Stanovisko k perinatální hospicové péči

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko k perinatální hospicové péči"

Transkript

1 Stanovisko k perinatální hospicové péči Když se rodiče rozhodnou pokračovat v těhotenství poté, co byla dítěti diagnostikována život limitující vývojová vada Resolve Through Sharing (Řešení skrze sdílení) Srpen 2009 Přeložila Lenka Pazdera, Gundersen Lutheran Medical Foundation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Publikováno Bereavement Services the RTS People Gundersen Lutheran Medical Foundation, Inc South Avenue, Mailstop ALEX La Crosse, WI or , ext

2 Nežila jen jedenáct dní. Žila devět měsíců a jedenáct dní. Otec holčičky s trisomií 18. chromozomu, která žila 11 dní po porodu Perinatální paliativní péče, také označována termínem perinatální hospic, je filozofie péče zaměřená na rodinu, která se věnuje potřebám rodičů, jenž se rozhodnout pokračovat v těhotenství, když je dítěti diagnostikována život limitující nemoc. Její součástí je paliativní péče v celém svém spektru prevence a léčba bolesti a utrpení (fyzického, psychického i duchovního) a zachování důstojnosti a kvality života dítěte a rodiny, respektování potřeb a přání rodičů ohledně péče o dítě, nezávisle na délce života dítěte. Perinatální paliativní péče se zaměřuje na vytvoření vztahu s rodiči a provází je během rozhodování a poskytování péče. Tento samotný vztah má hojivý potenciál v období života a umírání dítěte. Po porodu se péče soustředí také na zajištění pohodlí dítěte, na intervence, které pomáhají zlepšit kvalitu života dítěte i rodiny. Rodiče si zachovávají naději, že se dítě narodí živé, ale musí se také připravit na možnost, že může zemřít ještě před porodem. Myslím, že v naší společnosti se lidé snaží uchránit od nepříjemných věcí. Ale na tohle já nevěřím. Myslím, že tomu člověk musí čelit, životu, smrti, i tomu ošklivému. Přála bych si, aby lidé byli víc otevření. Taky bych taková měla být, ale nejsem si jistá, jak to udělat. Lidem je to nepříjemné. Jedna z matek Pro poskytování perinatální hospicové péče je důležité, aby se na jejím poskytování podílely různé medicínské obory, aby společně poskytovaly péči se soucitem a rodinu nesoudili. Podpůrná zdravotnická péče by měla být poskytována jednotně po celou dobu prenatálního období, v období truchlení a také následně, bez ohledu na to, kým a kde je poskytována. Optimálně by měla být péče kontinuální (podpora, informace, provázení), mezi jednotlivými poskytovateli, zařízeními a v čase. Poskytování perinatální paliativní péče se mohou účastnit zdravotní sestry, porodní asistentky v nemocniční či domácí péči či perinatálním hospici; lékaři z oblasti fetomaternální medicíny, gynekologové/porodníci, neonatologové, pediatři, dětští kardiologové, rodinní lékaři, genetici, odborníci na UZ diagnostiku, sociální pracovníci, duchovní, komunitní pracovníci, duly, terapeuti, pohřební služba, tlumočníci, dobrovolníci. Mohou do ní být zapojeni i lékaři pracující v pohotovostní službě. Péče o pozůstalé při ztrátě a truchlení je součástí perinatální paliativní péče. Proces truchlení začíná s určením diagnózy, pokračuje po celou dobu života dítěte i následně po jeho úmrtí. Kontinuita péče, podpora rodičů ve všech podmínkách a po celou dobu je základním předpokladem perinatální paliativní péče. 2

