Seznam rozpočtových opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam rozpočtových opatření"

Transkript

1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 1 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní /13 Rada 0,00 0, ,00 prostředí Rozpočtové opatření č. 2 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství a /13 Rada 0,00 0, ,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č. 3 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 4 - dotace MF - UZ 98008, UZ /13 Rada , ,20 0,00 Rozpočtové opatření č. 5 - dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č. 6 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 7 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a ,00 cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,00 prostředí /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č. 9 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci a do oblasti Majetek - projekty z IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", Transformace DOZP Stod - II. etapa" Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,20 ukazatelů Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální /13 Rada 0,00 0, ,00 projekty do oblasti Informatika /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazného ukazatele Odbor ekonomický

2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) /13 Rada 0,00 0, ,00 Poznámka Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č Kultura - navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele Rozpočtové opatření č přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Regionální rozvoj - pořízení výstavního systému /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ /13 Rada 0, ,01 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, /13 Rada 0, ,89 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci II. globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 OP VK /13 Rada 0, ,50 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na projekty technické pomoci OP VK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ,00 ukazatelů /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Informatika Odbor ekonomický

3 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové /13 Rada 0,00 0, ,00 řízení a IZS - Dotace CAS /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - Individuální projekty - 0,00 projekty OŠMS /13 Rada , ,17 Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu PK 0,00 Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad v roce /13 Rada , ,17 0,00 Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK /13 Rada 0, ,47 0,00 Rozpočtové opatření č navýšení finančních prostředků o zůstatek dotací z minulých let - projekt Zvýšení kvality řízení na KÚPK, projekt Partnerství Comenius Regio, projekt Podpora sociálních služeb v PK /13 Rada , ,41 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33024, UZ 33031, UZ 33038, UZ /13 Rada , ,60 0, , UZ 33166, UZ 33215, UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a 14. souhrnná žádost o /13 Rada , ,98 0,00 platbu - I. globální grant v oblasti podpory 1.3, UZ souhrnná žádost o platbu - I. globální grant v oblasti podpory 3.2 OP VK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR ,52 Svobodný stát Bavorsko projekt Technická pomoc ČR (kód 85) - Plzeňský kraj /13 Rada , ,11 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ II. globální granty v oblastech podpory 1.1, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u /13 Rada 0,00 0, ,35 p.o. - UZ 33030, UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekty Technické pomoci /13 Rada , ,44 0,00 OP VK v oblastech podpory 5.1, 5.2, etapa Odbor ekonomický

4 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - dotace MPSV - UZ 13233, /13 Rada , ,76 0,00 navýšení finančních vztahů u p.o. - projekt z OP LZZ "Krok do života 1" Rozpočtové opatření č DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava /13 Rada 0, , ,00 Rozpočtové opatření č navýšení výdajů v oblasti IT a v obl. VS - OIT z prostředků uložených v RF PK (určených pro OIT a OSV) a přesun z OSV do oblasti VS - OIT /13 Rada 0, ,00 Rozpočtové opatření č navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků 0,00 uložených v Rezervním fondu PK (určených pro oblasti Majetek), navýšení závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ,00 ukazatelů /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK ,00 Regiontour, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální ,00 věci, přesun v rámci oblasti Majetek - projekty IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", "Transformace DOZP Stod - II. etapa" /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,00 prostředí /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt z OP LZZ "Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji" Odbor ekonomický

5 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,90 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,80 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33031, UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33353, UZ Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných /13 Rada 0,00 0, ,00 ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti ,00 Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z obl. Individuální projekty do oblastí FPEU a ,00 ŠMS, správce rozpočtu Školství a přesun v rámci oblasti ŠMS, správce rozpočtu Školství, změny záv. ukazatelů - projekty spolufinancované z EU Odbor ekonomický

