Finanční gramotnost. učebnice učitele. Petra Navrátilová Michal Jiříček Jaroslav Zlámal. Nakladatelství a vydavatelství R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost. učebnice učitele. Petra Navrátilová Michal Jiříček Jaroslav Zlámal. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R"

Transkript

1 Finanční gramotnost učebnice učitele Petra Navrátilová Michal Jiříček Jaroslav Zlámal Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah Obsah Úvod...4 Jak pracovat s učebnicí...5 Podpora výuky...6 Peníze...8 Co jsou vlastně peníze?... 8 Bankovky a mince České republiky... 9 Ochranné prvky na českých bankovkách...11 Jak vypadaly bankovky před 100 lety a jak vypadají dnes?...15 Co dělat s poškozenými bankovkami?...16 Z čeho se bankovky vyrábějí?...16 Co bylo krytí bankovek zlatem?...17 Co byly tzv. státovky?...17 Banka jako správce peněz Potřeba vzniku bank...18 Centrální banka a obchodní banky...18 Služby obchodních bank...19 Dohled nad činností obchodních bank...21 Hotovostní a bezhotovostní peníze Hotovostní peníze Bezhotovostní peníze Způsoby placení Hotovostní placení...27 Bezhotovostní placení Nové trendy v oblasti bezhotovostních plateb Principy tržního hospodářství...46 Ekonomické systémy Základní prvky tržního mechanismu...47 Nedokonalosti tržního mechanismu Úloha státu v tržním hospodářství Výsledek hospodaření podniku Stanovení prodejní ceny Hospodaření domácnosti...54 Domácnost a její potřeby Majetek domácnosti Rozpočet domácnosti...57 Reklamace Nežádoucí nabídky Finanční produkty Bankovní finanční produkty...72 Formy úvěrů...73 Úvěry od nebankovních institucí...77 Ručitel Exekuce, vymáhání pohledávek Rozhodčí doložka Sjednání finanční půjčky prostřednictvím internetu/telefonu Na co všechno si dát pozor při půjčování peněz? Další formy spoření a investování Drobné spoření Spořící účet Termínovaný vklad Stavební spoření Pojištění Investování peněz / Ostatní formy zhodnocení peněz Finanční produkty spojené se spořením na penzi Rozložení rizika investic Klíčové kompetence...92 Průřezová témata...93 Metodická doporučení pro zajištění výuky finanční gramotnosti...96 Metodika výuky jednotlivých témat Další náměty k učivu kapitoly Závěr Použité zdroje a literatura

3 Jak pracovat s knihou Jak pracovat s učebnicí Výklad textu v učebnici je obohacen o řadu obrázků, ilustračních schémat a příkladů, které názorně doplňují probírané učivo. Příklad: Tyto odstavce výklad vhodně doplňují objasňujícím textem, modelovým výpočtem či příkladem ze života. Kromě běžného textu se v knize setkáte i s rozšiřujícím učebním materiálem v podobě infoboxů Minislovníček a Něco navíc. Na problematické věci, skutečnosti, které byste si měli zapamatovat či kterých byste se měli vyvarovat, vás upozorní následující infobox. Na co si dát pozor... Zapamatujte si, že......text uvedený v tomto rámečku je důležitý. Může mít také charakter upozornění či varování, případně může doporučit návyk, který je vhodné si osvojit. Věnujte mu tedy zvýšenou pozornost.! Minislovníček Ve světě financí se používá řada odborných výrazů. V tomto rámečku vždy naleznete objasnění výrazu, případně původ zmíněného slova apod. Něco navíc Zde najdete jiné postupy, zajímavé nápady a triky, informace nad rámec základního učiva prostě něco navíc. Učebnice rovněž obsahuje řadu úkolů, jejichž smyslem je procvičit probrané učivo na konkrétním příkladu či úvaze. Úkoly můžete vypracovat přímo do učebnice; pomocné výpočty si samozřejmě můžete vyhotovit na samostatném papíře. 1. Pod tímto zvýrazněním jsou uvedeny právě úkoly, které máte vypracovat. Úkoly jsou v celé učebnici číslovány v rámci jedné číselné řady. Obtížnost úkolu: Grafické vyjádření pomyslně naznačuje, zda se jedná o lehčí úkol, či o úkol složitější povahy. Úkoly označené takto značí spíše náměty k diskusi či k zamyšlení. Pro snadnou orientaci vyučujícího je uvedena i strana žákovské učebnice, na které se cvičení nachází. Příklad s modelovým výpočtem, jehož řešení je k dispozici v učebnici vyučujícího, je označen piktogramem klíčku. Obtížnost úkolu str. xx, žák V rámci podrobné metodiky k dané kapitole má vyučující ve své učebnici k dispozici i rozšiřující učivo, další materiály a náměty pro diskusi. Rozšiřující učivo je umístěno v šedém infoboxu a je označeno piktogramem žárovky. Může mít charakter rozšiřujících informací, témat k diskusi či námětů pro možné praktické cvičení. Rozšiřující učivo Stále četnější případy padělání bankovek V České republice se rok od roku zvyšuje množství pokusů o padělání bankovek. Bohužel řada (zejména mladých) lidí bere pokus o padělání bankovky jako legraci a neuvědomuje si možné dopady v podobě trestního postihu. Sazba za padělání bankovek je až 15 let nepodmíněného odnětí svobody! V roce 2010 bylo odhaleno na pokusů o padělání bankovek, přičemž některé z padělků byly posouzeny jako velmi zdařilé, jiné byly provedeny velmi diletantsky. Nejčastěji byla padělána česká tisícikoruna. Kvalita ochranných prvků českých bankovek je na velmi vysoké úrovni, proto je také velmi obtížné jednoduchými způsoby naše bankovky padělat. Zdroj: ČT24 Rozšiřující učivo Více k reportáži - web ČT24: Náměty pro doplnění výuky jsou na straně

