Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k Leden

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného rozpočtu na rok 2013 včetně zdrojů financování v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizace služeb 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty, využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory ( pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k : V pobytové službě celkem. 95 z toho: PSS 61 SP.. 7 PSS pro AČ 8 Vš. sestry. 14 Ved. zdrav. útvaru.. 1 Fyzioterapeut 3 Nutriční terapeut.. 1 Ostatní celkem 37 Celkem za zařízení 132 zaměstnanců Komentář - proti původnímu plánovanému počtu zaměstnanců pro rok 2013, v souladu s projednanou organizační změnou s odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, došlo k ukončení provozu minimarketu ke dni , tímto byl snížen počet zaměstnanců v kategorii ostatních o 1 zaměstnance (prodavačka). 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb: Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno termín realizace v průběhu roku 2013, v případě fakultativních činností byl využit platný Ceník služeb pro rok

4 B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Předpokládaný rozpočet na rok 2013 včetně zdrojů financování v tis. Kč : Plán Oček. skutečnost a) Hospodářský výsledek b) Náklady c) Výnosy d) Zdroje financování: - Vlastní výnosy Ostatní výnosy z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO Komentář: Předpokládaný dosažený HV v hlavní činnosti v porovnání s plánem bude předmětem rozboru za rok Plán provozních akcí v roce 2013 Akce podmíněné disponibilními finančními zdroji z prostředků PO případně z externích zdrojů: Oprava zdroje chladu pro VZT stravovacího útvaru Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 130 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 255 tis. Kč Výměna připojovacího potrubí v odd. D0 v sekci D u 12 bytů Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 850 tis. Kč Nerealizováno šetřením před realizací akce bylo zjištěno, že výměna připojovacího potrubí není nutná, proto od záměru bylo upuštěno. Provedení kamerových zkoušek u odpadového potrubí. Podle výsledku zkoušek rozhodnout o případných opravách kanalizace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Nerealizováno přednost dostaly jiné provozní akce. Tato akce přesunuta do roku Oprava rozvodu a rozvaděče stravovacího provozu, připraven projekt pro realizaci Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč Splněno částečně skutečné náklady na realizaci celkem: 42 tis. Kč, další postup je koordinován s ČEZ. Provedení opravy žehlícího zařízení BETYNA Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč Nerealizováno šetřením před realizací akce bylo zjištěno, že oprava žehlicího zařízení BETYNA není nutná, proto od záměru bylo upuštěno. 4

5 Provedení opravy vjezdu a vstupu do garáží Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč Splněno částečně skutečné náklady na realizaci celkem: 246 tis. Kč. Z důvodu klimatických podmínek bylo položení speciálního koberce přesunuto do roku Realizace šatny pro muže Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 250 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 81 tis. Kč. Aktivita byla realizována oproti původnímu záměru v nezbytně nutné míře. Oprava žaluzií v rámci zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 20 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 15 tis. Kč. Oprava kování oken v rámci zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 53 tis. Kč. Oprava polohovacích pomůcek pro D4 ke zvýšení schopnosti mobility uživatelů (zvedák k snadnějšímu transportu uživatelů) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 31 tis. Kč. Připravit projekt na nouzový rozhlas a EPS pro odd. D0, podle výše rozpočtovaných nákladů zvážit její urychlenou realizaci Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno projekt realizován, fyzicky provedeno v části bytů odd. D0 v rámci jejich opravy a rekonstrukce. Skutečné náklady na realizaci celkem: 40 tis. Kč Malování prostorů domova D1, kuchyň a schodišť Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 189 tis. Kč. Poznámka: Nad rámec plánu výše uvedeného plánu provozních akcí byly realizovány tyto akce vyvolané potřebou: Oprava a rekonstrukce poloviny oddělení D0 Skutečné náklady na realizaci celkem: tis. Kč Dokončení úpravy zahrady (chodníky, zpevněné plochy, vybudování petangového hřiště a minigolfu) Skutečné náklady na realizaci celkem: 506 tis. Kč Oprava brány do zahrady Skutečné náklady na realizaci celkem: 59 tis. Kč 5