6 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů /13 Rada , ,00 0,00 právnických osob za rok /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální ,00 projekty do oblasti Informatika /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Bezpečný kraj do oblasti Školství a ,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0, ,96 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ Rozpočtové opatření č. 76 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba /13 Rada 0,00 0, ,87 silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti ,00 Školství a tělovýchova, změna zavazných ukazatelů /13 Rada , ,03 Rozpočtové opatření č. 78 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK SPŠ dopravní, 0,00 Plzeň /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové ,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt OPLZZ "Podpora /13 Rada , ,00 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek /13 Rada 0,00 0, ,00 projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa" Odbor ekonomický

7 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR ,96 Svobodný stát Bavorsko projekt Technická pomoc ČR (kód 86) - Plzeňský kraj /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti ,00 Majetek, přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I ,00 etapa" /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŽP - Ekologické projekty, V přírodě s přírodou - navýšení ,00 závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v rámci oblasti ,00 Zastupitelé, navýšení závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z IOP - ICT služby technologického centra ,00 Plzeňského kraje - část I, III, IV a V /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace od Úřadu vlády ČR - ÚZ /13 Rada , , ,90 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP /13 Rada , ,60 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ projekty Informovaný senior 0,00 II. a "Prevence předlužení obyvatel PK" /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - projekt OPLZZ Personální strategie ,65 efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0, ,24 Rozpočtové opatření č dotace z Komunitárního programu - projekt SEED /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33122, UZ 33163, UZ Odbor ekonomický

8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,65 0,00 Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání za rok /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - PSOV - neinvestiční dotace /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ 34053, 34070, Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce /13 Rada 0,00 0, ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č. 105 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní 0,00 gymnázium, Plzeň, Táborská /13 Rada , ,87 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - navýšení závazného ukazatele u ZZS PK, /13 Rada 0,00 0, ,00 p.o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MZ - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u 0,00 ZZS PK, p.o /13 Rada , ,71 0, /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ SŽOP - globální grant 3.2 OPVK; UZ 33030, UZ SŽOP - II. globální granty 1.1, 1.2, 1.3 OPVK Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných ukazatelů u PO kraje Odbor ekonomický

9 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Krizové /13 Rada 0,00 0, ,00 řízení a IZS - Dotace obcím na řešení povodně v červnu /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat ,67 Rokycany - Hrádek, úsek 1 a Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 114 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,67 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,17 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,80 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,80 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zdravotnictví, správce rozpočtu ZDR do oblasti Vnitřní správa ZDR, správce rozpočtu ZDR /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Výstavba Klatovské nemocnice /13 Rada 0,00 0, ,00 od r /13 Rada , ,32 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Most ev.č ,03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 122 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,42 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Dotace MK - UZ Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví Odbor ekonomický

10 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ 14004, dotace MF - UZ a přesun /13 Rada , , ,00 z oblasti Krizové řízení a IZS do oblasti Regionální rozvoj Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna /13 Rada 0,00 0, ,00 závazného ukazatele /13 Rada 0, ,00 0,00 Rozpočtové opatření č rozdělení disponibilního zůstatku r /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,52 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti Majetek, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o /13 Rada 0,00 0, ,25 projekty z II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,15 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o 0,00 platbu - I. GG 3.2 OP VK, UZ a 6. souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MZe - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada , ,20 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-, Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji Odbor ekonomický

11 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna /13 Rada 0,00 0, ,00 závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,56 prostředí /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/201 Manětín ,86 průtah /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 145 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,86 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví, ,00 snížení závazného ukazatele ZZS PK, p.o /13 Rada , ,23 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt z OP LZZ Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti ,00 Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt z IOP Transformace DOZP /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ a navýšení finančních vztahů 0,00 u p.o /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - Finanční dar obci Kunějovice 0,00 na odstranění a zmírnění následků povodní a rozhodnutí o účelu k použití nevyužitého čistého výtěžku veřejné sbírky obce Šťáhlavy /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh ,97 Domažlická - Křimická v Plzni /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 152 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,97 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti ,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura ,00 a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch a přesuny v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Odbor ekonomický

