Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost"

Transkript

1 Udr iteln st Zpráva za rok 2014

2 Značku Parker najdete všude, kde se něco pohybuje. Poskytujeme vysoce přesná inženýrská řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti mobility, průmyslu a letectví. S ročními tržbami přes 13 mld. dolarů v účetním roce 2014 je společnost Parker předním světovým výrobcem technologií a systémů pro řízení pohybu. Díky své inženýrské odbornosti a široké škále klíčových technologií pomáháme zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost a přispíváme k řešení hlavních světových inženýrských výzev. O této zprávě Tato zpráva popisuje, jakým způsobem společnost Parker používá své klíčové technologie, aby změnila svět k lepšímu. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje se vztahují k účetnímu roku 2014 (to pro společnost Parker znamená od 1. července 2013 do 30. června 2014). Předchozí zpráva se vztahovala na účetní rok Společnost Parker má v úmyslu takovou zprávu vydávat každý rok. Rozsah Údaje v tomto dokumentu se vztahují na globální výrobní provozy, které společnost Parker ovládá alespoň z 50 % nebo je jejich většinovým vlastníkem. Týkají se rovněž zaměstnanců těchto provozů i příslušných centrál a distribučních center, jež společnost Parker vlastní. Zpráva se nevztahuje na dodavatele, zákazníky, distributory a poskytovatele služeb a na společné podniky, v nichž má společnost Parker menšinový podíl. Kontakt Společnost Parker uvítá vaše připomínky a dotazy ohledně udržitelnosti na ové adrese Obsah Vzkaz generálního ředitele 2 Udržitelnost 5 Řízení podniku, etika a dodržování předpisů 9 Zaměstnanci 13 Planeta 19 Odpovědnost za výrobky 23

3 za rok končící 30. červnem (v tis. dolarů s výjimkou údajů vztažených na akcii) 2014 Čisté tržby Hrubý zisk Čistý zisk připadající na kmenové akcionáře Čistý peněžní tok z provozní činnosti Zředěný zisk na akcii 6,87 Počet zaměstnanců Strategie Win V duchu tradičních cílů společnosti Parker, kterými jsou poskytování špičkových zákaznických služeb, dosahování dobrých finančních výsledků a ziskového růstu, představuje strategie Win ucelenou, konzistentní obchodní strategii, která od svého uvedení v roce 2001 přispěla k transformaci společnosti a lepšímu provádění jejich aktivit na celém světě. Strategie Win je koncipována jako nástroj provozní změny a je to důležitý dokument, kterým se řídí všechny závody Parker. 1

4 Vzkaz od V posledních letech společnost Parker expandovala na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. S rostoucí globální působností roste i šance pozitivně ovlivnit životy lidí kolem nás i prostředí, v němž pracujeme. Ukázalo se, že naše vize udržitelného podnikání doplňuje naši schopnost poskytovat špičkové zákaznické služby a dosahovat žádoucích finančních výsledků. V roce 2014 jsme jako vodítko vytvořili formální rámec udržitelnosti, který se zaměřuje na zaměstnance, planetu a výrobky. K hlavním prioritám společnosti Parker patří zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance. Usilujeme o vybudování kultury, která klade bezpečnost na první místo a kde se všichni zaměstnanci podílejí na jejím zvyšování. Za tímto účelem zavádíme provozní postupy, které dále omezují riziko pracovních úrazů. K pravidelnému měření a hodnocení dosažených výsledků budeme využívat robustní systémy řízení. Thomas L. Williams, generální ředitel 2

