Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola Český Krumlov Plešivec 249 tel./fax Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2011 / Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Výsledky vzdělávání. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 7. Zapojení školy do mezinárodních programů, vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o grantech 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím, prezentace na veřejnosti 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Český Krumlov Plešivec 249 Sídlo školy: Český Krumlov Právní forma : příspěvková organizace právní subjektivita od IČO IZO Datum zařazení do sítě škol : Zřizovatel : Město Český Krumlov právní forma : obec, IČO Adresa : Náměstí Svornosti Český Krumlov

2 Součásti školy : Školní družina ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 IZO Školní klub ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 IZO Školní jídelna ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 IZO Ředitelka školy : Mgr.Jaroslava Neumannová Telefon / fax : E mail : Typ školy : Úplná s devíti ročníky Spádový obvod školy : Plešivec, sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec Rada školy : rodiče : Jitka Bicková Petr Němec učitelé : Mgr. Jitka Novotná Mgr. Petr Ondřich zřizovatel : Bohumil Florián Romana Šolcová 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2011/2012 Vzdělávací program, podle něhož škola vyučovala : Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 ve všech ročnících. Vzhledem k malému zájmu o lední hokej byla po vzájemné dohodě ukončena spolupráce s hokejovým klubem a zrušena poslední hokejová třída. V popředí zájmu zůstávají jazyky, výchova ke zdravému způsobu života, pohybové aktivity, vztah ke kultuře, k městu a k životnímu prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti mezilidských vztahů. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny. Zájem je především o angličtinu ( na prvním stupni byly letos dva kroužky), méně o němčinu. Volitelné předměty ročník : Německý jazyk

3 Praktika z biologie Mediální výchova Konverzace v angličtině Základy administrativy Informatika je podle ŠVP vyučována jako samostatný předmět v 5. až 9. ročníku. Ve školním vzdělávacím programu je větší prostor pro výuku ve školních dílnách a na pozemku, v osmém a devátém ročníku jsou pracovní činnosti zaměřeny na základy techniky a na přípravu pokrmů. Environmentální výchova vychází z metodického pokynu MŠMT a je přizpůsobena podmínkám školy. Hodně jsou využívány výukové programy střediska ekologické výchovy Šípek. Nové možnosti jsou ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích, které již třetí rok s dobrými zkušenostmi využily třetí třídy. Hledáme možnosti spolupráce s jinými středisky, například s CEV Cassiopeia v Č.Budějovicích. Své místo v environmentální výchově má letní učebna postavená v areálu školy a školní dendrologická stezka. Na škole pracují dva kroužky s přírodovědným zaměřením přírodovědný na 1. stupni a rybářský kroužek, ve kterém jsou děti z 1. i 2.stupně. Ve školním roce 2011/2012 jsme se v souladu s dlouhodobou koncepcí školy snažili rozvíjet trendy minulých let. Pracovníci školy absolvovali řadu seminářů a školení, kterými se snaží napomoci novým směrům ve školství. Vzhledem k tomu, že přibývá dětí s poruchami autistického spektra, všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář věnovaný této problematice. Účast na dalších seminářích a školeních je limitována nedostatkem finančních prostředků, které lze použít na DVPP. Vyhledáváme semináře, kde není nutná finanční spoluúčast a několik vzdělávacích akcí jsme hradili z prostředků projektu EU peníze školám (školení k práci s interaktivní tabulí, finanční gramotnosti, čtenářské a informační gramotnosti a k rozvoji přírodovědné gramotnosti). V metodických sdružení byl prostor k vyjádření k práci podle ŠVP, k navrhovaných standardům učiva, ale i k další aktivitám školy. V novém složení pracovaly předmětové komise na 2.stupni a velmi se osvědčila nově zřízená funkce vedoucího učitele na 2.stupni. Obě oddělení školní družiny tradičně vykonávají dobrou práci s přitažlivou náplní pro děti. Školní klub se naučili postupně a rádi využívat žáci i z 2.stupně. K užitečnému naplnění volného času dětí přispěly zájmové kroužky, jejichž nabídka v podmínkách školy je nadstandardní: Rybářský (1.-9.) Stolní tenis (3.-9.) Hra na kytaru (1.-5.) Přírodovědný (1.-5.) Pěvecký sbor (1.-5.) (pouze do ledna 2012) Šachy (1.-9.) Florbal (1.-5.) Angličtina pro 1.třídy Angličtina pro 2.třídy

