Seznam rozpočtových opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam rozpočtových opatření"

Transkript

1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 1 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní /13 Rada 0,00 0, ,00 prostředí Rozpočtové opatření č. 2 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství a /13 Rada 0,00 0, ,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č. 3 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 4 - dotace MF - UZ 98008, UZ /13 Rada , ,20 0,00 Rozpočtové opatření č. 5 - dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č. 6 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 7 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a ,00 cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,00 prostředí /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č. 9 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci a do oblasti Majetek - projekty z IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", Transformace DOZP Stod - II. etapa" Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,20 ukazatelů Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální /13 Rada 0,00 0, ,00 projekty do oblasti Informatika /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazného ukazatele Odbor ekonomický

2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) /13 Rada 0,00 0, ,00 Poznámka Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č Kultura - navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele Rozpočtové opatření č přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Regionální rozvoj - pořízení výstavního systému /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ /13 Rada 0, ,01 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, /13 Rada 0, ,89 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci II. globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 OP VK /13 Rada 0, ,50 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na projekty technické pomoci OP VK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ,00 ukazatelů /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Informatika Odbor ekonomický

3 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové /13 Rada 0,00 0, ,00 řízení a IZS - Dotace CAS /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - Individuální projekty - 0,00 projekty OŠMS /13 Rada , ,17 Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu PK 0,00 Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad v roce /13 Rada , ,17 0,00 Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK /13 Rada 0, ,47 0,00 Rozpočtové opatření č navýšení finančních prostředků o zůstatek dotací z minulých let - projekt Zvýšení kvality řízení na KÚPK, projekt Partnerství Comenius Regio, projekt Podpora sociálních služeb v PK /13 Rada , ,41 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33024, UZ 33031, UZ 33038, UZ /13 Rada , ,60 0, , UZ 33166, UZ 33215, UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a 14. souhrnná žádost o /13 Rada , ,98 0,00 platbu - I. globální grant v oblasti podpory 1.3, UZ souhrnná žádost o platbu - I. globální grant v oblasti podpory 3.2 OP VK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR ,52 Svobodný stát Bavorsko projekt Technická pomoc ČR (kód 85) - Plzeňský kraj /13 Rada , ,11 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ II. globální granty v oblastech podpory 1.1, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u /13 Rada 0,00 0, ,35 p.o. - UZ 33030, UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekty Technické pomoci /13 Rada , ,44 0,00 OP VK v oblastech podpory 5.1, 5.2, etapa Odbor ekonomický

4 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - dotace MPSV - UZ 13233, /13 Rada , ,76 0,00 navýšení finančních vztahů u p.o. - projekt z OP LZZ "Krok do života 1" Rozpočtové opatření č DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava /13 Rada 0, , ,00 Rozpočtové opatření č navýšení výdajů v oblasti IT a v obl. VS - OIT z prostředků uložených v RF PK (určených pro OIT a OSV) a přesun z OSV do oblasti VS - OIT /13 Rada 0, ,00 Rozpočtové opatření č navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků 0,00 uložených v Rezervním fondu PK (určených pro oblasti Majetek), navýšení závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ,00 ukazatelů /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK ,00 Regiontour, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální ,00 věci, přesun v rámci oblasti Majetek - projekty IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", "Transformace DOZP Stod - II. etapa" /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,00 prostředí /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt z OP LZZ "Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji" Odbor ekonomický

5 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,90 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,80 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33031, UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33353, UZ Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných /13 Rada 0,00 0, ,00 ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti ,00 Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z obl. Individuální projekty do oblastí FPEU a ,00 ŠMS, správce rozpočtu Školství a přesun v rámci oblasti ŠMS, správce rozpočtu Školství, změny záv. ukazatelů - projekty spolufinancované z EU Odbor ekonomický