12 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,20 ukazatelů Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství /13 Rada 0,00 0, ,00 a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení záv. ukazatele - projekt spolufinancovaný z EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna ,00 závazných ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti ,00 Majetek - projekt IOP Transformace DOZP Stod - I. etapa /13 Rada 0, , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení výdajové části rozpočtu PK v oblasti Individuální projekty, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/0228 Přeložka ,54 Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) a III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 162 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,65 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Rekonstrukce II/ ,05 Meclov, Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice a Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň - sever - Bor /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 164 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,10 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Muzeum Šumavy ,46 přístavba, nástavba a stavební úpravy /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MD - UZ Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy Odbor ekonomický

13 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 170 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum ,46 Šumavy Sušice /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce ,00 rozpočtu Cestovní ruch /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - projekt IOP Transformace DOZP Stod ,00 II. etapa - 1. ŽoP /13 Rada , ,50 0,00 Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č Tělovýchova - Talent - navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,00 ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj - havarijní ,00 stavy a naléhavé potřeby - investiční dotace /13 Rada , ,07 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekt Technická pomoc 0,00 OP VK oblast podpory etapa - 2. ŽoP /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MMR - UZ 17007, /13 Rada , ,19 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPO - UZ Program EFEKT /13 Rada , ,41 0,00 Rozpočtové opatření č vratka dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika, přesun v rámci oblasti Informatika Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, přesun z oblasti Majetek do oblasti Individuální projekty, změna závazných ukazatelů Odbor ekonomický

14 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,35 0,00 Rozpočtové opatření č vratka dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna /13 Rada 0,00 0, ,00 závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných ,00 ukazatelů /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,57 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33019, OPVK - Podpora /13 Rada , ,00 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Stálá muzejní ,26 expozice Příroda pro budoucnost /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z IOP - UZ 17871, UZ a dotace z ,91 Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko projekt Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj - Dolní Bavorsko /13 Rada , ,64 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a 14. SŽOP - globální 0,00 grant 3.2 OPVK /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové ,00 oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u ,80 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Odbor ekonomický

15 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ , UZ ; navýšení ,00 finančních vztahů u p.o. - UZ 13307; přesun v rámci oblasti Soc. věci, změna závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ Neinvestiční transfery krajům 0,00 a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 199 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum Dr ,26 Bohuslava Horáka v Rokycanech /13 Rada , ,40 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33031, UZ 33044, UZ /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova /13 Rada , , ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů, uložení odvodu SOU Domažlice /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,64 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni Rozpočtové opatření č. 206 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Bezpečný kraj - investiční dotace městům a obcím PK /13 Rada 0, ,93 Rozpočtové opatření č Zdravotnictví - přesun finančních prostředků z 0,00 Rezervního fondu PK do oblasti Zdravotnictví - SOHZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ , /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MK - UZ 34053, /13 Rada , ,40 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Odbor ekonomický

16 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) /13 Rada , ,85 0,00 OPVK Poznámka Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti /13 Rada 0,00 0, ,00 Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé /13 Rada , ,96 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Zlepšení systému povodňové služby v 0,00 PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Krizové řízení a IZS - navýšení finančního vztahu u SÚS ,35 PK - UZ Povodně /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,50 prostředí Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1, 1.2 OP VK a UZ souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků z oblasti Sociální věci do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Sociální věci, z oblasti Zdravotnictví do /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Zdravotnictví /13 Rada , ,95 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekty Technické pomoci OP VK v oblastech podpory 5.2, etapa /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných /13 Rada , ,00 0,00 ukazatelů u PO kraje /13 Rada , ,20 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - Klatovská nemocnice a.s. - 0,00 SOHZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 222 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Dům dětí a ,89 mládeže, Horažďovice, Zámek /13 Rada , ,65 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a 0,00 Střední odborná škola, Plasy /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV - UZ /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Odbor ekonomický

