Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k Leden

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného rozpočtu na rok 2013 včetně zdrojů financování v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizace služeb 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty, využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory ( pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k : V pobytové službě celkem. 95 z toho: PSS 61 SP.. 7 PSS pro AČ 8 Vš. sestry. 14 Ved. zdrav. útvaru.. 1 Fyzioterapeut 3 Nutriční terapeut.. 1 Ostatní celkem 37 Celkem za zařízení 132 zaměstnanců Komentář - proti původnímu plánovanému počtu zaměstnanců pro rok 2013, v souladu s projednanou organizační změnou s odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, došlo k ukončení provozu minimarketu ke dni , tímto byl snížen počet zaměstnanců v kategorii ostatních o 1 zaměstnance (prodavačka). 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb: Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno termín realizace v průběhu roku 2013, v případě fakultativních činností byl využit platný Ceník služeb pro rok

4 B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Předpokládaný rozpočet na rok 2013 včetně zdrojů financování v tis. Kč : Plán Oček. skutečnost a) Hospodářský výsledek b) Náklady c) Výnosy d) Zdroje financování: - Vlastní výnosy Ostatní výnosy z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO Komentář: Předpokládaný dosažený HV v hlavní činnosti v porovnání s plánem bude předmětem rozboru za rok Plán provozních akcí v roce 2013 Akce podmíněné disponibilními finančními zdroji z prostředků PO případně z externích zdrojů: Oprava zdroje chladu pro VZT stravovacího útvaru Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 130 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 255 tis. Kč Výměna připojovacího potrubí v odd. D0 v sekci D u 12 bytů Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 850 tis. Kč Nerealizováno šetřením před realizací akce bylo zjištěno, že výměna připojovacího potrubí není nutná, proto od záměru bylo upuštěno. Provedení kamerových zkoušek u odpadového potrubí. Podle výsledku zkoušek rozhodnout o případných opravách kanalizace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Nerealizováno přednost dostaly jiné provozní akce. Tato akce přesunuta do roku Oprava rozvodu a rozvaděče stravovacího provozu, připraven projekt pro realizaci Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč Splněno částečně skutečné náklady na realizaci celkem: 42 tis. Kč, další postup je koordinován s ČEZ. Provedení opravy žehlícího zařízení BETYNA Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč Nerealizováno šetřením před realizací akce bylo zjištěno, že oprava žehlicího zařízení BETYNA není nutná, proto od záměru bylo upuštěno. 4

5 Provedení opravy vjezdu a vstupu do garáží Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč Splněno částečně skutečné náklady na realizaci celkem: 246 tis. Kč. Z důvodu klimatických podmínek bylo položení speciálního koberce přesunuto do roku Realizace šatny pro muže Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 250 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 81 tis. Kč. Aktivita byla realizována oproti původnímu záměru v nezbytně nutné míře. Oprava žaluzií v rámci zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 20 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 15 tis. Kč. Oprava kování oken v rámci zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 53 tis. Kč. Oprava polohovacích pomůcek pro D4 ke zvýšení schopnosti mobility uživatelů (zvedák k snadnějšímu transportu uživatelů) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 31 tis. Kč. Připravit projekt na nouzový rozhlas a EPS pro odd. D0, podle výše rozpočtovaných nákladů zvážit její urychlenou realizaci Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno projekt realizován, fyzicky provedeno v části bytů odd. D0 v rámci jejich opravy a rekonstrukce. Skutečné náklady na realizaci celkem: 40 tis. Kč Malování prostorů domova D1, kuchyň a schodišť Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 189 tis. Kč. Poznámka: Nad rámec plánu výše uvedeného plánu provozních akcí byly realizovány tyto akce vyvolané potřebou: Oprava a rekonstrukce poloviny oddělení D0 Skutečné náklady na realizaci celkem: tis. Kč Dokončení úpravy zahrady (chodníky, zpevněné plochy, vybudování petangového hřiště a minigolfu) Skutečné náklady na realizaci celkem: 506 tis. Kč Oprava brány do zahrady Skutečné náklady na realizaci celkem: 59 tis. Kč 5