3 Resolve Through Sharing podporuje perinatální paliativní péči a vzdělávání zdravotníků, kteří tuto péči poskytují Tento koncept podporujeme z následujících důvodů: Mnoho rodičů si nepřeje těhotenství ukončit před spontánním nástupem porodu (nebo v některých případech před úmrtím dítěte in utero). Jejich důvody se liší, ale typicky je jimi snaha zůstat zachovat si své životní hodnoty, cíle, pocity a přesvědčení a udělat to nejlepší pro dítě. Ano, bylo to velmi těžké, ale jen protože je něco těžké, neznamená to, že nestojí za to to udělat. Byla to nádherná zkušenost ale ne jedna z těch, které bych kdy chtěla opakovat. Jedna z matek Poskytování péče a podpory rodinám, jejichž dítě zemřelo nebo zemře, je naším posláním a je eticky a morálně správné. Zdravotníci a další pečovatelé mohou udělat více pro zachování důstojnosti rodiny v této těžké situaci, než co je v této chvíli rodičům poskytováno. Iniciativy zaměřené na zlepšování péče o pacienty a rodiny doporučují vytvoření partnerského vztahu mezi poskytovatelem péče a pacientem a jeho rodinou, který reflektuje hlavní roli rodiny v péči. Ve zprávě Institutu Medicíny (IOM) ohledně pediatrické paliativní péče (Field, Behrman, 2003) se doporučuje, aby byla paliativní péče koordinovaná a kontinuální, ať už je poskytována kdekoliv (v nemocnici, v ambulantní péči, v domácí péči) a kýmkoliv. IOM také doporučuje, aby ve vzdálených a venkovských oblastech, měli rodiče přístup k těmto službám skrze místní informační centra a klinická zařízení. Měla by být zajištěna materiální podpora rodin, dostupnost odborné lékařské péče, konzultací a odborného vzdělávání. Ve zprávě se hovoří o perinatálním hospici a podpoře růstu a vývoji péče v této oblasti. S tím jak se pediatrická péče zlepšuje a stává se rozšířenější, perinatální paliativní péče se stává běžnou jakožto součást pediatrické praxe. Americká akademie pediatrů (2000, 2006) vydala stanovisko, ve kterém doporučuje, aby byly programy paliativní péče pro děti dostupné a aby bylo také dostupné vzdělávání zdravotníků v této oblasti. Národní organizace hospicové a paliativní péče (NHPCO) podporuje pediatrickou a perinatální paliativní péči pořádáním konferencí a Projektem dětské hospicové a paliativní péče (ChiPPS). První standardy pro praxi v pediatrické hospicové a paliativní péči jsou momentálně v procesu schvalování NHPCO. Dlouhodobé plánování snižuje náklady na zdravotní péči v ostatních specializacích a očekává se, že plánování také sníží náklady na perinatální paliativní péči. 3

4 Respektování osobních hodnot pacientů, jejich cílů, přesvědčení a citů je vyžadováno také Akreditační komisí (Joint Commission). Kompetence a schopnost zdravotníků starat se o pacienty a rodiny ve specializované oblasti - péči o pozůstalé, v perinatální paliativní péči, se rozvíjí s kontinuálním vzděláváním v této oblasti. Kanadská asociace hospicové a paliativní péče vyvinula zásady a normy pro praxi, které upozorňují na právo rodičů na paliativní péči pro jejich dítě, která je plánovaná, koordinovaná a poskytovaná odborníky, kteří respektují požadavky rodičů ohledně zachování kvality jejich života a života jejich dítěte. Základy pro úspěšný program perinatální paliativní péče Klíčové je, aby poskytovatelé péče byli informovaní o přínosech perinatální paliativní péče a péče o pozůstalé. Musí také vědět, jak nabídnout perinatální paliativní péči objektivním způsobem. (Zkušenost ukazuje, že vlastní předsudky zdravotníků často vedou k tomu, že perinatální paliativní péče není rodičům nabídnuta.) Poskytovatelé zdravotní péče by měli od rodičů dostat zpětnou vazbu o tom, jak jim kontinuální péče poskytnutá v perinatálním paliativním programu pomohla. Během vzdělávání by zdravotníci měli být informováni o potenciální bolesti, kterou mohou cítit oni sami a měli by vědět, kde hledat péči pro sebe. Jeden nebo dva poradci, vzdělaní programem RTS (Resolve Through Sharing) by měli být v úzké spolupráci s rodiči i poskytovateli zdravotní péče. Když jsou rodiče odesláni do perinatologického centra pro potvrzení diagnózy, lékařská péče by jim měla být poskytnuta co nejrychleji. Po vyřčení život limitující diagnózy by rodičům měly být poskytnuty objektivní informace o následném postupu, pokud se rozhodnou v těhotenství pokračovat. Je potřebné zjistit a vyhodnotit: Očekávání rodičů včetně jejich náboženských/spirituálních zvyků, jejich finančních možnosti a stabilitu zaměstnání, vztah s dalšími dětmi a obavy o ně, obavy z reakce rodiny. Hodnocení zahrnuje také zjištění, co pro rodiče těhotenství, diagnóza a následky současné situace znamenají. Měli by být informováni o relevantních zdrojích, kde mohou získat další informace. Každý z rodičů může situaci prožívat jinak a mohou potřebovat různou podporu. Rodičům je nabídnuta možnost získat informace jinde než v předporodních kurzech pro rodiče očekávající zdravé děti. Genetické poradenství by mělo být dostupné hned po stanovení diagnózy, dále podle potřeby během těhotenství a může být doporučeno také v následné péči. 4