17 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,20 Rozpočtové opatření č Kultura - přesuny, navýšení závazných ukazatelů u p. o /13 Rada 0,00 0, ,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 230 přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti /13 Rada 0,00 0, ,52 Informatika do rozpočtové oblasti Doprava a Vnitřní správa, OIT Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných /13 Rada 0,00 0, ,00 ukazatelů /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a UZ Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt z OP LZZ Podpora /13 Rada , ,15 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce /13 Rada 0,00 0, ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MV ČR - projekt z Operačního programu Lidské ,09 zdroje a zaměstnanost - Školicí středisko Plzeňského kraje - EU /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční Spoluprolupráce Cíl ,79 ČR - Svobodný stát Bavorsko projekt PK a Horní Falc - evropští sousedé /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní ,00 prostředí /13 Rada , ,14 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o 0,00 platbu - II. GG 1.1 OP VK, 9. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ souhrnná žádost o /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z IOP - Digitální mapa veřejné správy ,00 Plzeňského kraje - část II /13 Rada , ,86 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ a dotace MMR - UZ Odbor ekonomický

18 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada 0,00 0, ,24 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Zahrada otevřená - Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MZe - UZ /13 Rada 0,00 0, , /13 Rada 0,00 0, ,42 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice a Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa Rozpočtové opatření č. 244 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,40 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Navýšení příjmů a výdajů - přijaté finanční prostředky 0,00 za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 247 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum ,62 Českého lesa v Tachově /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 248 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a ,55 Střední odborná škola, Plasy /13 Rada , ,44 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště ,44 chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z oblasti Fondy a programy EU do oblasti ,00 Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura - výstava Šumava - Zelená střecha Evropy /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - UZ projekt OPLZZ Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF ČR - UZ /13 Rada 0,00 0, ,22 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova Odbor ekonomický

19 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č Přesun z oblasti Bezpečný kraj a z oblasti Zastupitelé do /13 Rada 0,00 0, ,00 oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 255 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, /13 Rada 0,00 0, ,50 Oselce /13 Rada 0,00 0, ,51 Rozpočtové opatření č přesun oblasti Ostatní financování do oblasti Životní prostředí - projekt Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun FP z rozp. obl. Individuální projekty do obl ,00 Sociální věci - projekty z IOP - Transformace DOZP Stod - I. etapa a II. etapa, přesun v rámci obl. Sociální věci, navýšení závazného ukazatele /13 Rada , ,85 Rozpočtové opatření č dotace z OP ŽP - Sanace kontaminovaného území Plzeň ,40 - Libušín, Sanace kontaminovaného území Koloveč /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ,10 ukazatelů /13 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ 33019, OPVK - Podpora 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce ,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 262 přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti ,00 Vnitřní správa OIT /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p. o. - UZ , /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti ,00 Doprava, změna závazného ukazatele /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat ,17 Rokycany - Hrádek, úsek /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 266 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,17 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,66 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ 98297, UZ Odbor ekonomický

20 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka /13 Rada , ,08 Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1 OP VK, 10. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, 10. 0,00 souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 OP VK Rozpočtové opatření č dotace MŠMT - UZ projekty Technické pomoci /13 Rada 7 459, ,89 0,00 OP VK v oblastech podpory etapa /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh /13 Rada 0,00 0, ,91 Domažlická - Křimická v Plzni Rozpočtové opatření č. 272 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a /13 Rada 0,00 0, ,91 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,56 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MMR - UZ /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Víceúčelový objekt ,50 pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání - Střední škola Horní Bříza /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 275 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, ,50 Horní Bříza, U Klubu /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Do Plzeňského kraje ,95 za přírodou, tradicemi a gastronomií, Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy, Pohledy do minulosti PK /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 277 a uložení odvodu p. o. Muzeum Šumavy Sušice a ,33 Západočeské muzeum v Plzni /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/230 Nepomuk ,99 Přeštice /13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 279 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a ,74 údržba silnic Plzeňského kraje /13 Rada , ,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MŽP - UZ Odbor ekonomický