6 Realizace úsporných opatření energií provedením nákupu a instalací WC stopů a sifonových perlátorů Skutečné náklady na realizaci celkem: 50 tis. Kč. Plánované nákupy hmotného a drobného hmotného majetku: Nákup konvektomatu pro stravovací provoz Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 450 tis. Kč Splněno Realizováno za spoluúčasti poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r ve výši 200 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši: 391 tis. Kč. Doplnění protipožární stěny u evakuačního výtahu na odd. D1 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 90 tis. Kč Nákup 2 ks profesionálních myček nádobí pro sociální útvar Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 90 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 73 tis. Kč Dovybavení zařízení mechanických vozíků zařízení o mobilní pomůcky k aktivizaci uživatelů (klíny, trupové ortézy, ) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč Splněno realizováno za spoluúčasti poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r ve výši 113 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši: 157 tis. Kč Obměna 42 ks mechanických lůžek o polohovací lůžka elektrická včetně matrací Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: tis. Kč Splněno realizováno ve 100 % z poskytnuté účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r v celkové výši tis. Kč. Celkové skutečné náklady byly ve výši: tis. Kč Částečná obměna současné zastaralé výpočetní techniky zařízení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 107 tis. Kč. Pořízení zahradního domku na zahradu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 120 tis. Kč Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 115 tis. Kč Nová chladící vitrína do minimarketu pořizovaná v případě vzniku nutné nehospodárné opravy stávající chladící vitríny Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 45 tis. Kč Nesplněno realizace neproběhla z důvodu ukončení vedlejší činnosti minimarketu. Šlehací robot pro stravovací útvar Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 57 tis. Kč. 6

7 Splněno skutečné náklady na realizaci celkem: 19 tis. Kč. Bylo upuštěno od původních nároků na vybavenost dražším modelem. Poznámka: Nad rámec výše uvedeného plánu nákupu hmotného a drobného hmotného majetku byly realizovány tyto další významnější akce : Obnova vybavení učebny nábytkem (stoly, židle) Skutečné náklady na realizaci celkem: 196 tis. Kč Obnova vybavení knihovny nábytkem (stoly, židle, vitrína, věšáková stěna) Skutečné náklady na realizaci celkem: 34 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D0 nábytkem (židle, stoly, police, věšákové stěny) Skutečné náklady na realizaci celkem: 132 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D0 nábytkem (křesla) Skutečné náklady na realizaci celkem: 82 tis. Kč Obnova vybavení oddělení D1 D4 nábytkem (křesla) Skutečné náklady na realizaci celkem: 99 tis. Kč Nákup zahradní techniky pro provozní útvar (zahradní malotraktor) Skutečné náklady na realizaci celkem: 35 tis. Kč Nákup plynového sporáku pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 105 tis. Kč Nákup myčky bílého nádobí pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 91 tis. Kč Nákup myčky černého nádobí pro stravovací útvar Skutečné náklady na realizaci celkem: 199 tis. Kč Nákup Infračervené lampy pro fyzioterapii Skutečné náklady na realizaci celkem: 48 tis. kč (z toho 12 tis. Kč financováno ze získaného účelového daru). 3. Úsporná a jiná opatření 3.1. Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok 2013 E-Centrum je využíváno velmi aktivně při nakupování materiálu a služeb, což má značný přínos v podobě dosahování finančních úspor a také transparentnosti procesu. V květnu jsme obdrželi rating A++. Jsme nadále referenčním zadavatelem pro oblast zdravotnických potřeb. Z této činnosti pak mohou těžit i ostatní organizace, které pak zdravotnický materiál nakupují Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením DPH a obecným nárůstem cen v roce 2013 krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování (sazebník úhrad za ubytování a stravování včetně fakultativních služeb pro rok 2013) a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. 7