4 Finanční gramotnost Učebnice učitele Podpora výuky Vyučující má k dispozici, jako přímou podporu své výuky, rozsáhle zpracovanou metodickou část, včetně vymezení klíčových kompetencí žáka a průřezových témat. Klíčové kompetence a průřezová támata Tato část učebnice učitele obsahuje: 1. Klíčové kompetence žáka: dané příslušným RVP a ŠVP, v souladu se cíli vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, jeho schopnostmi a studijními předpoklady. (str ) 2. Průřezová témata: učivo finanční gramotnosti lze při vzdělávání žáků doplnit následujícími průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Environmentální výchova a Mediální výchova. V rámci nástinu jednotlivých průřezových témat vyučující najde i náměty propojení a vazby na oblast samotné finanční gramotnosti. (str ) Obecná metodická doporučení pro zajištění výuky finanční gramotnosti Učivo finanční gramotnosti prolíná řadou dalších nauk, oborů a předmětů. Vyučující má k dispozici jednak obecné vymezení koncepce výuky (zakotvení výuky v RVP a ŠVP školy), v dalších odstavcích pak nalezne metodický popis zaměřený na spolupráci (předměty/ostatní vyučující/rodina žáka) a také obsáhle popsanou obecnou metodiku zaměřenou na metody a formy výuky. (str ) Podrobná metodika výuky jednotlivých témat Dosti rozsáhlá část metodiky je věnována jednotlivým tématům. Danému tématu je v podrobné metodice věnována vždy dvoustrana. (str ) První strana metodiky: na ní vyučující nalezne jednak cíl hodiny a konkrétní vymezení kompetencí (které by měl žák získat prostřednictvím učiva tématu). Dále je zde k dispozici námět v podobě motivační složky (na úvod výuky lekce) a výčet použitých metod a forem práce (které je při probírání lekce a tématu možné použít) a také mezipředmětová vazba. Co se týký možnosti uplatnění průřezových témat k lekci k dispozici je konkrétní průřezové téma a námět(y) k dalšímu rozpracování. Záleží přirozeně na vyučujicím, zda jich (a do jaké míry) ve výuce využije. Druhá strana metodiky: je věnována struktuře výuky hodiny, časové dotaci a metodickému postupu a vedení hodiny. Ve shrnující tabulce jsou k dispozici klíčové pojmy probírané lekce, stručný výtah učiva (Pozn.: vyučující je má k dispozici v plném znění ve výkladové části své učebnice), použití forem výuky, metodické poznámky, možné dotazy k žákům a odkazy na konkrétní úkoly a případná další doplňková témata. V rámci rychlé orientace jsou k dispozici i odkazy na konkrétní stránku učebnice učitele. 6 Přirozeně, záleží na vyučujícím, jak dalece mu pojetí této podrobnější metodiky bude pro jeho výuku vyhovovat. Nicméně věříme, že (nejenom začínajícím vyučujícím) pomůže v celkové koncepci výuky finanční gramotnosti.

5 1. PENÍZE 7

6 Finanční gramotnost Učebnice učitele Peníze Minislovníček Peníze představují všeobecně přijímaný prostředek směny platidlo. Minislovníček Měna je konkrétní peněžní jednotka daného státu. Například: měna ČR je koruna česká (mezinárodní označení CZK) měna Švýcarska je švýcarský frank (mezinárodní označení CHF) měna USA je americký dolar (mezinárodní označení USD) společná měna řady států Evropské unie je euro (mezinárodní označení EUR) a podobně. Co jsou vlastně peníze? Určitě jste se s penězi již setkali, a proto víte, že je používáme zejména v obchodech jako prostředek k výměně různého zboží. Příklad: když si chceme koupit MP3 přehrávač, housku nebo nové kolo, musíme za toto zboží zaplatit dané množství peněz. Také jste si jistě všimli, že rodiče si na cestu do zahraničí mění české peníze na cizí. Je to proto, že v každém státě světa se používají jiné peníze. Peníze daného státu se označují jako měna. V České republice používáme měnu, která se nazývá koruna česká. Víte, jaká měna se používá třeba ve Velké Británii, v Německu nebo v Kanadě? Obtížnost úkolu str. 6, žák 1. Vyjmenujte (či vyhledejte na internetu) alespoň 5 států a jejich měnu. Název státu a měny zapište na jednotlivé řádky např.: Království Velká Británie, měna: libra šterlinků (GBP), symbol: Norské království, měna: norská koruna (NOK) Austrálie, měna: australský dolar (AUD), symbol: A$,AU$ Lichtenštejnsko, měna: švýcarský frank (CHF) Myanmar (dříve Barma), měna: myanmarský kyat (MMK) Příklad: Když si koupíme za kovovou desetikorunu žvýkačku, za papírovou pětisetkorunu nové DVD nebo když zaplatíme za oběd stravenkou, vždy používáme peníze. Proč používáme peníze? Peníze (platidlo) se používají jako prostředek směny, to znamená, že je lze volně směňovat za různé zboží a služby. Lze také říci, že peníze vznikly jako prostředek pro obchod. Prostá směna zboží Před zavedením platidel se obchodovalo výměnou zboží za zboží. Jednalo se o tzv. prostou směnu zboží typu dám ti tři ryby za nástroj. Obchodování za pomoci platidel Pro zjednodušení obchodní činnosti byla zavedena tzv. platidla. Zpočátku to bylo například plátno (od něj odvozen pojem platit ), mušle, později drahé kovy (zlato, stříbro) a drahé kameny. Z drahých kovů se začaly razit mince a po nich přišly na řadu tištěné papírové bankovky. Zlato Diamanty Papírové bankovky Mince 8

7 Finanční gramotnost Minislovníček Nominální hodnota jmenovitá, zadaná hodnota. Bývá uvedena například na bankovce, cenném papíru (akcii), směnce apod. Učebnice učitele Současné bankovky České republiky Pojďme se blíže seznámit s našimi současnými bankovkami. V současnosti jsou v oběhu bankovky těchto nominálních hodnot: stokoruna, dvousetkoruna, pětisetkoruna, tisícikoruna, dvoutisícikoruna a pětitisícikoruna. Hlavním motivem českých bankovek jsou význačné osobnosti našich dějin: Něco navíc Oficiální znehodnocení bankovky U bankovek se jedná o jejich oficiální znehodnocení, a to pomocí perforace (děrováním do jejich povrchu), obvykle slovem SPECIMEN, řidčeji jen písmenem S nebo slovem NEPLATNÉ. Ukázku můžete vidět na obrázcích bankovek níže. Stokoruna: český král a římský císař Karel IV. Dvousetkoruna: český reformátor školství světového formátu Jan Amos Komenský. Pětisetkoruna: česká spisovatelka Božena Němcová. Tisícikoruna: čelní představitel českého národního obrození František Palacký. Dvoutisícikoruna: slavná česká operní pěvkyně Ema Destinnová. Pětitisícikoruna: první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V následujícím přehledu vidíte podobu všech našich platných bankovek: Naše současné bankovky Stokoruna lícová strana Stokoruna rubová strana Dvousetkoruna lícová strana Dvousetkoruna rubová strana Pětisetkoruna - lícová strana Pětisetkoruna rubová strana Tisícikoruna - lícová strana Tisícikoruna rubová strana Dvoutisícikoruna lícová strana Dvoutisícikoruna rubová strana 10 Pětitisícikoruna lícová strana Pětitisícikoruna rubová strana