5 Minimalizace bezpečnostních rizik začíná lepším pochopením jejich příčin díky ucelenému vzdělávání a školení. Zvýšené povědomí o rizicích a jejich prevenci v kombinaci s vhodným bezpečnostním zařízením ve všech provozech vytváří prostředí, v němž můžeme dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti. Společnost Parker se chce co do bezpečnosti řadit do nejvyššího kvartilu průmyslových výrobců. Pracujeme na dosažení tohoto cíle a činíme zásadní kroky k dalšímu omezení pracovních úrazů. Manažeři společnosti Parker po celém světě přispívají k tomu, aby všichni zaměstnanci a hosté, kteří navštíví naše závody, odešli domů bez úhony. Vzhledem k velikosti a rozsahu obchodní činnosti společnosti jsme si vědomi své povinnosti jednat odpovědně a aktivním přístupem k ochraně životního prostředí zachovávat dynamická společenství, která jsou nám domovem. Měli bychom šetřit, kdekoli je to možné, a vyzývat k témuž i ostatní. Zaměstnanci společnosti Parker mají prostor k přetváření různých aspektů naší činnosti, abychom omezili spotřebu vody, paliva, elektřiny a dalších zdrojů. Tímto způsobem zavádějí zaměstnanci do praxe nápady na snížení provozních nákladů a sladění našich finančních cílů s udržitelností a přispívají k větší konkurenceschopnosti společnosti Parker ve stále náročnějším obchodním prostředí. Nadále hledáme nové způsoby, jak zlepšit výkonnost. V nedávné době společnost Parker rozšířila svou strategii udržitelnosti přidala problematiku obalů mezi oblasti důležité pro šetrné využívání zdrojů. Ve spolupráci se zákazníky nyní vyhodnocujeme několik dalších možností včetně programu zpětného odběru obalů, zvýšeného využívání recyklovaných materiálů a výroby opakovaně využitelných obalů. Jelikož máme v portfoliu stovky tisíc výrobků a systémů, může tato iniciativa výrazně omezit náklady a spotřebu surovin a zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce společnosti Parker. Naši konstruktéři jsou zapálení pro inovace a navrhují lehké výrobky z těch nejbezpečnějších materiálů, které fungují s vyšší účinností, vydrží déle a snáze se recyklují. Inovace považujeme za změny dějící se z vůle zákazníků a design výrobků vylepšujeme, abychom zákazníkům pomohli naplnit cíle v oblasti udržitelnosti tím, že sníží spotřebu energie a provozní náklady a minimalizují ekologickou stopu. Společnost Parker využívá řadu příležitostí změnit svět k lepšímu od výrobků a systémů, jež vyrábíme, až po pozoruhodné lidi, které zaměstnáváme, a prvotřídní zákazníky, s nimiž spolupracujeme. Díky tomu, že pracujeme v souladu s revidovaným závazkem k udržitelnosti, jsme schopni dosahovat ziskového růstu a zároveň chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života pro dnešní i budoucí generace. Thomas L. Williams generální ředitel Duben

6 4 Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká.

7 Udržitelnost je rozsáhlý, složitý koncept. Určit ideální způsob uplatňování udržitelných postupů v práci globální organizace je velká výzva a zároveň výrazná příležitost. Po mnoha letech komplexního výzkumu, srovnávání se s dalšími společnosti z odvětví a prostého učení se ze zkušeností jsme závazek k udržitelnosti definovali takto: Odpovědné řešení největších inženýrských výzev světa v zájmu trvalého úspěchu společnosti, jejích zákazníků a komunit. Důsledky tohoto závazku lze dále upřesnit podle tří klíčových oblastí, kde má společnost Parker příležitost maximalizovat dopad své snahy o udržitelné podnikání. Zaměstnanci Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká. Konkrétně pomáháme zaměstnancům dodržovat zdravý životní styl, vytváříme zajímavé, bezpečné pracovní prostředí a posilujeme komunity na celém světě, které jsou pro společnost Parker domovem. Planeta Společnost Parker má provozy v 50 zemích světa, a její výrobní postupy tak mohou mít významný, široký dopad. Společnost si je plně vědoma své odpovědnosti a je odhodlána docílit pozitivního ekologického dopadu. Využíváním ekologických materiálů, snížením objemu odpadů díky různým programům recyklace a aktivním snižováním spotřeby zdrojů, jako jsou voda a energie, ve výrobních provozech přispívá společnost Parker k ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Výrobky Jakožto globální výrobce může společnost Parker svět nejsnáze ovlivnit pomocí svých výrobků a systémů. Naši konstruktéři analyzují celý životní cyklus výrobků od nápadu až po likvidaci a přicházejí s výrobky, které vznikají z udržitelných materiálů, fungují se špičkovou účinností a po likvidaci mohou být znovu využity či recyklovány, aby se omezilo množství odpadu vyváženého na skládky. 5