8 Plněno průběžně po celý rok Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích (viz. příloha č. 2) a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétní opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce. Plněno průběžně po celý rok 2013 Výsledkem byla realizace opatření u stravovacího útvaru spojené se snížením počtu zaměstnanců o 1 (prodavačka). 4. Využívání dotačních titulů 4.1 Možný investiční projekt spolufinancování z dotačního programu MŽP ČR Operační program životního prostředí (OPŽP), prioritní osa 3 vyhlašovaný SFŽP: Zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 16,188 tis. Kč. Rok: 2013 Od realizace projektu z dotačního programu MŽP ČR bylo upuštěno. Organizací dosaženo schválení zpracovaného a podaného projektu z roku 2011 na MPSV ČR. Projekt předpokládá s financováním 75 % skutečných nákladů v roce Možný investiční projekt spolufinancování z případného vyhlášeného dotačního programu v rámci ČR: Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 5,527 tis. Kč. Rok: 2013 Projekt nebyl realizován Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. 4.3 Ostatní projekty - předpokládané žádosti o přiznání dotace: Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Byla přiznána dotace od SMO v celkové výši ,- Kč na zajištění volnočasových a aktivizačních činností pro uživatele s názvem projektu Aktivita nejlepší lék na stáří. Vyhlašovatel: ČEZ Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Nadace OKD Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na projekt Přátelství bez bariér ve výši ,- Kč a podaná další žádost na projekt Zdravý spánek seniorů ve výši ,- Kč. Podané projekty nebyly vyhlašovatelem podpořeny. Vyhlašovatel: Nadace Arcelor MITTAL a.s. Požadovaná výše dotace: ,00 Kč 8

9 Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Sodexo Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zakoupení polohovatelných postelí pro uživatele ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Kateřiny Brožové Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel MO Slezská Ostrava Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na realizování projektu Zdravý svět seniora na stole ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Jistota KB Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- na pořízení elektricky polohovatelných lůžek pro uživatele. Vyhlašovatel: Nadace Volksbank Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- na pořízení infrazářiče pro uživatele v rámci rehabilitační léčebné metody zvané fototerapie a termoterapie. Vyhlašovatel: Nadace GE Money Bank Požadovaná výše dotace: ,00 Kč apod. Projekt nebyl realizován. Nebyl vyhlášen žádný vhodný dotační program. Vyhlašovatel: Nadační fond Veselý senior Projekt byl realizován. Dotace byla přiznána ve výši ,- Kč na pořízení PC v rámci získání první ceny Senior centrum 2013 v kategorii pobytové služby. Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zakoupení polohovatelných postelí s elektrickým ovládáním a matracemi ve výši ,- v rámci dotačního programu - Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb. - nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Nadace Taťána Kuchařová Projekt nebyl realizován. Podaná žádost na zajištění odměn pro uživatele v rámci jejich ocenění ve výši ,- nebyla vyhlašovatelem podpořena. Vyhlašovatel: Evropský sociální fond v ČR Projekt nebyl realizován. 9

10 Podaná žádost na realizaci vzdělávání zaměstnanců v oblasti bazální stimulace ve výši ,60 Kč v rámci dotačního programu OP LZZ - nebyla vyhlašovatelem podpořena. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, nabídce vzdělávání, prodeji zboží v provozovaném minimarketu včetně vlastních výrobků sortiment cukrářské výroby, lahůdek a studené kuchyně, nabídce externího stravování pro cizí strávníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej výrobků v rámci aktivizačních činností a nabídka rehabilitační péče v rámci nestátního zařízení. Očekávaný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti 100 tis. Kč. Splněno Vedlejší hospodářská činnost byla realizována v průběhu roku 2013 na 100%. Od září 2013 byl minimarket předán do pronájmu. V rámci spolupráce s novým nájemcem se pokračuje v prodeji cukrářských výrobků, lahůdek a studené kuchyně. Předpokládaný hospodářský výsledek VHČ za rok 2013 zisk cca 200 tis. Kč. C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1.1 Provést revizi stávajících plánů péče a individuálních plánů s cílem najít efektivnější způsob jejich zpracovávání. Splněno Revize plánů péče a individuálních plánů proběhla v rámci vlastní kontrolní činnosti, ve spolupráci s inspektorem standardů kvality byla provedena následná cvičná inspekce standardů kvality. Opatření z revizí začala být realizována v prosinci 2013 a jejich realizace bude pokračovat v průběhu roku 2014 a to se zaměřením na podrobnější zpracování plánů péče a na detailnější administrativní zpracování individuálních plánů. 1.2 Rozšířit prvky z koncepce alternativní a augmentativní komunikace o další prvky fotografie, obrázky apod. Splněno Prvky alternativní a augmentativní komunikace byly rozšířeny mezi potřebné uživatele a rozšířeny o nové tzv. fotoknihy. Stávající piktogramy byly nahrazeny vhodnějšími symboly na základě doporučení inspektorky standardů kvality a získanými praktickými zkušenostmi, které byly ověřené samotnými uživateli. 1.3 Příprava na inspekci kvality v realizaci skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci standardů kvality Splněno byla realizována cvičná inspekce standardů kvality, jejichž doporučení budou přijata v průběhu roku Provést revizi dotazníků spokojenosti zaměstnanců termín: do 6/2013 Splněno revize dotazníků provedena. Výsledkem revize je, že dotazníkové šetření na spokojenost zaměstnanců bude v organizaci prováděno dle aktuální potřeby a pravidelně prostřednictvím MMO, neboť byly užívány shodné oblasti otázek. 10

