Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2011 v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizační záměry služby 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců a supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory ( forma-pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem : V pobytové službě celkem. 97 z toho: PSS 61 SP.. 7 PSS pro AČ 8 Vš. sestry. 17 Fyzioterapeut 3 Nutriční terapeut.. 1 Ostatní celkem 38 Celkem za zařízení 135 zaměstnanců 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno - termín realizace v průběhu roku 2011, v případě fakultativních činností využit Ceník služeb pro rok

4 B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2011 v tis. Kč: Plán oček. Skutečnost a) Hospodářský výsledek b) Náklady c) Výnosy d) Zdroje financování: - Vlastní výnosy Ostatní výnosy z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO neinvestiční dotace MSK dotace z ÚP Plán provozních akcí v roce 2011 Opravy a technická zhodnocení Realizace každé z níže uvedených akcí byla podmíněna disponibilními finančními zdroji organizace. Zastřešení bezbariérového vstupu DPS Kamenec + prováděcí dokumentace. Splněno - termín realizace 12/2011 Rekonstrukce zahrady DpS Splněno částečně - k realizaci plánované akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (kapacita, klimatické podmínky atd.). Vypracována studie realizace, investiční záměr a stavební povolení. Oprava bytů v rámci odd. D 0 sekce D Rozpracováno - k realizaci plánované akce nedošlo s ohledem na rozsah akce, který přesah disponibilní zdroje organizace. Na akci je zpracován investiční záměr. Oprava prostor stávající ambulance a pracovny lékaře v přízemí + prováděcí dokumentace. termín realizace 12/2011 Splněno - termín realizace 12/2011 Oprava klimatizace stravovacího provozu. Splněno - termín realizace 7/2011 Opravy v rámci stravovacího provozu vstupní dveře pro zaměstnance, rampa zásobování, oprava vstupu ( dlažba a zasouvací roleta opakovaně poškozená mříž), oprava obkladů a dlažby v přízemí sekce A u vstupu do stravovacího provozu. Splněno částečně - termín realizace 7/2011 Nezrealizované vstupní dveře pro zaměstnance, rampa zásobování a oprava dlažby v přízemí 4

5 sekce A u vstupu do stravovacího provozu na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (součást plánované opravy budovy sekce A). Opatření spojená s bezbariérovými vstupy v budově zařízení (balkónové dveře, schodišťový výtah, apod.). Splněno - termín realizace 5/2011 Od realizace schodišťového výtahu bylo upuštěno. Malování prostorů domova. Splněno - termín realizace 5/2011 a 11 až 12/2011 Opravy v rámci recepce zařízení odvětrání, výměna mechanismu vstupních automatických dveří, úpravy dělícího pultu. Splněno částečně - termín realizace 5/2011 Nezrealizovaná výměna mechanismu vstupních automatických dveří z důvodu vyjádření technika, že výměnu mechanismu není nutné v roce 2011 měnit. Výměna oken a dveří v minimarketu a instalace klimatizace. Splněno - termín realizace 9-10/2011 Klimatizace mandlovny, odhlučnění kompresorovny. Splněno částečně klimatizace mandlovny - termín realizace 5/2011 Částečně zrealizované - odhlučnění kompresorovny. Na odhlučnění kompresorovny byl v roce 2011 realizován projekt. K dokončení akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (kapacita, zásada opatrnosti). Provedení opravy EPS v budově ve spojení s náhradním zdrojem. Splněno - termín realizace 12/2011 Nákupy hmotného a drobného hmotného majetku Realizace každé z níže uvedených akcí je podmíněna disponibilními finančními zdroji organizace. Přístrojové dovybavení prádelny - žehlící panna, pračka FS 23. Nesplněno - k realizaci plánované akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (vyhodnoceno jako zbytné v roce 2011, zásada opatrnosti). Nákup služebního vozidla pro přepravu osob a zásobování. Splněno - termín realizace 12/2011 Dovybavení zařízení o mobilní přemístitelný kolejnicový systém. Nebylo řešeno na základě rozhodnutí vedení organizace vypuštěno z plánu. Posouzeno jako nepotřebné řešení, dostačují stávající pomůcky pro přemísťování uživatelů. 5

