Povinnou školní docházku ukončilo v deváté třídě 27 žáků a v osmé třídě čtyři žáci. Žáci, kteří vyšli z nižší než deváté třídy, pokračují dále na odborných učilištích. Žáci devátých ročníků : Gymnázium Č. Krumlov 3 Gymnázium J.V.Jirsíka Č.Budějovice 2 Gymnázium olymp. nadějí Č.Budějovice 1 SPŠ strojní a elektro Č.Budějovice 5 SŠ cest. Ruchu Č.Budějovice 2 SŠ stavební, Nerudova, Č.Budějovice 1 SOŠ veterinární Č.B. 1 SOŠ obchodní Husova Č.Budějovice 1 SZŠ a SOU Č.Krumlov 4 Gymnázium a SOU Kaplice 2 SOŠ Velešín 1 SŠ obchodu a služeb Č.Budějovice 1 SŠ letecká a VT Odolená Voda 1 SŠ jazyková Volyně 1 SŠ rybářská Třeboň 1 SZŠ Č.Budějovice 2 VOŠ a PŠ automobilní Č.Budějovice 1 VOŠ Sezimovo Ústí 1

8 Na víceletá gymnázia : z pátého ročníku - hlásilo se 7 přijato 7 ze sedmého ročníku - hlásilo se 2 přijati 2 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Platí údaje uvedené ve 2.části výroční zprávy. Pracovníci školy absolvovali řadu seminářů a školení, kterými se snaží napomoci novým směrům ve školství. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář ke vzdělávání žáků k agresivitě a šikaně, účast na další seminářích a školeních se týkala výuky cizích jazyků, fyziky, etické výchovy, práce s interaktivní tabulí a metod práce s dětmi na 1.stupni školy 7. Zapojení školy do mezinárodních programů, vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o grantech Škola pokračovala v realizaci projektu EU peníze školám v těchto oblastech: 1. Čtenářská a informační gramotnost 2. Prevence rizikového chování 3. Individualizace výuky cizích jazyků 4. Zapojení asistentů pedagoga 5. Vzdělávání pedagogů k finanční gramotnosti, v oblasti digitálních technologií a k rozvoji přírodovědné gramotnosti 6. Inovace výuky prostřednictvím ICT Škola získala grant v rámci Jihočeského krajského programu podpory práce s dětmi a mládeží pro rok Grant je zaměřen na podporu pravidelné zájmové činnosti ve škole. 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím Většina učitelů už používá nové metody i jiné přístupy k žákům. Je dobré, že učitelé sami mají zájem o změnu své práce a tím začínáme školu měnit. Nelze vynechat ani vychovatelky a vychovatele školní družiny, kteří mají ve svých odděleních spoustu nových nápadů a činností. Svoji roli splnil i školní klub. Velmi přínosná je pomoc asistentů pedagoga.

9 Co se podařilo : - seznamovací pobyty 1.A a 1.B (Fontána Hrdoňov), 6.A a 6.B (Jaroměř) - exkurze např. do muzea Fotoateliér Seidel, památky v Praze, - programy k bezpečnosti dětí např. Den plný prevence, Programy k dopravní výchově s DDM a Městskou policií, společný projekt pro tř. 2 stupně věnovaný dopravní výchově ve spolupráci s DDM a BESIP - účast ve výtvarných programech v Boudě - adventní trhy a dílny k Adventu - pokračovat v adopci keňské dívky Mercyline Kegege (příspěvek 7.200,- Kč) - spaní ve škole v průběhu školního roku spojené s projekty - koncert souboru Myšlenka pro rodiče - uspořádat 8. školní ples pro rodiče a bývalé absolventy školy - škola na sněhu tříd 3.B, 4.A a B, 5.A a B a 9.A - netradiční zápis do prvních tříd - Nanečisto pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - účast na akci Kouzelný Krumlov - využití interaktivního hřiště - výjezdy tříd na 1.stupni i 2.stupni - účast v projektu Červená stužka na pomoc boje proti AIDS - společné projekty : - v prvním pololetí vánoční dílny a jarmark pro 1. i 2.stupeň a Den jazyků pro 2.stupeň ve 2.pololetí projekt ke Dni Země pro 1.stupeň a Dopravní výchova pro třídy na 2.stupni - programy SEV Šípek, p.pípala z MP, - patronát 9.tříd nad prvními třídami - sportovní turnaje a soutěže na škole - provoz půjčovny lyží a lyžařského vybavení - zapojení dětí do olympiád a sportovních soutěží - předávání pamětních listů deváté třídě ve spolupráci s místostarostkou J.Zikmundovou - využívat multimediální technologie ve výuce - vzájemné hospitace na 1.i 2.stupni - realizovat plánované aktivity v rámci EU peníze školám - podíl na městském projektu UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ Náměty pro práci v příštím školním roce Kromě tradičních věcí, které se nám osvědčily : - pracovat podle školního vzdělávacího programu a podle potřeby ŠVP zkvalitňovat a doplňovat - pracovat se standardy pro základní vzdělávání - dokončit projektový záměr v programu EU peníze školám - stále pracovat na změně školy