11 1.5 Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u uživatelů termín: 2x ročně Splněno realizace dotazníkového šetření se službami zařízení u uživatelů proběhlo v červnu a listopadu Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. Byl použit nový způsob distribuce dotazníků, a to formou elektronickou prostřednictvím webových stránek. Nad rámec pravidelného dotazníkového šetření byly realizované dílčí ankety prováděné externími inspektory kvality v rámci šetření v souvislosti s Cenou kvality a další ankety realizované v rámci diplomových prací studentů vysokých škol. Tyto ankety byly zaměřené na sociální a zdravotní oblast. metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u rodinných příslušníků a jiných osob a organizací (zejm. pracovníků z poskytnutých odborných pracovních stáží). termín: 1x ročně Splněno realizace dotazníkového šetření se službami zařízení u spolupracujících osob probíhalo po celý rok s vyhodnocením k prosinci Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. Byl použit nový způsob distribuce dotazníků, a to formou elektronickou prostřednictvím webových stránek. 1.6 Zaktualizovat souhrn garancí u pracovníků PSS pro aktivizační činnosti v Plánů aktivizačních činností termín: do 2/2013 Splněno garance byly aktualizovány dle potřeb uživatelů a provozních možností organizace v rámci Koncepce volnočasových aktivit pro rok Náměty, připomínky, stížnosti budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno realizace průběžně v roce 2013 Přijaté náměty, připomínky a stížnosti byly vyhodnoceny v rámci roční zprávy sociálního útvaru. V průběhu roku jsou podněty, pochvaly a stížnosti řešeny s následnými realizacemi přijatých opatření. 1.8 Den otevřených dveří v rámci naplňování Standardů budeme podporovat uživatele v kontaktech a vztazích a zajistíme informovanost o poskytované službě. termín: 10/2013 Splněno realizace proběhla v rámci celostátního Týdne sociálních služeb pořádaného APSS ČR. Prostřednictvím vyšší informovanosti veřejnosti (facebook, adresné rozesílání pozvánek, webové stránky organizace) byla zajištěna vysoká účast veřejnosti. Ošetřovatelský a zdravotní útvar 1.1. Individualizace ošetřovatelské péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Plněno průběžně po celý rok 2013 Výstupem sledovaných ukazatelů jsou zpracované protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období za každé oddělení a přijetí opatření směřující ke zvyšování kvality poskytované péče v oblasti prevence před pády, dekubity a výživy. Důsledně byly dodržovány preventivní a následná opatření, a tím jsme omezili opakované pády u uživatelů a snížili počet léčených dekubitů a následků malnutrice. 11