8 Metodika a další náměty k učivu kapitol METODIKA A DALŠÍ NÁMĚTY K UČIVU KAPITOL 91

9 Finanční gramotnost Učebnice učitele Klíčové kompetence Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti směřuje, v souladu se vzdělávacími cíli, k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence: 1. Kompetence k učení Žák by na základě náplně učiva finanční gramotnosti měl být schopen: Osvojovat si a prohlubovat jednotlivé formy učení a vstřebávání poznatků. Vstřebávat a umět používat základní odbornou terminologii z oblasti nauky. Spojovat a rozvíjet své vědomosti a poznatky na základě postupně probraných témat. Vzhledem k tomu, že finanční gramotnost je společenskou naukou a zasahuje i do mnoha oblastí vědění člověka (zejména do historie, matematiky, ekonomie, finančnictví, ale i mezilidských vztahů, psychologie a sociologie, komunikace, a také výpočetní techniky a oblasti moderních technologií), měl by být schopen své poznatky dávat i do mezipředmětových souvislostí. Aktivně přistupovat k vyhledávání a třídění informací, které se vztahují k probíranému tématu. Souvisí to především s problematikou orientace v oblasti jednotlivých finančních produktů, která předpokládá bližší seznámení se s nimi a jejich kritické posouzení. Orientace v oblasti finančních produktů není jednoduchá a zhodnocení jejich nabídky (a hlavně závazků, které vyplývají z jejich případného čerpání) se vyloženě dotýká praktického života každého člověka. V případě témat, která jsou vhodná pro společnou diskusi, by měl být žák schopen sestavit svůj vlastní pohled na danou skutečnost, měl by být schopen jej i přednést a případně obhájit. Týká se to např. již nabytých vlastních zkušeností s používáním některých finančních technologií (např. zkušenosti s používáním vlastní platební karty a bankovního účtu, použitím bankomatu či plateb prostřednictvím platební karty, apod.). 2. Kompetence k řešení problémů Žák by měl být na základě znalostí učiva a svých praktických zkušeností schopen: Uvážlivě posuzovat stav svých financí a umět s nimi hospodařit. Měl by se naučit pracovat jak s krátkodobým rozpočtem (denními útratami), tak i s dlouhodobějším plánováním svých příjmů a výdajů. Měl by být schopen (a ochoten) se přiměřenou měrou podílet na domácím rozpočtu (hlavně ve smyslu svých rozumných požadavků při čerpání jeho prostředků). V případě vypěstování si žádoucích postojů v nakládání s financemi to vede v budoucnosti k uvážlivému ekonomickému jednání dospělého a samostatného jedince. Samostatně řešit problematiku zadaného úkolu; měl by být schopen samostatně promýšlet jeho řešení a výsledek (či zjištění) vhodně komentovat. Měl by být schopen si i ověřit výsledek svého řešení. Uvědomit si dosah svého počínání, které vyplývá z nakládání s financemi. Tím je míněno zejména zodpovědné hospodaření s penězi, vyvarování se nesmysluplných a potenciálně nebezpečných finančních závazků (úvěrů, půjček a nežádoucích nabídek). Žáka je vhodné vést k tomu, aby své budoucí finanční závazky nejprve velmi pečlivě (ve spolupráci s dalšími členy rodiny především rodiči) promyslel a zvážil. Rozhodně by se měl vyvarovat překotného vstupu do finančních závazků. 3. Kompetence komunikativní Oblast peněz a nakládání s nimi je ve své podstatě společenskou záležitostí. Žák měl být schopen: 92 Zvládání základních a běžných komunikativních postupů při realizaci finančních transakcí, např. vhodné a srozumitelné vyjádření svého požadavku, znalost použití příslušných technologií (platební karta, bankomat, platební terminál, informace dostupné na internetu apod.).