8 Potenciální rizika a hranice Vzhledem k rozmanitosti našich výrobků a trhů, jež obsluhujeme, a k velikosti a složitosti našeho dodavatelského řetězce se potkáváme s řadou příležitostí a rizik, jež ovlivňují naši schopnost dosahovat cílů v oblasti udržitelného podnikání. Naše výrobky nemohou fungovat bez energie a změna jejího zdroje může ovlivnit konstrukci výrobku i související náklady. Na složení a designu výrobků se může promítnout i nedostatek některého ze široké škály kovů a organických materiálů, jež společnost Parker ve výrobě využívá. Každý zásadní aspekt naší obchodní činnosti má jasné, udržitelné parametry a v různých ohledech je relevantní pro úspěch společnosti: spotřeba energie a emise ovlivňují výsledky v oblasti životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost jsou důležité pro spokojenost zaměstnanců, absence dětské práce a diskriminace souvisí s našimi výsledky oblasti lidských práv, ochrana komunit je výrazem naší sociální odpovědnosti a konečně hospodářské výsledky jsou měřítkem naší finanční výkonnosti. Veškeré klíčové aspekty a ukazatele výkonnosti sledujeme od příjmu dodávek zboží a služeb až po distribuci hotových výrobků. Momentálně společnost provádí měření pouze v oblasti nákupu surovin a aplikace konečného výrobku, jelikož tyto oblasti se vztahují k prvkům udržitelnosti, jako jsou energie, emise, bezpečnost, lidská práva a výsledky v sociální sféře. Oproti předchozí zprávě nedošlo k výrazným změnám. 6

9 Zapojení zainteresovaných stran Zapojení zainteresovaných stran Společnost Parker usiluje o setrvalé zlepšování a zapojuje do svých iniciativ řadu zainteresovaných stran, aby posílila své strategie směřující k udržitelnosti. Od zákazníků získává společnost podněty díky přímé vazbě od prodejních a marketingových týmů. Zaměstnanci mají možnost účastnit se pololetních průzkumů. To, zda dodavatelé dodržují naše požadavky na udržitelnost, sledujeme na dodavatelském portálu. Manažeři se mohou vyjádřit v rozhovorech a anketách. Partnerství s dodavateli Zakládáme si na spolupráci s prvotřídními dodavateli, kteří dbají nejen na špičkové zákaznické služby a dodržení těch nejpřísnějších standardů kvality a včasnosti, ale také na snížení spotřeby zdrojů a produkce odpadů. Společnost Parker prostřednictvím svého dodavatelského řetězce vydává více než 6 mld. dolarů, takže snaha o zlepšení udržitelnosti v tomto ohledu představuje atraktivní příležitost ke snížení naší globální stopy. Společnost Parker navíc analyzuje indexy udržitelnosti a zpětnou vazbu od akcionářů a srovnává se s rozmanitou skupinou obdobných společností podnikajících ve stejném odvětví. GALLONS OF WATER SAVED PER YEAR kw ELEKTŘINY UŠETŘENÝCH ZA ROK Divize chlazení New Haven, IN, USA Zaměstnanci navrhli a postavili uzavřený chladicí systém, který snížil spotřebu vody o litrů za rok, a instalovali vysoce účinné LED osvětlení, které za stejné období ušetřilo kw elektřiny. Náklady divize na vodu a energie tak poklesly o více než dolarů. POKLES NÁKLADŮ NA VODU A ENERGIE 7