4 Gymnastický (1.-5.) Dyslexie (1.-5.) Crazy Reader (6.-9.) Kroužky ŠD Keramika I a II. Fotografický I a II Tvořeníčko Jóga Práci s integrovanými dětmi, s dětmi s výchovnými problémy i s dětmi s poruchami učení se věnovali ve zvýšené míře výchovní poradci a vedení školy. Při řešení problémů nám významně pomáhala psycholožka Šárka Miková a PPP. Od 2.pololetí na školu nastoupila Viola Šímová, která v práci výchovné poradkyně uplatňuje zkušenosti z práce v PPP. Nárůst dětí s různým stupněm zdravotního postižení vyvolal potřebu většího počtu asistentů pedagoga. Pro dva asistenty jsme využili prostředky z projektu EU peníze školám. Na základě dobrých zkušeností z minulých let škola uskutečnila projekt Nanečisto pro žáky budoucích prvních tříd a jejich rodiče. Projekt vedly autorka projektu Šárka Miková a další zkušená lektorky Kateřina Sládková a Bohunka Jochová, na projektu spolupracovaly také učitelky, které budou od září v prvních třídách. Úkolem tohoto projektu je : - poskytnout dítěti delší čas na to, aby si zvyklo na nové prostředí, budoucí paní učitelku a spolužáky - ověřit si, zda je dítě dostatečně zralé - získat návody k domácí přípravě, seznámit rodiče s výchovnými postupy a snadněji mu porozumět - navázat spolupráci s budoucí učitelkou dítěte Projekt probíhal v deseti setkáních od února do května v odpoledních hodinách. Účast rodičů i dětí byla po celou dobu veliká a celý projekt má mezi rodiči značný ohlas. Za prostředky získané městem Český Krumlov v ROP Jihozápad byla na podzim 2011 ukončena rekonstrukce venkovních sportovišť - volejbalové kurty ve školním areálu a víceúčelové hřiště nad školou. 3. Přehled pracovníků školy Pracovník Vzdělání Učitelka Ambrůžková Jana VŠ: Čj-Aj (od ledna 2012 MD) Učitelka Bártová Jitka VŠ : Nš Hv Učitel Boháč Lukáš VŠ: Tech. Tv Učitelka Drechslerová Linda VŠ: Aj Učitel Dvořák Tomáš SŠ: (od února 2012) Učitelka Forstová Jitka VŠ: Nš Učitelka Gallistlová Dana VŠ: Nš - Hv Učitelka Hegrová Eva VŠ: Nš Učitelka Jaklová Veronika VŠ: Ch - Bi Učitelka Josífková Olga VŠ : Nš - Spec. ped., výchovné poradenství Učitelka Kaboňová Hana VŠ: Nš Učitelka Kalivodová Martina VŠ: Nš Učitelka Klímová Veronika VŠ Z D (od ledna 2012 MD)

5 Učitelka Kleplová Pavla VŠ: Nš (od ledna 2012) Učitelka Koubová Lenka VŠ: Nš (od ledna 2012 MD) Učitelka Malečková Iveta VŠ : Nš Učitelka Menoščíková Helena VŠ: ČJ-Ov Učitelka Novotná Jitka VŠ: Bi Tv Učitel Ondřich Petr VŠ: F Informatika Učitelka Řepová Marie VŠ: D Rj (částečný úvazek) Učitelka Skříčilová Jaroslava VŠ: RJ Hv AJ Učitelka Šímová Viola VŠ. Čj D Učitel Škorpík Martin VŠ: M Z Učitelka Špirochová Věra VŠ: Nš Učitelka Šulcová Pavlína VŠ: Nš Zástupce ředitelky Florián Bohumil VŠ: Bi Zzv Ředitelka Neumannová Jaroslava VŠ: Nš Tv, výchovné poradenství Vychovatel Kouba Lukáš ÚSO Vychovatelka Maršánová Hana ÚSO Vychovatelka Schwarzová Eva ÚSO Asistent pedagoga Janoušková Jitka Asistent pedagoga Kadlecová Marie Asistent pedagoga Kouba Lukáš Asistent pedagoga Přibíková Eva Asistent pedagoga Suková Jana Asistent pedagoga Schwarzová Eva Asistent pedagoga Tomková Lenka Účetní Nográdyová Hana ÚSO Vedoucí školní jídelny Vávrová Liběna ÚSO Další pracovníci : 4 uklizečky, školník, 5 kuchařek Nemocnost pracovníků byla nadprůměrná, vždy byl nalezen odpovídající zástup. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd se konal Spádové obvody základních škol byly stanoveny městskou vyhláškou. Počet dětí u zápisu : 73 počet žádostí o odklad školní docházky : 10 Počet žáků v budoucích prvních třídách : 63 (započítány i děti po loňském OŠD) Další děti se do budoucích prvních tříd přihlásily dodatečně (byly u zápisu v jiných školách).