10 Metodika obecně Metodika a další náměty k učivu kapitoly Při provádění běžných finančních postupů a operací (typicky např. při realizaci hotovostního placení či placení platební kartou) by měl žák umět náležitě komunikovat s protějškem finanční transakce (prodávajícím). Na základě získaných znalostí a vědomostí by měl vyžadovat a trvat na plnění svých zákaznických práv, zejména na náležitostech vážících se k finanční transakci (vydání dokladu o zaplacení, skutečnosti spojené s reklamací vadného zboží apod.). Žák by se měl umět podělit s ostatními o své nabyté zkušenosti z oblasti nakládání s penězi, měl by být schopen konstruktivní komunikace nad společně diskutovaným tématem. 4. Kompetence sociální a personální Problematika sociálních a personálních kompetencí velmi úzce souvisí s komunikativními schopnostmi a s vytvořenými sociálními návyky jedince. Žák by měl být v této oblasti ve vztahu k nakládání s financemi schopen: respektovat řád a formu získávání znalostí v předmětu (přizpůsobit se formě výuky a aktivně se na ní podílet případnou společnou interakcí s vyučujícím a ostatními spolužáky), i mimo prostředí školy slušné a uctivé komunikace se svými protějšky (jak nejbližšími osobami tak i cizími lidmi). Týká se to zejména situací, při kterých žák realizuje finanční transakci (např. placení úhrady) či samotné komunikace s prodávajícím. Zde je vhodné v žácích upevňovat návyk primárně pozitivní, uctivé a nekonfliktní komunikace, citlivě vnímat situaci rodiny v oblasti rodinného rozpočtu, respektovat pravidla, která osoba spravující rozpočet (typicky rodič) stanoví. nabytím znalostí vytvořit předpoklady pro budoucí správné a nekonfliktní nakládání s osobními financemi. Průřezová témata Učivo finanční gramotnosti lze při vzdělávání žáků doplnit následujícími průřezovými tématy: 1. Osobnostní a sociální výchova Svět osobních financí a nakládání s nimi se týká každého člověka. Jedinec je jednak ovlivňován psychickými procesy povahou a charakterovými rysy, které předurčují jeho chování, projevy a způsoby reakcí (oblast psychologie osobnosti), ale také tím, že se jeho osobnost formuje v kolektivu ostatních lidí, je ovlivňována společností ve které vyrůstá a státním zřízením ve kterém žije (oblast sociologie a politologie). Psychické procesy, sociální návyky a modely chování kolektivu tedy mohou ovlivňovat i chování a počínání jedince v oblasti hospodaření s financemi (zdravé finanční návyky rodiny/domácnosti spojené s řádným hospodařením s penězi). Psychologie, sociologie a politologie jsou nauky, které mají společenský charakter; prolínají řadou dalších disciplín. Ovlivňují každodenní život člověka a je tedy vhodné (a žádoucí) jejich poznatky uplatnit i ve výchově vedoucí k finanční gramotnosti. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností toto průřezové téma: Napomáhá pochopení sebe samotného a vede k porozumění lidí ve společenství, ve kterém daný člověk žije (soužití se členy rodiny, se spolužáky ve třídním kolektivu, s vyučujícími, ale také s osobami, se kterými přichází v kontakt při realizaci peněžních vztahů a operací). Osobnostní a sociální výchova napomáhá zvládání vlastního chování, případně k působení na chování ostatních členů kolektivu (např. vhodný model správného hospodaření s financemi dále přenášený na sourozence či jiné členy užší či širší rodiny, na spolužáky apod.). Rozvíjí správný model komunikace s ostatními členy kolektivu apod. 93

11 Finanční gramotnost Učebnice učitele Metodická doporučení pro zajištění výuky finanční gramotnosti A) Koncepce výuky 1. Podstata finanční gramotnosti Potřebnost finančního vzdělávání se opírá o vládní strategii, konkrétně o Národní strategii finančního vzdělávání. Je založena na dvou pilířích prvním je vzdělávání žáků na základních a středních školách a druhý je směřován do vzdělávání dospělých. Vzdělávání v oblasti finační gramotnosti žáků je směřováno do tématických celků: Peníze Principy tržního hospodářství a cenová gramotnost Hospodaření domácnosti Finanční produkty Práva spotřebitele 2. Začlenění finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů a) Základní školství povinnost začlenit finanční gramotnost do výuky na ZŠ upravuje aktuální Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVO ZV), platný od V rámci něj je výuka finanční gramotnosti na úrovni 1. stupně ZŠ zařazena do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a v rámci 2. stupně ZŠ do vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Odkaz na aktuální RVP ZV: b) Střední vzdělávání u tohoto typu vzdělávání je finanční gramotnost začleněna do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV). Nosná témata tedy tvoří povinnou součást školních vzdělávacích programů (ŠVP) gymnázií, středních odborných škol a učilišť. Odkaz na aktuální RVP G: Odkaz na aktuální RVP SOV: 3. Integrace vzdělávacího obsahu Je žádoucí, aby byla výuka finanční gramotnosti pojata komplexně v kontextu s ostatními vyučovacími předměty školy, a aby zohledňovala mezipředmětové vazby zejména se společenskovědními předměty, matematikou, ekonomicky zaměřenými předměty, informatikou, mediální a etickou výchovou. 4. Odbornost výuky finanční gramotnosti 96 Žák by si přirozeně měl z oblasti finanční gramotnosti osvojit odborné pojmy. Vyučující by měl na jedné straně používat správné odborné názvosloví a terminologii, na druhé straně by měl používat odborné výrazivo v přiměřeném rozsahu k cílové skupině žáků.

12 Metodika obecně Metodika a další náměty k učivu kapitoly V použití a volbě vhodných odborných výrazů je možné využít terminologických slovníků, např.: Slovník bankovních a finančních pojmů (server Businessinfo.cz): Abeceda rodinných financí on-line: 5. Rozvíjení kritického myšlení žáků Při výuce finanční gramotnosti je vhodné se zaměřit nejenom na vysvětlení učiva vyučujícím (spojeným s případnými ukázkami), nýbrž cíleně i na aktivitu žáků spojenou s vyhledáváním informací, jejich posuzováním, tříděním, zhodnocením a výběrem těch podstatných. Současná společnost zaplavuje člověka přemírou informací (často i neověřenými, nepřesnými či vyloženě zavádějícími), a proto je žádoucí (nejenom v oblasti finanční gramotnosti) v žácích podporovat a rozvíjet tyto schopnosti. Naučte žáky vyhledávat také informace dopňující a související. Zdroje informací: různé typy médií (tisk, rozhlas a televize a zejména internet) instituce osoby (zejména pak rodiče či širší rodina, vyučující) 6. Svět financí v souvislostech Vědění z oblasti finanční gramotnosti spadá do velké skupiny společenských věd. Dotýká se a je propojené nejenom s ekonomií, matematikou a moderními informačními technologiemi, ale také se sférou komunikace a interakce s ostatními lidmi. Výuka finanční gramotnosti by se tedy měla zaměřovat i na oblast průřezových témat rámcových vzdělávacích programů. Propojujte tedy její výuku s Osobnostní a sociální výchovou, Výchovou demokratického občana, Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchovou a Mediální výchovou. 7. Rozmanitost a alternativy Neomezujte výklad a ukázkové příklady pouze na jeden produkt (jednu nabídku jedné konkrétní instituce či firmy), zařaďte do výuky (či praktické činnosti) vždy více srovnatelných nabídek. TIP: s vyhledáním nabídek (letáky, nabídky finančních produktů bank, služeb apod.) mohou pomoci i žáci (např. v rámci skupinové výuky či domácího úkolu). Veďte také žáky k porovnávání nabídek a výběru nabídky nejvhodnější (ve smyslu nejvhodnější pro rodinu, jedince či danou situaci). B) Spolupráce Pod pojmem spolupráce ve výuce finanční gramotnosti se rozumí především spolupráce s dalšími vyučujícími, ale i s rodinnými příslušníky samotného žáka. 1. Spolupráce s dalšími vyučujícími Snažte se (ve spolupráci s vedením školy a vybranými kolegy) skutečně integrovat výuku finanční gramotnosti s ostatními předměty. Již bylo řečeno, že finanční gramotnost z podstaty věci prolíná řadou dalších nauk a předmětů. TIP: využijte znalostí a zkušeností vyučujících informatiky, např. jejich nápomoci ve vyhledávání zdrojů, jejich zkušenosti s instalací SW a programů, disponibilitou SW sloužící výuce finanční gramotnosti v učebně výpočetní techniky, zapůjčení vhodné techniky (např. tabletů, má-li je škola ve výbavě) do hodiny finanční gramotnosti apod. Obdobně můžete využít erudice a zkušeností vyučujících matematiky, ekonomie apod. 97