6 Realizace úsporných opatření energií provedením nákupu a instalací WC stopů a sifonových perlátorů Skutečné náklady na realizaci celkem: 50 tis. Kč. Plánované nákupy hmotného a drobného hmotného majetku: Nákup konvektomatu pro stravovací provoz Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 450 tis. Kč Splněno Realizováno za spoluúčasti poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r ve výši 200 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši: 391 tis. Kč. Doplnění protipožární stěny u evakuačního výtahu na odd. D1 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 90 tis. Kč Nákup 2 ks profesionálních myček nádobí pro sociální útvar Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 90 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 73 tis. Kč Dovybavení zařízení mechanických vozíků zařízení o mobilní pomůcky k aktivizaci uživatelů (klíny, trupové ortézy, ) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Splněno realizováno za spoluúčasti poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r ve výši 113 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši: 157 tis. Kč Obměna 42 ks mechanických lůžek o polohovací lůžka elektrická včetně matrací Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: tis. Kč Splněno realizováno ve 100 % z poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r v celkové výši tis. Kč. Celkové skutečné náklady byly ve výši: tis. Kč Částečná obměna současné zastaralé výpočetní techniky zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 107 tis. Kč. Pořízení zahradního domku na zahradu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 120 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 115 tis. Kč Nová chladící vitrína do minimarketu pořizovaná v případě vzniku nutné nehospodárné opravy stávající chladící vitríny Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 45 tis. Kč Nesplněno realizace neproběhla z důvodu ukončení vedlejší činnosti minimarketu. Šlehací robot pro stravovací útvar Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 57 tis. Kč. 6

7 Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 19 tis. Kč. Bylo upuštěno od původních nároků na vybavenost dražším modelem. Poznámka: Nad rámec výše uvedeného plánu nákupu hmotného a drobného hmotného majetku byly realizovány tyto další významnější akce : Obnova vybavení učebny nábytkem (stoly, židle) Skutečné náklady na realizaci celkem: 196 tis. Kč Obnova vybavení knihovny nábytkem (stoly, židle, vitrína, věšáková stěna) Skutečné náklady na realizaci celkem: 34 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D0 nábytkem (židle, stoly, police, věšákové stěny) Skutečné náklady na realizaci celkem: 132 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D0 nábytkem (křesla) Skutečné náklady na realizaci celkem: 82 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D1 D4 nábytkem (křesla) Skutečné náklady na realizaci celkem: 99 tis. Kč Nákup zahradní techniky pro provozní útvar (zahradní malotraktor) Skutečné náklady na realizaci celkem: 35 tis. Kč Nákup plynového sporáku pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 105 tis. Kč Nákup myčky bílého nádobí pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 91 tis. Kč Nákup myčky černého nádobí pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 199 tis. Kč Nákup Infračervené lampy pro fyzioterapii Skutečné náklady na realizaci celkem: 48 tis. kč (z toho 12 tis. Kč financováno ze získaného účelového daru). 3. Úsporná a jiná opatření 3.1. Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok 2013 E-Centrum je využíváno velmi aktivně při nakupování materiálu a služeb, což má značný přínos v podobě dosahování finančních úspor a také transparentnosti procesu. V květnu jsme obdrželi rating A++. Jsme nadále referenčním zadavatelem pro oblast zdravotnických potřeb. Z této činnosti pak mohou těžit i ostatní organizace, které pak zdravotnický materiál nakupují Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením DPH a obecným nárůstem cen v roce 2013 krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování (sazebník úhrad za ubytování a stravování včetně fakultativních služeb pro rok 2013) a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. 7

8 Plněno průběžně po celý rok Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích (viz. příloha č. 2) a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétní opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce. Plněno průběžně po celý rok 2013 Výsledkem byla realizace opatření u stravovacího útvaru spojené se snížením počtu zaměstnanců o 1 (prodavačka). 4. Využívání dotačních titulů 4.1 Možný investiční projekt spolufinancování z dotačního programu MŽP ČR Operační program životního prostředí (OPŽP), prioritní osa 3 vyhlašovaný SFŽP: Zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 16,188 tis. Kč. Rok: 2013 Od realizace projektu z dotačního programu MŽP ČR bylo upuštěno. Organizací dosaženo schválení zpracovaného a podaného projektu z roku 2011 na MPSV ČR. Projekt předpokládá s financováním 75 % skutečných nákladů v roce Možný investiční projekt spolufinancování z případného vyhlášeného dotačního programu v rámci ČR: Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 5,527 tis. Kč. Rok: 2013 Projekt nebyl realizován Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. 4.3 Ostatní projekty - předpokládané žádosti o přiznání dotace: Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Byla přiznána dotace od SMO v celkové výši ,- Kč na zajištění volnočasových a aktivizačních činností pro uživatele s názvem projektu Aktivita nejlepší lék na stáří. Vyhlašovatel: ČEZ Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Nadace OKD Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na projekt Přátelství bez bariér ve výši ,- Kč a podaná další žádost na projekt Zdravý spánek seniorů ve výši ,- Kč. Podané projekty nebyly vyhlašovatelem podpořeny. Vyhlašovatel: Nadace Arcelor MITTAL a.s. Požadovaná výše dotace: ,00 Kč 8