6 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů /13 Rada , ,00 0,00 právnických osob za rok /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální ,00 projekty do oblasti Informatika /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Bezpečný kraj do oblasti Školství a ,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0, ,96 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ Rozpočtové opatření č. 76 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba /13 Rada 0,00 0, ,87 silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti ,00 Školství a tělovýchova, změna zavazných ukazatelů /13 Rada , ,03 Rozpočtové opatření č. 78 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK SPŠ dopravní, 0,00 Plzeň /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové ,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt OPLZZ "Podpora /13 Rada , ,00 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek /13 Rada 0,00 0, ,00 projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa" Odbor ekonomický

7 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR ,96 Svobodný stát Bavorsko projekt Technická pomoc ČR (kód 86) - Plzeňský kraj /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti ,00 Majetek, přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I ,00 etapa" /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŽP - Ekologické projekty, V přírodě s přírodou - navýšení ,00 závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v rámci oblasti ,00 Zastupitelé, navýšení závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z IOP - ICT služby technologického centra ,00 Plzeňského kraje - část I, III, IV a V /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace od Úřadu vlády ČR - ÚZ /13 Rada , , ,90 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP /13 Rada , ,60 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ projekty Informovaný senior 0,00 II. a "Prevence předlužení obyvatel PK" /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - projekt OPLZZ Personální strategie ,65 efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0, ,24 Rozpočtové opatření č dotace z Komunitárního programu - projekt SEED /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33122, UZ 33163, UZ Odbor ekonomický

8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,65 0,00 Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání za rok /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - PSOV - neinvestiční dotace /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ 34053, 34070, Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce /13 Rada 0,00 0, ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č. 105 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní 0,00 gymnázium, Plzeň, Táborská /13 Rada , ,87 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - navýšení závazného ukazatele u ZZS PK, /13 Rada 0,00 0, ,00 p.o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MZ - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u 0,00 ZZS PK, p.o /13 Rada , ,71 0, /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ SŽOP - globální grant 3.2 OPVK; UZ 33030, UZ SŽOP - II. globální granty 1.1, 1.2, 1.3 OPVK Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných ukazatelů u PO kraje Odbor ekonomický

9 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Krizové /13 Rada 0,00 0, ,00 řízení a IZS - Dotace obcím na řešení povodně v červnu /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat ,67 Rokycany - Hrádek, úsek 1 a Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 114 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,67 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,17 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,80 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,80 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zdravotnictví, správce rozpočtu ZDR do oblasti Vnitřní správa ZDR, správce rozpočtu ZDR /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Výstavba Klatovské nemocnice /13 Rada 0,00 0, ,00 od r /13 Rada , ,32 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Most ev.č ,03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 122 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,42 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Dotace MK - UZ Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví Odbor ekonomický

10 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ 14004, dotace MF - UZ a přesun /13 Rada , , ,00 z oblasti Krizové řízení a IZS do oblasti Regionální rozvoj Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna /13 Rada 0,00 0, ,00 závazného ukazatele /13 Rada 0, ,00 0,00 Rozpočtové opatření č rozdělení disponibilního zůstatku r /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,52 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti Majetek, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o /13 Rada 0,00 0, ,25 projekty z II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,15 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o 0,00 platbu - I. GG 3.2 OP VK, UZ a 6. souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MZe - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada , ,20 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-, Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji Odbor ekonomický

11 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna /13 Rada 0,00 0, ,00 závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,56 prostředí /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/201 Manětín ,86 průtah /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 145 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,86 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví, ,00 snížení závazného ukazatele ZZS PK, p.o /13 Rada , ,23 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt z OP LZZ Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti ,00 Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt z IOP Transformace DOZP /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ a navýšení finančních vztahů 0,00 u p.o /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - Finanční dar obci Kunějovice 0,00 na odstranění a zmírnění následků povodní a rozhodnutí o účelu k použití nevyužitého čistého výtěžku veřejné sbírky obce Šťáhlavy /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh ,97 Domažlická - Křimická v Plzni /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 152 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,97 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti ,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura ,00 a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch a přesuny v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Odbor ekonomický

