Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k Leden

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného rozpočtu na rok 2013 včetně zdrojů financování v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizace služeb 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty, využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory ( pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k : V pobytové službě celkem. 95 z toho: PSS 61 SP.. 7 PSS pro AČ 8 Vš. sestry. 14 Ved. zdrav. útvaru.. 1 Fyzioterapeut 3 Nutriční terapeut.. 1 Ostatní celkem 37 Celkem za zařízení 132 zaměstnanců Komentář - proti původnímu plánovanému počtu zaměstnanců pro rok 2013, v souladu s projednanou organizační změnou s odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, došlo k ukončení provozu minimarketu ke dni , tímto byl snížen počet zaměstnanců v kategorii ostatních o 1 zaměstnance (prodavačka). 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb: Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno termín realizace v průběhu roku 2013, v případě fakultativních činností byl využit platný Ceník služeb pro rok

4 B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Předpokládaný rozpočet na rok 2013 včetně zdrojů financování v tis. Kč : Plán Oček. skutečnost a) Hospodářský výsledek b) Náklady c) Výnosy d) Zdroje financování: - Vlastní výnosy Ostatní výnosy z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO Komentář: Předpokládaný dosažený HV v hlavní činnosti v porovnání s plánem bude předmětem rozboru za rok Plán provozních akcí v roce 2013 Akce podmíněné disponibilními finančními zdroji z prostředků PO případně z externích zdrojů: Oprava zdroje chladu pro VZT stravovacího útvaru Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 130 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 255 tis. Kč Výměna připojovacího potrubí v odd. D0 v sekci D u 12 bytů Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 850 tis. Kč Nerealizováno šetřením před realizací akce bylo zjištěno, že výměna připojovacího potrubí není nutná, proto od záměru bylo upuštěno. Provedení kamerových zkoušek u odpadového potrubí. Podle výsledku zkoušek rozhodnout o případných opravách kanalizace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Nerealizováno přednost dostaly jiné provozní akce. Tato akce přesunuta do roku Oprava rozvodu a rozvaděče stravovacího provozu, připraven projekt pro realizaci Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč Splněno částečně skutečné náklady na realizaci celkem: 42 tis. Kč, další postup je koordinován s ČEZ. Provedení opravy žehlícího zařízení BETYNA Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč Nerealizováno šetřením před realizací akce bylo zjištěno, že oprava žehlicího zařízení BETYNA není nutná, proto od záměru bylo upuštěno. 4

5 Provedení opravy vjezdu a vstupu do garáží Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč Splněno částečně skutečné náklady na realizaci celkem: 246 tis. Kč. Z důvodu klimatických podmínek bylo položení speciálního koberce přesunuto do roku Realizace šatny pro muže Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 250 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 81 tis. Kč. Aktivita byla realizována oproti původnímu záměru v nezbytně nutné míře. Oprava žaluzií v rámci zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 20 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 15 tis. Kč. Oprava kování oken v rámci zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 53 tis. Kč. Oprava polohovacích pomůcek pro D4 ke zvýšení schopnosti mobility uživatelů (zvedák k snadnějšímu transportu uživatelů) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 31 tis. Kč. Připravit projekt na nouzový rozhlas a EPS pro odd. D0, podle výše rozpočtovaných nákladů zvážit její urychlenou realizaci Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno projekt realizován, fyzicky provedeno v části bytů odd. D0 v rámci jejich opravy a rekonstrukce. Skutečné náklady na realizaci celkem: 40 tis. Kč Malování prostorů domova D1, kuchyň a schodišť Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 189 tis. Kč. Poznámka: Nad rámec plánu výše uvedeného plánu provozních akcí byly realizovány tyto akce vyvolané potřebou: Oprava a rekonstrukce poloviny oddělení D0 Skutečné náklady na realizaci celkem: tis. Kč Dokončení úpravy zahrady (chodníky, zpevněné plochy, vybudování petangového hřiště a minigolfu) Skutečné náklady na realizaci celkem: 506 tis. Kč Oprava brány do zahrady Skutečné náklady na realizaci celkem: 59 tis. Kč 5