6 Všem žádostem o odklad školní docházky bylo vyhověno, všechny obsahovaly náležitá doporučení. 5. Výsledky vzdělávání Průměrná známka na škole dosáhla hodnoty 1,50. Žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, je 242. Neprospělo 7 žáků (všichni na 2.stupni).. Škola poskytuje péči i integrovaným dětem podle pokynů pedagogicko psychologické poradny. Se všemi integrovanými dětmi se pracuje podle plánu a smlouvy mezi žákem, učitelem a rodiči. V letošním roce bylo na škole 20 integrovaných žáků. Pozornost se věnuje také nadaným žákům i v době mimo vyučování (příprava na soutěže, přijímací zkoušky). Jeden žák složil úspěšně komisionální zkoušku, která ho opravňuje k přestupu z třetí do páté třídy. Každý učitel má své konzultační hodiny, kdy mohou přijít žáci i rodiče. Případy záškoláctví a vážné porušování školního řádu jsme řešili ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu MěÚ (oddělení sociálně právní ochrany dětí). Jedna žákyně deváté třídy absolvovala diagnostický pobyt v DDÚ Homole a jeden žák čtvrté třídy absolvoval internátní pobyt ve Středisku výchovné péče Dukelská, Č.Budějovice. Drobné kázeňské problémy nebyly příliš časté. Nepříjemné je občasné ničení věcí, kdy je velmi obtížné najít viníka (dveře na WC, šatní dvířka, lavice, tabule a podobně). Umístění žáků v soutěžích a předmětových olympiádách Matematický klokan OK Zeměpisná olympiáda OK Olympiáda v českém jazyce OK Matematická olympiáda OK Florbal-okresní kolo hoši krajské kolo hoši Atletická olympiáda 3.místo Pavlín Adam (6.tř.) 4.místo Spáčil Petr (9.tř.) 5.-7.místo Jungvirtová Petra (9.tř.) 5.-7.místo Pavlín Adam (6.tř.) 1.místo ve III. Kategorii 6. místo ve III.kategorii 1. místo Němec Petr (9.tř.) vrh koulí 1.místo Markovcová Tereza (7.tř.) hod míčkem 2.místo Kiripolská Lucie (7.tř.) skok daleký

7 Atletický čtyřboj (1.stupeň) 1.místo Piklová Veronika (4.tř.) 3x (skok daleký, běh na 50 m a vytrvalostní běh) 1.místo Kristián Filip ( tř.) běh na 50 m 3.místo Šmikmátorová Linda ( tř.) hod míčkem Plavecká olympiáda Šachy Krajský přebor dětí kat H10 Turnaj šachových nadějí do 9let Den plný prevence 1.místo Bodláková Agáta (6.tř.) 1.místo Klosse Victoria (7.tř.) 1.místo Gallistlová Pavla (7.tř.) 1.místo Tichý Tomáš (8.tř.) 1.místo štafeta dívky ve III.kategorii 2 x 1.místo družstvo dívek ve III.kategorii v cel. pořadí 2.místo Dominová Věra (6.tř.) 3.místo Schwarz Jan (8.tř.) 3.místo štafeta hoši IV.kategorie 2x 3.místo družstvo hochů ve IV.kategorii v cel. pořadí 1.místo Lukáš Dolanský (4.tř.) 1.místo Lukáš Dolanský 3.místo v kategorii 7.-9.tříd Údaje o přijímacím řízení Povinnou školní docházku ukončilo v deváté třídě 27 žáků a v osmé třídě čtyři žáci. Žáci, kteří vyšli z nižší než deváté třídy, pokračují dále na odborných učilištích. Žáci devátých ročníků : Gymnázium Č. Krumlov 3 Gymnázium J.V.Jirsíka Č.Budějovice 2 Gymnázium olymp. nadějí Č.Budějovice 1 SPŠ strojní a elektro Č.Budějovice 5 SŠ cest. Ruchu Č.Budějovice 2 SŠ stavební, Nerudova, Č.Budějovice 1 SOŠ veterinární Č.B. 1 SOŠ obchodní Husova Č.Budějovice 1 SZŠ a SOU Č.Krumlov 4 Gymnázium a SOU Kaplice 2 SOŠ Velešín 1 SŠ obchodu a služeb Č.Budějovice 1 SŠ letecká a VT Odolená Voda 1 SŠ jazyková Volyně 1 SŠ rybářská Třeboň 1 SZŠ Č.Budějovice 2 VOŠ a PŠ automobilní Č.Budějovice 1 VOŠ Sezimovo Ústí 1