6 Vybavení terapeutické místnosti v III. NP oddělení D 3. Nebylo řešeno na základě rozhodnutí vedení organizace vypuštěno z plánu. Z nového posouzení akce vyplynulo, že realizace akce by našla využití jen u malého počtu uživatelů. Kompenzační pomůcky (matrace, vozíky, lůžka, apod.) v případě rozhodnutí o zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek. Splněno - termín realizace 9-10/2011 Přístrojové dovybavení údržby - sekačka na trávu, svářečka na plasty, akuvrtačka, vozík Besi, vysokotlaký čistič WAB, elektrická spirála na čištění odpadů, apod.. Splněno - termín realizace 1. pololetí 2011 Dovybavení zařízení o masážní zvedací vířivou vanu na horní a dolní končetiny. Splněno - termín realizace 7/2011 Přístrojové dovybavení úklidu - vysavač na čištění koberců, úklidový stroj, apod.. Splněno - termín realizace 6/2011 Dovybavení ambulance a ordinace lékaře zdravotnickým nábytkem. Splněno - termín realizace 12/2011 Dovybavení zařízení o kombinovaný přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk. Splněno - termín realizace 4/2011 Dovybavení zařízení o zahradní nábytek. Splněno - termín realizace 1. pololetí Úsporná a jiná opatření 3.1. Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok Obecně je možno konstatovat, že prakticky nejde vyčíslit úsporu z důvodu problematického srovnání nákupů, které jsou meziročně poznamenány měnícími podmínkami Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením kapacity zařízení krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. Plněno průběžně po celý rok Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétních opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce. Plněno průběžně po celý rok

7 Poznámka: Schválený počet zaměstnanců k činil 135 fyzických osob, stejně jako v roce Proti roku 2010 došlo k malé změně struktury zaměstnanců. V pobytové službě byl 1 sociální pracovník byl nahrazen finanční referentkou, která spravuje depozitní účty uživatelů z důvodu, že činnost sociálního pracovníka na této pozici se neosvědčil. Počet všeobecných sester byl snížen o 2 osoby, navýšen byl počet PSS o dvě osoby. 4. Využívání dotačních titulů Investiční projekty Projekty spojené s žádostmi spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb : Rekonstrukce vnějšího pláště budovy a balkónů z investičních zdrojů. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 21,084 tis. Kč z toho: MPSV ČR: 15,813 tis. Kč SMO: 5,271 tis. Kč Nesplněno - Zpracován investiční záměr, když k realizaci plánované akce nedošlo s ohledem na to, že MPSV ČR rozhodlo, že program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb v roce 2011 nebude realizován ani spolufinancován z dotačního programu MPSV ČR. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, nabídce vzdělávání, prodeji zboží v provozovaném minimarketu včetně vlastních výrobků. V případě prodeje v minimarketu se pokusit o rozšíření nabídky o sortiment lahůdek a studené kuchyně. Plněno průběžně po celý rok v průběhu roku 2011 bylo k původním smlouvám uzavřeno 31 smluv z toho: 28 smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem prodeje textilu, 3 smlouva o pronájmu místnosti za účelem oslav narozenin. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava uspořádal krajskou odbornou konferenci Systematizace nutriční péče v DS určenou pro managementy domovů pro seniory ve spolupráci s Nutricii, Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava umožnil Firmě Schola Medica za úhradu uspořádat školící akci zaměřenou na Péči o klienta s CMP. 7