6 Realizace úsporných opatření energií provedením nákupu a instalací WC stopů a sifonových perlátorů Skutečné náklady na realizaci celkem: 50 tis. Kč. Plánované nákupy hmotného a drobného hmotného majetku: Nákup konvektomatu pro stravovací provoz Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 450 tis. Kč Splněno Realizováno za spoluúčasti poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r ve výši 200 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši: 391 tis. Kč. Doplnění protipožární stěny u evakuačního výtahu na odd. D1 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 90 tis. Kč Nákup 2 ks profesionálních myček nádobí pro sociální útvar Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 90 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 73 tis. Kč Dovybavení zařízení mechanických vozíků zařízení o mobilní pomůcky k aktivizaci uživatelů (klíny, trupové ortézy, ) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Splněno realizováno za spoluúčasti poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r ve výši 113 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši: 157 tis. Kč Obměna 42 ks mechanických lůžek o polohovací lůžka elektrická včetně matrací Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: tis. Kč Splněno realizováno ve 100 % z poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r v celkové výši tis. Kč. Celkové skutečné náklady byly ve výši: tis. Kč Částečná obměna současné zastaralé výpočetní techniky zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 107 tis. Kč. Pořízení zahradního domku na zahradu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 120 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 115 tis. Kč Nová chladící vitrína do minimarketu pořizovaná v případě vzniku nutné nehospodárné opravy stávající chladící vitríny Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 45 tis. Kč Nesplněno realizace neproběhla z důvodu ukončení vedlejší činnosti minimarketu. Šlehací robot pro stravovací útvar Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 57 tis. Kč. 6

7 Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 19 tis. Kč. Bylo upuštěno od původních nároků na vybavenost dražším modelem. Poznámka: Nad rámec výše uvedeného plánu nákupu hmotného a drobného hmotného majetku byly realizovány tyto další významnější akce : Obnova vybavení učebny nábytkem (stoly, židle) Skutečné náklady na realizaci celkem: 196 tis. Kč Obnova vybavení knihovny nábytkem (stoly, židle, vitrína, věšáková stěna) Skutečné náklady na realizaci celkem: 34 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D0 nábytkem (židle, stoly, police, věšákové stěny) Skutečné náklady na realizaci celkem: 132 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D0 nábytkem (křesla) Skutečné náklady na realizaci celkem: 82 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D1 D4 nábytkem (křesla) Skutečné náklady na realizaci celkem: 99 tis. Kč Nákup zahradní techniky pro provozní útvar (zahradní malotraktor) Skutečné náklady na realizaci celkem: 35 tis. Kč Nákup plynového sporáku pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 105 tis. Kč Nákup myčky bílého nádobí pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 91 tis. Kč Nákup myčky černého nádobí pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 199 tis. Kč Nákup Infračervené lampy pro fyzioterapii Skutečné náklady na realizaci celkem: 48 tis. kč (z toho 12 tis. Kč financováno ze získaného účelového daru). 3. Úsporná a jiná opatření 3.1. Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok 2013 E-Centrum je využíváno velmi aktivně při nakupování materiálu a služeb, což má značný přínos v podobě dosahování finančních úspor a také transparentnosti procesu. V květnu jsme obdrželi rating A++. Jsme nadále referenčním zadavatelem pro oblast zdravotnických potřeb. Z této činnosti pak mohou těžit i ostatní organizace, které pak zdravotnický materiál nakupují Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením DPH a obecným nárůstem cen v roce 2013 krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování (sazebník úhrad za ubytování a stravování včetně fakultativních služeb pro rok 2013) a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. 7