12 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,20 ukazatelů Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství /13 Rada 0,00 0, ,00 a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení záv. ukazatele - projekt spolufinancovaný z EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna ,00 závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti ,00 Majetek - projekt IOP Transformace DOZP Stod - I. etapa /13 Rada 0, , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení výdajové části rozpočtu PK v oblasti Individuální projekty, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/0228 Přeložka ,54 Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) a III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 162 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,65 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Rekonstrukce II/ ,05 Meclov, Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice a Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň - sever - Bor /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 164 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,10 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Muzeum Šumavy ,46 přístavba, nástavba a stavební úpravy /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MD - UZ Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy Odbor ekonomický

13 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 170 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum ,46 Šumavy Sušice /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce ,00 rozpočtu Cestovní ruch /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - projekt IOP Transformace DOZP Stod ,00 II. etapa - 1. ŽoP /13 Rada , ,50 0,00 Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č Tělovýchova - Talent - navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,00 ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj - havarijní ,00 stavy a naléhavé potřeby - investiční dotace /13 Rada , ,07 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekt Technická pomoc 0,00 OP VK oblast podpory etapa - 2. ŽoP /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MMR - UZ 17007, /13 Rada , ,19 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPO - UZ Program EFEKT /13 Rada , ,41 0,00 Rozpočtové opatření č vratka dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika, přesun v rámci oblasti Informatika Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, přesun z oblasti Majetek do oblasti Individuální projekty, změna závazných ukazatelů Odbor ekonomický

14 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,35 0,00 Rozpočtové opatření č vratka dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna /13 Rada 0,00 0, ,00 závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných ,00 ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,57 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33019, OPVK - Podpora /13 Rada , ,00 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Stálá muzejní ,26 expozice Příroda pro budoucnost /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z IOP - UZ 17871, UZ a dotace z ,91 Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko projekt Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj - Dolní Bavorsko /13 Rada , ,64 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a 14. SŽOP - globální 0,00 grant 3.2 OPVK /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové ,00 oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u ,80 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Odbor ekonomický

15 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ , UZ ; navýšení ,00 finančních vztahů u p.o. - UZ 13307; přesun v rámci oblasti Soc. věci, změna závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ Neinvestiční transfery krajům 0,00 a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 199 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum Dr ,26 Bohuslava Horáka v Rokycanech /13 Rada , ,40 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33031, UZ 33044, UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova /13 Rada , , ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů, uložení odvodu SOU Domažlice /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,64 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni Rozpočtové opatření č. 206 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Bezpečný kraj - investiční dotace městům a obcím PK /13 Rada 0, ,93 Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - přesun finančních prostředků z 0,00 Rezervního fondu PK do oblasti Zdravotnictví - SOHZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ 34053, /13 Rada , ,40 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Odbor ekonomický

16 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) /13 Rada , ,85 0,00 OPVK Poznámka Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada , ,96 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Zlepšení systému povodňové služby v 0,00 PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Krizové řízení a IZS - navýšení finančního vztahu u SÚS ,35 PK - UZ Povodně /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,50 prostředí Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1, 1.2 OP VK a UZ souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Sociální věci do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Sociální věci, z oblasti Zdravotnictví do /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Zdravotnictví /13 Rada , ,95 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekty Technické pomoci OP VK v oblastech podpory 5.2, etapa /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných /13 Rada , ,00 0,00 ukazatelů u PO kraje /13 Rada , ,20 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - Klatovská nemocnice a.s. - 0,00 SOHZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 222 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Dům dětí a ,89 mládeže, Horažďovice, Zámek /13 Rada , ,65 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a 0,00 Střední odborná škola, Plasy /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Odbor ekonomický