13 Finanční gramotnost Učebnice učitele Metodika výuky jednotlivých témat V následující kapitole metodiky budou připraveny koncepty ukázkových hodin výuky jednotlivých témat. Jsou určeny vyučujícímu k přímé podpoře výuky. Tématický celek: Peníze Téma: Peníze Výukový text: učebnice žáka, str. 6 7 učebnice učitele, str vyučovací hodina Téma: Peníze Cíl hodiny: 1. Seznámení žáků s výukou finanční gramotnosti, strukturou témat, rozsahem výuky. 2. Žáci by měli znát základní pojmy z oblasti peněz a směny zboží, měli by být schopni vysvětlit podstatu vazby zboží a peníze, hodnoty zboží. Klíčové kompetence: 1. Kompetence k učení: osvojení si terminologie a pojmů. 2. Kompetence k řešení problémů: uvedení příkladů z oblasti směny zboží a vývoje platidel. 3. Kompetence komunikativní: diskuse nad pojmy z oblasti obecné terminologie peněz, správné formulování odpovědi. 4. Kompetence sociální a personální: přijmutí modelu vedení výuky vyučujícím, respektování pravidel, za jakých se výuka bude odehrávat (Poz. platí i pro další hodiny). Motivace: Výklad a zájem žáků je možné navodit pomocí metody Ice breaker, Warm-up (tedy uvedení krátkého příběhu, vtipu apod.) Peněz a místa na pevném disku není nikdy dost... Metoda a forma práce: 1. Vysvětlení učiva spojené se zápisem a ukázkou. Internet, práce s počítačem. 2. Diskuse, samostatná práce / Práce ve skupině. 3. Hraní rolí, inscenační metody. 4. Metoda Ice breaker, Warm-up. Mezipředmětové vazby: Učivo tématu Peníze má vazbu na zeměpis, historie (dějepis), ekonomii. Prvopočátky obchodní činnosti období pravěku Průřezové téma: Při výuce může vyučující využít vazby např. na průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech pojednat např. o historickém vývoji ekonomických aktivit a platidel na území států Evropy, případně našeho území. Doplňkový námět uvádí následující infobox. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Prvopočátky obchodní činnosti spadají již do období pravěku. Ekonomickou aktivitu v podobě výměny zboží spatřujeme již koncem mladší doby kamen- né (neolit, 6/ let př. n. l.). Platidly (či artiklem pro výměnný obchod) na území střední Evropy bylo v období končícího pravěku především sůl, kožešiny, nástroje. Podstatně intenzivnější podoby nabývá směnná činnost za doby měděné, bronzové a hlavně železné. Doba měděná (chalkolit, až let př. n. l.) je nazvána podle objevu mědi kovu, který se naučili osadníci získávat tavbou měděných hornin. Začalo se rozvíjet i pastevectví, které umožnilo hospodářskou produci ještě zvýšit. Již v této době začaly být patrné rozdíly v množství hromaděnho majetku, což vedlo ke vzniku společenských rozdílů z rozdílné výbavy nalezených hrobů lze vyčíst, že již tehdy lidé rozlišovali, kdo je bohatý a kdo chudý. Výrazným posunem v historii lidstva byl vynález kola jako součást vozíku umožnil člověku zdolávat velké vzdálenosti, což mělo zásadní význam zejména pro dopravu a obchodování. Dalšího rozmachu obchodní činnosti doznal objev bronzu (slitiny mědi a cínu). Doba bronzová ( let př. n. l.) přinesla další dělbu práce zemědělství se oddělilo od řemeslné výroby.tato specializace podpořila zvýšení výroby a tím i dálkový obchod. Z oblasti dnešního Německa a Rakouska se dovážela sůl, z Baltu zase jantar a z Egypta skleněné perly. Z našeho území se naopak vyvážely zemědělské produkty, hospodářská zvířata, zbraně či kožešiny. Na obchodních trasách vznikala první obchodní centra, kde docházelo k samotné výměně výrobků či později k platbám kovovými platidly mincemi. Doba železná (750 0 let př. n. l.) je (kromě znalosti zpracování tohoto kovu) především na našem území spojená s přítomností indoevropského kmene Keltů. Keltové vynikali ve zpracování kovů (jako první v Evropě používali při výrobě právě železo). Byli to zruční 102 kováři, kovotepci, skláři, hrnčíři i tesaři, věnovali se i obchodní činnosti. Keltové jako první ve střední Evropě razili mince (tzv. duhov- ky). Budovali opevněná města, která nesly název oppidum (z latinského ob pedes = nutno obejít). (...)