8 Plněno průběžně po celý rok Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích (viz. příloha č. 2) a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétní opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce. Plněno průběžně po celý rok 2013 Výsledkem byla realizace opatření u stravovacího útvaru spojené se snížením počtu zaměstnanců o 1 (prodavačka). 4. Využívání dotačních titulů 4.1 Možný investiční projekt spolufinancování z dotačního programu MŽP ČR Operační program životního prostředí (OPŽP), prioritní osa 3 vyhlašovaný SFŽP: Zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 16,188 tis. Kč. Rok: 2013 Od realizace projektu z dotačního programu MŽP ČR bylo upuštěno. Organizací dosaženo schválení zpracovaného a podaného projektu z roku 2011 na MPSV ČR. Projekt předpokládá s financováním 75 % skutečných nákladů v roce Možný investiční projekt spolufinancování z případného vyhlášeného dotačního programu v rámci ČR: Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 5,527 tis. Kč. Rok: 2013 Projekt nebyl realizován Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. 4.3 Ostatní projekty - předpokládané žádosti o přiznání dotace: Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Byla přiznána dotace od SMO v celkové výši ,- Kč na zajištění volnočasových a aktivizačních činností pro uživatele s názvem projektu Aktivita nejlepší lék na stáří. Vyhlašovatel: ČEZ Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Nadace OKD Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na projekt Přátelství bez bariér ve výši ,- Kč a podaná další žádost na projekt Zdravý spánek seniorů ve výši ,- Kč. Podané projekty nebyly vyhlašovatelem podpořeny. Vyhlašovatel: Nadace Arcelor MITTAL a.s. Požadovaná výše dotace: ,00 Kč 8

9 Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Sodexo Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zakoupení polohovatelných postelí pro uživatele ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Kateřiny Brožové Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel MO Slezská Ostrava Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na realizování projektu Zdravý svět seniora na stole ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Jistota KB Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- na pořízení elektricky polohovatelných lůžek pro uživatele. Vyhlašovatel: Nadace Volksbank Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- na pořízení infrazářiče pro uživatele v rámci rehabilitační léčebné metody zvané fototerapie a termoterapie. Vyhlašovatel: Nadace GE Money Bank Požadovaná výše dotace: ,00 Kč apod. Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Nadační fond Veselý senior Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- Kč na pořízení PC v rámci získání první ceny Senior centrum 2013 v kategorii pobytové služby. Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zakoupení polohovatelných postelí s elektrickým ovládáním a matracemi ve výši ,- v rámci dotačního programu - Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. - nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Taťána Kuchařová Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zajištění odměn pro uživatele v rámci jejich ocenění ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Evropský sociální fond v ČR Projekt nebyl realizován. 9

10 Podaná žádost na realizaci vzdělávání zaměstnanců v oblasti bazální stimulace ve výši ,60 Kč v rámci dotačního programu OP LZZ - nebyla vyhlašovatelem podpořena. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, nabídce vzdělávání, prodeji zboží v provozovaném minimarketu včetně vlastních výrobků sortiment cukrářské výroby, lahůdek a studené kuchyně, nabídce externího stravování pro cizí strávníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej výrobků v rámci aktivizačních činností a nabídka rehabilitační péče v rámci nestátního zařízení. Očekávaný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti 100 tis. Kč. Splněno Vedlejší hospodářská činnost byla realizována v průběhu roku 2013 na 100%. Od září 2013 byl minimarket předán do pronájmu. V rámci spolupráce s novým nájemcem se pokračuje v prodeji cukrářských výrobků, lahůdek a studené kuchyně. Předpokládaný hospodářský výsledek VHČ za rok 2013 zisk cca 200 tis. Kč. C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1.1 Provést revizi stávajících plánů péče a individuálních plánů s cílem najít efektivnější způsob jejich zpracovávání. Splněno Revize plánů péče a individuálních plánů proběhla v rámci vlastní kontrolní činnosti, ve spolupráci s inspektorem standardů kvality byla provedena následná cvičná inspekce standardů kvality. Opatření z revizí začala být realizována v prosinci 2013 a jejich realizace bude pokračovat v průběhu roku 2014 a to se zaměřením na podrobnější zpracování plánů péče a na detailnější administrativní zpracování individuálních plánů. 1.2 Rozšířit prvky z koncepce alternativní a augmentativní komunikace o další prvky fotografie, obrázky apod. Splněno Prvky alternativní a augmentativní komunikace byly rozšířeny mezi potřebné uživatele a rozšířeny o nové tzv. fotoknihy. Stávající piktogramy byly nahrazeny vhodnějšími symboly na základě doporučení inspektorky standardů kvality a získanými praktickými zkušenostmi, které byly ověřené samotnými uživateli. 1.3 Příprava na inspekci kvality v realizaci skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci standardů kvality Splněno byla realizována cvičná inspekce standardů kvality, jejichž doporučení budou přijata v průběhu roku Provést revizi dotazníků spokojenosti zaměstnanců termín: do 6/2013 Splněno revize dotazníků provedena. Výsledkem revize je, že dotazníkové šetření na spokojenost zaměstnanců bude v organizaci prováděno dle aktuální potřeby a pravidelně prostřednictvím MMO, neboť byly užívány shodné oblasti otázek. 10