17 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,20 Rozpočtové opatření č Kultura - přesuny, navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 230 přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti /13 Rada 0,00 0, ,52 Informatika do rozpočtové oblasti Doprava a Vnitřní správa, OIT Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,00 ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a UZ Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt z OP LZZ Podpora /13 Rada , ,15 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce /13 Rada 0,00 0, ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV ČR - projekt z Operačního programu Lidské ,09 zdroje a zaměstnanost - Školicí středisko Plzeňského kraje - EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční Spoluprolupráce Cíl ,79 ČR - Svobodný stát Bavorsko projekt PK a Horní Falc - evropští sousedé /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,00 prostředí /13 Rada , ,14 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o 0,00 platbu - II. GG 1.1 OP VK, 9. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ souhrnná žádost o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z IOP - Digitální mapa veřejné správy ,00 Plzeňského kraje - část II /13 Rada , ,86 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a dotace MMR - UZ Odbor ekonomický

18 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,24 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Zahrada otevřená - Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MZe - UZ /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,42 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice a Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa Rozpočtové opatření č. 244 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,40 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - přijaté finanční prostředky 0,00 za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 247 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum ,62 Českého lesa v Tachově /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 248 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a ,55 Střední odborná škola, Plasy /13 Rada , ,44 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště ,44 chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Fondy a programy EU do oblasti ,00 Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura - výstava Šumava - Zelená střecha Evropy /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt OPLZZ Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF ČR - UZ /13 Rada 0,00 0, ,22 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova Odbor ekonomický

19 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Bezpečný kraj a z oblasti Zastupitelé do /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 255 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, /13 Rada 0,00 0, ,50 Oselce /13 Rada 0,00 0, ,51 Rozpočtové opatření č přesun oblasti Ostatní financování do oblasti Životní prostředí - projekt Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun FP z rozp. obl. Individuální projekty do obl ,00 Sociální věci - projekty z IOP - Transformace DOZP Stod - I. etapa a II. etapa, přesun v rámci obl. Sociální věci, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,85 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Sanace kontaminovaného území Plzeň ,40 - Libušín, Sanace kontaminovaného území Koloveč /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ,10 ukazatelů /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33019, OPVK - Podpora 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 262 přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti ,00 Vnitřní správa OIT /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p. o. - UZ , /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti ,00 Doprava, změna závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat ,17 Rokycany - Hrádek, úsek /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 266 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,17 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,66 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ 98297, UZ Odbor ekonomický

20 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,08 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1 OP VK, 10. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, 10. 0,00 souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 OP VK Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekty Technické pomoci /13 Rada 7 459, ,89 0,00 OP VK v oblastech podpory etapa /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh /13 Rada 0,00 0, ,91 Domažlická - Křimická v Plzni Rozpočtové opatření č. 272 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a /13 Rada 0,00 0, ,91 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,56 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MMR - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Víceúčelový objekt ,50 pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání - Střední škola Horní Bříza /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 275 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, ,50 Horní Bříza, U Klubu /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Do Plzeňského kraje ,95 za přírodou, tradicemi a gastronomií, Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy, Pohledy do minulosti PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 277 a uložení odvodu p. o. Muzeum Šumavy Sušice a ,33 Západočeské muzeum v Plzni /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/230 Nepomuk ,99 Přeštice /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 279 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,74 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŽP - UZ Odbor ekonomický

21 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) /13 Rada 0,00 0, ,00 Poznámka Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - dotace z dotačního programu Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou /14 Rada , ,94 0,00 Rozpočtové opatření č vratky dotací MV - UZ 14004, MZE - UZ a MŠMT - UZ 33025, UZ 33163, UZ a finanční vypořádání dotací z MŠMT - UZ /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Dotace MVČR (ÚZ 14021) - projekt SEED; přesun fin ,07 prostředků z oblasti Vnitřní správa - IT a z oblasti Vnitřní správa - VVŽÚ do oblasti Informatika, přesun v rámci OIT, přesun v rámci Vnitřní správa - IT /14 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č čerpání a splátka revolvingového úvěru u 0,00 Raiffeisenbank a.s. *) /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - projekt IOP Transformace DOZP Stod ,00 I. etapa /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z rozpočtové oblasti OVVŽÚ do rozpočtové ,00 oblasti Vnitřní správa ODSH, snížení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u ,05 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory /14 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - projekt IOP Transformace DOZP Stod - I. 0,00 a II. etapa - ISPROFIN k /14 Rada 0,00 0, ,84 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtu PK Celkový součet , , ,25 *) RO se týká rozpočtových položek 8113, 8114 Odbor ekonomický