10 Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu naší společnosti. 8

11 Bezprostřední zkušenost společnosti Parker s etickým chováním a poctivým podnikáním sahá již takřka sto let zpátky. Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu společnosti začíná to vytvářením trvalého partnerství se zákazníky i dodavateli a najímáním čestných, vynalézavých zaměstnanců v souladu s naší vizi. Obchod v dnešní době funguje rychle a svět se může nepředvídaně měnit, ale hodnoty společnosti Parker jsou neochvějné a stálé. Při řešení zásadních inženýrských výzev našeho světa, poskytování prvotřídních zákaznických služeb i při podpoře místních komunit se společnost Parker vždy snaží jednat správně. Řízení společnosti Naši manažeři musejí jít příkladem všem zaměstnancům společnosti a vštěpovat jim přísné standardy etického chování. V případě společnosti Parker začíná závazek spojit udržitelný, dlouhodobý růst se společenskou odpovědností u jejího představenstva. Představenstvo je povinno zastupovat zainteresované strany při dohledu nad obchodní strategií a otázkách řízení. Jedenáct ze čtrnácti ředitelů společnosti Parker lze dle příslušných standardů newyorské burzy a příslušných interních standardů považovat za nezávislé. Každý ředitel musí svou funkci rok co rok obhajovat ve volbách. Máte-li zájem o další informace o představenstvu společnosti Parker, navštivte stránku Globální kodex obchodního chování Globální kodex obchodního chování je spolehlivým zdrojem pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich původ či pracoviště. Stanovuje jasná vodítka slušného chování, zdůrazňuje důležité zásady a shrnuje jisté základní právní požadavky, jimiž se zaměstnanci musejí při práci řídit. Dále uvádí, na koho se zaměstnanci mohou obrátit, mají-li otázky či podněty v souvislosti s možným právním či etickým problémem. 9

12 Poctivost a etika Společnost Parker se v celé své historii snažila ve všech zemích působit ohleduplně a eticky. V důsledku toho má se svými zaměstnanci, zákazníky a investory vztahy založené na důvěře a cení si své pověsti spolehlivého, čestného obchodního partnera. V nedávné době společnost Parker přijala nový přístup k etickému chování v podobě souboru globálně přijímaných kladných vlastností, který zavádí společný jazyk překračující kulturní hranice. Tento rámec je vysvětlen v publikaci s názvem Winning With Integrity, která je doprovodným dokumentem ke Globálnímu kodexu obchodního chování a Zásadám společnosti Parker. Zaměstnanci společnosti Parker se aktivně podílejí na zachování dobré pověsti společnosti i ochraně její finanční síly dodržováním přísných standardů etického chování a den co den prokazují žádoucí charakterové vlastnosti, jelikož jsou v přirozeném souladu s jejich osobními hodnotami. Globální kodex obchodního chování a dokument Winning With Integrity jsou k dispozici v několika jazycích a každý zaměstnanec společnosti obdrží svůj vlastní výtisk. Obě publikace jsou k dispozici online na adrese Dodržování předpisů Mechanismy společnosti Parker nejsou nastaveny tak, aby jen zajistily soulad s definovaným souborem pravidel a nařízení, nýbrž tak, aby podněcovaly obchodní postupy, jež odrážejí podnikové standardy etického a odpovědného chování. Viceprezident pro audit a dodržování předpisů poskytuje všem zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, zákazníkům a široké veřejnosti pokyny k otázkám, jež se týkají implementace postupů popsaných v Globálním kodexu obchodního chování. Na místní úrovni sestává podniková síť manažerů pro dodržování předpisů z více než 140 kolegů, kteří spolupracují s managementem, uvádějí do praxe školicí programy a zprostředkovávají otevřenou komunikaci v zájmu dodržování předpisů a šíření hodnot společnosti Parker v celé organizaci. Tyto ctnosti jsou ambiciózní a inspirativní. Díky nim můžeme vytěžit z naší kultury maximum. S jejich pomocí se snažíme jednat správně. Jedná se o významný nástroj rozvoje, který nám pomáhá dosahovat udržitelných obchodních výsledků. Andrew D. Ross, viceprezident společnosti a prezident Engineered Materials Group 10