21 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) /13 Rada 0,00 0, ,00 Poznámka Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - dotace z dotačního programu Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou /14 Rada , ,94 0,00 Rozpočtové opatření č vratky dotací MV - UZ 14004, MZE - UZ a MŠMT - UZ 33025, UZ 33163, UZ a finanční vypořádání dotací z MŠMT - UZ /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Dotace MVČR (ÚZ 14021) - projekt SEED; přesun fin ,07 prostředků z oblasti Vnitřní správa - IT a z oblasti Vnitřní správa - VVŽÚ do oblasti Informatika, přesun v rámci OIT, přesun v rámci Vnitřní správa - IT /14 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č čerpání a splátka revolvingového úvěru u 0,00 Raiffeisenbank a.s. *) /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č dotace MPSV - projekt IOP Transformace DOZP Stod ,00 I. etapa /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č přesun z rozpočtové oblasti OVVŽÚ do rozpočtové ,00 oblasti Vnitřní správa ODSH, snížení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace /14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u ,05 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory /14 Rada , ,00 Rozpočtové opatření č Sociální věci - projekt IOP Transformace DOZP Stod - I. 0,00 a II. etapa - ISPROFIN k /14 Rada 0,00 0, ,84 Rozpočtové opatření č přesun v rámci rozpočtu PK Celkový součet , , ,25 *) RO se týká rozpočtových položek 8113, 8114 Odbor ekonomický

22 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 2 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak Pol. Název účelového znaku Částka dotace Čerpání % plnění Poskytovatel Podpora koordinátorů romských poradců , ,00 99,33% ÚV ČR IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B - NIV , ,00 - MPSV Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , ,23 66,77% MPSV Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , ,00 93,44% MPSV IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B - IV , ,16 97,86% MPSV Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ,00 100,00% MV Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU , ,00 11,15% MV Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU , ,65 - MV Podpora prevence kriminality - program č neinvestice , ,35 89,64% MV CIP ICT PSP - popora informační společnosti , ,44 100,00% MV Neinvestiční transfery krajům a hl.m.praze podle usnesení vlády k povodním , ,00 98,20% MV Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice ,00 0,00 0,00% MV Program péče o krajinu , ,00 100,00% MŽP Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č EU NIV , ,00 100,00% MŽP Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU NIV , ,71 100,00% MŽP Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č SR NIV , ,90 95,23% MŽP Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č EU NIV , ,35 95,23% MŽP Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č EU IV , ,24 100,00% MŽP Integrovaný operační program program č EU NIV , ,65 - MMR Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č NIV - SR , ,52 - MMR Integrovaný operační program program č EU IV , ,96 80,93% MMR Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č IV - SR , ,07 - MMR Neinvestiční dotace - program č EFEKT - podpora úspor energie , ,00 100,00% MPO Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy , ,00 100,00% MD Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK (finanční 699,00 0,00 - MZE vypořádání) Podpora investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK 6 316,20 0,00 - MZE (finanční vypořádání) Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) , ,06 100,00% MZE Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 0, ,28 - MŠMT Technická pomoc OP VK , ,60 78,28% MŠMT Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice , ,40 - MŠMT Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním , ,00 100,00% MŠMT Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , ,22 90,86% MŠMT Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí , ,00 100,00% MŠMT Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru , ,00 100,00% MŠMT Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU , ,19 - MŠMT OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám , ,40 100,00% MŠMT Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období , ,00 100,00% MŠMT Excelence středních škol , ,00 100,00% MŠMT Podpora zavádění diagnostických nástrojů , ,00 100,00% MŠMT Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání , ,00 100,00% MŠMT Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu , ,00 100,00% MŠMT Program sociální prevence a prevence kriminality , ,00 100,00% MŠMT OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU , ,20 100,00% MŠMT Dotace pro soukromé školy , ,00 99,98% MŠMT Program protidrogové politiky , ,00 100,00% MŠMT Soutěže , ,00 100,00% MŠMT Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami , ,00 100,00% MŠMT Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách , ,00 100,00% MŠMT Přímé náklady na vzdělávání , ,25 100,00% MŠMT Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia , ,00 100,00% MŠMT Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání , ,00 100,00% MŠMT Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním , ,00 100,00% MŠMT Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice 0, ,81 - MŠMT Individuální projekt OP VK - investice - EU , ,69 100,00% MŠMT Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU , ,60 - MŠMT Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV , ,00 100,00% MK Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , ,00 100,00% MK Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny , ,00 100,00% MK Kulturní aktivity , ,00 100,00% MK Veřejné informační služby knihoven - investice , ,00 100,00% MK Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací , ,09 100,00% MZDR ROP RS Jihozápad - NIV - SR , ,57 26,28% RSJZ ROP RS Jihozápad - NIV - EU , ,71 34,51% RSJZ ROP RS Jihozápad - IV - SR , ,31 68,54% RSJZ ROP RS Jihozápad - IV - EU , ,45 93,60% RSJZ Operační program životní prostředí (2007-) - spolufinancování - NIV , ,63 100,00% SFŽP Operační program životní prostředí (2007-) - spolufinancování - IV , ,72 100,00% SFŽP Odbor ekonomický