22 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 2 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak Pol. Název účelového znaku Částka dotace Čerpání % plnění Poskytovatel Podpora koordinátorů romských poradců , ,00 99,33% ÚV ČR IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B - NIV , ,00 - MPSV Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , ,23 66,77% MPSV Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , ,00 93,44% MPSV IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B - IV , ,16 97,86% MPSV Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ,00 100,00% MV Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU , ,00 11,15% MV Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU , ,65 - MV Podpora prevence kriminality - program č neinvestice , ,35 89,64% MV CIP ICT PSP - popora informační společnosti , ,44 100,00% MV Neinvestiční transfery krajům a hl.m.praze podle usnesení vlády k povodním , ,00 98,20% MV Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice ,00 0,00 0,00% MV Program péče o krajinu , ,00 100,00% MŽP Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č EU NIV , ,00 100,00% MŽP Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU NIV , ,71 100,00% MŽP Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č SR NIV , ,90 95,23% MŽP Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č EU NIV , ,35 95,23% MŽP Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č EU IV , ,24 100,00% MŽP Integrovaný operační program program č EU NIV , ,65 - MMR Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č NIV - SR , ,52 - MMR Integrovaný operační program program č EU IV , ,96 80,93% MMR Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č IV - SR , ,07 - MMR Neinvestiční dotace - program č EFEKT - podpora úspor energie , ,00 100,00% MPO Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy , ,00 100,00% MD Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK (finanční 699,00 0,00 - MZE vypořádání) Podpora investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK 6 316,20 0,00 - MZE (finanční vypořádání) Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) , ,06 100,00% MZE Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 0, ,28 - MŠMT Technická pomoc OP VK , ,60 78,28% MŠMT Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice , ,40 - MŠMT Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním , ,00 100,00% MŠMT Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , ,22 90,86% MŠMT Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí , ,00 100,00% MŠMT Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru , ,00 100,00% MŠMT Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU , ,19 - MŠMT OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám , ,40 100,00% MŠMT Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období , ,00 100,00% MŠMT Excelence středních škol , ,00 100,00% MŠMT Podpora zavádění diagnostických nástrojů , ,00 100,00% MŠMT Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání , ,00 100,00% MŠMT Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu , ,00 100,00% MŠMT Program sociální prevence a prevence kriminality , ,00 100,00% MŠMT OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU , ,20 100,00% MŠMT Dotace pro soukromé školy , ,00 99,98% MŠMT Program protidrogové politiky , ,00 100,00% MŠMT Soutěže , ,00 100,00% MŠMT Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami , ,00 100,00% MŠMT Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách , ,00 100,00% MŠMT Přímé náklady na vzdělávání , ,25 100,00% MŠMT Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia , ,00 100,00% MŠMT Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání , ,00 100,00% MŠMT Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním , ,00 100,00% MŠMT Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice 0, ,81 - MŠMT Individuální projekt OP VK - investice - EU , ,69 100,00% MŠMT Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU , ,60 - MŠMT Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV , ,00 100,00% MK Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , ,00 100,00% MK Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny , ,00 100,00% MK Kulturní aktivity , ,00 100,00% MK Veřejné informační služby knihoven - investice , ,00 100,00% MK Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací , ,09 100,00% MZDR ROP RS Jihozápad - NIV - SR , ,57 26,28% RSJZ ROP RS Jihozápad - NIV - EU , ,71 34,51% RSJZ ROP RS Jihozápad - IV - SR , ,31 68,54% RSJZ ROP RS Jihozápad - IV - EU , ,45 93,60% RSJZ Operační program životní prostředí (2007-) - spolufinancování - NIV , ,63 100,00% SFŽP Operační program životní prostředí (2007-) - spolufinancování - IV , ,72 100,00% SFŽP Odbor ekonomický