9 Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Sodexo Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zakoupení polohovatelných postelí pro uživatele ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Kateřiny Brožové Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel MO Slezská Ostrava Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na realizování projektu Zdravý svět seniora na stole ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Jistota KB Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- na pořízení elektricky polohovatelných lůžek pro uživatele. Vyhlašovatel: Nadace Volksbank Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- na pořízení infrazářiče pro uživatele v rámci rehabilitační léčebné metody zvané fototerapie a termoterapie. Vyhlašovatel: Nadace GE Money Bank Požadovaná výše dotace: ,00 Kč apod. Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Nadační fond Veselý senior Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- Kč na pořízení PC v rámci získání první ceny Senior centrum 2013 v kategorii pobytové služby. Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zakoupení polohovatelných postelí s elektrickým ovládáním a matracemi ve výši ,- v rámci dotačního programu - Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. - nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Taťána Kuchařová Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zajištění odměn pro uživatele v rámci jejich ocenění ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Evropský sociální fond v ČR Projekt nebyl realizován. 9

10 Podaná žádost na realizaci vzdělávání zaměstnanců v oblasti bazální stimulace ve výši ,60 Kč v rámci dotačního programu OP LZZ - nebyla vyhlašovatelem podpořena. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, nabídce vzdělávání, prodeji zboží v provozovaném minimarketu včetně vlastních výrobků sortiment cukrářské výroby, lahůdek a studené kuchyně, nabídce externího stravování pro cizí strávníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej výrobků v rámci aktivizačních činností a nabídka rehabilitační péče v rámci nestátního zařízení. Očekávaný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti 100 tis. Kč. Splněno Vedlejší hospodářská činnost byla realizována v průběhu roku 2013 na 100%. Od září 2013 byl minimarket předán do pronájmu. V rámci spolupráce s novým nájemcem se pokračuje v prodeji cukrářských výrobků, lahůdek a studené kuchyně. Předpokládaný hospodářský výsledek VHČ za rok 2013 zisk cca 200 tis. Kč. C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1.1 Provést revizi stávajících plánů péče a individuálních plánů s cílem najít efektivnější způsob jejich zpracovávání. Splněno Revize plánů péče a individuálních plánů proběhla v rámci vlastní kontrolní činnosti, ve spolupráci s inspektorem standardů kvality byla provedena následná cvičná inspekce standardů kvality. Opatření z revizí začala být realizována v prosinci 2013 a jejich realizace bude pokračovat v průběhu roku 2014 a to se zaměřením na podrobnější zpracování plánů péče a na detailnější administrativní zpracování individuálních plánů. 1.2 Rozšířit prvky z koncepce alternativní a augmentativní komunikace o další prvky fotografie, obrázky apod. Splněno Prvky alternativní a augmentativní komunikace byly rozšířeny mezi potřebné uživatele a rozšířeny o nové tzv. fotoknihy. Stávající piktogramy byly nahrazeny vhodnějšími symboly na základě doporučení inspektorky standardů kvality a získanými praktickými zkušenostmi, které byly ověřené samotnými uživateli. 1.3 Příprava na inspekci kvality v realizaci skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci standardů kvality Splněno byla realizována cvičná inspekce standardů kvality, jejichž doporučení budou přijata v průběhu roku Provést revizi dotazníků spokojenosti zaměstnanců termín: do 6/2013 Splněno revize dotazníků provedena. Výsledkem revize je, že dotazníkové šetření na spokojenost zaměstnanců bude v organizaci prováděno dle aktuální potřeby a pravidelně prostřednictvím MMO, neboť byly užívány shodné oblasti otázek. 10