14 Metodika obecně Metodika a další náměty k učivu kapitoly Struktura výuky tématu, časová dotace Časová dotace:... 1 hodina Název tématu: Peníze Vyučovací hodina č.:... Pomůcky Tabule, křídy (markery), učebnice, dataprojektor, internet, zadání úkolů č. 1 a 2. Čas trvání 45 minut běžná vyučovací hodina Minuty Struktura hodiny, příprava vyučovací hodiny 1 5 (5 min.) Zápis do třídní knihy, stručné uvedení hodiny a jejích cílů, motivace k výuce. Forma výuky 6 15 Úvodní hodina. Obeznámení žáků s výukou finanční gramotnosti, vymezení základních tématic- Vysvětlení (10 min.) kých celků, osnova předmětu. učiva spojené se zápisem Klíčové pojmy: peníze, měna, obchod, platidlo, hodnota zboží, směna zboží, prostá směna zboží, Diskuse (18 min.) výměnný obchod, kapesné, vznik peněz, mince, bankovky. se žáky Vysvětlení učiva: Inscenační Peníze slouží jako prostředek k výměně různého zboží za získání zboží je nutné penězi zaplatit. metoda Peníze daného státu se označují pojmem měna (či národní měna). (...) Metodická poznámka: Vyučující rozvede výklad, zmíní příklady, žáci moho samostatně doplnit, vyhledat měny vybraných států, úkol č. 1). Peníze se používají jako prostředek směny zboží a služeb. Rozeznáváme tzv. prostou směnu zboží a směnu za pomoci platidel. (...) Met. poznámka: Vyučující zmíní příklad, žáci mohou reagovat zmínkou dalších příkladů. 1 Platidla se historicky vyvíjela. (...) Metodická poznámka: Vyučující obšírněji vysvětlí historické souvislosti spojené se vznikem platidel, zmíní příklady. Žáci mohou reagovat zmínkou dalších příkladů. Vyučující může v rámci rozšíření zmínit podrobnější informace o historických platidlech či měny dalších států, např. dolar, libra, euro, atd. (viz. Další náměty pro výuku, str. 146 a 147) (7 min.) Otázky třídě: Uveďte další příklad prosté směny zboží. V jakém historickém období se nejvíce uplatnila? Používáse i v současnosti? Kde, kým, či při jaké příležitosti? Hodnota zboží: Každé zboží má hodnotu. Peníze jsou prostředkem, jak toto zboží ocenit, tedy určit, jakou má peněžní hodnotu, za kterou se pak nabízí ke kupu, prodává. (...) Otázky třídě: Co si představujete pod pojmem užitná hodnota zboží? Metodická poznámka: Vyučující posoudí reakci žáků, zhodnotí jejich odpovědi a pojem následně upřesní). Užitná hodnota zboží pokud dané zboží (či služba) přinese člověku uspokojení jeho potřeby (dané zboží mu je k praktickému užitku), má pro něj skutečně konkrétní užitnou hodnotu. (...) Metodická poznámka: Vyučující může zmínit příklady např. řemeslníkem zakoupené nářadí má pro něj jasnou užitnou hodnotu (kdy za jeho pomoci je schopen vytvářet další hodnoty, nové výrobky.) Žáci mohou jmenovat další příklady užitné hodnoty. Inscenační metoda, skupinová výuka: Modelová scénka hra na výměnný obchod (5 min.) Metodická poznámka: Vyučující při aplikaci inscenační metody může rozdělit třídu na skupinky / dvojice. Žákům ponechá prostor pro přípravu krátké scénky. Vybrané skupinky (či dvojice) mohou ostatním spolužákům přehrát svoji scénku. Předpokladem aplikace této metody je komunikativnost třídy (volba skupinky, která nebude cítit ostych) úkol č. 2. Závěrečné zopakování látky: Otázky třídě: Vyučující za pomoci shrnujících otázek nechá žáky zopakovat probrané učivo. 2 Odpovědi žáků Poznámky vyučujícího:

15 Finanční gramotnost Učebnice učitele Tématický celek: Hospodaření domácnosti Téma: Rozpočet domácnosti Výukový text: učebnice žáka, str učebnice učitele, str (4) vyučovací hodiny Téma: Rozpočet domácnosti Cíl hodiny: 1. Žák po probrání a vysvětlení učiva získá vědomosti o podstatě domácího rozpočtu, o jeho tvorbě a nakládání s ním. 2. Žák by měl být schopen sestavit jednoduchý rozpočet, a to ve vztahu k nutným příjmům a výdajům. Měl by se také naučit v rámci stanoveného rozpočtu správně hospodařit. Klíčové kompetence: 1. Kompetence k učení: osvojení si terminologie a pojmů, zvládnutí učiva kapitoly. 2. Kompetence sociální a personální: společná diskuse nad vznesenými dotazy, spolupráce se spolužáky a vyučujícím. 3. Kompetence k řešení problémů: samostatná/skupinová práce při řešení úkolu. Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši. Murphyho zákony Motivace: Výklad a zájem žáků je možné navodit pomocí metody Ice breaker, Warm-up (tedy uvedení krátkého příběhu, dotazu žákům, vtipu apod.) Metodická poznámka: Vyučující se může na úvod probírané problematiky obrátit na žáky s dotazy typu: Řídíte se nějakými rozpočtovými pravidly? Jakými? Nebo ponecháváte nakládání s financemi živelný průběh (typu: Co mám, utratím, však ono se uvidí..., třeba něco navíc dostanu od dědy a babičky... )? Metoda a forma práce:! 1. Vysvětlení učiva spojené se zápisem a ukázkou. Internet, práce s počítačem. 2. Diskuse a vypracování úkolů. 3. Metoda Ice breaker, Warm-up. 4. Beseda s odborníkem z oblasti ekonomie. Poznámka: vzledem k tomu, že se jedná o obsáhlejší problematiku, ponechte si v sestavení tématických plánů dostatečný prostor pro hodinovou dotaci jednotlivých subtémat. Mezipředmětové vazby: Učivo těchto témat má vazbu především na oblast matematiky, ekonomie a českého jazyka. Průřezové téma: Při výuce může vyučující využít vazby na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Námětem může být následující problematika. Jsem už skoro dospělý(á), chci za sebe rozhodovat sám(a)! OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Vývojová psychologie se věnuje jednotlivým etapám vývoje psychiky člověka, a to podle věku, kterým osobnost prochází. Každá z etap má samozřejmě specifi cký průběh a má vliv na formování osobnosti a psychiky člověka. Zastavme se u vývojové etapy pubescence (období roku života člověka). V oblasti projevů psychiky je pro toto období charakteristické následující: Dívky a chlapci o sebe začínají ve zvýšené míře dbát, kladou velký důraz na oblečení, účes apod. Myšlení se od jednoduchých operací posouvá ke stadiu formálních operací, tj. schopnosti přemýšlet abstraktně, bez potřeby znalosti konkrétního obsahu. Přestože nejdůležitější roli v životě stále hrají rodiče, začínají se objevovat první tendence k osamostatnění (emancipaci) od rodiny. Pro toto období jsou typické výkyvy nálad a emoční labilita. Přesto je však jedinec v tomto věku již celkově schopen daleko vyšší sebekontroly (např. zvládnutí bolesti, překonání se za účelem podání nějakého výkonu apod.). Napodobování a přejímání chování svých vzorů, idolů. Revolta vůči autoritě (zvýšená tendence zkoumat a kritizovat, vzdor). 130 Zcela v pořádku a pochopitelné pak je, že se člověk v tomto vývojovém období snaží více vstupovat do rozhodování chodu domácnosti, snaží se více prosadit svůj názor na věc apod. Vnímavý rodič ale i vyučující (neberte prosím tuto poznámku jako moralizování ) by měl pochopitelně tyto tendence citlivě vnímat, reagovat a slyšet na ně, pokud to jen jde je i přijímat a do rozhodování domácnosti (či kolektivu) implementovat. (...) THE DOOR ORS