13 Etická linka Je-li zaměstnanec společnosti Parker svědkem chování, které je podle jeho názoru v rozporu s hodnotami společnosti, může se důvěrně a anonymně obrátit na etickou linku. Ta je ve všech zemích, kde společnost Parker působí, k dispozici prostřednictvím zabezpečené stránky a na bezplatném telefonním čísle. Zaměstnanci na celém světě jsou pravidelně informováni o existenci této linky a o způsobu, jak se na ni obrátit. Společnost Parker splňuje zvláštní požadavky Evropské unie. Všemi případy ohlášenými na etickou linku se budou zabývat kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni k zákonnému, spravedlivému a důvěrnému prošetření incidentů. Vzdělání a školení Chceme-li se vyhnout všem krokům, které mohou být považovány za neetické či dokonce nezákonné, musíme nejprve dobře pochopit standardy obchodního podnikání společnosti Parker. Společnost Parker všem svým zaměstnancům včetně nejvýše postavených manažerů poskytuje ucelené školení o základních otázkách etiky a dodržování předpisů. Na základě pracovních rolí jednotlivců a s nimi spojených rizik poskytuje společnost osobní školení o tématech, jako jsou antimonopolní zákony, obchodní právo a korupce v podnikání. Setrvalý závazek Společnost Parker mění svůj program dodržování předpisů včetně zásad, postupů a souvisejících školení v reakci na novou legislativu a požadavky regulátorů, trendy ve vymáhání práva, politické a veřejné otázky, trendy v širším obchodním a finančním prostředí. Například zavedla důkladný protikorupční program a zvyšuje povědomí o těchto otázkách prostřednictvím interních školení. O svém postoji rovněž informuje své obchodní partnery. Společnost Parker se domnívá, že tyto kroky jsou zásadní pro zachování respektu a důvěry všech zainteresovaných stran. 11

14 Její zaměstnanci jsou zdrojem jejího úspěchu. 12

15 Budování kultury, v níž mají všichni zaměstnanci prostor na rozhodnutí, která ovlivňují výkon. Rozhodný důraz na bezpečnost na pracovišti. Individuální přístup k odbornému rozvoji a kariérnímu postupu. Nabídka co nejširších možností pro zdraví a wellness. Tento seznam možná vypadá ambiciózně, ale přesně tyto i další kroky společnost Parker podnikla v zájmu zaměstnanců, kteří jsou základem úspěchu společnosti. Posilování působnosti a nasazení zaměstnanců Z řady oblastí, na které se musíme zaměřit, jsme jako základ naší strategie Win již dávno vybrali Prostor pro zaměstnance. Toto rozhodnutí odráží význam, který společnost Parker připisuje tomu, aby její zaměstnanci měli možnost využívat své znalosti a odbornost k předkládání nápadů a přijímání rozhodnutí, která mají výrazný dopad na obchodní činnost společnosti. Pod záštitou Rady pro posilování působnosti zaměstnanců běží několik iniciativ, které podporují spolupráci v různých funkčních oblastech i mezi nimi a sdílení odpovědnosti za průběžné zlepšování aktivit mezi velkým počtem zaměstnanců. Zavedením vysoce výkonných týmů, což je strukturovaný přístup k týmové práci a kolektivnímu rozhodování, dává společnost Parker svým zaměstnancům nástroje ke společnému zlepšování zákaznických služeb a dosahování strategických obchodních cílů. Parker Kanada > dolarů NA PODPORU KANADSKÉ SPOLEČNOSTI PRO BOJ S RAKOVINOU Více než dvě stovky zaměstnanců v našich kanadských závodech spojily síly ke zvýšení povědomí o různých typech rakoviny a vybraly přes amerických dolarů ve prospěch Kanadské společnosti pro boj s rakovinou. 13

16 Globální program wellness V návaznosti na úspěšnou iniciativu spuštěnou před více než deseti lety společnost Parker letos uvedla globální program Path to Wellness, který dále rozšiřuje nabídku aktivit, jež mohou zaměstnanci využít ke zlepšení a udržení svého zdravotního stavu. Vzhledem k flexibilní struktuře programu lze nabídku programu Path to Wellness přizpůsobit pro daný region. Specializovaný tým zaměstnanců v každém závodě společnosti Parker připraví programy zaměřené na specifická zdravotní rizika, jež odrážejí jedinečné potřeby, kulturu, demografické charakteristiky a finanční možnosti každého pracoviště. Program Path to Wellness je koncipován tak, aby umožnil zaměstnancům žít zdravě: zahrnuje vyváženou, výživnou stravu, pravidelné cvičení a svědomité zvládání každodenního stresu. PŘEBUDOVÁNO NA Prodejní společnost Madrid, Španělsko Zaměstnanci přestavěli staré skladiště na tělocvičnu, která nabízí hodiny cvičení a organizuje přednášky o výživě, wellness a bezpečnosti. 14