8 C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1.1. Nastavení nového systému alternativní komunikace proškolení zaměstnanců sociálního útvaru v alternativní komunikaci, zajištění funkčnosti alternativního způsobu komunikace směrem k uživatelům, využití symbolů alternativní komunikace při péči o uživatele. Splněno - termín realizace průběžně v 2011 V květnu 2011 nastaven harmonogram práce pro splnění koncepce Alternativní komunikace, který byl k naplněn Individuální plánování zajištění podpůrných konzultací a metodického vedení klíčovým pracovníkům při plánování služby a naplňování kritérií Standardu č. 5. rozvíjení základního pilíře plánování služby - komunikaci a to zejména komunikaci mezi: a) zaměstnancem a uživatelem, b) zaměstnancem a rodinou či osobami uživateli blízkými, c) zaměstnanci navzájem, d) zaměstnancem a managementem. Splněno - termín realizace 9/2011 Vydána směrnice 18/11 účinná od řešící podpůrné konzultace a metodického vedení klíčových pracovníků při plánování služby a naplňování kritérií Standardu č. 5. Od je zajištěna metodická podpora zaměstnanců Mgr. Martinem Chovancem, inspektorem kvality sociálních služeb a od října 2011 je zajištěn Ing. Martinem Lisníkem, supervizorem. Klíčoví pracovníci byli průběžně vzděláváni v problematice Individuálního plánování. Dále jsou klíčoví pracovníci vedeni k tomu, aby při individuálním plánování do tohoto procesu zapojovali i rodinné příslušníky uživatele U uživatelů s nízkým stupněm demence v rámci pobytové služby, při respektování jejich aktuálních potřeb, uzpůsobit péči a přístup k těmto uživatelům tak, aby v co největší míře docházelo k udržení jejich soběstačnosti při běžných denních činnostech i aktivitách. Tohoto docílit změnami v organizaci sociální práce, větším zapojováním těchto uživatelů do vhodných aktivit a zlepšenou komunikaci. Splněno - termín realizace průběžně v 2011 Osm pracovníků PSS prošlo kurzem Specifikace práce s lidmi s demencí a aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením, které proběhl v 9 až 10/2011. Uživatelům s 8

9 nízkým stupněm demence byla věnována zvláštní pozornost při tvorbě a zavádění alternativní komunikace Revize a aktualizace stávajících metodik a směrnic v kontextu Standardů kvality sociálních služeb: zajištění pravidelných schůzek skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci Standardů kvality (2xměsíčně) Splněno - realizace průběžně v 2011 Schůzky probíhaly pravidelně 2 krát do měsíce s pravidelnou účastí jmenovaných pracovníků. V některých standardech jsou zapojeni i pracovníci PSS a od září byli zapojeni i důvěrníci ze strany uživatelů. ověřování implementace aktualizovaných metodik a směrnic na jednotlivých odděleních D0-DIV. Splněno - realizace průběžně v 2011 Ověřování implementace aktualizovaných metodik a směrnic probíhalo formou průběžné kontrolní činnosti vedoucích oddělení a vedoucí sociálního útvaru Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby dotazníkové šetření spokojenosti se službami v zařízení pro uživatele, rodinné příslušníky a jiných osob a organizací. Splněno - realizace 11 až 12/2011 Dotazníkové šetření spokojenosti se službami v zařízení pro uživatele, rodinné příslušníky a jiných spolupracujících osob a organizací proběhlo v listopadu a v prosinci Vyhodnocení dotazníkového šetření proběhne v lednu 2011 včetně případných opatření. Probíhá revize stávající směrnice Náměty, připomínky, stížnosti náměty, připomínky i stížnosti budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno - realizace průběžně v 2011 V roce 2011 probíhala revize stávající směrnice. Nově byl v zařízení vytvořen prostor pro nástěnky, umístěné na jednotlivých patrech, které zajišťují informovanost o podaných námětech a pochvalách. Dále je tato tématika pravidelně otvírána na schůzkách s důvěrníky uživatelů a na jednání stravovací komise. S redakční radou bylo dojednáno sociální okénko, které začalo od září 2011 informovat o podaných stížnostech a pochvalách. Stížnosti, pochvaly a náměty jsou projednávany i na schůzkách se zaměstnanci sociálního útvaru. Do pracovního řádu byla zapracována klauzule o možnostech podávání stížností zaměstnanci. 9

