Přijímací zkouška z českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka"

Transkript

1 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Tataři na Moravě Ve středověku byli i pro naši zemi velkým nebezpečím Tataři. Jejich útoky představovaly pro všechny obyvatele utrpení. Pověsti vyprávějí i o bitvě u hory Hostýn. Když se objevily na obzoru kotouče dýmu a první uprchlíci ohlašovali blížící se zkázu, prchali Moravané do lesů. Brali s sebou i zásoby jídla a svůj dobytek. Často zachránili jen holý život. Tataři zaplavili tehdy Polsko i Slezsko a všude vítězili. Vstup jejich vojsk do Čech znemožnily oddíly českého krále Václava I. Byly to tehdy těžké časy. Lidstvo se však z historie nedokázalo vždy poučit. Války jsou v dnešním světě nadále složitým problémem. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test 1. U každé věty zakroužkuj, zda je bez pravopisné chyby: a) Děti si koupily telefoní kartu. ano ne b) Petr si vzal novou tažku. ano ne c) Zapomnětliví lidé mívají často problémy. ano ne d) Nevspomínáme si na tvůj slib. ano ne 2. Zakroužkuj dvojici, v níž obě slova mají svůj význam: vjezd vězd objetí obětí pjet pět 3. Zakroužkuj, ve kterém výrazu je chyba: a) neprústřelná košile b) pravý důvod c) nový žák 4. Zakroužkuj, do které věty lze dosadit tvar stály: a) Bratři podél dravého potoka. b) Nevíte, kolik by tyto střevíce? c) Učitelé se svými studenty před školou. 5. Zakroužkuj, která skupina obsahuje pouze trojslabičná slova: a) dějepis, zeměpis, přírodopis b) literární, literatura, literát c) novinka, noviny, novinář osmileté studium strana 1

2 6. Vyřeš přesmyčky jednotlivých slov a napiš je. Zakroužkuj, které slovo do řady nepatří: a) Skovam b) Řížap c) Dýnlon d) Mří 7. Zakroužkuj, v kterém slově je dvojhláska ou: a) moucha b) doučovat se c) pousmát se 8. Vypiš z následující řady slova se společným kořenem: kovárna, přísloví, ulovit, klovatina, slovník 9. Vaříme podle Čarodějné kuchařky: Nastrouhej obojetnou souhlásku z výrazu rosa. (... ) Naklep první slabiku ze slova pistolník. (... ) Přidej koncovku ze slova ucho. (... ) Vmíchej druhou slabiku z výrazu dovařit. (... ) Opepři poslední slabikou slova vydavatel. (... ) A vše zalej poslední samohláskou a posledním písmenem výrazu polem. (... ) Napiš slovo, které jsi uvařil: Urči: a) druh slova z předchizího úkolu, které jsi uvařil b) jeho mluvnické kategorie 11. Vyber, ve které větě je možné nahradit podstatné jméno zájmenem ji v tomto tvaru: a) Dejte mi čokoládu. b) O Věře jsem nic neslyšel. c) Vzkaž to Janě. d) Nesu ti knihy. 12. Zakroužkuj, které ze slov má platnost podstatného jména i slovesa: jí dá bum lež 13. Zakroužkuj, ve které větě je slovo zámek podmětem: a) Měla ráda tento zámek. b) A tento barokní zámek se nachází uprostřed parku. c) Při vzpomínkách na zámek si vzpomněl na krásnou princeznu. osmileté studium strana 2

3 14. Zakroužkuj základní větné členy (podmět a přísudek) v následující větě: Vysoko v horách děti neslyšely zvuky velkoměsta ani hluk z továren, dokonce ani odpolední kostelní zvony. a) neslyšely zvuky b) zvuky vělkoměsta c) kostelní zvony d) děti neslyšely 15. Zakroužkuj, které souvětí se skládá ze čtyř vět: a) Zítra ti řeknu, kdy budu mít čas, kdy tedy vyrazíme do kina a kdy zajdeme na koupaliště. b) Těšíme se, že za chvíli budou prázdniny a my se budeme toulat v lese, kolem rybníka, na louce i v polích. c) Otevřely se dveře a v nich stál strýc, teta a bratranec, ten byl velmi podobný svému otci. 16. K vyjádření vlastností vyber vhodné přídavné jméno. K písmenům správně přiřaď číslice: a) vždy splní, co slíbil 1. přátelský b) neohlíží se na druhé, vidí jen své zájmy 2. ostýchavý c) nerad vystupuje před lidmi a v cizím prostředí 3. spolehlivý d) s každým dobře vychází 4. sobecký , díky za pohled, potěšil mě. Já jen v krátkosti: vše je v pořádku, s Petrem se denně koupeme, počasí přeje. Už se těším, až taky přijedeš. Měj se, brzy čau Laďa. Zakroužkuj, které oslovení se do textu nejméně hodí. a) Nazdar, mamko, b) Vážený pane, c) Milá babi, d) Ahoj, bráško, 18. Zakroužkuj větu bez stylistické chyby: a) Sešili mu drátem roztržené kalhoty. b) Pohrdám s tebou. c) Sešli jsme se, abychom oslavili silvestra. d) Matka nejvíce v noci pracovala, aby měla klid. osmileté studium strana 3