12 zavést směrnici vztahující se k rehabilitačnímu ošetřování s prvky polohování a změny poloh, zvýšení kvality služby v oblasti prevence dekubitů a předcházení imobilizačního syndromu u uživatelů. termín : průběžně Splněno směrnice ředitele pro rehabilitační ošetřování byla vydaná a je zaměstnanci sociálního, zdravotního a ošetřovatelského útvaru naplňována. Proběhlo interní proškolení zaměstnanců ošetřovatelského útvaru v oblasti rehabilitačního ošetřování. 1.2 Pokračovat v činnosti referenčního centra pro oblast výživy. Splněno jsme nadále referenčním centrem pro oblast výživy. termín: Připravit a uskutečnit reaudit Standardu nutriční péče. termín: do 6/2013 Splněno reaudit Standardu nutriční péče proběhl v květnu Byla vydána tisková zpráva. Platnost certifikátu Standardu nutriční péče je prodloužen o další 2 roky. 1.4 Individualizace zdravotní péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na návratnost mobility. Splněno ukazatelé jsou sledovány. ověřit možnost zavedení měkkých technik zejména formou placených služeb. termín: do 6/2013 Splněno ošetřování měkkých tkání (kůže podkoží a svaly) rehabilitační formou tzv. měkkými technikami jsou nabízeny veřejnosti a uživatelům služby a také realizovány. Nad rámec plánu činností bylo realizováno školení ošetřovatelského útvaru TENA Epert, které bylo podmínkou pro udělení certifikátu organizaci jako pracoviště, kde nepřetržitě dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péči o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. Stravovací útvar 1.1.Provést proškolení školení zaměstnanců vydávajících stravu se zaměřením na estetiku a kulturu stolování. termín:do 6/2013 Splněno v rámci reauditu Standardů nutriční péče a Ceny kvality byli proškoleni zaměstnanci stravovacího útvaru v oblasti estetiky a kultury stravování prostřednictvím interního školení. Všechny útvary 1.1 Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřených na vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a na zvýšení kvality poskytované služby. Schválené a realizované projekty: SMO, oblast Volný čas Aktivita nejlepší lék na stáří ,- Kč Nadace Volksbank Infrazářiče pro léčbu ,- Kč Nadační fond Veselý senior PC ,- Kč Nadace Jistota KB El. Poloh. Lůžka ,- Kč Neschválené žádosti: 12

13 Nadace OKD Sodexo Polohovatelné postele ,- Kč MO Slezská Ostrava Zdravý svět seniora na stole ,- Kč Moravskoslezský kraj Polohovatelné postele ,- Kč Nadace Taťána Kuchařová Odměny pro uživatele ,- Kč Evropský sociální fond v ČR Vzdělávání zaměstnanců ,- Kč 1.2 U pořízeného programu CYGNUS, ve všech oblastech práce iniciativně realizovat změny stávajících postupů ve všech oblastech organizační a řídící práce. Plněno průběžně - IS Cygnus je využíván všemi útvary a v rámci mezioborové spolupráci při péči o uživatele. 2. Humanizace služeb 1.1 Zavést v zařízení model E Qalin dle vydané a doporučené metodiky APSS ČR. E Qalin je neustále probíhající souhrn postupů pro zkvalitňování podmínek ve všech oblastech života jednotlivců i skupin v domovech pro seniory. Jedná se o evropský systém řízení kvality sociálních služeb proces, v rámci kterého si organizace formou vlastního definování problematických oblastí, vnitřně upravuje podmínky tak, aby vedly ke spokojenosti všech zúčastněných stran. E Qalin tak představuje řízené úsilí o dosažení vzájemného respektu a co nejvyšší kvality života uživatele. Koncem roku 2012 byl z vlastních řad jmenován procesní manažer Mgr. Veronika Delongová, která na konci února 2013 dokončí závěrečný běh kurzu. Mezi cíle E-Qalinu je zahrnuto dlouhodobé zvyšování kvality formou řízeného procesu, měřitelnost zvyšování kvality, sebekritické hodnocení, tvorba optimálního prostředí pro život i práci, eliminace profesní slepoty zapojením co nejširšího spektra účastníků, zvýšení prestiže zařízení vůči uživatelům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Plněno průběžně - Ustanovené skupiny pro zavádění E-Qalinu se pravidelně scházejí a předkládají návrhy na zlepšení procesu v zařízení řídící skupině, která dle provozních a finančních možností zařízení přijímá, formou katalogu zlepšovacích návrhů, opatření ke zlepšení pracovních a řídících procesů v zařízení (např. vytvořením zaměstnanecké nástěnky, stanovení toku informací v zařízení, úprava a konkretizace pravidel pro mezioborovou spolupráci a schůzky). 2.2 U počítačového programu Cygnus efektivně využívat možnost k přehledu poskytovaných úkonů a fakultativních služeb uživatelům, využít výstupy ze všech oblastí pro statistické sledování vykazovaných dat a vymezit kompetence správy a editace dat v jednotlivých modulech programu. Plněno průběžně - Všechny poskytované úkony a fakultativní služby uživatelům jsou prostřednictvím IS Cygnus evidovány a srovnávány dle stupně příspěvku na péči. Rovněž jsou aktualizovány kompetence jednotlivých zaměstnanců v užívání IS Cygnus se zaměřením na předávání mezioborových informací. Nad rámec činností byl na základě našeho podnětu doplněn modul Dokumentace klienta v IS Cygnus o nový nástroj pro objednávání inkontinentních pomůcek. 2.3 Pokračovat v zavedeném sociálním modulu a hledat rezervy pro zkvalitnění mezioborové spolupráci. Plněno průběžně - Kompetence sociálního, ošetřovatelského a zdravotního útvaru a termíny setkávání skupiny pro mezioborovou spolupráci byly stanoveny v novém jednacím řádu. 13