16 Metodika obecně Metodika a další náměty k učivu kapitoly Struktura výuky tématu, časová dotace Časová dotace:... 3 (4) hodiny Název tématu: Rozpočet domácnosti Vyučovací hodina č.:... Pomůcky Tabule, křídy (markery), učebnice, dataprojektor, internet, počítače (učebna IVT), zadání úkolů č. 37, 38, 39, 40, 41 a 42. Čas trvání 45 minut běžná vyučovací hodina Minuty Struktura hodiny, příprava vyučovací hodiny 1 5 (5 min.) Zápis do třídní knihy, stručné uvedení hodiny a jejích cílů, motivace k výuce (10 min.) Na úvod každé hodiny zopakování látky z předchozí lekce. Forma výuky Klíčové pojmy: rozpočet domácnosti, příjmy, výdaje, přizpůsobení výdajů příjmům, úspory domác- Vysvětlení nosti, deficit domácnosti, dluh, hospodaření s rozpočtem, bilance, krátkodobé a dlouhodobé finanční učiva spojené 1 hodina se zápisem plány, osobní aktiva a pasiva, rodinný rozpočet ve vztahu k sociálnímu postavení rodiny. a ukázkou Metodická poznámka: Vyučující by měl dobře rozvrhnout výuku tohoto rozsáhlejšího celku. Diskuse (25 min.) Tématika je navíc poměrně prakticky zaměřená je vhodné věnovat dostatek prostoru prak- se žáky tickým výpočtům (modelovým a případně dalším, který vyučující připraví či využije z do- Práce žáků plňkových témat). Žáci sledují přednášené učivo, spolupracují s vyučujícím a samostatně (jednotlivec, (či ve dvojicích) řeší doprovodné úkoly. dvojice, skupina) První z vyučovacích jednotek by měla být věnována terminologii a seznámění žáků s obecnými věcmi, vážícími se k rozpočtu domácnosti. Vysvětlení učiva: Rozpočet domácnosti tvoří příjmy a výdaje. (...) Otázky třídě: Co byste zahrnuli (jaké konkrétní položky) mezi příjmy a výdaje domácnosti? Pokračování objasnění učiva: Pokud domácnost hospodaří tak, že příjmy převyšují výdaje, tak dosahuje úspor. Pokud naopak domácnost vydá více na výdajích než kolik dosahuje příjem, začíná hospodařit deficitně a zadlužuje se. (...) Metodická poznámka: Žáci mohou samostatně (s rodiči) popřemýšlet nad úkolem č. 37. Pokračování objasnění učiva: Je vhodné se naučit hospodařit už v rámci kratšího období (týden/měsíc). Naopak je to i žádoucí, protože, pokud se člověk nenaučí řádně hospodařit s útratami (výdaji) dne, nebude schopen ani hospodařit v dlouhodobém výhledu a nenaučí se rozumnému finančnímu plánování budoucnosti své domácnosti. (...) (4) hod (vždy po 25 min.) (5 min.) Metodická poznámka: Další vyučovací jednotky by měly být zaměřeny praktičtěji, žáci by si měli upevnit získané vědomosti prací s příklady z oblasti domácího rozpočtu (jednotlivce i celé rodiny). K dispozici jsou pro tyto účely modelové příklady a úkoly. Vysvětlení učiva: V rámci problematiky rodinného rozpočtu se pracuje i s pojmy osobní aktiva a pasiva. Aktiva představují takový majetek, který přináší do rozpočtu osobní příjmy (např. nemovitost, který je pronajímána a generuje tedy příjem). Pasivem je naopak majetek, který vyžaduje finanční vstupy (např. i vlastní nemovitost/ byt, který je obýván rodinou a vyžaduje údržbu, nebo osobní rodinný automobil, chalupa apod.). (...) Metodická poznámka: Žáci vypracují postupně úkoly č. 38, 39, 40, 41 a 42. Metodická poznámka: V případě, že to organizace výuky dovolí (mobilní výpočetní technika školy či volná učebna výpočetní techniky), může vyučující výuku doplnit prací s SW pro správu domácího rozpočtu (instalace programů ve spolupráci s kolegy vyučujícími informatiky a výpočetní techniky na škole). Více viz Další náměty pro výuku, str. 168 a 169). Závěrečné zopakování látky na konci každé vyučovací hodiny: Otázky třídě: Vyučující za pomoci shrnujících otázek nechá žáky zopakovat probrané učivo Odpovědi žáků Poznámky vyučujícího:

17 Finanční gramotnost Učebnice učitele Další náměty k učivu kapitoly Cíle kapitoly Žák by měl: získat obecné znalosti o problematice peněz a měny státu umět vymezit pojem hodnota zboží, ocenění zboží prostřednictvím peněz umět pojednat o podstatě vzniku peněz a o jejich potřebě v obchodní činnosti bezpečně poznat jednotlivé současné bankovky a mince České republiky umět pojednat o bezpečnostních prvcích bankovek a najít je na bankovkách vědět, jak nakládat s poškozenými penězi vědět, co je podstatou inflace Kapitola: Peníze Po prostudování této kapitoly by měli žáci poznat a pochopit: pojem peníze (prostředek pro realizaci obchodu a směny za zboží) pojem měna (ve smyslu konkrétního druhu peněz určitého státu) historickou potřebu vzniku platidla peněz současné bankovky a mince České republiky (jejich podobu a nominální hodnotu) ochranné prvky našich současných bankovek příčiny a dopady inflace znehodnocení peněz První kapitola se věnuje obecné problematice související s pojmy peníze, měna a hodnota zboží. Peníze, měna Žák by měl vědět, že každý suverénní stát má buď své vlastní peníze (vlastní národní měnu), nebo měnu, která je společná pro určité společenství států (jako je například měna euro pro země Evropské unie, které jsou členy tzv. eurozóny). Rozšiřující učivo Země eurozóny Mezi země eurozóny. tedy mezi země mající společnou měnu euro (označení EUR, symbol ), patří v současnosti 17 zemí Evropské unie: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. učebnice učitele str: 8-17 Více k eurozóně: Rozšiřující učivo Euromince a eurobankovky Euromince mají na lícové straně zobrazen reliéf Evropy a číslo nominální hodnoty, na rubové se pak nachází národní motiv konkrétní země. Eurobankovky mají jednotný vzhled lícové i rubové strany. Ústředním grafickým motivem je vyobrazení evropských architektonických slohů. 1 euro = 100 centů (eurocentů) Více k euru: Hodnota zboží a vznik peněz Žáci by měli umět pochopit a vysvětlit, co je podstatou hodnoty zboží a jak se jeho hodnota vyjadřuje. Je nutné si uvědomit, že každé zboží má svou hodnotu, ovšem je rozdíl mezi hodnotou skutečnou a hodnotou užitnou. Hodnota zboží je vyjadřována penězi. 146 Žáci by měli být schopni vyložit historickou potřebu vzniku peněz jako platidla. Již od doby prvotních ekonomických aktivit (tedy v období pravěku a následně starověku a raného středověku) bylo zapotřebí vyvážit hodnotu

18 Finanční gramotnost Učebnice učitele Další náměty k učivu kapitoly Cíle kapitoly Žák by měl: pojednat o ekonomických systémech států znát a vysvětlit základní principy a mechanismy, na jakých funguje tržní hospodářství být schopen pochopit princip poptávky po zboží a její závislost na ceně zboží umět vysvětlit roli státu v tržně zaměřené ekonomice pochopit a vysvětlit podstatu tvorby ceny zboží učebnice učitele Kapitola: str: Prvky tržního mechanismu - vztah nabídky a poptávky Po prostudování této kapitoly by měli žáci poznat a pochopit: podstatu ekonomického systému, na kterém je založena existence společnosti daného státu základní principy a mechanismy tržního hospodářství funkci a úlohu státu v tržní ekonomice, význam a úlohu státního rozpočtu mechanismus tvorby ceny produktu Ekonomické systémy U tohoto tématu může vyučující doplnit výuku diskusí či doplňkovým materiálem. TIP: Jednou z možností, jak žákům více přiblížit problematiku totalitní společnosti, je videosnímek reportáž z Korejské lidově demokratické republiky: KLDR: Země šepotu Videoreportáž cestovatele a fi lmaře Chrystiana Cohena Rozšiřující učivo Na cestovatele po přejezdu čínského hraničního přechodu okamžitě dýchne atmosféra jiného světa, atmosféra nesvobody, tísně a mlčení. Vítejte v Korejské lidově demokratické republice... Cestovatel se může pohybovat pouze po oficiálních trasách s prověřeným a režimu oddaným průvodcem. Veselejší barvy můžete spatřit pouze na propagandických poutačích, vše ostatní tone v šedi betonu a prachu cest. Míjejí vás mlčenliví lidé, kteří nesmějí mluvit s cizinci; řídí se nařízením, které jim (pod hrozbou přísných postihů při jejich nedodržení) ukládá režim. Noviny nesmíte přeložit uprostřed portrétu některého z vůdců (bývalých Kim Ir-sena a Kim-Čong-ila, ale ani stávajícího Kim Čong-una). Vzhledem k tomu, že jejich portréty jsou skoro na každé straně, je to problém. Noviny nesmíte ani zmačkat či jinak znehodnotit... Pokud fotografujete některé z podobizen vůdců, pak jedině z podhledu (aby vynikla jejich velikost) a nesmíte záběrem oříznout ani hlavu, ramena, ale ani boty. Postava prostě musí vyniknout v celé kráse... Režim zakazuje, doporučuje, zakazuje a... zakazuje... Doporučuje např. formy střihů účesů; propaganda se zabydluje v už v mysli malých dětí systém moci předvádí dokonalé školáky při školních představeních; na pozorovatele však až hmatatelně působí to, že jde o dril. To, že propaganda zcela svírá obyvatele, dokladuje i jedna ze scének reportáže. Průvodce při návštěvě farmy cestovateli sděluje: Jednou farmu navštívil vůdce Kim Čong-il a zeptal se, kolik kusů ovoce se urodí na jednom stromu. Dozorující důstojník odvětil, že 500 kusů. Vůdce se zasmál a odvětil: Proč říkáte, že jen 500 kusů? Je jich tam 800. Rolníci po odchodu vůdce strom očesali a ovoce spočítali. Ovoce bylo 800 kusů, přesně jak řekl náš velký vůdce. V mezinárodním hotelu to bylo bez teplé vody a téměř všechny prostory byly liduprázdné. Pokud jste chtěli vyjet výtahem do 7. patra, výtah zastavil vždy v pátém, výš to prostě nejelo... Turisté neustále cítí, že jsou sledováni, ať už skrytě či zcela zjevně například při volejbalu na pláži, kdy kulisu na pozadí vytváří přecházející ozbrojená vojenská stráž. Je to jiný svět, svět nesvobody a bezútěšnosti. KLDR: Země šepotu. Videoreportáž je v angličtině, její rozsah je cca 58 minut. Téma je vhodné i k diskusi. Záběry z reprtáže KLDR: Země šepotu. 164 DPRK The Land Of Whispers (KLDR Země šepotu): nebo na YouTube zadejte ve vyhledávacím poli řetězec: DPRK: The Land Of Whispers (North Korea Travel Documentary) (2013) Zdroj: Etheriumsky.com

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.06 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Téma: Svět peněz. Ročník: 9. Autorka: Ing. Mária Vostarková. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Téma: Svět peněz. Ročník: 9. Autorka: Ing. Mária Vostarková. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s tím, kdy a proč peníze vznikly, přičemž využije své poznatky z hodin dějepisu. Seznámí se se současnými českými mi a osobnostmi na nich. Vyhledá bezpečnostní prvky bankovek a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny v tematickém

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více