5 Konzultace s pediatrem specializovaným v neonatologii, genetice, kardiologii, neurochirurgii, a dalších oborech je poskytnuta dle potřeby. Specialisté se vzdělávají v poskytování perinatální paliativní péče. Plánování péče zahrnuje diskuzi ohledně léčby a potenciálních možnostech způsobu porodu (císařský řez), a rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí aktivní léčby dítěti. Plánování také zahrnuje vzdělávání a informování rodičů o tom, co mohou očekávat a jaké jsou jejich možnosti (prostředí, kde bude péče dítěti poskytována, plány ohledně focení dítěte a vytváření dalších vzpomínek) a zjištění, co je podle rodičů pro jejich dítě nejdůležitější. V plánu je uvedeno, jak si rodiče přejí strávit poslední minuty, hodiny či dny života svého dítěte. Například si rodiče mohou přát opustit nemocnici co nejdříve, aby jejich dítě mohlo zemřít doma. Tyto preference a cíle mohou být zahrnuty v porodním plánu. V porodním plánu jsou zohledněny psychosociální, fyzické a spirituální potřeby pro obě varianty - pokud se dítě narodí mrtvé či živé. Byl to velmi rychlý porod. Rodila jsem do vody a zdravotníci nám opravdu poskytli skvělou péči. Rodinný porodní pokoj by rezervovaný pro nás. Z toho, co pro nás udělali, jsem měla velmi dobrý pocit. Jedna z matek Rodiče mají k dispozici adekvátní tištěné materiály vzhledem k jejich požadavkům a potřebám. Rodiče se mohou předem přijít podívat na porodní sál a neonatologické oddělení, podle svého přání. Je poskytnuta standardní těhotenská péče. Péče zahrnuje zhodnocení stavu dítěte a jeho diagnózy, hledání příznaků předčasného porodu a doporučení, jak v případě hrozícího předčasného porodu postupovat. Pokud se dítě narodí živé, je pečováno o jeho pohodlí, včetně tepla, držení v náruči, léčby bolesti a poskytnutí tekutin, v souladu s dohodnutým plánem a jeho zhodnocením po porodu. Potřeby a požadavky rodičů jsou zjištěny znovu, pokud jejich dítě přežije 24 hodin. Je poskytována péče zaměřená na rodinné potřeby, rodiče jsou povzbuzeni v přizvání ostatních dětí a dalších členů rodiny či přátel, pokud si jejich přítomnost přejí. Pokud si rodiče chtějí dítě vzít domů, domácí zdravotní/hospicová/paliativní péče je poskytnuta a je dopředu naplánovaná. Poradenství pro pozůstalé je rodičům poskytnuto v následné péči nejméně po dobu jednoho roku, pokud si to přejí. Rodičům je poskytnut kontakt na podpůrné skupiny v okolí jejich bydliště. 5

6 Důležité body pro poskytovatele péče: Zásady péče Rodiče, kteří si vyberou perinatální paliativní péči, si přejí být rodiči svého dítěte a starat se o něj po celou dobu jeho života. Tyto chvíle jim přinesou velkou radost ale také velký smutek. Navažte s nimi vztah, abyste s nimi tyto chvíle, rozličné potřeby a emoce byli schopni sdílet. Když je žena zjevně těhotná, západní společnost to často chápe jako povolení ke kladení osobních otázek. Pomožte rodičům připravit se na tyto dotazy: Kdy se miminko narodí? Je to kluk nebo holka? Je to vaše první? Pokud se dítě narodí živé, poskytněte péči (ať už v nemocnici či doma), která bude soustředěna na přání rodičů ohledně prožití těchto momentů s rodinou přáteli a svým dítětem. Včetně poskytnutí možnosti být s dítětem po jeho smrti. Pamatujte na příležitosti k provedení rituálů a sběru vzpomínek. Dopředu naplánujte hospicovou či domácí péči. Pokud si rodiče dítě odnesou domů, ujistěte se, že vědí koho kontaktovat, v případě že budou potřebovat pomoc. Ujistěte se, že všechny potřebné dokumenty (propouštěcí zpráva, předpis na léky, seznam s důležitými telefonními čísly) mají rodiče s sebou. Všichni, kteří by měli být o smrti dítěti informováni, by měli být uvedeni v plánu (lékaři v pohotovostní službě, soudní lékař, policie, pohřební služba). Zeptejte se rodičů: Jaké symptomy nemoci Vašeho dítěte vás nejvíce znepokojují? a buďte připraveni tyto symptomy léčit. Ptejte se také: Čeho se v tuto chvíli nejvíc obáváte? Poskytněte tištěné informace o tom, jak umírání probíhá. Popište různé scénáře umíraní. Poskytněte podporu a radu, jak mluvit se staršími dětmi o tom, co se děje. O smrti, o tom, co očekávat, o pohřbu, jak poskytnout podporu dětem ve škole. Vyvíjejte doporučení pro komunikaci mezi všemi účastníky, aby bylo zajištěno jednotné poskytnutí péče dítěti a rodičům od prenatálního období až po podporu ve fázi truchlení. Rodiče musí činit těžká rozhodnutí ohledně péče o dítě. Poskytněte jim podporu jak v nemocničním tak domácím prostředí. Navažte kontakt s komunitními pečovateli, kteří mohou pomáhat s péčí o dítě v domácím prostředí. 6