23 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 2 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak Pol. Název účelového znaku Částka dotace Čerpání % plnění Poskytovatel Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR , ,59 100,00% MF Povodně , ,00 99,80% MF Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky , ,50 - MF Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích , ,67 - MF Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy , ,20 100,00% MF Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv , ,48 100,00% MF Účelové dotace krajům - TBC , ,50 100,00% MF Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi , ,00 100,00% MF Celkem , ,35 99,04% Seznam použitých zkratek: MK - Ministerstvo kultury ČR MZE - Ministerstvo zemědělství ČR MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MF - Ministerstvo financí ČR MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MV - Ministerstvo vnitra ČR MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR MD - Ministerstvo dopravy ČR MZDR - Ministerstvo zdravotnictví ČR SFŽP - Státní fond životního prostředí RSJZ - Region soudržnosti Jihozápad ÚV ČR - Úřad vlády ČR Odbor ekonomický

24 * pozn. * pozn. Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 3 Vratky dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok (v Kč) UZ Text Nedočerpáno K využití v roce 2014 (jiných letech) Vratka dotace při FV Povodně ,00 0, , Účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,50 0,00 požadováno k úhradě od MF 1) 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ,14 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ,56 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ,97 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0,00 Celkem ,17 0, ,00 Vratky dotací poskytnutých z ostatních kapitol SR, ze SFŽP, z RSJZ za rok (v Kč) UZ Text Nedočerpáno K využití v roce 2014 (jiných letech) Vratka dotace při FV Podpora koordinátorů romských poradců 1 665,00 0, , IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B-NIV ,00 0,00 3) 0, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , ,91 4) 0, Transfery na st. příspěvek zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou péči ,00 0, , IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č B-IV ,84 0,00 3) 0, Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU ,09 0,00 3) 0, Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU ,00 0,00 3) 0, Podpora prevence kriminality - program č NIV ,65 0, , Neinvestiční transfery krajům a hl.m.praze podle usnesení vlády k povodním ,00 0, , Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice ,00 0,00 3) 0, Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č SR NIV ,38 0,00 3) 0, Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č EU NIV ,62 0,00 3) 0, Integrovaný operační program č EU - NIV ,65 0,00 3) 0, Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č NIV - SR ,65 0,00 3) 0, Integrovaný operační program č EU - IV ,04 0,00 3) 0, Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č IV - SR ,58 0,00 3) 0, Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 699,00 0,00 5) 699, Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 6 316,20 0,00 5) 6 316, Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ,28 0,00 4) 0, Technická pomoc OP VK , ,75 4) 0, Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice ,96 0,00 4) 0, Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , ,09 4) 0, Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU ,88 0,00 4) 0, Dotace pro soukromé školy ,00 0, , Přímé náklady na vzdělávání 1 244,75 0, , Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice ,81 0,00 4) 0, Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU ,85 0,00 4) 0, Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 0,91 0,00 0, ROP RS Jihozápad - NIV - SR ,16 0,00 3) 0, ROP RS Jihozápad - NIV - EU ,46 0,00 3) 0, ROP RS Jihozápad - IV - SR ,39 0,00 3) 0, ROP RS Jihozápad - IV - EU ,05 0,00 3) 0,00 Celkem , , ,51 Vratky celkem z účtů u ČNB ,51 1) Pod ÚZ byla poskytnuta dotace na volby do Poslanecké sněmovny ParlamentuČR která byla přečerpaná o ,50 Kč, o kteou bylo požádáno při finančním vypořádání za rok. 2) Pod UZ byly v roce poskytnuty Plzeňskému kraji tři samostatné dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Každá dotace byla poskytnuta na základě samostatného rozhodnutí, proto se vypořádání provádí odděleně. Částky Kč ,14, Kč ,56 a Kč ,97 byly přečerpány - požadují se dokrýt ze státního rozpočtu při finančním vypořádání. 