8 Na víceletá gymnázia : z pátého ročníku - hlásilo se 7 přijato 7 ze sedmého ročníku - hlásilo se 2 přijati 2 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Platí údaje uvedené ve 2.části výroční zprávy. Pracovníci školy absolvovali řadu seminářů a školení, kterými se snaží napomoci novým směrům ve školství. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář ke vzdělávání žáků k agresivitě a šikaně, účast na další seminářích a školeních se týkala výuky cizích jazyků, fyziky, etické výchovy, práce s interaktivní tabulí a metod práce s dětmi na 1.stupni školy 7. Zapojení školy do mezinárodních programů, vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o grantech Škola pokračovala v realizaci projektu EU peníze školám v těchto oblastech: 1. Čtenářská a informační gramotnost 2. Prevence rizikového chování 3. Individualizace výuky cizích jazyků 4. Zapojení asistentů pedagoga 5. Vzdělávání pedagogů k finanční gramotnosti, v oblasti digitálních technologií a k rozvoji přírodovědné gramotnosti 6. Inovace výuky prostřednictvím ICT Škola získala grant v rámci Jihočeského krajského programu podpory práce s dětmi a mládeží pro rok Grant je zaměřen na podporu pravidelné zájmové činnosti ve škole. 8. Aktivity školy, spolupráce s okolím Většina učitelů už používá nové metody i jiné přístupy k žákům. Je dobré, že učitelé sami mají zájem o změnu své práce a tím začínáme školu měnit. Nelze vynechat ani vychovatelky a vychovatele školní družiny, kteří mají ve svých odděleních spoustu nových nápadů a činností. Svoji roli splnil i školní klub. Velmi přínosná je pomoc asistentů pedagoga.

9 Co se podařilo : - seznamovací pobyty 1.A a 1.B (Fontána Hrdoňov), 6.A a 6.B (Jaroměř) - exkurze např. do muzea Fotoateliér Seidel, památky v Praze, - programy k bezpečnosti dětí např. Den plný prevence, Programy k dopravní výchově s DDM a Městskou policií, společný projekt pro tř. 2 stupně věnovaný dopravní výchově ve spolupráci s DDM a BESIP - účast ve výtvarných programech v Boudě - adventní trhy a dílny k Adventu - pokračovat v adopci keňské dívky Mercyline Kegege (příspěvek 7.200,- Kč) - spaní ve škole v průběhu školního roku spojené s projekty - koncert souboru Myšlenka pro rodiče - uspořádat 8. školní ples pro rodiče a bývalé absolventy školy - škola na sněhu tříd 3.B, 4.A a B, 5.A a B a 9.A - netradiční zápis do prvních tříd - Nanečisto pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - účast na akci Kouzelný Krumlov - využití interaktivního hřiště - výjezdy tříd na 1.stupni i 2.stupni - účast v projektu Červená stužka na pomoc boje proti AIDS - společné projekty : - v prvním pololetí vánoční dílny a jarmark pro 1. i 2.stupeň a Den jazyků pro 2.stupeň ve 2.pololetí projekt ke Dni Země pro 1.stupeň a Dopravní výchova pro třídy na 2.stupni - programy SEV Šípek, p.pípala z MP, - patronát 9.tříd nad prvními třídami - sportovní turnaje a soutěže na škole - provoz půjčovny lyží a lyžařského vybavení - zapojení dětí do olympiád a sportovních soutěží - předávání pamětních listů deváté třídě ve spolupráci s místostarostkou J.Zikmundovou - využívat multimediální technologie ve výuce - vzájemné hospitace na 1.i 2.stupni - realizovat plánované aktivity v rámci EU peníze školám - podíl na městském projektu UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ Náměty pro práci v příštím školním roce Kromě tradičních věcí, které se nám osvědčily : - pracovat podle školního vzdělávacího programu a podle potřeby ŠVP zkvalitňovat a doplňovat - pracovat se standardy pro základní vzdělávání - dokončit projektový záměr v programu EU peníze školám - stále pracovat na změně školy