23 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 2 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak Pol. Název účelového znaku Částka dotace Čerpání % plnění Poskytovatel Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR , ,59 100,00% MF Povodně , ,00 99,80% MF Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky , ,50 - MF Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích , ,67 - MF Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy , ,20 100,00% MF Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv , ,48 100,00% MF Účelové dotace krajům - TBC , ,50 100,00% MF Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi , ,00 100,00% MF Celkem , ,35 99,04% Seznam použitých zkratek: MK - Ministerstvo kultury ČR MZE - Ministerstvo zemědělství ČR MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MF - Ministerstvo financí ČR MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MV - Ministerstvo vnitra ČR MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR MD - Ministerstvo dopravy ČR MZDR - Ministerstvo zdravotnictví ČR SFŽP - Státní fond životního prostředí RSJZ - Region soudržnosti Jihozápad ÚV ČR - Úřad vlády ČR Odbor ekonomický

24 * pozn. * pozn. Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 3 Vratky dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok (v Kč) UZ Text Nedočerpáno K využití v roce 2014 (jiných letech) Vratka dotace při FV Povodně ,00 0, , Účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,50 0,00 požadováno k úhradě od MF 1) 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ,14 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ,56 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ,97 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0,00 Celkem ,17 0, ,00 Vratky dotací poskytnutých z ostatních kapitol SR, ze SFŽP, z RSJZ za rok (v Kč) UZ Text Nedočerpáno K využití v roce 2014 (jiných letech) Vratka dotace při FV Podpora koordinátorů romských poradců 1 665,00 0, , IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B-NIV ,00 0,00 3) 0, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , ,91 4) 0, Transfery na st. příspěvek zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou péči ,00 0, , IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B-IV ,84 0,00 3) 0, Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU ,09 0,00 3) 0, Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU ,00 0,00 3) 0, Podpora prevence kriminality - program č NIV ,65 0, , Neinvestiční transfery krajům a hl.m.praze podle usnesení vlády k povodním ,00 0, , Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice ,00 0,00 3) 0, Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č SR NIV ,38 0,00 3) 0, Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č EU NIV ,62 0,00 3) 0, Integrovaný operační program č EU - NIV ,65 0,00 3) 0, Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č NIV - SR ,65 0,00 3) 0, Integrovaný operační program č EU - IV ,04 0,00 3) 0, Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č IV - SR ,58 0,00 3) 0, Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 699,00 0,00 5) 699, Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 6 316,20 0,00 5) 6 316, Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ,28 0,00 4) 0, Technická pomoc OP VK , ,75 4) 0, Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice ,96 0,00 4) 0, Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , ,09 4) 0, Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU ,88 0,00 4) 0, Dotace pro soukromé školy ,00 0, , Přímé náklady na vzdělávání 1 244,75 0, , Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice ,81 0,00 4) 0, Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU ,85 0,00 4) 0, Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 0,91 0,00 0, ROP RS Jihozápad - NIV - SR ,16 0,00 3) 0, ROP RS Jihozápad - NIV - EU ,46 0,00 3) 0, ROP RS Jihozápad - IV - SR ,39 0,00 3) 0, ROP RS Jihozápad - IV - EU ,05 0,00 3) 0,00 Celkem , , ,51 Vratky celkem z účtů u ČNB ,51 1) Pod ÚZ byla poskytnuta dotace na volby do Poslanecké sněmovny ParlamentuČR která byla přečerpaná o ,50 Kč, o kteou bylo požádáno při finančním vypořádání za rok. 2) Pod UZ byly v roce poskytnuty Plzeňskému kraji tři samostatné dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Každá dotace byla poskytnuta na základě samostatného rozhodnutí, proto se vypořádání provádí odděleně. Částky Kč ,14, Kč ,56 a Kč ,97 byly přečerpány - požadují se dokrýt ze státního rozpočtu při finančním vypořádání. 3) UZ 13003, 13899, 14012, 14013, 14924, 15373, 15374, 17003, 17007, 17871, 17883, UZ 83xxx byly výdaje nižší, u některých vyšší než obdržená dotace. Podle metodiky financování projektů v rámci Evropské unie kraj v první fázi uhradí veškeré výdaje projektu. Prostředky určené jako podíl EU, státního rozpočtu nebo SFŽP jsou mu dorovnány po ukončení projektu, popř. etapy projektu zpětně. 4) UZ 13233, UZ 33006, 33007, 33012, 33019, 33030, 33887,33926, se jedná o zálohové financování Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 5) Jedná se o vratku části dotace UZ a UZ od Města Klatovy, které město nedočerpalo a převedlo na účet PK (finanční vypořádání ). Odbor ekonomický