4 19. Nahraď zvýrazněná slova vhodnějším výrazem: a) Na severu je příroda málo úrodná. b) Pod stromy rostla jen malá tráva. c) Velké věže se tyčily k obloze. 20. Doplň vhodná podstatná jména: a) hravé b) hrací c) hraný Jak topoly zachránily vesnici Ve stoleté válce se přiblížili nepřátelé k jedné francouzské vesnici. Když přišli na dohled, ptali se muže, který oral na poli: Co to stojí tam na kopci v řadách? Sedlák se nelekl. Byl duchapřítomný. Klidně odvětil: To je královské vojsko. Čeká na vás! Když to Angličané uslyšeli, odtáhli. Tak topoly zachránily celou ves. Zakroužkuj, jak se označují takové příběhy: a) pověst b) báje c) pranostika d) pohádka 22. Které slovo vyjadřuje opak než spojení byl duchapřítomný v předchozí ukázce: a) omdlel b) mlčel c) zazmatkoval d) smál se 23. Zakroužkuj, co v ukázce v úkolu 21 stálo na kopci u vesnice: a) francouzské vojsko b) řada domů c) král a jeho jízda d) stromořadí 24. Běží to v potoku, Zakroužkuj typ uvedené básně: od roku do roku, a vždycky dopředu a) hádanka a nikdy dozadu, b) píseň pověz mi, proroku, c) přísloví copak to je? d) pranostika osmileté studium strana 4

5 25. Zakroužkuj podle obsahu nejpravděpodobnější název básně: Jirka se ještě klouže, a) Listopad z klouzaček budou louže. b) Říjen Ať je to hodně brzy, c) Únor už nás ta zima mrzí. d) Prosinec 26. Napiš, kolik je v uvedené básni veršů. 27. Zakroužkuj, které schéma rýmu odpovídá předchozí básni: a) a b) a c) a d) a b a b b a b c b b b d a Správné odpovědi český jazyk 1. a) ne; b) ne; c) ano; d) ne 2. objetí obětí 3. a) 4. b) 5. c) 6. a) Moskva; b) Paříž; c) Londýn; d) Řím nepatří (jednoslabičné slovo) 7. a) 8. přísloví, slovník 9. s-pis-o-va-tel-em 10. a) podstané jméno b) 7. pád, rod mužský, číslo jednotné, vzor muž, živ. 11. a) 12. d) 13. b) 14. d) 15. a) 16. a3; b4; c2; d1 17. b) 18. c) 19. a) půda; b) nízká; c) vysoké 20. a) děti; b) kostky; c) film 21. a) 22. c) 23. d) 24. a) 25. c) verše 27. b) osmileté studium strana 5

6 Přijímací zkouška z matematiky 1. Kdyby našel Pavel ještě dvě houby, našel by o osm hub více než Jana, která našla o sedm hub méně než Olina. Kdo z nich našel nejvíce hub? 2. Ve druhém patře hotelu Rusalka jsou označeny pokoje čísly 200 až 249. Kolik pokojů je na tomto patře? 3. Zuzana si koupila půl kilogramu jablek za 18 Kč a čtvrt kilogramu mandarinek za 9 korun. Kolik by stálo dohromady 1 kg jablek a 1 kg mandarinek? 4. Hodiny se předbíhají pravidelně o 100 sekund za den. Za jak dlouho od seřízení by opět ukazovaly přesný čas, kdybychom je po celou dobu neseřizovali? 5. Denisa jde spát ve 21 hodin 15 minut a musí vstávat v 5 hodin 45 minut. Kolik hodin a kolik minut bude spát? 6. Nejvyšší hora Mount Everest má výšku m. Naše nejvyšší hora Sněžka má výšku m. Jaký nejmenší počet Sněžek bychom museli postavit na sebe, abychom přesáhli výšku Mount Everestu? 7. Urči, které číslo je menší: součet nejmenšího dvojciferného čísla a největšího trojciferného čísla nebo součet největšího dvojciferného čísla a nejmenšího trojciferného čísla? 8. Na obrázku je vyznačeno sedm čísel. Napiš místo otazníků taková přirozená čísla, aby zápis byl správný pro všechna vyznačená čísla:? x <? Vypočítej: ( ) : 129 = 10. Kolikrát musíme zvětšit součet čísel 524 a 3058, abychom dostali dvanáctinásobek čísla 3582? Výsledky úloh matematika 1. Olina pokojů Kč dní 5. 8 h 30 min = 1009 > = x < krát osmileté studium strana 6

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

ČESKÝ JAZYK. 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3. Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999. Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030

ČESKÝ JAZYK. 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3. Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999. Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030 ČESKÝ JAZYK 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3 Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999 Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030 Chybová Helena, MUDr., Věkoše, Ke Škole 3 495 567 567 Imlauf Erik,

Více

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ Bc. Kateřina Raková V této kapitole předkládáme současným i budoucím pedagogům metodické listy, ve kterých propojujeme prvky zdravotní

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e mail webové stránky ředitel školy zástupce

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004 1. část Pravopisné cvičení Pozorně doplň čárky ve větách, vynechaná písmena a správnou možnost z nabízené dvojice. Když

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více