10 Do bylo vedeno celkem 28 podnětů, z toho: 8 stížností, 19 pochval a 1 podnět. Na základě celkového vyhodnocení podnětů, byly ze strany příspěvkové organizace přijaty opatření, která jsou spojena zejména s aktualizací dotazníků spokojenosti uživatelů a to s ohledem na postihnutí všech oblastí poskytovaných služeb (stravovací, provozní, ekonomicko-personální) Den otevřených dveří v rámci naplňování Standardů budeme podporovat uživatele v kontaktech a vztazích a zajistíme informovanost o poskytované službě. Splněno - realizace , když zařízení se zapojilo do celostátního Týdne sociálních služeb, pořádaného APSS. Ošetřovatelský a zdravotní útvar 1.1. Individualizace ošetřovatelské péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Plněno průběžně po celý rok Byly zpracovány dvě směrnice zaměřené na ukazatele kvality služby v oblasti pádů, prevence a léčby dekubitů a dále byla aktualizována směrnice zaměřená na Standard nutriční péče ve vztahu k výživě. Výstupem sledovaných ukazatelů jsou Protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období. Toto pomáhá zvyšovat kvalitu poskytované služby, vyhodnocovat příčiny, důsledky a navrhovat opatření pro další období včetně plánování a zajišťování potřebných pomůcek pro poskytovanou péči Učinit kroky pro obhájení Standardu nutriční péče příprava na reaudit Standardu nutriční péče v v dubnu 2011 Splněno - termín realizace Standard nutriční péče byl obhájen a na základě provedeného šetření komise, která prodloužila platnost Certifikátu Standardizace nutriční péče na dobu dalších dvou let. Na základě toho byla se SZŠ a VOŠZ Ostrava uzavřena smlouva na celoroční odbornou praxi žáků v oboru Nutriční asistent. Tato smlouva je předmětem realizace Individualizace zdravotní péče prověřit možnost zavedení sledování ukazatelů kvality služby se zaměřením na návratnost mobility Plněno průběžně po celý rok Byla zpracována směrnice 13/11 zaměřená na návratnost mobility v oblasti fyzioterapie ve vztahu k ukazatelům kvality služby, která zahrnuje proces hodnocení kvality rehabilitační péče. Výstup pomáhá zvyšovat kvalitu poskytované služby, vyhodnocovat příčiny, důsledky a navrhovat 10

11 opatření pro další období včetně plánování a zajišťování potřebných pomůcek pro poskytovanou péči U pořízeného programu CYGNUS, pro všechny oblasti práce, ověřovat v rámci dokumentace klienta, výstupy spojené s hodnocením způsobu poskytované ošetřovatelské péče s následným využitím u opatření směřované dovnitř organizace. Plněno průběžně po celý rok Od je ošetřovatelským útvarem plně využíván IS Cygnus v jednotlivých modulech. Záznamy a zápisy jsou jednotné, čitelné, přehledné a vzájemně jsou doplňovány sociálním útvarem, čímž se posílila mezioborová spolupráce mezi jednotlivými útvary a sociálním a zdravotním útvarem. Přenos informací je rychlý, pro všeobecné sestry je IS Cygnus velkým přínosem, protože mohou vstupovat do systému na všech odděleních. Vedoucí ošetřovatelského útvaru využívá při své práci všechny zavedené moduly, čímž lépe využívá získané informace pro svou řídící a kontrolní činnosti. Stravovací útvar 1.1.Provést prověrku stávajícího způsobu přípravy a podávání stravy uživatelům s ohledem na estetiku a kulturu stolování včetně uplatnění nápravných opatření. Splněno - termín realizace 6/2011 Na základě provedené prověrky bylo doplněno vybavení stolování zařízení a vybraní zaměstnanci byli proškoleni z kultury stolování. Všechny útvary V rámci pilotního projektu vyhlášeného APSS ČR pod názvem Značka kvality v sociálních službách, když kvalita zařízení bude ověřena v 2/2011 a zařízení bude přiznána Značka kvality, přijmout nápravná opatření, která budou směřovat k dosažení vyššího stupně kvality přiznávané APSS ČR. Splněno - termín realizace 2 5/2011 Doporučená nápravná opatření pracovníkem APSS ČR byla přijata a jsou průběžně kontrolována. Jedná se o tyto nápravná opatření: - doporučená doba podávání stravy je prodloužena na 1,5 hodiny, - při podávány stravy je bráno velký zřetel na estetiku stolování, - adaptace a předadaptace uživatelů nebo zájemců o službu byla zapracována do nové směrnice Pravidla nástupu uživatele do zařízení. Jednání se zájemcem a specifika individuálního přístupu v období adaptace jsou zapracovány v nové směrnici Individuálního plánování. 2. Humanizační záměry služby 2.1 Provést analýzu zavedeného sociálního modelu, která bude zahrnovat prověrku vymezených kompetenci zaměstnanců, kteří se na systému podílejí, organizaci práce zaměstnanců, následné 11