17 Začlenění významných změn do každodenního života může být náročné, a proto program Path to Wellness stojí na uceleném vzdělání a podpůrném prostředí. Zaměstnanci jsou zváni k účasti na skupinových školicích programech a přednáškách o zdraví. Mají také přístup k soukromým konzultacím s výživovými a fitness poradci. Díky těmto vzdělávacím příležitostem a řadě zdrojů, jako jsou digitální zpravodaje a videa, mohou vzít své zdraví do vlastních rukou a změnit svůj život k lepšímu. Společnost Parker nabízí také možnosti přírodní léčby, které podporují imunitní systém. Vytvořila síť lékařů využívajících konvenční i alternativní přístupy, což podporuje aktivní přístup k wellness. Diverzita a začleňování Společnost Parker si zakládá na vybudování rozmanitého týmu zaměstnanců, který podporuje začleňování a respektuje jedinečný pohled a přínos každého jednotlivce jakožto cenného aktiva organizace. Strategie společnosti spočívající v podpoře kultury začleňování a rozmanitosti stojí na třech pilířích: vůdcovství a vlastnický přístup, povědomí a mezikulturní kompetence, struktury a procesy podporující začleňování. Tyto charakteristiky společnost dále rozšiřuje a podporuje školeními pro globální manažerský tým a rozvojem vůdcovského profilu, který podporuje zaměstnance na celém světě. Globálně organizovaný průzkum mezi zaměstnanci navíc zahrnuje otázky, díky nimž může společnost průběžně měřit pokrok při budování rozmanitého, začleňování nakloněného pracovního prostředí a vypracovávat strategie, které toto prostředí podpoří díky přímé zpětné vazbě od zaměstnanců. Schopnost využít rozmanitého původu a pohledu všech zaměstnanců je klíčem k tomu, abychom zůstali špičkovou globální organizací. Tento závazek na sebe společnost vzala, aby zákazníkům poskytovala co nejlepší služby k tomu totiž potřebuje přilákat, rozvíjet a udržet si ty nejbystřejší talenty na celém světě. OVOCE A ZELENINA Divize čerpadel a motorů, Evropa Saská Kamenice, Německo V kreativním programu Buďte fit i v zimě divize bezplatně rozdává ovoce a zeleninu a podněcuje zaměstnance, aby během chladných zimních měsíců nezapomínali na své cíle v oblasti zdraví a wellness. 15

18 Společenská odpovědnost Důležitým aspektem kultury společnosti Parker jsou dobrovolnictví a dárcovství na místní úrovni. Její zaměstnanci jsou hrdí na to, že dělají něco pro komunity, v nichž pracují, a pro organizace, které mění svět k lepšímu. Řada výrobních závodů společnosti Parker sídlí ve venkovských oblastech, kde existuje úzká vazba mezi závodem a obcí. Vážíme si vztahu s příslušníky místních komunit a organizacemi, jež tam působí. Tyto vztahy jsou zásadní pro úspěch společnosti. K hlavním cílům společnosti Parker patří zlepšování a dostupnost vynikajícího vzdělání. Zaměstnanci společnosti Parker poskytují štědré dary institucím a charitám a v různých dobrovolnických programech se dělí o své znalosti s místními studenty nebo je mentorují. Společnost tomu napomáhá prostřednictvím Nadace Parker Hannifin. Studenti, kteří se těchto programu účastní, jsou budoucími motory obchodu, technologického rozvoje a svých komunit. Mnozí z nich by bez pomoci měli jen omezenou možnost získat vyšší vzdělání a plně rozvinout svůj potenciál. Oblasti, na které se zaměřuje Nadace Parker Hannifin Vzdělání 41 % Umění 17 % Zdraví 18 % Do budoucna bude společnost Parker dále rozšiřovat a formalizovat své iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti, aby plně využila svou schopnost měnit k lepšímu životy svých zaměstnanců, utvářet místní komunity a chránit životní prostředí. V roce 2014 darovali zaměstnanci společnosti Parker v USA více než dolarů charitativní organizaci United Way. Bezpečnost na pracovišti Klíčovými ukazateli úspěchu společnosti jsou produktivita a ziskovost, avšak pro společnost Parker není nic důležitějšího než to, aby se každý zaměstnanec po práci vrátil bezpečně domů. Společnost si zakládá na udržení bezpečného pracovního prostředí, aby ochránila své zaměstnance, zákazníky a další hosty, kteří navštíví její závody. Náš program bezpečnosti zahrnuje tyto aspekty: Elektrická bezpečnost Bezpečnost zařízení a strojů Ergonomie Příprava na nebezpečné situace 16 Občanská společnost / komunita 24 %