14 2.4 Zabezpečit účast zařízení na anketách např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový kamínek, Senior roku apod. Plněno průběžně Získáno ocenění Senior centrum roku 2012 v kategorii pobytové služby. Získáno ocenění Pečovatelka roku 2013 v kategorii Sociální pracovník. Nad rámec plánu činností jsme se zapojili do dalších anket: Získáno ocenění Cena kvality roku 2013 v kategorii pobytových služeb pro seniory, udělované Radou pro národní kvalitu ve spolupráci s MPSV ČR a Senátem ČR. Získáno ocenění TENA Expert roku 2013v péči o klienty s kontinencí. Získáno ocenění Dobrá duše za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou činnost v roce Získáno ocenění za nejlepší projekt přeshraniční spolupráce Euroregion Silesia Ať mluvíme polsky, česky - spolu je nám vždycky hezky. Účast v anketě o společenské odpovědnosti ČR a SR 2013 realizovanou Institutem společenské odpovědnosti, o.p.s. Vyhlášení bude uskutečněno v roce Rozšíření spolupráce s ostatními domovy pro seniory v rámci Moravskoslezského kraje. Plněno průběžně - Rozšířená spolupráce při zabezpečování pracovních stáží našich zaměstnanců (dle zák. č. 108/2006 Sb.) byla v roce 2013 realizována v těchto zařízeních: Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem: Syllabova 19/2886, Ostrava - Vítkovice zastoupen: Ing. Hanou Ježkovou IČ: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Hladnovská 751/119, Ostrava Muglinov zastoupený: PhDr. Svatoplukem Aniolem IČ: Domov Březiny, příspěvková organizace se sídlem: Rychvaldská 531, Petřvald u Karviné zastoupený: Ing. Pavel Zelek IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace se sídlem: Rybářská 13, Ostrava-Mariánské Hory zastoupený: RNDr. Oldřich Šeremek IČ: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Opavská 4472/76 Ostrava - Poruba zastoupený: Ing. Radek Baran IČ: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem: Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz zastoupený: Mgr. Bc. Vojtěchem Curylem IČ:

15 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace se sídlem: Jaroslava Seiferta 1530/14, , Havířov - Město zastoupen/a: MUDr. Milanem Dlábkem IČ: středisko LUNA, Lidická 1200/52c, , Havířov Šumbark. Domov pro seniory LADA se sídlem: Lužická 4, Ostrava - Výškovice zastoupený: Natašou Laskovskou IČ: Na Výminku s. r. o., Domov pro seniory se sídlem: Pavlovova 2626/33, Ostrava-Zábřeh zastoupený: Bc. Lucií Lukasovou IČ: Dům seniorů POHODA, o.p.s. se sídlem: Mládí 725, Orlová-Lutyně zastoupený: Bc. Naděždou Kubalovou IČ: Sociální služby města Havířova se sídlem: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí zastoupený: Ing. Milanem Černým IČ: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. se sídlem: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava-Moravská Ostrava zastoupený: Karlem Kurlandem IČ: Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, Praha 1 Krajské ambulantní středisko v Ostravě Adresa střediska: Sadová 5, Ostrava Zastoupený koordinátorem stáží (titul, jméno a příjmení): Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D. 3. Nové aktivity 3.1 Rozšířit stávající aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti o novou aktivitu využití světloléčby. Splněno - Světlo léčba je poskytována v rámci rehabilitačních služeb. 3.2 Po ověřování v roce 2012 zavést u vybraných uživatelů trvalou smyslovou aktivizaci při využití mobilního Snoezelenu. Splněno - Smyslová aktivizace je využívána jako pravidelná aktivizace u vybraných uživatelů. 15