12 zhodnocení výsledku analýzy a případné úpravy zavedeného sociálního systému nebo jeho změny. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Analýza byla provedena v průběhu 10 12/2011. Na základě toho byly provedeny úpravy pracovních náplní u profesí sociální pracovník a sociální pracovník vedoucí oddělení. 2.2.U pořízeného programu CYGNUS, pro všechny oblasti práce, zavést v rámci sociálního, modulu záznamy o poskytované péči u uživatelů formou terminálů, využít výstupů ze všech oblastí pro statistické sledování vykazovaných dat a pro případná opatření směřovaná dovnitř organizace. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Program je maximálně využíván k zaznamenávání průběhu a kvality poskytované služby včetně zpracování statistických výkazů pro MPSV. 3. Nové aktivity 3.1. Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti - dle nové koncepce volnočasových aktivit vycházejících z individuálních potřeb uživatelů. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Schválená koncepce volnočasových aktivit pro rok 2011 byla splněna Posouzení zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro veřejnost a v případě kladného výsledku posouzení a dostatku finančních zdrojů, rozhodnout o jejím zavedení. Splněno - realizace v 10/ Rozšíření a prohloubení spolupráce s domovy pro seniory v rámci příhraniční spolupráce. Splněno vzájemná realizace průběžně v roce 2011 (volnočasové aktivity, vzdělávání apod Zavést v rámci organizace INTRANET jako prostředek zlepšení komunikace. Splněno - realizace v 3/ Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřeného na vzdělávání seniorů pod názvem Vzdělaný senior jako prostředku aktivizace seniorů. Splněno - realizace průběžně v 12/2011, původní pracovní název projektu Vzdělaný senior byl při zpracování projektu nahrazen názvem Aktivita nejlepší lék na stáří 12

13 Dotační tituly v r (schválené, stav: ukončené) Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Název projektu: Aktivita nejlepší lék na stáří Výše poskytnuté dotace: ,- Kč Vyhlašovatel: Arcelormittal Ostrava, minigrant Název projektu: Internetová kavárna pro seniory Výše poskytnuté dotace: ,- KčV Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Název projektu: Zřízení a vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek Výše poskytnuté dotace: ,- Kč Vyhlašovatel: Nadace OKD Název projektu: Česko polské vánoce pro seniory Výše dotace: ,- Kč Dotační tituly v r (neschválené) Vyhlašovatel: ČEZ Název projektu: Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Vyhlašovatel: EVRAZ Název projektu: Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Požadovaná výše dotace: ,00 Kč 4. Hodnocení kvality 4.1 Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. Splněno - realizace od 8/2011, celkem 4 x za rok Od počátku roku 2011 došlo k pozastavení činností dosavadního inspektora kvality, který spolupracoval se zařízením. Důvodem bylo nastoupení inspektora na mateřskou dovolenou a přes jeho slib, nepodařilo se mu svou činnost obnovit, z důvodu jeho časové vytíženosti. Na základě toho byla domluvena spolupráce s Mgr. Martinem Chovancem, novým inspektorem kvality, jehož spolupráce začala Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního útvaru. Splněno - realizace od 10/2011, celkem 8 x za rok Z důvodu časové vytíženosti bývalého supervizora, který spolupracoval se zařízením zejména v roce 2010, byl domluven nový supervizor, jehož spolupráce a realizace supervizí začala v 10/2011. Zároveň byla zajištěna supervize i pro zdravotní pracovníky a individuální supervize pro vedoucí ošetřovatelského útvaru. Individuální supervize zajišťována vedoucí sociálního útvaru 13