7 Autoři Rana Limbo, PhD, RN, PMHCNS-BC Director of Bereavement and Advance Care Planning Services Gundersen Lutheran Medical Foundation, Inc. Suzanne Toce, MD Medical Director of the Neonatal Intensive Care Unit Gundersen Lutheran Health System Ted Peck, MD Director of Maternal Fetal Medicine, Department of Ob/Gyn Gundersen Lutheran Health System Doplňující informace Additional contributions from Kathie Kobler, MS, APN, PCNS-BC Coordinator, Palliative Care, Women s & Children s Services Advocate Lutheran General Hospital Park Ridge, IL and RTS National Faculty and Lizabeth Sumner Director, The Center for Compassionate Care The Elizabeth Hospice Escondido, CA Special thanks to Lori Ives-Baine for her review. Our deep gratitude to Dennis and Maureen Pronschinske, parents of Eden. Reviewed by the RTS Perinatal Palliative Care Work Group: Lynn Carey, Diana Cooper, Nancy Kingma, Charlene Miranda-Wood, Susana Perez, Beth Ricci, Cindy Selig, and Bereavement Services staff Laurie Bushek and Madonna Daley. Thank you to the Gundersen Lutheran Perinatal Palliative Care Task Force: Nurses Waneeta Everson, chairperson; Carla Brott (mother/baby manager); Madonna Daley (bereavement educator); Tess Hartung (home health); Teresa Hollnagel (L & D); Jeanne Kremer (ambulatory ob/gyn manager); Rana Limbo (bereavement director); Elsie Rathe (ambulatory ob/gyn manager); and Marie Walter (CNS); Physicians Kerry Jedele (pediatric genetics), Catherine Myers (neonatologist), Ted Peck (maternal fetal medicine), and Suzanne Toce (neonatologist); genetic counselor Kevin Josephson; social worker Vicki Truscott-Tridle; chaplain Debbie Schulze; patient liaison Connie Watson; quality improvement specialist Ellen Gianoli; ultrasonographer Nicole Gingerich; and pediatric program manager Amy Rewertz. 7