11 1.5 Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u uživatelů termín: 2x ročně Splněno realizace dotazníkového šetření se službami zařízení u uživatelů proběhlo v červnu a listopadu Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. Byl použit nový způsob distribuce dotazníků, a to formou elektronickou prostřednictvím webových stránek. Nad rámec pravidelného dotazníkového šetření byly realizované dílčí ankety prováděné externími inspektory kvality v rámci šetření v souvislosti s Cenou kvality a další ankety realizované v rámci diplomových prací studentů vysokých škol. Tyto ankety byly zaměřené na sociální a zdravotní oblast. metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u rodinných příslušníků a jiných osob a organizací (zejm. pracovníků z poskytnutých odborných pracovních stáží). termín: 1x ročně Splněno realizace dotazníkového šetření se službami zařízení u spolupracujících osob probíhalo po celý rok s vyhodnocením k prosinci Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. Byl použit nový způsob distribuce dotazníků, a to formou elektronickou prostřednictvím webových stránek. 1.6 Zaktualizovat souhrn garancí u pracovníků PSS pro aktivizační činnosti v Plánů aktivizačních činností termín: do 2/2013 Splněno garance byly aktualizovány dle potřeb uživatelů a provozních možností organizace v rámci Koncepce volnočasových aktivit pro rok Náměty, připomínky, stížnosti budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno realizace průběžně v roce 2013 Přijaté náměty, připomínky a stížnosti byly vyhodnoceny v rámci roční zprávy sociálního útvaru. V průběhu roku jsou podněty, pochvaly a stížnosti řešeny s následnými realizacemi přijatých opatření. 1.8 Den otevřených dveří v rámci naplňování Standardů budeme podporovat uživatele v kontaktech a vztazích a zajistíme informovanost o poskytované službě. termín: 10/2013 Splněno realizace proběhla v rámci celostátního Týdne sociálních služeb pořádaného APSS ČR. Prostřednictvím vyšší informovanosti veřejnosti (facebook, adresné rozesílání pozvánek, webové stránky organizace) byla zajištěna vysoká účast veřejnosti. Ošetřovatelský a zdravotní útvar 1.1. Individualizace ošetřovatelské péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Plněno průběžně po celý rok 2013 Výstupem sledovaných ukazatelů jsou zpracované protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období za každé oddělení a přijetí opatření směřující ke zvyšování kvality poskytované péče v oblasti prevence před pády, dekubity a výživy. Důsledně byly dodržovány preventivní a následná opatření, a tím jsme omezili opakované pády u uživatelů a snížili počet léčených dekubitů a následků malnutrice. 11

12 zavést směrnici vztahující se k rehabilitačnímu ošetřování s prvky polohování a změny poloh, zvýšení kvality služby v oblasti prevence dekubitů a předcházení imobilizačního syndromu u uživatelů. termín : průběžně Splněno směrnice ředitele pro rehabilitační ošetřování byla vydaná a je zaměstnanci sociálního, zdravotního a ošetřovatelského útvaru naplňována. Proběhlo interní proškolení zaměstnanců ošetřovatelského útvaru v oblasti rehabilitačního ošetřování. 1.2 Pokračovat v činnosti referenčního centra pro oblast výživy. Splněno jsme nadále referenčním centrem pro oblast výživy. termín: Připravit a uskutečnit reaudit Standardu nutriční péče. termín: do 6/2013 Splněno reaudit Standardu nutriční péče proběhl v květnu Byla vydána tisková zpráva. Platnost certifikátu Standardu nutriční péče je prodloužen o další 2 roky. 1.4 Individualizace zdravotní péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na návratnost mobility. Splněno ukazatelé jsou sledovány. ověřit možnost zavedení měkkých technik zejména formou placených služeb. termín: do 6/2013 Splněno ošetřování měkkých tkání (kůže podkoží a svaly) rehabilitační formou tzv. měkkými technikami jsou nabízeny veřejnosti a uživatelům služby a také realizovány. Nad rámec plánu činností bylo realizováno školení ošetřovatelského útvaru TENA Epert, které bylo podmínkou pro udělení certifikátu organizaci jako pracoviště, kde nepřetržitě dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péči o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. Stravovací útvar 1.1.Provést proškolení školení zaměstnanců vydávajících stravu se zaměřením na estetiku a kulturu stolování. termín:do 6/2013 Splněno v rámci reauditu Standardů nutriční péče a Ceny kvality byli proškoleni zaměstnanci stravovacího útvaru v oblasti estetiky a kultury stravování prostřednictvím interního školení. Všechny útvary 1.1 Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřených na vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a na zvýšení kvality poskytované služby. Schválené a realizované projekty: SMO, oblast Volný čas Aktivita nejlepší lék na stáří ,- Kč Nadace Volksbank Infrazářiče pro léčbu ,- Kč Nadační fond Veselý senior PC ,- Kč Nadace Jistota KB El. Poloh. Lůžka ,- Kč Neschválené žádosti: 12