11 1.5 Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u uživatelů termín: 2x ročně Splněno realizace dotazníkového šetření se službami zařízení u uživatelů proběhlo v červnu a listopadu Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. Byl použit nový způsob distribuce dotazníků, a to formou elektronickou prostřednictvím webových stránek. Nad rámec pravidelného dotazníkového šetření byly realizované dílčí ankety prováděné externími inspektory kvality v rámci šetření v souvislosti s Cenou kvality a další ankety realizované v rámci diplomových prací studentů vysokých škol. Tyto ankety byly zaměřené na sociální a zdravotní oblast. metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u rodinných příslušníků a jiných osob a organizací (zejm. pracovníků z poskytnutých odborných pracovních stáží). termín: 1x ročně Splněno realizace dotazníkového šetření se službami zařízení u spolupracujících osob probíhalo po celý rok s vyhodnocením k prosinci Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. Byl použit nový způsob distribuce dotazníků, a to formou elektronickou prostřednictvím webových stránek. 1.6 Zaktualizovat souhrn garancí u pracovníků PSS pro aktivizační činnosti v Plánů aktivizačních činností termín: do 2/2013 Splněno garance byly aktualizovány dle potřeb uživatelů a provozních možností organizace v rámci Koncepce volnočasových aktivit pro rok Náměty, připomínky, stížnosti budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno realizace průběžně v roce 2013 Přijaté náměty, připomínky a stížnosti byly vyhodnoceny v rámci roční zprávy sociálního útvaru. V průběhu roku jsou podněty, pochvaly a stížnosti řešeny s následnými realizacemi přijatých opatření. 1.8 Den otevřených dveří v rámci naplňování Standardů budeme podporovat uživatele v kontaktech a vztazích a zajistíme informovanost o poskytované službě. termín: 10/2013 Splněno realizace proběhla v rámci celostátního Týdne sociálních služeb pořádaného APSS ČR. Prostřednictvím vyšší informovanosti veřejnosti (facebook, adresné rozesílání pozvánek, webové stránky organizace) byla zajištěna vysoká účast veřejnosti. Ošetřovatelský a zdravotní útvar 1.1. Individualizace ošetřovatelské péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Plněno průběžně po celý rok 2013 Výstupem sledovaných ukazatelů jsou zpracované protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období za každé oddělení a přijetí opatření směřující ke zvyšování kvality poskytované péče v oblasti prevence před pády, dekubity a výživy. Důsledně byly dodržovány preventivní a následná opatření, a tím jsme omezili opakované pády u uživatelů a snížili počet léčených dekubitů a následků malnutrice. 11