19 Prostřednictvím programu bezpečnosti nastavuje společnost Parker v celé organizaci standardy, jež doplňují místní, regionální a národní zákony a nařízení. Tyto standardy zajišťují jednotný přístup k rozpoznávání a řízení bezpečnostních rizik a dopadů na životní prostředí. Všechny výrobní závody společnosti každé čtvrtletí zjišťují, jak si při plnění bezpečnostního programu vedou, abychom mohli určit oblasti, kde se musíme průběžně zlepšovat. v závodech společnosti Parker k žádnému smrtelnému úrazu. Míra zaznamenatelných pracovních úrazů Počet pracovních úrazů vztažený na 100 zaměstnanců ročně ,22 2,15 Společnost Parker se nedávno rozhodla v každém závodě ustavit vysoce výkonný tým (HPT) zaměřený na bezpečnost, který má do aktivního přístupu společnosti k řízení bezpečnosti vtáhnout i zaměstnance ,59 1,76 Celosvětové výsledky v oblasti bezpečnosti měříme pomocí míry zaznamenatelných pracovních úrazů, což je počet pracovních úrazů, jež vyžadují lékařské ošetření nad rámec první pomoci, vztažený na 100 zaměstnanců ročně. Od roku 2011 se společnosti Parker podařilo snížit tuto míru o 28 % a v roce 2014 jsme dosáhli 10% zlepšení. Během fiskálního roku 2014 nedošlo 17

20 Společnost Parker momentálně recykluje více než 80 % odpadu, který vyprodukují její výrobní závody. 18

21 V souladu se svou pozicí globálního lídra v technologiích řízení pohybu chce společnost Parker být také průkopníkem udržitelných postupů. Neustále hledáme nové způsoby, jak snížit spotřebu energie a vody v závodech, minimalizovat množství surovin potřebných na výrobu, rozšířit recyklaci a omezit objem odpadů, jež posíláme na skládky, a navrhovat výrobky, které toho zvládnou více s menší spotřebou energií. To vše ve jménu odpovědného podnikání a ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Péče o životní prostředí Nebezpečné látky Během uplynulých několika desetiletí se společnost Parker maximálně snažila nevyužívat ve výrobě materiály, které by mohly poškodit životní prostředí. Využívání chlorovaných rozpouštědel snížila o více než 90 % a vyřadila z výroby více než 80 % chemikálií ze seznamu amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA). V roce 2004 rozšířila tento postup i na elektřinu a zemní plyn a od té doby snížila spotřebu těchto komodit o více než 52 % (na jednotku tržeb). Sanace Společnost Parker se podílí na nápravě minulých ekologických škod: aktivně investuje a zapojuje se do sanace půdy poškozené znečištěním nebo nepatřičným chemickým hospodářstvím. Mnohé lokality, které se nyní sanují, byly znečištěné již předtím, než je společnost Parker získala. K 30. červnu 2014 měla společnost Parker na pravděpodobné a rozumně odhadnutelné ekologické problémy rezervu ve výši 13,6 mil. dolarů. Řízení ochrany životního prostředí Společnost Parker se chce udržitelnosti ve všech závodech věnovat soustavněji a význam tohoto tématu hodlá posílit vzdělávacími materiály a nástroji včetně podrobných zásad popisujících minimalizaci spotřeby zdrojů a vyřazení recyklovatelných materiálů z toku odpadů. Dosavadní výsledky iniciativ směřujících k udržitelnosti jsou slibné: více než 50 % globálních provozů společnosti Parker má certifikaci ISO a společnost momentálně recykluje přes 80 % odpadů, jež její závody vyprodukují. Společnosti se také do značné míry daří vyřazovat z výrobků a procesů vysoce rizikové látky, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, kadmium a šestimocný chrom. 19