13 Nadace OKD Sodexo Polohovatelné postele ,- Kč MO Slezská Ostrava Zdravý svět seniora na stole ,- Kč Moravskoslezský kraj Polohovatelné postele ,- Kč Nadace Taťána Kuchařová Odměny pro uživatele ,- Kč Evropský sociální fond v ČR Vzdělávání zaměstnanců ,- Kč 1.2 U pořízeného programu CYGNUS, ve všech oblastech práce iniciativně realizovat změny stávajících postupů ve všech oblastech organizační a řídící práce. Plněno průběžně - IS Cygnus je využíván všemi útvary a v rámci mezioborové spolupráci při péči o uživatele. 2. Humanizace služeb 1.1 Zavést v zařízení model E Qalin dle vydané a doporučené metodiky APSS ČR. E Qalin je neustále probíhající souhrn postupů pro zkvalitňování podmínek ve všech oblastech života jednotlivců i skupin v domovech pro seniory. Jedná se o evropský systém řízení kvality sociálních služeb proces, v rámci kterého si organizace formou vlastního definování problematických oblastí, vnitřně upravuje podmínky tak, aby vedly ke spokojenosti všech zúčastněných stran. E Qalin tak představuje řízené úsilí o dosažení vzájemného respektu a co nejvyšší kvality života uživatele. Koncem roku 2012 byl z vlastních řad jmenován procesní manažer Mgr. Veronika Delongová, která na konci února 2013 dokončí závěrečný běh kurzu. Mezi cíle E-Qalinu je zahrnuto dlouhodobé zvyšování kvality formou řízeného procesu, měřitelnost zvyšování kvality, sebekritické hodnocení, tvorba optimálního prostředí pro život i práci, eliminace profesní slepoty zapojením co nejširšího spektra účastníků, zvýšení prestiže zařízení vůči uživatelům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Plněno průběžně - Ustanovené skupiny pro zavádění E-Qalinu se pravidelně scházejí a předkládají návrhy na zlepšení procesu v zařízení řídící skupině, která dle provozních a finančních možností zařízení přijímá, formou katalogu zlepšovacích návrhů, opatření ke zlepšení pracovních a řídících procesů v zařízení (např. vytvořením zaměstnanecké nástěnky, stanovení toku informací v zařízení, úprava a konkretizace pravidel pro mezioborovou spolupráci a schůzky). 2.2 U počítačového programu Cygnus efektivně využívat možnost k přehledu poskytovaných úkonů a fakultativních služeb uživatelům, využít výstupy ze všech oblastí pro statistické sledování vykazovaných dat a vymezit kompetence správy a editace dat v jednotlivých modulech programu. Plněno průběžně - Všechny poskytované úkony a fakultativní služby uživatelům jsou prostřednictvím IS Cygnus evidovány a srovnávány dle stupně příspěvku na péči. Rovněž jsou aktualizovány kompetence jednotlivých zaměstnanců v užívání IS Cygnus se zaměřením na předávání mezioborových informací. Nad rámec činností byl na základě našeho podnětu doplněn modul Dokumentace klienta v IS Cygnus o nový nástroj pro objednávání inkontinentních pomůcek. 2.3 Pokračovat v zavedeném sociálním modulu a hledat rezervy pro zkvalitnění mezioborové spolupráci. Plněno průběžně - Kompetence sociálního, ošetřovatelského a zdravotního útvaru a termíny setkávání skupiny pro mezioborovou spolupráci byly stanoveny v novém jednacím řádu. 13