14 probíhala průběžně. Intervize pracovníků sociálního útvaru byla zajištěna vedoucími oddělení průběžně. 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s : Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Vzájemné schůzky, spolupráce při významných výročích uživatelů, spolupráce s veřejným opatrovníkem, sociálními organizacemi, kterými je zřizovatel Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Městskou Policií Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Schůzka s Městkou policií a uživateli na téma Bezpečnosti uživatelů realizována v 10/2011. Realizována i další spolupráce (zajištění vyšší bezpečnosti a ochrany uživatelů a zařízení). středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Praxe studentů v oblasti sociálních služeb: 20 praktikantů z toho 13 z VOSŠ, 2 z Ostravské Univerzity a 5 praktikantů PSS (rekvalifikace) Praxe studentů v oblasti ošetřovatelské péče: 3 praktikanti z toho 2 z Střední zdravotnické školy a VOŠZ, obor nutriční terapeut a 1 z Slezské Univerzity v Opavě - studentka oboru všeobecná sestra. Praxe studentu v oblasti stravovacího útvaru: 7 praktikantů v průběhu celého roku ze Střední školy Prof. Matějíčka. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící dobrovolnickými centry Adra a Senior servis. Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Schůzky s výše uvedenými organizacemi v zařízení probíhaly počínaje od 4/2011. Proběhly průběžné návštěvy 27 dobrovolníků, kteří se zapojili do poskytování služby uživatelům. Byla uskutečněna návštěva vedoucí centra Adra v našem zařízení. Tato vedoucí nám předala výsledky statistického sledování účasti dobrovolníků v různých obdobných zařízeních. 14

15 D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce U všech případných změn organizace práce v jednotlivých útvarech organizace k datu zpracování návrhu plánu nepředpokládáme změny, které by měli za následek organizační změnu s následkem změn v personální obsazení. 2. Vzdělávání zaměstnanců Organizace bude využívat interní a externí formy vzdělávání Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců bude u sociálního útvaru vycházet z individuálních vzdělávacích plánů, konzultací s inspektory a také odborné profilace zaměstnanců sociálního útvaru v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání a zákonného minimálního limitu 24 hodin a bude kryta vlastními zdroji. Splněno všechny zaměstnankyně uvedeného útvarů (s výjimkou dlouhodobě nemocných zaměstnankyň) naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců ošetřovatelského a zdravotního útvaru bude vycházet z individuálních vzdělávacích plánů zaměřených na nové poznatky z oblasti geriatrie, fyzioterapie, nové ošetřovatelské metody, hojení ran, prevence pádů a proleženin a zavádění nové legislativních změn do praxe v souladu s vyhl. Č. 423/2004 Sb. v platném znění. Zákonný rámec vzdělávání 40 kreditů za jeden registrační cyklus za období 6 let registrace. Splněno všechny zaměstnankyně výše uvedených útvarů naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Dále byly v průběhu roku 2011 vzdělávány v sociální a manažerské oblasti, když nad plánované vzdělávání proběhlo: a) základní kurz Individuálního plánování pro 13 všeobecných sester b) několik interních vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na oblast komunikace apod. 3. Plány vzdělávání zaměstnanců a supervize Vzdělávání zaměstnanců bude vycházet ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Vzdělávání zaměstnanců sociálního útvaru bude zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem. Splněno průběžně vzdělávání zaměstnanců vycházelo ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Individuální vzdělávací plány byly zpracovávány po adaptaci zaměstnanců dle jejich potřeb a potřeb organizace. Naplňování vzdělávacího plánu je sledováno průběžně. 15