3) UZ 13003, 13899, 14012, 14013, 14924, 15373, 15374, 17003, 17007, 17871, 17883, UZ 83xxx byly výdaje nižší, u některých vyšší než obdržená dotace. Podle metodiky financování projektů v rámci Evropské unie kraj v první fázi uhradí veškeré výdaje projektu. Prostředky určené jako podíl EU, státního rozpočtu nebo SFŽP jsou mu dorovnány po ukončení projektu, popř. etapy projektu zpětně. 4) UZ 13233, UZ 33006, 33007, 33012, 33019, 33030, 33887,33926, se jedná o zálohové financování Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 5) Jedná se o vratku části dotace UZ a UZ od Města Klatovy, které město nedočerpalo a převedlo na účet PK (finanční vypořádání ). Odbor ekonomický

25 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 4 Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období Finanční položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,54 101,66% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,05 58,81% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,24 98,11% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,19 104,70% 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, , ,16 100,00% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,01 105,53% 1361 Správní poplatky 2 325, , ,91 44,43% Celkem Daňové příjmy , , ,09 103,89% Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170, , ,50 170,08% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 676,23 619,81 91,66% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,81 110,16% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7, Příjmy z úroků (část) 2 000, , ,97 192,05% 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 27, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5,00 5,00 52, ,00% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 260, , ,60 217,34% 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 147,01 147,01 100,00% 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,46 104,80% 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky 0, , ,06 100,00% obcí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,90 212,58% 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 19, Příjaté neinvestiční dary 0,00 726,50 726,50 100,00% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 13, Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 781, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 100,00 435,58 693,68 159,25% 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody , , ,78 121,55% 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2 300, , ,00 100,00% Celkem Nedaňové příjmy , , ,73 117,39% Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 28,04% 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 658,16 - Celkem Kapitálové příjmy , , ,12 42,23% Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,61 100,00% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,00% Odbor ekonomický % UR

26 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 4 Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období Schválený Upravený Finanční položka Čerpání % UR rozpočet rozpočet 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 63,35 63,35 100,00% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,93 100,00% 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,12 100,00% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 573, Neinvestiční příjaté transfery od mezinárodních institucí 0, , ,82 100,00% 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,47 100,00% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 512,92 512,92 100,00% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,10 100,01% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,30 77,74% Celkem Přijaté transfery , , ,78 96,16% Celkem , , ,71 99,10% Odbor ekonomický