14 2.4 Zabezpečit účast zařízení na anketách např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový kamínek, Senior roku apod. Plněno průběžně Získáno ocenění Senior centrum roku 2012 v kategorii pobytové služby. Získáno ocenění Pečovatelka roku 2013 v kategorii Sociální pracovník. Nad rámec plánu činností jsme se zapojili do dalších anket: Získáno ocenění Cena kvality roku 2013 v kategorii pobytových služeb pro seniory, udělované Radou pro národní kvalitu ve spolupráci s MPSV ČR a Senátem ČR. Získáno ocenění TENA Expert roku 2013v péči o klienty s kontinencí. Získáno ocenění Dobrá duše za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou činnost v roce Získáno ocenění za nejlepší projekt přeshraniční spolupráce Euroregion Silesia Ať mluvíme polsky, česky - spolu je nám vždycky hezky. Účast v anketě o společenské odpovědnosti ČR a SR 2013 realizovanou Institutem společenské odpovědnosti, o.p.s. Vyhlášení bude uskutečněno v roce Rozšíření spolupráce s ostatními domovy pro seniory v rámci Moravskoslezského kraje. Plněno průběžně - Rozšířená spolupráce při zabezpečování pracovních stáží našich zaměstnanců (dle zák. č. 108/2006 Sb.) byla v roce 2013 realizována v těchto zařízeních: Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem: Syllabova 19/2886, Ostrava - Vítkovice zastoupen: Ing. Hanou Ježkovou IČ: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Hladnovská 751/119, Ostrava Muglinov zastoupený: PhDr. Svatoplukem Aniolem IČ: Domov Březiny, příspěvková organizace se sídlem: Rychvaldská 531, Petřvald u Karviné zastoupený: Ing. Pavel Zelek IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace se sídlem: Rybářská 13, Ostrava-Mariánské Hory zastoupený: RNDr. Oldřich Šeremek IČ: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Opavská 4472/76 Ostrava - Poruba zastoupený: Ing. Radek Baran IČ: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem: Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz zastoupený: Mgr. Bc. Vojtěchem Curylem IČ:

15 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace se sídlem: Jaroslava Seiferta 1530/14, , Havířov - Město zastoupen/a: MUDr. Milanem Dlábkem IČ: středisko LUNA, Lidická 1200/52c, , Havířov Šumbark. Domov pro seniory LADA se sídlem: Lužická 4, Ostrava - Výškovice zastoupený: Natašou Laskovskou IČ: Na Výminku s. r. o., Domov pro seniory se sídlem: Pavlovova 2626/33, Ostrava-Zábřeh zastoupený: Bc. Lucií Lukasovou IČ: Dům seniorů POHODA, o.p.s. se sídlem: Mládí 725, Orlová-Lutyně zastoupený: Bc. Naděždou Kubalovou IČ: Sociální služby města Havířova se sídlem: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí zastoupený: Ing. Milanem Černým IČ: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. se sídlem: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava-Moravská Ostrava zastoupený: Karlem Kurlandem IČ: Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, Praha 1 Krajské ambulantní středisko v Ostravě Adresa střediska: Sadová 5, Ostrava Zastoupený koordinátorem stáží (titul, jméno a příjmení): Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D. 3. Nové aktivity 3.1 Rozšířit stávající aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti o novou aktivitu využití světloléčby. Splněno - Světlo léčba je poskytována v rámci rehabilitačních služeb. 3.2 Po ověřování v roce 2012 zavést u vybraných uživatelů trvalou smyslovou aktivizaci při využití mobilního Snoezelenu. Splněno - Smyslová aktivizace je využívána jako pravidelná aktivizace u vybraných uživatelů. 15