12 zavést směrnici vztahující se k rehabilitačnímu ošetřování s prvky polohování a změny poloh, zvýšení kvality služby v oblasti prevence dekubitů a předcházení imobilizačního syndromu u uživatelů. termín : průběžně Splněno směrnice ředitele pro rehabilitační ošetřování byla vydaná a je zaměstnanci sociálního, zdravotního a ošetřovatelského útvaru naplňována. Proběhlo interní proškolení zaměstnanců ošetřovatelského útvaru v oblasti rehabilitačního ošetřování. 1.2 Pokračovat v činnosti referenčního centra pro oblast výživy. Splněno jsme nadále referenčním centrem pro oblast výživy. termín: Připravit a uskutečnit reaudit Standardu nutriční péče. termín: do 6/2013 Splněno reaudit Standardu nutriční péče proběhl v květnu Byla vydána tisková zpráva. Platnost certifikátu Standardu nutriční péče je prodloužen o další 2 roky. 1.4 Individualizace zdravotní péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na návratnost mobility. Splněno ukazatelé jsou sledovány. ověřit možnost zavedení měkkých technik zejména formou placených služeb. termín: do 6/2013 Splněno ošetřování měkkých tkání (kůže podkoží a svaly) rehabilitační formou tzv. měkkými technikami jsou nabízeny veřejnosti a uživatelům služby a také realizovány. Nad rámec plánu činností bylo realizováno školení ošetřovatelského útvaru TENA Epert, které bylo podmínkou pro udělení certifikátu organizaci jako pracoviště, kde nepřetržitě dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péči o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. Stravovací útvar 1.1.Provést proškolení školení zaměstnanců vydávajících stravu se zaměřením na estetiku a kulturu stolování. termín:do 6/2013 Splněno v rámci reauditu Standardů nutriční péče a Ceny kvality byli proškoleni zaměstnanci stravovacího útvaru v oblasti estetiky a kultury stravování prostřednictvím interního školení. Všechny útvary 1.1 Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřených na vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a na zvýšení kvality poskytované služby. Schválené a realizované projekty: SMO, oblast Volný čas Aktivita nejlepší lék na stáří ,- Kč Nadace Volksbank Infrazářiče pro léčbu ,- Kč Nadační fond Veselý senior PC ,- Kč Nadace Jistota KB El. Poloh. Lůžka ,- Kč Neschválené žádosti: 12