27 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 5 a 6 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Období Popis Schválený Upravený Skutečnost za Procento z UR leden únor březen duben květen červen rozpočet rozpočet 1. pololetí za 1. pololetí Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) , , , , , , , , ,04 49,11% Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) , , ,61 756, ,35 0,00 0,00 0, ,58 38,08% Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) , , , , , , , , ,52 51,21% Daň z příjmů právnických osob (1121) , , , , , ,31 0, , ,11 51,01% Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 0, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 100,00% Daň z přidané hodnoty (1211) , , , , , , , , ,00 51,27% Celkem , , , , , , , , ,42 50,72% Popis Schválený Upravený Skutečnost %-tní podíl na celkových červenec srpen září říjen listopad prosinec Procento z UR rozpočet rozpočet celkem daň.výnosech Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) , , , , , , , , ,54 101,66% 23,00% Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 58,81% 0,36% Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) , , , , , , , , ,24 98,11% 2,40% Daň z příjmů právnických osob (1121) , , ,56 0, , , , , ,19 104,70% 23,69% Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 100,00% 0,22% Daň z přidané hodnoty (1211) , , , , , , , , ,01 105,53% 50,33% Celkem , , , , , , , , ,18 103,93% 100,00% Odbor ekonomický

28 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 5 a 6 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 1. pololetí Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 2. pololetí Tis. Kč Tis. Kč Příjem celkem Příjem celkem Odbor ekonomický

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny 2014 Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun

Více

5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013

5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013 5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013 V roce 2013 byly hlavnímu městu Praze poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (pol. 4111

Více

poukázáno od zůstatek na účtě poskytnuto příspěvkových Olomouckého kraje k k použito vráceno v průběhu

poukázáno od zůstatek na účtě poskytnuto příspěvkových Olomouckého kraje k k použito vráceno v průběhu 10. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2015 Finanční vypořádání s Úřadem vlády roku ÚV Podpora koordinátorů romských poradců 04001 441 520,00 439 877,06 0,00 1 642,94 0,00 1 642,94

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2015 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2013 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (d přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB,

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2011 Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo schválil Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka 27.1.2011

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2008

Seznam rozpočtových opatření za rok 2008 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2008 Seznam rozpočtových opatření za rok 2008 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč)

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 36. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.06.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 891 012,1 příspěvky PO na provoz 343 882,7

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2015

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2015 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2015 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2015 vycházel odbor rozpočtu

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2007

Seznam rozpočtových opatření za rok 2007 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2007 Seznam rozpočtových opatření za rok 2007 Datum Číslo Kdo Částka příjem Částka výdaj Přesun Rozhodnutí Poznámka změny opatření rozhodl (v Kč) (v

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2013

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2013 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2013 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2013 vycházel odbor rozpočtu

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 39. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.09.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014 Příloha č. 21 Výdaje oblastí za rok 2014 stručný komentář hlavních výdajů BEZPEČNÝ KRAJ Schválený rozpočet: 4 000 tis. Kč Upravený rozpočet: 5 249,39 tis. Kč 4 530,05 tis. Kč Z dotačního titulu Plzeňský

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.2.2016 v elektronické podobě dne: 18.2.2016 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 4 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 69. schůzi Rady Plzeňského kraje na 25.04.2016 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 24.2.2014 v elektronické podobě dne: 24.2.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář Milan Chovanec hejtman 1 OBSAH 1 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 3-5 1.1 Běžné příjmy 3-4 1.1.1 Daňové příjmy 3-4 1.1.2

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Porada ekonomů. listopad/prosinec 2015

Porada ekonomů. listopad/prosinec 2015 Porada ekonomů listopad/prosinec 2015 Alena Vlachová Personální změna na OŠMS Oddělení hospodaření krajského školství změna vedoucího oddělení 2 Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Sportovní gymnázia

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Příloha 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2011 tabulka 1.a

Příloha 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2011 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2011 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet 2011 po 4. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 807 112,5 příspěvky PO na provoz kryté

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více