8 Zdroje American Academy of Pediatrics Committee on Bioethics and Committee on Hospital Care. (2000). Palliative care for children. Pediatrics, 106(2), Calhoun, B. C., Napolitano, P., Terry, M., Bussey, C., & Hoeldtke, N. J. (2003). Perinatal hospice: Comprehensive care for the family of the fetus with a lethal condition. Journal of Reproductive Medicine 48(5), Canadian Hospice Palliative Care Association. (2006). Pediatric Hospice Palliative Care Guiding Principles and Norms of Practice. Ottawa, Ontario, Canada: Canadian Hospice Palliative Care Association. Retrieved June 30, 2008 from Catlin, A., & Carter, B. (2002). Creation of a neonatal end of life palliative care protocol. Journal of Perinatology, 22(3), D'Almeida, M., Hume, R. F., Lathrop, A., Njoku, A., & Calhoun, B. C. (2006). Perinatal hospice: familycentered care of the fetus with a lethal condition. Journal of American Physicians and Surgeons, 11(2), Davies, B, Sehring, S. A., Partridge, J. C., Cooper, B. A., Hughes, A., Philp, J. C., et al. (2008). Barriers to palliative care for children: Perceptions of pediatric health care providers. Pediatrics, 121(2), Feudtner, C., Santucci, G., Feinstein, J. A., Snyder, C. R., Rourke, M. T., & Kang, T. I. (2007). Hopeful thinking and level of comfort regarding providing pediatric palliative care: A survey of hospital nurses. Pediatrics, 119, e186-e192. Fetal Alert Network (FAN). https://www.fetalalertnetwork.com/info/index.shtml Field M. J., & Behrman, R. E., eds. (2003). Executive summary. When Children Die: Improving Palliative and EndofLife Care for Children and Their Families. Washington, DC: The National Academies Press; Retrieved August 30, 2008 from Gade, G., Venohr, I., Conner, D., McGrady, K., Beane, J., Richardson, R. H., et al. (2008). Impact of an inpatient palliative care team: A randomized control trial. Journal of Palliative Medicine, 11(2), Gale, G., & Brooks, A. (2006). Implementing a palliative care program in a newborn intensive care unit. Advances in Neonatal Care, 6(1), IMPaCCT: Standards for paediatric palliative care in Europe. (2007). European Journal of Palliative Care, 14(3), Kobler, K., Limbo, R., & Kavanaugh, K. (2007). Meaningful moments: The use of ritual in perinatal and pediatric death. MCN The American Journal of Maternal Child Nursing, 32(5), Kuebelbeck, A. (2003). Waiting with Gabriel: A story of cherishing a baby s brief life. Chicago: Loyola Press. Leuthner, S. R. (2004). Fetal palliative care. Clinics in Perinatology, 31,

9 Leuthner, S. R. (2004). Palliative care of the infant with lethal anomalies. Pediatric Clinics of North America, 51, Macdonald, M. E., Liben, S., Carnevale, F. A., Rennick, J. E., Wolf, S. L., Meloche, D., et al. (2005). Parental perspectives on hospital staff members' acts of kindness and commemoration after a child's death. Pediatrics, 116(4), Milstein J. (2005). A paradigm of integrative care: healing with curing throughout life, "being with" and "doing to." Journal of Perinatology. 25(9): Moro, T., Kavanaugh, K., Okuno-Jones, S., & Vankleef, J. A. (2006). Neonatal end-of-life care. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing, 20(3), Munson, D., & Leuthner, S. R. (2007). Palliative care for the family carrying a fetus with a life-limiting diagnosis. Pediatric Clinics of North America, 54(5), Pierucci, R.L., Kirby, R.S., & Leuthner, S.R. (2001). End-of-life care for neonates and infants: The experience and effects of a palliative care consultation service. Pediatrics, 108, Pritchard, M., Burghen, E., Srivastava, D. K., Okuma, J., Anderson, L., Powell, B., et al. (2008). Cancerrelated symptoms most concerning to parents during the last week and last day of their child s life. Pediatrics, 121, e1301-e1309. Ramer-Chrastek, J., & Thygeson, M. V. (2005). A perinatal hospice for an unborn child with a lifelimiting condition. International Journal of Palliative Nursing, 11(6), Roush, A., Sullivan, P., Cooper, R., & McBride, J. W. (2007). Perinatal hospice. Newborn and Infant Nursing Reviews, 7(4), Siegel, L. B. (2006). When staff and parents disagree: Decision making for a baby with trisomy 13. The Mount Sinai Journal of Medicine, 73(3), Sumner, L. H. (2001). Pediatric care: The hospice perspective. In B. R. Ferrell & N. Coyle (Eds.), Textbook of Palliative Nursing (pp ). New York: Oxford University Press. Sumner, L. H. (2007, May). Perinatal palliative care: Lighting the way for families through a difficult but sacred journey of beginnings and endings. ChiPPS: Pediatric Palliative Care Newsletter (C. A. Corr & C. Torkidson, Eds.). Issue #7, _enews.htm Sumner, L. H., Kavanaugh, K., & Moro, T. (2006). Extending palliative care into pregnancy and the immediate newborn period: State of the practice of perinatal palliative care. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing, 20(1), Sweeney, l., Halpert, A., & Waranoff, J. (2007). Patient-centered management of complex patients can reduce costs without shortening life. American Journal of Managed Care, 13(2), The Joint Commission. Hospital Accreditation Program Accreditation Requirements (effective January 1, 2009). Retrieved from July 6,