10 - spolupracovat s mateřskými školami a některé věci přenést do výchovně vzdělávací práce na prvním stupni - Zařadit tenisové prvky do hodin tělesné výchovy v 1. a 2.třídách - pokračovat v projektovém vyučování školní projekt, třídní projekty - zařadit prvky osobnostní a sociální výchovy do výchovně vzdělávacího procesu - pokračovat ve vzájemných hospitacích u začínajících učitelů i na 2.stupni - snažit se provádět hodnocení a sebehodnocení vlastní práce a totéž používat při práci s dětmi - využívat pravidelné třídnické hodiny - zabývat se přípravou dalších dílen - věnovat pozornost relaxačním technikám, psychohygieně a regeneraci sil učitelů - utužovat kolektiv pracovníků školy - hledat další možnosti finančního zajištění práce školy (granty, sponzoři apod.) Spolupráce s okolím školy Spolupráce s rodiči je na prvním stupni velmi dobrá, hodně pomáhá projekt Nanečisto, který běží na naší škole již dvanáctým rokem a utváří kolektiv rodičů ještě před tím, než děti přijdou do první třídy. Rodiče se účastní akcí třídy (například výlety, exkurze, školy na sněhu a podobně) a také některé věci vymýšlejí a organizují sami. Na druhém stupni jsou děti samostatnější, spolupráce už není tak intenzivní. Rodiče mají zájem o to, co se ve škole děje a jsou často ochotni škole pomoci. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. S odborem školství, sportu a mládeže a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Města Český Krumlov řešíme věci, které se týkají údržby školy, rozpočtu na mzdy a ONIV i nových zákonů, předpisů a vyhlášek.velmi dobrá je rovněž spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí při řešení problémů s žáky a jejich rodiči. Spolupráce s ostatními institucemi a partnery pedagogicko psychologická poradna, Spirála, knihovna, muzeum, základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Český Červený kříž, Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Středisko ekologické výchovy Šípek, Středisko ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích, o.s. DO SVĚTA Strakonice, o.s. Hafík Č.Budějovice, Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově, PRO-SPORT Český Krumlov.

11 Prezentace na veřejnosti : Všechny zprávy a novinky z naší školy uveřejňujeme na našich webových stránkách Nepravidelně přispíváme do místních novin. Pořádání akcí oznamujeme vyvěšováním plakátů, popř. pozvánkami. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly Poslední inspekce byla provedena v květnu Inspekce ČŠI byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, na realizaci školního vzdělávacího programu v souladu s právními předpisy. V závěrečné zprávě je konstatováno, že škola ve sledovaných oblastech dosahuje požadovaného stavu. Další kontroly prováděla HS ve školní stravovně - nebyly shledány žádné nedostatky. 10. Základní údaje o hospodaření školy Dotace od Městského úřadu ,- Dotace od Krajského úřadu ,40 Mzdové náklady ,- Odvody na soc. a zdrav. pojištění ,- Některé vybrané provozní náklady: Spotřeba tepla ,88 Spotřeba elektrické energie ,60 Vodné a stočné ,70 Učebnice a učební pomůcky ,- Výsledkem hospodaření školy je zisk ,40 Kč. Náklady na investice byly čerpány z fondu reprodukce investičního majetku (Zahradní domek jako sklad vybavení pro víceúčelové hřiště nad školou ,- Kč). Výroční zpráva za rok 2011/12 byla schválena na pedagogické radě dne Usnesením č. 2/12 výroční zprávu schválila Školská rada ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 na jednání školské rady dne Mgr.Jaroslava Neumannová ředitelka školy

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více