10 - spolupracovat s mateřskými školami a některé věci přenést do výchovně vzdělávací práce na prvním stupni - Zařadit tenisové prvky do hodin tělesné výchovy v 1. a 2.třídách - pokračovat v projektovém vyučování školní projekt, třídní projekty - zařadit prvky osobnostní a sociální výchovy do výchovně vzdělávacího procesu - pokračovat ve vzájemných hospitacích u začínajících učitelů i na 2.stupni - snažit se provádět hodnocení a sebehodnocení vlastní práce a totéž používat při práci s dětmi - využívat pravidelné třídnické hodiny - zabývat se přípravou dalších dílen - věnovat pozornost relaxačním technikám, psychohygieně a regeneraci sil učitelů - utužovat kolektiv pracovníků školy - hledat další možnosti finančního zajištění práce školy (granty, sponzoři apod.) Spolupráce s okolím školy Spolupráce s rodiči je na prvním stupni velmi dobrá, hodně pomáhá projekt Nanečisto, který běží na naší škole již dvanáctým rokem a utváří kolektiv rodičů ještě před tím, než děti přijdou do první třídy. Rodiče se účastní akcí třídy (například výlety, exkurze, školy na sněhu a podobně) a také některé věci vymýšlejí a organizují sami. Na druhém stupni jsou děti samostatnější, spolupráce už není tak intenzivní. Rodiče mají zájem o to, co se ve škole děje a jsou často ochotni škole pomoci. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. S odborem školství, sportu a mládeže a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Města Český Krumlov řešíme věci, které se týkají údržby školy, rozpočtu na mzdy a ONIV i nových zákonů, předpisů a vyhlášek.velmi dobrá je rovněž spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí při řešení problémů s žáky a jejich rodiči. Spolupráce s ostatními institucemi a partnery pedagogicko psychologická poradna, Spirála, knihovna, muzeum, základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Český Červený kříž, Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Středisko ekologické výchovy Šípek, Středisko ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích, o.s. DO SVĚTA Strakonice, o.s. Hafík Č.Budějovice, Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově, PRO-SPORT Český Krumlov.

11 Prezentace na veřejnosti : Všechny zprávy a novinky z naší školy uveřejňujeme na našich webových stránkách Nepravidelně přispíváme do místních novin. Pořádání akcí oznamujeme vyvěšováním plakátů, popř. pozvánkami. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly Poslední inspekce byla provedena v květnu Inspekce ČŠI byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, na realizaci školního vzdělávacího programu v souladu s právními předpisy. V závěrečné zprávě je konstatováno, že škola ve sledovaných oblastech dosahuje požadovaného stavu. Další kontroly prováděla HS ve školní stravovně - nebyly shledány žádné nedostatky. 10. Základní údaje o hospodaření školy Dotace od Městského úřadu ,- Dotace od Krajského úřadu ,40 Mzdové náklady ,- Odvody na soc. a zdrav. pojištění ,- Některé vybrané provozní náklady: Spotřeba tepla ,88 Spotřeba elektrické energie ,60 Vodné a stočné ,70 Učebnice a učební pomůcky ,- Výsledkem hospodaření školy je zisk ,40 Kč. Náklady na investice byly čerpány z fondu reprodukce investičního majetku (Zahradní domek jako sklad vybavení pro víceúčelové hřiště nad školou ,- Kč). Výroční zpráva za rok 2011/12 byla schválena na pedagogické radě dne Usnesením č. 2/12 výroční zprávu schválila Školská rada ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 na jednání školské rady dne Mgr.Jaroslava Neumannová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2013/2014 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015 / 2016 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015 / 2016 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2015/2016 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2014/2015 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Pedagogicko-organizační informace pro školní rok 2013/2014

Pedagogicko-organizační informace pro školní rok 2013/2014 Pedagogicko-organizační informace pro školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit. Ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Hynek Čížek, Konference MAP, Č. Budějovice

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Hynek Čížek, Konference MAP, Č. Budějovice Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji Hynek Čížek, Konference MAP, Č. Budějovice 6. 12. 2017 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více