16 Vzdělávání zaměstnanců sociálního a ošetřovatelského útvaru bylo zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem od 10/2011 a dále odbornými pracovními stážemi s účinností od 11/2011. E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE Vyplývá z platné zákonné úpravy zákona o finanční kontrole, která je rozpracovaná organizací směrnici ředitele č. 88/10. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - realizace průběžně v roce 2011 V průběhu roku byla platná směrnice ředitele č. 88/10 doplněna o 1 dodatek. F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace 1.1. Projekt spojený s žádostí spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb : Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 4,568 tis. Kč z toho: MPSV ČR: 3,258 tis. Kč SMO: 1,310 tis. Kč termín realizace rok 2012 Vyjádření: Projekt byl zahrnut do kapitálového rozpočtu města pro rok 2012 a kapitálový výhled na léta Organizace disponuje zpracovaným investičním záměrem Projekty spojené s žádostmi spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb nebo ze zdrojů SMO: Dokončení rekonstrukce 1. NP, které dosud neprošlo opravou sekce D. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 6,000 tis. Kč termín realizace rok 2013 Vyjádření: Projekt byl zahrnut do kapitálového rozpočtu města pro rok 2012 a kapitálový výhled na léta Organizace disponuje zpracovaným investičním záměrem rozděleným na jednotlivé sekce. 16

17 Rekonstrukce knihovny zařízení (doplnění vzduchotechniky, voda, topení) za účelem rozšíření stávajících služeb knihovny i o služby tzv. internetové kavárny. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1,300 tis. Kč termín realizace rok 2013 Vyjádření: Organizace po jednání s projektantem od výše uvedeného rozvojového cíle odstoupila vzhledem k nutným neúměrným zdrojům na jeho realizaci. 2. Humanizační záměry služby Pokusit se navázat spolupráci s Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava za účelem oboustranné organizační a finanční spolupráce na společensko-kulturních akcích pořádaných zařízením pro veřejnost v rámci projektu Aktivita nejlepší lék na stáří. Cílem projektu je otevřít zařízení pro konání celoročních kulturních aktivit pro seniory městského obvodu a tím pozitivně ovlivňovat psychickou stránku seniorů prostřednictvím několika vybraných oborů estetické výchovy a výchovy uměním (hudební, literární, výtvarné, taneční atd.) při poskytnutí příležitosti mladým, začínajícím umělcům ze ZUŠ, apod. Všechny pořádané kulturní akce budou přístupné i pro uživatele našeho zařízení. Opakovaná setkání a navazování nových vztahů mezi uživateli a návštěvníky zařízení pomohou i šanci na důstojné prožití stáří. Nesplněno Přes opakované jednání se starostou a místostarostou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava se nepodařilo tyto osoby k realizaci transformačního a humanizačního záměru získat. V Ostravě dne Ing. Juraj Chomič 17

18 Příloha č. 2 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 1 Personálně mzdový pracovník + pokladní 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách 15 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Cukrářka 1 Minimarket prodavačka 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchař 4 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3 Finanční referent a účetní 1 Finanční referent a účetní 1 Prac.prádelny 5 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení III. 1 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Platnost: od Schválil: Ing. Juraj Chomič V Ostravě dne Sociální pracovník 1 Pracovník v soc.službách 12 Všeobecná sestra 3 Příloha č. 1 dodatek č.7 k směrnici ředitele č.80/09 18

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2014 Bohumínská 1056/71

Více

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2013 Leden 2014 1 OBSAH: A. ÚVOD

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava příspěvková organizace Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Obsah: Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2012

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Plán činnosti pro rok 2013

Plán činnosti pro rok 2013 Plán činnosti pro rok 2013 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2013 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 700

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 204 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více