13 Nadace OKD Sodexo Polohovatelné postele ,- Kč MO Slezská Ostrava Zdravý svět seniora na stole ,- Kč Moravskoslezský kraj Polohovatelné postele ,- Kč Nadace Taťána Kuchařová Odměny pro uživatele ,- Kč Evropský sociální fond v ČR Vzdělávání zaměstnanců ,- Kč 1.2 U pořízeného programu CYGNUS, ve všech oblastech práce iniciativně realizovat změny stávajících postupů ve všech oblastech organizační a řídící práce. Plněno průběžně - IS Cygnus je využíván všemi útvary a v rámci mezioborové spolupráci při péči o uživatele. 2. Humanizace služeb 1.1 Zavést v zařízení model E Qalin dle vydané a doporučené metodiky APSS ČR. E Qalin je neustále probíhající souhrn postupů pro zkvalitňování podmínek ve všech oblastech života jednotlivců i skupin v domovech pro seniory. Jedná se o evropský systém řízení kvality sociálních služeb proces, v rámci kterého si organizace formou vlastního definování problematických oblastí, vnitřně upravuje podmínky tak, aby vedly ke spokojenosti všech zúčastněných stran. E Qalin tak představuje řízené úsilí o dosažení vzájemného respektu a co nejvyšší kvality života uživatele. Koncem roku 2012 byl z vlastních řad jmenován procesní manažer Mgr. Veronika Delongová, která na konci února 2013 dokončí závěrečný běh kurzu. Mezi cíle E-Qalinu je zahrnuto dlouhodobé zvyšování kvality formou řízeného procesu, měřitelnost zvyšování kvality, sebekritické hodnocení, tvorba optimálního prostředí pro život i práci, eliminace profesní slepoty zapojením co nejširšího spektra účastníků, zvýšení prestiže zařízení vůči uživatelům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Plněno průběžně - Ustanovené skupiny pro zavádění E-Qalinu se pravidelně scházejí a předkládají návrhy na zlepšení procesu v zařízení řídící skupině, která dle provozních a finančních možností zařízení přijímá, formou katalogu zlepšovacích návrhů, opatření ke zlepšení pracovních a řídících procesů v zařízení (např. vytvořením zaměstnanecké nástěnky, stanovení toku informací v zařízení, úprava a konkretizace pravidel pro mezioborovou spolupráci a schůzky). 2.2 U počítačového programu Cygnus efektivně využívat možnost k přehledu poskytovaných úkonů a fakultativních služeb uživatelům, využít výstupy ze všech oblastí pro statistické sledování vykazovaných dat a vymezit kompetence správy a editace dat v jednotlivých modulech programu. Plněno průběžně - Všechny poskytované úkony a fakultativní služby uživatelům jsou prostřednictvím IS Cygnus evidovány a srovnávány dle stupně příspěvku na péči. Rovněž jsou aktualizovány kompetence jednotlivých zaměstnanců v užívání IS Cygnus se zaměřením na předávání mezioborových informací. Nad rámec činností byl na základě našeho podnětu doplněn modul Dokumentace klienta v IS Cygnus o nový nástroj pro objednávání inkontinentních pomůcek. 2.3 Pokračovat v zavedeném sociálním modulu a hledat rezervy pro zkvalitnění mezioborové spolupráci. Plněno průběžně - Kompetence sociálního, ošetřovatelského a zdravotního útvaru a termíny setkávání skupiny pro mezioborovou spolupráci byly stanoveny v novém jednacím řádu. 13

14 2.4 Zabezpečit účast zařízení na anketách např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový kamínek, Senior roku apod. Plněno průběžně Získáno ocenění Senior centrum roku 2012 v kategorii pobytové služby. Získáno ocenění Pečovatelka roku 2013 v kategorii Sociální pracovník. Nad rámec plánu činností jsme se zapojili do dalších anket: Získáno ocenění Cena kvality roku 2013 v kategorii pobytových služeb pro seniory, udělované Radou pro národní kvalitu ve spolupráci s MPSV ČR a Senátem ČR. Získáno ocenění TENA Expert roku 2013v péči o klienty s kontinencí. Získáno ocenění Dobrá duše za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou činnost v roce Získáno ocenění za nejlepší projekt přeshraniční spolupráce Euroregion Silesia Ať mluvíme polsky, česky - spolu je nám vždycky hezky. Účast v anketě o společenské odpovědnosti ČR a SR 2013 realizovanou Institutem společenské odpovědnosti, o.p.s. Vyhlášení bude uskutečněno v roce Rozšíření spolupráce s ostatními domovy pro seniory v rámci Moravskoslezského kraje. Plněno průběžně - Rozšířená spolupráce při zabezpečování pracovních stáží našich zaměstnanců (dle zák. č. 108/2006 Sb.) byla v roce 2013 realizována v těchto zařízeních: Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem: Syllabova 19/2886, Ostrava - Vítkovice zastoupen: Ing. Hanou Ježkovou IČ: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Hladnovská 751/119, Ostrava Muglinov zastoupený: PhDr. Svatoplukem Aniolem IČ: Domov Březiny, příspěvková organizace se sídlem: Rychvaldská 531, Petřvald u Karviné zastoupený: Ing. Pavel Zelek IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace se sídlem: Rybářská 13, Ostrava-Mariánské Hory zastoupený: RNDr. Oldřich Šeremek IČ: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Opavská 4472/76 Ostrava - Poruba zastoupený: Ing. Radek Baran IČ: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem: Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz zastoupený: Mgr. Bc. Vojtěchem Curylem IČ:

15 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace se sídlem: Jaroslava Seiferta 1530/14, , Havířov - Město zastoupen/a: MUDr. Milanem Dlábkem IČ: středisko LUNA, Lidická 1200/52c, , Havířov Šumbark. Domov pro seniory LADA se sídlem: Lužická 4, Ostrava - Výškovice zastoupený: Natašou Laskovskou IČ: Na Výminku s. r. o., Domov pro seniory se sídlem: Pavlovova 2626/33, Ostrava-Zábřeh zastoupený: Bc. Lucií Lukasovou IČ: Dům seniorů POHODA, o.p.s. se sídlem: Mládí 725, Orlová-Lutyně zastoupený: Bc. Naděždou Kubalovou IČ: Sociální služby města Havířova se sídlem: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí zastoupený: Ing. Milanem Černým IČ: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. se sídlem: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava-Moravská Ostrava zastoupený: Karlem Kurlandem IČ: Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, Praha 1 Krajské ambulantní středisko v Ostravě Adresa střediska: Sadová 5, Ostrava Zastoupený koordinátorem stáží (titul, jméno a příjmení): Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D. 3. Nové aktivity 3.1 Rozšířit stávající aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti o novou aktivitu využití světloléčby. Splněno - Světlo léčba je poskytována v rámci rehabilitačních služeb. 3.2 Po ověřování v roce 2012 zavést u vybraných uživatelů trvalou smyslovou aktivizaci při využití mobilního Snoezelenu. Splněno - Smyslová aktivizace je využívána jako pravidelná aktivizace u vybraných uživatelů. 15

16 Nad rámec plánu činností byl(-y): a) natočen propagační film o nabídce služeb organizace, který je určen k prezentaci zařízení veřejnosti. b) zřízen uživatelský profil organizace na facebooku za účelem lepší prezentace zařízení širší veřejnosti. Zároveň je tímto podpořena oboustranná vzájemná komunikace mezi zájemci a organizací. c) vydávané tiskové zprávy k významným skutečnostem spojených s chodem zařízení včetně jejich distribuce médiím za účelem informování veřejnosti (získaná ocenění a významné aktivity a projekty organizace). 4. Hodnocení kvality 4.1. Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. termín: min. 6 x za rok Splněno - Spolupráce s inspektorem standardů kvality probíhala Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního, ošetřovatelského útvaru a managementu a další možné supervize dle vzniklých individuálních požadavků. Splněno - Spolupráce se supervizorem probíhala trvale. Zaměstnancům sociálního a ošetřovatelského útvaru a managementu byla zajištěna supervize. Byla využita i individuální supervize, která byla poskytnuta jako bonus ke stávají smlouvě o spolupráci Pokračovat v nastavení vlastního interního systému kvality poskytované služby. Splněno - Nyní realizováno prostřednictvím Katalogu zlepšovacích návrhů E-Qalinu. 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s : Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Městskou Policií středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící dobrovolnickými centry Adra zdravotnickými zařízení a lékaři podobnými pobytovými sociálními zařízeními ostatními poskytovateli sociálních služeb zaměřených na seniory. Splněno Realizováno v průběhu roku Nad rámec plánu činností jsme se zapojili do pokračování přeshraničního projektu Euroregion Silesia Ať mluvíme polsky, česky - spolu je nám vždycky hezky. 16

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Jak nádherně listy stárnou..., jak prosvětlené a barevné jsou jejich dny... (autor: John Burroughs) V Orlové-Lutyni dne 19.5.2014

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Mládí žije sněním, stáří vzpomínkami. (židovské přísloví) V Orlové-Lutyni dne 10. 5. 2013 Úvodní informace Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více