22 Hospodaření s energií Hospodaření s energií je ve společnosti Parker záležitostí všech. Vítáme návrhy zaměstnanců na procesní zlepšení, která optimalizují energetickou efektivnost a omezí emise uhlíku, i jejich pomoc při implementaci těchto opatření. Programy řídí a zaštiťuje manažer odpovědný za spotřebu energií a jsou vytvářeny na místní úrovni na základě specifických energetických cílů každé obchodní jednotky. Na každém pracovišti byl jmenován manažer odpovědný za energie, který podstupuje pravidelná školení věnovaná rozpoznávání a využívání příležitostí ke snížení spotřeby energie. Příležitostí ke zlepšení je ještě mnoho, avšak roční cyklus plánování, realizace, analýzy a vylepšování plánů na omezení spotřeby energií již nese ovoce. Od kalendářního roku 2004 společnost Parker: snížila spotřebu energie měřenou energetickým indexem (MWh/tržby v dolarech) o 55 %, přičemž tržby se zvýšily o více než 77 % z 7,4 mld. dolarů na 13,1 mld. dolarů, snížila ve svých provozech celkové množství emisí skleníkových plynů o 11 % z metrických tun na metrických tun (v přepočtu na tržby došlo dokonce k 50% snížení). V loňském roce společnost Parker: snížila roční spotřebu energií o 18 % (ve vztahu k tržbám o 6 %), tj. o více než MWh, snížila emise skleníkových plynů o 11 %. OD ROKU 2004 ENERGETICKÝ INDEX EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ TRŽBY Z MLD. DOLARŮ 13,1 NA MLD. DOLARŮ RŮST O 77 % 20

23 Spotřeba energií a emise Výsledky omezení MWh/USD Energetický index = celková spotřebovaná energie (ekvivalent MWh) / celkové čisté tržby (mil. dolarů) Emise skleníkových plynů Měřeno v tisících metrických tun 2004 Základ Základ 697, , , , ,525 LIKVIDACE ODPADU O 200 TUN MÉNĚ ODPADU MÉNĚ NA SKLÁDKÁCH SKONČILO O SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA LIKVIDACI ODPADŮ O VÍCE NEŽ Divize Racor Beaufort, SC, USA Díky dodržování přísného recyklačního programu divize snížila objem odpadů k likvidaci o 79 %. Na skládkách tak v roce 2014 skončilo o 200 tun odpadu méně, což představovalo snížení nákladů na likvidaci o více než dolarů. 21

24 22

25 Společnost Parker využívá jedinečný přístup k vývoji nových výrobků. Jmenuje se Winowation a pro každou fázi procesu stanovuje konkrétní výstupy, čímž výzkumu a vývoji nových technologií dodává pevnou strukturu. S využitím zpětné vazby od zákazníků a rozšiřujícího se spektra znalostí o životním prostředí a jeho ochraně objevují konstruktéři společnosti Parker nové způsoby, jak snížit hmotnost výrobků a systémů, zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich efektivitu. Společnost Parker nachází nová řešení problémů, která nejen zvyšují produktivitu a ziskovost jejích zákazníků, ale také snižují dopad na životní prostředí. Je hrdá na to, že mezi tisícovkami jejích výrobků, které byly navrženy s využitím široké škály technologií pro řízení pohybu, roste počet těch, které svědčí o užitečnosti myšlenky udržitelnosti. V souladu se svým závazkem podporovat udržitelnost bude společnost Parker nadále zkoumat nové metody zlepšení a kvantifikace ekologických přínosů svého procesu produktových inovací a ve spolupráci se svými zákazníky bude řešit zásadní inženýrské výzvy. OD ROKU 2005 BYLO POMOCÍ WINOVATION VYVINUTO VÍCE NEŽ ZA KTERÉ SPOLEČNOST UTRŽILA VÍCE NEŽ 8 MILIARD DOLARŮ. 23

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Řešíme nejvýznamnější světové technické výzvy.

Řešíme nejvýznamnější světové technické výzvy. 10% Centrála Parker Hannifin Corporation 6035 Parkland Boulevard Cleveland, Ohio 44124-4141 216 896 3000 Evropská centrála a Centrála pro Střední východ a Afriku Parker Hannifin Europe Sàrl La Tuilière

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku GE Power & Water Water & Process Technologies Technologie úpravy vody pro energetiku Již více než století poskytuje GE dlouhodobá řešení, která pomáhají zákazníkům po celém světě k vyřešení nejnaléhavějších

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více