10 Toce, S. (February, 2007). Focus on living: The role of antenatal advance care planning. ChiPPS Pediatric Palliative Care Newsletter, #6, (Corr, C. A., & Torkildson, C., eds.) Retrieved May 26, 2008 from Walker, L. V., Miller, V. J., & Dalton, V. K. (2008). The health-care experiences of families given the prenatal diagnosis of trisomy 18. Journal of Perinatology, 28(1), Waiting for Birth and Death. Bereavement Services. Available at Weissman, D. E., Meier, D. E., & Spragens, L. H. (2008). Center to advance palliative care consultation servicemetrics: Consensus recommendations. Journal of Palliative Medicine, 11(10), Doplňující zdroje Capturing a Short Life DVD from nowilaymedowntosleep.org perinatalhospice.org plida.org toddhochberg.com 99 Balloons DVD from ignitermedia.com Bereavement Services the RTS People Copyright Všechna práva vyhrazena. Gundersen Lutheran Medical Foundation, Inc. La Crosse, WI Toto stanovisko může být šířeno bez jakýchkoliv změn v obsahu Originální dokument zde: 10

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Standardy paliativní péče

Standardy paliativní péče Standardy paliativní péče 2013 Vznik tohoto dokumentu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2012. Děkujeme. Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Martina Špinková MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Konzultanti:

Více

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii Prof. R. Hanka Historie NHS (1948 57) National Health Service založena 1948 Obvodní lékař - vstupní brána do NHS Cíl healthcare free at the point

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál

Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál Tento materiál byl připraven v září 2007 na podkladě zahraničních i českých standardů MSPP a dalších odborných textů (viz použitá

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

ŠEST ZÁSAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PODPORUJÍCÍCH NORMÁLNÍ POROD

ŠEST ZÁSAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PODPORUJÍCÍCH NORMÁLNÍ POROD ŠEST ZÁSAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PODPORUJÍCÍCH NORMÁLNÍ POROD Partner se na kurzu Lamaze ptá: Jak jí mám vůbec poskytovat podporu, kterou při porodu potřebuje? Pomůže mi někdo? V minulosti se ženy dozvídaly o

Více

Role mateřského mléka ve výživě novorozence. MUDr. Marek Kučera Neonatologické odd.

Role mateřského mléka ve výživě novorozence. MUDr. Marek Kučera Neonatologické odd. Role mateřského mléka ve výživě novorozence Neonatologické odd. Milníky historie novorozenecké výživy 3000 př.n.l./mezopotámie, Egypt/- první dokumenty o výživě, dítě jako boží dar, rodit a kojit dítě

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 1 CompuGroup Medical Česká republika s r.o. Řešení pro efektivní sdílení a výměnu

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů?

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Tisková konference 4. září 2015 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Jak si vedou děti sólo rodičů? Výzkum opakovaně zjišťuje rozdíly mezi dětmi z úplných

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií

Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií Ročník 10 Číslo 1 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo souhlasem Joanna Briggs Institute Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií Doporučení Tento systematický

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací Jednoduchý A simple, safe a bezpečný blood test that s vysokou offers highly citlivostí sensitive stanovení. results An advanced non-invasive test Moderní neinvazivní krevní test for fetal trisomy assessment

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM

Více

Lékař se sestrou? Lékař bez sestry? Sestra bez lékaře? Jan Šturma. Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV a UK 3. LF

Lékař se sestrou? Lékař bez sestry? Sestra bez lékaře? Jan Šturma. Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV a UK 3. LF Lékař se sestrou? Lékař bez sestry? Sestra bez lékaře? Jan Šturma Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV a UK 3. LF XVIII kongres ČSARIM Praha 2011 R.Larsen: Anestezie, str. 910 (Grada 2004 ) Celková

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ASPEKTY PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ Health and social care aspects of the palliative care in children

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ASPEKTY PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ Health and social care aspects of the palliative care in children ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ASPEKTY PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ Health and social care aspects of the palliative care in children Hana Burkertová 1, Dita Nováková 1, Jitka Dvořáková 2 7: 1-200, 2005 ISSN 1212-4117 1Jihočeská

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI RODIČŮ DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM A ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM

ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI RODIČŮ DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM A ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM Citace článku Bužgová R, Páleníková A. Lived experience of parents of children with life-limiting and lifethreatening disease. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015;6(1):209 217. ŽIVOTNÍ

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci.

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Filozofické pozadí nové genetiky a její sociální dopady. Paternalismus versus partnerství v medicíně a genetice zvlášť. Nedirektivní genetické

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://bio.felk.cvut.cz

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Projekt Paliativní péče v České republice Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více