16 Nad rámec plánu činností byl(-y): a) natočen propagační film o nabídce služeb organizace, který je určen k prezentaci zařízení veřejnosti. b) zřízen uživatelský profil organizace na facebooku za účelem lepší prezentace zařízení širší veřejnosti. Zároveň je tímto podpořena oboustranná vzájemná komunikace mezi zájemci a organizací. c) vydávané tiskové zprávy k významným skutečnostem spojených s chodem zařízení včetně jejich distribuce médiím za účelem informování veřejnosti (získaná ocenění a významné aktivity a projekty organizace). 4. Hodnocení kvality 4.1. Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. termín: min. 6 x za rok Splněno - Spolupráce s inspektorem standardů kvality probíhala Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního, ošetřovatelského útvaru a managementu a další možné supervize dle vzniklých individuálních požadavků. Splněno - Spolupráce se supervizorem probíhala trvale. Zaměstnancům sociálního a ošetřovatelského útvaru a managementu byla zajištěna supervize. Byla využita i individuální supervize, která byla poskytnuta jako bonus ke stávají smlouvě o spolupráci Pokračovat v nastavení vlastního interního systému kvality poskytované služby. Splněno - Nyní realizováno prostřednictvím Katalogu zlepšovacích návrhů E-Qalinu. 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s : Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Městskou Policií středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící dobrovolnickými centry Adra zdravotnickými zařízení a lékaři podobnými pobytovými sociálními zařízeními ostatními poskytovateli sociálních služeb zaměřených na seniory. Splněno Realizováno v průběhu roku Nad rámec plánu činností jsme se zapojili do pokračování přeshraničního projektu Euroregion Silesia Ať mluvíme polsky, česky - spolu je nám vždycky hezky. 16

17 D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 1.1 U všech případných změn organizace práce v jednotlivých útvarech organizace k datu zpracování návrhu plánu nepředpokládáme změny a z toho případného uplatnění změny organizace práce s výjimkou posouzení možné změny u sociálního útvaru obsazenost odpolední směny zaměstnanci PSS. Nemá vliv na rozšíření stávajícího počtu zaměstnanců. Splněno Odpolední směny v čase od hod. do hod. byly posíleny formou organizační změny spočívající v odstranění jednotného nástupu zaměstnanců na odpolední směnu v čase od 6.00 do hod. a to formou postupných nástupů těchto zaměstnanců, což ve svém výsledku vedlo k posílení počtu zaměstnanců v odpolední směně od hod. do hod. 1.2 V praxi ověřit a zavést připravovanou směrnici týkající se Řízení lidských zdrojů. Splněno Byly aktualizované směrnice v oblasti hodnocení, motivace a vzdělávání zaměstnanců. 2. Vzdělávání zaměstnanců Organizace bude využívat interní a externí formy vzdělávání Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců bude u sociálního útvaru vycházet z individuálních vzdělávacích plánů a potřeb organizace (BOZP a PO, desinfekce, posilování manažerských kompetencí vedoucích oddělení, apod., konzultací s inspektory a interním lektorem pro oblast sociálně zdravotní oblast a také odborné profilace zaměstnanců sociálního útvaru v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání a zákonného minimálního limitu 24 hodin se snahou o dodržení doporučeného rozvržení hodin a bude kryta vlastními zdroji. Toto vzdělávání bude zaměřeno na prohloubení kvalifikace zaměstnanců a na rozšíření znalostí standardů kvality. Splněno všichni zaměstnanci naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Nad rámec plánovaného vzdělávání proběhlo několik dalších externích vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast sociální péči a komunikační dovednosti Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců ošetřovatelského a zdravotního útvaru bude vycházet z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců zaměřených na nové poznatky z oblasti geriatrie, fyzioterapie, rehabilitačního ošetřování, nové ošetřovatelské metody (hojení ran, prevence pádů a proleženin) a zavádění nové legislativních změn do praxe v souladu s vyhl. č. 423/2004 Sb. v platném znění. Zákonný rámec vzdělávání 40 kreditů za jeden registrační cyklus za období 10 let od registrace. Splněno všichni zaměstnanci naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Nad rámec plánovaného vzdělávání proběhlo několik dalších externích vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast ošetřovatelství, sociální péči a manažerské dovednosti. 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize Vzdělávání zaměstnanců bude vycházet ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. 17