25 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 4 Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období Finanční položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,54 101,66% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,05 58,81% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,24 98,11% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,19 104,70% 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, , ,16 100,00% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,01 105,53% 1361 Správní poplatky 2 325, , ,91 44,43% Celkem Daňové příjmy , , ,09 103,89% Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170, , ,50 170,08% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 676,23 619,81 91,66% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,81 110,16% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7, Příjmy z úroků (část) 2 000, , ,97 192,05% 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 27, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5,00 5,00 52, ,00% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 260, , ,60 217,34% 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 147,01 147,01 100,00% 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,46 104,80% 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky 0, , ,06 100,00% obcí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,90 212,58% 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 19, Příjaté neinvestiční dary 0,00 726,50 726,50 100,00% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 13, Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 781, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 100,00 435,58 693,68 159,25% 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody , , ,78 121,55% 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2 300, , ,00 100,00% Celkem Nedaňové příjmy , , ,73 117,39% Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 28,04% 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 658,16 - Celkem Kapitálové příjmy , , ,12 42,23% Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,61 100,00% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00% Odbor ekonomický % UR

26 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 4 Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období Schválený Upravený Finanční položka Čerpání % UR rozpočet rozpočet 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 63,35 63,35 100,00% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,93 100,00% 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,12 100,00% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 573, Neinvestiční příjaté transfery od mezinárodních institucí 0, , ,82 100,00% 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,47 100,00% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 512,92 512,92 100,00% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,10 100,01% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,30 77,74% Celkem Přijaté transfery , , ,78 96,16% Celkem , , ,71 99,10% Odbor ekonomický

27 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 5 a 6 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Období Popis Schválený Upravený Skutečnost za Procento z UR leden únor březen duben květen červen rozpočet rozpočet 1. pololetí za 1. pololetí Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) , , , , , , , , ,04 49,11% Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) , , ,61 756, ,35 0,00 0,00 0, ,58 38,08% Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) , , , , , , , , ,52 51,21% Daň z příjmů právnických osob (1121) , , , , , ,31 0, , ,11 51,01% Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 0, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 100,00% Daň z přidané hodnoty (1211) , , , , , , , , ,00 51,27% Celkem , , , , , , , , ,42 50,72% Popis Schválený Upravený Skutečnost %-tní podíl na celkových červenec srpen září říjen listopad prosinec Procento z UR rozpočet rozpočet celkem daň.výnosech Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) , , , , , , , , ,54 101,66% 23,00% Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 58,81% 0,36% Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) , , , , , , , , ,24 98,11% 2,40% Daň z příjmů právnických osob (1121) , , ,56 0, , , , , ,19 104,70% 23,69% Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 100,00% 0,22% Daň z přidané hodnoty (1211) , , , , , , , , ,01 105,53% 50,33% Celkem , , , , , , , , ,18 103,93% 100,00% Odbor ekonomický

28 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 5 a 6 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 1. pololetí Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 2. pololetí Tis. Kč Tis. Kč Příjem celkem Příjem celkem Odbor ekonomický

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více