16 Nad rámec plánu činností byl(-y): a) natočen propagační film o nabídce služeb organizace, který je určen k prezentaci zařízení veřejnosti. b) zřízen uživatelský profil organizace na facebooku za účelem lepší prezentace zařízení širší veřejnosti. Zároveň je tímto podpořena oboustranná vzájemná komunikace mezi zájemci a organizací. c) vydávané tiskové zprávy k významným skutečnostem spojených s chodem zařízení včetně jejich distribuce médiím za účelem informování veřejnosti (získaná ocenění a významné aktivity a projekty organizace). 4. Hodnocení kvality 4.1. Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. termín: min. 6 x za rok Splněno - Spolupráce s inspektorem standardů kvality probíhala Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního, ošetřovatelského útvaru a managementu a další možné supervize dle vzniklých individuálních požadavků. Splněno - Spolupráce se supervizorem probíhala trvale. Zaměstnancům sociálního a ošetřovatelského útvaru a managementu byla zajištěna supervize. Byla využita i individuální supervize, která byla poskytnuta jako bonus ke stávají smlouvě o spolupráci Pokračovat v nastavení vlastního interního systému kvality poskytované služby. Splněno - Nyní realizováno prostřednictvím Katalogu zlepšovacích návrhů E-Qalinu. 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s : Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Městskou Policií středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící dobrovolnickými centry Adra zdravotnickými zařízení a lékaři podobnými pobytovými sociálními zařízeními ostatními poskytovateli sociálních služeb zaměřených na seniory. Splněno Realizováno v průběhu roku Nad rámec plánu činností jsme se zapojili do pokračování přeshraničního projektu Euroregion Silesia Ať mluvíme polsky, česky - spolu je nám vždycky hezky. 16

17 D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 1.1 U všech případných změn organizace práce v jednotlivých útvarech organizace k datu zpracování návrhu plánu nepředpokládáme změny a z toho případného uplatnění změny organizace práce s výjimkou posouzení možné změny u sociálního útvaru obsazenost odpolední směny zaměstnanci PSS. Nemá vliv na rozšíření stávajícího počtu zaměstnanců. Splněno Odpolední směny v čase od hod. do hod. byly posíleny formou organizační změny spočívající v odstranění jednotného nástupu zaměstnanců na odpolední směnu v čase od 6.00 do hod. a to formou postupných nástupů těchto zaměstnanců, což ve svém výsledku vedlo k posílení počtu zaměstnanců v odpolední směně od hod. do hod. 1.2 V praxi ověřit a zavést připravovanou směrnici týkající se Řízení lidských zdrojů. Splněno Byly aktualizované směrnice v oblasti hodnocení, motivace a vzdělávání zaměstnanců. 2. Vzdělávání zaměstnanců Organizace bude využívat interní a externí formy vzdělávání Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců bude u sociálního útvaru vycházet z individuálních vzdělávacích plánů a potřeb organizace (BOZP a PO, desinfekce, posilování manažerských kompetencí vedoucích oddělení, apod., konzultací s inspektory a interním lektorem pro oblast sociálně zdravotní oblast a také odborné profilace zaměstnanců sociálního útvaru v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání a zákonného minimálního limitu 24 hodin se snahou o dodržení doporučeného rozvržení hodin a bude kryta vlastními zdroji. Toto vzdělávání bude zaměřeno na prohloubení kvalifikace zaměstnanců a na rozšíření znalostí standardů kvality. Splněno všichni zaměstnanci naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Nad rámec plánovaného vzdělávání proběhlo několik dalších externích vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast sociální péči a komunikační dovednosti Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců ošetřovatelského a zdravotního útvaru bude vycházet z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců zaměřených na nové poznatky z oblasti geriatrie, fyzioterapie, rehabilitačního ošetřování, nové ošetřovatelské metody (hojení ran, prevence pádů a proleženin) a zavádění nové legislativních změn do praxe v souladu s vyhl. č. 423/2004 Sb. v platném znění. Zákonný rámec vzdělávání 40 kreditů za jeden registrační cyklus za období 10 let od registrace. Splněno všichni zaměstnanci naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Nad rámec plánovaného vzdělávání proběhlo několik dalších externích vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast ošetřovatelství, sociální péči a manažerské dovednosti. 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize Vzdělávání zaměstnanců bude vycházet ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. 17