18 Vzdělávání zaměstnanců sociálního útvaru, ošetřovatelského útvaru a managementu bude zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem a intervizemi vedoucí sociálního útvaru a vedoucími oddělení. Splněno dle plánu vzdělávání byly realizovány skupinové i individuální supervize a intervize pro pracovníky ošetřovatelského a sociálního útvaru a managementu zařízení. 4. Ostatní Nad rámec plánu činností byly zřízeny denní odpočinkové místnosti pro zaměstnance na jednotlivých odděleních pro zkvalitnění pracovního prostředí. Nad běžný rámec činností byl širším měřítku využit ekonomicko informační systém Gordic. E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE 1.1 Realizovat formou platné směrnice ředitele č. 5/12, která se váže na platnou zákonnou úpravu zákona o finanční kontrole. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - Plán kontrolní činnosti zpracovaný dle směrnice ředitele pro jednotlivé útvary byl dodržen a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření byly řešeny ve spolupráci vedoucího útvaru a ředitele organizace. 1.2 Zavést provádění vnitřních auditů jednotlivých útvarů a odstranit zjištěné nedostatky formou nápravných opatření. Splněno realizace probíhala průběžně v roce F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Požadavky zahrnuté do návrhu kapitálového rozpočtu města Ostravy pro léta : 1.1 Zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 16,188 tis. Kč. Rok: 2014 Současný stav: Projekt je již ve fázi realizace s předpokládaným termínem ukončení 9/2014. Finanční prostředky ve výši 75% plánovaných nákladů jsou organizací zajištěny u MPSV ČR (realizace schváleného projektu). 1.2 Dokončení rekonstrukce sekce D v přízemí Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 6,102 tis. Kč. Rok: 2014 Současný stav: Rozhodnuto o realizaci projektu z poloviny z prostředků organizace a zbytková část byla vyřazena z požadavků na návrh do kapitálového rozpočtu města Ostravy. 1.3 Polohovací lůžka s el. ovládáním (51 ks) 18

19 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1,657 tis. Kč. Rok: 2014 Vyjádření: Projekt byl v objemu 42 lůžek realizován z přiznané účelové dotace SMO a zbytková část byla vyřazena z požadavků na návrh do kapitálového rozpočtu města Ostravy. 1.4 Konvektomat (typ SCC WE 202 E Rational) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 597 tis. Kč. Rok: 2014 Vyjádření: Projekt byl částečně realizován z vlastních zdrojů a částečně přiznané účelové dotace SMO a zbytková část byla vyřazena z požadavků na návrh do kapitálového rozpočtu města Ostravy. V Ostravě Ing. Juraj Chomič, MBA ředitel organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 19

20 Příloha č.1 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 1 Personálně mzdový pracovník + pokladní 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách 16 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Cukrářka 1 Minimarket prodavačka 0 Vedoucí kuchařka 1 Kuchař 4 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3 Finanční referent a účetní 1 Finanční referent a účetní 1 Prac.prádelny 5 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 3 Nákupčí, řidič 1 Vedoucí oddělení III. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Platnost: od Schválil: Ing. Juraj Chomič Pracovník v soc.službách 11 Sociální pracovník 1 Všeobecná sestra 1 20 Příloha č. 1 dodatek č.10 k směrnici ředitele č.80/09

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2014 Bohumínská 1056/71

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2017 Bohumínská 1056/71

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice za rok 2015 1 A. Zabezpečení

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2012 Obsah: Popis služby, počet

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 205 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2013 Obsah: Popis služby, počet

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 206 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2015 1 Obsah: Popis služby,

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Ceníky placených služeb provozovaných organizací v rámci vedlejší činnosti

Ceníky placených služeb provozovaných organizací v rámci vedlejší činnosti Ceníky placených služeb provozovaných organizací v rámci vedlejší činnosti A. Půjčovna kompenzačních pomůcek B. Rehabilitace C. Praní, žehlení a drobné opravy prádla D. Krátkodobý pronájem nebytových prostor

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice za rok 2013 1 A. Zabezpečení

Více

Směrnice ředitele č. 3/16

Směrnice ředitele č. 3/16 Směrnice ředitele č. 3/16 Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

Plán činnosti na rok 2015

Plán činnosti na rok 2015 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti na rok 2015 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2015 Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava-Slezská

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Směrnice č. 9/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby Domov pro seniory

Směrnice č. 9/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb Hradec Králové, 21. 6. 2012 1 Víceleté

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2016 1 Obsah: Popis služby,

Více

XV / Zajištění kvality sociální služby

XV / Zajištění kvality sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE XV / Zajištění kvality

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8 Výstupy dotazníkového šetření Resortní bezpečnostní cíle - vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 28.11. MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 24.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla hodnocení ředitelů a jednatelů organizací založených městem Písek NÁVRH

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více