18 Vzdělávání zaměstnanců sociálního útvaru, ošetřovatelského útvaru a managementu bude zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem a intervizemi vedoucí sociálního útvaru a vedoucími oddělení. Splněno dle plánu vzdělávání byly realizovány skupinové i individuální supervize a intervize pro pracovníky ošetřovatelského a sociálního útvaru a managementu zařízení. 4. Ostatní Nad rámec plánu činností byly zřízeny denní odpočinkové místnosti pro zaměstnance na jednotlivých odděleních pro zkvalitnění pracovního prostředí. Nad běžný rámec činností byl širším měřítku využit ekonomicko informační systém Gordic. E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE 1.1 Realizovat formou platné směrnice ředitele č. 5/12, která se váže na platnou zákonnou úpravu zákona o finanční kontrole. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - Plán kontrolní činnosti zpracovaný dle směrnice ředitele pro jednotlivé útvary byl dodržen a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření byly řešeny ve spolupráci vedoucího útvaru a ředitele organizace. 1.2 Zavést provádění vnitřních auditů jednotlivých útvarů a odstranit zjištěné nedostatky formou nápravných opatření. Splněno realizace probíhala průběžně v roce F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Požadavky zahrnuté do návrhu kapitálového rozpočtu města Ostravy pro léta : 1.1 Zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 16,188 tis. Kč. Rok: 2014 Současný stav: Projekt je již ve fázi realizace s předpokládaným termínem ukončení 9/2014. Finanční prostředky ve výši 75% plánovaných nákladů jsou organizací zajištěny u MPSV ČR (realizace schváleného projektu). 1.2 Dokončení rekonstrukce sekce D v přízemí Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 6,102 tis. Kč. Rok: 2014 Současný stav: Rozhodnuto o realizaci projektu z poloviny z prostředků organizace a zbytková část byla vyřazena z požadavků na návrh do kapitálového rozpočtu města Ostravy. 1.3 Polohovací lůžka s el. ovládáním (51 ks) 18

19 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1,657 tis. Kč. Rok: 2014 Vyjádření: Projekt byl v objemu 42 lůžek realizován z přiznané účelové dotace SMO a zbytková část byla vyřazena z požadavků na návrh do kapitálového rozpočtu města Ostravy. 1.4 Konvektomat (typ SCC WE 202 E Rational) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 597 tis. Kč. Rok: 2014 Vyjádření: Projekt byl částečně realizován z vlastních zdrojů a částečně přiznané účelové dotace SMO a zbytková část byla vyřazena z požadavků na návrh do kapitálového rozpočtu města Ostravy. V Ostravě Ing. Juraj Chomič, MBA ředitel organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 19

20 Příloha č.1 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 1 Personálně mzdový pracovník + pokladní 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách 16 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Cukrářka 1 Minimarket prodavačka 0 Vedoucí kuchařka 1 Kuchař 4 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3 Finanční referent a účetní 1 Finanční referent a účetní 1 Prac.prádelny 5 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 3 Nákupčí, řidič 1 Vedoucí oddělení III. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Platnost: od Schválil: Ing. Juraj Chomič Pracovník v soc.službách 11 Sociální pracovník 1 Všeobecná sestra 1 20 Příloha č. 1 dodatek č.10 k směrnici ředitele č.80/09

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2014 Bohumínská 1056/71

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava příspěvková organizace Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Obsah: Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI LISTOPAD 2013 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2015 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 204 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava Vítkovice 1 A. Zabezpečení provozu

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2012

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2014 1 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2010 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2014 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Plán činnosti pro rok 2013

Plán činnosti pro rok 2013 Plán činnosti pro rok 2013 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2013 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 700

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více